Byla 2-1756/2012
Dėl viešojo pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo bei pirkimo procedūrų nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 11 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Druskininkų „Atgimimo“ vidurinei mokyklai dėl viešojo pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo bei pirkimo procedūrų nutraukimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.

7Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės – perkančiosios organizacijos Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Druskininkų „Ryto“ gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ (Nr. 122839) sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 8 punkto reikalavimus, 3.1 punkto 2 lentelės 3 punkto reikalavimus, 2 priedo reikalavimus, 5.5.6 punkto reikalavimus, 5.5.7 punkto reikalavimus, 7 priedo reikalavimus; Techninės specifikacijos 20.1.1 punkto reikalavimus bei ex officio nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Ieškovas nurodė, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti būtina, nes kitaip ieškovui galimai palankus teismo sprendimas netektų prasmės, ieškovui tektų inicijuoti naujus teisminius ginčus dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine bei žalos atlyginimo. Be to, atsakovė žalos nepatirs, nes ji turi teisę tęsti ankščiau sudarytas mokinių maitinimo sutartis arba ginčo nagrinėjimo laikotarpiui sudaryti laikinąją sutartį (Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2034/2011). Ieškovas siekia veiksmingai ginti savo interesus, dalyvaujant viešojo pirkimo procedūrose, bei tapti laimėtoju. Įpareigojimas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties apsaugos viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-293/2011).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 11 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Smulkus urmas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas pažymėjo, kad mokinių maitinimas mokyklose yra sudėtinė konstitucinės valstybės pareigos rūpintis žmonių sveikata dalis (Konstitucijos 53 str. 1 d.) ir yra susijęs su viešuoju interesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1969/2010). Iš ieškinio turinio teismas nustatė, kad tiekėjas, laimėjęs pirkimą, mokinių maitinimo paslaugas turi pradėti teikti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. ir teikti jas 36 mėnesius. Be to, tiekėjas privalo tinkamai pasirengti maitinimo tiekimui, tai yra iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. tiekėjas turi įsigyti Pirkimo sąlygas atitinkančią maisto gaminimui reikalingą virtuvės įrangą bei inventorių. Įvertinęs šias aplinkybes bei CPK nuostatas dėl viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo trukmės, teismas padarė išvadą, kad ginčas gali užsitęsti, dėl ko mokinių maitinimo paslaugos nebus pradėtos teikti laiku nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. (CPK 4238 str. 4 d., CPK 4239 str. 3 d.). Kadangi į bylą nebuvo pateikta ankstesnių atsakovės sutarčių, sudarytų su mokinių maitinimo paslaugų tiekėjais, teismas negalėjo padaryti išvados, kad atsakovė turės galimybę pratęsti maitinimo paslaugų tiekimą ir anksčiau sudarytų sutarčių pagrindu tinkamai užtikrinti mokinių maitinimą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Teismui įvertinus tai, kad yra būtinas pasirengimas maitinimo tiekimui, kilo abejonių, ar atsakovė per pusantro mėnesio, likusio iki maitinimo pradžios, sugebės tinkamai pasirengti mokinių maitinimo užtikrinimui ir suspės vasaros atostogų laikotarpiu sudaryti laikiną maitinimo paslaugų teikimo sutartį. Teismas taip pat pažymėjo, kad nebuvo pateikta duomenų, jog ieškovas atsisakė dalyvauti viešajame pirkime dėl to, jog nesugebėjo patenkinti ginčijamų pirkimo sąlygų. Teismas nusprendė šiuo atveju prioritetą teikti viešajam interesui, susijusiam su mokinių tinkamo maitinimo užtikrinimu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 11 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. šioje byloje konkuruoja keli viešieji interesai, tai yra pirkimo teisėtumas ir skaidrumas bei įsigyjamų paslaugų poreikio patenkinimas. Ieškiniu yra ginčijamos viešojo pirkimo diskriminacinės sąlygos, kurios apribojo ieškovo galimybę dalyvauti viešajame pirkime, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkinta ar taptų neįmanoma galimybė grąžinti ieškovą ir atsakovę į pradinę padėtį. Be to, nebūtų užkirstas kelias tiekėjų diskriminavimui, perkančioji organizacija nebūtų drausminama, o ieškovui būtų užkirstas kelias tapti konkurso laimėtoju bei palikta tik galimybė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kas yra nesuderinama su viešuoju interesu;
  2. laikinosios apsaugos priemonės nesukels atsakovei žalos, nes maitinimo paslaugos mokiniams yra tiekiamos iki paaiškės viešojo pirkimo laimėtojas. Be to, atsakovė gali pratęsti ankščiau sudarytas sutartis dėl maitinimo arba sudaryti laikiną viešojo pirkimo sutartį (Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str.).

12Atsakovė Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama jį atmesti. Nurodo, kad mokinių maitinimo paslaugos yra tiesiogiai susijusios su viešuoju interesu. Kadangi mokinių vasaros atostogos baigiasi 2012 m. rugpjūčio 31 d., o ginčas iki to laiko dar nebus pasibaigęs, atsakovė dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių netektų galimybės laiku įsigyti mokinių maitinimo paslaugų, įgyvendinti viešojo pirkimo principų bei racionaliai panaudoti valstybės lėšų. Be to, perkamomis paslaugomis nėra sukuriamas joks materialus objektas, todėl viešojo pirkimo sutarties vykdymas bet kada gali būti nutrauktas, atsakovei nepatiriant dėl to nuostolių. Tuo atveju, jei teismas priimtų ieškovui palankų teismo sprendimą, atsakovė galėtų tęsti procedūras ir sudaryti su ieškovu sutartį, nesukeliant grėsmės, kad teismo sprendimas galėtų tapti neįvykdomu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. Byloje Nr. 3K-3-155/2011). Ieškinys nepagrįstas, nes ieškovas nenurodė pagrindo, kurios konkurso sąlygos jam sutrukdė dalyvauti konkurse.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų, apibūdinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

16Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentu, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą.

17Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo, dėl kurio sąlygų teisėtumo byloje vyksta ginčas, objektas yra mokinių maitinimas. Tokiu viešuoju pirkimu įsigyjamos paslaugos yra tęstinės ir dalomos, todėl ieškinio tenkinimo atveju, tai yra nustačius pirkimo procedūrų pažeidimus, susijusius su laimėtojo nustatymu, pastarasis gali būti pakeistas kitu tiekėju, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Tuo tarpu pirkimo procedūras sustabdžius bei uždraudus su pirkimo laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, gali kilti grėsmė, jog socialiai jautri visuomenės grupė – mokiniai gaus maitinimo paslaugas su tam tikrais trikdžiais, vėluos šių paslaugų suteikimas ar kokybė, kuomet viešasis interesas reikalauja, jog šių paslaugų teikimas būtų garantuotas nuo mokslo metų pradžios, tai yra 2012 m. rugsėjo 1 d. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atskirojo skundo argumentus, kad šiuo atveju prioritetas neturi būti teikiamas pirkimo procedūrų bei pirkimo objekto įsigijimo operatyvumui (CPK 12 ir 178 str.). Iš nustatytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju turi būti eliminuotos bet kokios galimos grėsmės socialiai jautrios visuomenės grupės – mokinių maitinimo paslaugų teikimui.

18Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą bei prieštaraujantį paties ieškovo pozicijai atskirojo skundo argumentą dėl galimybės atsakovei gauti paslaugas iš kito tiekėjo iki paaiškės pirkimo laimėtojas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas neprašo stabdyti pirkimo procedūrų, kurios apima ir perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimą dėl laimėtojo paskelbimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 1 p.).

19Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 11 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 11 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Danutės Gasiūnienės, Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.... 7. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 11 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas UAB „Smulkus urmas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovė Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla pateikė atsiliepimą... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų, apibūdinančių... 16. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentu, kad... 17. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo, dėl kurio sąlygų teisėtumo byloje... 18. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstą bei prieštaraujantį... 19. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Smulkus... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą....