Byla 2-4686-730/2011
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 599,41 Lt skolą už ryšio paslaugas, 1844,38 Lt delspinigių, 393,02 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų palūkanas nuo priteistos 2836,81 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 85,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovui nevykdant 2000-12-13 skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutarties Nr. A84-44744-3.2 ieškovui padaryti 2443,79 Lt nuostolių.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis), ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2000-12-13 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. A84-44744-3.2. Sutarties 1.1 punktu ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas, sutartyje numatytas papildomas paslaugas, perduoti naudotis SIM kortelę, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal išrašyta sąskaitas. Sutarties 6.5 punktu atsakovas, praleidęs mokėjimų terminus, įsipareigojo mokėti 0,1 % delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras: Nr. 012A444744 (2000-12-31); Nr. 101A444744 (2001-01-31); Nr. 10212A444744 (2001-02-28); Nr. 103A444744 (2001-03-31); Nr. 104A444744 (2001-04-30); Nr. 105A444744 (2001-05-31); Nr. 106A444744 (2001-06-30); Nr. 107A444744 (2001-07-31); Nr. 108A444744 (2001-08-31); Nr. 109A444744 (2001-09-30); Nr. 110A444744 (2001-10-31); Nr. 111A444744 (2001-11-30); Nr. 112A444744 (2001-12-31); Nr. 201A444744 (2002-01-31); Nr. 202A444744 (2002-02-28); Nr. 203A444744 (2002-03-31); Nr. 204A444744 (2002-04-30); Nr. 205A444744 (2002-05-30); Nr. 206A444744 (2002-06-30). Atsakovas neatsiskaitė už suteiktas paslaugas tarp šalių sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jam nevykdant sutartinių įsipareigojimų susidaręs įsiskolinimas yra 2443,79 Lt, tai yra 599,41 Lt įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, 1844,38 Lt delspinigių.

72009-03-31 sutartimi Nr. 09-20-21 įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui.

8Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjo ir atsakovo sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, jiems atsirado prievolės, tai yra reikalavimo perleidėjas įgijo pareigą parduoti atsakovui sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovas įgijo pareigą sumokėti reikalavimo perleidėjui sutartyje numatytą perkamų paslaugų kainą. Nenustatytos aplinkybės, kad reikalavimo perleidėjas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė netinkamai. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, tai yra praleido sutartimi nustatytus prievolės įvykdymo terminus, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu atsiradusius nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis). Kadangi reikalavimo perleidėjas savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovo perleido ieškovui, todėl atsakovas turi šią pareigą įvykdyti ieškovui, aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas, pažeidžia atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.102 straipsniai).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnį , teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, Delspinigiai paskaičiuoti už 3077 dienas, ieškovas negynė savo teisių daugiau nei 10 metų, tokiu būdu didindamas delspinigių dydį ir prisiimdamas nuostolių atsiradimo riziką, delspinigių dydis beveik keturis kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 108,00 Lt.

10Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 46). Ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai ieškovas šias išlaidas patyrė (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 330,27 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. K. asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 599,41 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt devynis Lt 41 ct) už suteiktas paslaugas, 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis Lt 00 ct) delspinigių, iš viso 707,41 Lt (septynis šimtus septynis Lt 41 ct), nuo šios priteistos sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2011-03-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 21,00 Lt ( dvidešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio ir 234,03 Lt (du šimtus trisdešimt keturis Lt 03 ct) procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinė Žalgirio g. 114, Vilnius, a.s. Nr. Lt02 7044 0600 0031 0074, AB bankas „SEB bankas“.

162011-03-10 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones taikyti iki sprendimo įvykdymo.

17Atsakovas A. K., negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai