Byla 2-710-914/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, sekretoriaujant Ingai Šimaitienei, dalyvaujant ieškovo UAB „K.“ atstovams O. D., I. D., atstovei advokatei Irinai Petkienei, atsakovo S. G. atstovui advokato padėjėjui Norbertui Einingiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „K.“ ieškinį atsakovui S. G., institucija byloje teikianti išvadą – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo už motorolerio remontą – 2288,39 Lt, už saugojimą – 350,90 Lt ir 5 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumokėtą žyminį mokestį bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl motorolerio Peugeot Elistar, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kuro sistemos remonto. Buvo pasirašyta transporto priemonių (mechanizmų) techninio aptarnavimo sutartis Nr. 2011.01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo transporto priemonės kuro sistemos remontą. Ieškovas 2011-02-25 užsakė remontui reikalingas detales, surašė dalių užsakymą ir 2011 m. kovo 1dieną atsakovas sumokėjo 1000 Lt avansą už užsakytas dalis. Likusią sumą už papildomas detales, žaliavas ir darbą atsakovas įsipareigojo sumokėti atsiimdamas sutaisytą transporto priemonę. Atliekant remonto darbus su atsakovu buvo derinamos darbų ir medžiagų apimtys bei kainos. Atliktus motorolerio remonto darbus 2011-04-19 buvo surašyta galutinė atliktų darbų sąmata, pagal kuri detalių ir darbų vertė nustatyta 3288,39 Lt. Atėmus sumokėtą 1000 Lt avansą, atsakovui liko mokėti 2288,39 Lt. Atsakovas į bendrovę atvyko 2011 m. balandžio 20d., apžiūrėjo suremontuotą motorolerį, susipažino su atliktų darbų sąmata ir kitą dieną telefonu informavo, kad atsisako sumokėti pinigus už remontą (1 t., 24-25 b. l.).

4Atsakovas S. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovui kaip vartotojui nebuvo išaiškinta būtina ir teisinga informacija apie siūlomus darbus, jų kainą. Sutartyje iš viso nebuvo numatyta kaina. Atsakovas sutiko tik su kai kurių detalių pakeitimu, už jas sutiko sumokėti 1000 Lt ir buvo įsitikinęs, kad tai galutinė darbų kaina. Ieškovas atliko darbus, dėl kurių nebuvo susitarta, ir taip pasielgė nesąžiningai (1 t., 42-43 b. l.).

5Institucija, byloje teikianti išvadą – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė savo išvadą dėl ieškinio reikalavimų, kurioje nurodė, jog ieškovui neįrodžius, kad atsakovui iki sutarties sudarymo buvo suteikta būtina ir teisinga informacija apie siūlomus darbus, jų rūšį, kainą, apmokėjimo formą, taip pat, jeigu vartotojas prašė, kitus su sutartimi ir atliekamu darbu susijusius duomenis, ieškovo reikalavimai vertintini kaip nepagrįsti ir atmestini (1 t., 100-103 b. l.).

6Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012-05-15 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo S. G. ieškovui UAB „K.“ 2639,29 Lt už motorolerio remontą ir saugojimą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,79 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 1100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš atsakovo S. G. valstybei 45,60 Lt procesinių dokumentų išlaidų.

7Šiaulių apygardos teismas 2012-11-06 nutartimi panaikino Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-05-15 sprendimą ir bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „K.“ ir atsakovo S. G. 2011-01-20 buvo pasirašyta transporto priemonių (mechanizmų) techninio aptarnavimo sutartis Nr. 2011.01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo transporto priemonės motorolerio Pegeot Elsitar, 125 EFEI, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), kuro sistemos remontą. Ieškovas 2011-02-25 užsakė remontui reikalingas detales bei surašė dalių užsakymą, o atsakovas 2011-03-01 sumokėjo 1000 Lt avansą už užsakytas detales. Ieškovas, 2011-04-19 atlikęs motorolerio remonto darbus, padarė galutinę detalių ir darbų sąmatą, iš kurios atėmus sumokėta avansą, atsakovas liko skolingas ieškovui už remontą – 2288,39 Lt, tačiau atsakovas šią sumą atsisako sumokėti.

10Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs iš vartojimo rangos teisinių santykių. Šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo rangos sutartis, nes užsakovas yra fizinis asmuo, jo užsakyto atlikti darbo rezultato paskirtis – tenkinti užsakovo ir jos šeimos buitinius poreikius, o rangovas yra verslininkas – juridinis asmuo (CK 6.672 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo atsisakymo sumokėti už ieškovo atliktus rangos darbus bei ieškovo atliktų darbų atitikimo tarp šalių sudarytos rangos sutarties sąlygoms. Atsakovas nesutikimą su ieškiniu grindžia aplinkybėmis, kad iki sutarties sudarymo nebuvo atsakovui suteikta visa būtina informacija apie siūlomus darbus, kad iki sutarties sudarymo, atsakovui kaip vartotojui nebuvo žinoma darbų atlikimo kaina ir kad byloje neįrodytos aplinkybės dėl tinkamo atsakovo informavimo apie papildomus darbus.

11Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.).

12Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009;). Civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. UAB „Vilties vaistinė“, bylos Nr. 3K-3-171/2008).

13Vartojimo rangos santykių reglamentavime akcentuojama rangovo pareiga suteikti užsakovui informaciją, reikalingą sutarčiai, geriausiai atitinkančiai užsakovo interesus, sudaryti. Bendrojo pobūdžio sutarties šalių pareiga atskleisti viena kitai jų turimą informaciją, turinčią esminę reikšmę sutarties sudarymui, įtvirtinta CK 6.163 straipsnio 4 dalyje. Vartojimo rangą reglamentuojančios teisės normos taip pat įtvirtina šią pareigą ir atsakomybę už jos netinkamą įvykdymą – rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją apie siūlomus darbus, o jei dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį to, ką užsakovas turėjo omenyje, užsakovas turi teisę nutraukti vartojimo rangos sutartį neapmokėdamas už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.674 straipsnis). Kilus ginčui dėl informacijos nepakankamumo, pareiga įrodyti priežastinį ryšį tarp informacijos nesuteikimo ir neigiamų padarinių tenka užsakovui, o pareiga įrodyti, kad buvo pateikta būtina ir teisinga informacija, – rangovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2012).

14Atsakovas neneigia, kad jam kaip vartotojui buvo žinoma, jog ieškovas kaip rangovas vykdo transporto priemonių (motorolerių) remonto darbus. Iš transporto priemonių (mechanizmų) techninio aptarnavimo sutartis matyti, kad buvo sutarta dėl „kuro sistemos remonto“, taip pat numatyti darbų įkainiai – 1 darbo valanda už 100 Lt. Atsakovas patvirtino ir aplinkybę, kad buvo derintos keistinos detalės su juo, t.y. kuro siurblys, uždegimo spynelė, greičio daviklis (t. 1, b. l. 161). Byloje taip pat nėra ginčo ir dėl aplinkybės, kad atsakovas sumokėjo 1000 Lt ieškovui.

15Ieškovas paaiškino, kad sutartyje nurodyti darbai - kuro sistemos remontas buvo nurodyti dėl to, kad taip buvo preliminariai nurodyta užsakovo. Tikrieji konkretūs gedimai ir būtini atlikti darbai, kad suremontuotų motorolerį, iš anksto nebuvo žinomi, o buvo nustatyti vėliau, atitinkamais etapais. Tai patvirtina ir liudytojai E. N., G. N., kurie patvirtino aplinkybę, kad ieškovas remontavo motorolerį, ieškojo jo gedimų, taip pat ir tą aplinkybę, kad gedimas buvo susijęs ne tik su kuro sistema. Kad motorolerio gedimai nebuvo iš anksto aiškūs, kad ieškovo buvo nustatyti gedimai, susiję ir su motorolerio elektronika, patvirtina byloje pateiktos nuotraukos, kurios rodo, kada ir kokie gedimai fiksuoti (t. 1, b. l. 65-75). Atitinkamai po to buvo fiksuoti telefoniniai pokalbiai tarp ieškovo ir atsakovo (t. 1, b. l. 85). Nėra jokio pagrindo abejoti, kad šių pokalbių turinys buvo apie fiksuotus gedimus ir tolimesnę remonto eigą. To neneigia ir atsakovas. Byloje nėra ginčo, kad sutarties sudarymo dieną nebuvo aiškiai ir detaliai įvardinti darbai, detalės, jų keitimas ir pan. Tuo tarpu nuotraukos, fiksuoti telefoniniai pokalbiai patvirtina, kad tarp šalių vyko betarpiškas bendravimas dėl motorolerio remonto. Atsakovas neneigia ir aplinkybės, kad su juo buvo suderintos kuro siurblio, uždegimo spynelės, greičio daviklio keitimas. Apklaustas atsakovas neneigė, kad keitė laidus, derino jų kainas. Kitaip tariant, atsakovas neginčija papildomų remonto darbų, tačiau jis nesutinka su pateikta sąmata visa apimtimi.

16CK 6.673 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangovas neturi teisės reikalauti, kad į vartojimo rangos sutartį būtų įtraukti papildomas darbas ar paslaugos; užsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti darbus ar paslaugas, kurie nebuvo numatyti sutartyje. Tuo tarpu atsakovas neneigė, kad keitė motoroleriui laidus, derino jų kainas, keitė uždegimo spynelę, greičio daviklį, t.y. atliko darbus, kurie nebuvo numatyti sutartyje. Taip pat nurodė, kad „jungė kompiuterį ir degimą sutvarkė“, nors, kaip teigia, tokių darbų neprašė. Atsakovas turėjo teisę nesutikti su siūlomais darbais, keistinomis detalėmis, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Priešingai, jis toliau derino būtinus atlikti darbus, sumokėjo 1000 Lt, kaip pats teigia, už visą remontą, nors remontas dar nebuvo baigtas. Iš pateiktos pažymos apie šių detalių (kuro siurblio, uždegimo spynelės, greičio daviklio) kainas matyti, kad jų kaina yra artima 1000 Lt. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat ir į tai, kad sutartyje buvo nurodyti darbo valandiniai įkainiai, teismas daro išvadą, kad nėra jokio pagrindo tikėti atsakovo pozicija, kad visa motorolerio remonto kaina galėjo būti 1000 Lt. Dar labiau abejoti tokia atsakovo pozicija verčia ir tokia aplinkybė, kad tokią sumą jis sumokėjo dar neatlikus visų remonto darbų. Tuo labiau, kad pinigų perdavimo dieną nebuvo jokių kalbų apie ieškovo atliktų darbų perdavimą.

17Teismas laiko ieškovo direktoriaus paaiškinimus, kad nebuvo galima iškart nustatyti motorolerio defektus ir keistinas detales, tuo labiau pasirašant sutartį, o tai daroma etapais, kaskart nustatant konkrečius gedimus, nuosekliais, detaliai patvirtinančiais faktines byloje nustatytas aplinkybes, chronologinę remonto eigą. Papildomų darbų galimybė yra įtvirtinta ir sutarties papildomų sąlygų 2.3 punkte. Kad buvo derinti remonto darbai ir detalės, iš dalies patvirtina ir pats atsakovas. Atsakovo pozicija dėl viso 1000 Lt vertės remonto prieštarauja logikai, nes vien darbų valandinis įkainis, remonto eiga ir trukmė, kurių atsakovas iš esmės neneigia, kad iš tikrųjų buvo derinami dalis papildomų darbų, keistinų detalių vertė, rodo, kad tokia suma už visą remontą yra ženkliai per maža. Be to, atsakovo paaiškinimai yra pakankamai prieštaringi. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovui kaip vartotojui nebuvo išaiškinta būtina ir teisinga informacija apie siūlomus darbus, jų kainą, tačiau apklaustas teisme patvirtino, kad ieškovo nurodymu motoroleriui reikėjo keisti kuro siurblį, o pakeitus jį, jam buvo paaiškinta, kad problema neišspręsta dėl mažo slėgio, taip pat, kad reikia keisti spynelę, vėliau – laidus, greičio daviklį ir t.t.

18Esant tokios aplinkybėms teismas neturi pagrindo abejoti, kad nuo sutarties sudarymo iki ieškovo atliktų darbų perdavimo buvo derinti darbai, buvo nurodyta atsakovui, ką reikia remontuoti, kokias detales keisti. Valstybinės ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktu nenustatė motoroleryje sumontuotų detalių kokybės pažeidimų (t. 1, b. l. 77-78). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat nefiksavo jokių ieškovo pažeidimų (t. 1, b. l. 100-103). Atitinkamai teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė, jog buvo pateikta būtina ir teisinga informacija apie ieškovo siūlomus darbus, jų rūšis, kainą, apmokėjimo formą ir kt. (CPK 178 straipsnis). Sąlygų taikyti CK 6.674 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas konkrečiu nagrinėjamu atveju nėra, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti už suteiktas paslaugas, įskaitant ir suteiktas paslaugas transporto priemonių (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutarties 3.8 punkto pagrindu. Kadangi atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu už suteiktas, todėl ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

19Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 79 Lt žyminis mokestis (t. 1, b. l. 15, 38), 1400 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidos (t. 1, b. l. 14, 27, 92, t. 2, b. l. ). Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 60,45 Lt (CPK 93, 96 str.).

20Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo S. G. ieškovui UAB „K.“ 2639,29 Lt už motorolerio remontą ir saugojimą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 79 Lt žyminį mokestį, 1400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

23Priteisti iš atsakovo S. G. 60,45 Lt procesinių dokumentų išlaidų į valstybės biudžetą.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Marius Steponaitis, sekretoriaujant Ingai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo už... 4. Atsakovas S. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti... 5. Institucija, byloje teikianti išvadą – Valstybinė vartotojų teisių... 6. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012-05-15 sprendimu ieškinį tenkino.... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012-11-06 nutartimi panaikino Šiaulių rajono... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „K.“ ir atsakovo S. G.... 10. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs iš vartojimo rangos teisinių... 11. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 12. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 13. Vartojimo rangos santykių reglamentavime akcentuojama rangovo pareiga suteikti... 14. Atsakovas neneigia, kad jam kaip vartotojui buvo žinoma, jog ieškovas kaip... 15. Ieškovas paaiškino, kad sutartyje nurodyti darbai - kuro sistemos remontas... 16. CK 6.673 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangovas neturi teisės reikalauti,... 17. Teismas laiko ieškovo direktoriaus paaiškinimus, kad nebuvo galima iškart... 18. Esant tokios aplinkybėms teismas neturi pagrindo abejoti, kad nuo sutarties... 19. Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d.,... 20. Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, teismas,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo S. G. ieškovui UAB „K.“ 2639,29 Lt už motorolerio... 23. Priteisti iš atsakovo S. G. 60,45 Lt procesinių dokumentų išlaidų į... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...