Byla 2S-483-324/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4798-896/2011 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Morita“ dėl nuostolių atlyginimo, atsakovo priešieškinį ieškovui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2iš dalies tenkindamas atsakovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi areštavo ieškovo kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o jų nepakankant ar nesant, pinigines lėšas, esančias bankuose ar pas trečiuosius asmenis, 12 052,24 Lt sumai. Įvertinęs tai, kad jau yra areštuota 6 491,04 Lt bei 1 464 417,53 EUR vertės ieškovo turto, ieškovas galimai nevykdo savo įsipareigojimų kitiems asmenims, 2011 m. spalio 31 d. balanso duomenys įrodo, kad praėję ir šie finansiniai metai ieškovui buvo nuostolingi, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra didesni nei valdomas turtas, sprendė, kad nesiėmus priešieškinio užtikrinimo priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

3Atskiruoju skundu ieškovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

4Neįvertintos ieškovo finansinės galimybės įvykdyti būsimą galimai atsakovui palankų teismo sprendimą, įrodymai apie ieškovo turimą turtą, jo vertę. Nepagrįstai remtasi tik faktu, kad didelė dalis ieškovo turto yra areštuota, dėl to padaryta nepagrįsta išvada, jog kyla grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo turto vertė viršija 12 mln. litų, įstatinio kapitalo dydis 108 800 Lt, ieškovui nuosavybės teise priklauso dar 2 059 300 Lt vertės turtas, kuriuo disponavimas nėra apribotas. Dėl to nebuvo pagrindo konstatuoti, kad 12 052,24 Lt suma ieškovui yra didelė. Tai, kad ieškovas šiuos finansinius metus baigs nuostolingai, nereiškia, jog bendrovės finansinė padėtis yra sunki ir ji nebus pajėgi įvykdyti teismo sprendimo. Įmonės nuostolius taip pat sudaro ir jos skolininkų nevykdomi įsipareigojimai, dėl kurių ieškovas nėra atsakingas.

5Prašo panaikinti nutartį.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vertintas ne tik atsakovo pateiktas ieškovo turto arešto aktų registro išrašas, bet ir ieškovo pateikti finansinės apskaitos dokumentai. Didžioji dalis ieškovui priklausančio turto yra įkeista kreditoriams, užtikrinant kredito grąžinimą. Ieškovo įsipareigojimai, mokėtinos sumos yra didesni nei jo valdomas turtas. Ieškovo finansinė padėtis, t. y., turimas turtas ir įsipareigojimai, įmonės veiklos nuostolingumas antrus metus iš eilės, nuosavo kapitalo nebuvimas, dideli turto arešto mastai, patvirtina, kad atsakovo pareikštų reikalavimų suma ieškovui yra didelė.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą.

9Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones preziumuojamas tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008, 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009, 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009, kt.). Ši prezumpcija nėra absoliuti. Ją taikydamas teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes ir nuspręsti, ar, atsižvelgus į konkretaus atsakovo finansines galimybes, galima daryti išvadą, kad jam ieškinio reikalavimo suma yra didelė ir tai gali sukelti sunkumus įvykdyti galimą ieškovui palankų teismo sprendimą. Byloje esant įrodymų, jog ieškinio suma, lyginant su atsakovo nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, jam nėra didelė, laikytina, kad objektyvios grėsmės dėl didelės ieškinio sumos būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas yra paneigtas ir teismas neturi pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo argumentai ir bylos duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog apylinkės teismas nepagrįstai taikė ieškovo turto areštą priešieškinio reikalavimų užtikrinimui. Nagrinėjamoje byloje pareikšto priešieškinio suma sudaro 12 052,24 Lt. Ieškovas kartu su atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikė duomenis, kurie, jo manymu, patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje pareikšto priešieškinio suma jam nėra didelė. Iš 2011 m. spalio 31 d. balanso matyti, kad ieškovo turimo turto vertė buvo 12 322 686 Lt (ilgalaikio turto – 7 302 583 Lt, trumpalaikio turto – 5 020 103 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 13 279 434 Lt, iš jų – 1 217 042 Lt mokėtinos per vienerius metus, 2010 m. ir 2011 m. įmonė dirbo nuostolingai. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo, šias aplinkybes įvertino, todėl nepagrįstu laikytinas atskirojo skundo argumentas, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, atsižvelgus tik į atsakovo pateiktus duomenis apie areštuotą didelę dalį ieškovo turto. Apygardos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog ieškovo balanso duomenys neįrodo geros ieškovo turtinės padėties. Ieškovas nepateikė pinigų srautų ataskaitos, išsamių duomenų apie debitorines ir kreditorines skolas, turimo turto sudėtį bei konkrečius šiam turtui nustatytus apsunkinimus, išsamių duomenų apie turimas lėšas, kitų duomenų apie savo turtinę padėtį, kurie eliminuotų abejones dėl ieškovo galimybės įvykdyti teismo sprendimą priešieškinio patenkinimo atveju. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo pateiktas balansas yra 2011 m. spalio 31 dienos, todėl šiuo metu įmonės finansinė padėtis gali būti pasikeitusi. Ieškovui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, jog priešieškinio suma jam nėra didelė, teismas daro išvadą, kad apeliantas nepaneigė objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, todėl pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 18 d. nutartimi pagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones jo atžvilgiu.

11Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13palikti nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai