Byla e2-4690-750/2019
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia Zimantienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. M. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. M.: pagal sutartį Nr. ( - ): skolą – 51,34 Eur; palūkanas – 42,51 Eur; delspinigius - 36,96 Eur, o pagal sutartį Nr. ( - ): skolą – 227,81 Eur; palūkanas – 188,63 Eur; delspinigius - 164,02 Eur, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (51,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (227,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad 2009-05-06 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir G. M. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) bei 2009-08-28 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartys), pagal kurias UAB „Ūkio banko lizingas“ atsakovui suteikė minėtose Sutartyse nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtose Sutartyse nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas Sutartyse numatytas sumas UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai. Atsakovui netinkamai vykdant minėtas Sutartis, UAB „Ūkio banko lizingas“ pastarąsias nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2015-03-10 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Gelvora“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 15-20-03, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal Sutartis. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą Sutartį, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai.

6Procesiniai dokumentai atsakovui G. M. įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, juos įteikiant viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

7Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka neprašė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 441 straipsnis).

8Teismas

konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2009-05-06 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir G. M. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) bei 2009-08-28 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurias UAB „Ūkio banko lizingas“ atsakovui suteikė minėtose sutartyse nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtose sutartyse nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyse numatytas sumas UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai. 2015-03-10 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir UAB „Gelvora“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 15-20-03, pagal kurią UAB „Ūkio banko lizingas“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartis. UAB „Gelvora“ 2015-03-31 rašytiniais pranešimais dėl reikalavimo perleidimo informavo atsakovą G. M. apie reikalavimo perleidimą ir paragino per 3 dienas nuo pranešimų gavimo dienos sumokėti į UAB „Gelvora“ sąskaitą nurodytas skolas. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs savo įsipareigojimus į bylą pateikta nėra.

11Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Teismui pateikti 2015-03-31 pranešimai išsiųsti atsakovui paštu, patvirtina, kad apie reikalavimo perleidimą atsakovas G. M. buvo informuotas tinkamai.

12CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsakovas negrąžino paskolos, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo: pagal sutartį Nr. ( - ): skolą – 51,34 Eur; palūkanas – 42,51 Eur; o pagal sutartį Nr.( - ): skolą – 227,81 Eur; palūkanas – 188,63 Eur, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo pagal sutartį Nr. ( - ) delspinigius - 36,96 Eur, o pagal sutartį Nr. ( - ) delspinigius - 164,02 Eur.

14Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo pagal sutartį Nr. ( - ) delspinigius - 36,96 Eur, o pagal sutartį Nr. ( - ) delspinigius - 164,02 Eur. Prašomi delspinigiai paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2019-04-17 iki 2019-10-14, taikant 0,4 proc. delspinigių dydį.

15CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2005 m. lapkričio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-578/2005 ir kt.). Teismas konstatuoja, kad ieškovė - pirminio kreditoriaus teisių perėmėja gali patirti nuostolius tik vienu atveju - jeigu ieškovė sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą, kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko. Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius, o pelną. Nagrinėjamu atveju, vertinant prašomų priteisti netesybų dydį, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sudarydamas sutartis buvo silpnesnioji sutarties pusė, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į delspinigių normą – 0,4 procento, kuri teismų praktikoje, esant vartojimo teisiniams santykiams, laikoma per didelė, į prašomų priteisti delspinigių bei negrąžinto kredito santykį, todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir mažintini iki 0,05 proc. dydžio. Dėl to, iš atsakovo ieškovei priteistina pagal sutartį Nr. ( - ) delspinigius – 4,62 Eur, o pagal sutartį Nr. ( - ) delspinigius – 20,50 Eur.

16Ieškovė taip pat prašo priteisti 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo pagrindinės skolos sumos (51,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo pagrindinės skolos sumos (227,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007; 2014-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014). Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek CK normose (pvz., CK 6.872, 6.896 ir kt.), tiek ir specialiuose įstatymuose (pvz., Vartojimo kredito įstatyme) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016, 11 punktas).

18Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad atsižvelgiant į tai, jog mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, šalių sutartas pelno (mokėjimo) palūkanų dydis gali būti mažinamas taikant sutarčių teisės normas (pavyzdžiui, CK 6.223, 6.228 straipsniai ir kt.), tačiau turi būti nustatytas tam teisinis pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-916/2019).

19Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; kt.). Tokios nuostatos laikomasi ir vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016, 16 punktas).

20Pagal CK 6.870 straipsnį paskolos gavėjo pagal paskolos sutartį pareiga yra grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK. 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Vartojimo kredito sutartimis Nr. ( - ) ir ( - ) šalys susitarė dėl 18 proc. dydžio metinių palūkanų.

21Ieškovės prašomos priteisti palūkanos atlieka atlyginimo už naudojimąsi pinigais funkciją – prašomos priteisti palūkanos yra pelno palūkanos. Taigi, ieškovės reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarčių nustatytu terminu traktuotinas kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškove, nereagavo nei į pradinio kreditoriaus, nei į ieškovės raginimus atsiskaityti, atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir reikalavimo neginčijo, iš atsakovo ieškovės naudai priteisiama 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo pagrindinės skolos sumos (51,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo pagrindinės skolos sumos (227,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

23Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės reikalavimai yra patenkinti iš dalies, t. y. 75,27 proc., todėl ieškovei iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. žyminis mokestis 12,04 Eur (16 Eur x 75,27 proc.)(CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis).

24Teismas byloje patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurias priteisia iš atsakovo valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu, 441 straipsniu,

Nutarė

26Ieškinį patenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - )

28pagal sutartį Nr. ( - ):

29- skolą – 51,34 Eur (penkiasdešimt vieną eurą 34 ct),

30- palūkanas – 42,51 Eur (keturiasdešimt du eurus 51 ct),

31- delspinigius – 4,62 Eur (keturis eurus 62 ct),

32pagal sutartį Nr. ( - ):

33-

34skolą – 227,81 Eur (du šimtus dvidešimt septynis eurus 81 ct),

35-

36palūkanas – 188,63 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus 63 ct),

37-

38delspinigius – 20,50 Eur (dvidešimt eurų 50 ct),

39-

4018 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo pagrindinės skolos sumos (51,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

41-

4218 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo pagrindinės skolos sumos (227,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

43-5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (535,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

44- 12,04 Eur (dvylika eurų 04 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834.

45Priteisti iš atsakovo G. M. 3,36 Eur (tris eurus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

46Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Dalia Zimantienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Gelvora“... 5. Nurodo, kad 2009-05-06 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir G. M. sudarė... 6. Procesiniai dokumentai atsakovui G. M. įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 7. Kadangi ieškinio suma neviršija dviejų tūkstančių eurų, šalys bylos... 8. Teismas... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2009-05-06 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir... 11. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 12. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo pagal sutartį Nr. ( - )... 14. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 15. CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, jeigu netesybos... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti 18 proc. dydžio sutartines palūkanas... 17. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas,... 18. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad atsižvelgiant į tai, jog... 19. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti... 20. Pagal CK 6.870 straipsnį paskolos gavėjo pagal paskolos sutartį pareiga yra... 21. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos atlieka atlyginimo už naudojimąsi... 22. Iš už terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusio atsakovo... 23. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai yra priimtas... 24. Teismas byloje patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 26. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - )... 28. pagal sutartį Nr. ( - ):... 29. - skolą – 51,34 Eur (penkiasdešimt vieną eurą 34 ct),... 30. - palūkanas – 42,51 Eur (keturiasdešimt du eurus 51 ct),... 31. - delspinigius – 4,62 Eur (keturis eurus 62 ct),... 32. pagal sutartį Nr. ( - ):... 33. -... 34. skolą – 227,81 Eur (du šimtus dvidešimt septynis eurus 81 ct),... 35. -... 36. palūkanas – 188,63 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus 63... 37. -... 38. delspinigius – 20,50 Eur (dvidešimt eurų 50 ct),... 39. -... 40. 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo... 41. -... 42. 18 proc. dydžio sutartines palūkanas pagal Sutartį Nr. ( - ) nuo... 43. -5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos (535,41 Eur) nuo... 44. - 12,04 Eur (dvylika eurų 04 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai... 45. Priteisti iš atsakovo G. M. 3,36 Eur (tris eurus 36 ct) bylinėjimosi... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...