Byla 2-48-724/2011
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjmosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant Ritai Kozlovienei, dalyvaujant vertėjai janinai Dmanakienei, ieškovui J. V., asmens kodas ( - ) atsakovei L. D., asmns kodas ( - ) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovėms L. D. ir R. B., asmens kodas ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjmosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas J. V. prašo iš atsakovių solidariai priteisti 3300Lt skolos, 1134,87Lt delspinigių, 743,18Lt palūkanų ir 177 Lt bylinėjimosi išlaių.

3Ieškovas teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovės skolą jam rurėjo grąžinti 2005-08-04 tačiau iki šiol vis žadėdamos skolos negrąžino dėl to ir prašo priteisti skolą. Delspinigius mažina iki 1134,87 Lt nuo ngrąžintos sumos už 181 dieną kas sudaro 0,19 procentus ir 743,18 lt palūkanų nuo 2005-08-04 iki 2010-02-04, 5 provcentus palūkanuų nuo priteistso sumos iki teismo sprendimo visisšjko ivykdymo, bylinėjimosi išlaidas kurias , sumažinus ieškinį taip pat mažina iki 175Lt. Bei prašo grąžinti žyminio mokesčio permoką, t.y. 38 Lt.

4Atsakovė L. D. paaiškino, kad pinigus skolinosi Barauskienė, kuri jai vis aiškino kad su J.V. atsiskaitinėja. Visi skolos grąžinimo dokumentai pas Barauskienę.

5Atsakovė R. B. apie teismo procesą žino (b.l.17, 19-20) Byla išnagrinėta jai nedalyvaujant prašant ieškovui.(CPK 246 str. 2d. 121 str.)

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš šalių sutarties matyti, kad atsakovės pas ieškovą pasiskolino 3300Lt, kuriuos įsipareigojo solidariai grąžinti 2005-08-04. Sutartyje numatyti 1 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną grąžinti skolą. (b.l.3-4)

8Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjai privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka, kadangi paskolą gavo du asmenys be išimmčių jie atsako solidariai (CK 6.6 str. 6.873 str.).

9Atsakovai teismui nepatreikė duomenų patvirtinančių kad skolą Ieškovui grąžino, toddėl ieškovo reikalaivas priteisti 3300t skolą tenkintinas.

10Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.874 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

11Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovių 1134,87Lt delspinigių, kas sudaro 0,19 % dydžio delspinigių nuo negrąžintos sumos- 3300Lt nuo 2005-08-04 už 181 dieną.

12Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“

14Lietuvos Aukčiausiasis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

15Ieškovas prašo priteisti po 0,19% dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti dieną kas sudaro 69,35% metinių delspinigių.

16Ieškovas atsakovėms paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos negrąžinus reikalauja trečdalį nuo paskolinto sumos delspinigių be to dar ir palūkanų. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1% už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kas sudarys 36,5% metinių delspinigių (602,25 Lt)ir tai nebus suma mažesnė už minimalius ieškovo patirtus nuostolius.

17Ieškovas prašo priteisti palūkanas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos.

18Už naudojimąsi 3300 Lt paskola, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti įstatymo numatytas palūkanas. Ieškovas prašo palųkanas priteisti už laikotarpį nuo 2005-08-04 iki 2010-02-08 t.y. 743,18 Lt

19Atsakovės privalo mokėti ieškovui priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos už priteistiną 4645,43Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-08-05 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str.).

20Nagrinėjant bylą už procesinių dokumentų siuntimą šalims, išnaudota 13,3Lt. valstybės lėšų.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti iš dalies 72,21%, todėl bylinėjimosi išlaidos iš atsakovių priteistinos taikant koficientą 0,7221.

22Ieškovui vadovaujantis CPK 87 str. 2d. grąžintina

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

24Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti solidariai iš L. D., asmens kodas ( - ) ir R. B., asmens kodas ( - ) J. V., asmens kodas ( - ) naudai 3300 Lt (tris tūkstančius tris šimtus litų) skolos, 602,25 Lt (šešis šimtus du litus 25cnt) delspinigių, 743,18 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt tris litus 18 cnt) palūkanų už laikotarpį nuo 2005-08-04 iki 2010-02-04, 5% metinių palūkanų už priteistą 4645,43Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 111,92 Lt bylinėjimosi išlaidų (vienas šimtas vienuolika litų 92 cnt).

26Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš L. D., ir R. B., po 6,65 Lt ( šešis litus 65cnt.)

27Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas J. V. prašo iš atsakovių solidariai priteisti 3300Lt skolos,... 3. Ieškovas teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovės skolą jam rurėjo... 4. Atsakovė L. D. paaiškino, kad pinigus skolinosi Barauskienė, kuri jai vis... 5. Atsakovė R. B. apie teismo procesą žino (b.l.17, 19-20) Byla išnagrinėta... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš šalių sutarties matyti, kad atsakovės pas ieškovą pasiskolino 3300Lt,... 8. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 9. Atsakovai teismui nepatreikė duomenų patvirtinančių kad skolą Ieškovui... 10. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo... 11. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 14. Lietuvos Aukčiausiasis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad sąvokų... 15. Ieškovas prašo priteisti po 0,19% dydžio delspinigių už kiekvieną... 16. Ieškovas atsakovėms paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos... 17. Ieškovas prašo priteisti palūkanas pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str.... 18. Už naudojimąsi 3300 Lt paskola, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti... 19. Atsakovės privalo mokėti ieškovui priteistinos 5% dydžio metinės... 20. Nagrinėjant bylą už procesinių dokumentų siuntimą šalims, išnaudota... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 22. Ieškovui vadovaujantis CPK 87 str. 2d. grąžintina... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 24. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti solidariai iš L. D., asmens kodas ( - ) ir R. B., asmens kodas ( - )... 26. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš L. D., ir R. B., po 6,65 Lt (... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...