Byla 2-1386/2009
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-2715-254/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-2715-254/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimus dėl trečiojo asmens VšĮ ,,Kretingos maistas“ atitikimo atsakovo organizuoto konkurso reikalavimams, preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo bei konkurso nugalėtojo paskelbimo. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo atsakovo organizuotame atvirame konkurse dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo, pateikė reikalavimus atitinkantį pasiūlymą, tačiau atsakovas neteisėtai sudarytoje pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu įtraukė trečiąjį asmenį VšĮ ,,Kretingos maistas“. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu VšĮ ,,Kretingos maistas“, o jeigu ji jau sudaryta – sustabdyti tokios sutarties vykdymą.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi šį prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su viešuoju interesu, nes pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio pirmąją dalį, valstybė rūpinasi žmonių sveikata, o moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis. Be to, Kazlų Rūdos savivaldybė pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktą privalo teikti maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo mokyklose. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius viešajam interesui, nes nebūtų sudarytos sąlygos nepertraukiamai aprūpinti maistu bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose 780 mokinių gauna maitinimą. Teismas sprendė, kad viešosios pirkimo procedūros sustabdymas prieštarautų ekonomiškumo principui ir būtų neproporcinga priemonė siekiamiems tikslams.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ prašo minėtą teismo nutartį panaikinti, priimti naują nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismo nutartis yra vienpusiška, nes teismas neatsižvelgė į tai, kad viešąjį interesą pažeis ir ginčo priemonių nepritaikymas. Nepritaikius minėtų priemonių galėtų susidaryti situacija, jog, ieškinio patenkinimo atveju, būtų patvirtintas neteisėto trečiojo asmens paslaugų teikimo atsakovui faktas, o tai reikštų, kad paslaugos suteiktos ir atsakovo biudžeto lėšos pervestos imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančių sprendimų pagrindu. Taip būtų pažeistas konstitucinis principas, kad iš neteisės negali kilti teisė, o tuo pačiu – ir viešasis interesas. Be to, nebūtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo vykdytinumas.
  2. Teismas nepasisakė dėl ieškovo prašyme nurodytų argumentų, kad pritaikius ginčo priemones viešas interesas nebus pažeistas, nes VPĮ 56 straipsnyje numatytos neskelbiamų derybų ir kitos priemonės, kuriomis galima pirkti paslaugas kaip tik tokiu atveju, kai dėl įvykio, nepriklausančio nuo perkančiosios organizacijos ir kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, pirkimą reikia atlikti ypač skubiai. Dėl to nepagrįsti teismo argumentai dėl teisingumo ir ekonomiškumo principų pažeidimo.
  3. Laikinosios apsaugos priemonės analogiškuose viešuosiuose pirkimuos buvo pritaikytos.
  4. Teisė į nuostolių atlyginimą negali būti laikoma tinkamu ieškovo teisių užtikrinimo saugikliu, nes ieškovas, panaikinus nutartį ir pripažinus sutartį negaliojančia, turėtų daugybę kliūčių, išieškodamas nuostolius. Ieškovo galimybė vėliau siekti nuostolių atlyginimo neužtikrina šalių interesų pusiausvyros principo (teisingumo principo).

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės administracija prašo skundą atmesti. Nurodo, kad teismas pagrįstai laikė, jog ginčo priemonių pritaikymas pažeistų ekonomiškumo, proporcingumo bei viešojo intereso apsaugos principus. Apelianto nurodomas viešojo pirkimo būdas – neskelbiamos derybos - gali būti taikomos nenumatytais atvejais, tuo tarpu nagrinėjamu atveju atsakovui mokinių maitinimo paslaugų poreikis buvo žinomas ir tai negali būti laikoma ypatingos skubos atveju. Atsakovo nuomone, ieškovo interesus užtikrina jo teisė į nuostolių atlyginimą tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad šioje byloje greta bendro pobūdžio apelianto nurodyto viešojo intereso egzistuoja ir kitas – specifiškas, teismų aiškiai suformuluotas, viešasis interesas – užtikrinti nepertraukiamą mokinių maitinimą, nepriklausomai nuo vykstančių teisminių ginčų. Esant byloje keliems viešiesiems interesams (viešųjų interesų konfliktui) teismas turėtų sverti jų tarpusavio vertę ir ginti ne bendro pobūdžio interesą, bet specialųjį, šiuo atveju vaikų teises užtikrinantį interesą. Teismas pagrįstai vadovavosi jau suformuota Lietuvos teismų praktika tokiose bylose. Trečiojo asmens nuomone, apeliantas skunde remiasi netinkama ir neaktualia teismų praktika.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

10Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs iš bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo teisinių santykių. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui sudaryti sutartį su pagal atsakovo nurodytą eilę laimėjusiu konkursą trečiuoju asmeniu, o jeigu ji jau sudaryta – sustabdyti tokios sutarties vykdymą. Teismas atsisakė taikyti tokias priemones, nurodydamas, jog tai pažeistų viešąjį interesą. Apeliantas nurodo, jog kaip tik minėtų priemonių netaikymas pažeistų viešąjį interesą, lemtų ieškovo nuostolius, be to, teismo nutartis prieštarauja ekonomiškumo, šalių interesų proporcingo gynimo principams, pažeidžia susiklosčiusią teismų praktiką.

11Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodyti argumentai neduoda pakankamo pagrindo keisti ar naikinti iš esmės pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 185 str.).

12Pirma, atmestini apelianto argumentai, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad viešąjį interesą pažeis ir ginčo priemonių nepritaikymas. Nors apeliantas teisingai nurodo, kad tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, kad tinkamas viešųjų pirkimų organizavimas yra viešojo intereso dalis ir pan., tačiau teismas gali atsisakyti taikyti minimas priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, tai yra laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Kaip žinia, bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Todėl jeigu byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Nagrinėjamu atveju itin reikšminga yra tai, kad ginčo viešasis pirkimas yra vykdomas dėl specifinių paslaugų teikimo – mokinių maitinimo mokyklose. Teismas teisingai nurodė, jog moksleivių maitinimas mokyklose yra viešojo intereso sudėtinė dalis ir neatsiejamai susijęs su jaunosios visuomenės dalies gerbūviu, ugdymu bei tinkama mityba. Tuo tarpu šių priemonių taikymas nagrinėjamu atveju gali sutrikdyti moksleivių maitinimą, todėl nukentėtų gyvybiškai svarbūs interesai. Dėl to teismas pagrįstai konstatavo, jog nurodytos priemonės yra pernelyg skausmingos, gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius viešajam interesui.

14Be to, apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, nepateikė tai paneigiančių įrodymų, nenurodė naujų reikšmingų aplinkybių, o tik kitaip aiškinio viešojo intereso sampratą, tačiau toks aiškinimas neduoda pagrindo kitaip vertinti susidariusią situaciją. Aplinkybė, kad bus sudaryta sutartis su neteisėtu laimėtoju, iš tiesų yra galima, tačiau būtent tokiais atvejais įstatymai suteikia teisę kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. Taip yra išlaikoma šalių interesų pusiausvyra bei kartu nepažeidžiamas viešasis interesas, nepažeidžiami teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principai (CK 1.5 str.). Apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas. Nėra pagrindo manyti, kad, sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą, moksleivių maitinimas gali būti organizuotas taip pat gerai ir ekonomiškai, kaip ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Pažymėtina, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra išimtinė priemonė, kuri taikoma, kai stabdyti pirkimo procedūras yra ekonomiškai tikslinga. Kitu atveju ieškovas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo (VPĮ 123 str.).

15Antra, atsižvelgiant į anksčiau nurodytus proporcingumo bei viešojo intereso apsaugos principus, atmestini apelianto teiginiai, kad teisė į nuostolių atlyginimą negali būti laikoma tinkamu ieškovo teisių užtikrinimo saugikliu (CPK 185 str.).

16Trečia, apelianto teiginius, kad laikinosios apsaugos priemonės analogiškuose viešuosiuose pirkimuos buvo pritaikytos, paneigia formuojama teismų praktika (pavyzdžiui: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–537/2008, 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1304/2009, 2009 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2009; 2008 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–537/2008; 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-374/2008). Be to, apeliantas nepagrindė, jog jo nurodytos bylos, kuriose minėtos priemonės taikytos, buvo analogiškos (CPK 178 str.).

17Ketvirta, atmestinas apelianto argumentas, jog atsakovas galėtų pasinaudoti VPĮ 56 straipsnyje numatytomis priemonėmis, nes šioje byloje susidariusi situacija neatitinka šio straipsnio numatytų sąlygų. Kaip teisingai nurodo atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą, apelianto nurodomas viešojo pirkimo būdas – neskelbiamos derybos - gali būti taikomos nenumatytais atvejais, tuo tarpu nagrinėjamu atveju atsakovui mokinių maitinimo paslaugų poreikis buvo žinomas ir tai negali būti laikoma ypatingos skubos atveju.

18Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi šį prašymą... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ prašo minėtą teismo... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kazlų Rūdos savivaldybės... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ ,,Kretingos... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 10. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs iš bendrojo lavinimo... 11. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto nurodyti argumentai neduoda... 12. Pirma, atmestini apelianto argumentai, jog teismas neatsižvelgė į tai, kad... 13. Nagrinėjamu atveju itin reikšminga yra tai, kad ginčo viešasis pirkimas yra... 14. Be to, apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, nepateikė tai... 15. Antra, atsižvelgiant į anksčiau nurodytus proporcingumo bei viešojo... 16. Trečia, apelianto teiginius, kad laikinosios apsaugos priemonės... 17. Ketvirta, atmestinas apelianto argumentas, jog atsakovas galėtų pasinaudoti... 18. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....