Byla 2-174/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Vyto Miliaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų R. V. , G. B. , I. G. ir G. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria atsakovų turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-4429-431/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,ATO projektai“, R. V. , G. B. , I. G. ir G. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „ATO projektai“, R. V., G. B. , I. G. ir G. P. , prašydamas iš atsakovų solidariai priteisti 813 693,39 Lt negrąžinto kredito, 8 682,11 Lt nesumokėtų palūkanų, 11,64 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 416 375,50 Lt sumai atsakovams UAB „ATO projektai“, G. B. , I. G. ir G. P. nuosavybės teise priklausantį ir AB DnB NORD bankui neįkeistą turtą.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir nutarė areštuoti atsakovams UAB ,,ATO projektai“, R. V., G. B. , I. G. ir G. P. nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o nesant turto, ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovų vardu atidarytose banko sąskaitose esančius pinigus, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, neviršijant 416 375,50 Lt sumos.

5Teismas nutartyje nurodė, jog pareikšto ieškinio suma yra didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str.). Kadangi CPK 145 straipsnis nustato, jog taikomų laikinųjų apsaugos priemonių bendra suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą, teismas pavedė antstoliui nustatyti kokia areštuojamo turto vertė, ar areštuojamas turtas priklauso asmeniui nuosavybės teise bei įpareigojo įstatymų nustatyta tvarka pateikti hipotekos skyriui areštuoto turto apyrašą, kuriame būtų nurodyti išsamūs areštuojamo turto duomenys, todėl išsamių areštuojamo turto duomenų nutartyje nenurodė. Teismas taip pat nurodė, jog asmuo, kurio turtas areštuojamas, atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą ir, kad už nustatytus pažeidimus gali būti skiriama įstatymo nustatyta bauda.

6Atsakovai R. V., G. B. , I. G. ir G. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Apeliantai nurodo, jog teismas nepagrįstai atsakovams taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi maksimaliai užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tačiau kartu nesukelti atsakovams nuostolių arba šie nuostoliai turi būti minimalūs. Teismų praktikoje yra susiformavusi taisyklė, jog laikinosios apsaugos priemonės netaikomos tais atvejais, kai ieškinio reikalavimų užtikrinimui yra įkeistas turtas. Kaip matyti iš 2006 m. rugsėjo 12 d. kreditavimo sutarties Nr. 01/1/2006/0021667, UAB ,,ATO projektai“ buvo suteiktas 850 000 Lt dydžio kreditas, kurio grąžinimas yra užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, o būtent, ieškovui įkeistas 2,2400 ha žemės sklypas, esantis Užkampio k., Trakų raj. Šio žemės sklypo vidutinė vertė pagal 2006 m. liepos 12 d. UAB ,,Ober-Haus“ atliktą vertinimą yra 1 190 000 Lt, likvidacinė vertė 890 000 Lt, taigi ieškovui įkeisto turto vertė yra didesnė nei ieškovo pareikšti reikalavimai, todėl nėra pagrindo atsakovams taikyti papildomus suvaržymus, nes jie suvaržo atsakovų teises labiau, nei tai yra būtina teismo sprendimo įvykdymui. Pažymi, jog vertinant turto vertę, turi būti atsižvelgiama ne į likvidacinę turto vertę, o į jo rinkos kainą. Nors iš UAB ,,Ober-Haus“ 2008 m. rugsėjo 15 d. parengtos turto vertinimo pažymos matyti, jog įkeisto turto vertė yra 900 000 Lt, o likvidacinė vertė – 580 000 Lt, tačiau ekspertai neįvertino atliktų žemės sklypo pagerinimų, kurie didina sklypo vertę ir kompensuoja ekonominės krizės sąlygotą nekilnojamojo turto vertės sumažėjimą, todėl šiuo metu žemės sklypo vertė yra tokia pati, kokia buvo įkeitimo dieną. Tvirtina, jog ieškovo teiginys, kad žemės sklypo vertė artimiausiu metu sumažės 30 procentų yra hipotetinio pobūdžio ir nepagrįstas jokiais įrodymais.

8Atsiliepimu į atsakovų atskirąjį skundą ieškovo AB DnB NORD banko atstovė ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog banko reikalavimui, kuris yra labai didelis, įvykdyti nepakanka atsakovų įkeisto turto, todėl būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir areštuoti atsakovams priklausantį turtą. Šiuo metu įkeisto turto vertė yra ženkliai sumažėjusi ir pastoviai krenta, be to, realią turto vertę atspindi ne vidutinė rinkos kaina, o likvidacinė vertė, todėl ja ir reikia remtis, nustatant įkeisto turto vertę. Be to, pažymi, jog atsakovai nenurodė, kokie pagerinimai padaryti įkeistame žemės sklype, ir nepateikė teismui šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų.

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

11Nagrinėjamu atveju, ginčas yra kilęs dėl 813 693,39 Lt negrąžinto kredito, 8 682,11 Lt nesumokėtų palūkanų bei 11,64 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisimo. Šį reikalavimą ieškovas reiškia solidariai skolininkams UAB ,,ATO projektai“, R. V., G. B. , I. G. ir G. P. . Kadangi esant solidariajai skolininkų atsakomybei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str.), ieškovas turi teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą sumą, todėl ieškovas turi teisę pasirinkti, ir kurio iš atsakovų atžvilgiu taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Šiuo atveju, ieškovas prašo laikinąsias apsaugos priemones taikyti visiems trims atsakovams.

12Tačiau vadovaujantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovams nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas tarp šalių yra kilęs iš 2006 m. rugsėjo 12 d. tarp ieškovo AB DnB NORD Banko ir atsakovo UAB ,,ATO projektai“ pasirašytos kreditavimo sutarties Nr. 347-06 IL (b.l. 5-14). Šia sutartimi šalys susitarė, jog atsakovui UAB ,,ATO projektai“ suteikto 850 000 Lt kredito grąžinimas užtikrinamas hipotekos lakštu įkeičiamu UAB ,,ATO projektai“ priklausančiu nekilnojamuoju turtu – 2,2400 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypu, unikalus Nr. 7970-002-0264, esančiu Užkampio k., Trakų raj., taip pat sudaroma bankui priimtinos formos ir turinio Finansinio užtikrinimo sutartis 48 000 Lt vertės turtui bei laidavimo sutartys su R. V., G. B. , G. P. ir I. G. (b.l. 5). Hipotekos lakštu, kurio identifikavimo kodas 01/2006/0021667, ieškovui buvo įkeistas atsakovui UAB ,,ATO projektai“ priklausantis 2,2400 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7970-0002-026, esantis Užkampio k., Trakų raj. Hipotekos lakšte nurodyta, jog nepriklausomų turto vertintojų nustatyta įkeičiamo daikto vidutinė rinkos vertė yra 1 190 000 Lt, o prievolės dydis 850 000 Lt (b.l. 2-31); Finansinio užtikrinimo sutarties Nr. 1 pagrindu atsakovas UAB ,,ATO projektai“ įnešė į ieškovo sąskaitą 48 000 Lt užstatą (b.l. 23-25); su bendraatsakovais R. V., G. B. , G. P. ir I. G. buvo pasirašytos laidavimo sutartys (b.l. 15-22).

14Ieškovas pateikė teismui prašymą, ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti neįkeistą atsakovams priklausantį 416 375,50 Lt vertės turtą, kuris užtikrintų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, kadangi dėl ekonominės krizės ženkliai sumažėjo hipoteka apsunkinto turto – 2,2400 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo – vertė, todėl šio turto nepakanka skolai padengti (b.l. 3).

15Teisėjų kolegija pripažįsta, jog dėl ekonominės krizės iš tiesų mažėja nekilnojamojo turto kainos ir likvidumas. Tai patvirtina ir ieškovo pateikta 2008 m. rugsėjo 15 d. UAB ,,Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas išduota Turto vertės nustatymo pažyma Nr. 1959 V:08 AS (b.l. 28). Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog hipoteka apsunkinto ir ieškovui įkeisto turto visiškai pakanka ieškinio reikalavimų užtikrinimui, todėl papildomi suvaržymai atsakovų turtui, kurių prašo ieškovas, būtų neproporcingi procese siekiamiems tikslams, t. y. suvaržytų atsakovų teises labiau, nei tai yra būtina būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Tokią išvadą teisėjų kolegija daro, nes ieškovas neteisingai interpretuoja įkeisto turto vertės nustatymo ypatumus. CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis. Atitinkamai, išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto, įkeitimu įkeisto turto, daikto sulaikymo teise sulaikyto daikto vykdomas pagal bendrąsias vykdymo proceso taisykles (CPK 745 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. balandžio 5 d. nutartyje Nr. 3K-3-245/2006, priimtoje civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. M. skundą dėl antstolio veiksmų, išaiškino, jog pagrindinis kriterijus nustatant turto, į kurį nukreipiamas išieškojimas, vertę yra turto rinkos vertė, todėl sprendžiant klausimą, ar pakanka ieškovo reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB ,,ATO projektai“ nuosavybės teise priklausančio ir ieškovui hipotekos lakštu įkeisto daikto, būtina išsiaiškinti jo rinkos vertę.

16Kreditavimo sutartis, kurios pagrindu buvo įkeistas atsakovui UAB ,,ATO projektai“ priklausantis žemės sklypas, buvo užtikrinta hipotekos lakštu, kuriame įkeičiamo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė nurodyta 1 190 000 Lt (b.l. 29). Sutarties pasirašymo metu nei ieškovas, nei atsakovas neginčijo 2006 m. liepos 12 d. UAB ,,Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas išduotoje Turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 2179 V:06 AS nustatytos žemės sklypo vertės (b.l. 49). Šioje pažymoje nurodyta, jog 2,2400 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 7970-0002-026, esančio Užkampio k., Trakų raj., rinkos vertė yra 1 190 000 Lt, o likvidacinė vertė yra 890 000 Lt. Iš ieškovo pateiktos 2008 m. rugsėjo 15 d. UAB ,,Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas išduotos Turto vertės nustatymo pažymos Nr. 1959 V:08 AS matyti, jog įkeisto daikto vertė sumažėjo, t.y. po dviejų metų nuo įkeitimo minėto žemės sklypo rinkos vertė yra 900 000 Lt, o likvidacinė vertė – 580 000 Lt (b.l. 28). Ieškovas prašo priteisti 813 693,39 Lt negrąžinto kredito, 8 682,11 Lt nesumokėtų palūkanų bei 11,64 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, tuo tarpu ieškovui įkeisto nekilnojamojo daikto – žemės sklypo – rinkos vertė šiuo metu yra 900 000 Lt, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas atsakovams taikyti papildomus suvaržymus, neteisingai nustatė įkeisto turto vertę, todėl nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

17Teisėjų kolegija nevertina atsakovų nurodyto argumento, jog šiuo metu, atsižvelgiant į atliktus žemės sklypo pagerinimo darbus, žemės sklypo vertė yra tokia pati, kokia buvo įkeitimo dieną, kadangi atsakovai teismui nepateikė jokių šiuos argumentus patvirtinančių įrodymų.

18Kadangi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą iš esmės pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus, ir nepagrįstai suvaržė atsakovų teises daugiau, nei tai yra būtina būsimam teismo sprendimui įvykdyti, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama.

19Ieškovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai ir sumažėjus įkeisto turto vertei bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus, ieškovas bet kurioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje gali reikšti pakartotinį prašymą dėl ieškinio reikalavimų užtikrinimo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį, kuria atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,ATO projektai“ (į/k 300525606, Konstitucijos pr. 23A-223, Vilnius), R. V. (a/k XXXXXXXXXXXX Taikos g. 53-3, Vilniuje), G. B. (a/k XXXXXXXXXXXX Lūšių g. 23-5, Vilnius), I. G. (a/k XXXXXXXXXXXX Laisvės pr. 83-412, Vilnius) ir G. P. (a/k XXXXXXXXXXXX Sodų al. 5, molėtai) turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

22Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Teismas nutartyje nurodė, jog pareikšto ieškinio suma yra didelė, todėl... 6. Atsakovai R. V., G. B. , I. G. ir G. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 7. Apeliantai nurodo, jog teismas nepagrįstai atsakovams taikė laikinąsias... 8. Atsiliepimu į atsakovų atskirąjį skundą ieškovo AB DnB NORD banko... 9. Atskirasis skundas tenkinamas.... 10. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar... 11. Nagrinėjamu atveju, ginčas yra kilęs dėl 813 693,39 Lt negrąžinto... 12. Tačiau vadovaujantis CPK 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčas tarp šalių yra kilęs iš 2006 m.... 14. Ieškovas pateikė teismui prašymą, ieškinio reikalavimų užtikrinimui... 15. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog dėl ekonominės krizės iš tiesų... 16. Kreditavimo sutartis, kurios pagrindu buvo įkeistas atsakovui UAB ,,ATO... 17. Teisėjų kolegija nevertina atsakovų nurodyto argumento, jog šiuo metu,... 18. Kadangi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos... 19. Ieškovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai ir... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį, kuria... 22. Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...