Byla 2A-796-267/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Agropliusas“ apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2‑372‑671/2014 pagal ieškovės UAB „Girmedis“ ieškinį atsakovei UAB „Agropliusas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Girmedis“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Agropliusas“ 37441,29 Lt įsiskolinimą, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 955,25 Lt. Nurodė, kad šalys pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu 2013 metais vykdė medienos pirkimo-pardavimo sandorius. Ieškovė atsakovei pardavė medieną, ją pristatė atsakovei, išrašė ir pateikė PVM sąskaitas-faktūras, tačiau jas atsakovė apmokėjo tik iš dalies ir už medieną liko skolinga ieškovei 25021,02 Lt. Už pradelstą atsiskaityti laiką, remiantis sutarties 2.5 p., atsakovei yra paskaičiuota 24840,53 Lt delspinigių, tačiau ieškovė geranoriškai sumažino paskaičiuotus delspinigius ir prašė priteisti 12420,27 Lt.

5Telšių rajono apylinkės teismas 2014-01-28 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, iš UAB „Agropliusas“ priteisė UAB „Girmedis“ 37441,29 Lt įsiskolinimą, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 955,25 Lt.

6Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad ieškinyje ieškovė pateikė neteisingą delspinigių apskaičiavimą. Tarp šalių sudarytoje sutartyje buvo numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo bendros skolos sumos ir jie yra 16857,99 Lt. Nors ieškovė sumažino delspinigių sumą iki 12420,27 Lt, tačiau ir ši delspinigių suma, atsakovės manymu, buvo per didelė.

7Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė nurodė, kad pripažįsta, jog pradiniame ieškinyje delspinigiai buvo apskaičiuoti neteisingai, nes, remiantis tarp šalių sudaryta sutartimi, atsakovei turėjo būti paskaičiuota ne 24840,53 Lt, o 16857,99 Lt delspinigių.

8Atsakovė pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, kad teismas turėtų sumažinti neprotingai dideles ieškovės prašomas netesybas. Atsakovė prašė skaičiuoti 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kas jos paskaičiavimu sudarytų 2528,70 Lt delspinigių. Teigė, kad net ir 0,03 procento dydžio delspinigiai yra per dideli, nes jie atitinka 10,5 procento dydžio metines palūkanas. Be to, nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie dėl vėlavimo atsiskaityti patirtus nuostolius ir manė, kad ieškovė siekia praturtėti atsakovės sąskaita. Taip pat nurodė, kad ji ieškovei po preliminaraus sprendimo priėmimo sumokėjo 25021,02 Lt skolą bei pervedė dar 2000 Lt.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Pirmosios instancijos teismas 2014-05-15 sprendimu Telšių rajono apylinkės teismo 2014-01-28 preliminarų sprendimą pakeitė – iš uždarosios akcinės bendrovės „Agropliusas“, kodas 302336305, priteisė UAB „Girmedis“ 6428,99 Lt delspinigius, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 802 Lt bylinėjimosi išlaidas, iš UAB „Agropliusas“ priteisė valstybei 16,89 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

11Teismas iš atsakovės prieštaravimų, rašytinių paaiškinimų, ieškovės atsiliepimo į atsakovės prieštaravimus, ieškovės atstovo paaiškinimų, mokėjimo nurodymų nustatė, kad po ieškinio pareiškimo ir Telšių rajono apylinkės teismo 2014-01-28 preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovė ieškovei 25021,02 Lt skolą sumokėjo, todėl preliminarų sprendimą dėl skolos priteisimo nusprendė pakeisti ir skolos nepriteisti.

12Dėl netesybų priteisimo teismas nurodė, kad atsakovė sutartyje nustatytais terminais nevykdė savo įsipareigojimų, todėl jai turi būti skaičiuojami delspinigiai, tačiau spręsdamas dėl delspinigių dydžio teismas atsižvelgė į tai, jog atsakovė po ieškinio pareiškimo visą skolą bei dalį delspinigių ieškovei sumokėjo. Nurodė, kad ieškovės prašytos priteisti netesybos 12420,27 Lt sudaro beveik pusę skolos sumos, todėl remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei šalių interesų pusiausvyros principu, ieškovės reikalaujamą netesybų dydį sumažino iki 0,1 procento už kiekvieną uždelstą dieną. Konstatavo, kad atsakovės prašomų 0,03 procento dydžio delspinigių taikyti nėra pagrindo, nes sumažinus netesybas daugiau kaip per pusę, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, taip pat būtų paneigti protingos sąžiningos verslo praktikos reikalavimai. Todėl teismas ieškinio dalį dėl delspinigių priteisimo tenkintino iš dalies, preliminarų sprendimą dėl delspinigių priteisimo pakeitė ir už sutarties įsipareigojimų nevykdymą paskaičiuotus 16857,99 Lt sumažino per pusę iki 8428,99 Lt, o atėmus atsakovės sumokėtus 2000 Lt, iš atsakovės priteisė ieškovei 6428,99 Lt delspinigių (LR CK 6.70 str., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.)

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė

14Atsakovė UAB „Agropliusas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2014-05-15 galutinį sprendimą, o ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad nagrinėjamu atveju priteistos netesybos yra nepagrįstai didelės, neproporcingos skolos sumai, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti ieškovui mūsų sąskaita, nes ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius. Mano, kad teismas, galutiniu sprendimu sumažindamas priteistinų delspinigių sumą, nepagrindė kodėl mažina būtent iki 8428,99 Lt sumos, teismas neatsižvelgė į tai, kad prievolė buvo įvykdyta dar net neišnagrinėjus civilinės bylos iki galo, o atsakovė įrodymų apie patirtus nuostolius nepateikė, tuo pačiu pažymi, kad dalį delspinigių atsakovė yra sumokėjusi neišnagrinėjus bylos. Mano, kad visos šios aplinkybės rodo atsakovės norą kuo greičiau įvykdyti prievolę, atlyginti kreditoriui galimus nuostolius. Teigia, kad du esminiai dalykai, kurie leidžia prašyti teismo sumažinti netesybas: atsakovės skola sumokėta, ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius, be to, pati skola yra nesena, skola susidarė įmonei sunkiu laikotarpiu. Nurodo, kad teismas, priimdamas galutinį sprendimą, nevertino to fakto, kad prašydama priteisti tokius didelius delspinigius ieškovė atsakovės sąskaita siekia praturtėti. Taip pat nurodo, kad delspinigių dydis yra lygus trečdaliui skolos dydžio, t. y. pakankamai dideli delspinigiai tam, kad būtų pagrįsti ir priteistini bei neprieštarautų protingumo, sąžiningumo ir teisėtumo principams. Mano, kad protinga ir teisinga būtų priteisti 0,03 procentų dydžio delspinigius. Atsakovės teigimu, bylą nagrinėjęs Telšių rajono apylinkės teismas ne tik netinkamai taikė materialinės teisės normas, bet ir nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl delspinigių priteisimo, nes apeliantės nurodytose kasacine tvarka išnagrinėtose bylose ir nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės visiškai sutampa, jos yra aiškiai precedentinės, todėl pirmosios instancijos teismas ne turėjo teisę, bet privalėjo jomis remtis ir ginčą spręsti atsakovės naudai, o ne formuoti naują praktiką

15Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Girmedis“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti ir 2014-05-15 Telšių rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad dar didesnis netesybų mažinimas pažeistų sutarties laisvės principą, kreditoriaus (ieškovės) interesus, paneigtų netesybų reikšmę bei suteiktų galimybę netinkamai prievolę vykdžiusiam skolininkui (atsakovei) išvengti sutartyje prisiimtos pareigos mokėti delspinigius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Taip pat nurodo, kad abi šalys yra privatūs turintys patirties verslo subjektai, kurie gali numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, todėl jei teismas nepagrįstai mažintų netesybų dydį, būtų pažeidžiamas sutarties laisvės principas bei paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė. Teigia, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas civilinėje byloje, kurioje iš atsakovės už netinkamą sutarties vykdymą buvo priteisti sumažinti sutartyje numatyti delspinigiai. Atsakovė, pateikusi apeliacinį skundą, nurodo, kad ieškovei priteisti nepagrįstai per dideli delspinigiai, jie neproporcingi skolos sumai, be to, teigia, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teisme atsakovė sutiko, kad praleido prievolės mokėjimo terminą, sutiko mokėti delspinigius (dalį jų sumokėjo), tik mažesnius, ir ieškovės reikalavimo mokėti delspinigius iš esmės neginčijo.

20Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, tačiau papildomai analizuoja atsakovės apeliacinio skundo esminius argumentus, susijusius su netesybų mažinimo pagrindais.

21Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad yra neįvykdoma arba netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 3 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 1, 2 d.).

22Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-1-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012). Taigi vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovė neprašė priteisti papildomų nuostolių dėl sutarties nevykdymo, o pareiškė reikalavimą tik dėl sutartinių netesybų priteisimo, todėl apeliantė yra neteisi teigdama, kad ieškovė šioje byloje privalėjo įrodyti patirtų nuostolių dydį. Sutartinės netesybos jau sutarties sudarymo metu apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2013). Be to, nesutiktina ir su apeliantės argumentais, kad teismas, nustatydamas delspinigių dydį šioje byloje, privalėjo remtis kasacinio teismo praktika, kuri yra precedentinė. Pažymėtina, kad priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, todėl negali būti vertinama, jog suformuotoje praktikoje nustatytas konkretus priteisiamų netesybų dydis.

23Pažymėtina, kad sutarčių teisę reglamentuojančios CK normos akcentuoja sutarčių laisvės principą, įtvirtina sudarančių sutartį šalių teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas ir sudaryti neprieštaraujančias įstatymams sutartis (CK 6.156 str. 1 d.). Kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.). Be to, vykstant civilinei apyvartai, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, asmenys privalo patys rūpintis savo teisėmis ir interesais. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius. Protingumo principas reikalauja, kad asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių pasekmių, prieš atlikdamas tą veiksmą, pasikonsultuotų su specialistu arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu, jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo.

24Vis dėlto, teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių sutartimi nustatytų netesybų dydį, todėl kaip nurodyta ir pirmosios instancijos teismo sprendime, sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo.

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013-06-30 šalys sudarė pirkimo pardavimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo parduoti prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti. Sutarties 2.3 p., 2.4. p. numatyta, kad už prekes atsakovė turi atsiskaityti per 3 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo, tačiau mokėjimo terminas gali būti atidedamas 30 kalendorinių dienų laikotarpiui už papildomą 5 procentų antkainį parduodamų prekių kainai. Sutarties 2.5 p. sutarta, jog už atsiskaitymo termino pažeidimą atsakovė moka 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovė pažeidė sutarties nuostatas laiku neatsiskaitydama su ieškove, skolą ir dalį delspinigių sumokėjo tik bylos nagrinėjimo metu. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu sumažino šalių sutartyje nustatytus delspinigius pusiau, priteisdamas 0,1 procento dydžio delspinigius už laiku neįvykdytą prievolę.

26Kaip nurodyta skundžiamame sprendime, iš dalies tenkindamas ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo teismas atsižvelgė į tokias aplinkybes – atsakovė visą skolą ir dalį delspinigių po ieškinio pareiškimo sumokėjo, ieškovės prašyti priteisti delspinigiai sudarė beveik pusę skolos sumos. Dėl to, kaip visiškai nepagrįsti atmestini atsakovės apeliacinio skundo argumentai, kad teismas, spręsdamas delspinigių sumažinimo klausimą, neatsižvelgė į tai, kad prievolė buvo įvykdyta, dalis delspinigių sumokėta. Nors apeliantė nurodo, kad šiuo atveju buvo būtina atsižvelgti į aplinkybę, jog skola buvo nesena, pažymėtina, kad atsakovė prievolės laiku sumokėti už prekes nevykdė jau nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio (pirma sąskaita faktūra išrašyta 2013-07-08, pirmas apmokėjimas atliktas 2013-09-23), į teismą ieškovė kreipėsi tik 2014-01-27, todėl teigti, kad atsakovės prievolės nevykdymo terminas buvo labai trumpas, nėra pagrindo.

27Apeliacinės instancijos teismo manymu, pirmosios instancijos teismo sprendimu perpus sumažinta šalių sutarta delspinigių suma, atsižvelgus tiek į sutarties pobūdį (komerciniai santykiai), tiek į tai, kad abi šalys yra verslininkai ir atsakovė privalėjo numatyti prisiimamų įsipareigojimų neįvykdymo padarinius, į sutarties nevykdymo terminą (beveik pusę metų) ir skolos bei dalies delspinigių sumokėjimą tik po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo, laikytina teisinga, protinga ir ne tik padengiančia ieškovės minimalius nuostolius, bet tuo pačiu užtikrinančia ir šalių interesų pusiausvyrą, nepažeidžiančia teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principų (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d.). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismo vertinimu, apeliantė be pagrindo teigia, kad teismas, netenkindamas jos reikalavimo mažinti netesybas iki 0,03 procentų neatsižvelgė į pateiktus argumentus ir neteisingai įvertino byloje nustatytas aplinkybes (CPK 185 str.).

28Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkindamas ieškovės ieškinį atsakovei dėl delspinigių priteisimo, tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus šalių argumentus, teisingai aiškino ir taikė materialinės bei proceso teisės normas, tai yra visiškai atskleidė bylos esmę, ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą, todėl atsakovės apeliacinis skundas dėl ginčo esmės atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas pagal apeliacinio skundo motyvus paliekamas nepakeistas (CPK 263 str. 1 d., CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškinį, o kitą dalį ieškinio atmesdamas (dėl sumokėtos 25021,02 Lt skolos ir 2000 Lt delspinigių), neteisingai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio ar jo dalies atsisakymą. Kaip matyti iš ieškovės pozicijos pirmosios instancijos teisme, ji atsisakė savo reikalavimo dėl 25021,02 Lt skolos ir 2000 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovės, prašė teismo priteisti tik likusius delspinigius (10420,27 Lt). CPK 140 str. 1 d. ir 293 str. 4 p. numatyta, kad byla nutraukiama, jeigu ieškovas atsisakė ieškinio ir atsisakymą teismas priėmė, todėl nagrinėjamu atveju ieškinio dalis neturėjo būti atmetama — bylos dalis dėl 25021,02 Lt skolos ir 2000 Lt delspinigių priteisimo turėjo būti nutraukta ieškovei atsisakius šio reikalavimo, dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovė dalį ieškovės reikalavimų patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o ieškovei grąžintas 304 Lt žyminis mokestis (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovei grąžinus dalį sumokėto žyminio mokesčio, o pirmosios instancijos teismui ieškovės reikalavimus dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo tenkinus 84 procentais, ieškovei iš atsakovės turi būti priteistos 547 Lt bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucine dalis dėl ieškinio dalies atsisakymo ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo patikslintina.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo rezoliucinę dalį patikslinti ir išdėstyti ją taip:

33„Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Agropliusas“, kodas 302336305, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Girmedis“, kodas 300659975, 6428,99 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt aštuonis litus 99 ct) delspinigių, šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 547 (penkis šimtus keturiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

36Bylos dalį dėl 25021,02 Lt skolos ir 2000 Lt delspinigių priteisimo nutraukti.

37Likusią dalį ieškinio atmesti.

38Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Agropliusas“, kodas 302336305, valstybei 16,89 Lt (šešiolikos litų 89 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

39Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Girmedis“, kodas 300659975, 304 Lt (tris šimtus keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-01-22 mokėjimo nurodymu Nr. 583 „Swedbank“, AB.

40Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Girmedis“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama... 5. Telšių rajono apylinkės teismas 2014-01-28 preliminariu sprendimu ieškinį... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuose... 7. Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė nurodė, kad pripažįsta,... 8. Atsakovė pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad su... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Pirmosios instancijos teismas 2014-05-15 sprendimu Telšių rajono apylinkės... 11. Teismas iš atsakovės prieštaravimų, rašytinių paaiškinimų, ieškovės... 12. Dėl netesybų priteisimo teismas nurodė, kad atsakovė sutartyje nustatytais... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį esmė... 14. Atsakovė UAB „Agropliusas“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Girmedis“ prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas civilinėje byloje, kurioje iš... 20. Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali... 21. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 22. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl sutartinių netesybų, yra nurodęs, kad... 23. Pažymėtina, kad sutarčių teisę reglamentuojančios CK normos akcentuoja... 24. Vis dėlto, teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių sutartimi nustatytų... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2013-06-30 šalys sudarė pirkimo... 26. Kaip nurodyta skundžiamame sprendime, iš dalies tenkindamas ieškovės... 27. Apeliacinės instancijos teismo manymu, pirmosios instancijos teismo sprendimu... 28. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 29. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str.... 31. Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimą palikti... 32. Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo... 33. „Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 28 d. preliminarų... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Agropliusas“,... 36. Bylos dalį dėl 25021,02 Lt skolos ir 2000 Lt delspinigių priteisimo... 37. Likusią dalį ieškinio atmesti.... 38. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Agropliusas“,... 39. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Girmedis“, kodas... 40. Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei...