Byla 2-1304/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. T. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-861-425/09, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal ieškovo D. T. individualios įmonės ieškinį atsakovui Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinei mokyklai (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Smulkus urmas“ ir viešoji įstaiga „Kretingos maistas“) dėl atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos Viešojo pirkimo komisijos sprendimus, nurodytus 2009 m. liepos 27 d. Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 6 – sprendimą pripažinti 54.2 punkto reikalavimą esminiu, sprendimą pripažinti, kad tiekėjų VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus ir sprendimą sudaryti naują preliminarią pateiktų pasiūlymų eilę, panaikinti atsakovo Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, nurodytą 2009 m. liepos 27 d. komisijos posėdžių protokole Nr. 6, pripažinti 2009 m. liepos 10 d. protokolo Nr. 3 nutarimą negaliojančiu. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo „Mokinių maitinimo paslaugų įsigijimas Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje“ procedūras ir uždrausti atsakovui Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinei mokyklai sudaryti mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Teismas vadovavosi ekonomiškumo, proporcingumo principais ir atsižvelgė į tai, kad viešajam interesui reikšminga, jog mokinių maitinimo paslaugų teikimo pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta numatytu laiku. Atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą siekia užtikrinti mokinių maitinimą, todėl, skirtingai nei ieškovas, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus. Nagrinėjamoje byloje tikslinga netaikyti ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Jas pritaikius kiltų grėsmė pažeisti viešuosius interesus, nes prasidėjus mokslo metams Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos mokiniams nebūtų teikiamos maitinimo paslaugos, kas sukeltų moksleivių, tėvų, pedagogų nepasitenkinimą. Ieškovo pažeistos teisės gali būti ginamos taikant žalos atlyginimo institutą.

5Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodo:

61. Teismo nutartis, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebuvo tinkamai motyvuota. Teismas, spręsdamas, ar ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įgyvendintas, neatsižvelgė į visas svarbias bylos aplinkybes, bylos šalių interesus ir jų pusiausvyrą.

72. Vadovaujantis teismų praktika, viena iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų yra tikimybė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti apsunkintas būsimo teismo sprendimo realus įgyvendinimas. Ieškovui nebūtina tiksliai pagrįsti, kokie konkretūs teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimai ateityje atsiras ir nebūtina įrodyti, kad teismo sprendimo įvykdymas garantuotai pasunkės. Teismui pakanka įsitikinti tik būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba negalimumo atsiradimo tikimybe, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Jeigu bus pasirašyta neteisėta maitinimo pasaugų teikimo sutartis, o teismas tenkintų ieškovo reikalavimą ir pripažintų viešojo konkurso rezultatus neteisėtais, nebebūtų galimybių tinkamai įvykdyti būsimą teismo sprendimą.

83. Teismas neteisingai traktavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir žalos atlyginimo institutų esmę ir paskirtį. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – būsimo teismo sprendimo tinkamas įvykdymas, o žalos atlyginimo instituto paskirtis – gauti tinkamą kompensaciją už sukeltą žalą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prerogatyva priskirta teismo kompetencijai, o žalos atlyginimo proceso inicijavimo prerogatyva priskirta paties ieškovo kompetencijai. Laikinoji apsaugos priemonė yra procesinė priemonė, o žalos atlyginimas yra materialinės teisės dalykas. Teismas, nurodydamas, kad ieškovo pažeistos teisės gali būti ginamos taikant žalos atlyginimo institutą, pažeidė subjektinę ieškovo teisę pasirinkti, kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo ar nesikreipti. Teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijų neatitinka tai, kad teismas nutartyje nurodė galimybę inicijuoti procesą dėl žalos atlyginimo. Tokiu atveju ieškovas už tą patį pažeistų teisių gynimą ir teisingumo atstatymą turėtų antrą kartą mokėti žyminį mokestį (pirmą kartą paduodamas ieškinį dėl neteisėtų konkurso rezultatų panaikinimo, o antrą kartą paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo).

9Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 5 d. gavo trečiojo asmens atsakovo pusėje VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimą į atskirąjį skundą. Atsiliepime tretysis asmuo nurodė, kad nesutinka su ieškovo atskiruoju skundu ir prašo Panevėžio apygardos 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

101. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje būtų nesuderinamas su viešojo intereso įgyvendinimu bei prieštarautų nuosekliai teismų praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-537/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinės byloje Nr. 2-813/2008. Analogiškos pozicijos laikosi ir žemesnės instancijos teismai (Panevėžio apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-4739-227/2008, Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1468-370/2008).

112. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai. Laikinosios apsaugos priemonės, jeigu jos būtų pritaikytos, paralyžiuotų jau pradėtą mokinių maitinimą Pasvalio rajono Antano Poškos vidurinėje mokykloje.

123. Nepagrįsti ieškovo motyvai dėl tariamo jo interesų pažeidimo nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Apskųstoji Panevėžio apygardos teismo nutartis, skirtingai nei atskirajame skunde teigia ieškovas, yra logiškai ir nuosekliai motyvuota. Be to, teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių vadovaudamasis ekonomiškumo ir proporcingumo principais bei teismo teise netaikyti (panaikinti) laikinąsias apsaugos priemones, pažeidžiančias viešąjį interesą, o ne dėl to, kad ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų buvimo.

134. Negalima sutikti su ieškovo atskirojo skundo argumentais, kad būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, taptų nebeįmanomas. Pirktų maitinimo paslaugų teikimo terminas yra trys metai. Pirktų paslaugų teikimas yra nuolatinio pobūdžio. Todėl, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 4 dalyje numatytą ieškinio ir apeliacinio skundo išnagrinėjimo terminą, teismo sprendimo priėmimo dieną sutartis dar nebus įvykdyta.

145. Nurodydamas ieškovui galimybę pažeistas teises ginti taikant žalos atlyginimo institutą teismas nenukrypo nuo susiformavusios teismų praktikos. Galimybė ginti pažeistas teises taikant žalos atlyginimo institutą nebuvo suformuluota kaip savarankiškas pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

15Kartu atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą tretysis asmuo atsakovo pusėje VšĮ „Kretingos maistas“ prašo atnaujinti terminą atsiliepimui paduoti (jeigu šis terminas yra praleistas). Nurodo, kad apie tai, jog 2009 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio apygardos teismo nutartis yra apskųsta, trečiojo asmens atstovas atsitiktinai sužinojo tik 2009 m. rugsėjo 28 d. informacinėje sistemoje LITEKO pastebėjęs informaciją apie 2009 m. lapkričio 19 d. šioje byloje paskirtą Lietuvos apeliacinio teismo posėdį. Tretysis asmuo tą pačią dieną kreipėsi tiesiogiai į Lietuvos apeliacinį teismą ir tik iš jo faksu gavo ieškovo atskirojo skundo kopiją. Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ ne dėl savo kaltės laiku nesužinojo apie atskirąjį skundą.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Dėl termino atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti atnaujinimo

18Iš bylos medžiagos (b.l. 9) matyti, kad Panevėžio apygardos teismas atskirojo skundo nuorašą Lietuvos apeliaciniam teismui ir ieškovui siuntė 2009 m. rugsėjo 7 d. Lydraštyje tarp adresatų nebuvo nurodyti tretieji asmenys. Byloje nėra įrodymų, kad tretieji asmenys gavo Panevėžio apygardos teismo išsiųstą atskirojo skundo nuorašą bei buvo informuoti apie teisę pateikti atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą.

19Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, kad apie tai, jog 2009 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio apygardos teismo nutartis yra apskųsta, trečiojo asmens atstovas atsitiktinai sužinojo tik 2009 m. rugsėjo 28 d. ir iš karto kreipėsi į Lietuos apeliacinį teismą dėl bylos medžiagos. Byloje yra pateikta 2009 m. rugsėjo 28 d. fakso, kuriuo prašoma pateikti bylos Nr. 2-1304/2009 medžiagos kopiją, kopija (b.l. 11). Darytina išvada, kad terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą paduoti tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ praleido dėl svarbių priežasčių. Pastebėtina ir tai, kad atsiliepimą tretysis asmuo pateikė nedelsdamas, t.y. jau sekančią dieną po bylos 2-1304/2009 medžiagos gavimo. Todėl terminas trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepimui į atskirąjį skundą paduoti atnaujintinas.

20Pastebėtina, kad atsiliepime į atskirąjį skundą, tretysis asmuo mini Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį. Tačiau iš visų atsiliepime dėstomų motyvų turinio bei į bylą pateiktų įrodymų (b.l. 11) matyti, kad turėjo omenyje Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį. Netikslus atskiruoju skundu skundžiamos Panevėžio apygardos teismo nutarties datos nurodymas laikytinas techniniu rašymo apsirikimu.

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

22Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos, tačiau pagal teismų praktiką, viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti (CPK 150 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

23Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punkte nustatyta, kad maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas yra savarankiška, Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija. Darytina išvada, kad moksleivių maitinimo bendrojo lavinimo mokykloje užtikrinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis. Moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo konkursas neatsiejamai susijęs su jaunosios visuomenės dalies gerbūviu, ugdymu bei tinkama mityba, tuo pačiu prisidedant prie jaunosios kartos sveikatos išsaugojimo. Tokia pozicija atitinka suformuotą teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2–537/2008).

24Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atliepime į atskirąjį skundą išdėstytu argumentu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sutrikdytų moksleivių maitinimą Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinėje mokykloje, todėl nukentėtų moksleivių interesai, o laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sąlygotų viešojo intereso pažeidimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su laikinu turtinių ir kitų atsakovo teisių ribojimu, jo veiklos suvaržymu. Todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina atsižvelgti ne tik į ieškovo, bet ir į atsakovo interesus, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padarinius ne tik atsakovui, bet ir kitiems su juo susijusiems asmenims. Ieškovas ginčija Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos viešųjų pirkimų komisijos sprendimus dėl moksleivių maitinimo paslaugų įsigijimo. Šiuo atveju, laikinoji apsaugos priemonė – moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo procedūros sustabdymas tiesiogiai paliestų moksleivius, jų teisėtą interesą gauti maitinimo paslaugą. Taigi, tokių laikinųjų apsaugos priemonių kaip pirkimo procedūros sustabdymas taikymas neatitiktų ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyros ir teisingumo principų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovo pažeistos teisės gynimas yra galimas per žalos atlyginimo institutą.

25Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi ieškovo... 5. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodo:... 6. 1. Teismo nutartis, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias... 7. 2. Vadovaujantis teismų praktika, viena iš būtinų laikinųjų apsaugos... 8. 3. Teismas neteisingai traktavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 5 d. gavo trečiojo asmens atsakovo... 10. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje būtų nesuderinamas... 11. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų pažeisti ekonomiškumo ir... 12. 3. Nepagrįsti ieškovo motyvai dėl tariamo jo interesų pažeidimo... 13. 4. Negalima sutikti su ieškovo atskirojo skundo argumentais, kad būsimo... 14. 5. Nurodydamas ieškovui galimybę pažeistas teises ginti taikant žalos... 15. Kartu atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą tretysis asmuo atsakovo... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Dėl termino atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti atnaujinimo... 18. Iš bylos medžiagos (b.l. 9) matyti, kad Panevėžio apygardos teismas... 19. Tretysis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime į ieškovo... 20. Pastebėtina, kad atsiliepime į atskirąjį skundą, tretysis asmuo mini... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 22. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė... 24. Teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atliepime į atskirąjį skundą... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes ir byloje esančius... 26. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti...