Byla 2-2161/2013
Dėl viešojo pirkimo rezultatų (trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „D. S.“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-760-198/2013 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo rezultatų (trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „D. S.“ pateikė Panevėžio apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti viešojo pirkimo „Mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugos“ atsakovo perkančiosios organizacijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2013-06-18 priimtą sprendimą, kuriuo nuspręsta, jog trečiasis asmuo tiekėjas VšĮ „Kretingos maistas“ atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o pateiktas pasiūlymas – nustatytus reikalavimus, ir pakeisti šį atsakovo priimtą sprendimą, paskelbiant ieškovą laimėtoju; priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, neįsitikino laimėtoju pripažinto tiekėjo galimybe suteikti perkamas paslaugas už jo pasiūlytą kainą bei ekonominiu pagrįstumu, taip pat neapgynė viešojo intereso, dėl ko perkančiosios organizacijos sprendimas yra neteistėtas, todėl naikintinas.

5Ieškovas, vadovaudamasis CPK 144, 4237 straipsniais, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo „Mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugos“ sutarties, o jei ši sutartis yra sudaryta su pirkimo laimėtoju trečiuoju asmeniu VšĮ „Kretingos maistas“, sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkėtų galimo palankaus ieškovui sprendimo įvykdymas arba jį įvykdyti taptų neįmanoma, ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba nebetektų prasmės ieškinio patenkinimo atveju (1 – 5 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (6 b. l.).

8Nustatė, kad nagrinėjamoje byloje viešasis pirkimas vykdomas tikslu įsigyti mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugą, todėl ginčas susijęs su viešuoju interesu. Sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą, ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Teismo teigimu, viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys turi būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Teismas nurodė, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, gali būti padaryta žala visuomenei, nes tolimesnis maitinimo paslaugos teikimas Anykščių rajono savivaldybės mokyklų mokiniams gali pasidaryti neįmanomas, lėšos gali būti įšaldytos. Pažymėjo, kad ieškovas dėl galimo turtinių teisių pažeidimo galėtų kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „D. S.“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo „Mokinių maitinimo Anykščių rajono savivaldybės mokyklose paslaugos“ sutarties, o jei sutartis sudaryta, sustabdyti jos vykdymą (13-16 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešas interesas, nes:

  1. Teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kils tiek viešojo intereso, kurį sudaro visuomenės suinteresuotumas sąžininga tiekėjų konkurencija ir racionalus lėšų panaudojimas, tiek privačių, pirkime dalyvavusių, tiekėjų interesų pažeidimai, nes viešasis interesas susideda iš skaidrumo, nediskriminavimo ir būtinybės pasirinkti ekonomiškiausią iš pateiktų pasiūlymų ir kitų principų įgyvendinimo. Taikytinos laikinosios apsaugos priemonės tik užtikrins viešojo intereso įgyvendinimą, nes ketinama pasirašyti ilgalaikę pirkimo sutartį, kuri galios 35 mėnesius, todėl itin svarbu, kad tokios trukmės sutartis būtų sudaryta teisėtai;
  2. Atsakovas reikalingų maitinimo paslaugų poreikį gali patenkinti ne skubiai sudarydamas pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, o sudarydamas laikiną pirkimo sutartį, kuri galios tol, kol vyks bylos nagrinėjimas, ar pratęsdamas anksčiau sudarytas sutartis dėl maitinimo paslaugų teikimo. Be to, atsakovas turi teisę įvykdyti skubų viešąjį pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų (apklausos) būdu laikinam reikalingų paslaugų įsigijimui (Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str., 92 str.).

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą skundžiamą nutartį (18, 19 b. l.). Nurodo, kad, vykdydamas viešąjį pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gina viešąjį interesą, tuo tarpu ieškovas, būdamas pelno siekiančiu juridiniu asmeniu, vadovaujasi išimtinai savo interesais. Atsakovo teigimu, viešasis interesas negali būti užtikrintas, sudarant laikiną pirkimo sutartį, nes nėra laiko organizuoti konkurso, ir tai neišvengiamai sukeltų mokinių maitinimo paslaugos teikimo sutrikimą; be to, reikėtų papildomų lėšų, organizuojant naują konkursą, o tai pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus ir viešąjį interesą.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą skundžiamą nutartį (13 - 16 b. l.). Nurodo, kad teismas teisingai sprendė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, bus apginti išimtinai ieškovo, kaip privataus juridinio asmens interesai, o ne viešasis interesas, nes prasidėjus mokslo metams kiltų reali grėsmė užtikrinti kokybišką maitinimo paslaugų teikimą. Pažymi, kad naujos pirkimo procedūros organizavimas neatitiktų ekonomiškumo principo, nes perkančioji organizacija būtų priversta tos pačios paslaugos pirkimą organizuoti du kartus. Trečiojo asmens teigimu, ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galės ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), tuo tarpu ieškinio netenkinimo atveju viešajam interesui padaryta žala negalės būti atlyginta.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

15Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos įstatymuose, ir kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnio nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose taiko šiame straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).

16Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, nustačius grėsmės ieškinio reikalavimų įvykdymui egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas; viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, kad viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2012; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012).

17Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo nuspręsta, jog trečiasis asmuo tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o pateiktas pasiūlymas – nustatytus reikalavimus, bei pakeisti atsakovo priimtus sprendimus, paskelbiant ieškovą laimėtoju.

18Moksleivių maitinimas mokykloje yra sudėtinė konstitucinės valstybės pareigos rūpintis žmonių sveikata dalis ir yra viešasis interesas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38, 39, 52 str. 1 d.), todėl, sustabdžius viešojo pirkimo dėl moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo procedūras ir tuo sutrikdžius moksleivių maitinimą, taip pat gali būti pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2028/2012).

19Pagal teismų praktiką, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama tą vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala, bet kokia galima grėsmė socialiai jautrios visuomenės grupės – mokinių maitinimo paslaugų teikimui, turi būti eliminuojama, o viešuoju pirkimu įsigyjamos mokinių maitinimo paslaugos yra tęstinės ir dalomos, todėl nustačius pirkimo procedūrų pažeidimus, susijusius su laimėtojo nustatymu, tiekėjas gali būti pakeistas kitu, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2012).

20Taigi nagrinėjamu atveju apygardos teismas turėjo pagrindo išvadai, kad negali būti tenkinamas ieškovo prašymas įpareigoti atsakovą nesudaryti su trečiuoju asmeniu paslaugų pirkimo sutarties, kadangi prioritetas šiuo atveju teiktinas viešajam interesui – mokinių maitinimo mokyklose užtikrinimui, o laikinų sutarčių dėl mokinių maitinimo sudarymas pažeistų viešųjų pirkimų ekonomiškumo principą.

21Nagrinėjamoje byloje ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sutarties dėl maitinimo paslaugų tiekimo vykdymo sustabdymą, jeigu tokia sutartis sudaryta. Tačiau ši laikinoji apsaugos priemonė nesusijusi su būsimo galimo teismo sprendimo įvykdymo apsauga, kadangi ieškiniu reiškiamas reikalavimas dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo teisėtumo, o ne dėl sutarties galiojimo (CPK 144 str. 1 d.; Lietuvos Apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartis Nr. 2-2368/2010).

22Taigi apygardos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo UAB „D. S.“ ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų rezultato, kadangi ieškovas atsisakė pareikšto ieškinio. Nurodyta teismo nutartis dar neįsiteisėjusi, tačiau tai sudaro pagrindą manyti, kad ieškovo prašymas pagal ieškinį taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatų.

23Dėl pasakyto konstatuojama, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „D. S.“ pateikė Panevėžio apygardos teismui ieškinį,... 4. Nurodė, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus... 5. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 144, 4237 straipsniais, prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi netenkino ieškovo... 8. Nustatė, kad nagrinėjamoje byloje viešasis pirkimas vykdomas tikslu įsigyti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „D. S.“ prašo panaikinti Panevėžio... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo atmesti ieškovo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 16. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas panaikinti... 18. Moksleivių maitinimas mokykloje yra sudėtinė konstitucinės valstybės... 19. Pagal teismų praktiką, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms,... 20. Taigi nagrinėjamu atveju apygardos teismas turėjo pagrindo išvadai, kad... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos... 22. Taigi apygardos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai netenkino ieškovo... 23. Dėl pasakyto konstatuojama, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį....