Byla 2-932-544/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovą Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą atstovaujančiam prokurorui Remigijui Senkui, atsakovų atstovams J. Š., T. K., I. O., trečiojo asmens atstovui A. Z.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-932-544/2010 pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (likviduotos Panevėžio apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja), UAB „Pireka“, trečiajam asmeniui ieškovo pusėje AB „Panevėžio statybos trestas“, trečiajam asmeniui VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, institucija, teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV, dėl 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutarties Nr. V18-16 pripažinimo negaliojančia ir panaikinimo ir

Nustatė

3Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašo pripažinti negaliojančia ir panaikinti 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutartį Nr. V18-16. Nurodė, kad į prokurorą kreipėsi AB „Panevėžio statybos trestas", kuris nurodė, kad dalyvavo supaprastintose skelbiamose derybose „Projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto, plėtra 2009-2011 metais", projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, įgyvendinimo darbų pirkimas" (pirkimo Nr. 79948), kurį vykdė Panevėžio apskrities viršininko administracija. Iš konkurso sąlygų ir jo vedimo buvo akivaizdu, kad konkursas buvo vykdomas tik dėl vienintelio tiekėjo ir taip, kad tik tas tiekėjas vėliau galėtų pateikti jo norimą kainą. Tokias išvadas daro todėl, kad konkurso sąlygos numatė, jog tiekėjai pradžioje privalo pateikti tik kvalifikacinius duomenis be kainos, o vėliau tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys tenkina perkančiąją organizaciją, turėjo pateikti pasiūlymo kainą. Konkurso vykdymo metu visų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti ir palikta tik dalyvė UAB „Pireka", kuri be jokios konkurencijos pateikė tokią kainą, kokią tik norėjo ir buvo pripažinta laimėtoja. Faktas, kad minėtas konkursas buvo vykdomas neskaidriai bei pažeidžiant lygiateisiškumo principą, yra patvirtinta įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismas 2010-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-369-212/2010. Šiuo sprendimu buvo panaikinti Panevėžio apskrities viršininko administracijos sprendimai, priimti vykdant minėto konkurso procedūras, bei pripažinta, kad AB „Panevėžio statybos trestas" pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, o UAB „Pireka" pateiktas pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Tačiau perkančioji organizacija, žinodama minėtą teismo sprendimą, pasirašė ginčijamą rangos sutartį su UAB „Pireka", pagal kurią minėta bendrovė vykdo rangos sutarties darbus. UAB „Pireka" ir UAB „Fima" 2008-11-03 ( beveik metai iki konkurso) sudarė jungtinės veiklos sutartį dėl dalyvavimo minėtame konkurse, nors apie jį dar niekas nežinojo. Pagal jungtinės veiklos sutarties 6.3.4 p., vėliau UAB „Fima" gali būti pašalinta iš darbų vykdymo. Tai sustiprina abejones dėl konkurso skaidrumo ir kelia pagrįstą įtarimą dėl galimo išankstinio susitarimo su tiekėju. Kadangi teismas nustatė, kad minėta rangos sutartis yra pasirašyta su tiekėju, kurio kvalifikacija neatitinka reikalavimų, tai sudarytas sandoris yra niekinis, atsakovė yra nepajėgi įvykdyti tokios apimties objekto darbų, darbai gali būti atlikti nekokybiškai. Nurodė, kad šiuo atveju viešąjį interesą tapo būtina, nes UAB „Pireka", kaip vienintelis tiekėjas, galėjo pateikti aiškiai per didelę kainą, dėl ko valstybei gali tekti mokėti didesnes sumas, nes tik dalis sumos yra finansuojama iš ES fondų. Pasibaigus teisminiams ginčams ir paaiškėjus, kad darbai buvo įvykdyti pagal niekinį sandorį, gali tekti grąžinti visus pinigus ES fondams, dėl ko valstybė patirtų didelę žalą, kurią dengs mokesčių mokėtojai, neteisėtai iš konkurso pašalinti asmenys įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo.

4Nurodo, kad vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl Panevėžio apskrities viršininko administracijos supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdyto minėto viešojo pirkimo procedūrų, nes išvadoje konstatuota, kad Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti „AB „Panevėžio statybos trestas" paraišką nepagrįstas, o pripažinti UAB „Pireka" ir UAB „Fima" kvalifikaciją tinkama - neteisėtas, nes priimtas pažeidžiant Taisyklių 69.1 punktą, numačiusį, kad perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikacinių duomenų atitiktį nustatytiems reikalavimams, o jeigu nustatoma, kad jie netikslūs, duomenys tikslinami, o tiekėjui neatitikus minimalių kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymas (paraiška) atmetamas (Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 32 str. 6 d.). Išvadoje taip pat nurodyta, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimai pažeidžia VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Kadangi Lietuvos apeliacinis teismas 2010-02-18 nutartimi panaikino teismo 2009-12-08 nutartį, kuria pirkimo procedūros buvo sustabdytos, tai perkančioji organizacija galėjo tęsti pirkimo procedūras, nepaisant to, kad ginčas teismo iš esmės nebuvo išspręstas. Teismas teismui pripažinus neteisėtu ir panaikinus perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą atmesti „AB „Panevėžio statybos trestas" paraišką kaip neatitinkančią Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija, neatsižvelgdama į minėtą teismo sprendimą, 2010-03-31 sudarė ginčijamą sutartį. Teigia, jog tokiomis aplinkybėmis sudaryta ginčijama sutartis yra sudaryta pažeidžiant VPĮ. Todėl yra pakankamai objektyvi priežastis pripažinti ją negaliojančia, tokia sutartis negali būti pateisinama, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str.).

5Atsakovė likviduojama Panevėžio apskrities viršininko administracija atsiliepime buvo prašiusi ieškinį atmesti, nes ieškinys neteisėtas ir nepagrįstas. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2010-03-23 sprendimu pripažino neteisėtu ir panaikino Panevėžio AVA viešųjų pirkimų komisijos 2009-11-23 posėdžio protokolu Nr. T6-76 priimtą sprendimą atmesti AB „Panevėžio statybos trestas" paraišką, kaip neatitinkančią konkurso sąlygose numatytų reikalavimų. Ginčijamos sutarties sudarymo metu minėtas teismo sprendimas nebuvo įsiteisėjęs, nes Panevėžio apskrities viršininkas 2010-04-20 apeliaciniu skundu jį apskundė. AB „Panevėžio statybos trestas" turėjo teisę tuo pačiu ieškiniu prašyti teismo įpareigoti atsakovę priimti jo paraišką, kaip atitinkančią konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, tačiau tokio reikalavimo nepateikė. Panevėžio apygardos teismo 2010-03-23 sprendime nenurodyta, kad jis vykdomas skubiai, todėl, mano, kad nebuvo kliūčių pasirašyti 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutartį Nr. V18-16. Nors prokuroro pateiktoje į bylą Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-06-16 rašte teigiama, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti AB „Panevėžio statybos trestas" paraišką yra nepagrįstas, tačiau ta pati tarnyba 2010-01-19 rašte Panevėžio apygardos teismui teigė priešingai, kad Konkurso sąlygų 15.11 punktas apibrėžia konkretų kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams, kuris, tarnybos nuomone, išdėstytas tiksliai, aiškiai, be dviprasmybių. Taigi, kadangi dėl Konkurso sąlygų nuostatų teisėtumo suabejota nebuvo, ieškovė jų neginčijo, vadinasi, ji jas suprato teisingai ir aiškiai. Nurodo, jog Panevėžio apskrities viršininkas, pasirašydamas 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutartį Nr. V18-16, pasitikėjo Viešųjų pirkimų tarnybos išvada. Nesutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-06-16 išvada, kad AB „Panevėžio statybos trestas" pateikti dokumentai Konkursui įrodo, jog šis tiekėjas atitiko Pirkimų sąlygų 15.11 punkto reikalavimą, nes pateikė dokumentus įrodančius, kad 2005/2007 metais atliko Bazilijonų vienuolyno komplekso pritaikymo mokymo funkcijai, Aušros Vartų g. 7A/Arklių g. 18, Vilniuje, esamo pastato rekonstrukcijos darbus, tinkamai įvykdė sutartį ir atliko darbų už 22 949 709,51 Lt, tame tarpe – inžinierinių statinių darbų vertė 3 334 311 Lt. Mano, kad tarnybą suklaidino AB „Panevėžio statybos trestas" 2010-02-01 pažyma, nes požeminių perėjų Bazilijono vienuolyno komplekse neregistruota. Požeminę perėją AB „Panevėžio statybos trestas" rekonstravo Geležinkelio g. 16, Vilniuje, bet ši perėja nėra kultūros paveldo objektas, ką patvirtina Vilniaus AVA pateikti duomenys. AB „Panevėžio statybos trestas" teiginį, kad atliko inžinerinio statinio statybos/rekonstrukcijos darbus Bazilijono vienuolyno komplekse adresu Aušros Vartų g. 7A/Arklių g. 18, Vilniuje paneigia VĮ „Registrų centras“, Kultūros vertybių registro duomenys, kurie patvirtina, kad nurodytas objektas yra administracinis pastatas, kuriame inžinerinių statinių neįregistruota (CPK 197 str. 2 d.). AB „Panevėžio statybos trestas" minėtame administraciniame mokslo paskirties pastate atliko ne inžinerinio statinio statybos/rekonstrukcijos darbus (kaip to buvo reikalaujama Konkurso derybų sąlygų 15. 11 punkte), o minėto pastato inžinerinių sistemų įrengimo darbus, kurie yra numatyti LR Statybos įstatymo 2 str. 61 p. ir kurie negali būti prilyginami inžinerinio statinio statybos/rekonstrukcijos darbams. Tuo tarpu Siaurojo geležinkelio komplekse yra įregistruoti geležinkelio tiltai, kiti tiltai, kai kurie turi paminklo statusą. Prie vertingųjų savybių nurodyta siaurojo geležinkelio komplekso infrastruktūra, ir būtent todėl viena iš „Siaurojo geležinkelio - kultūros paveldo ir turizmo objekto - plėtra 2009-2011 metais" derybų sąlygų kvalifikacinių reikalavimų buvo turėti įregistruotų kultūros paveldo objektų inžinierinių statinių darbų patirtį. Minėtame administraciniame mokslo paskirties pastate atlikdama darbus AB „Panevėžio statybos trestas" neįgijo pagal Konkurso sąlygų 15.11 punkte reikalaujamos patirties statant/rekonstruojant inžinerinius statinius. Todėl bendrovė neatitiko derybų sąlygų 15.11 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo dėl patirties statant/rekonstruojant inžinerinius statinius, įtrauktus į Nekilnojamųjų vertybių registrą. Nesutinka su ieškovu, kad konkurso sąlygos ir konkursas buvo atliekamas tik vienam tiekėjui UAB „Pireka", nes ji apie tai, kad konkurse liko viena, sužinojo tik civilinės bylos Nr. 2A-793/2010 nagrinėjimo metu. Mano, kad UAB „Pireka" ir UAB „Fima" jungtinės veiklos sutartis yra pasirašyta ne 2008-11-03, o 2009-09-03.

6Atsakovės likviduotos Panevėžio AVA teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija papildomame atsiliepime ieškinio teisėtumo ir pagrįstumo klausimą siūlė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra konstatuota, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ atitiko pirkimo Nr. 79948 kvalifikacinius reikalavimus, todėl Panevėžio AVA viešųjų pirkimų komisijos priimtas sprendimas dėl laimėtojo akivaizdžiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintus pagrindinius viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Viešuosius pirkimus vykdė šiuo metu likviduotas juridinis asmuo, o Susisiekimo ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio dalininkės, turtines ir neturines teises ir pareigas ir ji perėmė projekto „Siaurojo geležinkelio-kultūros paveldo ir turizmo objekto – plėtra 2009-2011 metais“ vykdytojo teises ir pareigas, kylančias iš projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028 (CPK 48 str. 1 d.). 2010-09-29 buvo pasirašytas Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 60-6-221. Mano, kad nėra kompetentinga vertinti perkančios organizacijos vykdytų pirkimų. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje bei teismai yra pripažinę, kad Panevėžio AVA, vykdydama minėtą pirkimą, nevykdė įstatyme numatytos pareigos užtikrinti, kad atliekant viešųjų pirkimų procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kurie teismų praktikoje siejami su viešojo intereso apsauga. Apie riziką, kad dėl teismuose nagrinėjamų bylų, susijusių su projekto darbų viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, minėtam projektui skirtos ES struktūrinės paramos lėšos gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis, buvo konstatuota ir LRV 2010-09-15 pasitarime. Tuo metu, kai buvo sudaryta ginčijama sutartis, viešųjų pirkimų procedūros nebuvo sustabdytos. Įvertino atsakovės UAB „Pireka“ atliktų darbų apimtį bei sprendžia dėl klausimus, susijusius su rangos sutarties ir projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymo ir galiojimo klausimus atsižvelgdama į teismų sprendimus.

7Atsakovė UAB „Pireka“ prašė ieškinį atmesti. Atsikirtimams į ieškinį pagrįsti nurodė, kad prokuroro ieškinys, kaip ir prie bylos pridėta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, buvo grindžiami vien tik tuo metu dar neįsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2 - 369 -212/2010. Šioje civilinėje byloje ieškovas yra Panevėžio apygardos prokuroras, kuris nebuvo nebuvo Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2A-793/2010 šalimi. Todėl jame nustatytos aplinkybės nėra prejudiciniai faktai, o toks įrodymas nėra tinkamas rašytinis įrodymas. Ginčijama 2010-03-31 d. Rangos (darbų pirkimo) sutartis Nr. VI8 -16, kuri yra viešųjų pirkimų - supaprastintų skelbiamų derybų „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto, plėtra 2009 - 2011 metais" rezultatas, galėtų būti pripažinta niekine tik tokiu atveju, jeigu būtų pripažinta jog Panevėžio AVA esmingai pažeidė bent vieną Pirkimų sąlygų reikalavimą. Ieškinyje nenurodyta konkreti teisės norma ar Pirkimų (Derybų) sąlygų nuostatos, kurios yra pažeistos. Derybų sąlygų 15.11 punktas nustato, kad „Tiekėjas <...> yra vykdęs ir iki paraiškos pateikimo dienos sėkmingai įvykdęs bent vieną įtraukto į valstybės kultūros vertybių registrą objekto inžinerinio statinio statybos sutartį kurios vertė ne mažesnė kaip 3 milijonai litų". Atsižvelgiant į LR Statybos įstatymo 2 str. 7 p., 9 p., 77 p. nuostatas, trečiojo asmens AB „Panevėžio statybos trestas" kvalifikacija neatitiko Derybų salygų 15.11 p. numatyto reikalavimo, nes jos paraiškoje pateiktas objektas - Bazilijono vienuolyno kompleksas adresu Aušros Vartų g. 7A/Arklių g. 18, Vilniuje – yra pastatas, tačiau tai nėra „inžineriniai statiniai". Tai patvirtina ir VĮ „Registrų centras“ duomenys, kurie patvirtina, kad minėtas objektas yra administracinis pastatas, o ne inžinerinis statinys. Bylos aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtintos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 str. 4 d.). Todėl faktą, ar statinys yra administracinis pastatas ar inžinerinis statinys, gali patvirtinti tik VĮ „Registrų centras“ duomenys, o ne Kultūros paveldo departamento ar Viešųjų pirkimų tarnybos pateikti duomenys. Ieškovai neįrodė, kad Bazilijono vienuolyno kompleksas adresu Aušros Vartų g. 7A/Arklių g. 18, Vilniuje yra Nekilnojamojo turto registre įregistruoti inžineriniai statiniai. AB „Panevėžio statybos trestas" administraciniame mokslo paskirties pastate adresu Aušros vartų g. 7A/ Arklių g. 18, Vilniuje atliko ne inžinerinio statinio statybos / rekonstrukcijos darbus, kaip to buvo reikalaujama Derybų sąlygų 15. 11 p., o minėto pastato inžinerinių sistemų įrengimo darbus. Be to, ir šiuos darbus atliko subrangovas, ką patvirtina minėto pastato Pripažinimo tinkamu naudoti akto 4 p. Todėl AB „Panevėžio statybos trestas" aukščiau minėtame administraciniame mokslo paskirties pastate neįgijo pagal Derybų sąlygų 15.11 punktą reikalaujamos patirties ir pats savarankiškai neatliko inžineriniu sistemų įrengimo darbų. Atsakovė Panevėžio AVA pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad AB „Panevėžio statybos trestas" neatitinka Derybų sąlygų 15.11 punkte nustatymo minimalaus kvalifikacinio reikalavimo ir atmetė jos paraišką (Derybų sąlygų 21.1.2 p.). Atsakovė prašė nesivadovauti 2010-09-08 Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, nes ji prieštarauja VPĮ, Statybos įstatymui, Viešojo administravimo įstatymui ir poįstatyminiams aktams, nes Tarnyba vertino ir pasisakė dėl minėtų įstatymų, Statybos reglamento nuostatų taikymo ir aiškinimo ir pati nustatė pastato paskirtį ir statusą, taip viršydama jai priskirtą kompetenciją. Nurodė, kad bet kokiu atveju restitucija šioje byloje neturėtų būti taikoma atsižvelgiant į CK 6.145, 6.146 str. reikalavimus, į Direktyvos 2007/66 2 straipsnį, teismų praktiką. Mano, jog teismas turėtų pripažinti, kad restitucijos taikymas prieštarauja viešajam interesui, CK 1.5 str. nurodytiems principams, ekonominiai interesai turėtų būti laikytini viršenybę turinčia priežastimi, nes byloje yra išimtinės aplinkybės ir sutarties negaliojimas gali turėtų neproporcingų padarinių.

8Tretysis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2010-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-369-212/2010 yra konstatuota, kad vykdant minėtą pirkimą buvo pažeistas skaidrumo ir lygiateisiškumo principas. Esant nustatytoms tokioms aplinkybėms, teismas panaikino perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą. Kadangi šios faktinės aplinkybės yra nustatytos teismo sprendimu, todėl jų įrodinėti nebereikia. Teismui panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, teismas pripažįsta sudarytą sutartį niekine (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-02-02 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-207/2010). Mano, jog atsižvelgiant į tai, jog perkančiosios organizacijos sprendimas buvo panaikintas dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, atsakovų 2010-03-31 sudaryta rangos sutartis Nr. V18-16 yra pripažintina negaliojančia ir turi būti panaikinta. Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje taip pat konstatavo, kad viešasis pirkimas buvo vykdomas pažeidžiant įstatymo nuostatas, kad neteisėtų komisijos sprendimų pagrindu sudaryta sutartis yra neteisėta ir turi būti pripažinta negaliojančia. Tarnyba savo išvadose taip pat konstatavo, kad „tiekėjų kvalifikacija gali būti vertinama pakartotinai ir svarbu, kad perkančioji organizacija įsitikintų tiekėjo pajėgumu iki pirkimo sutarties sudarymo, o priimti sprendimai būtų pagrįsti bei atlikti įstatymo nustatyta tvarka ir nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų. Todėl, teismui pripažinus sutartį negaliojančia ir ją panaikinus, perkančioji organizacija galėtų pakartotinai vertinti tiekėjų kvalifikaciją ir galėtų priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą dėl laimėtojo bei sudaryti su juo rangos sutartį. To pasekoje būtų išsaugotas ir užtikrintas finansavimas, nes kitu atveju bus prarastas finansavimas iš Europos Sąjungos fondų, kadangi atlikus darbus pagal niekinę sutartį, finansavimas bus pripažintas netinkamu ir jį gali tekti grąžinti, dėl ko bus pažeistas viešas interesas, o atsakovai ir valstybė patirs žalą. Nurodo, kad teismui pripažinus sutartį negaliojančia ir ją panaikinus, teismas privalo išspręsti klausimą dėl sandorio negaliojimo pasekmių ir ex officio taikyti restituciją. Kadangi atsakovė LR Susisiekimo ministerija perėmė likviduotos Panevėžio AVA, kaip perkančios organizacijos, teises ir pareigas pagal minėtą pirkimą, todėl gali toliau teisėta ivykdyti pirkimo procedūras pagal perkančios organizacijos paskelbtas pirkimo sąlygas ir vadovautis įsiteisėjusių teismų sprendimų nurodymais. Taip būtų išsaugotas finansavimas, užtikrintas VPĮ numatytų principų laikymasis. Mano, kad pagal ginčo sutartį atliktų darbų konservavimo darbų atlikti nereikia ir apie tai įrodymų nepateikta, o naujas rangovas darbus tęstų toliau.

9Tretysis asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra teismui nurodė, kad ji vadovaudamasi projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 184. 5.1 p., pagal savo kompetenciją turės įsitikinti, ar rangos sutartis yra sudaryta neprieštaraujant VPĮ nuostatoms. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo konstatuotas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų nesilaikymas Panevėžio AVA vykdant rangos darbų pirkimo Nr. 79948 procedūras, išlaidos, patirtos pagal rangos sutartį, sudarytą netinkamai vykdyto pirkimo rezultate, turėtų būti pripažįstamos netinkamomis finansuoti ES paramos lėšomis, ir apie tai turi spręsti perkančioji organizacija. Nurodė, kad minimam projektui išmokėtas finansavimas yra 516 929.38 Lt, tačiau finansavimo lėšų pagal 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutartį V18-16 nėra išmokėta. Paaiškino, kad vadovaujantis Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis LRV 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179, kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, turi būti patirtos nepažeidžiant teisės aktų viešųjų pirkimų srityje. Vadovaujantis Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų LR finansų ministro 2009-05-29 įsakymu Nr. 1K-173 26 p., nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ, bus taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės.

10Ieškinys tenkintinas visiškai. Ši išvada daroma vadovaujantis šia įrodymų visuma ir dėl šių motyvų.

11Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad perkančioji organizacija Panevėžio AVA 2009-10-21 paskelbė apie supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomą projekto „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto plėtra 209-2011 metais“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, įgyvendinimo darbų viešąjį pirkimą, kurio tikslas - pritaikyti siaurąjį geležinkelį turizmui ir sukurti palankesnes sąlygas kultūriniam turizmui Panevėžio ir Utenos apskrityse. Projekto įgyvendinimo darbai atliekami pagal LR kultūros vertybės, siaurojo geležinkelio komplekso pastatų rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmui, teritorijos sutvarkymo bei šio komplekso keleivių peronų, viaduko, kelio atkarpų rekonstrukcijos ir pritaikymo turizmui techninius darbo projektus. Paraiškas dalyvauti paskelbtose derybose pateikė penkios įmonės, tame tarpe - atsakovė UAB „Pireka“, dalyvaujanti pirkime pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Fima“, ir bylos tretysis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2009-11-13 posėdyje atplėšė vokus su teikėjų paraiškomis. 2009-11-16, 2009-11-20, 2009-11-23 posėdžiuose atsakovės Viešųjų pirkimų komisija, apsvarsčiusi tiekėjų atitikimą derybų sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, gavusi papildomus dokumentus ir pasinaudojusi specialiomis žiniomis, pripažino tiekėjų AB „Iglus“ ir UAB „Ortitas“ kvalifikaciją neatitinkančia šiems reikalavimams, atmetė ūkio subjektų UAB „Statva“, UAB „Vėtrūna“, UAB „Giedra“ ir UAB „Atea“ paraišką, UAB „Pireka“ ir UAB „Fima“ tiekėjų grupės kvalifikacinius duomenis pripažino atitinkančiais derybų sąlygose nustatytus reikalavimus, o dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiškos priėmė sprendimą atmesti paraišką pagal derybų sąlygų 65.1 punktą, nes šio tiekėjo paraiškoje ir paraiškos patikslinime pateikta informacija neįrodo, kad jis atitinka Derybų sąlygų 15.11 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2010-02-25 pakvietė, perkančios organizacijos nuomone, vienintelę kvalifikacinius reikalavimus atitikusią subjektų grupę UAB „Pireka“ ir UAB „Fima“ pateikti pasiūlymą. 2010-03-05 sprendimu atsakovės Viešųjų pirkimų komisija šio tiekėjo pasiūlymą pripažino atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jį pripažino laimėtoju. 2010-03-31 perkančioji organizacija su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančiomis UAB „Pireka“ ir UAB „Fima“ pasirašė rangos (darbų pirkimo) sutartį Nr. V18-16, kuri ginčijama šioje byloje. Byloje nustatyta, kad byloje nagrinėjamam projektui yra išmokėtas finansavimas 516 929,38 Lt, tačiau finansavimo lėšų pagal ginčijamą rangos sutartį nėra išmokėta (b. l. 173-197). 2010-11-10 dienai pagal minėtą rangos sutartį nuo statybos darbų pradžios atsakovė UAB „Pireka“ yra atlikusi darbų ir padariusi išlaidų už 2 699 000 Lt (b. l. 199-230).

12Įsiteisėjusiame 2010-03-23 Panevėžio apygardos teismo sprendime civilinėje byloje Nr. 2-369-212/2010 ir Lietuvos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje yra konstatuota, kad bylos ieškovo AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymas atitiko Derybų sąlygų 15.11 punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą (tiekėjas per paskutiniuosius tris metus arba laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos ir iki paraiškos pateikimo dienos yra sėkmingai įvykdęs bent vieną, įtraukto į valstybės kultūros vertybių registrą, objekto inžinierinio statinio statybos sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 3 milijonai litų). Todėl atsakovė Panevėžio AVA neturėjo pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymo pagal Derybų sąlygų 65.1 punktą (civilinės bylos Nr. 2-369-212/2010 -1 t., b. l. 82, 2 t., b. l. 101-105, 171-180). Teismai konstatavo, kad tiekėjas AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiškoje Konkursui pateikė sutarčių sąrašą, kuriame nurodyta apie jo, kaip rangovo, 2005-2007 metais tinkamai įvykdytą 22 949 000 Lt vertės Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno komplekso pastato, esančio Vilniuje Aušros Vartų g. 7/Arklių g. 18, pritaikymo mokymo funkcijai rekonstrukcijos darbų 2005-05-16 sutartį, įskaitant 3 334 311 Lt vertės inžinerinių statinių darbų (civilinė byla Nr. 2-369-212/2010 - t. 1, b. l. 210, 340-341, 346), taip pat šio objekto pripažinimo tinkamu naudoti 2006-08-31, 2007-05-30 aktus Nr. (101)11.4-1776 ir (101)11.4-1206, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2009-07-14 raštą apie tai, kad rekonstruotas ir pripažintas tinkamu naudoti objektas yra įrašytas į kultūros paveldo registrą (minėtos bylos 1 t., b. l. 17-24, 224, pirkimo dokumentų segtuvas Nr. 1), užsakovo VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos“ pažymą apie sėkmingai įvykdytą sutartį, pagal kurią už daugiau kaip 3 mln. litų objekte buvo atlikti ir inžinerinio statinio darbai (lauko nuotekų, vandentiekio tinklų, požeminių perėjų įrengimo, drenažo įrengimo, lauko šiluminės trasos įrengimo, lauko elektros ir silpnų srovių darbai ( minėtos bylos 2 t., b. l. 64). Todėl teismai, įvertinę visų byloje surinktų įrodymų visumą, padarė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti Statybos įstatymo 2 str. 61 p. nuostatą, kurioje pateiktas statinio vidaus inžinerinių sistemų apibrėžimas, nes bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas kultūros paveldo objekte atliko lauko inžinerinių tinklų, kurie pagal aptartą teisinį reglamentavimą yra priskirti inžineriniams statiniams, statybos darbus. Taip pat nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro duomenys apie ieškovo rekonstruotą Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui priklausantį pastatą (minėtos bylos 2 t., b. l. 83-87) liudija, kad Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui ir Vilniaus arkivyskupijai priklausančios mokslo paskirties patalpos yra vienuolynui nuosavybės teise priklausančiame ieškovo rekonstruotame pastate, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra administracinė ir nors vienuolyno komplekso pastatais užimtoje valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje atskirais turtiniais vienetais nėra įregistruoti inžineriniai statiniai, tačiau tai nepaneigia kitais bylos duomenimis nustatyto fakto, kad rekonstruojant kultūros paveldo objektą buvo vykdomi inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Nurodė, kad pagal Statybos įstatymo 2 str. 77 d. konstatuoti aplinkybę, kad, viešajame registre nesant įregistruotos inžinerinio statinio paskirties, negalima spręsti apie inžinerinių tinklų buvimą, nėra pagrindo, o pirkimo Derybų sąlygos nereikalavo kvalifikacinio reikalavimo atitiktį pagrįsti inžinerinio statinio viešojo registro duomenimis. Todėl teismai padarė išvadą, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiška atitiko derybų sąlygų 15.11 punkto reikalavimams ir negalėjo būti atmesta, o taip pasielgdama Panevėžio AVA pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintą perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teismo sprendime konstatuota, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyvios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises. Teismai minėtoje byloje taip pat konstatavo, kad vertinant perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą priimant sprendimą pašalinti AB „Panevėžio statybos trestas“ VPĮ įtvirtintų imperatyvų aspektu, buvo pagrindas pasisakyti ir perkančios organizacijos veiksmų pripažįstant UAB „Pireka“ paraišką atitinkančia minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nes ji nebuvo pateikusi visų būtinų dokumentų – pažymos apie tai, kad darbai objekte, kuris atitiko Derybų sąlygų 15.11 p. reikalavimus (Kauno geležinkelio tunelio renovacija), buvo atlikti tinkamai (UAB „Pireka“ pasiūlymo su priedais segtuvo dokumentai). Teismai konstatavo, kad minėti perkančios organizacijos Panevėžio AVA viešųjų pirkimų komisijos sprendimai neatitiko VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, ir skaidrumo principų, nes nepateikusio visų reikiamų duomenų tiekėjo UAB „Pireka“ paraiška, nepareikalavus jos patikslinimo, buvo pripažinta atitinkanti kvalifikacinius reikalavimus, o ieškovo AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiška atmesta nepagrįstai, tuo pažeidžiant Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko 2008-09-26 įsakymu Nr. V-516, 69.1 p. reikalavimus bei VPĮ 32 str. 6 d. nuostatas.

13CPK 182 str.2 p. numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Teismas nesutinka su atsakovės nuomone, kad minėti teismų sprendimai neturi prejudicinės reikšmės šioje byloje, nes joje ieškovu yra Panevėžio apygardos prokuroras, kuris nebuvo civilinės bylos Nr. 2-369-212/2010 (Nr. 2A-793/2010) šalimi. Šiuo atveju ieškinį pareiškė Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras gindamas viešąjį interesą CPK 49 str. nustatyta tvarka gavęs pakankamai duomenų, leidžiančių padaryti išvadą, jog yra pažeistas viešasis interesas. Prokuroro teisė inicijuoti civilinį procesą reglamentuoja CPK ir Prokuratūros įstatyme. Prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybės institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva. Prokuroras, reiškiantis ieškinį viešajam interesui apginti, pagal CPK 41 str. 2 d. yra šalis tik procesine prasme, bet nėra šalis ginčo materialiniame teisiniame santykyje. Todėl šis atsakovo argumentas nesudaro pagrindo pripažinti, kad minėti teismų spendimai šioje byloje neturi prejudicinės reikšmės.

