Byla e2A-202-236/2019
Dėl pažeistų tiekėjo teisių gynimo, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga CPO LT

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Romualdos Janovičienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto švara“ ieškinį atsakovei Lietuvos kariuomenei dėl pažeistų tiekėjo teisių gynimo, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga CPO LT.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Būsto švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2017 m. kovo 24 d. UAB „Būsto švara“ ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ir užsakovė) sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. CPO33152/4-93/V-56, o netenkinus šio prašymo, prašė pripažinti Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vienašališką 2017 m. kovo 24 d. sutarties Nr. CPO33152/4-93/V-56 nutraukimą neteisėtu. Taip pat prašė priteisti ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad dalyvavo viešosios įstaigos CPO LT organizuotame viešajame pirkime „Valymo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ ir 2016 m. vasario 11 d. preliminariosios sutarties nuostatų pagrindu su užsakove 2017 m. kovo 24 d. pasirašė pagrindinę paslaugų teikimo sutartį Nr. CPO33152/4-93/V-56. Sutarties priede buvo nustatyta, kad ieškovė turės valyti Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r., esančią valgyklą 91 kartą per mėnesį. Sutarties 3.1.1. punktas numatė, kad patalpų valymo grafikas turi būti suderintas ir patvirtintas per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigaliojo 2017 m. balandžio 1 d.

93.

102017 m. kovo 31 d. ieškovė kreipėsi į užsakovę su užklausimu dėl tikslaus patalpų valymo laiko suderinimo. Taip pat pakartotinai elektroniniu paštu kreipėsi dar 2017 m. balandžio 6 ir 7 dienomis, tačiau jokios reakcijos nesulaukė. Negana to, užsakovė nenustačiusi ir nesuderinusi su ieškove patalpų valymo grafiko 2017 m. balandžio 5 d. išsiuntė ieškovei 2017 m. balandžio 3 d. aktą Nr. RA-7, 2017 m. balandžio 4 d. aktą Nr. RA-9, 2017 m. balandžio 5 d. aktą Nr. Ra-10, o 2017 m. balandžio 6 d. išsiuntė 2017 m. balandžio 6 d. aktą Nr. RA-11, kuriuose konstatuoti valymo paslaugų pažeidimai. Akivaizdu, kad nesutarus dėl tikslaus valymo grafiko, ieškovė negalėjo pradėti vykdyti sutarties, nes negalėjo pati savavališkai nustatyti patalpų valymo laiko ir periodiškumo.

114.

12Tik 2017 m. balandžio 10 d., surašiusi 4 paslaugų teikimo sutarties pažeidimų aktus, užsakovė atsiuntė ieškovei patalpų tvarkymo grafiką. Iš jo ieškovė sužinojo, kad valymo paslaugos turės būti vykdomos kiekvieną kalendorinę dieną, o ne tik darbo dienomis. Tačiau tokios sąlygos nenustatė nei preliminarioji, nei pagrindinė pirkimo sutartys. Užsakovei pakeitus pirkimo sąlygas ieškovė tos pačios dienos raštu nurodė, jog turėtų kisti ir paslaugų kaina, pasiūlė savo darbo grafiką. Nors užsakovės atstovė informavo, kad į raštą bus atsakyta iki gegužės mėn., tačiau 2017 m. balandžio 24 d. ieškovė gavo raštą dėl vienašališko sutarties nutraukimo nuo 2017 m. gegužės 3 d. Vėliau paaiškėjo, kad ieškovė yra įtraukta į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamą pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų sąrašą (nepatikimų tiekėjų sąrašą).

135.

14Užsakovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą, nes būtent ji pati nevykdė sutarties, nederino grafiko su ieškove, nebendradarbiavo ir neteikė informacijos. Ieškovė dėl tokių neteisėtų užsakovės veiksmų kiekvieną dieną patiria realią žalą, negali vykdyti veiklos, dalyvauti kituose viešuosiuose pirkimuose.

156.

16Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, kadangi pirkimo ir sutarties sąlygos buvo aiškios, ieškovė nevykdė sutarties ir sutartis buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

187.

19Vilniaus apygardos teismas 208 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.

208.

21Įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendė, jog atsakovė nepagrįstai nurodo, kad viešojo pirkimo ir pirkimo sutarties sąlygose buvo nurodyta, jog valgykla dirba kasdien. Tokia informacija konkrečiai nebuvo nurodyta, visgi, ieškovei iš pateiktos informacijos turėjo būti aišku apie jos darbo laiką, t. y. kad, nenurodant, kokiomis dienomis dirba valgykla, reiškia, jog ji dirba kiekvieną dieną nuo 5.30 iki 17.00 val. Tai, kad informacijoje buvo nurodytas vidutinis lankytojų skaičius per kalendorinę dieną – 350, t. y. kalendorinės dienos minimos, nurodant lankytojų skaičių, irgi leido pirkimo dalyviui suprasti, kad lankytojai valgykloje lankosi kiekvieną kalendorinę dieną. Nurodytas valymo periodiškumas – 91 kartas per mėnesį, buvo pagrindu suprasti, kad šis skaičius turi būti dalinamas iš mėnesio dienų skaičiaus, norint žinoti, kiek kartų per dieną turi būti atliekamas valymas, nors nei pirkimo sąlygose, nei pagrindinės sutarties priede nebuvo nurodyta, kad turi būti valoma vidutiniškai 3 kartus į dieną.

229.

23Teismas padarė išvadą, kad iš suteiktos informacijos, skelbiant viešąjį pirkimą, bei iš informacijos sutarties priede tiekėjas galėjo suprasti, kokios yra valgyklos darbo valandos ir darbo dienos, todėl vertinti, kad užsakovė nenurodė esminės pirkimo sąlygos, kad pirkimo dalyviai buvo suklaidinti, ar kad buvo dirbtinai ribojama konkurencija, nėra pagrindo. Tai, kad kiti dalyviai tinkamai suprato pirkimo sąlygas, o suklydo tik viena ieškovė, leidžia daryti išvadą, kad ji suklydo ne dėl sąlygų neaiškumo, neskaidrumo, o dėl nepakankamo atidumo, vertinant pirkimo ir sutarties sąlygas.

2410.

25Pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu užsakovės atliktą sutarties nutraukimą, teismas konstatavo, kad valymo grafikas nebuvo suderintas dėl to, kad ieškovė nesutiko teikti paslaugą savaitgaliais ir švenčių dienomis. Aplinkybė, kad nepavykus su ieškovės atstovu žodžiu susitarti dėl grafiko, 2017 m. balandžio 10 d. ieškovei buvo išsiųstas rašytinis grafikas, tačiau ieškovė nesutiko su juo, lemia, kad užsakovė laikytina ėmusis priemonių dėl grafiko sudarymo. Šalių sudarytos sutarties 9.5. punktas numato teisę nutraukti sudarytą sutartį, jei tiekėjas 2 ir daugiau kartų iš eilės netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Teismas nustatė, kad ieškovė nevykdė įsipareigojimo valyti patalpas net ir darbo dienomis, be to, atsisakymas sutikti su atsakovės pasiūlytu valymo grafiku, kuris atitiko sutarties sąlygas, sutarties vykdymą darė negalimu, todėl nutraukimas pripažintas atitinkančiu sutarties sąlygas ir jį pripažinti neteisėtu nėra pagrindo. Ieškovė nurodė, kad jai nebuvo nustatytas 5 (penkių) dienų terminas neva esamiems pažeidimams pašalinti, tačiau ieškovei išsiųsti 2017 m. balandžio 3 d., 2017 m. balandžio 4 d., 2017 m. balandžio 5 d. aktai dėl paslaugų nesuteikimo ir tolesnis jų neteikimas teismo laikyti aplinkybėmis, kurios suteikia sutarties 9.5.2. punkte numatytą teisę užsakovei vienašališkai nutraukti sutartį.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2711.

28Ieškovė UAB „Būsto švara“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo šiuos nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:

2911.1.

30Formuluodama pirkimo sąlygas užsakovė pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo principą, kadangi nenurodė esminės sąlygos – paslaugų teikimo grafiko. Nesant šio grafiko ieškovė pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė paslaugų kainą, apskaičiuotą teikiant paslaugas tik darbo dienomis. Tokiu būdu ieškovė buvo suklaidinta ir sutartis turi būti pripažinta negaliojančia, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms.

3111.2.

32Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad iš pirkimo dokumentų matyti užsakovės siekis įgyti valymo paslaugas, teikiamas kiekvieną kalendorinę dieną, kadangi objektyviai tokių duomenų byloje nėra.

3311.3.

34Ieškovė nesikreipė į užsakovę dėl pirkimo sąlygų patikslinimo dėl to, kad jos jai atrodė aiškios. Vien ši aplinkybė negali lemti ieškovės kaltės dėl sutarties nevykdymo.

3511.4.

36Ieškovė sutartį ginčijo ir CK 1.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pagrindu, t. y. kaip sudarytą dėl suklydimo, tačiau teismas dėl to sprendime nieko nepasisakė.

3711.5.

38Atsakovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutarties, kadangi būtent dėl jos kaltės, sutartis nebuvo tinkamai vykdoma: perkančioji organizacija nebendradarbiavo su tiekėju siekiant suderinti darbų atlikimo grafiką, nesiėmė iniciatyvos jo suderinimui, nesudarė sąlygų tiekėjui vykdyti sutartį.

3911.6.

40Nutraukdama sutartį perkančioji organizacija nesilaikė sutartyje numatytų jos nutraukimo procedūrų, todėl dar ir dėl šios priežasties nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

4112.

42Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

4312.1.

44Neegzistuoja pagrindas pripažinti šalių sudarytą sutartį niekine, kaip prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo nuostatoms – viešųjų pirkimų principams, nes iš pirkimo sąlygų bei pasirašytos pirkimo sutarties matyti, jog pirkimo sąlyga, ieškovės įvardijama neaiškia, iš tiesų yra aiški.

4512.2.

46Ieškovė dalyvavo viešajame pirkime, kuriame buvo siekiama įgyti valymo paslaugas Lietuvos kariuomenės valgyklai, kurioje maitinami kariai. Visuotinai yra žinoma, kad Lietuvos kariuomenės veikla yra nenutrūkstama, kariai tarnybą atlieka visus metus, ne tik darbo dienomis. Todėl paslaugų teikimo periodiškumas ir terminai nėra ir nebuvo numanomi, o buvo akivaizdūs – paslaugos turėjo būti teikiamos kiekvieną kalendorinę dieną. Visgi, kilus abejonių ieškovė turėjo visas galimybes iki sutarties sudarymo išsiaiškinti jai neaiškias pirkimo sąlygas bei pateikti tinkamą pasiūlymą arba jo neteikti.

4712.3.

48Iš susiklosčiusių faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovė neketino vykdyti sutarties – nevykdė jos nei vieną dieną, nesutiko su atsakovės pateiktu darbo grafiku.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5113.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

5314.

54Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl ieškovės UAB „Būsto švara“ ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos sudarytos paslaugų teikimo sutarties galiojimo. Bylos duomenys patvirtina, kad užsakovė nutraukė sutartį dėl esminio jos pažeidimo, tačiau ieškovės nuomone, toks nutraukimas nėra pagrįstas, o sutartis turi būti pripažinta niekine dėl jos prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis) arba negaliojančia, kaip sudaryta suklydus (CK 1.90 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas tokius ieškovės argumentus atmetė. Ji pateikė apeliacinį skundą. Dėl sutarties prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms

5515.

56Ieškovės teigimu, ginčo viešasis pirkimas buvo organizuojamas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas – pareigą suformuluoti aiškius, tikslius ir be dviprasmybių pirkimo dokumentus (VPĮ 35 straipsnio 4 dalis) bei pareigą pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 35 straipsnio 1 dalis). Pirkimo sąlygose aiškiai nenurodžius, jog perkamos paslaugos turės būti teikiamos kiekvieną dieną (be kita ko ir savaitgaliais bei švenčių dienomis), tiekėjai buvo suklaidinti, o jų sąžininga konkurencija apribota (vieni iš jų pasiūlymus galėjo pateikti pasiūlydami kainą, kuri apskaičiuota tik paslaugų teikimui darbo dienomis, o kiti – visomis dienomis). Taip pat nurodo, jog tokių pirkimo sąlygų pagrindu sudaryta viešojo pirkimo sutartis nelaikytina teisėta. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia jog nėra pagrindo sutikti su šiais apeliantės argumentais.

5716.

58VPĮ 102 straipsnis reglamentuoja perkančiosios organizacijos veiksmų, atliktų viešojo pirkimo procedūrų metu, apskundimą. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte reglamentuota, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos. Ši teisės norma aktuali, be kita ko, ir tuo atveju, kai tiekėjas siekia ginčyti perkančiosios organizacijos paskelbtas pirkimo sąlygas – jis turi teisę tai padaryti pareikšdamas perkančiajai organizacijai pretenziją per aukščiau nurodytus terminus, skaičiuojamus nuo ginčijamų pirkimo sąlygų paskelbimo. Šiuo atveju dalimi savo apeliacinio skundo argumentų ieškovė ginčija jau pasibaigusio pirkimo sąlygas, ne tik praleidusi aukščiau nurodytus terminus bei nepareiškusi pretenzijos, bet ir kreipusis į teismą su ieškiniu jau esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai (pirkimui pasibaigus). Tokie ieškovės veiksmai laikytini nepagrįstais bei neatitinkančiais įstatyme numatytų taisyklių, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl apeliantės argumentų, susijusių su pirkimo sąlygų ginčijimu, plačiau nepasisako.

5917.

60CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal nuoseklią kasacinio teismo praktiką viešojo pirkimo sutartys, kurių teisėtumas kvestionuojamas dėl ydingų konkurso sąlygų, neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų pirkimo procedūrų metu ar sudarant sutartį (ar kitais atvejais), iš esmės pripažįstamos negaliojančiomis kaip niekiniai sandoriai (CK 1.78 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-7-89-378/2016).

6118.

62Ieškovės teigimu, ginčo sutartyje netinkamai apibrėžus pirkimo objektą (nenurodant esminės sąlygos, pagal kurią apskaičiuojama sandorio kaina) tokia sutartis turi būti pripažįstama, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms – VPĮ nuostatose perkančiajai organizacijai įtvirtintai pareigai nustatyti tikslias, aiškias ir nedviprasmiškas pirkimo sąlygas. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo sutarties nuostatas, laiko, jog nėra pagrindo sutikti su tokia apeliantės pozicija.

6319.

64Kaip teisingai skundžiamame sprendime konstatavo pirmosios instancijos teismas, pirkimo sutartyje nėra konkrečiai ir aiškiai nustatyta, jog perkamos paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną. Visgi, teisėjų kolegija sutinka su atsakovės bei pirmosios instancijos teismo pozicija, jog iš sisteminio pirkimo sąlygų aiškinimo ieškovė galėjo ir turėjo suprasti, tokį jų periodiškumą: pagrindinės sutarties priede nurodytas valomų patalpų (valgyklos) darbo laikas, neišskiriant jo konkrečiomis dienomis; nurodomas vidutinis lankytojų skaičius per kalendorinę dieną; nurodytas valymo periodiškumas 91 kartas per mėnesį. Bet kokiu atveju, ieškovei nebuvo užkirsta galimybė pasikonsultuoti su užsakove dėl nurodytos valymo tvarkos dar prieš pateikiant pasiūlymą pirkime. Nors ji nurodo, kad iš sąlygų visiškai nėra aišku, kad paslaugos teikiamos visomis mėnesio dienomis, iš jų dar labiau negalima daryti išvados, kad jos teikiamos tik darbo dienomis (tokia sąlyga sutartyje ar jos priede taip pat neįtvirtinta, o kitos sąlygos leidžia labiau tikėtis jau aptarto sutarties vykdymo varianto). Be to, byloje pateikti duomenys ir atsakovės paaiškinimai patvirtina, kad pagal tokias pačias sąlygas sudarytos sutartys su kitais tiekėjais buvo vykdomos tinkamai – jie sąlygas suprato arba interpretavo taip pat, kaip ir atsakovė. Dėl šių priežasčių, nesutiktina su apeliantės argumentu, kad ginčijamoje sutartyje nebuvo atskleista esminė jos sąlyga ir tai sudaro pagrindą sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms. Dėl sutarties negaliojimo dėl suklydimo

6520.

66Ieškovė taip pat prašė pripažinti sutartį negaliojančia dėl suklydimo (CK 1.90 straipsnis). Nurodo, jog šioje situacijoje suklydo abi šalys (užsakovė manė įsigyjanti, o tiekėja įsipareigojanti teikti skirtingas paslaugas), toks suklydimas buvo esminis (kitokiomis aplinkybėmis sutarties šalys nebūtų sudariusios) ir buvo suklysta dėl esminio sandorio elemento (paslaugų teikimo periodiškumo). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija ir su šiais ieškovės argumentais neturi pagrindo sutikti.

6721.

68Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Šiame straipsnyje įtvirtinto pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu taikymo sąlygos yra tokios: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas, antra, suklydimas turi būti kvalifikuotas kaip esminis, trečia suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007). Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, sprendžiant dėl CK 1.90 straipsnio taikymo ir vertinant, ar buvo suklysta, turi būti vadovaujamasi protingumo kriterijumi (CK 1.5 straipsnis), t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesį būtina vertinti atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis, t. y. ar kitas normaliai atidus ir protingas žmogus, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje būtų sudaręs tokį pat sandorį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2011). Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011).

6922.

70Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad sudarydamos sandorį suklydo abi šalys. Visgi, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsižvelgus į anksčiau šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo svarstyti užsakovės suklydimo sudarant ginčo sutartį – ji nuo pat pradžių žinojo kokiomis sąlygomis valymo paslaugų sutartis turi būti sudaryta bei šias sąlygas įtvirtino pirkimo dokumentuose. Tuo tarpu kalbant apie ieškovės suklydimą pagal bylos duomenis darytina išvada, kad ieškovė galėjo ir turėjo suprasti pirkimo ir sutarties sąlygas, t. y. nesuklydo. Ieškovė, kaip verslininkė, dėl savo neatidumo ir neapdairumo galėjo klaidingai nebent nurodyti teiktinų paslaugų kainą. Teisėjų kolegija pažymi, kad sandoriai – tai sąmoningai laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato: sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju iš bylos duomenų nematyti, jog ieškovė dėjo kokias nors protingas pastangas išsiaiškinti, jos teigimu, nekonkrečias pirkimo sąlygas dar iki pagrindinės sutarties sudarymo – nesusisiekė su užsakove, neprašė šių sąlygų patikslinti, nors, kaip jau buvo minėta anksčiau, jose nebuvo aiškiai įtvirtintas ir ieškovės nurodomas paslaugų teikimo periodiškumo variantas. Todėl ieškovė nelaikytina suklydusia, o vertintina kaip nepakankamai apdairus, protingas ir atidus verslo subjektas, kuris, veikdamas konkrečioje rinkoje turi žinoti bei numanyti apie daugelį galimų paslaugų teikimo variantų. Iš ieškovės (apeliantės) atstovo pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pateiktų paaiškinimų matyti, kad ji būtų galėjusi teikti šias paslaugas ir kiekvieną mėnesio dieną, tačiau esminis aspektas jai buvo pasiūlyta tokių paslaugų teikimo kaina, o ne darbų vykdymo laikas.

7123.

72Dėl aukščiau aptartų aplinkybių darytina išvada, jog neegzistuoja pagrindas pripažinti ginčijamą sutartį negaliojančia, kaip sudarytą suklydus.

73Dėl vienašališko sutarties nutraukimo (ne)pagrįstumo

7424.

75Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, jog užsakovė pagrįstai nutraukė paslaugų teikimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Nurodo, jog būtent užsakovė nebendradarbiavo su tiekėja, nederino darbų vykdymo grafiko, o iš karto sudarinėjo sutarties pažeidimų aktus bei nesilaikydama nustatytų taisyklių vienašališkai nutraukė sutartį. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie ieškovės argumentai taip pat stokoja pagrįstumo.

7625.

77Sutarties 3.1.1. punkte nustatyta, kad tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas pagrindinėje sutartyje užsakovo nurodytu adresu ir periodiškumu, nurodytu pagrindinės sutarties priede, pagal užsakovo poreikį ir su užsakovu suderintu paslaugų teikimo grafiku, kuris nustatomas šalių susitarimu. Šalių susitarimas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7826.

79Bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m. kovo 30 d., dar iki įsigaliojant pasirašytai sutarčiai, ieškovė buvo atvykusi pas užsakovę apžiūrėti paslaugų teikimo vietos. Ir nors apeliantė savo procesiniuose dokumentuose teigia, kad apie tai, jog paslaugos turės būti teikiamos kiekvieną dieną, sužinojo tik 2017 m. balandžio 10 d., užsakovei atsiuntus jos paruoštą paslaugų teikimo grafiką, iš jos pačios 2017 m. kovo 31 d. prašymo užsakovei bei 2017 m. balandžio 10 d. rašto darytina išvada, jog ši sąlyga šalių buvo aptarta to susitikimo metu. 2017 m. kovo 31 d. prašyme nurodyta, kad „susitikimo metu, 2017 m. kovo 30 d., mums buvo pateikta valymo specifikacija visiškai neatitinkanti konkurso sąlygų, pagal kurias mes planavome teikti savo paslaugas. Todėl, prašome, patikslinti kokiomis dienomis ir kokiomis valandomis turi būti vykdomi darbai. Kur tai buvo nurodyta konkurso medžiagoje?“. Ieškovės 2017 m. balandžio 10 d. pranešime taip pat pažymėta, kad nuvykus į įmonės patalpas valgyklos vedėja informavo, kad valymo darbai turės būti atliekami kasdien. Visgi, nepaisydama užsakovės pozicijos, ieškovė jau pirmąją sutarties dieną – 2017 m. balandžio 1 d., šeštadienį – atsisakė vykdyti sutartimi prisiimtas pareigas. To ji neatliko ir sekančiomis dienomis, sutarties nepradėjo vykdyti net ir darbo dienoms, nors, kaip pati teigia, įsipareigojo paslaugas teikti tik darbo dienomis. Šioje nutartyje jau anksčiau pripažinus, kad pirkimo sąlygos nustatė paslaugų teikimą kiekvieną dieną, pagrįstu bei teisėtu laikytinas užsakovės elgesys nuo pat pirmos sutarties galiojimo dienos fiksuojant sutarties pažeidimus ir pildant ieškovės atžvilgiu sutarties pažeidimų aktus.

8027.

812017 m. balandžio 10 d. atsiųsdama ieškovei rašytinį sutarties vykdymo grafiką, užsakovė nepažeidė minėto sutarties 3.1.1. punkto, įpareigojusio šalis pasirašyti paslaugų teikimo grafiką per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo tarpu ieškovė, atsakydama dėl užsakovės pateikto grafiko, vis tiek laikėsi tos pačios paslaugų teikimo periodiškumo pozicijos, visiškai neatitinkančios šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties. Dėl šios priežasties užsakovės sprendimas nepateikti ieškovei atsakymo bei nutraukti nevykdomą paslaugų teikimo sutartį, pripažintinas pagrįstu.

8228.

83CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Kasacinio teismo praktikoje esminio sutarties pažeidimo klausimu laikomasi pozicijos, kad, vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, darytina išvada, jog kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu; kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-53-684/2017).

8429.

85Iš bylos duomenų matyti, kad šiuo atveju užsakovė negavo iš ieškovės to, ko pagrįstai tikėjosi pagal sudarytą sutartį – ieškovė nei vieną dieną faktiškai nevykdė sutarties ir dar prieš pat jos pradžią suformavo aiškią savo poziciją, kuria nurodė jos nevykdysianti, nebent būtų pakeistos sutarties sąlygos. Iš ieškovės elgesio buvo akivaizdu, jog sutartis nebus vykdoma ir ateityje ir dėl tokio jos elgesio užsakovė patyrė realius nuostolius – patalpos buvo savalaikiai neprižiūrimos arba turėjo būti prižiūrimos kitų asmenų, turėjo būti sudaroma nauja paslaugų teikimo sutartis. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad užsakovė pagrįstai bei teisėtai nutraukė sutartį dėl esminio jos pažeidimo.

8630.

87Vertinant užsakovės atliktą sutarties nutraukimo procedūrą, nelaikytinos esminėmis aplinkybės, jog 2017 m. balandžio 24 d. pranešime ieškovei užsakovė tiksliai nenurodė, kuriuo sutarties 9.5. punkto papunkčiu vadovaujasi nutraukdama sutartį. Iš bylos duomenų akivaizdžiai matyti, jog tai buvo padaryta remiantis 9.5.2. papunkčiu – kai tiekėjas net ir per papildomai nustatytą terminą neteikia paslaugų pagal sutartį. Užsakovės užpildytais sutarties vykdymo pažeidimų aktais buvo fiksuojami ieškovės sutarties pažeidimai (nevykdymas). Šie aktai buvo užfiksuoti 2017 m. balandžio 1-6 dienomis, ir nors juose nebuvo nustatytas 5 dienų terminas pažeidimams pašalinti, ieškovė faktiškai turėjo dar ilgesnį laiką tai padaryti – pranešimas apie sutarties nutraukimą buvo pateiktas tik 2017 m. balandžio 24 d.

8831.

89Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad užsakovės atliktas sutarties nutraukimas atitiko jam taikomas procedūrines taisykles. Dėl bylos procesinės baigties

9032.

91Aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino bylos išnagrinėjimui reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė įstatymų nuostatas, bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

9233.

93Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 str. 1 d.).

9434.

95Nagrinėjamu atveju atmetus ieškovės apeliacinį skundą jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (sumokėtas žyminis mokestis) nepriteisiamos. Atsakovė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

96Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

97Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Būsto švara“... 7. 2.... 8. Nurodė, kad dalyvavo viešosios įstaigos CPO LT organizuotame viešajame... 9. 3.... 10. 2017 m. kovo 31 d. ieškovė kreipėsi į užsakovę su užklausimu dėl... 11. 4.... 12. Tik 2017 m. balandžio 10 d., surašiusi 4 paslaugų teikimo sutarties... 13. 5.... 14. Užsakovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir įtraukti... 15. 6.... 16. Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos teismas 208 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. 8.... 21. Įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendė, jog atsakovė nepagrįstai... 22. 9.... 23. Teismas padarė išvadą, kad iš suteiktos informacijos, skelbiant viešąjį... 24. 10.... 25. Pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu užsakovės... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 27. 11.... 28. Ieškovė UAB „Būsto švara“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 29. 11.1.... 30. Formuluodama pirkimo sąlygas užsakovė pažeidė viešųjų pirkimų... 31. 11.2.... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo,... 33. 11.3.... 34. Ieškovė nesikreipė į užsakovę dėl pirkimo sąlygų patikslinimo dėl to,... 35. 11.4.... 36. Ieškovė sutartį ginčijo ir CK 1.90 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu... 37. 11.5.... 38. Atsakovė neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutarties, kadangi... 39. 11.6.... 40. Nutraukdama sutartį perkančioji organizacija nesilaikė sutartyje numatytų... 41. 12.... 42. Atsakovė Lietuvos kariuomenė atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka,... 43. 12.1.... 44. Neegzistuoja pagrindas pripažinti šalių sudarytą sutartį niekine, kaip... 45. 12.2.... 46. Ieškovė dalyvavo viešajame pirkime, kuriame buvo siekiama įgyti valymo... 47. 12.3.... 48. Iš susiklosčiusių faktinių bylos aplinkybių matyti, kad ieškovė neketino... 49. Teisėjų kolegija... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 13.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 53. 14.... 54. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl ieškovės UAB „Būsto švara“... 55. 15.... 56. Ieškovės teigimu, ginčo viešasis pirkimas buvo organizuojamas pažeidžiant... 57. 16.... 58. VPĮ 102 straipsnis reglamentuoja perkančiosios organizacijos veiksmų,... 59. 17.... 60. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyviosioms įstatymo normoms... 61. 18.... 62. Ieškovės teigimu, ginčo sutartyje netinkamai apibrėžus pirkimo objektą... 63. 19.... 64. Kaip teisingai skundžiamame sprendime konstatavo pirmosios instancijos... 65. 20.... 66. Ieškovė taip pat prašė pripažinti sutartį negaliojančia dėl suklydimo... 67. 21.... 68. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali... 69. 22.... 70. Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad sudarydamos sandorį suklydo abi... 71. 23.... 72. Dėl aukščiau aptartų aplinkybių darytina išvada, jog neegzistuoja... 73. Dėl vienašališko sutarties nutraukimo (ne)pagrįstumo... 74. 24.... 75. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos... 76. 25.... 77. Sutarties 3.1.1. punkte nustatyta, kad tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas... 78. 26.... 79. Bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m. kovo 30 d., dar iki įsigaliojant... 80. 27.... 81. 2017 m. balandžio 10 d. atsiųsdama ieškovei rašytinį sutarties vykdymo... 82. 28.... 83. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį,... 84. 29.... 85. Iš bylos duomenų matyti, kad šiuo atveju užsakovė negavo iš ieškovės... 86. 30.... 87. Vertinant užsakovės atliktą sutarties nutraukimo procedūrą, nelaikytinos... 88. 31.... 89. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad užsakovės atliktas sutarties... 90. 32.... 91. Aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų pagrindu... 92. 33.... 93. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 94. 34.... 95. Nagrinėjamu atveju atmetus ieškovės apeliacinį skundą jos patirtos... 96. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 97. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti...