Byla 2-1238-879/2013
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4Finance“ ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu priteisti iš atsakovo 500 Lt skolos, 900 Lt delspinigių, o taip pat 5 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 22011-03-17 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis , ieškovė 30 dienų paskolino atsakovui 500 Lt, atsakovas paskolą turėjo grąžinti 2011-04-16. Atsakovas laiku neįvykdė prievolės , negrąžino paskolos, todėl ieškovas remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu uo 2011-04-17 atsakovui pradėjo skaičiuoti 1 procento delspinigius už įsipareigojimų nevykdymą. Ieškovas prašo priteistą 500 Lt skolą ir 900 Lt delspinigius, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnyje numatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus 2013-07-25, tinkamai. Per teismo nustatytą terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį, todėl byloje atsiranda Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-19 R. L. ir ieškovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1828501 (b. l.4-9), pagal kurią ieškovas, valdanti SMScredit sistemą, paskolino ieškovui 500 Lt 30 dienų laikotarpiui iki 201-04-16. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str.) skolininkas privalo kreditą grąžinti sutartyje numatytu laiku (Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir į tai, kad prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo atsakovas į bylą nepateikė, iš atsakovo ieškovui priteisiama 500 Lt skola.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Ieškovas prašo priteisti 900 Lt delspinigius, kuriuos apskaičiavo, remdamasis ieškovo ir atsakovo pasirašytos sutarties specialiosios dalies 7.2 punktu, delspinigiai paskaičiuoti po 1 procentą nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. (b.l. 6 ). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir Sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus įrodymų dėl konkrečių jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo netesybos yra aiškiai per didelės.

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovas, vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę veiklą, privalo realiai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.886 str. 2 d. kredito davėjas, teikdamas vartojimo kredito paslaugą, privalo užtikrinti tinkamą atsakingo skolinimo principo įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 180,00 Lt. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis aukščiau paminėtais pagrindais, 180,00 Lt dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovo ieškovui.

11Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteisiama 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. numatyta, jog ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui priteisiama 680,00 Lt suma sudaro 50 proc. nuo visos ieškinio sumos, t.y. ieškinys tenkinamas 50 proc., iš atsakovo yra priteisiama 36,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai.

13Kadangi byloje susidariusi pašto išlaidų suma yra mažesnė už LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, šios išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos LR CPK 96 str. 6 d. pagrindu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. L. a.k( - ) , paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, 680,00 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt litų) paskolos ir delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 680,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-07-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 36,00 Lt (trisdešimt šešis litus 00 centų) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai