Byla e2-758-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3429-345/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos atlikto techninės dalies vertinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alna Business Solutions“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa), prašydama panaikinti atsakovės rašte Nr. 4R-9384 „Dėl konkurso rezultatų“ užfiksuotą sprendimą dėl ieškovės techniniam pasiūlymui suteiktų ekonominio naudingumo balų ir pasiūlymų eilės viešajame pirkime (pirkimo Nr. 178456) bei įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti ieškovės pasiūlymo techninę dalį; pripažinus, kad atsakovė pažeidė imperatyvų skaidrumo principą, nutraukti konkursą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti pirkimą Nr. 178456 ir uždrausti atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl pirkimo objekto iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 8 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.
 1. Teismas sprendė, kad atsakovė yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti Lietuvos Respublikos valstybės valdymo institucija, kuri užtikrina tinkamą apdraustųjų sveikatos priežiūrą. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, būtų sutrikdyta atsakovės veikla, nebūtų užtikrinamas Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos darbas ir atliekamos funkcijos, numatytos teisės aktuose. Atsakovei atsirastų žala ir būtų pažeistas viešasis interesas, sudarant kliūtis tinkamai ir efektyviai atlikti funkcijas tam tikram laikotarpiui. Ieškovės argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei patenkinti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

86.1.

9Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistema (toliau – FVAIS) yra sukurta. Konkursu perkamos FVAIS plėtros ir palaikymo paslaugos nėra būtinojo reikalingumo, be kurių atsakovė negalėtų tinkamai vykdyti jai pavestų funkcijų.

106.2.

11FVAIS priežiūros paslauga yra užtikrinama pagal sutartį, sudarytą viešojo pirkimo „Valstybinės ligonių kasos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas“ pagrindu. Nurodytą pirkimą yra laimėjusi UAB „InnoForce“. Nurodyto konkurso sąlygos įpareigoja tiekėją užtikrinti FVAIS tinkamą funkcionavimą, o techninės specifkacijos 5-os dalies „Reikalavimai FVAIS priežiūrai ir palaikymui“ yra analogiški ginčo konkurso sąlygų techninės specifikacijos 6-ai daliai „Reikalavimai FVAIS priežiūrai“. Pagal 2013 m. liepos 17 d. sutarties sąlygas paslaugos teikiamos 36 mėnesius su galimybe pratęsti terminą 2 kartus po 12 mėnesių. Tikėtina, kad atsakovė ir tiekėja yra pasinaudojo sutarties termino pratęsimo galimybe.

126.3.

13Konkurso sąlygose neišviešinta, kad jis vykdomas siekiant FVAIS suderinti su numatomais konkrečiais teisės aktų pakeitimais.

146.4.

15Atsakovė nėra suinteresuota skubiai gauti FVAIS plėtros ir palaikymo paslaugas. Dviejų nedidelės apimties pasiūlymų vertinimas užtruko daugiau nei du mėnesius.

166.5.

17Jeigu atsakovė tęstų pirkimo procedūras, sudarytų viešojo pirkimo sutartį su kitu tiekėju ir pradėtų ją vykdyti, tai visiškai apribotų galimybę grąžinti šalis į pradinę padėtį, todėl ieškovės teisės ir teisėti interesai nebegalėtų būti efektyviai apginti.

 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo atmesti ieškovės atskirąjį skundą; skundą patenkinus, įpareigiti ieškovę pateikti atsakovės nuotolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą bendrai 320 000,00 Eur sumai.
 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

188.1.

19Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju tenkintų tik privataus asmens interesus, t. y. ieškovės, kuri nepatenkinta konkurso rezultatais, o ne apsaugotų viešąjį interesą. Ieškovė – pelno siekiantis juridinis asmuo, todėl visomis priemonėmis gina savo turtinius interesus, atsakovė siekia užtikrinti viešuosius interesus.

208.2.

21Teismas, priimdamas sprendimą, teisingai įvertino visas aplinkybes, vadovavosi ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principais, reikalaujančiais išlaikyti proceso šalių pusiausvyrą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nė vienai šaliai perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, bei neturėtų neigiamų pasekmių viešajam interesui.

228.3.

23Valstybinė ligonių kasa nuo 2016 m. liepos 22 d. neturi FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo sutarties, todėl ji privalo būti sudaryta kuo skubiau. FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų nebuvimas sąlygoja ir tai, kad negali tinkamai veikti ne tik ši, bet ir kitos valstybinės reikšmės informacinės sistemos. Be to, keičiantis teisės aktams, būtina atlikti pataisymus ir FVAIS.

248.4.

25Konkursas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, pasitelkiant specialių žinių ir patities vertinamo objekto srityje turinčius ekspertus. Pasiūlymų vertinimas pagal šį kriterijų savaime suponuoja ilgesnes pirkimų procedūras ir tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.

268.5.

27Ieškovė Vilniaus apygardos teismui pateikė dar vieną ieškinį (civilinės bylos Nr. e2-3429-345/2017) dėl to paties konkurso rezultatų panaikinimo, kuriuo taip pat reikalauja laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Tokiu būdu ieškovė piktnaudžiauja jai suteiktomis teisėmis, nes pateikdama du atskirus ieškinius, siekia padidinti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo galimybes.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 1. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 1. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, kai potencialus tiekėjas ginčija pirkimo sąlygas, vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str. CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.).
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad sustabdžius pirkimu „FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas“ siekiamų įsigyti paslaugų teikimą, gali sutrikti atsakovės veikla, sprendė, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo galinčios kilti pasekmės sąlygos žalos atsakovei atsiradimą bei viešojo intereso pažeidimą.
 3. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą akcentuoja strateginę pirkimo reikšmę Valstybinės ligonių kasos administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo veiklai ir tuo grindžia paslaugų įsigijimo būtiną skubą. Tačiau atsakovės minima pirkimo strateginė reikšmė savaime nepaneigia pareigos nepažeisti vieno iš esminio viešojo intereso – pirkimo procedūrų teisėtumo.
 4. Byloje nustatyta, kad Valstybinė ligonių kasa 2013 m. liepos 17 d. sudarė „Valstybinės ligonių kasos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas“ sutartį Nr. ( - ) pagal kurią Valstybinei ligonių kasai UAB “InnoForce” teikė FVAIS priežiūros ir palaikymo paslaugas. Sutartis buvo įvykdyta ir pasibaigė 2016 m. liepos 22 d. Apie ginčo pirkimą atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė tik 2016 m. rugsėjo 9 d., t. y. praėjus daugiau nei vienam mėnesiui. Nors atsakovė teigia, kad dėl neteikiamų FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų negali tinkamai veikti ne tik ši, bet ir kitos valstybinės reikšmės informacinės sistemos, tačiau paminėtą aplinkybė apie sutarties pabaigą ir pirkimo paskelbimo momentą paneigia atsakovės argumentus apie skubų poreikį sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad nurodytu laikotarpiu, kai įstaigai nebuvo teikiamos FVAIS priežiūros paslaugos, ji patyrė ar patiria kažkokių nepatogumų. Nustatytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovės siekiamos įsigyti paslaugos nėra būtinojo reikalingumo.
 5. Atsakovės nurodoma aplinkybė apie pasiūlymų vertinimą pagal ekonominio naudingumo kriterijų, kuris buvo atliekamas pasitelkiant specialių žinių ir patirties vertinamo objekto srityje turinčius ekspertus, tik įrodo, kad atsakovė galėjo ir turėjo numatyti, kad toks pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus lems ilgesnes pirkimų procedūras. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė ėmėsi priemonių paspartinti pirkimą. Be to, nors ieškovė teigia, kad ieškovės nurodomu dviejų su puse mėnesio laikotarpiu vykdė didelį skaičių pirkimų informacinių technologijų srityje, tačiau ir šie atsakovės teiginiai nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Perkančioji organizacija, nuolat vykdydama viešuosius pirkimus, atsižvelgdama į pirkimo objektą, jo reikšmę, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti viešąjį pirkimą, privalo tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį.
 6. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ginčo pirkimo konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 24 punkte nurodytą paslaugų teikimo sutarties tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos uždavinį užtikrinti stabilų, nenutrūkstamą ir efektyvų FVAIS, įskaitant sąsajas su vidinėmis bei išorinėmis sistemomis, darbą, vykdomų funkcijų atitikimą teisės aktams, nesutinka su ieškovės argumentu, kad nebuvo išviešinta pirkimo sąlyga dėl FVAIS suderinimo su konkrečiais teisės aktų pakeitimais. Paminėta aplinkybė, kurią pirkimo sąlygose nurodė pati perkančioji organizacija, tik įrodo, kad atsakovė nesiekė laiku sudaryti pirkimo sutarties, kad FVAIS atitiktų galiojančius teisės aktus.
 7. Laikinosios apsaugos priemonės – laikino pobūdžio suvaržymai, taikytini iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės (CPK 150 str. 2 – 3 d.). Įstatymas nustato teismams atitinkamus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, dėl kurių tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos operatyviau (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, ginčo pirkimų procedūrų sustabdymas neturėtų užsitęsti. Atsakovas neįrodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus sutrikdyta FVAIS veikla, o jos plėtra ir palaikymas būtini nedelsiant.
 8. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pirkimo procedūros nusikels santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Priešingai, nestabdant pirkimo procedūrų, priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovės sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo. Tokiu būdu iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.
 9. Apeliacinės instancijos vertinimu, ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, ieškovės pateikto pasiūlymo techninė dalis, pretenzija, ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai, teismų praktika). Ieškinio forma ir turinys atitiko nustatytus CPK reikalavimus, dėl ko ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių.
 10. Tai, kad ieškovė dėl to paties pirkimo inicijavo du teisminius ginčus Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. e2-3429-345/2017 ir Nr. e2-3431-345/2017), nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl ieškinių tapatumo sprendžia teismas, nagrinėjantis bylas pagal tuos ieškinius iš esmės.
 11. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis priimta netinkamai įvertinus bylos faktines aplinkybes ir netinkamai aiškinus ir taikius procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų priemonių taikymą viešojo pirkimo bylose. Skundžiama teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas.
 12. Galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, klausimas apeliacinės instancijos teisme nesprendžiamas (CPK 146 str. 1 d.).
 13. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta.
 14. Klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sprendžiamas civilinėje byloje, išnagrinėjus ją iš esmės ir priėmus procesinį sprendimą.

30Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

32Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ prašymą patenkinti –sustabdyti atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. rugsėjo 9 d. paskelbto viešojo pirkimo Nr. 178456 procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas, priimtas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 8 d.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7.
   1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti... 8. 6.1.... 9. Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistema (toliau – FVAIS) yra... 10. 6.2.... 11. FVAIS priežiūros paslauga yra užtikrinama pagal sutartį, sudarytą viešojo... 12. 6.3.... 13. Konkurso sąlygose neišviešinta, kad jis vykdomas siekiant FVAIS suderinti su... 14. 6.4.... 15. Atsakovė nėra suinteresuota skubiai gauti FVAIS plėtros ir palaikymo... 16. 6.5.... 17. Jeigu atsakovė tęstų pirkimo procedūras, sudarytų viešojo pirkimo... 18. 8.1.... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju tenkintų tik... 20. 8.2.... 21. Teismas, priimdamas sprendimą, teisingai įvertino visas aplinkybes,... 22. 8.3.... 23. Valstybinė ligonių kasa nuo 2016 m. liepos 22 d. neturi FVAIS priežiūros ir... 24. 8.4.... 25. Konkursas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, pasiūlymai buvo vertinami pagal... 26. 8.5.... 27. Ieškovė Vilniaus apygardos teismui pateikė dar vieną ieškinį (civilinės... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 29. Atskirasis skundas tenkintinas.
    1. Bylos nagrinėjimo... 30. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 32. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“...