Byla e2-8846-641/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priėmė sprendimą už akių

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SB lizingas“ ieškinį atsakovui A. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priėmė sprendimą už akių.

2Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 214,62 Eur skolos, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį, 17,52 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir 0,23 Eur išlaidas bankui. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas.

4Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jam įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai 2015-09-22 įteikiant asmeniškai atsakovui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 123 str. 1 d.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas A. S. su UAB „Ūkio banko lizingas“ (nuo 2015-06-01 UAB „SB lizingas“) 2012-02-17 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C202214385 (toliau tekste – Sutartis Nr. 1), pagal kurią įmonė suteikė atsakovui 523,46 Eur vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo mokėti pagal nustatytą grafiką nurodytas įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo – mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (27-29 b. l.). Be to, atsakovas su ieškovu 2012-08-31 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. C208280276 (toliau tekste – Sutartis Nr. 2), pagal kurią įmonė suteikė atsakovui 80,88 Eur vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo mokėti pagal nustatytą grafiką nurodytas įmokas ir kitus mokėjimus, o laiku nesumokėjusi eilinės įmokos ar kito mokėjimo – mokėti 0,05 proc. delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (33-35 b. l.). Atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, dėl ko pagal Sutartį Nr. 1 liko skolingas ieškovui 136,79 Eur negrąžintos paskolos, 51,71 Eur delspinigių (2013-06-26 - 2015-07-22), 1,30 Eur pašto išlaidų, 11,01 Eur kitų mokėjimų pagal sutartį (23 b. l.), o pagal Sutartį Nr. 2 atsakovas liko skolingas ieškovui 7,30 Eur negrąžintos paskolos, 3,19 Eur delspinigių (2013-02-28 - 2015-07-22), 1,30 Eur pašto išlaidų ir 2,02 Eur kitų pagal sutartį mokėtinų sumų (30 b. l.). Ieškovas ragino atsakovą grąžinti susidariusią skolą bei sumokėti delspinigius, tačiau atsakovas į ieškovo raginimus nereagavo, todėl vartojimo kredito sutartys buvo nutrauktos (24, 31 b. l.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.881 straipsnį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė paskolą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino, kitų mokėjimų neatliko. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovas įsiskolinimą ieškovui būtų sumokėjęs, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 144,09 Eur negrąžintos paskolos.

8Sutarties Nr. 1 ir Sutarties Nr. 2 13.1. punktuose numatyta, kad sutartinių įmokų pavėluoto mokėjimo atvejais kredito gavėjas nuo pradelstos sumokėti sumos privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Šiuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 51,71 Eur delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2013-06-26 iki 2015-07-22 (756 dienos) nuo 136,79 Eur sumos, ir 3,19 Eur delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2013-02-28 iki 2015-07-22 (874 dienos) nuo 7,30 Eur sumos.

9Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovas negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantys teismai turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdami aiškiai per didelių delspinigių. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Nors šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis), sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009). Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008).

10Vertinant, ar ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo netesybos nėra pernelyg didelės, paminėtina, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius, paskaičiuotus atitinkamai už 756 ir už 874 dienas. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl reikalaujamų priteisti delspinigių suma negali būti paskaičiuota už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį. Tačiau ieškinio senatį teismas turi teisę taikyti tik esant atsakovo prašymui. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo priteisti skolą dar 2013-06-12 nutraukdamas Sutartį Nr. 1 ir 2013-06-13 nutraukdamas Sutartį Nr. 2. Atitinkamai 2013-06-12 buvo paskaičiuoti 12,34 Lt (3,57 Eur) delspinigiai, o 2013-06-13 - 2,63 Lt (0,76 Eur), tačiau nepagrįstai delsė tai padaryti iki 2015-09-18, taip paskaičiuodamas delspinigius už didesnį nei leidžiama įstatymų terminą. Todėl toks ieškovo elgesys, kai nepagrįstai delsiama kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, negali būti laikomas tinkamu, įgyvendinant savo teises ir teisėtus interesus, o tokio elgesio pasekmės negali būti perkeliamos atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepagrįstai delsė kreiptis su ieškiniu į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, kad atsakovas yra silpnesnė šalis – vartotojas -, atsižvelgiant į bylų, nagrinėjant ginčus, kilusius iš vartojimo teisinių santykių, specifiką, teismų praktiką, nagrinėjant analogiškas bylas, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas mažina priteistinų delspinigių dydį, priteisdamas ieškovui iš atsakovo atitinkamai 3,57 Eur (pagal Sutartį Nr. 1) ir 0,76 Eur (pagal Sutartį Nr. 2) delspinigių, iš viso 4,33 Eur delspinigių.

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 148,42 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-09-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Nors ieškinys tenkintinas iš dalies (75 %), tačiau iš atsakovo priteistinas visas 15,00 Eur žyminis mokestis, nes ieškovas mokėjo minimalaus dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str., 93 str. 1 d., 6 b. l.).

13Ieškovas prašo priteisti ir kitas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 17,52 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (7-8, 9, 10, 11-12, 13 b. l.), 2,60 Eur pašto išlaidos, patirtos siunčiant raginimus atsakovui sumokėti skolą (26, 32 b. l.), 13,03 Eur išlaidos, ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo, išieškojimo ir kt. (14-19, 20, 22 b. l.) ir 0,23 Eur banko mokestis (11-12 b. l.), iš viso 33,38 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 75% patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir kitų bylinėjimosi išlaidų – 25,04 Eur (CPK 88 str., 93 str. 2 d.).

141,16 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB „SB lizingas“, juridinio asmens kodas 234995490, buveinės adresas – K. Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, A/s Nr. ( - ) AB SEB bankas, Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, Nr. ( - ) AB DnB bankas, Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, 144,09 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų, 9 centų) negrąžintos paskolos, 4,33 Eur (keturių eurų, 33 centų) delspinigius, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 148,42 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-09-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį bei 25,04 Eur (dvidešimt penkių eurų, 4 centus) išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir kitas išlaidas.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

20Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso... 2. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 214,62 Eur skolos, 5 % dydžio metines... 4. Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas A. S. su... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.881... 8. Sutarties Nr. 1 ir Sutarties Nr. 2 13.1. punktuose numatyta, kad sutartinių... 9. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 10. Vertinant, ar ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo netesybos nėra... 11. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš... 12. Nors ieškinys tenkintinas iš dalies (75 %), tačiau iš atsakovo priteistinas... 13. Ieškovas prašo priteisti ir kitas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro... 14. 1,16 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo A. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovui UAB... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 20. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...