14Taigi, įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad perkančios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, pripažindama UAB „Pireka“ pasiūlymą laimėjusiu ir atmesdama kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymą, pažeidė imperatyviuosius VPĮ 3 str. reikalavimus, nes neužtikrino lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo, ir šie pažeidimai laikytini esminiais. Dėl to perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2009-11-23 sprendimas Nr. T6-76, kuriuo atmesta AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiška, pripažintas neteisėtu ir panaikintas (civilinė byla Nr. 2-2-369-212/2010). VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Nesilaikius minėtų VPĮ nuostatų nebuvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas, t. y. nebuvo sudaryta pirkimo sutartis, leidžianti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų ar darbų (VPĮ 3 str. 2 d.). Pagal kasacinio teismo praktiką būtent tokiu atveju, kai nustatomi imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, kurie vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų, dėl kurių buvo pažeistos tiekėjų tarpusavio konkurencijos sąlygos, pažeidimą, yra pateisinamas perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-22 nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-295/2007, Nr. 3K-3-416/2005, 3K-3-180/2005 ir kt.). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 str. 5 d.). (3K-3-295/2007 ir kt.). Minėti principai yra imperatyvios teisės normos, todėl jų pažeidimas sudaro pagrindą ieškinį tenkinti ir pripažinti negaliojančiu ginčijamą sutartį dėl prieštaravimo imperatyvioms VPĮ 3 str. 1 d., 32 str. 1 d., 5-7 d. nuostatoms (CK 1.80 str. 1 d.).

15Šioje byloje atsakovai savo atsikirtimų į ieškinį pagrindą šioje byloje argumentavo, motyvavo ir įrodinėjo iš esmės tais pačiais įrodymais ir argumentais kaip ir minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-369-212/2010. Joje įsiteisėjusius teismo sprendimu minėti įrodymai ir argumentai teismo yra įvertinti ir dėl jų yra pasisakyta. Išsamus turinys yra išdėstytas virš teismo sprendime. Teismas sutinka su minėtoje byloje padarytomis išvadomis dėl tų pačių įrodymų vertinimo, įrodomosios reikšmės ir kitų įsiteisėjusiu bei turinčiu prejudicinę reikšmę teismo sprendimu nustatytų bylos aplinkybių, ir jų iš naujo įrodinėti nebereikia (CPK 182 str. 2 p.). Todėl atsakovės argumentai apie tai, kad atsakovės UAB Pireka“ paraiška atitiko Konkurso Derybų sąlygų 15.11 punkto reikalavimus, o AB „Panevėžio statybos trestas“ – neatitiko, kad netinkamai buvo aiškintos ir taikytos Statybos įstatymo 2 str. 7 p., 9 p., 77 p. nuostatos, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ paraiškoje pateiktas objektas - Bazilijono vienuolyno kompleksas – nepagrįstai buvo priskirtas inžineriniams statiniams, kad netinkamai buvo atliktas VĮ „Registrų centras“, Kultūros paveldo departamento ir Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktų įrodymų įvertinimas ir nustatyta įrodomoji reikšmė, kad AB „Panevėžio statybos trestas" nebuvo įgijęs pagal Derybų sąlygų 15.11 punktą reikalaujamos patirties ir pats savarankiškai neatliko inžineriniu sistemų įrengimo darbų, dėl ko ji tikrai neatitiko Derybų sąlygų 15.11 punkte nustatymo minimalaus kvalifikacinio reikalavimo ir kt. nevertinami kitaip, kaip tai yra nustatyta minėtame įsiteisėjusiame teismo sprendime ir jie nesudaro pagrindo ieškinį atmesti.

16Atsakovas taip pat nurodė, kad ginčijama sutartis, kuri yra viešųjų pirkimų - supaprastintų skelbiamų derybų „Siaurojo geležinkelio, kultūros paveldo ir turizmo objekto, plėtra 2009 - 2011 metais" rezultatas, galėtų būti pripažinta negaliojančia tik tokiu atveju, jeigu būtų pripažinta jog Panevėžio AVA esmingai pažeidė bent vieną Pirkimų sąlygų reikalavimą, o ieškinyje nenurodyta konkreti teisės norma ar Pirkimų (Derybų) sąlygų nuostatos, kurios yra pažeistos. Argumentas vertintinas nepagrįstu, nes kiekvienas VPĮ 3 str. įtvirtintų viešųjų pirkimų principų pažeidimas reiškia imperatyvių teisės normų pažeidimą, nes šie principai susiję su viešojo intereso apsauga, ir šis faktas, nesiremiant jokia papildoma teisės norma, buvo pakankamas pagrindas 2010-03-23 Panevėžio apygardos teismo sprendimu pripažinti neteisėtu ir panaikinti Panevėžio AVA 2009-11-23 posėdžio protokolu Nr. T6-76 priimtą sprendimą atmesti AB „Panevėžio statybos trestas“ paraišką, kaip neatitinkančią konkurso sąlygose numatytų reikalavimų bei yra pagrindas šioje byloje ginčijamą sutartį pripažinti negaliojančia, nes jis taip pat yra sudaryta pažeidžiant minėtus VPĮ 3 str. principus.

17Atsakovas siūlė nesivadovauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis, nes jos prieštaringos: 2010-06-16 dokumente nurodyta, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti AB „Panevėžio statybos trestas" paraišką yra nepagrįstas, nors 2010-01-19 rašte buvo nurodyta priešingai – kad Sąlygų 15.11 punktas apibrėžia konkretų kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams, kuris išdėstytas tiksliai, aiškiai, be dviprasmybių, be to, tarnyba viršijo savo kompetencijos ribas. Tačiau iš Tarnybos išvadų turinio matyti, kad jose nurodytos ne prieštaringos išvados, bet išvados apie skirtingus nagrinėtus ir vertintus klausimus. Minėta tarnyba, teikdama išvadą, privalo ją pagrįsti tiek faktiniu, tiek teisiniu pagrindu, ir to ji negalėtų padaryti nesivadovaudama Įstatymais ir poįstatyminių aktų reikalavimais. Todėl, teismo nuomone, tarnyba turėjo teisė savo išvadose vadovautis cituojamų įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimais, savo kompetencijos neviršijo, ir tai nesudaro pagrindo atmesti minėtos tarnybos Išvadų, kaip vieno iš byloje surinktų įrodymų, įrodomosios reikšmės.

18Viešųjų pirkimų tarnyba yra CPK 49 str. 2 d. numatyta institucija, kuri nagrinėjamu atveju yra įtraukti į procesą, kad duotų išvadą šioje byloje. Tarnyba 2010-09-08 pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad, įvertinusi Pirkimo dokumentus ir Komisijos sprendimus, susijusius su AB „Panevėžio statybos trestas" ir UAB „Pireka“ kvalifikacinių duomenų vertinimu, daro išvadą, kad buvo nepagristai atmesta AB „Panevėžio statybos trestas" paraiška, o sprendimas pripažinti UAB „Pireka" ir UAB „Fima" kvalifikaciją tinkama, neteisėtas, nes priimtas VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko 2008-09-26 įsakymu Nr. V-516, 69.1 punktą, kuriame numatyta, kad perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikacinių duomenų atitiktį nustatytiems reikalavimams, jeigu nustatoma, kad jie netikslūs, tikslinama, tuo tarpu tiekėjui neatitikus minimalių kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymas (paraiška) atmetamas (VPĮ 32 str. 6 d.). Tarnybos nuomone, vadovaujantis LR CK 1.80 str. 1 d. nuostatomis, imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (b. l. 76-77). Teismas vadovaujasi Tarnybos pateikta išvada, nes ji pagrįsta, sutampa ir papildo byloje esančių įrodymų visumą.

19Kadangi Panevėžio apygardos teismo 2010-03-23 sprendime nebuvo nurodyta, kad teismo sprendimas vykdytinas skubiai bei tuo metu, kai buvo sudaryta ginčijama sutartis, viešųjų pirkimų procedūros nebuvo sustabdytos, atsakovai mano, kad nebuvo kliūčių pasirašyti ginčijamą sutartį. Tačiau ginčijamos sutarties pasirašymo metu dėl minėto Konkurso rezultatų vyko teisminis ginčas, kuriame dalyvavo tie patys asmenys, ir jau buvo priimtas minėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo pripažinta, kad perkančios organizacijos sprendimai akivaizdžiai pažeidžia VPĮ 3 str. įtvirtintus principus ir kuriuo jau buvo nuspręsta pripažinti neteisėtas 2009-11-23 posėdžio protokolu Nr. T6-76 priimta sprendimą atmesti AB „Panevėžio statybos trestas“ paraišką. Todėl, nors procedūros ir nebuvo sustabdytos, atsakovai turėjo vadovautis CK 1.5 str. numatytais principais, neignoruoti teismo nustatytų faktų ir neatlikti veiksmų, kurie apsunkina teismo sprendimo įvykdymą, inicijuoja naujus ginčus ir gali įtakoti nuostolių atsiradimą.

20Dėl išdėstytų motyvų ir argumentų, dėl kurių dalis įrodymų atmesta, daroma išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai.

21Teismus ginčijamą sandorį pripažinus niekiniu CK 1.80 str. pagrindu reikia spręsti dėl tokio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus šį klausimą užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145 str., 6.146 str.). Dėl to sprendžiant dėl niekinio sandorio padarinių atsižvelgiama į sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, kitas reikšmingas aplinkybes ir parenkamas restitucijos būdas arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, jos netaikytina.

22Teismo nuomone, pagal šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, ginčijamos rangos sutarties sudarymo aplinkybes, jos vykdymo eigą, pirkimo specifiką ir kitas reikšmingas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šioje byloje yra galimas ir reikalingas restitucijos taikymas užtikrinant perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį. Ši išvada daroma vadovaujantis šiais motyvais. Viešąjį pirkimą vykdė šiuo metu likviduotas juridinis asmuo Panevėžio AVA, ir ji šioje byloje Panevėžio apygardos teismo 2010-10-13 nutartimi bei civilinėje byloje Nr. 2-369-212/2010 2010-10-22 Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi yra pakeista jos teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija CPK 48 str. 1 d. pagrindu (b. l. 127-136, 138-139, 151, civilinės bylos Nr. 2-369-212/2010 – 2 t., b. l. 209-211). CPK 48 str. 2 d. numatyta, kad teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas. Pagal pateiktus dokumentus, LR Susisiekimo ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio dalininkės, turtines ir neturines teises ir pareigas, ir ji perėmė projekto „Siaurojo geležinkelio-kultūros paveldo ir turizmo objekto – plėtra 2009-2011 metais“ vykdytojo teises ir pareigas, kylančias iš projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028 (CPK 48 str. 1 d.). 2010-09-29 buvo pasirašytas Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 60-6-221. Todėl pirkimus vykdžiusios likviduotos organizacijos teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija turi teisę ir galimybę įvykdyti iš projekto „Siaurojo geležinkelio-kultūros paveldo ir turizmo objekto – plėtra 2009-2011 metais“ ir projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028 kylančias teises ir pareigas, tame tarpe – užtikrinti, kad vykdant viešąjį pirkimą iki pat sutarties sudarymo būtų užtikrintas VPĮ 3 str. numatytų principų laikymasis. Atsakovė laikosi pozicijos, kad, nepaisant rizikos, kad dėl teismuose nagrinėjamų bylų, susijusių su projekto darbų viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, minėtam projektui skirtos ES struktūrinės paramos lėšos gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis, būtina tęsti projekto įgyvendinimą bei kad vertina UAB „Pireka“ atliktų darbų apimtį bei sprendžia dėl klausimus, susijusius su rangos sutarties ir projekto finansavimo ir administravimo sutarties vykdymu. Tokia atsakovės pozicija sutampa ir su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-09-15 pasitarime nurodyta pozicija (b. l. 151). Tai reiškia, kad atsižvelgiant į projekto svarbą, nežiūrint minėtos rizikos, siekiama tęsti projekto įgyvendinimą siekiant kuo mažesnių nuostolių ir kuo mažesnes ES skiriamų lėšų praradimo. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nurodė, kad vadovausis šiuos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais ir pagal savo kompetenciją įsitikins, ar rangos sutartis yra sudaryta neprieštaraujant VPĮ nuostatoms, o įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo konstatuotas lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų nesilaikymas Panevėžio AVA vykdant rangos darbų pirkimo Nr. 79948 procedūras, išlaidos, patirtos pagal rangos sutartį, sudarytą netinkamai vykdyto pirkimo rezultate, gali būti pripažįstamos netinkamomis finansuoti ES paramos lėšomis, ir apie tai turi spręsti perkančioji organizacija. Byloje nustatyta, kad minėtam projektui išmokėtas finansavimas yra 516 929.38 Lt, tačiau finansavimo lėšų pagal ginčijamą 2010-03-31 Rangos (darbų pirkimo) sutartį V18-16 nėra išmokėta. 2010-11-10 dienai pagal minėtą rangos sutartį nuo statybos darbų pradžios atsakovė UAB „Pireka“ yra atlikusi darbų ir padariusi išlaidų už 2 699 000 Lt, t. y. sutartis įvykdyta nedidele dalimi (b. l. 173-184, 199-230). Todėl minėtų Konkurso rezultatų svarstymas iš naujo ir konkurso nugalėtojo nustatymas gali sukurti naujas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo teisines pasekmes. Kadangi šiuo atveju minėtoje ankstesnėje byloje yra pripažinta, kad perkančiosios organizacijos veiksmai buvo neteisėti dar derybų etape, kai buvo nustatinėjama, ar pateikusių paraiškas kandidatų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentams nustatytus minimalius reikalavimus, o šioje byloje pripažįstama niekine ir negaliojančia neteisėtų viešojo pirkimo procedūrų ir priimtų sprendimų pagrindu sudaryta ginčijama 2010-03-31 Rangos sutartis, tai viešojo pirkimo teisinių santykių šalys, teismo nuomone, turi būti grąžintos į pirminę iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo įvykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas (VPĮ 7 str., 7 str., 16 str. 3 d., 39 str., 5 skirsnio „Derybos‘ atitinkamų straipsnių nuostatos). Kartu pažymėtina, kad klausimą, ar vykdyti pirkimo procedūras, kaip vertinti tiekėjų pasiūlymus, skelbti ar neskelbti naują konkursą ir paskelbtą nutraukti sprendžia ne teismas, o perkančioji organizacija, kurios teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublikos Susisiekimo Ministerija. Sprendžiant restitucijos taikymo klausimą atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles, patvirtintas LRV 2007-10-31 nutarimu Nr. 1179, kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, turi būti patirtos nepažeidžiant teisės aktų viešųjų pirkimų srityje. Vadovaujantis Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų LR finansų ministro 2009-05-29 įsakymu Nr. 1K-173 26 p., nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ, taikomos Europos Komisijos parengtos Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės. Nors šiuo atveju jau nustatyta, kad teisės aktų pažeidimų viešųjų pirkimų srityje buvo padaryta, tačiau, perkančiąją organizaciją ir tiekėjus grąžinus į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tie pažeidimai gali būti ištaisyti, dėl ko padidėtų tikimybė, kad išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, bus patirtos nebepažeidžiant teisės aktų viešųjų pirkimų srityje ir jos bus pripažintos tinkamomis finansuoti. Teismas sutinka su atsakovo nuomone, kad šiuo atveju reikia atsižvelgti ir į 2007-12-11 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo, 2 d straipsnį, pagal kurį peržiūros institucija gali nepripažinti sutarties negaliojančia, jei pripažįstama, kad ekonominiai interesai, sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, gali būti laikomi viršenybę turinčia priežastimi tik tuo atveju, jei išimtinėmis aplinkybėmis jos negaliojimas turėtų neproporcingų padarinių. Tačiau, teismo nuomone, šioje byloje tokių išimtinių aplinkybių nenustatyta, o tokie interesai kaip papildomos išlaidos dėl galimos naujos pirkimų procedūros vykdymo, dėl sutarties keitimo, dėl sutarties negaliojimo teisinių pareigų nelaikytinos išimtinėmis aplinkybėmis ar neproporcingais padariniais, kurie turėtų viršenybę prieš bendrą viešąjį interesą ir galėtų būti pagrindu sutarties nepripažinti negaliojančia. Galimi sunkumai, su kuriais perkančioji organizacija gali susidurti, jei pasikeis tiekėjas, yra ne viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo, bet bendrojo CK sutartinių santykių reguliavimo dalykas.

23Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Kadangi ieškinys yra dėl konstatavimo fakto, kad negalioja imperatyvioms įstatymo normos prieštaraujanti sutartis, jo kaina nustatoma pagal CPK 80 str. 2 p., 82 str. Kadangi ieškinys tenkinamas, iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą priteisiama po 66 Lt žyminio mokesčio ir po 31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

24Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2010 m. kovo 31 d. likviduotos Panevėžio apskrities viršininko administracijos (teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija) ir UAB „Pireka“ sudarytą rangos (darbų atlikimo) sutartį Nr. V18-16 (pirkimo Nr. 79948).

28Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją, kaip perkančios organizacijos likviduotos Panevėžio apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėją, pagal projektą „Siaurojo geležinkelio-kultūros paveldo ir turizmo objekto – plėtra 2009-2011 metais“ ir pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-1.3-ŪM-02-V-01-028, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis įvykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas, numatytas VPĮ 7 str., 16 str. 3 d., 39 str.

29Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovių UAB „Pireka“ (į. k. 123228761) ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos (į. k. 188620589) po 66 (šešiasdešimt šešis) Lt žyminio mokesčio ir po 31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas... 4. Nurodo, kad vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl Panevėžio... 5. Atsakovė likviduojama Panevėžio apskrities viršininko administracija... 6. Atsakovės likviduotos Panevėžio AVA teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos... 7. Atsakovė UAB „Pireka“ prašė ieškinį atmesti. Atsikirtimams į... 8. Tretysis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ nurodė, kad su ieškiniu... 9. Tretysis asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra teismui nurodė, kad ji... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai. Ši išvada daroma vadovaujantis šia... 11. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad perkančioji organizacija... 12. Įsiteisėjusiame 2010-03-23 Panevėžio apygardos teismo sprendime civilinėje... 13. CPK 182 str.2 p. numatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 14. Taigi, įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad perkančios... 15. Šioje byloje atsakovai savo atsikirtimų į ieškinį pagrindą šioje byloje... 16. Atsakovas taip pat nurodė, kad ginčijama sutartis, kuri yra viešųjų... 17. Atsakovas siūlė nesivadovauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis, nes... 18. Viešųjų pirkimų tarnyba yra CPK 49 str. 2 d. numatyta institucija, kuri... 19. Kadangi Panevėžio apygardos teismo 2010-03-23 sprendime nebuvo nurodyta, kad... 20. Dėl išdėstytų motyvų ir argumentų, dėl kurių dalis įrodymų atmesta,... 21. Teismus ginčijamą sandorį pripažinus niekiniu CK 1.80 str. pagrindu reikia... 22. Teismo nuomone, pagal šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, ginčijamos... 23. Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleistas pagal įstatymą (CPK 83... 24. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2010 m. kovo 31 d. likviduotos... 28. Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją, kaip... 29. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovių UAB „Pireka“ (į. k.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...