Byla 2-3183-775/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant ieškovės ( - ) atstovėms pirmininkei P. D. bei advokatei Daivai Jurevičienei, atsakovei V. G., jos atstovui Pauliui Markevičiui ir atsakovų V. G. bei L. G. atstovei advokatei Kristinai Mikolaitei,

4nedalyvaujant atsakovams L. G., M. G. ir L. G.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) patikslintą ieškinį atsakovams V. G., L. G., M. G. ir L. G. dėl nuostolių atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo solidariai iš atsakovų priteisti 1 152,20 Eur (3 978,33 Lt) skolą už suteiktas komunalines paslaugas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l . 17, 1 t.).

8Ieškovės atstovės bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog ( - ) teikia butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas namui adresu, ( - ). Atsakovams nuosavybės teise priklauso butas adresu ( - ). Nurodė, kad atsakovai, kaip ir visi daugiabučio namo gyventojai, privalo mokėti už suteiktas paslaugas bei kitas išlaidas, kurių skaičiavimo tvarka nustatyta ( - ) visuotinių susirinkimų ar įgaliotinių susirinkimų nutarimais. Atsakovai gyvena minėtame name, tačiau nuo 2006 metų gruodžio mėnesio nevykdo pareigos ir nemoka bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidų ir kitų įmokų. Paaiškino, jog laikotarpyje nuo 2006-12-01 iki 2014-08-31 susidarė 1 152,20 Eur įsiskolinimas už neapmokėtą sąskaitą UAB „Kauno vandenys“, suvartotą elektrą bendro naudojimo objektuose, atliktus hidraulinius bandymus, šildymo sistemų praplovimo darbus, amortizacinius priskaitymus, bendrijos ūkines išlaidas, techninę pastato priežiūrą bei kitas papildomas rinkliavas. Nurodė, jog ieškinio senaties nepraleido, nes reikalavimui taikytinas 10 metų terminas.

9Atsakovai V. G., L. G. ir L. G. pateikė atsiliepimą (b. l. 64–86, 4 t.), jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

10Atsakovė V. G. ir jos atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog ieškovė nesilaikė privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Nurodė, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas numato, kad bendrijoje, kurioje yra daugiau nei 100 bendrijos narių, ginčai, kilę tarp bendrijos narių ir bendrijos valdymo organų ar kitų narių, perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui. ( - ) yra daugiau kaip 100 bendrijos narių, todėl pirmiausia bendrija turėjo kilusius nesutarimus spręsti sudarydama ginčų nagrinėjimo komisiją ar skirdama ginčus nagrinėjantį asmenį, tačiau bendrija to nepadarė. Be to, ieškovė nėra registre įregistruota kaip namo administratorius. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų teisę reikalauti apmojimo iš atsakovų, kadangi nėra aišku kokias paslaugas ieškovė suteikė, už kokias paslaugas atsakovai yra neatsiskaitę ir kokias paslaugas jie yra gavę iš ieškovės, o kokias iš trečiųjų asmenų. Pažymėtina, kad nesant tarp ieškovės ir atsakovų tiesioginių sutartinių vartojimo santykių, atsakovai neprivalo mokėti ieškovei kokių nors sumų. Nurodė, jog su UAB „Kauno vandenys“ yra sudariusi sutartį, todėl atsiskaito už suteiktas paslaugas tiesiogiai ir bendrija neturi teisė iš jos reikalauti mokesčio už vandenį. Visas paslaugas, skirtas savininkų vartojimo poreikiams tenkinti teikė ne ieškovė, bet įvairios komunalinių paslaugų ir pastatų priežiūros, remonto įmonės, o ieškovė nepateikė įrodymų, kad už tai yra sumokėjusi. Nurodė, jog, byloje nėra įrodymų, kad gyventojų balsų dauguma buvo svarstytas klausimas dėl bendro turto valdytojo darbo užmokesčio, buhalterinių paslaugų kainos, banko išlaidų dydžio, mokamojo pranešimo spausdinimo mokesčio dydžio ir eksploatacinėms reikmėms skirto mokesčio dydžio, taip pat nėra duomenų, kad būtų priimtas sprendimas kaupti lėšas konkretiems namo priežiūros, renovavimo, atnaujinimo darbams atlikti. Nurodė, jog ieškovė iki šiol piktybiškai vengia surengti atskaitinį susirinkimą, nepateikia sąskaitų už namui suteiktas paslaugas ir visais kitais būdais piktnaudžiauja savo teisėmis, realiai nevykdydama dalies savo prievolių. Paaiškino, jog ieškovė kiekvieną mėnesį privalo vesti ataskaitas apie visus gyventojų atsiskaitymus, todėl žinodama, kad atsakovai nevykdo prievolės, turėjo teisę žymiai anksčiau pareikšti ieškinį, tačiau to nepadarė. Ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovų 1 152,20 Eur skolą laikotarpyje nuo 2006 m. gruodžio mėn. iki 2014 m. rugpjūčio mėn. pažeidė ieškinio senaties terminą.

11Atsakovai L. G., M. G. ir L. G. į 2016-10-25 teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai (b. l. 194–195, 6 t.), todėl byla nagrinėtina atsakovams nedalyvaujant.

12Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje nustatyta, jog 1996-07-09 buvo įregistruota ( - ) (b. l. 10, 1 t.) ir patvirtinti bendrijos įstatai (b. l. 24–49, 1 t.). Butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso V. G., M. G., L. G. ir L. G. (b. l. 11–12, 1 t.). Byloje pateiktas 2014-02-06 ginčo namo butų savininkų sąrašas (b. l. 92–97, 4 t.). ( - ) yra gyvenamojo namo ( - ) administratorius (b. l. 184, 4 t.). Byloje pateikta butui ( - ) bendra sąskaita apmokėjimui už laikotarpį nuo 2006-12-01 iki 2014-08-31 (b. l. 20–23, 1 t.). 2011 m. liepos mėnesį atsakovams buvo pateikta bendrijos sąskaita apmokėjimui, kurioje jau tuo metu buvo nurodyta, jog skola viso yra 2 323,01 Lt (b. l. 50, 1 t.). Bendrija siuntė atsakovei V. G. registruota pašto korespondencija įspėjimus dėl skolos 2009 metais (b. l. 110–113, 3 t.), 2010 m. sausio mėn. (b. l. 171, 1 t.), 2011 metais (b. l. 114–120, 123–128, 3 t.), 2013 metais (b. l. 89, 91–92, 1 t., b. l. 129–136, 137–143, 3 t.), 2014 metais (b. l. 144–151, 3 t., 56–59, 1 t.).

141995-01-10 bendrija buvo sudariusi sutartį dėl įmokų priėmimo iš gyventojų su Lietuvos Taupomuoju banku (b. l.11–12, 3 t.). 1997-11-20 su UAB „Kauno vandenys“ buvo sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo (b. l. 26–27, 3 t.). 2000-03-03 bendrija sudarė sutartį Kauno elektros tinklais dėl elektros energijos pirkimo pardavimo (b. l. 28–30, 3 t.). 2005-06-22 bendrija sudarė sutartį su Statistikos departamento prie LR Vyriausybės Kauno teritorine statistikos valdyba dėl atsiskaitymo knygelių šaknelių apdorojimo (b. l. 24–25, 3 t.). 2010-04-07 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė bendrijai atsakymą į paklausimą dėl sąskaitų faktūrų išrašymo bendrijos gyventojams už komunalines paslaugas (b. l. 121–122, 3 t.). Bendrija pateikė 92 namo bendros elektros suvartojimo nuo 2006 m. gruodžio mėn. suvestinę (b. l. 152–153, 3 t., 9–11, 7 t.). Bendrija pateikė duomenis apie faktinį namo butų gyventojų skaičių nuo 2006 m. gruodžio mėn. iki 2009 m. kovo mėn. (b. l. 12–39, 7 t.).

152006-01-03 bendrija sudarė darbo sutartį su buhaltere V. K., darbo sutartis nutraukta 2008-04-05 (b. l. 5–6, 7 t.). 2006-01-09 bendrija sudarė sutartį su AB „Lietuvos pašto“ Kauno apskrities centriniu paštu dėl įmokų už bendrijos teikiamas paslaugas priėmimo (b. l. 19–20, 3 t.). 2006-01-26, 2006-01-30, 2006-03-06, 2006-03-31, 2006-12-14 iš UAB „Santera“ bendrija pirko prekių už 29,61 Lt, 41,76 Lt, 45 Lt, 109,80 Lt, 323,99 Lt, 159,84 Lt (b. l. 37–41, 43, 2 t.). 2006-02-07 buvo sudaryta darbo sutartis su santechniku H. M., mokant 356,27 Lt darbo užmokestį (b. l. 26, 2 t.). 2006-02-11 iš UAB „VP Market“ bendrijai buvo pirkta prekių už 12,99 Lt ir 29,98 Lt (b. l. 35–36, 2 t.). Byloje pateiktas 2006-02-21 BSB įgaliotinių susirinkimo protokolas (b. l. 173–175, 2 t.). Byloje pateiktos 2006-02-21 atlyginimų darbuotojams, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelės (b. l. 176–177, 2 t.). Byloje pateiktas 2006-04-07 namo gyventojų surinkimo protokolas (b. l. 80–81, 2 t.). 2006-06-30 su UAB „Statija“, remiantis defektiniu aktu ir sąmata (b. l. 31–32, 2 t.). buvo sudaryta sutartis dėl blokų siūlių remonto už 9645,32 Lt sumą (b. l. 33, 2 t.). 2006-11-23 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra šiai sumai (b. l.30, 34, 2 t.). 2006-08-21 VĮ „Kauno metrologijos centras“ pateikė bendrijai PVM sąskaitą faktūrą 96,64 Lt sumai už techninę manometrų ir vakuumetrų patikrą (b. l. 42, 2 t.). 2006-09-01 sudaryta darbo sutartis su S. G. dėl žolės nupjovimo ir gyvatvorės apkarpymo, mokant 110 Lt darbo užmokestį (b. l. 28, 2 t.). Bendrija sudarė S. G. 2006 metais atliktų darbų sąrašą (b. l. 29, 2 t.). Bendrija pateikė pajamų-išlaidų ataskaitą už 2006 metus (b. l.24–24, 2 t.) ir atliktų darbų aktą (b. l. 27, 2 t.).

162007-03-20 bendrija iš UAB „Santera“ pirko prekių už 50,22 Lt (b. l. 17, 2 t.). Byloje pateiktas 2007-05-02 visuotinio butų savininkų ataskaitinio surinkimo protokolas (b. l. 76–79, 2 t.). Byloje pateiktas 2007-05-03 BSB valdybos susirinkimo protokolas (b. l. 85, 2 t.). Byloje pateiktas 2007-05-03 BSB visuotinio įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 166–170, 2 t.). Byloje pateiktos 2007-05-03 atlyginimų darbuotojams, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelės (b. l. 171–172, 2 t.). 2007-05-22 bendrijos valdyba priėmė nutarimą dėl nuolat gaunamų raštų analizės (b. l. 126, 6 t.). 2007-06-01 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 100, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 803.20 Lt sumai (b. l. 101–103, 3 t.). 2007-08-31 bendrija sudarė sutartį su UAB „Statybų ratas“ dėl bendrijos namų neeilinės techninės apžiūros atlikimo ir žurnalų parengimo (b. l. 95–96, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 4560 Lt sumai (b. l. 97–98, 3 t.). 2007-09-10 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis su S. G. dėl žolės pjovimo aplink namą už 500 Lt ir pasirašytas atliktų darbų aktas (b. l. 22–23, 2 t.). 2007-09-11 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už atliktą neeilinę pastatų apžiūrą ir techninės priežiūros žurnalų parengimą (b. l. 94, 3 t.). 2007-09-11 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbus (b. l. 99, 3 t.). 2007-10-22 bendrijai pagal atliktų darbų aktą dėl tarpblokinių siūlių hermetizacijos buvo pateikta UAB „Statija“ PVM sąskaita faktūra 23 543,95 Lt sumai (b. l. 18–20, 2 t.). 2007-11-06 bendrija sudarė darbo sutartį su S. K. (b. l. 41–43, 7 t.). 2007-11-19 bendrija sudarė sutartį Nr. ( - ) su UAB „Kauno spauda“ dėl įmokų iš bendrijos teikiamas paslaugas priėmimo iš gyventojų grynais pinigais pagal pateiktus mokėjimo dokumentus (b. l. 3–4, 3t.). 2007-12-21 bendrija pateikė deklaraciją dėl žemės nuomos mokesčio 2877,22 Lt sumai (b. l. 21 , 2 t.). Bendrija pateikė pajamų-išlaidų ataskaitą už 2007 metus (b. l. 14–15, 2 t.) ir atliktų darbų aktą (b. l. 16, 2 t.).

17Byloje pateiktas 2008-03-31 visuotinio butų savininkų ataskaitinio surinkimo protokolas (b. l. 74–75, 2 t.). 2008-04-04 bendrija priėmė įsakymą atleisti buhalterę V. K. ir nuo 2008-04-07 sudaryti sutartį su S. K. (b. l. 7, 7 t.). Byloje pateiktas 2008-04-22 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo protokolas (b. l. 159–163, 2 t.). Byloje pateiktos atlyginimų darbuotojams, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelės (b. l. 169–165, 2 t.). 2008-06-11 bendrija surašė aktą, kuriame nustatė, jog V. G. lankėsi bendrijoje ir susipažino su bendrijos dokumentais (b. l. 155, 3 t.). 2008-07-08 bendrija sudarė sutartį su UAB „Magena“ dėl laiptinių durų remonto (b. l. 13, 2 t.). Pagal 2008-07-08 darbų pridavimo aktą atlikta darbų už 620 Lt (b. l.12, 2 t.). 2008-09-25 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 90, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 5850 Lt sumai (b. l. 91–93, 3 t.). 2008-10-14 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis su S. G. dėl žolės pjovimo aplink namą už 500 Lt ir pasirašytas atliktų darbų aktas (b. l.10–11, 2 t.) 2008-10-21 ir 2008-08-21 bendrija iš UAB „Santera“ pirko prekių už 65,70 Lt, 15,30 Lt ir 51,93 Lt (b. l. 7–9, 2 t.). 2008-10-27 bendrija priėmė įsakymą dėl įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbus (b. l. 89, 3 t.). 2008-12-29 bendrija pateikė deklaraciją dėl žemės nuomos mokesčio 2850,43 Lt sumai (b. l. 6, 2 t.). Bendrija pateikė pajamų-išlaidų ataskaitą už 2008 metus (b. l. 3–4, 2 t.) ir atliktų darbų aktą (b. l. 5, 2 t.).

182009-03-10 buvo sudaryta sutartis su IĮ „Alera“ dėl karšto vandens vandentiekio atšakos nuo magistralinio vamzdyno iki butų stovo I aukšte keitimo už 200 Lt (b. l. 179, 1 t.). Darbai atlikti ir išrašyta PVM sąskaita faktūra (b. l. 180–181, 1 t.). Byloje pateiktas 2009-03-26 visuotinio butų savininkų surinkimo protokolas (b. l. 71–73, 2 t.). Byloje pateiktas 2009-05-05 BSB valdybos posėdžio protokolas Nr. 02 (b. l. 83–84, 2 t.). Byloje pateiktas 2009-05-05 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 152–156, 2 t.). Byloje pateikta 2009-05-05 atlyginimų darbuotojams, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelė (b. l. 157–158, 2 t.). 2009-06-29 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 85, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 5200 Lt sumai (b. l. 86–88, 3 t.). 2009-07-01 aktu buvo atlikta manometrų patikra ir už ją sumokėta 227,41 Lt (b. l. 177–176, 1 t.). 2009-07-03 bendrija iš UAB „Santera“ pirko prekę už 26,10 Lt (b. l. 175, 1 t.). 2009-09-01 UAB „Kauno vandenys“ raštu pranešė bendrijai, kad gyventojai nebegali deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenų sąskaitoje už šaltą vandenį (b. l. 168, 6.t ). 2009-10-15 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui, profilaktikos ir remonto darbus (b. l. 84, 3 t.). 2009-11-23 bendrija sudarė sutartį su UAB „Komplektas“ dėl bendrijos knygelių spausdinimo (b. l. 22–23, 3 t.). 2009 m. lapkričio mėnesį bendrija sumokėjo 1635,13 Lt už bendrijos knygelių spausdinimą (b. l. 178, 1 t.). 2009-12-08 bendrija surašė aktą, kuriame nustatė, jog V. G. lankėsi bendrijoje ir susipažino su bendrijos dokumentais (b. l. 154, 3 t.). 2009-11-27 bendrija sudarė susitarimą dėl sutarties Nr. ( - ) pakeitimo dėl įmokų priėmimo (b. l. 21, 3 t.). Bendrija pateikė pajamų-išlaidų ataskaitą už 2009 metus (b. l.172, 174, 1 t.) ir atliktų darbų aktą (b. l. 173, 1 t.).

192010-03-18 bendrija sudarė su Swedbank AB sutartį dėl įmokų surinkimo (b. l. 9–10, 3 t.). Byloje pateiktas 2010-04-26 pakartotinio visuotinio butų savininkų ataskaitinio susirinkimo protokolas (b. l. 68–70, 2 t.). Byloje pateiktas 2010-04-27 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 144–150, 2 t.). Byloje pateikta darbo užmokesčio, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelė (b. l. 151, 2 t.). 2010-04-30 bendrija sudarė sutartį su AB SEB banko Kauno filialu dėl įmokų surinkimo ir administravimo (b. l. 13–15, 3 t.). 2010-05-18 bendrija sudarė sutartis su UAB „Medicinos bankas“, AB DnB NORD banku ir AB Parex banku dėl įmokų surinkimo ir administravimo (b. l. 5–8, 16–18, 3 t.). 2010-06-03 namo įgaliotinių susirinkimas nutarė namo stogo kapitalinį remontą pavesti atlikti verslo liudijimą turintiems asmenims ir žolę bei gyvatvorę pjauti pavesti patiems namo gyventojams (b. l. 66–67, 2 t.). 2010-06-17 bendrija sudarė sutartį su R. B. dėl stogo dangos paruošiamųjų darbų (b. l. 167, 169, 1 t.). 2010-06-30 buvo pasirašytas aktas dėl darbų pridavimo už 200 Lt (b. l. 168, 1 t.). 2010-06-17 bendrija sudarė sutartį su A. L. dėl stogo dangos paruošiamųjų darbų (b. l. 164, 166, 1 t.). 2010-06-30 buvo pasirašytas aktas dėl darbų pridavimo už 200 Lt (b. l. 165, 1 t.). 2010-06-17 bendrija sudarė sutartį su G. J. dėl stogo remonto darbų pagal 27087,68 Lt sąmatą (b. l. 158–161, 1 t.). Atlikti darbai 2010-08-04 buvo priimti (b. l. 162–163, 1 t.). 2010-06-17 VĮ „Metrologijos centras“ pateikė bendrijai PVM sąskaitą faktūrą 171,94 Lt sumai už techninę manometrų ir vakuumetrų patikrą (b. l. 170, 1 t.). 2010-06-21 bendrija sudarė su A. T. sutartį dėl namo lietaus kanalizacijos vamzdžio remonto III laiptinėje, pagal kurią buvo sumokėta 120 Lt už darbą ir 131,31 Lt už medžiagas (b. l. 153–157, 1 t.). 2010-07-09 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 74–75, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 4356 Lt sumai (b. l. 76–78, 3 t.). 2010-08-10 bendrija iš UAB „Santera“ pirko prekių už 78,40 Lt (b. l.152, 1 t.). 2010-09-15 buvo surašytas aktas dėl elektros saugiklių pakeitimo ir sumontavimo (b. l. 61, 2 t.). 2010-09-30 bendrija priėmė įsakymą Nr. ( - ) dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui apmokėjimą (b. l. 73, 3 t.). 2010-10-01, remiantis 2010-09-21 bendrijos aktu (b. l. 151, 1 t.), sudaryta sutartis su UAB „Naisa“ dėl 3 laiptinės durų remonto, spynos ir hidraulinio durų uždarytuvo pagal pateiktą sąmatą (b. l. 145–147, 149 1 t.). 2010-10-08 pateikta bendrijai PVM sąskaita faktūra 544,50 Lt sumai (b. l. 148, 1 t.) ir 2010-10-10 pasirašytas darbų pridavimo aktas (b. l. 150, 1 t.). 2010-10-22 surašytas bendrijos aktas dėl pro stogą bėgančio vandens pagal I. G. skundą (b. l. 144, 1 t.). 2010-12-07 bendrija priėmė įsakymą Nr. ( - ) dėl mokesčio įtraukimo į tam tikrų butų sąskaitas, remiantis UAB „Kauno vandenys“ informacija (b. l. 79–83, 3 t.). Bendrija pateikė pajamų-išlaidų ataskaitą už 2010 metus (b. l. 141–142, 1 t.) ir atliktų darbų aktą (b. l. 143, 1 t.).

202011-02-11 AB „Kauno energija“ pateikė bendrijai PVM sąskaitą faktūrą 64,08 Lt sumai už šildymo sistemų sekimą (b. l.129, 1 t.). Byloje pateiktas 2011-04-11 visuotinio butų savininkų ataskaitinio susirinkimo protokolas (b. l. 62–65, 2 t.). Byloje pateiktas 2011-05-05 BSB įgaliotinių susirinkimo protokolas (b. l. 128–137, 2 t.). Byloje pateikta darbo užmokesčio, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelė nuo 2011-05-05 (b. l. 138, 2 t.). 2011-05-23 bendrija sudarė sutartį su UAB „Santermita“ dėl namų kasmetinės vienkartinės apžiūros (b. l. 126–127, 1 t.). Už paslaugą išrašyta PVM sąskaita 2904 Lt sumai (b. l. 128, 1 t.). 2011-05-30 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 67–68, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 3823,60 Lt sumai (b. l. 69–72, 3 t.). Byloje pateiktas 2011-06-06 įgaliotinių susirinkimo protokolas dėl elektros skydinių remonto darbų (b. l. 58–59, 2 t.). 2011-06-28 ir 2011-12-27 bendrija kreipėsi į AB „Kauno energija“, kad pateiktų informaciją apie tam tikrų butų paskutinius karšto vandens skaitiklių parodymus, nes lieka neapmokėtas vanduo iki pašildymo (b. l. 169–170, 6 t.). Tada buvo atlikti mokesčio už šaltą vandenį iki pašildymo paskaičiavimai (b. l. 8, 7 t.). 2011-07-07 bendrija pagal komercinį pasiūlymą sudarė su IĮ „Tobijus“ sutartį dėl namo įvadinio elektros skydo rūsyje ir elektros skydų laiptinių aukštuose renovavimo (b. l.115–117, 119, 1 t., b. l. 60, 2 t.). 2011-07-26 buvo sudarytas darbų perdavimo aktas ir išrašyta PVM sąskaita faktūra 5306,05 Lt sumai (b. l. 118, 120, 1 t.). Ši pinigų suma apmokėti buvo paskirstyta sumokėti namo kiekvienam butui (b. l.121–125, 1 t.). 2011-07-26 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl karšto vandens skaitiklių parodymų pagal AB „Kauno energija“ raštą (b. l. 61–62, 3 t.). 2011-09-01 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl elektros skydų remonto laiptinėse apmokėjimo (b. l. 63–64, 3 t.). 2011-09-13 bendrija pateikė žemės nuomos mokesčio deklaraciją 1944 Lt sumai (b. l. 66, 3 t.). Byloje pateiktas 2011-09-27 bendrijos visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 139–143, 2 t.). 2011-10-14 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už žemę, šildymo sistemų hidraulinių bandymus ir plovimus (b. l. 65, 3 t.). 2011-10-25 įgaliotinių susirinkimas nusprendė pagaminti raktus visų laiptinių rūsių durims (b. l.130, 1 t.). Raktai ir žymekliai buvo pagaminti už 34,05 Lt (b. l.131, 1 t.). 2011-12-14 su UAB „Mariusta“, remiantis defektiniais apžiūros ir remonto aktais (b. l. 136–140, 1 t.), buvo sudaryta sutartis dėl sienų blokų sandūrų remonto (b. l. 135, 1 t.). 2011-12-14 sudarytas darbų pridavimo aktas ir už atliktus darbus išrašyta PVM sąskaita faktūra 2723 Lt sumai (b. l. 134–135, 1 t.). Bendrija pateikė pajamų-išlaidų ataskaitą už 2011 metus (b. l. 112–113, 1 t.) ir atliktų darbų aktą (b. l. 114, 1 t.).

212012-02-03 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl karšto vandens skaitiklių parodymų pagal raštą iš AB „Kauno energija“ (b. l. 59–60, 3 t.). 2012-03-21 aktu-protokolu nustatyta, jog užsikimšo namo kanalizacijos vamzdis ir avarijai likviduoti buvo iškviestas santechnikas, kuris pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą atliko darbų už 131,19 Lt (b. l. 95–96, 1 t.). Byloje pateiktas 2012-04-19 visuotinio butų savininkų ataskaitinio susirinkimo protokolas Nr. 1 (b. l. 53–57, 2 t.). Byloje pateiktas 2012-05-10 bendrijos visuotinio įgaliotinių susirinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 117–127, 2 t.). Byloje pateikta darbo užmokesčio, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelė nuo 2012-05-10 (b. l. 101, 2 t.). 2012-05-30 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 49–50, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 4646,40 Lt sumai (b. l. 51–54, 3 t.). 2012-06-01 bendrija sudarė sutartį su UAB „Santermita“ dėl namų kasmetinės vienkartinės apžiūros (b. l. 55–56, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 2262,70 Lt sumai (b. l. 57–58, 3 t.). 2012-06-14 su UAB „Alera“ buvo sudaryta sutartis dėl namo surūdijusio ir prakiurusio karšto vandens vandentiekio magistralinio vamzdžio atkarpos pakeitimo namo rūsyje (b. l. 98–99, 1 t.). 2012-06-15 buvo surašytas darbų pridavimo aktas ir PVM sąskaita faktūra 290,40 Lt sumai (b. l. 100–101, 1 t.). 2012-06-19 bendrija su UAB „Filtrita“ sudarė rangos sutartį dėl šildymo sistemos automatikos įrengimo, buvo pateikta sąmata ir PVM sąskaita faktūra 3779,53 Lt sumai (b. l. 103–107, 1 t.). 2012-09-04 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo (b. l. 44, 3 t.). 2012-09-11 bendrija pirko 7 raktus ir 1 raktų žymeklį už 65.09 Lt (b. l. 97, 1 t.). 2012-10-09 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl šalto vandens iki pašildymo pabrangimo 2010-11-01 2012-09-01 apmokėjimo (b. l. 46–47, 3 t.). 2012-10-29 bendrija su UAB „Mariusta“ pasirašė darbų pridavimo-priėmimo aktą, pagal kurį buvo suremontuotos sienų blokų sandūros ir išrašyta PVM sąskaita faktūra 5647 Lt sumai (b. l. 108–109, 1 t.). 2012-11-05 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl šildymo sistemų hidraulinių bandymų, praplovimų bei namų techninės priežiūros apmokėjimo (b. l. 48, 3 t.). 2012-11-15 bendrija pateikė žemės nuomos mokesčio deklaraciją 2866 Lt sumai (b. l. 45, 3 t.). 2012-12-04 aktu buvo nustatyta, jog per lietaus kanalizacijos vamzdį semiamas rūsys (b. l. 110, 1 t.). Darbus atliko santechnikas H. M., remontui buvo pirkta medžiagų už 85.19 Lt (b. l. 111, 1 t.). Bendrija pateikė ūkinių-amortizacinių lėšų panaudojimo ataskaitą 2012 metais (b. l. 93–94, 1 t.).

222013-02-27 buvo surašytas aktas (b. l. 67, 1 t.) ir 2013-02-27 bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta keisti hidraulinius laiptinių durų pritraukėjus ir kodines spynas (b. l. 66, 1 t.). 2013-02-28 gautas komercinis pasiūlymas (b. l. 65, 68, 1 t.) ir 2013-03-01 sudaryta su T. R. darbų rangos sutartis dėl laiptinių durų mechaninių kodinių spynų ir hidraulinių durų pritraukėjų įrengimo (b. l. 62–63, 1t.). Atlikti darbai priimti pagal aktą (b. l. 64, 1 t.) ir bendrija už darbus sumokėjo 1050 Lt (b. l. 69, 1 t.). Byloje pateiktas 2013-03-27 visuotinio butų savininkų ataskaitinio susirinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 47–52, 2 t.). 2013-04-22 bendrija pirko metalinių grėblių už 29,97 Lt (b. l. 90, 1 t.). Byloje pateiktas 2013-06-13 pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas ir jo išrašas (b. l. 82, 103–116, 2 t.). Byloje pateikta darbo užmokesčio, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelė nuo 2013-07-01 (b. l. 100, 2 t.). 2013-07-18 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sezono paruošiamųjų darbų (b. l. 42–43, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 3484,80 Lt sumai (b. l. 38–41, 3 t.). 2013-07-27 su bendrove UAB „Gipura“ bendrija sudarė sutartį dėl namo laiptinių langų su lauko palangėmis gamybos ir montavimo (b. l. 77–80, 1 t.). 2013-09-27 buvo surašytas atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra 19733,42 Lt sumai (b. l. 81–83, 1 t.). 2013-08-14 buvo surašytas aktas dėl namo rūsių apšvietimo remonto darbų (b. l.70, 1 t.). 2013-08-14 buvo sudaryta sutartis su R. P., kuris įsipareigojo šiuos darbus atlikti (b. l. 71–73, 1 t.). 2013-08-26 pagal aktą darbai buvo priduoti (b. l. 74, 1 t.) ir už juos apmokėta 1070 Lt (b. l. 76, 1 t.). 2013 m. rugpjūčio mėnesį bendrija papildomai šiems darbams atlikti pirko medžiagų už 360,45 Lt (b. l. 84–88, 1 t.). 2013-09-10 bendrija sudarė sutartį su UAB „Santermita“ dėl namų kasmetinės vienkartinės apžiūros (b. l. 34, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 2262,70 Lt sumai (b. l. 36–37, 3 t.). 2013-09-26 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl žemės mokesčio mokėjimo (b. l. 31, 3 t.). 2013-10-21 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl šildymo sistemų hidraulinių bandymų, praplovimų bei namų techninės priežiūros apmokėjimo (b. l. 33, 3 t.). 2013 m. gruodį bendrija pateikė deklaraciją dėl žemės nuomos mokesčio 3402 Lt sumai (b. l. 32, 3 t.). Bendrija pateikė ūkinių-amortizacinių lėšų panaudojimo ataskaitą 2013 metais (b. l. 60–61, 1 t.).

23Byloje pateiktas 2014-03-12 visuotinio butų savininkų ataskaitinio surinkimo protokolas Nr. 01 (b. l. 44–46, 2 t.). Byloje pateiktas 2014-04-23 pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 01 ir jo išrašas (b. l. 86–98, 102, 2 t.). Byloje pateikta darbo užmokesčio, amortizacinių bei bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo lentelė nuo 2014-05-01 (b. l. 99, 2 t.). Pateiktas 2014-05-09 aktas dėl medžiagų už 22,70 Lt panaudojimo (b. l. 52, 1 t.) ir 2014-05-09 S. V. įmonės „Santera“ PVM sąskaitą faktūrą (b. l. 53, 1 t.). 2014-09-25 buvo sudarytas darbų pridavimo-priėmimo aktas su UAB „Mariusta“ dėl sienų blokų sandūrų remonto už 4392 Lt ir pateikta PVM sąskaita-faktūra (b. l. 54–55, 1t.). Bendrija pateikė ūkinių-amortizacinių lėšų surinkimo-panaudojimo ataskaitą 2014 metais (b. l. 51, 1 t.).

242004-11-24 atsakovė V. G. sudarė sutartį su UAB „Kauno vandenys“ dėl atsiskaitymo už butui tiekiamą, nukanalizuojamą ir valomą vandenį (b. l. 90–91, 4 t.). 2006-04-04 namo gyventojai pateikė pranešimą bendrijos pirmininkei (b. l. 129–131, 6 t.). 2007-05-22 V. G. reikalavo bendrijos pateikti informaciją (b. l. 127, 6 t.). 2008-01-22, 2008-06-02 V. G. raštu kreipėsi į bendrijos revizijos komisiją ir valdybą su prašymais atsakyti į eilę klausimų (b. l. 122–123, 125, 6 t.). 2010-12-15 V. G. raštu kreipėsi į bendrijos valdybą pateikti informaciją (b. l.119–121, 6 t.). 2011-10-04 V. G. reikalavo bendrijos valdybos pateikti jos prašomus dokumentus (b. l. 118, 6 t.). 2011-12-08 V. G. pateikė skundą Kauno m. apylinkės Vyriausiajam prokurorui (b. l. 115–117, 6 t.). Byloje pateiktas 2012-11-13 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kuriuo bendrijos buhalterė V. M. pripažinta kalta, padarius veiklą numatytą LR BK 223 str. 1 d. (b. l. 8–10, 6 t.). Ikiteisminio tyrimo metu 2011-12-23 buvo gauta specialisto išvada (b. l. 11–43, 6 t.). 2012-12-12 LR Seimo kontrolierius priėmė pažymą „Dėl V. G. skundo prie UAB „Kauno vandenys“ (b. l. 83–88, 6 t.). 2013-04-02 atsakovė V. G. atsisakė apmokėti jai pateiktą sąskaitą, kol nebus pateikti tinkami dokumentai (b. l. 114, 6 t.). 2013-12-17 atsakovė V. G. kreipėsi į bendriją dėl šilumos punkto ir boilerio nusavinimo bei atgavimo (b. l. 109–113, 6 t.). 2014-01-28, 2014-04-01, 2014-04-30, 2014-09-23, 2014-10-01 atsakovė V. G. kreipėsi raštu į bendriją dėl išaiškinimo už ką ir kaip skaičiuojami mokesčiai (b. l. 98–107, 6 t.). 2015-01-09 V. G. pateikė skundą Kauno apygardos Vyriausiajam prokurorui dėl apgaulingai vedamos bendrijos buhalterinės apskaitos (b. l. 95–97, 6 t.). 2015-01-19 atsakovė V. G. kreipėsi raštu į bendrijos pirmininkę dėl informacijos pateikimo (b. l. 94, 6 t.). 2015-03-13 Valstybinė Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė V. G. atsakymą į jos prašymą (b. l. 166–169, 4 t.) ir pridėjo 2015-03-10 bei 2015-03-13 Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos priimtus nutarimus dėl UAB „Kauno vandenys“ sutarties dėl vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo (b. l. 156–160, 4 t.), dėl UAB „Komplektas“ sutarties (b. l. 161–162, 4 t.), dėl elektros energijos pardavimo (tiekimo)-pirkimo (vartojimo) sutarties (b. l. 163–165, 4 t.), dėl AB Lietuvos pašto filialo Kauno apskrities centrinio pato sutarties (b. l. 170–171, 4 t.), dėl UAB „Kauno spauda“ sutarties (b. l. 172–173, 4 t.), dėl AB Parex banko įmokų surinkimo sutarties Nr. 1 (b. l. 174–175, 4 t.), dėl AB SEB banko įmokų surinkimo ir administravimo sutarties (b. l. 176–177, 4 t.), dėl Swedbank AB bendrijos įmokų surinkimo sutarties (b. l. 178–179, 4 t.), dėl UAB „Medicinos“ bankas“ įmokų surinkimo ir administravimo sutarties Nr. 2 (b. l. 180–181, 4 t.), dėl AB DNB banko įmokų surinkimo sutarties Nr. ( - ) (b. l. 182–183, 4 t.). 2015-09-15 V. G. pateikė skundą Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriui dėl neteisėtų bendrijos veiksmų (b. l. 89–93, 6 t.).

25Byloje taip pat buvo apklaustos liudytojos.

26Liudytoja V. M. posėdžio metu paaiškino, jog nuo 2006 m. dirba ( - ) vyriausiąja buhaltere. Paaiškino, kad ji atsako už bendrą visos bendrijos buhalteriją, nes bendriją sudaro keletas namų. Paaiškino, jog mokėjimai yra paskirstomi samdomos įmonės UAB „Komplektas“, kuri visus iš bankų, terminalų gaunamus duomenis suskirsto pagal butus. Mokesčiai gyventojams padalinami pagal buto kvadratūrą. Nurodė, jog bendrija atlieka mokėjimus pagal pateiktas sąskaitas iš gyventojų surinktų lėšų. Bendrija įsiskolinimų neturi, kadangi ji turi fondą ir jei reikia, iš jo yra apmokamos susidariusios skolos. Nurodė, kad bendrija iš vartojamųjų paslaugų tiekėjų gauna nuolaidų, kurias apskaičiuoja ir prideda prie namo amortizacinių priskaitymų. Nurodė, kad bendrijos patalpos yra adresu ( - ), tačiau jos bendrijai nepriklauso. Nors patalpos neturi savininko, jos kaip objektas yra užregistruotos ir jas išlaiko bendrijos nariai.

27Liudytoja S. R. posėdžio metu paaiškino, jog ji yra ( - ) buhalterė. Nurodė, kad mokesčiai butams yra apskaičiuojami pagal butų plotą. Paaiškino, jog UAB „Kauno vandenys“ ir AB „Kauno energija“ raštais įpareigodavo bendriją skolingiems gyventojams paskaičiuoti mokestį už tam tikrus laikotarpius, pagal tai ir buvo skaičiuojama. Paaiškino, jog už bendrą elektrą iki 2009-03-31 buvo skaičiuojama pagal faktinį gyventojų skaičių, o nuo 2009-04-01 – pagal butų plotą. Darbo užmokestis ir ūkinės išlaidos buvo skaičiuojamos butui, tačiau nuo 2011 m. skaičiuojama pagal buto plotą. Pagal buto plotą taip pat apskaičiuojami hidraulinių bandymų, šildymo sistemos praplovimo darbų bei techninės pastato priežiūros mokesčiai. Amortizaciniai priskaitymai ir namo ūkio lėšos yra kaupiamos lėšos, kurios gali būti panaudotos namo remontui, tuo metu bendrijos ūkinės lėšos skirtos bendrijai išlaikyti.

28Lietuvos Respublik?s daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (2012-04-12 Nr. XI-1967 redakcija) 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1 – 6 punktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, tarp kurių – pareiga teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus ir t.t. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Lietuvos Respublik?s daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.

29Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Bendrajai nuosavybei, kuri nepriskirta konkrečiam buto savininkui, valdyti, daugiabučio namo butų savininkai steigia bendrijas arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, o jei to nepadaro, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnis 1 dalis). Remiantis Nekilnojamojo turto registro išrašu, konstatuotina, jog ( - ) viešame registre yra įregistruota kaip gyvenamojo namo ( - ) administratorius (b. l. 184, 4 t.).

30Atsakovai taip pat teigė, jog ieškovė prieš kreipdamasi į teismą turėjo pasinaudoti privaloma išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, tačiau teismas šį klausimą išnagrinėjo ir prašymą atmetė, motyvus nurodydamas 2015-04-22 nutartyje (b. l.12–13, 5 t.).

31Daugiabučiam namui, esančiam ( - ), pagal sudarytas sutartis tarp ( - ) ir tiekėjų yra teikiamos patalpų eksploatavimo ir komunalinės paslaugos, už teikiamas paslaugas atsiskaito ieškovė (bendrija). Bendrija sudarytų sutarčių su paslaugų tiekėjais pagrindu bendrijos butų savininkams paskaičiuoja mokesčius už vandenį, bendrą apšvietimą, išlaidas samdomų darbuotojų atlyginimams, išlaidas už banko, pašto ir teritorinės statistikos valdybos paslaugas, bendrijos ūkines išlaidas, išlaidas už hidraulinius bandymus, šildymo sistemos praplovimo darbus, kaupiamąsias remonto išlaidos (amortizaciniai priskaitymai ir namo ūkio lėšos), techninės pastato priežiūros išlaidas bei tikslines rinkliavas.

32Atsakovė ir jos atstovai teismo posėdyje aiškino, kad nepripažįsta bendrijos, kuri, jos nuomone, veikia neteisėtai, nepripažįsta bendrijos priimtų sprendimų, nesutinka su išlaidų dydžiu, teigia, kad išlaidos nepagrįstos. Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog ieškovė ( - ) būtų įregistruota neteisėtai, kad bendrijos narių įgaliotinių susirinkimų nutarimai, kuriais apspręstas mokėjimų įmokų dydis, įstatymo nustatyta tvarka būtų panaikinti ar pripažinti negaliojančiais. Kadangi bendrijos visuotinių susirinkimų, bendrijos narių įgaliotinių susirinkimų nutarimai, kuriais apspręstas mokėjimų įmokų dydis, priimti įsakymai ir sprendimai nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka ir yra galiojantys, todėl jais vadovautis ir juos vykdyti yra privalu kiekvienam namo bendraturčiui. Atsakovai neįrodė, kad atitinkamos paslaugos buvo suteiktos nekokybiškai ar jos buvo išvis nesuteiktos. Bendrijos įgaliotinių susirinkimų sprendimai dėl mokesčių paskirstymo ir skaičiavimo tvarkos yra galiojantys ir teismine tvarka nenuginčyti, todėl teismas neturi pagrindo nesivadovauti bendrijos įgaliotinių susirinkimų nutarimais dėl nustatytų įmokų dydžio.

33Pagal CPK 197 straipsnio 1 dalį rašytiniai įrodymai - tai dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai. Ieškovės pateikti į bylą rašytiniai įrodymai patvirtina ieškovės ieškinyje nurodytas aplinkybes (CPK 185 straipsnis). Atsakovės pateiktame teismo baudžiamajame įsakyme (teisminio proceso Nr. ( - )) pagal kurį bendrijos buhalterė V. M. buvo nubausta už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą (b. l. 8–10, 6 t.) konstatuota, jog iš dalies negalima nustatyti bendrijos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros (b. l. 9, 6 t.), tačiau šie pažeidimai nėra susiję su skolos paskaičiavimu atsakovams, todėl atsakovų argumentai, susiję su šiuo baudžiamuoju įsakymu, atmestini.

34Dėl prašomos priteisti sumos už vandenį

35Kaip paaiškino ieškovo atstovė 120,60 Lt suma susidarė atsakovei už šaltą vandenį iki jo pašildymo.

36Atsakovė V. G. nurodė, jog Bendrijai už vandenį nemokėjo, nes ji yra sudariusi tiesioginę sutartį su UAB „Kauno vandenys“.

37Byloje nustatyta, jog Bendrija 1997-11-20 su UAB „Kauno vandenys“ sudarė sutartį dėl vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo (b. l. 26–27, 3 t.). Pagal sutarties 3 dalies 1 punktą, sąskaitos pateikiamos abonentui, kurias jis apmoka pagal miesto savivaldybėje patvirtintus tarifus. Ieškovo atstovė teisme paaiškino, jog UAB „Kauno vandenys“ jiems raštu buvo nurodę, kad nuo 2009 m. liepos 1 d. tam tikrų butų gyventojai už geriamąjį (šaltą) vandenį karštam vandeniui ruošti duomenis pateikti ir atsiskaityti turėjo su bendrija. Bendrija iš šių butų gyventojų mokesčius už geriamąjį (šaltą) vandenį karštam vandeniui ruošti turi priskaičiuoti nuo 2009 m. liepos 1 d.

382010-11-18 Bendrija iš UAB „Kauno vandenys“ gavo pranešimą su prašymu apmokestinti už karštą vandenį nurodytus butus pagal patikrinimo aktą (b. l. 81–83, 80, 3 t.) ir 2010-12-07 bendrija priėmė įsakymą Nr. ( - ) dėl mokesčio įtraukimo į tam tikrų butų sąskaitas, remiantis UAB „Kauno vandenys“ informacija (b. l. 79, 3 t.). Tuo pagrindu 2010 m. lapkričio mėn. buvo paskaičiuota atsakovams 76,38 Lt skola.

392011-07-14 AB „Kauno energija“ raštu pranešė bendrijai atitinkamų butų karšto vandens skaitiklių rodmenis (b. l. 62, 3 t.). 2011-07-26 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl mokesčio įtraukimo už šalto vandens pašildymą karštam vandeniu ruošti pagal AB „Kauno energija“ raštą (b. l. 61, 3 t.). Tuo pagrindu 2011 m. liepos mėn. atsakovams buvo paskaičiuota 28,14 Lt skola.

402012-01-27 AB „Kauno energija“ raštu vėl pranešė bendrijai atitinkamų butų karšto vandens skaitiklių rodmenis (b. l. 60, 3 t.). 2012-02-03 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl mokesčio įtraukimo už šalto vandens pašildymą karštam vandeniu ruošti pagal AB „Kauno energija“ raštą (b. l. 59, 3 t.). Tuo pagrindu 2012 m. vasario mėn. atsakovams buvo paskaičiuota 16,08 Lt skola.

41Teismas sprendžia, kad Bendrija vadovaudamasi UAB „Kauno vandenys“ nurodymu, nuo 2009 m. liepos 1 d. turėjo pagrindą priskaičiuoti atsakovams mokestį už geriamąjį (šaltą) vandenį karštam vandeniui ruošti. Atitinkamai, atsakovai turėjo pareigą Bendrijai pateikti duomenis apie sunaudotą vandens kiekį ir už jį turėjo sumokėti Bendrijai. Ieškovė, atsakovams nedeklaravus sunaudoto vandens kiekio, jį nustatė pagal UAB „Kauno vandenys“ ir AB „Kauno energija“ pateiktus skaitiklių rodmenis. Bendrijos valdybos pirmininkės įsakymų pagrindu pagal tiekėjo nurodytą atsakovų sunaudotą vandens kiekį, apskaičiuotas už vandenį mokėtinas mokestis, kuris buvo įtrauktas į atsakovei teikiamas sąskaitas. Atsakovė nepateikė duomenų, kad Bendrijos valdybos pirmininkės įsakymai, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas, yra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 2.82 straipsnis; Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 7 punktas) .

42Teismas pažymi, jog atsakovė į bylą nepateikė įrodymų, kad už ginčo vandenį ji yra sumokėjusi tiesiogiai vandens tiekėjui. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo išvadai, kad patenkinus ieškovės reikalavimą, atsakovė už sunaudotą vandenį būtų apmokestinta du kartus. Teismas taip pat konstatuoja, kad nors mokestis už vandenį nėra susijęs su išlaidomis, reikalingomis bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, tačiau esant vandens tiekėjo nustatytai tvarkai, kad mokestį už vandenį, skirtą karštam vandeniui paruošti, apskaičiuoti ir surinkti iš vartotojų turi Bendrija, atsakovai nepagrįstai atsisakė deklaruoti Bendrijai suvartoto vandens kiekį ir jį apmokėti pagal Bendrijos sąskaitas. Vadovaujantis aukščiau nurodytais motyvais, ieškinio reikalavimas dalyje dėl 34,92 Eur įsiskolinimo už vandenį priteisimo tenkintinas, kaip pagrįstas ir įrodytas.

43Dėl prašomos priteisti sumos už bendrą elektrą

44Teismas vertina, jog Bendrijos renkamos lėšos už bendrą elektrą yra priskirtinos prie išlaidų, reikalingų bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, todėl atsakovams tenka pareiga mokėti šių išlaidų dalį, proporcingai turimam buto plotui (CK 4.76 straipsnis).

452000-03-03 Bendrija sudarė sutartį su Kauno elektros tinklais dėl elektros energijos pirkimo pardavimo (b. l. 28–30, 3 t.). Iki 2009-03-31 mokestis už bendrą elektrą, remiantis 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu (b. l. 174, 2 t.), buvo skaičiuotas pagal faktinį gyventojų skaičių (b. l. 174, 2 t.), kurį patvirtina ieškovo pateiktos lentelės (b. l. 12–39, 7 t.), o nuo 2009-04-01 mokestis skaičiuotas pagal buto plotą (49,66 kv.m ). Bendrija pateikė 92 namo bendros elektros suvartojimo nuo 2006 m. gruodžio mėn. suvestinę (b. l. 152–153, 3 t., 9–11, 7 t.).

46Ieškovė nurodė, jog atsakovai už bendrą elektrą yra skolingi 299,40 Lt (86,71 Eur) (b. l. 22, 1 t.). Teismas sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų priešingų duomenų, ieškovės reikalavimas dalyje dėl įsiskolinimo už bendro apšvietimo išlaidas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

47Dėl prašomos priteisti sumos už atlyginimus

48Teismas vertina, jog Bendrijos išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu Bendrijos pirmininkei ir kitiems darbuotojams, yra priskirtinos prie išlaidų, reikalingų bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, todėl atsakovei tenka pareiga mokėti šių išlaidų dalį, proporcingai turimam buto plotui (CK 4.76 straipsnis).

49Byloje nustatyta, kad 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimas patvirtino bendrijos darbuotojų atlyginimus nuo 2006-02-01 ir atlyginimų priskaitymo lenteles (b. l. 174, 176, 2 t.). 2007-05-03 BSB visuotinio įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2006-05-03 (b. l. 167–168, 171, 2 t.). 2008-04-22 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2008-04-22 (b. l. 161, 169, 2 t.). 2009-05-05 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2009-05-05 (b. l. 155, 157, 2 t.). 2010-04-27 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2010-04-01 (b. l. 147, 151, 2 t.). 2011-05-05 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2011-05-05 (b. l. 134, 151, 2 t.). 2012-05-10 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2012-05-10 (b. l. 122–123, 101, 2 t.). 2013-06-13 pakartotinio visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2013-07-01 (b. l. 113, 100, 2 t.). 2014-04-23 pakartotinio visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinti darbuotojų atlyginimai nuo 2014-05-01 (b. l. 95, 99, 2 t.).

50Teismo vertinimu, šie ieškovės pateikti bendrijos įgaliotinių susirinkimų nutarimai ir jų patvirtintos atlyginimų priskaitymo lentelės pagrindžia ieškovės patirtas išlaidas išmokant atlyginimus. Atsakovai nepateikė duomenų, kad aukščiau išvardinti Bendrijos valdymo organų sprendimai, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo, yra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 2.82 straipsnis; Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 7 punktas), todėl, nesant į bylą pateiktų priešingų duomenų, reikalavimas dėl 2063,11 Lt (597, 51 Eur) priteisimo iš atsakovų taip pat tenkintinas.

51Dėl prašomos priteisti sumos už banko, pašto ir teritorinės statybos valdybos paslaugas

52Teismas vertina, jog Bendrijos renkamos lėšos už banko, pašto ir teritorinės statybos valdybos paslaugas yra priskirtinos prie išlaidų, reikalingų bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti. Šis mokestis atsakovams už 2006 m. ir 2007 m. sausio-balandžio mėn. buvo skaičiuojamas remiantis 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu, atsižvelgiant į faktinę sąskaitą ir išdalintas lygiomis dalimis bendrijos butams (b. l. 174, 2 t.). Teismo nuomone, esant nenuginčytiems minėtiems nutarimams, Bendrija turėjo teisę patirtas išlaidas paskirstyti namo bendraturčiams, todėl reikalavimas dėl 7,29 Lt (2,11 Eur) priteisimo tenkintinas.

53Dėl prašomos priteisti sumos už bendrijos ūkines išlaidas

54Bendrijos ūkinės išlaidos – tai išlaidos, skirtos visos bendrijos reikmėms tenkinti (popierius, rašalo kasetės ir pan.).

55Remiantis 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu, šioms išlaidoms nutarta skaičiuoti po 1 litą butui (b. l. 174, 2 t.). 2007 m. gegužės 3 d. Visuotinio bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu patvirtinti bendrijos ūkinių lėšų priskaitymas taip pat po vieną litą nuo kiekvieno buto (b. l. 168, 2 t.). Tas pats nutarimas patvirtintas 2007-05-03 BSB visuotiniame įgaliotinių susirinkime (b. l. 168, 2 t.), 2008-04-22 visuotiniame BSB įgaliotinių susirinkime (b. l. 161, 2 t), 2009-05-05 visuotiniame BSB įgaliotinių susirinkime (b. l. 155, 2 t.), 2010-04-27 BSB visuotiniame įgaliotinių susirinkime (b. l. 146, 2 t.). 2011 m. gegužės 5 d. visuotinio bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu patvirtintas bendrijos ūkinių lėšų priskaitymo dydis pagal buto plotą – 0,0172 Lt/kv.m., atsakovams mokestis sumažėjo iki 0,85 ct (b. l. 135, 2 t.). 2012 m. gegužės 10 d. visuotinio bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu, 2013 m. kovo 27 d. bendrijos namo visuotiniame butų savininkų ataskaitiniame susirinkime, taip pat 2014 m. balandžio 23 d. Bendrijos visuotinio susirinkimo nutarimu nuspręsta ūkinių lėšų priskaitymo dydžio nekeisti, palikti 0,0172 Lt/kv. m (b. l. 117–127, 2 t., b. l. 47–52, 2 t., b. l. 44–46, 2 t.).

56Teismas sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų priešingų duomenų, ieškovės reikalavimas dalyje dėl atsakovės 87 Lt (25,19 Eur) nesumokėtos sumos už bendrijos ūkines išlaidas priteisimo yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas.

57Dėl prašomos priteisti sumos už hidraulinių bandymų ir šildymo sistemų praplovimo darbus

58Teismas vertina, jog hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų praplovimo darbai yra būtini daugiabučio namo išlaikymui ir išsaugojimui. Atitinkamai teismas vertina, jog Bendrijos renkamos lėšos už šiuos darbus yra priskirtinos prie išlaidų, reikalingų bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti, todėl atsakovams tenka pareiga mokėti šių išlaidų dalį.

59Byloje nustatyta, jog 2007-06-01 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 100, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 803,20 Lt sumai (b. l. 101–103, 3 t.). 2007-09-11 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbus ir nutarė 803, 20 Lt sumą padalinti butams pagal plotą (b. l. 99, 3 t.). 2008-09-25 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 90, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 5850 Lt sumai (b. l. 91–93, 3 t.). 2008-10-27 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbus nutarė 400 Lt sumą padalinti butams pagal plotą (b. l. 89, 3 t.). 2009-06-29 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 85, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 5200 Lt sumai (b. l. 86–88, 3 t.). 2009-10-15 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui, profilaktikos ir remonto darbus ir nutarė 800 Lt sumą padalinti butams pagal plotą (b. l. 84, 3 t.). 2010-07-09 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 74–75, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 4356 Lt sumai (b. l. 76–78, 3 t.). 2010-09-30 bendrija priėmė įsakymą Nr. ( - ) dėl apmokėjimo už šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui darbus ir nutarė 278,30 Lt sumą padalinti butams pagal plotą (b. l. 73, 3 t.). 2011-05-30 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 67–68, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 3823,60 Lt sumai (b. l. 69–72, 3 t.). 2011-10-14 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už šildymo sistemų hidraulinių bandymus ir plovimus pagal buto plotą (b. l. 65, 3 t.). 2012-05-30 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sistemų paruošimo šildymo sezonui (b. l. 49–50, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 4646,40 Lt sumai (b. l. 51–54, 3 t.). 2012-11-05 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl šildymo sistemų hidraulinių bandymų, praplovimų darbų apmokėjimo pagal buto plotą (b. l. 48, 3 t.). 2013-07-18 bendrija sudarė sutartį su UAB „Filtrita“ dėl šildymo sezono paruošiamųjų darbų (b. l. 42–43, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 3484,80 Lt sumai (b. l. 38–41, 3 t.). 2013-10-21 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl šildymo sistemų hidraulinių bandymų, praplovimų darbų apmokėjimo pagal buto plotą (b. l. 33, 3 t.).

60Teismas sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų priešingų duomenų, ieškovės reikalavimas dalyje dėl atsakovės 62,22 Lt (18,02 Eur) nesumokėtos sumos už hidraulinių bandymų ir šildymo sistemų praplovimo darbus priteisimo yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas.

61Dėl prašomos priteisti sumos už amortizacinius priskaitymus ir namo ūkio lėšas

62Ieškovės atstovė paaiškino, jog šios išlaidos yra skirtos konkretaus namo remontui ir priežiūrai, todėl teismas vertina, jog šios Bendrijos renkamos lėšos taip pat yra priskirtinos prie išlaidų, reikalingų bendram turtui išlaikyti ir išsaugoti ir atsakovams tenka pareiga mokėti šių išlaidų dalį.

63Byloje nustatyta, jog 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimas patvirtino bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelę nuo 2006-02-01 (b. l. 177, 2 t.). 2007-05-03 BSB visuotinio įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 168, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė nuo 2007-05-03 (b. l. 172, 2 t.). 2008-04-22 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 161, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė nuo 2008-04-22 (b. l. 165, 2 t.). 2009-05-05 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 155, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė nuo 2009-05-05 (b. l. 158, 2 t.). 2010-04-27 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 147, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė (b. l. 151, 2 t.). 2011-05-05 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 134, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė (b. l. 138, 2 t.). 2012-05-10 visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 123, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė (b. l. 101, 2 t.). 2013-06-13 pakartotinio visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu nuspręsta amortizacinius atskaitymus skaičiuoti pagal buto plotą (b. l. 111, 2 t.) ir patvirtinta bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelė (b. l. 100, 2 t.). 2014-04-23 pakartotinio visuotinio BSB įgaliotinių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta patvirtinti bendrijos amortizacinių ir ūkinių lėšų dydžių lentelę (b. l. 93–94, 99, 2 t.).

64Esant galiojantiems aukščiau nurodytiems Bendrijos įgaliotinių susirinkimų nutarimams, konstatuotina, jog atsakovams jų pagrindu paskaičiuoti 1223,64 Lt (354,39 Eur) mokesčiai yra pagrįstai, todėl priteistini iš atsakovų.

65Dėl prašomos priteisti sumos už techninę pastato priežiūrą

66Ieškovė, įgyvendindama daugiabučio namo savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų objektų atžvilgiu, turi teisę organizuoti pastato bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą sudarydama sutartį su reikiamą kvalifikaciją turinčiu techniniu prižiūrėtoju (Aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ 34 p.; 2011 m. spalio 27 d. juridinių asmenų registre įregistruotų ( - ) įstatų 27.3 p. (1 t., b. l. 22); 2014 m. birželio 25 d. juridinių asmenų registre įregistruotų ( - ) įstatų 5.6.7 p. (1 t., b. l. 34)).

67Byloje nustatyta, jog 2007-08-31 bendrija sudarė sutartį su UAB „Statybų ratas“ dėl bendrijos namų neeilinės techninės apžiūros atlikimo ir žurnalų parengimo (b. l. 95–96, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 4560 Lt sumai (b. l. 97–98, 3 t.). 2007-09-11 bendrija priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už atliktą neeilinę pastatų apžiūrą ir techninės priežiūros žurnalų parengimą (b. l. 94, 3 t.). 2012-06-01 bendrija sudarė sutartį su UAB „Santermita“ dėl namų kasmetinės vienkartinės apžiūros (b. l. 55–56, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 2262,70 Lt sumai (b. l. 57–58, 3 t.). 2012-11-05 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl namų techninės priežiūros darbų apmokėjimo (b. l. 48, 3 t.). 2013-09-10 bendrija sudarė sutartį su UAB „Santermita“ dėl namų kasmetinės vienkartinės apžiūros (b. l. 34, 3 t.) ir apmokėjo pagal atliktų darbų aktą PVM sąskaitą faktūrą 2262,70 Lt sumai (b. l. 36–37, 3 t.). 2013-10-21 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl namų techninės priežiūros apmokėjimo (b. l. 33, 3 t.).

68Esant įrodymams, kad bendrija pagal atliktų darbų aktus apmokėjo už techninės priežiūros paslaugas ir galiojančiais bendrijos valdybos pirmininkės įsakymais šios sumos buvo paskirstytos atskiriems butams, konstatuotina, jog atsakovai taip pat turi atlyginti šių išlaidų dalį – 12,79 Lt (3,70 Eur).

69Dėl prašomų priteisti papildomų rinkliavų

70Byloje nustatyta, jog 2011 m. rugpjūčio mėn. atsakovams buvo paskaičiuota 85 Lt (24,61 Eur) už elektros skydinių remontą laiptinėse (2011-07-07 bendrija pagal komercinį pasiūlymą sudarė su IĮ „Tobijus“ sutartį dėl namo įvadinio elektros skydo rūsyje ir elektros skydų laiptinių aukštuose renovavimo (b. l.115–117, 119, 1 t., b. l. 60, 2 t.). 2011-07-26 buvo sudarytas darbų perdavimo aktas ir išrašyta PVM sąskaita faktūra 5306,05 Lt sumai (b. l. 118, 120, 1 t.). Ši pinigų suma apmokėti buvo paskirstyta sumokėti namo kiekvienam butui (b. l.121–125, 1 t.). Pateiktais rašytiniais įrodymais ieškovė pilnai įrodė ir pagrindė šį reikalavimą, todėl jis tenkintinas.

71Taip pat 2011 m. spalio mėn. buvo paskaičiuotas 3,18 Lt (0,92 Eur) žemės mokestis pagal 2011-09-14 žemės nuomos mokesčio deklaraciją (b. l. 66, 3 t.). 2011-10-14 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už žemę (b. l. 65, 3 t.). 2012 m. rugpjūčio mėn. buvo paskaičiuota 4,67 Lt (1,35 Eur) žemės mokestis pagal 2012-09-03 žemės nuomos mokesčio deklaraciją (b. l. 45, 3 t.). 2012-09-04 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už žemę (b. l. 44, 3 t.). 2013 m. rugsėjo mėn. paskaičiuota 5,56 Lt (1,61 Eur) žemės mokestis pagal 2013-10-03 žemės nuomos mokesčio deklaraciją (b. l. 32, 3 t.). 2013-09-26 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl apmokėjimo už žemę (b. l. 31, 3 t.).

72Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 28 punkte nustatyta, kad valstybinės žemės sklypo, reikalingo daugiabučiam namui eksploatuoti, nuomos sutartį gali sudaryti daugiabučio namo savininkų bendrija, jeigu daugiabučio namo savininkų bendrija susirinkime priima sprendimą pavesti bendrijai sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį. Jeigu toks sprendimas kartu su prašymu išnuomoti žemės sklypą nepateikiamas, valstybinės žemės sklypas prie daugiabučio namo išnuomojamas daugiabučio namo savininkams (butų ir negyvenamųjų patalpų savininkams). Taisyklių 29.1. punkte nurodyta, kad sprendimą išnuomoti valstybinės žemės sklypus, nustatytąja tvarka perduotus savivaldybei valdyti patikėjimo teise, priima savivaldybės taryba. Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reguliavimu, teismas daro išvadą, kad ieškovė, kaip žemės sklypo (kuriame yra daugiabutis namas, adresu ( - )) nuomos sutartį sudaręs asmuo, turėjo apmokėti valstybinės žemės nuomos mokestį pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos pateiktas deklaracijas. Atitinkamai atsakovai turėjo prievolę apmokėti proporcingai jos nuosavybės bendrame turte daliai tenkančią žemės mokesčio sumą – 3,88 Eur.

732012 m. rugsėjo mėn. atsakovams priskaičiuota 3,90 Lt (1,12 Eur), perskaičiavus mokestį už šaltą vandenį iki pašildymo pagal 2012-10-09 aktą ir įsakymą Nr. 33 (b. l. 46–47, 3 t.). Kadangi rašytiniai įrodymai patvirtina šią sumą, todėl reikalavimas tenkintinas.

74Bendra iš atsakovų priteistina įsiskolinimo Bendrijai už laikotarpį nuo 2006 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d. suma – 1 152, 20 Eur (CK 6.38 str., 6.59 str., 4.76 str., 4.82 str., 4.83 str.), tačiau teismas nesutinka, jog atsakovams turėtų būti taikoma solidarioji atsakomybė. Pagal LR CK 6.6 str. solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Kadangi butas adresu ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės teise atsakovams priklauso po ¼ dalį, konstatuotina, jog atsakovų atsakomybę galima atriboti ir individualizuoti, todėl atsakovai turi atsakyti už savo skolos dalį proporcingai jų turimai buto nuosavybės daliai, t. y. iš atsakovų priteistina po 288, 05 Eur skolos.

75Dėl procesinių palūkanų priteisimo

76Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Ieškovės prašymu iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1150,09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. gruodžio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

77Dėl prašomos taikyti ieškinio senaties

78Atsakovė V. G. prašė ieškinio reikalavimą atmesti tuo pagrindu, kad yra suėjęs sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, nes ieškovės reikalaujamos priteisti sumos turėtų būti laikomos periodinėmis išmokomis, arba turėtų būti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas, nes ieškovė už atsakovus prievolę yra įvykdžiusi ir reikalauja priteisti iš jų jos patirtus nuostolius.

79Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo.

80Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta periodinių išmokų sąvoka aiškintina kaip tam tikra konkreti piniginė suma, mokama konkrečiais terminais. Vartojama sąvoka „periodinė“, vertinant ją įtvirtinusio Civilinio kodekso nuostatų kontekste (CK 1.9 straipsnis), sietina su skolininkui žinoma konkrečia pinigų suma, kurią jis turi mokėti kreditoriui tokią pačią periodiškai, o ne su skolininko tam tikrais terminais, kurie perspektyvoje gali būti vertinami taip pat kaip periodiški, mokėtina suma, kuri kreditoriaus apskaičiuojama kiekvienu šiuo terminu atskirai, priklausomai nuo kreditoriaus įvykdytos prievolės skolininkui apimties, jos kainos ir t.t. (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2111-819/2016, Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1943-264/2013, 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1360-657/2013). Šiuo aspektu laikytinas tinkamas periodinės išmokos pavyzdys - atlyginimas pagal frančizės sutartį, jeigu nustatyta, kad jis mokamas periodiškai, darant sutartyje nustatyto dydžio atskaitymus iš naudotojo gaunamų pajamų. Periodinė išmoka turi būti suprantama kaip tam tikros konkrečios piniginės sumos mokėjimas konkrečiais terminais (periodais) (Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-742-109/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009). Vadovaudamasis aukščiau nurodytais teisiniu reguliavimu bei teismine praktika, teismas sprendžia, jog, nagrinėjamu atveju, reikalavimas nėra susijęs nei su palūkanomis, nei su periodinių išmokų išieškojimu.

81CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tačiau šiuo atveju netaikytinas žalos atlyginimo institutas, nes Daugiabučių namų savininkų bendrija pagal įstatymą yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, tačiau už atitinkamus darbus, atliktus namo savininkų interesais ir naudai, pareiga atsiskaityti su darbus atlikusiu asmeniu tenka ne tik Bendrijai, bet ir butų savininkams, kartu ir tiems, kurie nedavė sutikimo tokias išlaidas atlyginti (CK 4.83 str. 4 d.). Taigi kiekvieno buto savininkui (savininkams) kyla atitinkama pareiga atsakyti pagal bendrijos namo patalpų savininkų interesais sudarytą sutartį kilusias prievoles, juolab, kad Bendrija pati tiesiogiai neturėtų galimybių atsakyti pagal sutartį, nes nedisponuoja pakankamomis lėšomis ir turtu. Atsižvelgiant į tai, teismas vadovaudamasis suformuota teismų praktika (Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1360-657/2013; Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1943-264/2014, Kauno apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2789-713/2016, Kauno apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2760-894/2016), sprendžia, kad, nagrinėjamu atveju atsakovai privalo įvykdyti piniginę prievolę bendrijai, todėl taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2006 m. gruodžio 31 d., t.y. ieškovės sužinojimo apie atsakovės laiku neapmokėtą sąskaitą momentas. Ieškinys pateiktas teismui 2014 m. lapkričio 28 d., todėl dešimties metų ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

82Dėl bylinėjimosi išlaidų

83Patikslintą ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis, nors atsakovams V. G. bei L. G. buvo suteikta 100 proc. nemokama antrinė teisinė pagalba (b. l. 163–164, 7 t., 183, 7 t.), tačiau remiantis CPK 96 str. 1 d., 93 str. 1 d., priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 547,54 Eur (b. l. 9, 1 t., b. l. 131–132, 5 t., b. l. 186–187, 6 t.) už advokato paslaugas. Advokatė parengė ieškinį, atstovavo parengiamajame ir teismo posėdžiuose, byla gana didelės apimties. Ieškovės turėtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatyto maksimalaus dydžio.

84Ieškovė pagal Lietuvos Respublik?s daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. nuo žyminio mokesčio yra atleista, todėl jos sumokėtas žyminis mokestis – 34,56 Eur (b. l. 8, 1 t.) yra jai grąžintinas, o iš atsakovų, t. y. L. G. ir M. G., kuriems nebuvo suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba, valstybei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina po 9 Eur žyminio mokesčio.

85Valstybei iš atsakovų L. G. ir M. G. priteistina po 14 Eur valstybės patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

86Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260 str., 270 str.,

Nutarė

87Patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.

88Priteisti ieškovei ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iš atsakovų V. G., a. k. ( - ) L. G., a. k. ( - ), M. G., a. k. ( - ) ir L. G., a. k. ( - ) atstovaujamo V. G., gyvenančių ( - ), po 288,05 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 5 ct) įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2006 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d. suma, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (288,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. gruodžio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 136,88 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

89Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

90Priteisti valstybei iš atsakovų L. G., a. k. ( - ), ir M. G., a. k. ( - ) po 9 (devynis eurus) Eur žyminio mokesčio ir po 14,12 Eur (keturiolika eurų dvylika ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

91Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos ieškovei ( - ), į. k. ( - ), grąžinti 34 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2014-11-13 vietiniu mokėjimu AB Swedbank.

92Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant ieškovės ( - ) atstovėms pirmininkei P. D. bei advokatei Daivai... 4. nedalyvaujant atsakovams L. G., M. G. ir L. G.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo... 8. Ieškovės atstovės bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog ( - ) teikia butų... 9. Atsakovai V. G., L. G. ir L. G. pateikė atsiliepimą (b. l. 64–86, 4 t.),... 10. Atsakovė V. G. ir jos atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog... 11. Atsakovai L. G., M. G. ir L. G. į 2016-10-25 teismo posėdį neatvyko. Apie... 12. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje nustatyta, jog 1996-07-09 buvo įregistruota ( - ) (b. l. 10, 1 t.) ir... 14. 1995-01-10 bendrija buvo sudariusi sutartį dėl įmokų priėmimo iš... 15. 2006-01-03 bendrija sudarė darbo sutartį su buhaltere V. K., darbo sutartis... 16. 2007-03-20 bendrija iš UAB „Santera“ pirko prekių už 50,22 Lt (b. l. 17,... 17. Byloje pateiktas 2008-03-31 visuotinio butų savininkų ataskaitinio surinkimo... 18. 2009-03-10 buvo sudaryta sutartis su IĮ „Alera“ dėl karšto vandens... 19. 2010-03-18 bendrija sudarė su Swedbank AB sutartį dėl įmokų surinkimo (b.... 20. 2011-02-11 AB „Kauno energija“ pateikė bendrijai PVM sąskaitą faktūrą... 21. 2012-02-03 bendrijos valdybos pirmininkė priėmė įsakymą dėl karšto... 22. 2013-02-27 buvo surašytas aktas (b. l. 67, 1 t.) ir 2013-02-27 bendrijos... 23. Byloje pateiktas 2014-03-12 visuotinio butų savininkų ataskaitinio surinkimo... 24. 2004-11-24 atsakovė V. G. sudarė sutartį su UAB „Kauno vandenys“ dėl... 25. Byloje taip pat buvo apklaustos liudytojos.... 26. Liudytoja V. M. posėdžio metu paaiškino, jog nuo 2006 m. dirba ( - )... 27. Liudytoja S. R. posėdžio metu paaiškino, jog ji yra ( - ) buhalterė.... 28. Lietuvos Respublik?s daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų... 29. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams... 30. Atsakovai taip pat teigė, jog ieškovė prieš kreipdamasi į teismą turėjo... 31. Daugiabučiam namui, esančiam ( - ), pagal sudarytas sutartis tarp ( - ) ir... 32. Atsakovė ir jos atstovai teismo posėdyje aiškino, kad nepripažįsta... 33. Pagal CPK 197 straipsnio 1 dalį rašytiniai įrodymai - tai dokumentai,... 34. Dėl prašomos priteisti sumos už vandenį... 35. Kaip paaiškino ieškovo atstovė 120,60 Lt suma susidarė atsakovei už... 36. Atsakovė V. G. nurodė, jog Bendrijai už vandenį nemokėjo, nes ji yra... 37. Byloje nustatyta, jog Bendrija 1997-11-20 su UAB „Kauno vandenys“ sudarė... 38. 2010-11-18 Bendrija iš UAB „Kauno vandenys“ gavo pranešimą su prašymu... 39. 2011-07-14 AB „Kauno energija“ raštu pranešė bendrijai atitinkamų butų... 40. 2012-01-27 AB „Kauno energija“ raštu vėl pranešė bendrijai atitinkamų... 41. Teismas sprendžia, kad Bendrija vadovaudamasi UAB „Kauno vandenys“... 42. Teismas pažymi, jog atsakovė į bylą nepateikė įrodymų, kad už ginčo... 43. Dėl prašomos priteisti sumos už bendrą elektrą... 44. Teismas vertina, jog Bendrijos renkamos lėšos už bendrą elektrą yra... 45. 2000-03-03 Bendrija sudarė sutartį su Kauno elektros tinklais dėl elektros... 46. Ieškovė nurodė, jog atsakovai už bendrą elektrą yra skolingi 299,40 Lt... 47. Dėl prašomos priteisti sumos už atlyginimus... 48. Teismas vertina, jog Bendrijos išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu... 49. Byloje nustatyta, kad 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimas... 50. Teismo vertinimu, šie ieškovės pateikti bendrijos įgaliotinių susirinkimų... 51. Dėl prašomos priteisti sumos už banko, pašto ir teritorinės statybos... 52. Teismas vertina, jog Bendrijos renkamos lėšos už banko, pašto ir... 53. Dėl prašomos priteisti sumos už bendrijos ūkines išlaidas... 54. Bendrijos ūkinės išlaidos – tai išlaidos, skirtos visos bendrijos... 55. Remiantis 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimo nutarimu, šioms... 56. Teismas sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų priešingų duomenų,... 57. Dėl prašomos priteisti sumos už hidraulinių bandymų ir šildymo sistemų... 58. Teismas vertina, jog hidrauliniai bandymai, šildymo sistemų praplovimo darbai... 59. Byloje nustatyta, jog 2007-06-01 bendrija sudarė sutartį su UAB... 60. Teismas sprendžia, kad nesant į bylą pateiktų priešingų duomenų,... 61. Dėl prašomos priteisti sumos už amortizacinius priskaitymus ir namo ūkio... 62. Ieškovės atstovė paaiškino, jog šios išlaidos yra skirtos konkretaus namo... 63. Byloje nustatyta, jog 2006-02-21 bendrijos įgaliotinių susirinkimas... 64. Esant galiojantiems aukščiau nurodytiems Bendrijos įgaliotinių susirinkimų... 65. Dėl prašomos priteisti sumos už techninę pastato priežiūrą... 66. Ieškovė, įgyvendindama daugiabučio namo savininkų pareigas bendrosios... 67. Byloje nustatyta, jog 2007-08-31 bendrija sudarė sutartį su UAB „Statybų... 68. Esant įrodymams, kad bendrija pagal atliktų darbų aktus apmokėjo už... 69. Dėl prašomų priteisti papildomų rinkliavų ... 70. Byloje nustatyta, jog 2011 m. rugpjūčio mėn. atsakovams buvo paskaičiuota... 71. Taip pat 2011 m. spalio mėn. buvo paskaičiuotas 3,18 Lt (0,92 Eur) žemės... 72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260... 73. 2012 m. rugsėjo mėn. atsakovams priskaičiuota 3,90 Lt (1,12 Eur),... 74. Bendra iš atsakovų priteistina įsiskolinimo Bendrijai už laikotarpį nuo... 75. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 76. Pagal Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti... 77. Dėl prašomos taikyti ieškinio senaties... 78. Atsakovė V. G. prašė ieškinio reikalavimą atmesti tuo pagrindu, kad yra... 79. Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas... 80. Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta periodinių išmokų... 81. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio... 82. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 83. Patikslintą ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis, nors... 84. Ieškovė pagal Lietuvos Respublik?s daugiabučių namų ir kitos paskirties... 85. Valstybei iš atsakovų L. G. ir M. G. priteistina po 14 Eur valstybės... 86. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-260... 87. Patikslintą ieškinį tenkinti dalinai.... 88. Priteisti ieškovei ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iš... 89. Kitoje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 90. Priteisti valstybei iš atsakovų L. G., a. k. ( - ), ir M. G., a. k. ( - ) po... 91. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos... 92. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...