Byla 2-537/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo, civilinėje byloje Nr. 2-2183-578/2008 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl viešo pirkimo konkurso pažeidimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Smulkus urmas“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos. Nurodė, kad dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos paskelbtame konkurse „Dėl Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimo“. Ukmergės rajono savivaldybės administracija grubiai pažeidė konkurso procedūrą – tik po to, kai nustatė preliminarią eilę ir gavo pareiškėjo pretenziją, pareikalavo iš preliminaraus konkurso laimėtojo pagrįsti jo pasiūlytą kainą. Toks neįprastai mažos kainos pagrindimas neturėjo būti laikomas tinkamu ir tokią kainą pasiūliusio dalyvio pasiūlymas privalėjo būti atmestas. Dėl ginčo sudėtingumo, reikiamų įrodymų neturėjimo ir aplinkybės, kad apie teisių pažeidimą sužinojo tik 2008 m. gegužės 15 d., kuomet gavo savivaldybės administracijos raštą, pareiškėjas neturėjo galimybės kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti teismui ir tinkamai bei pagrįstai parengti ieškinį. Be to, pareiškėjas šiuo metu renka įrodymus, kad konkurso laimėtojas VšĮ „Kretingos maistas“, kuris tik 2008 m. gegužės 12 d. raštu pagrindė savo siūlomą kainą, netinkamai pagrindė neįprastai mažos kainos siūlymą, todėl toks neįprastai mažos kainos pagrindimas neturėjo būti laikomas tinkamu ir tokią kainą pasiūliusio dalyvio pasiūlymas privalėjo būti atmestas.

4Pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) Sustabdyti pirkimo pagal supaprastinto atviro konkurso „Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos“ sąlygas procedūrą, uždraudžiant Ukmergės rajono savivaldybės administracijai pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį su konkurso laimėtoju; 2) Uždrausti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai ir VšĮ „Kretingos maistas“ vykdyti pirkimo pagal supaprastinto atviro konkurso „Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos“ sąlygas sutartį, jeigu tokia sutartis jau būtų sudaryta; 3) Nustatyti pareiškėjui terminą iki 2008 m. gegužės 26 d. ieškiniui pateikti. Nurodo, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas įvykdyti.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gegužės 23 d. nutartimi patenkino pareiškėjo prašymą, pritaikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nustatė pareiškėjui UAB „Smulkus urmas“ terminą iki 2008 m. gegužės 26 d. ieškiniui paduoti. Teismas nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, Ukmergės rajono savivaldybės administracija gali toliau vykdyti pirkimo procedūras, sudaryti su konkurso laimėtoju sutartį ir pradėti ją vykdyti, dėl ko galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Ukmergės rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutartį. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Ieškovas savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia iš esmės viena aplinkybe – neva Ukmergės rajono savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, kadangi prieš sudarydama preliminarią pasiūlymų eilę privalėjo raštu pareikalauti tiekėjo VšĮ ,,Kretingos maistas“ pagrįsti neįprastai mažą siūlomą kainą. Apeliantas nesutinka su šiuo argumentu, nes VšĮ ,,Kretingos maistas“ pasiūlyta Ukmergės rajono moksleivių maitinimo kaina nebuvo neįprastai maža.
  2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, sustabdžius viešąjį konkursą, bus pažeistas viešasis interesas, nes savivaldybė privalo teikti moksleivių maitinimo paslaugas, ir, negalint parinkti tiekėjo, šių paslaugų organizavimas – darbuotojų samdymas, įrengimų pirkimas ir kt. būtų nepakeliama našta savivaldybei ekonominiu požiūriu. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Ukmergės rajone tokios paslaugos nebus teikiamos, dėl to nukentės rajono bendrojo lavinimo moksleiviai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka ekonomiškumo principo, nes daro didelę žalą, yra nepagrįstas ir perteklinis. Jeigu pareiškėjas ginčys sudarytą viešųjų paslaugų pirkimo sutartį, toks ginčas, kol jis bus išspręstas, nepadarys tokios žalos, kokią padarytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

7Pareiškėjas UAB ,,Smulkus urmas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad Ukmergės rajono savivaldybės administracija grubiai pažeidė viešojo konkurso procedūrą, pasielgė neteisėtai, nesąžiningai, tuo pažeisdama pareiškėjo interesus. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje.

8Atskirasis skundas tenkinamas.

9Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti.

10Nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekia ginčyti Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimo procedūras, kurias vykdo Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Moksleivių maitinimas mokyklose yra sudėtinė šios konstitucinės valstybės pareigos dalis. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad savivaldybė teikia maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo mokyklose. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjamas klausimas yra susijęs su viešuoju interesu, nes aukščiau nurodytas konkursas neatsiejamai susijęs su jaunosios visuomenės dalies gerbūviu, ugdymu bei tinkama mityba, tuo pačiu prisidedant prie jaunosios kartos sveikatos išsaugojimo. Sustabdžius viešojo pirkimo dėl moksleivių maitinimo paslaugos pirkimo konkurso procedūras nukentėtų moksleivių interesai, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galėtų sąlygoti viešojo intereso pažeidimą.

12Apeliacinės instancijos teismas atmeta atsakovo atskirajame skunde nurodytus argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo, kadangi, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškinio pagrįstumas ar nepagrįstumas nėra tiriamas ir vertinamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamos kitos aplinkybės – grėsmė, kad ateityje teismo sprendimas, kuris gali būti palankus ieškovui, gali likti neįvykdytas (CPK 144 str.), o tuo pačiu vertinamas ir taikomų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Ieškinio pagrįstumo klausimas, ištyrus ir įvertinus pateikiamus įrodymus, bus atliekamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pabaigoje, priimant sprendimą iš esmės. Todėl minėti apelianto argumentai, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisiškai nereikšmingi.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu, išnagrinėjus bylą iš esmės, būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgis teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.

14Remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai neįvertino visų svarbių šiam klausimui išnagrinėti aplinkybių ir tuo pažeidė civilinio proceso teisės normas, todėl klausimą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas pirmosios instancijos nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutartį panaikinti.

17Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Smulkus urmas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai