Byla eA2-698-457/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėjas Vidmantas Gestautas, sekretoriaujant Laimai Belevičienei, dalyvaujant atsakovei S. M., jos atstovui advokatui Valdui Falkauskui,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ieškinį atsakovei S. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 690,61 Eur žalos atlyginimo, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas Gyventojų turto draudimo taisyklių pagrindu su L. C. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT313677 ir apdraudė nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ); 2017 m. birželio 17 d. apdraustosios patalpos buvo aplietos iš atsakovei priklausančio buto, esančio ( - ); ieškovas, vadovaudamasis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, sumokėjo 690,61 Eur draudimo išmoką, dėl apgadinto apdraustojo turto. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263, 6.266 ir 6.1015 straipsniais, atsakomybė kyla atsakovei, kuri privalo atlyginti už padarytą žalą.

5Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. kovo 20 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-3091-874/2018 ir priėmė sprendimą už akių, kuriuo visiškai patenkino ieškinį ir priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 690,61 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovė S. M. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-3091-874/2018. Nurodė, kad prašymas grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nes naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atsakovei bylos nagrinėjimo metu, t. y. atsakovei nebuvo žinoma apie žalą, apie žalos atsiradimo aplinkybes, apie draudimo teisinius santykius, apie tai, kad, remiantis vienašališka prielaida, buvo pripažinta atsakinga už atsiradusias pasekmes. Ieškovas, pasak atsakovės, neteisingai nustatė įvykio mechanizmą, įvykio (avarijos) vietą, įrenginio nuosavybę bei avarijos priežastis, byloje nebuvo surinkta įrodymų apie atsakovės nerūpestingumą ar kitokį netinkamą veikimą, taip pat nesurinkta įrodymų, kad apdraustosios butas buvo užlietas dėl vamzdyno, esančio atsakovės bute, pažeidimo.

72018 m. gruodžio 18 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi procesas civilinėje byloje Nr. e2-3091-874/2018 buvo atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu teisiniu pagrindu.

8Ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti ieškovui ir jo atstovui nedalyvaujant, taip pat nurodė, kad ieškovas ieškinį palaiko visa apimtimi ir prašo jį tenkinti. Ieškovo atstovas pateikė rašytinius paaiškinimus dėl atsakovės nurodytų argumentų – atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo tenka kitiems asmenims. Atsakovė niekaip nereagavo į ieškovo pretenziją, pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo taip pat nepateikė jokių teisiškai pagrįstų paaiškinimų dėl avarijos priežasčių, nepateikė ir jokių dokumentų. Nagrinėjamo ginčo atveju, taikytinas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) suformuotas precedentas dėl atsakomybės ir įrodinėjimo paskirstymo. LAT 2014 m. birželio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014 išaiškino – ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad draudėjos butas Nr. 6, buvo apipiltas iš viršuje esančio atsakovės buto Nr. 24. Šios aplinkybės atsakovė neginčija ir nepaneigė jokiais įrodymais. Ieškovas nežino tikslios užliejimo priežasties, tačiau šios aplinkybės ir neįrodinėja, nes įrodinėjimo pareiga tenka atsakovei. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju, kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų, yra išaiškinta, kad būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (LAT 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007). Atsakovės pateiktas įrodymas – uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Joniškio butų ūkis“ 2018 m. lapkričio 21 d. pažyma, patvirtina, kad bendrojo naudojimo vamzdynai yra tvarkingi, todėl yra įrodyta aplinkybė, kad žala trečiųjų asmenų turtui nebuvo padaryta dėl avarijos įvykusios bendrojo naudojimo inžinieriniuose tinkluose, t. y. atsakomybė dėl žalos padarymo negali būti taikoma nei inžinierinių tinklų bendrasavininkams, nei namą administruojančiai įmonei. Atsakovė jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė savo atsikirtimų ir teiginių (CPK 178 straipsnis), todėl pagal nurodytą LAT praktiką bei į bylą pateiktus įrodymus, ieškovas, vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 1, 2 dalių pagrindu įgijo reikalavimo į teisę į atsakovę ir ieškinį pagrindė bei įrodė.

9Atsakovė S. M. ir jos atstovas advokatas Valdas Falkauskas prašymą dėl proceso atnaujinimo palaikė, prašė ieškovo ieškinį atmesti ir iš ieškovo priteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Paaiškino, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka, nes nebuvo nustatyta, kad būtent iš atsakovės buto buvo aplietas nukentėjęs butas. Atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ). Atsakovė apie įvykį sužinojo grįžusi iš užsienio, gavusi antstolio laišką. Atsakovė apie įvykį klausė žmonių, kurie gyvena minėta name, jie jai paaiškino, kad buvo aplietas apatinis butas, jos sūnaus leidimu buvo išlaužtos jos buto durys, bute visur buvo sausa, nebuvo jokio trūkusio vamzdžio, visi kranai buvo užsukti, o vanduo tekėjo per sienas. Šis įvykis įvyko 2017 m. birželio 17 d., tuo metu atsakovė buvo išvykusi į Angliją, į Lietuvą grįžo 2018 m. balandžio 1 d., tada gavo antstolio raštą ir sužinojo apie šį įvykį. Tuo metu, kai atsakovė buvo išvykusi į užsienį, bute niekas negyveno, bute vanduo iš radiatorių buvo išleistas, visi kranai užsukti. Sužinojusi apie įvykį, atsakovė skambinosi į UAB „Joniškio butų ūkis“ ir sužinojo, kad kai šios bendrovės darbuotojai atvyko į įvykio vietą, vamzdis jau buvo sutvarkytas, t. y. pagrindinis vamzdis buvo užsuktas ir vanduo nustojo bėgti. Kiek atsakovė supranta, vanduo pradėjo tekėti per sienoje esantį vamzdį, kuris buvo koridoriaus pusėje, ir šį vamzdį sutvarkė patys namo gyventojai. Mano, kad pagrindinis vamzdis, kuris trūko, yra UAB Joniškio butų ūkio atsakomybėje. Atsakovė nesutinka, kad dėl jos kaltės buvo padaryta žala. Ieškovas nepagrįstai kreipėsi į teismą, prašydamas atlyginti žalą, nes ieškovas nepateikė jokių atsakovės kaltės įrodymų. Tam, kad būtų atlyginta žala, reikia įrodyti visus žalos atsiradimo elementus, t. y. kaltę, žalingas pasekmes, priežastinį ryšį. Byloje nėra duomenų apie tai, kokia yra tiksli vamzdyno pažeidimo vieta, kur tas vamzdynas yra – ar jis yra atsakovės bute, ar bendro naudojimo patalpose, o tokius duomenis turėjo pateikti pats ieškovas. Atsakovės bute joks vamzdyno pažeidimas nebuvo nustatytas, atsakovės butas buvo sausas, jokie remontai atsakovės bute nebuvo atliekami, vadinasi vandens vamzdžio įvadas į atsakovės butą nebuvo pažeistas. Akivaizdu, kad vamzdžio remonto darbai buvo atliekami bendro naudojimo patalpose – antro aukšto koridoriuje. Pagal teisinį reguliavimą, už bendrų įrengimų tinkamą priežiūrą, remontą, techninės būklės palaikymą atsako visi namo gyventojai. O tai reiškia, kad už vandens vamzdyno tinkamą būklę atsako tiek atsakovė, tiek ir kiti namo gyventojai. Tokioje situacijoje, ieškovas žalos atlyginimo turėtų reikalauti ne tik iš atsakovės, tačiau iš visų pastato bendrasavininkių, todėl ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

10Liudytoja J. L. parodė, kad jos sesuo L. C. yra išvykusi į užsienį, todėl ji prižiūrėjo seseriai priklausantį butą, esantį ( - ). Sesuo butą buvo apdraudusi, nes prieš tai jau buvo keli apliejimai vandeniu iš viršuje esančio buto. 2017 m. birželio 17 d. ji sulaukė skambučio iš bendrabutyje gyvenančių žmonių, kad sesers bute bėga vanduo ir skęsta kambarys. Nuvykusi į butą, jau bendrabučio koridoriuje matė pribėgusio vandens. Vanduo bėgo tik į jos sesers butą, pas šalia gyvenančius asmenis vanduo nebėgo. Ji įtarė, kad sesers butą galėjo aplieti kaimynai, gyvenantys virš sesers buto. Ji apie vandens tekėjimą pranešė UAB „Joniškio butų ūkis“. Ji su name gyvenančiais dviem vyrais nuėjo ir „užglušino“ kažkokį vamzdį, esantį antrame aukšte, po to, vanduo sesers bute nustojo bėgti. Minėtas vamzdis buvo bendro naudojimo koridoriuje, antrame aukšte, į atsakovės butą įeiti nereikėjo. Atsakovės butas yra antrame aukšte, o jos sesers butas yra pirmame namo aukšte. Ji nedalyvavo tuo metu, kai buvo atvykę UAB „Joniškio butų ūkis“ darbuotojai apžiūrėti įvykio vietos. Ji dalyvavo apžiūroje, kai buvo atvykęs ieškovo atstovas. Ieškovo atstovas apžiūrėjo ir įvertino jos sesers butui dėl apliejimo vandeniu padarytą žalą. Ieškovo atstovas, kiek ji matė ir žino, nebuvo patekęs į atsakovės butą. Jie padarė prielaidą, kad vanduo bėgo iš S. M. buto. Ji buvo įėjusi į atsakovės butą, kai buto durys buvo išlaužtos, tačiau bute jokio bėgančio vandens nesimatė.

11Prašymą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. e2-3091-874/2018 panaikinimo atmesti.

12Proceso atnaujinimo instituto tikslas – ištaisyti įsiteisėjusiame teismo sprendime ar nutartyje teisines klaidas. Proceso atnaujinimas byloje yra įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties peržiūrėjimo procesinė galimybė, atliekama CPK XVIII skyriaus normų nustatyta tvarka ir sąlygomis tada, kai nelieka galimybės patikrinti konkretų teismo procesinį sprendimą teismų instancine tvarka.

13Kaip jau buvo minėta anksčiau, 2018 m. gruodžio 18 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi procesas civilinėje byloje Nr. e2-3091-874/2018 buvo atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu teisiniu pagrindu.

14Teismas, atnaujinęs procesą, pagal ieškovo atstovo raštiškus paaiškinimus, atsakovės paaiškinimus, liudytojos parodymus, byloje esančius rašytinius įrodymus nustatė, kad:

15- ieškovas su L. C. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT313677 ir laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki 2018 m. balandžio 17 d. apdraudė nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (toliau – apdraustasis turtas);

16- 2017 m. birželio 17 d. apdraustasis turtas buvo aplietas iš viršuje esančio buto, adresu ( - );

17- iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad 2017 m. birželio 17 d. butas, esantis ( - ), asmeninės nuosavybės teisė priklausė atsakovei;

18- pranešime apie įvykį nurodyta, kad apie 14 val. paskambino buto kaimynai ir pranešė, kad bėga vanduo iš buto, buvo šlapias koridorius. Atvykusi į butą, pamatė, kad pro lubas į butą bėga vanduo, aukščiau niekas negyvena, bute buvo sausa, kai užsuko vandenį – tai nebebėgo;

19- defektų akte nurodyta, kad nukentėjusiųjų teigimu, š. m. birželio 17 d., apie 14 val., paskambino buto kaimynai ir pranešė, kad per buto duris į koridorių srūva vanduo. Atvykę į butą pamatė per lubas srūvantį vandenį. Aukščiau esančio buvo kaimynai savo bute negyvena. Įsilaužę į kaimynų butą išsiliejusio vandens nepamatė. Kaimynas užsuko vandentiekio vamzdį ir vanduo per lubas lašėti nustojo;

20- ieškovo atstovas, apžiūrėjęs apdraustąjį turtą, nustatė, kad dėl vandens apliejimo buvo apgadinti koridoriaus, virtuvės ir vonios sienos, lubos ir grindys, žalos mastas buvo užfiksuotas defektų akte, jo priede bei nuotraukose;

21- ieškovas, įvertinęs apdraustajam turtui dėl vandens apliejimo padarytą žalą, 2017 m. birželio 27 d. sumokėjo L. C. 690,61 Eur draudimo išmoką, dėl apgadinto apdraustojo turto;

22- UAB „Joniškio butų ūkis“ informavo, kad bendrovė 2017 m. birželio 17 d. gavo pranešimą telefonu apie vandentiekio sistemos gedimą name, esančiame ( - ). Dėl buto, esančio ( - ), apliejimo administratorius informuotas nebuvo. Nuvykus į įvykio vietą, gyventojai informavo, kad gedimas, kuris buvo bute Nr. 24, jau pašalintas, todėl neturėjo galimybės nustatyti avarijos priežasties ir surašyti reikiamų dokumentų. UAB „Joniškio butų ūkis“ administruoja ir prižiūri daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektus, todėl apžiūrėjo namo bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdynus, esančius bendrojo naudojimo patalpose, ir nustatė, kad sistema tvarkinga, nutekėjimo nerasta.

23Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalys).

24CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininko (valdytojo) civilinė atsakomybė: žalą, padarytą dėl jų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės. Tai atitinka griežtosios civilinės atsakomybės sampratą, kai asmuo atsako už jo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą nepaisant jo kaltės.

25LAT išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz., vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 straipsnį. Tokiu atveju neteisėti asmens veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Užpylimas gali įvykti dėl viršuje esančio savininko netinkamo turto valdymo arba naudojimo. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, kitaip tariant, tai yra netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas naudojimas yra ir tinkamos, ir netinkamos būklės turto ar daikto naudojimas tokiu būdu, kad daroma žala, pvz., dėl vienkartinio vandens išpylimo ant grindų, užliejant žemiau esančias patalpas. Ieškovas neprivalo įrodyti, ar buvo netinkamai valdomas ar naudojamas daiktas, bet turi įrodyti, kad žalą darantis vanduo ištekėjo iš viršuje esančių atsakovo patalpų (LAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-534-611/2016, 12 punktas).

26Pagal LAT praktiką žemiau esančio buto savininkas dėl jo buto užliejimo įrodinėdamas aukščiau esančio buto savininko neteisėtus veiksmus privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju tekėjo vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Todėl aplinkybės, kad vanduo tekėdamas iš aukščiau esančio buto užliejo žemiau esantį butą, nustatymo pakanka atsakovo neteisėtiems veiksmams konstatuoti (LAT 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017).

27Pagal byloje pateiktus duomenis nustatyta, kad apdraustasis turtas buvo užlietas iš viršuje esančio buto, esančio ( - ), kuris apliejimo momentu asmeninės nuosavybės teise priklausė atsakovei. Iš liudytojos J. L. paaiškinimų, ieškovo byloje pateiktų nuotraukų, kuriose užfiksuoti apdraustam turtui padaryti sugadinimai, matyti, kad pažeidimai ant vidinių kambarių – koridoriaus, virtuvės, vonios sienų ir lubų yra tose vietose, kur ribojamasi su aukščiau esančio atsakovės buto patalpomis ir nesiribojama su kitais daugiabučio namo butais. Žalos faktą patvirtina byloje pateiktos apdraustojo turto nuotraukas po apliejimo, defektų aktas, jo priedai. Vanduo pratekėjo į apdraustąjį turtą per lubas ir sienas, besiribojančias su viršuje esančiu atsakovės butu. Tokiu būdu, darytina išvada, kad ieškovė įrodė apdraustojo turto užliejimą iš aukščiau esančio atsakovės buto.

28Atsakovė ir jos atstovas paaiškino, kad byloje nebuvo įrodyta, kad apdraustasis butas buvo užlietas iš atsakovės buto, nes tik po vandens išsiliejimo patekus į atsakovės butą, jame buvo sausa, joks vanduo niekur nebuvo išsiliejęs, apskritai, atsakovei išvykus į užsienį, jos bute vanduo buvo užsuktas, nes jame niekas negyveno. Atsakovės bute joks vamzdyno pažeidimas nebuvo nustatytas, vanduo pradėjo tekėti per sienoje esantį vamzdį, kuris buvo koridoriaus pusėje ir šį vamzdį užsukus, vanduo apdraustajame turte nustojo bėgti, todėl mano, kad vamzdžio trūkimo avarija įvyko bendro naudojimo vamzdyje. Dėl to atsakovė neatsakinga už apdraustajam padarytą žalą. Tačiau, tokius atsakovės ir jos atstovo argumentus paneigia pateikta UAB „Joniškio butų ūkis“ informacija, kad bendrovės darbuotojai, pagal gautą iškvietimą atvykę į įvykio vietą, esančią ( - ), apžiūrėjo namo bendrojo naudojimo šalto vandens vamzdynus, esančius bendrojo naudojimo patalpose ir nustatė, kad sistema tvarkinga, nutekėjimo nerasta. Taigi, atsakovė ir jos atstovas byloje nepateikė jokių kitų objektyvių duomenų ir įrodymų, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą, kad apdraustojo turto užpylimo židinys yra ne viršuje esantis atsakovės butas, o kiti šaltiniai, kad civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo tenka kitiems asmenims. Kai teismas nenustato kitų užliejimo šaltinių, tokiais atvejais spręstina, kad žalą sukėlė atsakovas (viršuje esančio buto savininkas) (LAT 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-916/2017). Vadinasi, atsakovei neįrodžius, kad apdraustasis turtas buvo užlietas ne iš atsakovės buto, o byloje esant objektyviems duomenims, kad vanduo pratekėjo į apdraustąjį turtą per lubas ir sienas, besiribojančias su viršuje esančiu atsakovės butu, darytina išvada, kad žalą apdraustajam turtui sukėlė atsakovė.

29Teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys yra įrodytas, butas, esantis ( - ), buvo užlietas iš virš jo esančio, atsakovei tuo metu priklausančio, buto, adresu ( - ), todėl pareiga atlyginti žalą kyla atsakovei. Šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-3091/874/2018 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jį atsakovės nurodytais argumentais, nėra jokio pagrindo.

30Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, atsakovės prašymas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. e2-3091/874/2018 panaikinimo yra atmestinas (CPK 371 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 371 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, teismas

Nutarė

32atmesti atsakovės S. M. prašymą panaikinti 2018 m. kovo 20 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-3091-874/2018.

33Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0136/18/02062 antstolio Tomo Ubarto kontoroje pagal AAS „BTA Baltic Insurance Company“ pateiktą vykdomąjį raštą Nr. e2-3091-874/2018 dėl skolos išieškojimo iš S. M..

34Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėjas Vidmantas... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 690,61 Eur... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. kovo 20 d. išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Atsakovė S. M. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje... 7. 2018 m. gruodžio 18 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi procesas... 8. Ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti... 9. Atsakovė S. M. ir jos atstovas advokatas Valdas Falkauskas prašymą dėl... 10. Liudytoja J. L. parodė, kad jos sesuo L. C. yra išvykusi į užsienį, todėl... 11. Prašymą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo už... 12. Proceso atnaujinimo instituto tikslas – ištaisyti įsiteisėjusiame teismo... 13. Kaip jau buvo minėta anksčiau, 2018 m. gruodžio 18 d. Šiaulių apylinkės... 14. Teismas, atnaujinęs procesą, pagal ieškovo atstovo raštiškus... 15. - ieškovas su L. C. sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį Nr. GT313677 ir... 16. - 2017 m. birželio 17 d. apdraustasis turtas buvo aplietas iš viršuje... 17. - iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti,... 18. - pranešime apie įvykį nurodyta, kad apie 14 val. paskambino buto kaimynai... 19. - defektų akte nurodyta, kad nukentėjusiųjų teigimu, š. m. birželio 17... 20. - ieškovo atstovas, apžiūrėjęs apdraustąjį turtą, nustatė, kad dėl... 21. - ieškovas, įvertinęs apdraustajam turtui dėl vandens apliejimo padarytą... 22. - UAB „Joniškio butų ūkis“ informavo, kad bendrovė 2017 m. birželio 17... 23. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 24. CK 6.266 straipsnyje reglamentuojama pastatų, statinių, įrenginių ar... 25. LAT išaiškinta, kad jeigu užliejimo priežastis yra statinio ar įrenginių... 26. Pagal LAT praktiką žemiau esančio buto savininkas dėl jo buto užliejimo... 27. Pagal byloje pateiktus duomenis nustatyta, kad apdraustasis turtas buvo... 28. Atsakovė ir jos atstovas paaiškino, kad byloje nebuvo įrodyta, kad... 29. Teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinys yra įrodytas, butas, esantis ( -... 30. Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 371 straipsnio 1... 32. atmesti atsakovės S. M. prašymą panaikinti 2018 m. kovo 20 d. Šiaulių... 33. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi... 34. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...