Byla 2-477-183/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto byloje Nr. B2-1722-656/2014 (Nr. B2-3440-656/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens G. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto byloje Nr. B2-1722-656/2014 (Nr. B2-3440-656/2015) ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovo UAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtintas atsakovo kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašas, kurį sudarė vieno kreditoriaus – VSDFV Vilniaus skyriaus 103 589,05 Lt reikalavimas, tenkintinas antrąja eile.

6Atsakovo BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto administratorius 2014 m. sausio 20 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą patvirtinti patikslintą BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditorių sąrašą, į kreditorių sąrašą įrašant kreditorių SIA „Atlantijas Biroji“ su 624 842,85 Lt finansiniu reikalavimu.

7BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditorių sąrašas buvo papildytas, Vilniaus apygardos teismui 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi patvirtinus kreditoriaus G. S. 193 905,11 Lt finansinį reikalavimą. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi, pakeitus apygardos teismo nutartį, kreditoriaus G. S. finansinis reikalavimas buvo sumažintas iki 58 287,76 Lt. Teismui patvirtinus kreditoriaus G. S. finansinį reikalavimą ir jam įgijus dalyvaujančio byloje asmens teises, kreditorius G. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinis reikalavimas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. nutartimi patvirtino patikslintą BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, kuriame įrašytas VSDFV Vilniaus skyriaus 103 589,05 Lt dydžio reikalavimas, tenkintinas antrąja eile, bei SIA „Atlantijas Biroji“ 624 842,85 Lt dydžio reikalavimas, tenkintinas trečiąja eile. Nustatyta, kad bendra atsakovo kreditorinių reikalavimų suma yra 728 431,90 Lt.

10Teismas nurodė, kad BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ administratorius pateikė finansinių reikalavimų sąrašą, pagrįstą pareikštais kreditorių reikalavimais ir įmonės dokumentais, todėl sudarytas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas laikytinas pagrįstu. Teismas konstatavo, kad nenustatyta aplinkybių, dėl kurių bankroto administratoriaus prašymas būtų laikomas nepagrįstu, todėl jis tenkintinas.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskirajame skunde trečiasis asmuo (kreditorius) G. S. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį ir, esant pagrindui, tikslinti SIA „Atlantijas Biroji“ kreditorinį reikalavimą, atsižvelgiant į tai, ar SIA „Baltijas aviacijas sistemas“ veiksmai ar neveikimas nepadarė žalos BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ ir nenulėmė bendrovės bankroto; iki bus išnagrinėtas atskirasis skundas – taikyti laikinąsias apsaugos priemones: apriboti SIA „Atlantijas Biroji“ kaip kreditorių teises, uždraudžiant balsuoti priimant sprendimus BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditorių susirinkime. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai patvirtino kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinį reikalavimą, perimtą iš SIA ,,Baltijas Aviacijas Sistemas“; abi šios bendrovės buvo vienintelės atsakovo akcininkės, o reikalavimo pagrindas – paskolos sutartis tarp BUAB “Baltijas Aviacijas Sistemas“ ir SIA „Baltijas Aviacijas Sistemas“. Nurodo, kad SIA „Baltijas Aviacijas Sistemas“ netinkamai vykdė savo, kaip akcininko, pareigas ir yra atsakinga už atsakovui padarytą žalą; byloje susidarė situacija, kai SIA „Atlantijas Biroji“ perėmė visas teises ir įsipareigojimus iš akcininko, kuris turėtų būti atsakovo skolininku. Apelianto nuomone, negalima tvirtinti SIA „Atlantijas Biroji“ finansinio 624 842,85 Lt sumos reikalavimo, neįsitikinus, ar BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ akcininko SIA „Baltijas Aviacijas Sistemas“ veiksmai ar neveikimas nepadarė žalos BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ ir nenulėmė bendrovės bankroto.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ prašo nutraukti apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens G. S. atskirąjį skundą, o teismui nusprendus, kad nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą arba praleistą atskirojo skundo padavimo terminą atnaujinus – palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį bei priteisti atsakovui turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apeliantas praleido terminą atskirajam skundui pateikti. Terminas atskirajam skundui dėl teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, pateikti pradedamas skaičiuoti nuo kreditoriaus tapimo dalyvaujančiu asmeniu bankroto byloje, o ne nuo sužinojimo apie šią aplinkybę (nutarties gavimo). Apeliantas dalyvaujančiu byloje asmeniu BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto byloje tapo 2014 m. gruodžio 1 d., todėl terminas skųsti bankroto byloje priimtas nutartis pradedamas skaičiuoti nuo šios dienos. Atskirasis skundas parengtas tik 2014 m. gruodžio 9 d., todėl akivaizdu, kad apeliantas praleido terminą atskirajam skundui pateikti. Kadangi skundas jau priimtas, apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas. Be to, manytina, kad atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti nėra pagrindo.
  2. Apelianto argumentai yra nesusiję su nagrinėjamos bylos ginčo dalyku, t. y. SIA „Atlantijas Biroji“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumu. Atskirajame skunde nepateikta konkrečių įrodymų ir argumentų, pagrindžiančių pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą.
  3. Atskirojo skundo reikalavimai yra abstraktūs ir negali būti įvykdyti. Apeliantas prašo ne tik panaikinti skundžiamą nutartį, bet ir, esant pagrindui, tikslinti SIA „Atlantijas Biroji“ kreditorinį reikalavimą, atsižvelgiant į tai, ar atsakovo akcininko veiksmai ar neveikimas nepadarė žalos atsakovui ir nenulėmė jo bankroto. Taigi apeliantas ne tik nesukonkretina, kokio dydžio suma prašo sumažinti SIA „Atlantijas Biroji“ reikalavimą, bet ir nėra tikras, ar tam egzistuoja pagrindas, be to, prašo iš esmės nagrinėti aplinkybes, kurios turėtų būti sprendžiamos kitoje byloje dėl žalos atlyginimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Nenustatyta absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų.

17Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirojo skundo argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas atsakovo BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinis reikalavimas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

18Dėl termino atskirajam skundui paduoti

19Atsakovas BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ prašymą nutraukti apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens G. S. atskirąjį skundą, motyvuoja tuo, kad skundas paduotas praleidus atskirojo skundo padavimo terminą.

20CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublik?s įstatymai, tarp jų specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), be to, kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

21Pagal ĮBĮ nuostatas atskiruoju skundu nutartis dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti gali būti skundžiama bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, kuriems jos priimtos, be to, kiti kreditoriai, jeigu jų patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus (pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją – 250 Lt) ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus (pagal iki 2015 m. sausio 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją – 250 Lt) (ĮBĮ 26 str. 6 d.). ĮBĮ nereglamentuoja tokių atskirųjų skundų padavimo tvarkos ir terminų, todėl, remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalimi, tokių nutarčių apskundimo tvarkai taikytinos CPK nuostatos. CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad, atsižvelgiant į bankroto teisinių santykių specifinį reglamentavimo metodą, bankroto proceso tikslus ir specifinį pobūdį, nuo kreditoriaus tapimo byloje dalyvaujančiu asmeniu momento jis turi galimybę susipažinti su visomis byloje priimtomis nutartimis, todėl terminas atskirajam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo šios dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 328/2012).

23Be to, Lietuvos kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos susijusios su viešuoju interesu, kuris gali būti užtikrinamas tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais būtų pripažinti teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys; bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisinį suinteresuotumą išsakyti savo poziciją dėl kito kreditoriaus pareikšto reikalavimo, skųsti nutartį, kuria patvirtintas kito kreditoriaus reikalavimas, juolab kad nuo to, ar šis reikalavimas (ne)bus patvirtintas, priklauso kiekvieno kreditoriaus reikalavimų patenkinimo proporcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2010, 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003).

24Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas G. S. dalyvaujančiu byloje asmeniu tapo Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi patvirtinus jo finansinį reikalavimą, taigi nuo šios teismo nutarties priėmimo dienos G. S. įgijo teisę paduoti atskirąjį skundą ir dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas atsakovo kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinis reikalavimas. Nagrinėjamu atveju terminas paduoti atskirajam skundui dėl minėtos nutarties pasibaigė 2014 m. gruodžio 8 d., o apelianto G. S. atskirasis skundas teismui pateiktas 2014 m. gruodžio 10 d.

25Taigi nors atsakovas BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ pagrįstai teigia, jog yra praleistas terminas paduoti paminėtam atskirajam skundui, tačiau, turint omenyje pirmiau nurodytus argumentus bei bylos duomenis, pagal kuriuos pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiojo asmens G. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutarties, išsprendė šio skundo priėmimo klausimą ir jį priėmė, yra pagrindo teigti, kad apygardos teismas faktiškai atnaujino nežymiai praleistą terminą paduoti nurodytam atskirajam skundui.

26Teisėjų kolegijos nuomone, dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą atsakovo nurodytų aplinkybių kontekste (CPK 315 str. 2 d. 1 p., 338 str.).

27Dėl atsakovo kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinio reikalavimo

28ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p.; iki 2015 m. sausio 1 d. – ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

29Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

30Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir/ arba teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

31Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, kuria patvirtino BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ 624 842,85 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nepažeidė nei ĮBĮ, nei CPK reikalavimų. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto administratorius, pateikdamas teismui prašymą patvirtinti patikslintą atsakovo kreditorių sąrašą, į šį sąrašą įrašant kreditorių SIA „Atlantijas Biroji“ su 624 842,85 Lt finansiniu reikalavimu, pateikė teismui tokį prašymą pagrindžiančius įrodymus. Teismui buvo pateiktas SIA „Baltijas Aviacijas Sistemas“ ir UAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ 2010 m. gruodžio 1 d. paskolos sutarties Nr. 1/12/2010 pakeitimas, kuriuo UAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ buvo suteikta 200 000 EUR paskola, bendrovės banko sąskaitos išrašas, patvirtinantis, kad dalis minėtos paskolos – 180 967 EUR (624 842,86 Lt) buvo pervesta UAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“, pateikti duomenys, kad AS Latvijas Krajbanka ir BAB bankas Snoras, kuriems buvo įkeistas SIA „Baltijas Aviacijas Sistemas“ turtas, pardavė SIA „Atlantijas Biroji“ visą paskolos davėjo SIA „Baltijas Aviacijas Sistemas“ turtą, teises ir įsipareigojimus, įskaitant ir reikalavimą, kylantį iš paskolos sutarties, bei kiti duomenys. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prašymą patvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą, įvertino minėtus teismui pateiktus įrodymus bei kitus duomenis.

32Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atskirojo skundo turinio matyti, jog apeliantas G. S. iš esmės neginčija SIA „Atlantijas Biroji“ 624 824,85 Lt kreditorinio reikalavimo pagrįstumo paskolos sutarties pagrindu, tačiau mano, kad tokio dydžio kreditoriaus finansinis reikalavimas negali būti tvirtinamas, kadangi SIA „Atlantijas Biroji“, perėmęs teises ir pareigas iš akcininkų, kurie gali būti atsakingi už situaciją bankrutuojančioje įmonėje, turėtų būti ne kreditoriumi, o skolininku. Tačiau akcininkų žalos įmonei padarymo, jų atsakomybės klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, kadangi nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar SIA „Atlantijas Biroji“ pagal bankroto administratoriui ir teismui pateiktus duomenis turi reikalavimo teisę į atsakovą. Be to, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad šis draudimas reiškia, jog įmonės kreditorių ir skolininkų savitarpio reikalavimai, iškėlus įmonei bankroto bylą, negali būti įskaitomi nuo bylos iškėlimo momento, nes tarpusavio įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2004, 2001 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-95/2001, 2002 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1335/2002). Taigi, net ir nustačius visas akcininko civilinės atsakomybės sąlygas ir priteisus iš jo žalos atlyginimą, priešpriešinių reikalavimų įskaitymai būtų negalimi pagal minėtas ĮBĮ nuostatas. Kaip minėta, SIA „Atlantijas Biroji“ reikalavimo pagrįstumas buvo įrodytas teismui pateiktais dokumentais, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą įrašyti SIA „Atlantijas Biroji“ į BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditorių sąrašą, patvirtindamas jo finansinį reikalavimą (ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p.; iki 2015 m. sausio 1 d. – ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., CPK 178 str.).

33Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti pagrįstą ir teisėtą skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329, 338 str.).

34Pažymėtina, kad nėra pagrindo patenkinti ir atsakovo BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ atsiliepime į atskirąjį skundą pateikto prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme, kadangi jis nepateikė teismui tokių išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų (CPK 79, 88, 93, 302 str.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinio... 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtintas... 6. Atsakovo BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ bankroto administratorius 2014... 7. BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ kreditorių sąrašas buvo papildytas,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. nutartimi patvirtino... 10. Teismas nurodė, kad BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ administratorius... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskirajame skunde trečiasis asmuo (kreditorius) G. S. prašo apeliacinės... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Baltijas Aviacijas... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo nutarties... 18. Dėl termino atskirajam skundui paduoti... 19. Atsakovas BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ prašymą nutraukti... 20. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 21. Pagal ĮBĮ nuostatas atskiruoju skundu nutartis dėl bankrutuojančios... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad,... 23. Be to, Lietuvos kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto ir... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas G. S. dalyvaujančiu byloje asmeniu... 25. Taigi nors atsakovas BUAB „Baltijas Aviacijas Sistemas“ pagrįstai teigia,... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo nutraukti... 27. Dėl atsakovo kreditoriaus SIA „Atlantijas Biroji“ finansinio reikalavimo... 28. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto... 29. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 30. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 31. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atskirojo skundo turinio matyti, jog... 33. Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti... 34. Pažymėtina, kad nėra pagrindo patenkinti ir atsakovo BUAB „Baltijas... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartį....