Byla e2-119-769/2018
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, L. K., V. I., R. B., G. I., R. B. (M.)

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei Giedrei Pociūtei,

4trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovei Gintarei Čiakienei,

5trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui Arūnui Umbrasui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui M. K. dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, L. K., V. I., R. B., G. I., R. B. (M.).

7Teismas

Nustatė

8ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama teismo įpareigoti atsakovą M. K. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2015-12-23 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-151223-00064, parengiant projektinę dokumentaciją, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti priestatą prie gyvenamojo namo (unik. Nr. ( - )), žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adr. ( - ), kurio išorės matmenys - apie 2,5 m ilgis, apie 5 m plotis ir apie 3 m aukštis, ir sutvarkyti statybvietę; taip pat jei atsakovas M. K. per ieškinio 1 punkte nustatytą terminą neįvykdys nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai perstatytos statinių dalys, pasibaigimo; jei Inspekcijos ieškinio 1 ir 2 punkte nustatyti reikalavimai bus patenkinti visa apimtimi ar iš dalies, įsiteisėjusio teismo sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nusiųsti statinio - pastato sandėlio (unik. Nr. ( - )) ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), adr. ( - ), viešo registro tvarkytojui - VĮ Registrų centrui. Nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausioji specialistė L. S. (toliau - specialistė) atlikusi statybos patikrinimą valstybinės žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adresu ( - ), surašė 2015-11-13 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reido ataskaitą Nr. FAK- 1371 (16.53), kurioje užfiksavo, kad minėtu adresu statytojas M. K. (toliau - statytojas) neteisėtai prie gyvenamojo namo pristatė priestatą, apie 5 m ilgio, 2.5 m pločio ir 3 m aukščio. Specialistė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau - Priežiūros įstatymas) 11 str. 10 d. ir 14 str. 1 d. 2 p. statytojui surašė 2015-12-23 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-151223-00064 (toliau - SSA). SSA konstatuota, kad žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adr. ( - ), statytojas savavališkai, - neturint statybą leidžiančio dokumento, rekonstravo neypatingą statinį (unik. Nr. ( - )). SSA užfiksuotas atliktų statybos darbų mastas: prie gyvenamojo namo (unik. Nr. ( - )) pristatytas priestatas, kurio išorės matmenys - ilgis apie 2,5 m, plotis apie 5 m ir aukštis apie 3 m. Sklypas, adr. ( - ).

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytų argumentų ir motyvų pagrindu, nurodydama, kad šešių mėnesių terminas yra pakankamai protingas.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu sutiko iš dalies, prašė ieškinį tenkinti iš dalies ir įpareigoti atsakovą M. K. per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2015 m. gruodžio 23 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-151223-00064, parengiant projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, bei jo kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminį neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą M. K. savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti priestatą prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), kurio išorės matmenys - apie 2,5 m ilgis, apie 5 m plotis ir apie 3 m aukštis, ir sutvarkyti statybvietę, kitus ieškinio reikalavimus tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, jog ieškovės nustatytas terminas yra per trumpas, nes projektinės dokumentacijos vertinimas ir derinimas suinteresuotų valstybes institucijų, jų pastabų taisymas, gali užtrukti žymiai ilgiau, preliminariais skaičiavimais ne mažiau 2 metų. Atsakovas ir jo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, ieškinį tenkinti iš dalies. Teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017-09-15 sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-861-162/2017, nusprendė panaikinti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. vasario 27 d. raštu Nr. Sl-101(6.7) įformintą sprendimą nepritarti gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ), rekonstravimo projektui. Šioje byloje teismo posėdžio metu Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovė nurodė, kad net jei teismas ir panaikintų direkcijos 2017 m. vasario 27 d. sprendimą, direkcija rekonstrukcijos projektui vis tiek nepritars, nes pastato rekonstrukcija nėra galima. Tokius direkcijos neteisėtus veiksmus atsakovas ginčytų teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau tai vėl truktų tam tikrą laiko tarpą: procesas teisme galėtų užtrukti iki 1,5-2 metų, t.y. apie 6-9 mėn. laikotarpis bylą nagrinėjant apygardos administraciniame teisme taip pat apie 1 (vienerių) metų laikotarpis bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (pagal dabartinius bylų nagrinėjimo LVAT laikotarpius); papildomai užtruktų ir tolimesnės statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros. Atsakovo manymu, dvidešimt keturių mėnesių terminas savavališkos statybos padariniams pašalinti būtų pakankamas.

11Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad su atsakovu 2005 m. sausio 20 d. yra sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N23/2005- 0019; Sutarties 5 punkte yra nustatyta, kad nuomininkas įgyja teisę vykdyti pastatų rekonstrukciją ar naują statybą pagal nustatyta tvarka parengtą, patvirtintą teritorijos detalųjį planą ir gavęs nuomotojo sutikimą. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas yra suformuotas, atsakovas prieš pradėdamas statybas šiame žemės sklype privalėjo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl nuomos sutarties 5 punkto pakeitimo, kaip to reikalauja Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260, 30.7 punktas.

12Trečiasis asmuo L. K. atsiliepime nurodė palaikanti savo sutuoktinio poziciją.

13Tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, V. I., R. B., G. I. ir R. B. (M.) atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

14Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovė Gintarė Čiakienė prašė ieškinio reikalavimus tenkinti. Paaiškino, kad atsakovo prašomas ilgesnis terminas yra nepagrįstas. Nors Klaipėdos apygardos administracinis teismas panaikino Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos administracinį aktą, kuriuo direkcija nepritarė konstrukcijos projektui, tačiau tai nepadarė statybos teisėta,- trečios verandos nebuvo. Direkcija laikėsi nuomonės, kad pastatas nėra sovietinis statinys, kadangi ši sąvoka niekur nėra įtvirtinta, todėl atsižvelgiant į viską, kad plano projekto tikrai netvirtins.

15Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas Arūnas Umbrasas sutiko dėl ilgesnio termino nustatymo, paaiškino, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas akivaizdžiai rodo, jog statyba yra galima, ją galima įteisinti, tik reikia atlikti tam tikras procedūras; Kultūros paveldo departamentas projektą yra suderinęs. Mano, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos pasisakymai, jog projekto vis tiek nesuderins, rodo galimą direkcijos, jos atstovės piktnaudžiavimą savo pareigomis, kadangi Klaipėdos apygardos administracinis teismas ištyrė aplinkybes ir konstatavo, kad priestatas yra galimas, pastatas pastatytas sovietmečiu, kad tradiciniam užstatymui neprieštarauja, tokių statinių Kuršių nerijoje yra daug. Nurodė, kad palaiko atsakovo išdėstytus argumentus bei paaiškinimus ir mano, jog prašomas 24 mėnesių terminas yra pagrįstas.

16Teismas konstatuoja:

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

19Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 47/100 dalis pastato - gyvenamojo namo, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Ieškovė atlikusi statybos patikrinimą valstybinės žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adresu ( - ), surašė 2015-11-13 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reido ataskaitą Nr. FAK- 1371 (16.53), kurioje užfiksavo, kad minėtu adresu statytojas M. K. (toliau - statytojas) neteisėtai prie gyvenamojo namo pristatė priestatą, apie 5 m ilgio, 2.5 m pločio ir 3 m aukščio (I tomas, e.b.l. 16-17). 2015-12-23 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-151223-00064, kuriame konstatuota, kad žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adr. ( - ), statytojas savavališkai - neturint statybą leidžiančio dokumento, rekonstravo neypatingą statinį (unik. Nr. ( - )). SSA užfiksuotas atliktų statybos darbų mastas: prie gyvenamojo namo (unik. ( - )) pristatytas priestatas, kurio išorės matmenys - ilgis apie 2,5 m, plotis apie 5 m ir aukštis apie 3 m. Sklypas adr. ( - ), yra saugomoje - nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), nekilnojamojo daikto kodas - 2068, įregistruotas VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke Kultūros paveldo departamento 2012-11-29 pranešimo Nr. 11-136 pagrindu (I tomas, e.b.l. 11-15). 2015 m. gruodžio 28 d. privalomu nurodymu atsakovas įpareigotas ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 28 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, nustatytus Savavališkos statybos akte – išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio dalis ir jeigu būtina sutvarkyti statybvietę; išardyti priestatą prie gyvenamojo namo esančio adresu ( - ), kurio išorės matmenys - ilgis apie 2,5 m, plotis apie 5 m ir aukštis apie 3 m. ir sutvarkyti statybvietę (I tomas, e.b.l. 21-22). 2016 m. birželio 27 d. iš atsakovo ieškovė gavo prašymą pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, kuris 2016 m. liepos 25 d. sprendimu RE-173 (16.51) pratęstas iki 2016 m. rugsėjo 28 d. (I tomas, e.b.l. 23-24, 25). 2016 m. spalio 12 d. Privalomo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-30-161012-00048 ieškovė nustatė, kad atsakovas neįvykdė 2015 m. gruodžio 28 privalomo nurodymo Nr. PRN-30-151228-00065, t.y. nepašalino savavališkos statybos padarinius, nustatytus Savavališkos statybos akte,- neišardė priestato prie gyvenamojo namo esančio adresu ( - ), kurio išorės matmenys - ilgis apie 2,5 m, plotis apie 5 m ir aukštis apie 3 m. ir nesutvarkė statybvietę (I tomas e.b.l. 26-27). Iš pateikto 2011 m. spalio 13 d. rašto Nr.S1-(6.16)-761, matyti, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija nustatė specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus Verandos įteisinimui ( I tomas, e.b.l. 58). 2012 m. vasario 14 d. raštu Nr.(12.14)-2K1-64 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys išdavė specialiuosius paveldosauginius reikalavimus Verandos įteisinimui (I tomas, e.b.l. 59). 2011 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr.(4.16) V15-1899 dėl informacijos pateikimo Neringos savivaldybės administracija informavo Inspekcijos Klaipėdos skyrių, kad prašymas dėl Verandos įteisinimo gali būti tenkinamas (I tomas, e.b.l. 60). 2012 m. gegužės 10 d. raštu Nr.(12.8.1) 246-166 dėl gyvenamojo pastato ( - ), rekonstrukcijos projekto (esamos verandos įteisinimo) derinimo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys yra pritaręs Verandos įteisinimo projektui (I tomas, e.b.l. 61). 2012 m. gegužės 3 d. statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymoje Nr.E16-67 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras pažymėjo, jog Verandos įteisinimo projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus (I tomas, e.b.l. 62-63). Iš pateiktos valstybinės žemės nuomos sutarties matyti, kad su atsakovu 2005 m. sausio 20 d. yra sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N23/2005- 0019 dėl 0,0307 ha dalies iš 0,1674 ha bendro žemės sklypo (I tomas, e.b.l. 80-81). Klaipėdos apygardos administraciniame teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-861-162/2017 2017 m. rugsėjo 15 d. priimtas sprendimas, kuriuo M. K. skundas tenkintas, panaikintas Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2017 m. vasario 27 d. raštu Nr. S1-101(6.7) įformintas sprendimas nepritarti gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ), rekonstravimo projektui. Sprendime nurodyta, kad ginčo pastatas ir jo dalys buvo pastatytos sovietiniu laikotarpiu, todėl Projektas, kuriuo siekiama rekonstruoti pastatą, neprieštarauja Tvarkymo plano 9.2.2.3 punkto reikalavimams; rekonstrukcijos projektas nepažeidžia Tvarkymo plano 4.1, 4.2, 4.3 punktų; pareiškėjas neprivalo atlikti sklypo užstatymo tankumo tyrimus. Sprendimas įsiteisėjęs.

20Statybos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 71 dalyje numatyta, kad savavališka statyba – tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose nustatyta, kad statytojas (užsakovas) privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą. Įstatymo 28 straipsnyje numatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Pagal įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 punktą teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir (...) gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

21Byloje ginčas kilo tik dėl termino, per kurį atsakovas turi pašalinti savavališkos statybos padarinius, gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Ieškovė prašo 6 mėnesių termino nustatymo, atsakovas prašomą 24 mėnesių terminą motyvuoja trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos veiksmais, atsisakant pritarti rekonstravimo projektui. Teismas, susipažinęs su teismo posėdžio metu išreikšta Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovės pozicija dėl nepritarimo gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ), rekonstravimo projektui, įvertinęs Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017-09-15 sprendimą bei atsižvelgdamas į trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovo nuomonę, kad atsakovo prašomas 24 mėnesių terminas gauti statybą leidžiantį dokumentą yra pagrįstas, ieškinį tenkina iš dalies, ir įpareigoja atsakovą M. K. per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2015-12-23 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-151223-00064, parengiant projektinę dokumentaciją, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai. Nesant ginčo tarp šalių dėl kitų ieškinio reikalavimų,- kitoje dalyje ieškinys tenkintinas visiškai.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė, atsakovas ir tretieji asmenys duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteistinos. Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu byloje sudaro 38,82 Eur, ieškinį tenkinus iš dalies, jos į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista, todėl nesumokėti 31 Eur žyminio mokesčio priteistini iš atsakovo ( CPK 80 str. 1 d.5 p.7 p. ( redakcija, galiojusi iki 2017-07-01).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Įpareigoti atsakovą M. K., a.k( - ) per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2015-12-23 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-151223-00064, parengiant projektinę dokumentaciją, ir sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti priestatą prie gyvenamojo namo (unik. Nr. ( - )), žemės sklype (kad. Nr. ( - )), adr. ( - ), kurio išorės matmenys - apie 2,5 m ilgis, apie 5 m plotis ir apie 3 m aukštis, ir sutvarkyti statybvietę.

26Atsakovui M. K. per nustatytą terminą neįvykdžius nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovą sumokėti 30 Eur (trisdešimt eurų) baudą ieškovei už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai perstatytos statinių dalys, pasibaigimo.

27Kitą ieškinio dalį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo M. K., a.k( - ) Valstybei 69,82 Eur šešiasdešimt devyni eurai 82 ct) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei Giedrei Pociūtei,... 4. trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovei... 5. trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama teismo įpareigoti... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė ieškinį tenkinti... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu sutiko iš dalies,... 11. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 12. Trečiasis asmuo L. K. atsiliepime nurodė palaikanti savo sutuoktinio... 13. Tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,... 14. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Kuršių nerijos nacionalinio parko... 15. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie... 16. Teismas konstatuoja:... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 19. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovui bendrosios dalinės... 20. Statybos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 71 dalyje numatyta, kad... 21. Byloje ginčas kilo tik dėl termino, per kurį atsakovas turi pašalinti... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Įpareigoti atsakovą M. K., a.k( - ) per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo... 26. Atsakovui M. K. per nustatytą terminą neįvykdžius nustatytų reikalavimų,... 27. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo M. K., a.k( - ) Valstybei 69,82 Eur šešiasdešimt... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...