Byla 2-56-844/2011
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Nijolei Karlienei, dalyvaujant ieškovui J. V., atsakovų N. K. ir O. K. atstovui advokatui Nikolaj Semionov, atsakovei N. K., vertėjai Janinai Damanskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ieškinį atsakovams N. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ir O. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ( - ), Vokietijoje, dėl skolos priteisimo.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams N. K. ir O. K. dėl skolos priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš O. K. ir N. K. solidariai jo naudai 4200 litų skolą, 772,80 litus delspinigių, 944,14 litus palūkanų ir 214 litų bylinėjimosi išlaidų (kurias sudaro 178 Lt., žyminis mokestis, 20 litų išlaidų už paskolos sutarties vertimą, 1 Lt., išlaidos už dokumentų kopijas, ir 15 Lt., už nutarties patvirtinimą) bei prašo priteisti 5 proc., metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašo grąžinti 151 litą permokėto žyminio mokesčio.

4Savo reikalavimus ieškovas J. V. tiek ieškinyje, tiek posėdžio metu grindė tuo, kad jis paskolino atsakovams 5200 litų, kuriuos atsakovai įsipareigojo jam grąžinti iki 2002-09-16, tačiau minėto sumos negrąžino iki šiol. Iki šiol atsakovai jam yra grąžinę tik 1000 litų iš visos paskolintos sumos. Negrąžintos paskolos dalis šiai dienai yra 4200 litų. Už laikotarpį nuo 2010-03-22, iki 2010-09-21, ieškovas priskaičiavo paskolos sutartyje jų sutartus delspinigius. Teigia, kad atsakovai jį patys susirado ir prašė jo paskolinti pinigų. Su visomis pinigų paskolos sąlygomis atsakovai sutiko. Pinigų paskolinimą atsakovams įrodo byloje pateikta paskolos sutartis, kuria ieškovas prašo vadovautis. Paminėjo, kad jis jokios ūkinės-komercinės veiklos nevykdo ir grynųjų pinigų skolinimo verslu neužsiima. Tokios veiklos nėra įregistravęs, nes jokia kreditų suteikimo veikla neužsiima. Niekada nieku nėra skelbiąsis, kad užsiima kreditų suteikimu. Teigia, kad už paskolos grąžinimo termino praleidimą atsakovai pagal įstatymą privalo mokėti palūkanas (LR CK 6.874 str.), kadangi be ieškovo sutikimo naudojosi jo piniginėmis lėšomis. Jo reikalaujamos priteisti 5 proc., palūkanos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Teikdamas ieškinį teismui taip pat turėjo ir bylinėjimosi išlaidų, kurias prašo priteisti. Teigia, kad atsakovai pripažįsta savo prievolę jam, o dėl atsakovų neįvykdytos prievolės ieškovas jaučiasi apgautas. Teigia, kad atsakovai sutiko su skola ir sutarties sąlygomis, nes net paliko jam kaip užstatą garažo dokumentus. Sutiko delspinigius sumažinti iki 0,1 proc., per dieną vadovaudamasis Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi 2-48-724/2011.

5Atsakovai su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies, o teismo posėdžio metu atsakovų atstovas Nikolajus Semionovas ir atsakovė N. K. paaiškino, kad pagal 2000-02-16, paskolos sutartį, buvo iš ieškovo paskolinta 5200 litų, iš kurių 1000 litų buvo grąžinta ieškovui, todėl skolos suma yra 4200 litų. Nurodo, kas ieškovas 2000 metais užsiiminėjo komercine veikla-paskolų gyventojams teikimu. Ši aplinkybė yra visuotinai žinoma daugeliui Visagino gyventojų, o Visagino miesto apylinkės tesime išnagrinėta nemažai bylų pagal ieškovo J. V. ieškinius. Ieškovas J. V. paskolų išdavimu užsidirba palūkanas ir delspinigius, užsiima tuo masiškai, todėl jo veikla yra komercinė. Teigia, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovo teisę teikti finansines paslaugas, nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovas įregistruotas kaip finansinė įstaiga, todėl ieškovas paskolas teikė netisėtai. Pagal LR CK 6.189 str. 1 d., įstatymo galią turi tik teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis. LR CK 1.80 str., nustato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris negalioja. Tokiam negaliojimui net nereikalingas teismo sprendimas (LR CK 1.78 str. 1 d.), todėl ieškovo, neteisėtai užsiimančio paskolų teikimu, sudaryta paskolos sutartis yra niekinė ir negalioja. Mano, kad iš neteisėtos veiklos ir pagal negaliojančią sutartį ieškovas neturi teisės užsidirbti delspinigių ir palūkanų. Be to mano, kad delspinigių dydis yra aiškiai per didelis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažįstama, kad net 0,02 proc., delspinigiai, o tai sudaro 73 proc., per metus yra aiškiai per didelės netesybos (civilinės bylos Nr. 3K-3-721/2002; 3K-3-1070/2003; 3K-3-316/2005; 3K-3-399/2005), todėl mano, kad delspinigių dydis turėtų būti mažinamas iki 0,02 proc., per dieną.

6Atsakovė N. K. taip pat paaiškino, kad ji pati su savo sūnumi O. K. susirado J. V. ir prašė jo paskolinti pinigų, nes sūnus buvo pakliuvęs į bėdą ir jam buvo reikalingi grynieji pinigai. Į banką kreiptis paskolos jie neturėjo laiko todėl nusprendė skolintis iš fizinio asmens. J. V. jai ir jos sūnui kažkas rekomendavo, tačiau neatsimena kas. Sutiko su J. V. pasiūlytomis sąlygomis dėl pinigų paskolinimo ir grąžinimo. Vėliau norėjo visu pinigus grąžinti J. V., tačiau J. V. jų neėmė. Teigia, kad buvo palikusi J. V. kaip užstatą skolos grąžinimui, garažo dokumentus.

7Taip pat atsakovai teismui pateikė ir priešieškinį. Dėl pateikto priešieškinio atsakovų atstovas ir atsakovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad jų nuomone ieškovo pateikta paskolos sutartis yra negaliojanti, nes ieškovas J. V. ginčijamos paskolos sudarymo metu užsiiminėjo komercine veikla-paskolų gyventojams teikimu. Pagal teismų informacinės duomenų bazės LITEKO duomenis, J. V. nuo minėtos duomenų bazės veikimo pradžios iki 2010-09-21, 38 kartus buvo kreditorius ir 117 kartų ieškovas. Nacionalinės teismų administracijos internetinėje svetainėje nurodyta, kad LITEKO sistemos pagrindas buvo sukurtas 2004 metais, todėl ji galimai įdiegta Visagino miesto apylinkės teisme 2005 metais. Tokiu būdu ieškovas per 5 metus pareiškė net 155 pareiškimus ir ieškinių dėl skolų priteisimo t.y. beveik kas savaitę po ieškinį arba pareiškimą ir tiktai Visagino miesto apylinkės teisme, neskaitant kitų gretimų Zarasų ir Ignalinos teismų. Atsakovų ir jo atstovų nuomone tai įrodo, kad J. V. paskolų išdavimu užsiima masiškai, užsidirba palūkanas ir delspinigius, todėl jo veikla yra komercinė. Nurodo, kad ginčijama sutartis yra be datos. Mokėjimo datos tik patvirtina, kad ji sudaryta 2002 metų pradžioje. Teigia, kad tuo metu galiojęs Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinasis įstatymas ir dabar galiojantis gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato kiekvieno fizinio asmens, gaunančio pajamas prievolę mokėti pajamų mokestį. Pagal tuo metu galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo 1 str., ieškovas, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, laikomas mokesčių mokėtoju. Taip pat minėto įstatymo 20 str., numatė, kad mokesčio mokėtojas, mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo tvarkyti apskaitą įstatymo nustatyta tvarka, išduoti reikalaujamus dokumentus bei teikti kitą informaciją, reikalingą mokesčio administratoriui, pildyti ir pateikti mokesčio deklaraciją arba kitokiu mokesčio įstatymo nustatytu būdu pranešti mokesčio administratoriui apie mokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą. To paties įstatymo 43 str., numatė, kad asmuo, kūrimą pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį, privalo registruotis kaip mokesčio mokėtojas. Atsakovų nuomone, kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis buvo registruotas mokesčių mokėtoju už pajamas, gaunamas iš paskolų teikimo veiklos, kad mokėjo mokesčius ir tvarkė pajamų apskaitą, o tai sudaro pagrindą teigti, kad ieškovas paskolas teikė neteisėtai, todėl mano, kad iš neteisėtos veiklos ir pagal negaliojančią sutartį ieškovas neturi teisės užsidirbti delspinigių ir palūkanų, nes priešingu atveju teisę į palūkanas ir delspinigius turėtų būti pripažinta ir kitiems nelegaliai veikiantiems verslininkams pvz., kontrabandinio kuro, cigarečių prekiniams, nelegaliai veikiantiems įvairių paslaugų pvz., medicinos, įdarbinimo užsienyje tiekėjams ir pan.. Prašo teismo tarp atsakovų O. K. ir N. K. bei ieškovo J. V. sudarytą sutartį dėl 5200 Lt., paskolos pripažinti negaliojančia.

8Ieškinys tenkintinas.

9Ieškovas teismui pateikė sutartį, kurioje nurodyta, kad N. K. ir O. K. pasiskolino 5200 litų. Skolą įsipareigojo grąžinti solidariai iki 2002-09-16. Už kiekvieną uždelstą dieną skolos dalies grąžinimo įsipareigojo mokėti 1 proc., delspinigių nuo negrąžintos skolos sumos. Užstatu paliko garažo ( - ) dokumentus. Sutartyje nurodyta, kad nuo 2002-04-16, iki 2002-08-16, J. V. atsakovai grąžino 1000 Lt., kaip jiems suteiktos paskolos dalį. Negrąžintos paskolos dalį sudaro 4200 litų (b.l. 3-4).

10Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovais sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovams solidariai paskolino 5200,00 Lt iki 2002-09-16. Byloje pateikti įrodymai įrodo, kad atsakovai ieškovui grąžino tik dalį jiems suteiktos paskolos t.y. 1000 litų. Negrąžintos paskolos dalį sudaro 4200 litų suma. Paskolos sutartyje numatyti 1,00 proc., delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną.

11Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjai privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjų prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal sutartį mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str.). Paskolos gavėjų prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

12Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku solidariai priteisti iš atsakovų jo naudai 4200 litų skolą, 772,80 litus delspinigių, 944,14 litus palūkanų ir 214 litų bylinėjimosi išlaidų (kurias sudaro 178 Lt., žyminis mokestis, 20 litų išlaidų už paskolos sutarties vertimą, 1 Lt., išlaidos už dokumentų kopijas, ir 15 Lt., už nutarties patvirtinimą) bei prašo priteisti 5 proc., metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir grąžinti 151 litą permokėto žyminio mokesčio.

13Tai įrodo, kad ieškovas pagal LR CK 6.210 str., 6.261 str., nuostatas priskaičiavo 0,1 proc., delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną už naudojimąsi 4200 Lt., paskola nuo 2010-03-22, iki 2010-09-21, už 184 dienas, kurie sudaro 772,80 Lt..

14Ieškovas taip pat paskaičiavo, kad už atsakovų naudojimąsi jo pinigais už laikotarpį nuo 2005-09-22, iki 2010-03-21, paskaičiavo 5 proc., metines palūkanas, kurių dydis yra 944,14 Lt..

15Taip pat ieškovas teismui pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad ieškovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro jo sumokėtas 178 litų žyminis mokestis (b.l. 2), 20 litų išlaidų už paskolos sutarties vertimą (b.l. 5), 1 Lt., už dokumentų kopijas (b.l. 1), 15 Lt., už teismo nutarties patvirtinimą (b.l. 66).

16Byloje pateikti duomenys įrodo, kad ieškovas teikdamas ieškinį teismui sumokėjo 329 litus žyminio mokesčio (b.l. 2).

17Kadangi ieškovas teisme sumažino ieškinio reikalavimus, todėl sumažėjo ir žyminio mokesčio suma.

18LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., numato, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami šiais atvejais: kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai.

19Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str., nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

20Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti šalių susitarimu nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos.

21Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Palūkanos – viena iš netesybų rūšių. Jeigu skolininkas pažeidžia piniginę prievolę, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokesčio naudojasi šio piniginėmis lėšomis.

22Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Kita vertus, CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

23Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovių 5 proc., dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Šis jo reikalavimas pagrįstas. Pagal CK 6.37 str. 2 d., iš skolininko priteisiamos palūkanos už priteistą suma nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra tik kompensuojamojo pobūdžio vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Procesinių palūkanų nuo ieškinio pareiškimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo dydžiai yra nurodyti CK 6.210 str. Kitoks CK 6.37 str. 2 d. aiškinimas neatitiktų procesinių palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis principų, kuriais siekiama užtikrinti prievolės šalių teisėtų interesų, teisių ir pareigų balansą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29, nutartis Nr. 3K-3-233/2006).

25Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio nustatymo, Lietuvos Aukščiausiais teismas yra pasisakęs, kad „tais atvejais, kai šalys susitarė dėl palūkanų, teismas turi patikrinti, ar toks jų susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimų (CK 6.37 str. 3 ir 4 d., 1.5 str.). Teismas spręsdamas, ar šalių sutartos palūkanos atitinka išvardytus principus, individualizuoja konkretų prievolinį santykį, atsižvelgia į prievolės pobūdį, padarytą sutarties pažeidimą, jo padarinius, skolininko ir kreditoriaus elgesį, prievolės sumą, jos santykį su palūkanų dydžiu. Teismas gali vadovautis komercinių bankų vidutine palūkanų norma kaip vienu iš kriterijų, juo neapsiribodamas. Vadovaudamasis CK 1.5 str., teismas turi teisę mažinti tiek pagal sutartį nustatytas šalių palūkanas, kaip pelno ir atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais dydį, tiek palūkanų, kaip netesybų dydį. Teismas užtikrina prievolės šalių interesų pusiausvyrą (2005-04-11 Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų kolegijos nutartis byloje Nr.3K-3-258/2005).

26Ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas. Žyminio mokesčio dydis priteistinas proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai. Todėl iš atsakovų ieškovo naudai priteistina bendra 214 Lt., bylinėjimosi išlaidų suma, ją proporcingai padalijant tarp atsakovų.

27Priešieškinis atmetamas.

28LR CK 6.870 str. 1 d., numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

29Minėto straipsnio 2 dalis, numato, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento.

30LR CK 6.871 str. 1 d., numato, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų.

31To paties straipsnio 3 d., numato, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui.

32Teismo posėdžio metu atsakovė N. K. patvirtino, kad ji, kartu su savo sūnumi O. K. iš J. V. pasiskolino 5200 litų, kuriuos įsipareigojo grąžinti iki 2002-09-16. Iki 2002-09-16, jie J. V. grąžino tik 1000 litų. Patvirtino, kad ji kartu su savo sūnumi J. V. yra skolingi 4200 litų. Tą patį patvirtino ir J. V. duodamas paaiškinimus teisme.

33Byloje atsakovai nepateikė įrodymų, kad J. V. 2002 metais vykdė neteisėtą komercinę veiklą, kuri pasireiškė paskolų suteikimu fiziniams asmenims.

34Atsakovė pati patvirtino, kad J. V. susirado pati su savo sūnumi O. K. ir paprašė jo paskolinti pinigų. J. V. sutiko tai padaryti ir jie visi trys laisva valia susitarė dėl pinigų grąžinimo, nustatė terminą skolai grąžinti. J. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis nesireklamavo jog teikia paskolas fiziniams asmenims. Jis turėjo grynųjų pinigų ir jeigu žmogus į jį kreipdavosi prašydamas paskolinti, tai jis ir paskolindavo. Taip pat buvo ir su N. K. bei O. K..

35Sandoris yra neteisėtas ir negalioja, kai yra neteisėtas ne tik jo objektas, bet ir tikslas. Niekas negali įsipareigoti ar įpareigoti kito pažeisti įstatymą, kitų asmenų teises, daryti nusikaltimus. Negalioja sandoriai, kuriais siekiama padaryti žalos kitam asmeniui. Negalioja sandoris, kurio tikslas apeiti įstatymą.

36Atsakovai nepateikė įrodymų, kad ieškovas J. V., kaip fizinis asmuo, skolindamas pinigus N. K. ir O. K. pažeidė įstatymą, N. K. ir O. K. teises, ar vertė juo daryti nusikaltimus. Duomenų, kad sudarant sutartį tarp J. V. ir N. K. bei O. K. dėl pinigų paskolinimo, tiek J. V., tiek N. K. ir O. K. buvo neveiksnūs, teismui nepateikta. Paskolos sutarčiai notarinė forma nėra privaloma.

37Taip pat teismui nepateikta įrodymų, kad O. K., N. K. ir J. V. sudaryta sutartis dėl pinigų paskolinimo prieštarautų viešajai tvarkai ar moralei.

38Teismo posėdžio metu nustatyta, kad N. K. ir O. K. patvirtino su J. V. sudarytą sandorį, nes sumokėjo dalį paskolintos pinigų sumos t.y. 1000 litų.

39LR CK 1.79 str. 2 d. 1 p., numato, jog preziumuojama, kad šalis sandorį patvirtino, jeigu po to, kai ji įgijo galimybę sandorį patvirtinti arba nuginčyti: sandorį visiškai ar iš dalies įvykdė. Tai reiškia, kad šalis, turinti teisę pareikšti reikalavimą pripažinti sandorį negaliojančiu, patvirtinusi sandorį netenka teisės jį ginčyti. Patvirtindama ji dar kartą išreiškia savo valią t.y. sudaro sandorį. Įstatymas nenustato tokio patvirtino formos ir sąlygų. Teismui nepateikta duomenų, kad J. V. sandorio patvirtinimą iš K. gavo vartojant prievartą, grasinant, apgaule, pasinaudojant nežinojimu. Patvirtintas sandoris tampa neginčijamas.

40Valią galima išreikšti ne tik žodžiu ar raštu, bet ir tam tikrais konkliudentiniais veiksmais. Jeigu sandorio šalis sandorį visiškai ar iš dalies įvykdė, tai preziumuojama, kad ji sandorį patvirtino. Tačiau tokią prezumpciją galima paneigti, jeigu sandoris vykdytas patiriant prievartą, grasinimą ar nežinant visų aplinkybių (suklydus, esant apgautam).

41N. K. ir O. K. skolą J. V. patvirtina sutartis (b.l. 3-4), taip pat 2002-06-21, 2002-07-21, 2002-08-21, skolos raštelis bei J. V. raštelis, kuriuo partęstas skolos grąžinimo terminas (b.l. 12-13).

42Atsakovės teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai ir byloje esantys rašytiniai įrodymai įrodo aplinkybę, kad atsakovai N. K. ir O. K. grąžindami skolą J. V. dalimis, pripažino su juo sudarytą paskolos sutartį dėl 5200 litų skolos, todėl jie neturi teisės jo ginčyti.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263–265 str., 270 str.,-

Nutarė

44Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.

45Priteisti solidariai iš atsakovų N. K. ir O. K. ieškovo J. V. naudai 4200,00 Lt (keturių tūkstančių dviejų šimtų litų 00 ct) skolą, 772,80 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt du litus 80 ct) delspinigių už laikotarpį nuo 2010-03-22, iki 2010-09-21, 944,14 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt keturis litus 14 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2005-09-22, iki 2010-03-21, 5 proc., metinių palūkanų už priteistą 5916,94 Lt., sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-09-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Grąžinti ieškovui J. V. 151 Lt., (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą 00 ct.), kaip permokėto žyminio mokesčio dalį ir įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti J. V. 151 Lt., (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą 00 ct.), permokėto žyminio mokesčio, sumokėto 2010-09-17, mokėjimo nurodymu Nr. 20100917, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, dalį.

47Priteisti iš atsakovės N. K. 107 Lt., (vieną šimtą septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

48Priteisti iš atsakovo O. K. 107 Lt (vieną šimtą septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

49Priteisti iš atsakovės N. K. 16,52 Lt., (šešiolika litų 52 ct.), pašto išlaidų valstybės naudai.

50Priteisti iš atsakovo O. K. 16,52 Lt., (šešiolika litų 52 ct.), pašto išlaidų valstybės naudai.

51Atsakovų O. K. ir N. K. priešieškinį atmesti.

52Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams N. K. ir O. K.... 4. Savo reikalavimus ieškovas J. V. tiek ieškinyje, tiek posėdžio metu grindė... 5. Atsakovai su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies, o teismo posėdžio metu... 6. Atsakovė N. K. taip pat paaiškino, kad ji pati su savo sūnumi O. K. susirado... 7. Taip pat atsakovai teismui pateikė ir priešieškinį. Dėl pateikto... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Ieškovas teismui pateikė sutartį, kurioje nurodyta, kad N. K. ir O. K.... 10. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovais sudarė paskolos... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 12. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku solidariai priteisti... 13. Tai įrodo, kad ieškovas pagal LR CK 6.210 str., 6.261 str., nuostatas... 14. Ieškovas taip pat paskaičiavo, kad už atsakovų naudojimąsi jo pinigais už... 15. Taip pat ieškovas teismui pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad ieškovas... 16. Byloje pateikti duomenys įrodo, kad ieškovas teikdamas ieškinį teismui... 17. Kadangi ieškovas teisme sumažino ieškinio reikalavimus, todėl sumažėjo ir... 18. LR CPK 87 str. 1 d. 1 p., numato, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis... 19. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261... 20. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str.... 21. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės... 22. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės... 23. Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovių 5 proc., dydžio... 24. Šis jo reikalavimas pagrįstas. Pagal CK 6.37 str. 2 d., iš skolininko... 25. Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio... 26. Ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas.... 27. Priešieškinis atmetamas.... 28. LR CK 6.870 str. 1 d., numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos... 29. Minėto straipsnio 2 dalis, numato, kad paskolos sutartis pripažįstama... 30. LR CK 6.871 str. 1 d., numato, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi... 31. To paties straipsnio 3 d., numato, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka... 32. Teismo posėdžio metu atsakovė N. K. patvirtino, kad ji, kartu su savo... 33. Byloje atsakovai nepateikė įrodymų, kad J. V. 2002 metais vykdė neteisėtą... 34. Atsakovė pati patvirtino, kad J. V. susirado pati su savo sūnumi O. K. ir... 35. Sandoris yra neteisėtas ir negalioja, kai yra neteisėtas ne tik jo objektas,... 36. Atsakovai nepateikė įrodymų, kad ieškovas J. V., kaip fizinis asmuo,... 37. Taip pat teismui nepateikta įrodymų, kad O. K., N. K. ir J. V. sudaryta... 38. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad N. K. ir O. K. patvirtino su J. V.... 39. LR CK 1.79 str. 2 d. 1 p., numato, jog preziumuojama, kad šalis sandorį... 40. Valią galima išreikšti ne tik žodžiu ar raštu, bet ir tam tikrais... 41. N. K. ir O. K. skolą J. V. patvirtina sutartis (b.l. 3-4), taip pat... 42. Atsakovės teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai ir byloje esantys... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263–265... 44. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.... 45. Priteisti solidariai iš atsakovų N. K. ir O. K. ieškovo J. V. naudai 4200,00... 46. Grąžinti ieškovui J. V. 151 Lt., (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą... 47. Priteisti iš atsakovės N. K. 107 Lt., (vieną šimtą septynis litus 00 ct)... 48. Priteisti iš atsakovo O. K. 107 Lt (vieną šimtą septynis litus 00 ct)... 49. Priteisti iš atsakovės N. K. 16,52 Lt., (šešiolika litų 52 ct.), pašto... 50. Priteisti iš atsakovo O. K. 16,52 Lt., (šešiolika litų 52 ct.), pašto... 51. Atsakovų O. K. ir N. K. priešieškinį atmesti.... 52. Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus...