Byla e2-1785-790/2018
Dėl neteisėtų viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-1499-524/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei dėl neteisėtų viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) Klaipėdos vaikų ligoninei, prašydama panaikinti supaprastinto atviro konkurso „Administracinės paskirties pastato, ( - ), rekonstravimo į gydymo paskirties pastatą darbų pirkimas“ pirkimo Nr. 382100 (toliau – ir pirkimas) sąlygose nustatytą ekonominio naudingumo kriterijų T2 kaip pažeidžiantį viešųjų pirkimų principus, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad ginčijama pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus balų skyrimo tvarka yra neteisėta, nes reikalavimai tiekėjui, siekiančiam gauti balus pagal šį kriterijų, yra dviprasmiški, nesudaro prielaidų sąžiningai tiekėjų konkurencijai. Vertinimo tvarka atsakovei suteikia didelę diskreciją parenkant pirkimo laimėtoją, todėl neleidžia pasiekti racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo pirkime. T2 kriterijaus A1, A4, A5 subkriterijais keliami reikalavimai yra neobjektyvūs ir nepagrįsti, todėl pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo, sąžiningumo principus, neužtikrina vienodo požiūrio į tiekėjus. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras iki kol įsiteisės teismo sprendimas byloje. Prašymą grindė tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir ateityje tenkinus pareikštą ieškinį, būtų pažeisti visų rinkos dalyvių interesai, viešųjų pirkimų principus pažeidžiančios procedūros vyktų toliau. Šiuo atveju ieškinys pareikštas dėl esminių pirkimo sąlygų, lemiančių pirkimo laimėtoją, viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešajam interesui padaryta žala bus mažesnė, nei atsisakius jas taikyti. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir tenkinus ieškinį, teismo sprendimo vykdymas būtų nebeįmanomas.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės viešojo pirkimo konkurso „Administracinės paskirties pastato, ( - ), rekonstravimo į gydymo paskirties pastatą statybos rangos darbai“ Nr. 382100 procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

144.

15Ieškovei ieškinyje nurodžius argumentus ir aplinkybes, kuriais grindžiamas pirkimo sąlygų neteisėtumas, pateikus ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, teismas sprendė, kad yra pagrindas išvadai, jog ieškinio reikalavimai preliminariai galėtų būti tenkinami.

165.

17Teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad vykdomas viešojo pirkimo konkursas dėl administracinės paskirties pastato rekonstravimo į gydymo paskirties pastatą ir ieškovė, nesutikdama su tam tikromis viešojo pirkimo sąlygomis, įrodinėja jų neteisėtumą, darė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, užbaigus pirkimo procedūras, sudarius sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu, o teismui pripažinus tam tikras viešojo pirkimo sąlygas neteisėtomis, turėtų būti inicijuoti veiksmai dėl sudarytos sutarties nutraukimo. Tokiu būdu pirkimo procedūros užsitęstų, piniginės lėšos nebūtų panaudotos tikslingai ir ekonomiškai.

186.

19Teismo vertinimu, nors atsakovė siekia suteikti gydymo paslaugas vaikams, rekonstruojant administracinį pastatą į gydymo paskirties patalpas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdoje veikia vaikų ligoninė ir gydymo paslaugos yra teikiamos nepertraukiamai ir netrukdomai, šiuo konkrečiu atveju, svarbu užtikrinti viešąjį interesą, t. y., pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi, skaidrumo principo įgyvendinimą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

227.

23Atskirajame skunde atsakovė VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

247.1.

25Ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovė netinkamai vertina pirkimo sąlygų reikalavimus ir jų įgyvendinimą / atitikimą viešųjų pirkimų procedūrų vykdyme. Ieškovės ginčijamas pirkimo sąlygų ekonominio naudingumo kriterijus nustatytas pagrįstai, nes yra vykdomas žaliasis pirkimas, kuriam taikomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo nuostatos.

267.2.

27Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą ir sukels didesnę žalą, nei jų nepritaikymas:

287.2.1.

29Pagrindiniai atsakovės uždaviniai yra teikti Klaipėdos apskrities ir kitų apskričių vaikams aukštos kokybės, kvalifikuotas, specializuotas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas. Klaipėdos vaikų ligoninė yra vienintelė savarankiška daugiaprofilinė gydymo įstaiga, teikianti antrinio ir tretinio lygio kvalifikuotą stacionarinę ir ambulatorinę pagalbą Klaipėdos, Telšių, Tauragės apskričių vaikams. Konsultacinėje poliklinikoje, kuri yra įsikūrusi ( - ), yra teikiama skubi būtinoji ir specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų. Teikiant konsultacines paslaugas visi tyrimai atliekami Vaikų ligoninės diagnostikos padaliniuose, esančiuose VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės patalpose adresu ( - ), todėl ieškovės pacientams yra nepatogu ir sudėtinga apsilankius Konsultacinėje poliklinikoje tą pačią dieną atlikti tyrimus bei diagnostines procedūras ligoninės pagrindiniame pastate. Paslaugų teikimas atskiruose pastatuose sukelia nepatogumų ir ligoninės personalui. Įgyvendinus projektą (įskaitant ir pirkimu siekiamus įsigyti darbus) pacientams ir gydytojams būtų pagerintos gydymo ir darbo sąlygos. Naujas pastatas ateinančius 10 metų nereikalautų remonto investicijų, taupytų energetinius resursus ir lėšas.

307.2.2.

31Pirkimas susijęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramos lėšomis. Laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju keltų realią grėsmę projektų įgyvendinimui, užkirstų kelią operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui ir darbų atlikimui ir tokiu būdu pažeistų viešąjį interesą.

327.3

33Ieškovės ginčijamos pirkimo sąlygos nesudaro jokių kliūčių jai pateikti pasiūlymą pirkime, todėl skundžiamoje nutartyje nurodytas argumentas, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, yra nepagrįstas.

348.

35Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Gensera“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

368.1.

37Pareikštas ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas. Šiuo atveju ieškovė, laikydamasi procesinių teisės normų, pateiktame ieškinyje nurodė ieškinio dalyką, faktines ir teisines aplinkybes, todėl yra tikimybė, kad ieškinys gali būti tenkintas.

388.2.

39Nėra jokio viešojo intereso, sąlygojančio laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą. Atsakovė jau daugelį metų teikia sveikatos tyrimų ir gydymo paslaugas jos nurodomose skirtingose vietose esančiuose pastatuose. Pacientai, kurie lankosi atsakovės pastatuose, jau yra pripratę prie jų lokacijos, todėl jiems neturėtų kilti išskirtinių nepatogumų.

408.3.

41Nėra jokių priežasčių, sąlygojančių skubų pirkimo vykdymą – atsakovė turi patalpas, kuriose teikia sveikatos priežiūros, gydymo, slaugos ir sveikatos tyrimų paslaugas, todėl nėra pažeidžiamas visuomenės interesas į sveikatos paslaugų teikimą.

428.4.

43Aplinkybė, kad pirkimas yra dalinai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų, nesudaro pagrindo laikyti, kad pirkimo procedūros privalo būti atliktos skubiai.

44Teismas

konstatuoja:

45IV.

46Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

479.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

4910.

50Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė atsakovės vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Administracinės paskirties pastato,

51( - ), rekonstravimo į gydymo paskirties pastatą darbų“ viešojo pirkimo procedūras.

5211.

53CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

5412.

55Pagal CPK 4237 straipsnio 2 dalį teismas viešųjų pirkimų bylose, be CPK 145 straipsnio

561 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

5713.

58Atsakovė savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visų pirma grindžia tuo, kad byloje pareikštas ieškinys yra prima facie nepagrįstas, kadangi ieškovė netinkamai vertina pirkimo sąlygų reikalavimus ir jų įgyvendinimą viešųjų pirkimų procedūrų vykdyme.

5914.

60Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne nagrinėja bylą iš esmės.

6115.

62Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018 ir kt.)

6316.

64Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje suformulavo savo reikalavimą, dėl jo pateikė faktinius ir teisinius argumentus, kartu su ieškiniu pateikė nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus. Ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, pirmosios instancijos teismui pagrįstai nekilo abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, reikšmingo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui spręsti. Konkretūs šalių argumentai dėl ginčijamų pirkimo sąlygų teisėtumo bus teismo įvertinti tik išnagrinėjus bylą iš esmės, tuo tarpu šioje ginčo nagrinėjimo stadijoje ieškovės reikalavimų nepagrįstumas nėra pakankamai akivaizdus. Todėl šiuo atveju egzistuoja ieškinio reikalavimų tikėtinas pagrįstumas kaip sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6517.

66Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje grėsmę būsimo teismo sprendimui grindė aplinkybe, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir užbaigus pirkimo procedūras, sudarius sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu, o teismui pripažinus tam tikras viešojo pirkimo sąlygas neteisėtomis, turėtų būti inicijuoti veiksmai dėl sudarytos sutarties nutraukimo. Tokiu būdu pirkimo procedūros užsitęstų, piniginės lėšos nebūtų panaudotos tikslingai ir ekonomiškai. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su tokiais pirmosios instancijos teismo motyvais. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą po to, kai pirkimas jau būtų pasibaigęs ir perkančioji organizacija būtų sudariusi sutartį, palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas (pirkimo sąlygų panaikinimas, pirkimo procedūrų nutraukimas) būtų apsunkintas ar neįmanomas įvykdyti, turėtų būti sprendžiama dėl pagal neteisėtas pirkimo sąlygas sudarytos sutarties tolesnio galiojimo (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

6718.

68Atsakovė įrodinėja, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis pažeidžiamas viešasis interesas ir jų taikymas sukels didesnę žalą, nei atsisakymas jas taikyti. Tokią poziciją ji grindžia dvejopo pobūdžio argumentais. Pirma, kad perkamos paslaugos reikalingos tiesioginių atsakovės funkcijų efektyvesniam ir kokybiškesniam įgyvendinimui. Antra, kad pirkimas susijęs su ES struktūrinių fondų paramos lėšomis, todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones kiltų grėsmė projektų įgyvendinimui.

6919.

70Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar (ir) paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

7120.

72Nagrinėjamu atveju siekiant pasverti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų netaikymo įtaką paminėtiems viešojo intereso aspektams atsižvelgtina į tokias teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes. Iš atsakovės veiklos ir vykdomo pirkimo pobūdžio galima spręsti, kad pirkimo objektas yra susijęs su atsakovės jai priskirtų funkcijų vykdymu, o tuo pačiu ir su viešuoju interesu, kadangi pirkimu siekiama pacientams ir gydytojams pagerinti gydymo ir darbo sąlygas. Vis dėlto, nagrinėjamu atveju šis interesas nenusveria visuomenės intereso teisėtų viešojo pirkimo procedūrų vykdymu, kadangi atsakovė byloje neįrodė, kad užbaigti pirkimą būtina nedelsiant. Nėra ginčo, kad sveikatos priežiūros paslaugos pacientams iki konkurso paskelbimo buvo nepertraukiamai ir netrukdomai teikiamos. Nėra pagrindo spręsti, kad vėliau prasidėję administracinės paskirties pastato rekonstravimo į gydymo pastatą darbai užkirs kelią toliau sklandžiai ir nepertraukiamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas, tinkamai organizuoti gydymo procesą, kaip buvo iki šio konkurso paskelbimo. Nors dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo viešuoju pirkimu siekiamas tikslas bus įgyvendintas šiek tiek vėliau, dėl to šiek tiek nusikels gydymo ir darbo sąlygų pagerinimas pacientams ir gydytojams, tokie suvaržymai proporcingi ir pateisinami poreikiu patikrinti, ar pirkimo objektas įsigyjamas pagal teisėtas pirkimo sąlygas, laikantis VPĮ įtvirtintų principų, racionaliai ir skaidriai naudojant biudžeto lėšas. Kaip žinia, civilinio proceso įstatymas nustato viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, dėl kurių tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos operatyviai (CPK

734238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnio 3 dalis), todėl ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas neturėtų užsitęsti ir pirkimo procedūros neturėtų būti nukeltos ilgam.

7421.

75Lietuvos apeliacinis teismas jau ne kartą yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija, nuolat vykdydama viešuosius pirkimus, atsižvelgdama į pirkimo objektą, jo reikšmę, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti viešąjį pirkimą, privalo tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2041-180/2016; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-758-180/2017 ir kt.).

7622.

77Pastebėtina, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kyla reali grėsmė tinkamam ES finansuojamo projekto įgyvendinimui ar skirto finansavimo praradimui (CPK 178 straipsnis).

7823.

79Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju nenustatyta, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai bei viešasis interesas, o neigiamos pasekmės viršytų šių laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą.

8024.

81Išdėstyti argumentai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

8225.

83Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata (liet. teismo galutinai išspręstas klausimas) galios. Pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, apeliantė turi teisę kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nurodydama naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones naikinti.

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

85Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gensera“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ginčijama pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymų ekonominio... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi ieškovės... 14. 4.... 15. Ieškovei ieškinyje nurodžius argumentus ir aplinkybes, kuriais grindžiamas... 16. 5.... 17. Teismas, atsižvelgęs į aplinkybes, kad vykdomas viešojo pirkimo konkursas... 18. 6.... 19. Teismo vertinimu, nors atsakovė siekia suteikti gydymo paslaugas vaikams,... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde atsakovė VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė prašo... 24. 7.1.... 25. Ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovė netinkamai vertina pirkimo... 26. 7.2.... 27. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą ir sukels... 28. 7.2.1.... 29. Pagrindiniai atsakovės uždaviniai yra teikti Klaipėdos apskrities ir kitų... 30. 7.2.2.... 31. Pirkimas susijęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų... 32. 7.3... 33. Ieškovės ginčijamos pirkimo sąlygos nesudaro jokių kliūčių jai pateikti... 34. 8.... 35. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Gensera“ prašo... 36. 8.1.... 37. Pareikštas ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas. Šiuo... 38. 8.2.... 39. Nėra jokio viešojo intereso, sąlygojančio laikinųjų apsaugos priemonių... 40. 8.3.... 41. Nėra jokių priežasčių, sąlygojančių skubų pirkimo vykdymą –... 42. 8.4.... 43. Aplinkybė, kad pirkimas yra dalinai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų... 44. Teismas... 45. IV.... 46. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 47. 9.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 49. 10.... 50. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 51. ( - ), rekonstravimo į gydymo paskirties pastatą darbų“ viešojo pirkimo... 52. 11.... 53. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 54. 12.... 55. Pagal CPK 4237 straipsnio 2 dalį teismas viešųjų pirkimų bylose, be CPK... 56. 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat gali taikyti... 57. 13.... 58. Atsakovė savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl... 59. 14.... 60. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 61. 15.... 62. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 63. 16.... 64. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje suformulavo savo reikalavimą, dėl jo... 65. 17.... 66. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje grėsmę būsimo teismo... 67. 18.... 68. Atsakovė įrodinėja, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis pažeidžiamas... 69. 19.... 70. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų... 71. 20.... 72. Nagrinėjamu atveju siekiant pasverti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 73. 4238 straipsnio 4 dalis, 4239 straipsnio 3 dalis), todėl ginčo pirkimo... 74. 21.... 75. Lietuvos apeliacinis teismas jau ne kartą yra pažymėjęs, kad perkančioji... 76. 22.... 77. Pastebėtina, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog dėl laikinųjų... 78. 23.... 79. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 80. 24.... 81. Išdėstyti argumentai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 82. 25.... 83. Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata (liet. teismo... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 85. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti...