Byla e2-1142-924/2018
Dėl skolos, netesybų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Samantai Vicbelytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui E. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Suxi“ dėl skolos, netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės: 1) 1 038,20 Eur skolą už nuomos mokesčio nesumokėjimą (skola susidariusi iki 2016-12-31); 2) 1868,76 Eur skolą už faktinį naudojimąsi patalpomis (nuo 2017-01-01 iki 2017-09-20); 3) 1297,33 Eur delspinigių; 4) bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad ( - ) ji ir atsakovė sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ), laikotarpiui nuo ( - ) iki 2016 m. gruodžio 31 d., kurios pagrindu ieškovė atsakovei perdavė valdyti 18 m2 bendrojo ploto patalpas, esančias Buivydiškių g. 26, Vilniuje, nustatant 8,70 Eur už 1 m2 mokestį, kas bendrai sudaro 156,60 Eur/mėn. Taip pat buvo pasirašytas priedas prie patalpų nuomos sutarties Nr. 16/08/01, kuriame buvo nustatytas 15 Eur mėnesinis mokestis už interneto paslaugas. Taigi, pridėjus PVM, bendra mokėtina suma už patalpų nuomą per mėnesį sudarė 207,64 Eur. Ieškovė atsakovei sudarytos Sutarties pagrindu kas mėnesį išrašinėjo PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodė mokėtinas sumas, tačiau atsakovė neapmokėjo nė vienos sąskaitos už patalpų nuomą, kurių bendra suma – 1038,2 Eur. 2017 m. rugsėjo 20 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudarytas patalpų perdavimo – priėmimo aktas, kuriuo atsakovė perdavė, o ieškovė priėmė atsakovės iki to laiko valdytas patalpas, esančias Buivydiškių g. 26, Vilniuje. Kadangi atsakovė ieškovei iki šiol nėra sumokėjusi nuomos mokesčio už laikotarpį nuo ( - ) iki 2016 m. gruodžio 31 d., susidariusios skolos už faktinį naudojimąsi Patalpomis nuo Sutarties nutraukimo (nuo 2017 m. sausio 1 d.) iki faktinio atsakovės išsikraustymo 2017 m. rugsėjo 20 d. bei 0,2 % delspinigių, ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės nurodytas sumas.

6Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka bei prašo jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad J. J. turi kitą įmonę – UAB „Jono statyba), kurioje jis yra vienintelis akcininkas. Ši įmonė yra skolinga už atliktus darbus 8357,33 Eur. Tarp ieškovės ir atsakovo buvo sutarta, kad tarpusavio užskaitymų pagrindu nuomos mokestis bus užskaitytas kaip dalis skolos kitai įmonei UAB „Vladalsta“ už atliktus ir neapmokėtus statybos darbus. Tačiau vėliau ieškovė atsisakė vykdyti tokį susitarimą. Be to, patalpos yra pilnai atlaisvintos 2017-02-28. Ieškovė savavališkai apribojo ieškovės galimybę patekti į patalpas (pakeitė spyną ir nuomojamas patalpas užrakino). Šie ieškovės konkliudentiniai veiksmai, t.y. sutarties nutraukimas, reikalavimas atlaisvinti patalpas, spynos pakeitimas apribojant nuomininko galimybę patekti į šias patalpas, patvirtina, kad ieškovė perėmė šias patalpas ir nuo to momento galėjo, kaip savininkas, savo nuožiūra laisvai jomis disponuoti. Atsakovės atstovo vertinimu, įvyko nuomojamų patalpų faktinis atlaisvinimas iš atsakovės pusės ir faktinis perėmimas iš ieškovės pusės, kas patvirtina šalių tarpusavio valią nutraukti nuomos sutarties teisinius santykius be patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

7Teismas

konstatuoja:

8Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl nuomos mokesčio susidariusio nuo 2016-08-01 iki 2016-12-31 priteisimo.

10( - ) ieškovė Jokūbausko įmonė „JONAS“ ir atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Suxi“ sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė (nuomotojas) atsakovei (nuomininkas) laikotarpiui nuo ( - ) iki 2016 m. gruodžio 31 d. perdavė valdyti ir naudoti 18 m2 bendrojo ploto patalpas, esančias Buivydiškių g. 26, Vilniuje, pažymėtas techninės inventorizacinės apskaitos byloje Nr. 1-3, nustatant 8,70 Eur už 1 m2 mokestį, kas bendrai sudaro 156,60 Eur/mėn. Taip pat buvo pasirašytas priedas prie patalpų nuomos sutarties Nr. 16/08/01, kuriame buvo nustatytas 15 Eur mėnesinis mokestis už interneto paslaugas. Taigi pridėjus PVM bendra mokėtina suma už patalpų nuomą per mėnesį sudarė 207,64 Eur.

11Ieškovė atsakovei sudarytos sutarties pagrindu kas mėnesį išrašinėjo PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodė mokėtinas sumas, tačiau atsakovė neapmokėjo nė vienos sąskaitos už patalpų nuomą, kurių bendra suma – 1 038,2 Eur (207,64 Eur x 5 mėn.). Byloje nekilo ginčo dėl ieškovės reikalavimo priteisti šią sumą, t.y. dėl susidariusios skolos už ieškovės atsakovei, laikotarpiui nuo ( - ) iki 2016 m. gruodžio 31 d., išnuomotas patalpas. Tačiau nors atsakovė šią skolą pripažino, tačiau iki bylos išnagrinėjimo pabaigos jos neapmokėjo. Sutarties 2.1. p. šalių sutarta, kad nuomininkas nuomos įmoką moka kas mėnesį iki 25 dienos už ateinantį mėnesį pagal nuomotojo pateiktą išankstinę sąskaitą, Sutarties 2.3 ir 2.4 punktuose yra įtvirtinta, jog pasibaigus tarp šalių sudarytai Sutarčiai, atsakovė turi visiškai atsiskaityti su ieškove likus 5 darbo dienoms iki Sutarties pabaigos bei nurodoma, kad nuomininkui nesumokėjus nuomos mokesčio, nuomininkas privalo sumokėti už pradelstas dienas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina ieškovei 1 038,20 Eur skola už nuomos mokesčio, susidariusio per laikotarpį nuo ( - ) iki 2016 m. gruodžio 31 d., nesumokėjimą (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.477 straipsnio 1 dalis).

12Dėl nuomos mokesčio susidariusio nuo 2017-01-01 iki 2017-09-20 priteisimo.

13Byloje kilo ginčas dėl ieškovės reikalavimo priteisti nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2017-03-01 iki 2017-09-20. Ieškovės teigimu, atsakovei toliau faktiškai naudojantis patalpomis, atsakovei kilo prievolė sumokėti už patalpų naudojimą iki patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, t.y. iki 2017-09-20. Tuo tarpu atsakovė sutiko, kad išnuomotomis patalpomis naudojosi tik iki 2017-02-28, vėliau naudotis patalpomis dėl ieškovės veiksmų (atsakovės teigimu, ieškovė pakeitė patalpų spyną ir duris užrakino) negalėjo, bei laiko, kad nuo šio momento įvyko nuomojamų patalpų faktinis perdavimas (šią poziciją atsakovės atstovas išsakė 2017-10-03 parengiamojo teismo posėdžio metu, taip pat išdėstė atsiliepime).

14Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tarp bylos šalių 2017-09-20 pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas „Priedas prie patalpų nuomos sutarties Nr. ( - )“, kuriame nurodyta, kad nuomininkas perduoda nuomotojui 18 m2 bendrojo ploto patalpas, esančias Buivydiškių g. 26, Vilniuje, pažymėtas techninės inventorizacinės apskaitos byloje Nr. 1-3. Be to, šiame akte atsakovės atstovo (direktoriaus) ranka yra įrašytas prierašas, kad „Patalpas perdaviau 2017-09-20, patalpomis nesinaudojau nuo 2017 m. vasario 28 d.“.

15Atsakovės atstovo pateikti argumentai nurodyti atsiliepime ir išsakyti parengiamojo teismo posėdžio metu apie tai, kad patalpas faktiškai nuomotojui (ieškovei) perdavė 2017-02-28, teismo pripažintini neįtikinamais ir atmesti kaip nepagrįsti. Byloje nekilo ginčo, kad ( - ) patalpų nuomos sutartis Nr. ( - ) galiojo iki 2016-12-31 (byloje įrodymų, kad minėta sutartis būtų pratęstą/atnaujinta ar, kad ji būtų tapusi neterminuota nėra), tačiau nuomotų patalpų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas tik 2017-09-20. Atsakovė jokių įrodymų, kad patalpas nuomotojui būtų grąžinusi anksčiau, t.y. 2017-02-28, nepateikė. Vien tai, kad atsakovė nuo 2017-02-28 nesinaudojo išsinuomotomis patalpomis, neatleidžia jos nuo pareigos, nuomotojo reikalavimu sumokėti nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad net ir tuo atveju, jei nuomininkas realiai išsinuomotu turtu savo interesais nesinaudoja, tai nešalina jo pareigos mokėti nuomos sutartimi nustatytą mokestį iki turto grąžinimo nuomotojui, nes minėtos aplinkybės, kol turtas nėra grąžintas nuomotojui, priklauso nuo nuomininko valios. Tuo tarpu iš bylos duomenų nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė būtų vengusi priimti grąžintiną turtą ar bandžiusi sąmoningai jo nepriimti tuo tikslu, kad įgytų teisę reikalauti nuomos mokesčių už laikotarpį, per kurį atsakovė akivaizdžiai turtu nesinaudojo.

16Taip pat teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad nors patalpų priėmimo-perdavimo aktas buvo pasirašytas tik 2017-09-20, ji faktiškai patalpas perdavė 2017-02-28. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą. Pasibaigus pastato, statinio ar įrenginio nuomos sutarčiai, jis turi būti grąžintas nuomotojui pagal CK 6.535 straipsnyje nustatytas taisykles (CK 6.535 straipsnio 4 dalis). Bendroji taisyklė yra ta, kad nuomininko pareiga grąžinti pastatą (statinį, įrenginį) laikoma įvykdyta, kai atitinkamas daiktas faktiškai perduodamas nuomotojui arba nuomos sutarties šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą (CK6.535 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovė jokių įrodymų, kad nuomojamos patalpos 2017-02-28 buvo faktiškai perduotos nuomotojui nepateikė (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Ieškovė pripažino, kad atsakovės nuomotas patalpas užrakino, tačiau byloje jokių įrodymų, jog tokiais veiksmais ieškovė būtų perėmusi išnuomotas patalpas nėra (ieškovės atstovo teigimu, patalpos užrakintos dėl saugumo, o atsakovė jokių pretenzijų ieškovei dėl to nereiškė, nesikreipė į ieškovę dėl patalpų perdavimo ar trukdymo jomis naudotis). Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad ieškovė 2017-03-31 teismui pateikė ieškinį dėl atsakovės iškeldinimo iš patalpų. Tarp ieškovės ir atsakovės patalpų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas tik po bylos iškėlimo (2017-09-20), tokiais savo veiksmais atsakovė iš esmės pripažino, kad patalpos faktiškai nebuvo perduotos anksčiau. Šalims pasirašius minėtą aktą, ieškovė atsisakė reikalavimo dėl iškeldinimo iš ginčo patalpų. Be to, nors atsakovė dar 2017-08-16 atsiliepime į ieškinį teigė, kad atsakovės daiktų patalpose nėra, tačiau 2017-09-20 perdavimo-priėmimo akte nurodoma, kad nuomininko daiktai paliekami saugojimui vienam mėnesiui nuomotojo buitinėje patalpoje (archyve), todėl teismui yra pagrindas abejoti atsakovės nurodytų aplinkybių teisingumu bei jo paties sąžiningumu. Vien tik deklaratyvūs atsakovės atstovo teiginiai, kad jam negalint naudotis patalpomis, įvyko faktinis patalpų perdavimas nuomotojui, negali būti laikomas tinkamu nuomininkui nustatytos pareigos perduoti nuomojamą daiktą nuomotojui įvykdymu, ir juolab patvirtinti faktinį atsakovės išsikraustymą 2017-02-28. Teismo vertinimu, atsakovė, atsikirsdama į ieškovės duomenis apie patalpų perdavimą 2017-09-20, pateikė tik deklaratyvius argumentus, nors byloje yra nenuginčytas faktas, kad patalpų perdavimas įvyko 2017-09-20, kai buvo pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas, o atsakovė nesutikdama su šiuo pačios pasirašytu aktu, turėjo galimybę pateikti savo turimus įrodymus dėl faktinio patalpų perdavimo 2017-02-28, tačiau to nepadarė (CPK 178 straipsnis).

17Tačiau byloje nustatyta reikšminga aplinkybė ir tai, kad administracinis pastatas, esantis adresu Vilniuje, Buivydiškių g. 26, kuriame yra ir atsakovei išnuomotos patalpos pažymėtos techninės inventorizacinės apskaitos byloje Nr. 1-3, ieškovei Jokūbausko įmonei „JONAS“ nuosavybės teise priklausė tik iki 2017 m. gegužės 19 d.. Ieškovė ieškinį dėl atsakovės pareigos sumokėti nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą grindžia tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y. tarp šalių ( - ) pasirašyta patalpų nuomos sutartimi Nr. ( - ), kuri galiojo iki 2016-12-31, tačiau, kaip jau buvo minėta, ieškovei 2017-05-19 netekus nuosavybės teisės į šias ginčo patalpas, ji neteko teisės kaip nuomininkas reikalauti sumokėti nuomos mokestį pagal ( - ) patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ). Nors ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ji pagal 2017-05-19 patalpų nuomos sutartį, sudaryta su naujuoju patalpų savininku, turi teisę subnomuoti patalpas bei gauti lėšas iš nuomos, tačiau šios faktinės aplinkybės išeina iš ieškinio ribų, todėl teismas jų nevertina. Pažymėtina, kad pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina 957,82 Eur skola už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą ieškovei, kaip nuomotojui, t.y. skola susidariusi laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-05-19 (207,64 Eur x 4 mėn. + (207,64 Eur /31 d. x 19 d.)).

18Dėl delspinigių (baudos) priteisimo.

19Ieškovė taip pat prašo priteisti 1297,33 Eur delspinigių (baudos). Vadovaujantis CK 6.499 straipsnio 2 dalimi, jeigu, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas negrąžina daikto nuomotojui, jam kyla CK nustatyti teisiniai padariniai – nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius. Sutarties 5.3 punktas nustato, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,2 proc. dydžio baudą nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymėtina, kai už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t., laikoma, kad netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Atsakovei neįrodžius faktinio patalpų ieškovei perdavimo iki 2017-05-19, taip pat, kad susidariusi skola už išnuomotas patalpas būtų apmokėta, iš atsakovės ieškovei priteistina 1153,94 Eur delspinigiai. Atsakovė laiku negrąžino nuomos objekto, pasibaigus nuomos sutarčiai geruoju skolos nesumokėjo, todėl tokiais savo veiksmais iš esmės didino ieškovės nuostolius dėl sutartinės prievolės nevykdymo. Delspinigiai priteistini nuo nustatytu terminu neapmokėtos priteistinos skolos, kurie ieškovės prašymu paskaičiuoti iki 2017-09-20 (pagal kartu su patikslintu ieškiniu pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę, skaičiuojant delspinigius nuo priteistinos skolos susidariusios iki 2017-05-19). Pažymėtina, kad atsakovė ieškovės prašomų priteisti delspinigių dydžio neginčijo, taikyti ieškinio senatį neprašė, todėl teismas dėl delspinigių dydžio, taikytinos senaties nesprendžia.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų.

21CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (patenkinta 74,92 % ieškinio reikalavimų) iš šalių priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

22Ieškovė pateikė įrodymus, kad šioje byloje patyrė 96 Eur išlaidų dėl sumokėto žyminio mokesčio. Byloje jokių kitų įrodymų apie šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta. Atsižvelgiant į patenkintų ieškinio reikalavimų proporciją, t.y., kad buvo patenkinta 74,92 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 71,92 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Šioje byloje valstybė patyrė 9,99 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, taip pat įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atitinkamai priteistinos iš abiejų šalių, t.y. iš ieškovės – 2,51 Eur, iš atsakovės – 7,48 Eur. Kadangi išlaidos, priteistinos iš ieškovės, neviršija 2014 m. rugsėjo 23 d. teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), jos iš ieškovės nepriteistinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis). Atsakovei išaiškintina, kad iš jos valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Suxi“, juridinio asmens kodas 304139064, ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“, juridinio asmens kodas 120545468, naudai 1038,20 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt aštuonis eurus 20 ct) skolą už nuomos mokesčio nesumokėjimą, 957,82 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 82 ct) skolos, susidariusios per laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, 1153,94 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt tris eurus 94 ct) delspinigių, 71,92 Eur (septyniasdešimt vieną eurą 92) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Suxi“, juridinio asmens kodas 304139064, registruotos buveinės adresas Kaunas, Partizanų g. 61-806, valstybei 7,48 Eur (septynis eurus 48 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Samantai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės: 1) 1 038,20... 5. Ieškovė nurodė, kad ( - ) ji ir atsakovė sudarė patalpų nuomos sutartį... 6. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su patikslintu... 7. Teismas... 8. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Dėl nuomos mokesčio susidariusio nuo 2016-08-01 iki 2016-12-31 priteisimo.... 10. ( - ) ieškovė Jokūbausko įmonė „JONAS“ ir atsakovė uždaroji akcinė... 11. Ieškovė atsakovei sudarytos sutarties pagrindu kas mėnesį išrašinėjo PVM... 12. Dėl nuomos mokesčio susidariusio nuo 2017-01-01 iki 2017-09-20 priteisimo.... 13. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės reikalavimo priteisti nuomos mokestį už... 14. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad tarp bylos šalių 2017-09-20... 15. Atsakovės atstovo pateikti argumentai nurodyti atsiliepime ir išsakyti... 16. Taip pat teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad nors patalpų... 17. Tačiau byloje nustatyta reikšminga aplinkybė ir tai, kad administracinis... 18. Dėl delspinigių (baudos) priteisimo.... 19. Ieškovė taip pat prašo priteisti 1297,33 Eur delspinigių (baudos).... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 21. CPK 93 str. 2 d. nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai... 22. Ieškovė pateikė įrodymus, kad šioje byloje patyrė 96 Eur išlaidų dėl... 23. Šioje byloje valstybė patyrė 9,99 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270... 25. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Suxi“, juridinio... 27. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Suxi“, juridinio... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...