Byla e2-239-440/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, žalos atlyginimo, trečiasis asmuo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ bankroto administratorė V. L

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2sekretoriaujant M. Š., dalyvaujant vertėjai J. Z. B., ieškovui V. G.,

3atsakovui R. B., jo atstovui advokatui A. G., bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ bankroto administratorei V. L., jos atstovei advokatei S. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ kreditoriaus V. G. netiesioginį ieškinį atsakovui R. B. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, žalos atlyginimo, trečiasis asmuo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CB Logistic“ bankroto administratorė V. L..

5Teismas

Nustatė

61.

7Ieškovas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „CB Logistic“ kreditorius V. G. pareiškė netiesioginį ieškinį atsakovui R. B., trečiajam asmeniui bankroto administratorei V. L. prašydamas pripažinti negaliojančius sandorius ir taikyti restituciją 95936,13 Eur sumai. Patikslintu netiesioginiu ieškiniu pareiškė prašymą pripažinti negaliojančiu sandorį 2010 m. -lapkričio mėn. pagal 2010m. lapkričio mėn. memorialinį orderį sumoje 16099,80 Eur. Pripažinti negaliojančiu sandorį 2010 m. gruodžio mėn. pagal 2010 m. gruodžio mėn. memorialinį orderį sumoje 32987,71 Eur. Pripažinti negaliojančiu sandorį 2010-12-29 pagal piniginį užskaitymą sumoje 37206,55 Eur. 2018-11-22 patikslintu netiesioginiu ieškiniu reiškė prašymą pripažinti sandorį pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 - 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) sumai; pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 - 6 700,00 Lt (1 940,45 Eur) sumai; pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 - 16 000,00 Lt (4 633,92 Eur) sumai; priteisti 117 524, 56 Eur (405 788,80 Lt) skolą iš R. B.; pripažinti negaliojančiu 2011-12-29 sandorį pagal užskaitą sumoje 37 206,55 Eur (128 466,79 Lt); taikyti restituciją pilna apimtimi; priteisti 5 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki pilno atsiskaitymo.

82.

9Ir paskutiniu patikslintu netiesioginiu ieškiniu pareiškė prašymą pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 - 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) sumai; pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 - 6 700,00 Lt (1 940,45 Eur) sumai; pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 - 16 000,00 Lt (4 633,92 Eur) sumai; priteisti 69 194,57 Eur (238 915,01 Lt) skolą iš R. B.; pripažinti negaliojančiu 2011-12-29 sandorį pagal užskaitą sumoje 37 206,55 Eur (128 466,79 Lt); taikyti restituciją pilna apimtimi; priteisti 5 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki pilno atsiskaitymo.

103.

11Nurodė, kad iki bankroto bylos iškėlimo įmonės direktoriumi ir kasininku bei didžiausiu akcininku buvo R. B.. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorė V. L. nevykdo Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo ( toliau-ĮBĮ ) ir negina BUAB „CB Logistic“ ir jos kreditorių interesų, jis, kaip įmonės kreditorius yra priverstas pateikti netiesioginį ieškinį. Nurodė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos specialistė savo pateiktose išvadose pastebėjo, jog 2011 m. UAB „CB Logistic“ teikė pirmenybę ne deklaruotų mokesčių (pelno ir pridėtines vertės mokesčio) mokėjimui į valstybės biudžetą, bet atsiskaitymui su R. B.. UAB „CB „Logistic“ nevykdė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies nuostatų, nepaisė Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio nuostatų. UAB „CB Logistic“ laikotarpiu nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2011 m. balandžio mėn. netvarkė R. B. avansu išduotų pinigų apskaitos, t. y. nesurašė avanso apyskaitų, tai buvo padaryta tam, kad nebūtų galima išaiškinti pinigų judėjimo. D. R. B. ir kitiems darbuotojams pagal jo nurodymą buvo įprasta nuiminėti įmonės UAB „CB Logistic“ pinigus nuo banko sąskaitos, gauti bankinius pavedimus į savo sąskaitą kaip avansą ir vėliau gražinti juos į įmonės kasą. Nuimti nuo banko sąskaitos ir gauti pinigai kaip avansas nebuvo naudojami įmonės veikloje.

124.

13Pagal įmonės UAB „CB Logistic“ direktoriaus R. B. priimtą sprendimą, R. B. per 2010 m. rugsėjo mėnesį buvo išmokėtos sumos pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 - 8 000,00 Lt suma už autovežius pagal trišalę sutartį 2010-07-01, 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 - 6 700,00 Lt suma už autovežius pagal trišalę sutartį 2010-07-01; 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 - 16 000,00 Lt suma už autovežius. Tačiau R. B. įmonei jokių autovežių nepardavė, o tik suteikė paskolą, kad juos galėtų įsigyti. R. B. 2010-07-01 įmonės UAB „CB Logistic“ vardu gavo 166 873,82 Lt paskolą su 24 procentų metinėmis palūkanomis. Atkreipią dėmesį į tai, kad ši paskola iki minėtų lėšų išsimokėjimo nebuvo naudojama įmonės veikloje. UAB „CB Logistic“ neturėjo pareigos grąžinti savo direktoriui ir akcininkui R. B. dalies suteiktos be procentinės paskolos, kurios terminas nebuvo suėjęs, jog tai galėtų atlikti buvo paimta paskola, pagal kurią reikėjo mokėti 24 procentus metinių palūkanų. Tokie atlikti veiksmai akivaizdžiai pablogino įmonės finansinę padėtį. Teismui pateiktoje pinigų judėjimo lentelėje už 2010 m. ( 3 t. l. 81-84) 7 punkte nurodyta, kad pagal vekselius 2010-07-01 R. B.gavo 166 873,82 Lt sumą. BUAB „CB Logistic“ kasos dokumentuose yra 2011-01-06 datos kasos pajamų orderis serija CB Nr. 1B sumai 166 873,82 Lt, šis dokumentas neatitinka kasos darbo organizavimo taisyklių bei LR buhalterinės apskaitos įstatymų, tai yra, kad į įmonės UAB „CB Logitic “ kasą tiesiogiai įnešė įmonės UAB „ Logfina “ direktorius T. R., tačiau šiame orderyje nėra T. R. parašo. T. R. 2011-01-06 neįnešinėjo jokių pinigų į įmonės UAB „CB Logistic“ kasą. R. B. ,kaip įmonės UAB „CB Logistic“ direktorius pinigus gavo 2010-07-01 todėl šią data ir turėjo padaryti įnešimą į UAB „CB Logistic“ kasą.

145.

152018 m. spalio 31 d. susipažinęs su BUAB „CB Logistic“ buhalteriniais dokumentais, kurie yra bankroto administratorės V. L. žinioje, išanalizavęs bankinius dokumentus, kasos dokumentus, R. B. avansines apyskaitas, remiantis šiais dokumentais sudarė R. B. žinioje buvusių pinigų judėjimo lentelę iš kurios matyti, kad R. B. įmonei UAB „CB Logistic“ buvo skolingas 238 915,01 Lt sumą, kuri iki šiol nėra grąžinta. 2011-12-29 R. B. avanso apyskaitoje įrašyta 37 206,55 Eur (128466,79 Lt) sumos užskaita, t.y. atskaitingam asmeniui R. B. išduotas 37 206,55 Eur (128466,79 Lt) avansas užskaitomas kaip 37 206,55 Eur (128466,79 Lt) skolos apmokėjimas R. B. pagal 2010-07-01 Trišalės sutarties įsipareigojimus. Šios užskaitos dėka B UAB „CB Logistic“ direktorius pilnai atsiskaitė su kreditoriumi R. B.. Tuo metu BUAB „CB Logistic“ turėjo ir kitų įsiskolinimų, kurių gražinimo terminas jau buvo suėjęs, tai yra: 1) skola L. K. 42 000 Lt; 2) skola V. G. 79 414,40 Lt; 3) nesumokėtas PVM mokestis 114 709,00 Lt. Bendrai sumoje įmonė turėjo 236 123,40 Lt pradelstų įsipareigojimų ir buvo nemoki. Tuo pažeisti kreditorių interesai.

166.

17A. R. B., kaip bendrovės vadovo, neteisėti veiksmai akivaizdūs, jis buvo nesąžiningas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ( toliau -CK ) 2.87 straipsnio 2 dalis), nes nesirūpino bendrovės gerove bei nesiekė įgyvendinti jos tikslų, kartu nesiėmė jokių veiksmų bendrovės finansinei būklei pagerinti jai prastėjant. Bendrovės vadovas - nuosekliai ir sistemingai pažeidinėjo fiduciarines pareigas, buvo nelojalus bendrovės atžvilgiu, tokiu būdu pažeidė Akcinių bendrovių įstatymą ( toliau-ABĮ) 19 straipsnio 8 dalį bei CK 2.87 straipsnio nuostatas. Ginčo sandoriai pripažintini negaliojančiais CK 1.80 straipsnio, 1.81 straipsnio pagrindu. Pripažinus sandorius negaliojančiais pagal CK 1.80 straipsnio, 1.81 straipsnio taikytina restitucija (CK 6.145 straipsnio 1 ir 2 dalis). Pinigai gražintini bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir jie naudotini atsiskaityti su visais kreditoriais IBĮ nustatyta tvarka. R. B. veiksmai buvo neteisėti nes elgdamasis nesąžiningai save pastatė į pirmumo eilę, nebuvo sumokėtas valstybei PVM mokestis, taip pat negrąžinti pradelsti įsipareigojimai, ko pasėkoje buvo skaičiuojami delspinigiai. Priežastinis ryšis buvo, dėl jo veiksmų buvo padaryta žala įmonei. UAB „CB Logistic“ negalėjimas įvykdyti prievolių atsirado būtent dėl R. B. nesąžiningų veiksmų.

187.

19Ieškovas nurodė, kad ieškinio nereiškia actio Paulino pagrindu. Ieškovo vertinimu, tai kad R. B. buvo išmokėtos lėšos, kai įmonė neturėjo savo lėšų, daro minėtus sandorius negaliojančiais. Tai, kad UAB „CB Logistic“ gavo paskolą iš UAB „ Logfina“ patvirtina išrašyti ir į bylą pateikti vekseliai. Yra duomenys, kad lėšos į UAB „CB Logistic“ sąskaitą buvo įneštos 2011 m. sausio mėnesį, jas įnešė UAB „Logfina“ direktorius. Todėl atsižvelgiant į tai ieškovas ieškinio reikalavimus sumažino. Sandoriai dėl lėšų sau išmokėjimo, R. B. neteisėti dar ir todėl, kad apie tai nebuvo informuoti akcininkai, nebuvo suėjęs terminas skolos sumokėjimui. Nurodė, kad konkrečiu atveju atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų esmę nėra svarbu kada įmonė tapo nemoki. Bet mano, kad tapo nemoki daug anksčiau nei nurodyta 2014-03-20 FNTT išvadoje. Tuo pačiu nurodė, kad sumų išmokėjimai turėjo įtakos įmonės mokumui. Dėl prašomos priteisti skolos papildomai nurodė, kad FNTT išvada neatitinka pirminių dokumentų, atsižvelgiant į bylos dokumentus, VMI duomenis atlikus patikrinimą, buvo reikalinga tikrinti iš naujo, reikalingi perskaičiavimai, kuriuos atlikęs pateikė pinigų judėjimo lentelę. Nurodė, kad nors ir buvo sutikęs dėl ekspertizės skyrimo, tačiau įvertinęs dokumentus, FNTT išvadą mano, kad nėra reikalinga skirti apskaitos ir finansų ekspertizės.

208.

21A. R. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad tiek pirminis tiek patikslinti netiesioginiai ieškiniai yra painūs ir sunkiai suprantami. Nuo tokio ieškinio gintis atsakovui yra pakankamai sudėtinga. Dėl reikalavimų pripažinti negaliojančiais sandorius pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 – 8000,00 Lt (2 316,96 Eur) sumai; pagal 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 – 6700,00 Lt (1940,45 Eur) sumai; pagal 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 – 16000,00 Lt (4 633,92 Eur) sumai. Kokiu teisiniu ir faktiniu pagrindu prašoma pripažinti šiuos sandorius negaliojančiais – neaišku. Pats faktas, kad R. B. buvo išmokėtos šios pinigų sumos neįrodo jokių šių mokėjimų neteisėtumo ar kitokio teisinio ydingumo faktų. Atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų eiliškumo įstatymas (CK 6.9301 straipsnis) įsigaliojo tik 2013 m. spalio 1 d.

229.

23Dėl reikalavimo priteisti skolą iš R. B. nurodė, kad ieškovas reikalavimą grindžia išanalizuotais 2018-10-31 BUAB „CB Logistic“ buhalteriniais, bankiniais dokumentais esančiais bankroto administratorės V. L. žinioje. Tačiau neaišku kieno parengtos šios lentelės, nes jos nepasirašytos. Įsigilinus į lentelėse nurodytus duomenis bei sulyginus juos su pateiktais įmonės buhalteriniais dokumentais, akivaizdu, jog lentelėse pateikti duomenys neatitinka buhalterinių įmonės dokumentų, t. y. jie pateikti ne visi (pvz., ieškovas pateikia kasos išlaidų dokumentus (orderius) bei sąskaitų išrašus, kuriais įrodinėja pinigų išmokėjimo R. B. faktą, tačiau nepateikia R. B. iš įmonės išmokėtų pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą patvirtinančių dokumentų (sąskaitų-faktūrų už įmonei pirktas prekes ir paslaugas, šias prekes ir paslaugas pardavusių asmenų kasos pajamų orderių, kasos kvitų ir kt.). Faktą, jog atsakovas neskolingas įmonei jokių sumų, patvirtina ieškovo pateikta FNTT 2014-03-20 specialisto išvada Nr. 5-4/24. Šioje išvadoje be kita ko konstatuota, jog BUAB „CB Logistic“ tvarkytoje 2010 m., 2011 m. sausio-kovo mėn. apskaitoje apskaičiuojama, kad atskaitingam asmeniui R. B. avansu išduotų pinigų dokumentinis likutis 2011-04-01 dienai sudaro 209 227,72 Lt. Kai tuo tarpu ieškovo pateikiamoje lentelėje nurodyta, jog tai dienai neva skolingas 596 338,17 Lt. Tai patvirtina, kad ieškovo pateikiamos lentelės yra neteisingos ir jomis negali būti vadovaujamasi sprendžiant apie ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Ieškovas norėdamas įrodyti, kad atsakovas skolingas įmonei, turėtų įrodyti ne tik faktą, jog jam buvo sumokėti pinigai, tačiau ir faktą, jog jis tų pinigų arba negrąžino įmonei, arba nepateikė jų panaudojimą įmonės reikmėms patvirtinančių dokumentų. Šiuo atveju FNTT specialisto išvadoje konstatuota priešingai, kad BUAB „CB Logistic” direktoriaus R. B. 2011 m. balandžio mėn. - 2012 m. kovo mėnesio avanso apyskaitoje įrašyta gauta pinigų suma sutampa su iš kasos ar atsiskaitomosios sąskaitos direktoriui išduota pinigų suma, pinigų panaudojimas, t. y. paskolų gražinimas, apmokėjimas tiekėjams ir kt. pagrįstas išlaidas patvirtinančiais dokumentais. Todėl reikalavimas dėl skolos priteisimo nepagrįstas ir neįrodytas.

2410.

25Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2011-12-29 sandorį pagal užskaitą sumoje 37 206,55 Eur (128 466,79 Lt) nurodė, jog minimo trišalio sandorio sudarymo metu nebuvo įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo laikytis mokėjimų eiliškumo, o ieškovas nenurodo jokių kitų argumentų, kodėl minimas sandoris pripažintinas negaliojančiu. Be to, Šiaulių apygardos teismas spręsdamas bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą 2016 m. birželio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-674-569 /2016 turinčioje prejudicinę galią šiai bylai, konstatavo, jog toks įskaitymas yra galimas, ir vertinti, kad BUAB ,,CB Logistic“ sudarant minėtą trišalį susitarimą veikė priešingai įmonės interesams, ar siekė įmonės nemokumo, nėra pagrindo. Iš FNTT specialisto išvados matyti, kad 2011-12-29 pagal balansą įmonė turto turėjo už 339,519 Lt, ½ turto vertės buvo 169 759,50 Lt. Pradelstos skolos 2011-12-29 iš viso buvo 151121 Lt, iš jų valstybei 103932 Lt, kitiems kreditoriams 47, 189 Lt. I. V. G. reikalavimo terminas suėjo tik 2011-12-31, todėl jis negali būti skaičiuojamas, kaip pradelstas. Tačiau bankroto administratorei nurodžius, kad galimai minėtas sandoris pažeidė kreditorių interesus, atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad minimas užskaitymas buvo atliktas ne 2011-12-29, bet dar 2011-05-31. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies ( CK 6.131 straipsnio 1,2 dalis). Atliekant įskaitymą įmonė buvo moki, todėl toks sandoris, nors yra neįvykdytų įsipareigojimų kreditoriams, yra leidžiamas.

2611.

27P. R. B. nurodė, kad įmonė PVM mokestį mokėjo kas pusmetį. Iki bankroto bylos iškėlimo akcininkais buvo jis ir ieškovas. Mano, kad jei ieškovas V. G. nebūtų kreipęsis dėl bankroto bylos, įmonė sėkmingai būtų veikusi. Įmonė realiai tapo nemoki, kai buvo iškelta bankroto byla 2012 m. kovo mėnesį, kuomet nutrūko veikla, tai turėjo įtakos dar iki iškėlimo numatytiems sandoriams, be to pablogėjo atsakovo sveikata. Nurodė, kad visų aplinkybių dėl ieškinio reikalavimų neatsimena, bet kai vyko ikiteisminis tyrimas ir jis ir buhalterė teikė paaiškinimus, buvo analizuojami sandoriai. Įmonė neturėjo buhalterinės apskaitos programos, tai gal todėl ir buvo netikslumų. Dėl paskutinio sandorio buvo atlikta užskaita ne 2011-12-29, o 2011-05-31, kodėl buhalterė įtraukė į apskaitą vėliau negali paaiškinti.

2812.

29Trečiasis asmuo BUAB „CB Logistic“ bankroto administratorė V. L. su ieškinio reikalavimais nesutiko, nurodė, kad palieka spręsti teismui. Nurodė, kad tai, kad trečiasis asmuo abejoja ieškovo reikalavimų pagrįstumu nereiškia kreditorių interesų pažeidimų. Ieškovo ieškinys pavadintas netiesioginiu ieškiniu, tačiau mano, kad reikalavimai reiškimai actio Pauliana pagrindu, vienas reikalavimas yra dėl skolos bet argumentai nurodomi kaip dėl žalos atlyginimo, todėl reikalavimai nėra suprantami. Jei siekiama nuginčyti sandorius, ieškinys turėtų būti reiškiamas actio Pauliana pagrindu ir turėtų būti įrodinėjamos sąlygos. Actio Pauliana naudojamas tada, kai siekiama nuginčyti skolininko sudarytus sandorius, dėl kurių sumažėjo kreditoriaus galimybė sulaukti reikalavimo patenkinimo iš skolininko. Jei įgyvendina reikalavimus į skolos išieškojimą skolininko vardu, tai atitiktų netiesioginio ieškinio turinį. Netiesioginis ieškinys naudojamas tada, kai skolininkas neįgyvendina savo reikalavimo teisės į savo skolininkus (neprisiteisia skolos, nesusigrąžiną turto ir kt.) ir tuo nepagerina savo mokumo, todėl vietoje skolininko tokį reikalavimą gali pareikšti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę turintis kreditorius. Mano, kad ieškovas turėjo įrodyti kuo remiasi, prašydamas pripažinti sandorius negaliojančiu. Labiau panašu, kad jis reiškia reikalavimus dėl žalos atlyginimo iš vadovo, bet žalą priteisti šiuo atveju neprašoma. Nurodė, kad bankroto administratorė tai pat suinteresuota, kad kreditorių interesai būtų patenkinti tačiau šiuo atveju bankroto administratorė negali sutikti su argumentais, kurie neatitinka faktinių aplinkybių, bankroto administratorės žinioje esantys dokumentai nepatvirtina ieškovo nurodytų argumentų, ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

3013.

31Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiais tris sandorius, sudarytus pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 (2 316.96 Eur ), pagal 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 (1 940.45 Eur ) ir pagal 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 (4 633,92 Eur ) nurodė, kad bankroto administratorė vykdydama nustatytas pareigas iš karto po paskyrimo savo iniciatyva įvertino visus turimus įmonės dokumentus, apsvarstė galimybes pareikšti ieškinį buvusiam įmonės direktoriui, bei ieškinio perspektyvas. Administratorė nustatė, kad BUAB „CB Logistic“ tiek 2010 m., tiek 2011 m. vykdė pelningą veiklą, o jos turimo turto pakako turimiems kreditoriniams reikalavimams įvykdyti. Daugumos bendrovės prisiimtų įsipareigojimų neįvykdytų prievolių terminai suėjo tik 2011m. lapkričio, gruodžio pabaigoje, todėl apie įmonės nemokumą galima spręsti tik nuo 2012 m. Tuo tarpu jau 2012 m. kovo mėnesį buvo pareikštas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

3214.

33Pagal įmonės dokumentus, trišalę 2010-07-01 sutartį tarp UAB „CB Logistic“ , UAB „ Forvitas“ ir R. B. UAB Rorvitas buvo skolinga pagal paskolų sutartį R. B.. UAB „CB Logistic“ su autovežių pardavėju UAB „ Forvitas“ už pagal 2010-06-22 PVM sąskaitą –faktūrą FOR2010 Nr. 00116 pirktus autovežius atsiskaitė perimdama 331011,57 Lt skolinį įsipareigojimą R. B. iš UAB „Forvitas“ . Likusi 69512,43 Lt PVM suma buvo sumokėta ne UAB „ Forvitas“ tačiau tiesiogiai VMI , UAB CB „Logistic“ perimant mokestinius įsipareigojimus pagal VMI sprendimą. Ieškovo ginčijami KIO Nr. 006,007 ir 009 nurodyti mokėjimai R. B. buvo atlikti būtent 2010-07-01 trišalės sutarties pagrindu. Tokiu būdu UAB CB „Logistic“ iš dalies atsiskaitė su UAB CB „Logistic“ kreditoriumi, pagal trišalę sutartį tapusiu R. B. o ne išdavė pinigus R. B. skirtus sumokėti už autovežius.

3415.

35Bankroto administratorės vertinimu ieškinio reikalavimams pagrįsti įrodymų nepakanka. Bankroto administratorė sutinka su aplinkybe, jog iš UAB „Logfina“ gauta paskola įmonei buvo nenaudinga dėl itin didelių metinių palūkanų, ypač turint omeny, kad kaip nurodyta FNTT išvadoje, ši paskola įmonės veikloje net nebuvo panaudota. Vis tik vien ši aplinkybė nėra pakankama pripažinti sandorius neteisėtais. FNTT specialisto išvadoje nurodoma, kad kai 2010 m. buvo atlikti ginčijami mokėjimai, įmonė buvo moki, todėl R. B. išsimokėdamas piniginę sumą, su tikslu atsiskaityti už autovežius pagal 2010-07-01 Trišalės sutarties įsipareigojimus - jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Jokie kiti įstatymų reikalavimai nepažeisti.

3616.

37Dėl 69 194,57 Eur skolos priteisimo, nurodė, kad ieškovas nurodė, kad iš pinigų judėjimo lentelių matyti, kad R. B. skolingas 238 915.01 Lt sumą, kuri iki šiol nėra grąžinta. Pirmą kartą tikslindamas ieškinį, ieškovas nurodė lygiai tokius pačius argumentus. Skirtumas buvo tik, kad R. B. tariamai negrąžinta suma-405788,80 Lt. Tačiau nors ieškovas sureagavo į šalių atsiliepimus ir patikslino šį reikalavimą bei pateikė dar vieną lentelę -administratorei ieškovo reikalavimas aiškesnis nepasidarė. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai. Buvęs įmonės vadovas R. B. dalį buhalterinių operacijų neapskaitė ir neužtikrino tinkamų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų parengimo. Aplinkybių, kad R. B. galimai yra skolingas įmonei - administratorė neneigia, kadangi byloje yra duomenų, kad nemažai finansinių operacijų buvo atliekama grynais, tačiau daryti pagrįstų išvadų apie R. B. įsiskolinimą remiantis ieškovo pateikiamomis lentelėmis - negalima. Tokias išvadas administratorė daro remdamasi FNTT specialisto išvada, kurioje nurodyta, jog avansu išduotų pinigų dokumentinis likutis 2011-04-01 sudaro 209 227,72 Lt (60 596,54 Eur) <...> kaip ir įrašyta direktoriaus R. B. 2011 m. balandžio mėn. avanso apyskaitoje. Pagal ieškovo lentelės duomenis, tai pačiai dienai R. B. išduotų pinigų likutis sudaro net tris kartus daugiau, t.y. 596 388,17 Lt (172725,80 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad šie duomenys yra prieštaringi, administratorė prioritetą teikia ir vadovaujasi FNTT specialisto išvada, kadangi ji yra oficialus rašytinis dokumentas, turintis aukštesnę įrodomąją galią nei ieškovo sudaryta lentelė.

3817.

39Dėl 2011-12-29 sandorio pagal užskaitą sumoje 37 206,55 Eur pripažinimo negaliojančiu nurodė, kad 2011-12-29 atskaitingam asmeniui R. B. išduotas 37 206, 55 Eur avansas užskaitomas kaip 37 206,55 Eur skolos apmokėjimas R. B. pagal 2010-07-01 Trišalės sutarties įsipareigojimus. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „CB Logistic“ nemokumas atsirado 2011 metais, o ginčijamas sandoris sudarytas likus dviem mėnesiams iki UAB „CB Logistic“ bankroto bylos iškėlimo, bankroto administratorė nurodė, kad pagrįsta manyti, jog šis sandoris sudarytas neteisėtai. Dėl šių priežasčių, esant pagrindui manyti, jog buvęs įmonės vadovas pasielgė neteisėtai prieš pat bankroto bylą išsimokėdamas sau pinigines lėšas ir tokiu budu suteikdamas pirmumą prieš kitus kreditorius, ieškinys šioje dalyje turėtų būti patenkintas. Tačiau labiau įsigilinus į įmonės dokumentus, be to nagrinėjant kitą civilinę bylą buvo nustatyta, kad įmonės nemokumo pradžia laikytina 2012-01-01. Pagal tuo metu galiojančią tvarką įmonės PVM buvo mokamas kas pusę metų. Papildomai nurodė, kad bankroto administratorė patikrino visus įmonės dokumentus, sandorius, kuriuos buvo pagrindo inicijuoti teisminius procesus tuos inicijavo. Dėl visų ieškovo reikalavimų bankroto administratorė nemanė, kad reikalavimai neginčijamai pagrįsti, todėl neinicijavo teisminių procesų siekdama nedidinti bylinėjimosi, administravimo išlaidų. Dėl ieškovo paskaičiavimų pvz. lentelės 3t. 81 lape bei kituose nurodė, kad nėra suprantama kuo grindžiami reikalavimai dėl konkrečios sumos, nes minėtoje lentelėje pateikti duomenys iš kasos knygos apie pinigų judėjimą, bet kokia seka toliau dėl išmokėtų lėšų, kur panaudotos lėšos, ar nepanaudotos ieškovas nenurodė. Bankroto administratorei nėra suprantami pateikti skaičiavimai, jie nėra pagrįsti byloje pateiktais dokumentais, nėra pilno vaizdo, skaičiai neįrodo esant konkretų skolos dydį. Ieškovas atsisakė atlikti ekspertizę, todėl bankroto administratorė vadovaujasi FNTT išvada, kuri nepaneigta. Nurodė, kad VMI atlikusi patikrinimą nurodė trūkumus, jie buvo ištaisyti ir tai jokios įtakos šios bylos nagrinėjimui neturi.

40Ieškinys atmestinas

4118.

42Byloje nustatyta, kad UAB „CB Logistic“ viešajame registre įregistruota 2009-10-07. A. R. B. UAB „CB Logistic“ vadovu buvo nuo 2009-10-07 iki 2012-06-21. 2012-05-03 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-10-569/2019 ( buvęs Nr. B2-759-154/2012) ieškovo V. G. iniciatyva iškelta bankroto byla BUAB „CB Logistic“, įmonės kodas 302444327, buveinė – ( - ) BUAB „CB Logistic“ administratoriumi paskirta UAB „Atenergo“. 2017-06-30 Šiaulių apygardos teismas pagal kreditoriaus V. G. skundą priėmė nutartį atstatydinti paskirtą bankroto administratorę UAB „Atenergo“ iš bankrutavusios UAB „CB Logistic“ administratorės pareigų. 2017-08-31 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2017-06-30 nutartis palikta nepakeista. 2017-07-19 Šiaulių apygardos teismo nutartimi BUAB „CB Logistic“ bankroto administratore paskirta V. L..

4319.

442018-03-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtinta nepatenkintų kreditorių reikalavimų suma yra 116 355,51 Eur, iš jų 104 171,00 Eur – ieškovo V. G. kreditorinis reikalavimas.

4520.

46LITEKO duomenimis teismuose buvo inicijuota ieškinių, kurie išnagrinėti ir įsiteisėję, kiti neišnagrinėti, tačiau teismo pažymėtina, kad bylose buvo keliamas vadovo atsakomybės klausimas, įmonės mokumo klausimas, pvz. nustatyta, kad įmonė buvo moki, ir tik 2012 m. konstatuotas įmonės nemokumas. 2014-12-08 Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-476-267/2014 priteista iš atsakovo R. B., ieškovei BUAB „CB Logistic“, 17400 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Likusioje ieškinio dalyje reikalavimai atmesti. Teismas minėtoje civilinėje byloje sutiko su atsakovo R. B. ir trečiojo asmens UAB „U. T.“ atsikirtimais, kad bendrovei nuostolinga ne 2011 m. sausio 7 d. su trečiuoju asmeniu UAB „U. T.“ sudaryta ir pablogėjus bendrovės finansinei padėčiai po metų nutraukta paskolos sutartis, o su V. G. sudarytos paskolos sutartys, nes būtent dėl šių negrąžintų paskolų ir nesumokėtų neprotingai didelių palūkanų trečiasis asmuo V. G. 2012 m. balandžio 5 d. Šiaulių apygardos teisme inicijavo bankroto bylą UAB „CB Logistic“ ir jo ieškinys buvo patenkintas – 2012-05-03 įmonei iškelta bankroto byla. Teismas pažymėjo, kad 2009, 2010 ir 2011 metais UAB „CB Logistic“ dirbo pelningai ir tik 2012 m. birželio 30 d. balanso duomenimis bendrovės veikloje konstatuotas 156318 Lt nuostolis. Bei tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-05-03 nutartyje, kuria UAB „CB Logistic“ buvo iškelta bankroto byla, nurodyta, kad UAB „CB Logistic“ yra skolinga V. G. pagal 2010-11-10, 2010-12-15 ir 2011-03-24 paskolos sutartis 252054,40 Lt. Toje pačioje byloje 2012-09- 25 nutartimi, tenkindamas administratoriaus prašymą, teismas patvirtino V. G. beveik dvigubai didesnį – 431769,19 Lt kreditorinį reikalavimą, sudarantį 73,24 procentus nuo visų bendrovei pareikštų kreditorinių reikalavimų. 2017-05-26 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-249-686/2017, Šiaulių apygardos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

4721.

48Iš ieškovo į bylą 2019-01-10 pateikto 2016-04-27 prašymo dėl bankroto pripažinimo tyčiniu turinio matyti, kad ieškovas nurodė dėl netinkamos įmonės veiklos, neteisėtų vadovo veiksmų, sudarytų sandorių, taip pat ir dėl aplinkybių susijusių su UAB „ Logfina“ 166873,82 Eur paskola UAB ‚ CB „ Logistic“ , pagal kurią lėšos į kasą buvo įneštos tik 2011-01-06 ir kita.

4922.

50LITEKO duomenimis 2016-06-26 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-674-569 /2016 pareiškėjo V. G. pareiškimas dėl BUAB „CB Logistic“ bankroto pripažinimo tyčiniu netenkintas. Be kitų argumentų teismas nurodė, kad BUAB „CB Logistic“ buvusio vadovo veiksmuose nematyti ūkinės komercinės rizikos akivaizdaus peržengimo, nerūpestingumo, aiškaus aplaidumo ar kitokio pobūdžio esminio neapdairumo verslo sprendimų rizikų vertinimo, todėl sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog BUAB „CB Logistic“ buvęs vadovas ir akcininkas nuosekliai ir kryptingai siekė BUAB „CB Logistic“ nemokumo, netinkamai organizavo įmonės veiklą, nesistengė sumažinti įsiskolinimų kreditoriams ir laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas sprendė, kad nėra nustatyta (įrodyta), kad BUAB „CB Logistic“ sudarytais sandoriais ar kitokia jos veikla būtų nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, kad dėl įmonės valdymo organų sprendimų įmonės turtas būtų tyčia paslėptas, iššvaistytas ar pasisavintas. Todėl padarė išvadą, kad nenustačius ĮBĮ 20 straipsnyje numatytų tyčinio bankroto požymių, nėra pagrindo įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. ( 1t. b.l.132-139)

5123.

52Ieškovas nurodo, kad bankroto administratorė nepagrįstai nesikreipė į teismą, todėl jis kreditorių interesais pareiškė netiesioginį ieškinį. Bylos duomenimis 2018-04-04 nutartimi Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-572-569/2018 panaikino BUAB „CB Logistic“ 2018-02-07 kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo atsisakyta patvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą ir kreditorių susirinkimui pateiktą bankroto administratorės ataskaitą patvirtinti. Iš priimtos nutarties matyti, kad bankroto administratorės teigimu, atstatydinta administratorė UAB „Atenergo“ inicijavo visą eilę bylų dėl sandorių ginčijimo ar žalos atlyginimo. Kreditorių 2017 m. (5 metus jau vykdant bankroto procedūras) priimtas nutarimas patikrinti sandorius ir pateikti sandorių vertinimo ataskaitą, kai teismai jau yra išnagrinėję administratoriaus ieškinius dėl konkrečių sandorių, yra visiškai nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad 2018-01-16 išvadoje dėl BUAB „CB Logistic“ sandorių, administratorė analizavo ir aptarė sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, aptarė 38 sandorius, atliko analizę abejotinų sandorių ir pateikė išvadas dėl jų, dėl galimumo teikti ieškinius. Administratorė pateikė atsisakymo ginčyti sandorį motyvus. Administratorė pažymėjo, kad dėl jos manymu abejotinų sandorių jau buvo inicijuotos bylos ankstesnio bankroto administratoriaus. Taip pat pažymėtina, kad administratorė nurodė, jog kai kurie sandoriai yra vis dar analizuojami ir, nustačius pažeidimus, bankroto administratorė imsis atitinkamų priemonių ginti kreditorių ir bankrutavusios įmonės interesus. Teismas vertino, kad nurodomi trūkumai yra deklaratyvus, nėra konkrečiai nurodyta, kokių sandorių bankroto administratorė netikrino, ar, kreditorių nuomone, turėtų dar įdėmiau patikrinti.

5324.

54Minėtoje nutartyje teismas akcentavo dėl kreditorių teisių, kad jei mano, jog administratorė atitinkamo sandorio neginčija nepagrįstai, jiems nėra užkirstas kelias siekti teisminės gynybos ir savarankiškai pareikšti ieškinį. Taip pat pažymėjo, kad BUAB „CB Logistic“ bankroto procesas vyksta nuo 2012 m. ir toks ypatingai ilgas laikas pažeidžia tiek kreditorių, tiek bankroto procedūrų tikslus. Atsižvelgiant į tai, tiek bankroto administratorė, tiek kreditoriai turi tinkamai įvertinti reikalingumą ginčyti tam tikrus sandorius, įvertinti ieškinio patenkinimo, bylinėjimosi ir išieškojimo galimybes, siekti, kad nebūtų nepagrįstai vilkinamas bankroto procesas. 2018-06-26 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinė byla Nr. 2-1014-823/2018 Šiaulių apygardos teismo 2018-04-04 nutartis palikta nepakeista. Minėtoje nutartyje be kitų argumentų pažymėta ir tai, kad ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatyta kreditorių teisė patiems ginčyti įmonės sudarytus sandorius, kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kt., taip pat šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą dėl leidimo savo lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. 2018-10-03 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-18-569/2018 buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratorės įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus, dėl jos veiksmų neteisėtumo. K. V. G. prašymas netenkintas. 2018-12-13 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1855-553/2018 Šiaulių apygardos teismo 2018-10-03 nutartis palikta nepakeista.

55Dėl ieškovo reikalavimų

5625.

57Iš esmės, kaip minėta šioje konkrečioje byloje kyla ginčas dėl to, kad ieškovo manymu bankroto administratorė V. L. nesikreipė į teismą su ieškiniais, todėl ieškovas gindamas kreditorių interesus pareiškė netiesioginį ieškinį. Ieškovas ginčija sandorius sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo. Ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad BUAB „CB Logistic“ vadovas minėtais sandoriais lėšas išsimokėjo sau nepaisant to, kad buvo įsiskolinimų kitiems asmenims, tame tarpe ir V. G.. Taip pat ieškovo vertinimu iš įmonės vadovo priteistina skola dėl jam išmokėtų lėšų, nes byloje nėra duomenų, kad lėšas jis panaudojo įmonės interesais. Ieškovo vertinimu bendrovės vadovas nuosekliai ir sistemingai pažeidinėjo fiduciarines pareigas, buvo nesąžiningas, nelojalus bendrovės atžvilgiu, sudarinėjo visiškai bendrovei nenaudingus sandorius, veikė išimtinai savo interesais, neveikė bendrovės ir jos akcininkų naudai, neplėtojo veiklos taip, kad gauti pelną, jo veiksmai patvirtina nuoseklų, tikslingą ėjimą link bankroto, jis pažeidė ABĮ 19 straipsnio 8 dalį, CK 2.82, CK 2.87 straipsnio nuostatas. Ginčo sandoriai pripažintini negaliojančiais CK 1.80 straipsnio, 1.81 straipsnio pagrindu. Teismo pažymėtina, kad kreditoriams suteikta speciali teisinės gynybos priemonė, įtvirtinta CK 6.66 straipsnyje reikšti ieškinį dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių pripažinimo negaliojančiais. Ieškovas nurodė, kad ieškinio nereiškia actio Paulino pagrindu. Taip pat ieškinio negrindžia CK 6.9301 straipsnio nuostatomis, pagal kurias nustatyta, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile. Teismo pažymėtina, kad mokėjimų eiliškumo įstatymas (CK 6.9301 straipsnis) įsigaliojo tik 2013 m. spalio 1 d., todėl konkrečiu atveju atsižvelgiant į ginčijamų sandorių datą, netaikytinas.

5826.

59Pažymėtina, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana ieškiniui patenkinti būtinosios sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011). Įvertinus, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, bei siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu ir nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Taigi konkrečiu atveju ieškovas ginčydamas atsakovo sudarytus sandorius actio Pauliana sąlygų neįrodinėjo.

6027.

61CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jei skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Todėl kreditorius, ieškinį pareiškia už savo skolininką, kuris neįgyvendina turimų reikalavimų savo skolininkui. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad netiesioginio ieškinio instituto tikslas – apsaugoti kreditorių nuo nesąžiningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas yra nesuinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu dėl to, kad kreditorius į prisiteistą turtą nukreips savo reikalavimų patenkinimą. Tokiu atveju kreditorius priverstinai įgyvendina skolininko reikalavimo teisę trečiajam asmeniui pareikšdamas netiesioginį ieškinį (skolininko skolininkui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2015).

6228.

63Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms įstatymo nustatytoms sąlygoms: pirma, kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, negali būti ginčijama netiesioginio ieškinio pareiškimo metu ir turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas. Antra, skolininkas privalo turėti tam tikrą turtinę teisę, kurios neįgyvendina ar atsisako ją įgyvendinti, t. y. delsia įgyvendinti šią savo teisę, nerodo iniciatyvos, piktybiškai vengia tai daryti, pasirenka netinkamus savo teisės įgyvendinimo būdus ir pan. Trečia, skolininko turtinė teisė, kurios jis neįgyvendina, taip pat turi būti neabejotina, galiojanti ir vykdytina, t. y. kreditoriaus skolininko skolininkas turi pareigą vykdyti savo prievolę. Ketvirta, tokiu skolininko neveikimu ar atsisakymu veikti pažeidžiami kreditoriaus interesai, t. y. kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus ar nepakankamai mokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais (CK 6.68 straipsnio 2 dalis). Kreditorius neturi teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto reikalavimui patenkinti. Be to, jis taip pat neturi teisės netiesioginiu ieškiniu reikalauti įgyvendinti su skolininko asmeniu susijusių teisių (pvz., teisės į neturtinės žalos atlyginimą, išlaikymą, žalos, padarytos sužalojant sveikatą, atlyginimą ir pan.) (CK 6.68 straipsnio 3 dalis). Nesant nors vienos šių sąlygų, netiesioginis ieškinys negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2014).

6429.

65Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje, atsakovas atsiliepime privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, visus įrodymus, kuriais ketina įrodinėti tas aplinkybes, ir pridėti tuos įrodymus. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia - ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui - atsikirtimų faktinį pagrindą. Pažymėtina, kad nepakanka nurodyti faktines aplinkybes, būtina pridėti ir įrodymus patvirtinančius faktines aplinkybes ( CPK 178 straipsnis ). Teismas išaiškino šalims įrodinėjimo pareigas, jų paskirstymo taisykles, nurodė dėl konkrečių įrodymų pateikimo, tuo pačiu pažymėjo, kad teismas neturi pareigos už šalis rinkti įrodymus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas. Jis reiškia, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas įvertina ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015, 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016 ).

66Dėl įmonės mokumo

6730.

68Nors ieškovas teigia, kad šiuo atveju nėra svarbu kada įmonė tapo nemoki, teismas su ieškovo argumentais nesutinka. Konkrečiu atveju sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, teismo vertinimu faktinės aplinkybės dėl įmonės mokumo yra svarbios. Taigi bankroto byla BUAB „CB Logistic“ iškelta 2012-05-03 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-10-569/2019 ( buvęs Nr. B2-759-154/2012). Iš minėtos nutarties matyti, kad V. G. kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad pagal 2010 m. lapkričio 10 d., 2010 m. gruodžio 15 d., 2011 m. kovo 24 d. paskolos sutartis atsakovė UAB „CB Logistic“ yra skolingas ieškovui 252054,40 Lt. Teismas nutartyje pažymėjo, kad atsakovas pateikė 2011 m. gruodžio 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, sudarytus už ataskaitinį 2011 metų laikotarpį, taip pat paaiškinamąjį raštą prie 2011 m. gruodžio 31 d. balanso. Pradelstų kreditorinių ir debitorinių reikalavimų sąrašų nepateikė. Teismas iš pateiktų dokumentų sprendė, kad už ataskaitinį 2011 metų laikotarpį 2011 m. gruodžio 31 dienai atsakovo turtas sudarė 339519 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 271609 Lt, t. y. įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Atsakovas per 2011 metus gavo 34928 Lt pelno, o 2010 metais pelnas buvo 17993 Lt. Atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2011 m. gruodžio 31 dienai buvo 1617 Lt, o skola Valstybės biudžetui – 105770 Lt. Iš Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos teismui pateiktos pažymos matyti, kad 2012 m. balandžio 1 dienai atsakovo skola Valstybės biudžetui sudarė 111920,13 Lt. VĮ Registrų centro ir VĮ Regitra duomenims atsakovas registruotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi. Pažymėjo, kad iš atsakovo 339519 Lt turimo turto, net 245458 Lt sudaro debitorinės skolos, kurios atsakovui turėjo būti grąžintos per 2011 metus. Duomenų, jog debitoriai su atsakovu būtų atsiskaitę, į bylą nėra pateikta.

6931.

702014-03-20 specialisto išvadoje dėl įmonės ūkinės finansinės veiklos tyrimo nustatyta, kad 2011-12-31 pradelsti įsipareigojimai sudarė 216 949 Eur: negrąžinta pradelsta paskolų suma V. G. 113 016,72 Lt, pradelstas įsiskolinimas valstybės biudžetui sudarė 103 932 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-03-24 paskolos V. G. (23 000 Eur) grąžinimo terminas buvo 2011-05-11, o 2011-11-10 ir 2010-12-15 paskolų (30 000 Eur ir 20000 Eur) grąžinimo terminas suėjo 2011-12-31, teismas įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad yra pagrindo vertinti, kad įmonė tapo nemoki ne anksčiau kaip 2012-01-01. Nors ieškovo vertinimu įmonė tapo nemoki anksčiau nei nurodyta FNTT išvadoje, o atsakovo vertinimu vėliau nei 2012-01-01, byloje nepateikta duomenų, kurie paneigtų FNTT išvadoje nurodytus bei byloje pateiktus duomenis.

71Dėl sandorių ginčijimo

7232.

73CK 1.80 straipsnio 1 dalis numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Imperatyvi įstatymo nuostata reiškia, kad teisės subjektas pats negali pasirinkti kitokio elgesio varianto (skirtingai nei esant dispozityviai teisės normai), o privalo elgtis taip, kaip yra nustatyta imperatyvioje teisės normoje (Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191-916/2015, 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017).

7433.

75Bylos duomenimis 2010-07-01 tarp UAB „CB Logistic“ , UAB „ Forvitas“ ir R. B. buvo sudaryta Trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. 1 (4t. b.l.) 81 pagal kurią matyti, kad UAB „Forvitas yra sudaręs sutartį su R. B. dėl 331231 Lt trumpalaikės paskolos sunkvežimių pirkimui. Neapmokėta suma yra 331231 Lt. UAB Forvitas yra sudariusi sutartį su UAB CB Logistic“ dėl autovežių ir priekabų pirkimo. Neapmokėta suma UAB Forvitas“ yra 331231 Lt. Siekiant išvengti užskaitos šalių papildomų išlaidų dėl banko paslaugų, operatyviai ir mažesnėmis sąnaudomis vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, šalys sutaria, pabaigti prievolę priešpriešinio reikalavimo įskaitymu. UAB „CB Logistic“ perima UAB „Forvitas“ įsiskolinimą R. B. už neapmokėtas prekes 331231 Lt sumai. Po atitinkamo tarpusavio užskaitymo UAB CB Logistic“ lieka skolinga 331231 Lt R. B. už autovežius ( t1. b.l. 31).PVM sąskaita faktūra 2010-06-22 tarp pardavėjo UAB „ Forvitas“ ir pirkėjo UAB CB „ Logistic“ ( 4 t. b.l. 80).

7634.

77Byloje pateikta UAB CB „ Logistic“ banko sąskaitos išrašas už laikotarpį nuo 2010-11-11 iki 2011-11-08 1t.b.l.35-40). Byloje pateikti neprotestuotini paprastieji vekseliai 2010-07-01, davėjas UAB „ Logistic“ , gavėjas UAB „Logfina“ , mokėjimo terminai 4382Eur sumai -2010-08-01, 4318 Eur -2010-09-01, 4253 Eur -2010-10-01, 4189 Eur - 2010-11-01, 4124 Eur -2010-12-01,4060 Eur - 2011-01-01, 3995 Eur -2011-02-01, 3931 Eur -2011-03-01, 3866 Eur -2011-04-01, 3802 Eur -2011-05-01, 3738 Eur -2011-06-01, 3673 Eur -2011-07-01, 3609 Eur -2011-08-01, 3544 Eur -2011-09-01, 3480 Eur -2011-10-01,( 2t. b.l. 108- 122). Pateikti kasos išlaidų orderiai ( 2t. b.l. 140-142). Duomenys dėl paskaičiuotų palūkanų (2t. b.l. 164 -167). UAB „ CB Logistic“ „ Snoro banko dokumentai“ ( 2 t.b.l. 168-183).

7835.

79Pateikti memorialiniai orderiai 2010-11,12 mėn. ( 1t. b.l.143,144). BUAB CB „ Logistic“ bankroto administratorė pateikė 2010m. 2011 m. didžiosios knygos kopijas, 2010 m. ,2011 m. PVM deklaracijas, patikslintas 2015 m., Kauno AVMI 2015-05-18 mokestinio patikrinimo išvados kopiją, PVM deklaravimo ataskaitos kopiją ( 2t. 41, 42-65, 66-72, 73-98). Kasos dokumentai nuo 2009 m., kasos pajamų, išlaidų orderiai, avanso apyskaitos ir kt. ( 3t. b.l. 3 -67). Pateikti 2010-09-22, kasos išlaidų orderis Nr. 006, 2010-09-23 kasos išlaidų orderis Nr. 007, 2010-09-30 kasos išlaidų orderis Nr. 009 ( 3t. b.l. 68-71).

8036.

81CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonei pažeidimas. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

8237.

83Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 straipsnio 2 dalis). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad kaltė yra būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga visose valdymo organų civilinės atsakomybės bylose, tiek kai reikalaujama žalos, padarytos nepasiteisinusiais verslo sprendimais, atlyginimo, tiek pažeidus imperatyvias ir (ar) fiduciarines pareigas. Tačiau priklausomai nuo to, kokius neteisėtus veiksmus atliko valdymo organo narys, gali skirtis jo kaltės forma.

8438.

85Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad valdymo organų nariams už fiduciarinių pareigų pažeidimą atsakomybė kyla tik esant jų dideliam neatsargumui arba tyčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013), didelis atsakovo neatsargumas arba tyčia taip pat turi būti nustatyti sprendžiant dėl vadovo veiksmų teisėtumo taikant verslo sprendimų priėmimo taisyklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-331-695/2015). Asmuo padaro žalą tyčia, kai siekia padaryti to tipo žalą arba atitinkamai elgiasi žinodamas, kad konkreti žala atsiras arba labai tikėtina, kad atsiras. Didelis neatsargumas kaip kaltės forma pasireiškia neprotingu arba išskirtiniu rūpestingumo nebuvimu, kai asmuo nėra tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai būtina esamomis aplinkybėmis.

8639.

87Ieškovo reikalavimai pripažinti negaliojančiais sandorius pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 – 8000,00 Lt (2 316,96 Eur) sumai; pagal 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 – 6700,00 Lt (1940,45 Eur) sumai; pagal 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 – 16000,00 Lt (4 633,92 Eur) sumai įvertinus byloje esančius įrodymus ( šios nutarties 33 punktas) šalių paaiškinimus teismo vertinimu nepagrįsti nes nenustatyta, kad būtų pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos. Pats faktas, kad R. B. buvo išmokėtos šios pinigų sumos neįrodo jokių šių sandorių mokėjimų neteisėtumo. Sandoriai sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo, CK 6.9301 straipsnio nuostatos dėl mokėjimų eiliškumo įsigaliojo tik 2013 m. spalio 1 d. Teismo vertinimu pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes vyko įprastinė ūkinė veikla. Ieškovo argumentai, kad galimai lėšos buvo išmokėtos iš suteiktos įmonei paskolos, pats faktas savaime nedaro sandorio negaliojimo CK 1.80 straipsnio prasme, kad prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms. Ieškovas kaip vieną iš pagrindinių argumentų nurodo, kad atsakovas sau išsimokėjo lėšas, o ne kitiems kreditoriams, tačiau nėra pagrindo išvadai, kad toks sandoris yra neteisėtas dėl jau minėtų priežasčių. Taip pat ieškovas akcentuoja, kad atsakovas nesumokėjo PVM, todėl įmonės įsiskolinimai padidėjo. Byloje nustatyti minėtu laikotarpiu konkretūs įsiskolinimai VMI, todėl pagrįsti ieškovo argumentai dėl skolos VMI.

8840.

89Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015). Imperatyvias įstatymuose įtvirtintas pareigas vadovas privalo įvykdyti rūpestingai ir kvalifikuotai, taip, kaip nurodyta įstatymuose, jis neturi galimybės pasirinkti kitokio, nei įstatyme nustatyta, elgesio modelio. Taigi sutiktina, kad įmonės pareiga mokėti mokesčius ir šios pareigos nevykdymas nėra tinkamas. Tačiau konkrečiu atveju nors ir nebuvo laiku sumokėti mokesčiai, atsakovas ir trečiasis asmuo nurodė, kad įmonė PVM mokestį mokėdavo kas pusmetį. Teismas atsižvelgė į iš baudžiamosios bylos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-03-20 Specialisto išvadą Nr.5-4/24 ( 1t.b.l. 13-30). Byloje taip pat yra pateiktą 2014-10-15 Specialisto apklausos protokolą, kuriame nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. ( - ) specialistas atliko ūkinės veiklos tyrimą Nr. ( - ). Dėl tyrimui pateiktų papildomų dokumentų, galima nustatyti UAB „CB Logistic“ turtą ir įsipareigojimus už 2010 m. Nurodoma, kad pagal Kauno VMI 2010-09-14 sprendimą dėl mokestinės nepriemokos UAB „ CB Logistic“ perėmė UAB „Forvitas“ įsiskolinimą VMI 67314,75 Lt sumai. ( 1t. b.l.82,83). Byloje pateiktas 2010-09-14 VMI sprendimas N2-740 ( 4 t. b.l. 82). Taigi įvertinus bylos duomenis nėra pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad atsakovo įmonė dėl vadovo kaltės nemokėjo PVM mokesčių. Teismas įvertinęs visumą įrodymų sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo spręsti dėl minėtų sandorių pripažinimo neteisėtais ieškovo nurodytais argumentais ( šios nutarties 6 punktas).

90 Dėl 37 206,55 Eur sandorio

9141.

92Ieškovas nurodė, kad 2011-12-29 R. B. avanso apyskaitoje įrašyta 37 206,55 Eur (128466,79 Lt) sumos užskaita, tai patvirtina, kad R. B. išduotas 37 206,55 Eur (128466,79 Lt) avansas užskaitomas kaip 37 206,55 Eur (128466,79 Lt) skolos apmokėjimas R. B. pagal 2010-07-01 Trišalės sutarties įsipareigojimus. Tačiau nepagrįstai atsakovas suteikė sau pirmumo teisę, nes tuo metu BUAB „CB Logistic“ turėjo ir kitų įsiskolinimų, kurių gražinimo terminas jau buvo suėjęs. Buvo skola L. K. 42 000 Lt, skola V. G. 79 414,40 Lt, nesumokėtas PVM mokestis 114 709,00 Lt. Bendrai sumoje įmonė turėjo 236 123,40 Lt pradelstų įsipareigojimų ir buvo nemoki, todėl tokiu sandoriu pažeisti kreditorių interesai. Ieškovo vertinimu atsakovas elgėsi nesąžiningai, nes nesirūpino bendrovės gerove bei nesiekė įgyvendinti jos tikslų, kartu nesiėmė jokių veiksmų bendrovės finansinei būklei pagerinti jai prastėjant. Vadovas - nuosekliai ir sistemingai pažeidinėjo fiduciarines pareigas, buvo nelojalus bendrovės atžvilgiu, tokiu būdu pažeidė ABĮ 19 straipsnio 8 dalį bei CK 2.87 straipsnio nuostatas.

9342.

94Kaip jau minėta minimo sandorio sudarymo metu nebuvo įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo laikytis mokėjimų eiliškumo, įmonė nebuvo nemoki. Atsakovo teigimu užskaita buvo atlikta ne 2011-12-29, bet 2011-05-31, todėl atsižvelgiant į tai, kad atliekant įskaitymą įmonė buvo moki, todėl toks sandoris, nors buvo neįvykdytų įsipareigojimų kreditoriams, iš esmės nedraudžiamas. Kodėl į apskaitą nurodyta užskaita įtraukta 2011-12-29 negalėjo paaiškinti. Nurodė, kad visų aplinkybių dėl ieškinio reikalavimų neatsimena. Įmonė neturėjo buhalterinės apskaitos programos, tai gal todėl ir buvo netikslumų. Iš esmės atsakovo argumentus patvirtina byloje pateiktas 2011-05-31 UAB CB „ Logistic“ tarpusavio užskaitymo aktas. Jame nurodoma, kad įmonė L. N. skolinga UAB CB „ Logistic“ o UAB „ CB Logistic“ skolinga G. Siekiant sutrumpinti tarpusavio atsiskaitymą L. N. sumoka pinigus įmonei G už automobilį 34528,00 Lt. UAB „ CB Logistic“ skolinga R. B., skola nurašoma iš R. B. kaip atskaitingo asmens. Pasirašyta direktoriaus R. B. ( 4t. b.l. 21). 2011-12-29 avanso apyskaita, kurioje be kitų duomenų nurodyta 2011-12 mėn. užskaita 128466,79 Lt sumai. ( 1t. b.l. 41). Ieškovo vertinimu avanso apyskaita patvirtina, kad atsakovui buvo išmokėta konkreti suma, tačiau atsakovas tai neigia, nurodydamas kad buvo atlikta užskaita. Byloje nepateikta duomenų apie minėtos sumos išmokėjimą atsakovui. Teismui nėra pagrindo spręsti, kad konkreti užskaita negalėjo būti atlikta 2011-05-31. Tai, kad avanso apyskaitoje duomenys apie užskaitą yra 2011-12-29 data nepaneigia nurodytų aplinkybių dėl šios užskaitos sudarymo datos. Teismo vertinimu avansinė apyskaita nėra pirminis dokumentas, iš esmės įvykių, ūkinių operacijų suvestinė, kurioje esantys duomenys privalo būti pagrįsti lydinčiais dokumentais.

9543.

96Teismui įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą nėra teisinio pagrindo spręsti, kad ieškovo prašomas panaikinti sandoris dėl 37 206,55 Eur užskaitos pažeidžia ieškovo nurodytas imperatyvias įstatymo nuostatas. Kitų įstatymo pagrindų sandorių pripažinimui negaliojančiais ir jų panaikinimui teismas nenustatė ( CPK 178 straipsnis).

97Dėl skolos

9844.

99Dėl reikalavimo priteisti skolą iš R. B. nurodė, kad ieškovas reikalavimą grindžia išanalizuotais 2018-10-31 BUAB „CB Logistic“ buhalteriniais, bankiniais dokumentais esančiais bankroto administratorės V. L. žinioje. Ieškovas pateikė sudarytą Pinigų judėjimo lentelę ( 3t. b.l 81-90). Byloje pateiktos avanso apyskaitos ( 3t. b.l 91-99), kasos dokumentai, sutartys, buhalterinės pažymos, ir kiti dokumentai ( 3t. 100-319), pateikti 2010-09-22, kasos išlaidų orderis Nr. 006, 2010-09-23 kasos išlaidų orderis Nr. 007, 2010-09-30 kasos išlaidų orderis Nr. 009 ( 3t. b.l. 68-71).

10045.

101LITEKO duomenimis Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu 2016-01-20 baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) buvęs BUAB „CB Logistic“ vadovas R. B. buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 184 straipsnio 2 dalyje ir nuteistas. 2016-06-10 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu civilinėje byloje Nr. ( - ) R. B. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį išteisintas, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. BUAB „CB Logistic“ bankroto administratoriaus civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu. Apeliacinės instancijos teismas be kitų argumentų pažymėjo, kad pats teismas savo nuosprendyje pripažino, jog kaip matyti iš bylos medžiagos, R. B. ir V. G. intensyviai bendravo sprendžiant bendrovės verslo klausimus. V. G. buvo AB „Logfina“ direktorius, o R. B. UAB „CB Logistic“ direktorius, juos siejo įvairūs bendri projektai, verslo ryšiai, V. G. skolino R. B. pinigus kaip fizinis asmuo, bei V. G. vadovaujama UAB „Logfina“, kaip juridinis asmuo, skolino pinigus R. B. vadovaujamai UAB „CB Logistic“. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp jų anksčiau buvo kilę civiliniai ginčai, kurie buvo nagrinėjami teisme, tačiau po to jie vėl bendravo, juos ir toliau siejo verslo reikalai. Tarp R. B. ir liudytojo V. G. susiklostė sudėtingi ir painūs verslo santykiai, nesutarimai dėl įvairių sandorių. Teismas akcentavo, kad ypatingai svarbi yra specialisto išvada Nr. 5-4/24, kurioje nurodyta, kad UAB „CB Logistic“ direktoriaus R. B. 2011 m. balandžio mėn. – 2012 m. kovo mėn. avanso apyskaitose įrašyta gauta pinigų suma sutampa su iš kasos ar atsiskaitomosios sąskaitos direktoriui R. B. išduota pinigų suma, pinigų panaudojimas, t. y. paskolų grąžinimas, apmokėjimas tiekėjams ir kt. pagrįstas išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

10246.

103Civilinei atsakomybei kilti būtina šių sąlygų visuma: neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys taip neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) (CK 6.247 straipsnis), kaltė (6.248 straipsnis) ir žala (nuostoliai) (CK 6.249 straipsnis). Nesant bent vienos iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Ieškovas nors ir nurodė iš ko kildinama skola, detalizuodamas paties sudarytose lentelėse nurodė jos dydį, tačiau iš esmės byloje nenustatyta, kad būtent tokia žala kreditorių interesams padaryta. Nors ieškovas nereiškė reikalavimo priteisti žalą, reikalavimą suformulavo, kaip reikalavimą iš atsakovo R. B. priteisti skolą BUAB „ CB Logistic“ , tačiau iš esmės argumentuoja žalos padarymą. Įvertinus byloje esančius įrodymus nėra pagrindo spręsti, kad atsakovo veiksmais padaryta konkreti žala, ar kad atsakovas yra skolingas įmonei minėtą ieškovo nurodytą sumą. Ieškovo pateikta ir galimai jo paties sudaryta Pinigų judėjimo lentelė ( 3t. b.l 81-90) nepagrindžia nurodyto skolos dydžio. Pats faktas, kad R. B. buvo išmokėtos konkrečios sumos įmonės ūkinei veiklai vykdyti, jų nurodymas lentelėse pats savaime neįrodo jokių šių mokėjimų neteisėtumo. Byloje pateiktos avanso apyskaitos ( 3t. b.l 91-99), kasos dokumentai, sutartys, buhalterinės pažymos, ir kiti dokumentai ( 3t. 100-319) nepatvirtina ieškovo nurodytų aplinkybių.

10447.

105Teismo vertinimu, atsižvelgiant ir į papildomus ieškovo paaiškinimus dėl lentelėse atvaizduotų skaičių, lentelėse pateikti duomenys neatitinka buhalterinių įmonės dokumentų, t. y. jie pateikti ne visi, nes ieškovas kasos išlaidų dokumentais, sąskaitų išrašais įrodinėja pinigų išmokėjimo R. B. faktą, tačiau nepateikė R. B. iš įmonės išmokėtų pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą patvirtinančių dokumentų, sąskaitų-faktūrų už įmonei pirktas prekes ir paslaugas, šias prekes ir paslaugas pardavusių asmenų kasos pajamų orderių, kasos kvitų ir kt. Teismo vertinimu ieškovas nurodytų lentelėje išmokėtų lėšų nesusiejo su kitais dokumentais įrodinėdamas jų panaudojimą ar nepanaudojimą. Sutiktina su bankroto administratore, kad nėra išsamių duomenų kaip ir kur panaudotos lėšos, todėl nėra suprantami pateikti skaičiavimai, vien skaičiai neįrodo esant konkretų skolos dydį. Ieškovui atsisakius ekspertizės, esant ieškovo pateiktiems nepakankamiems duomenims, teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens pozicija , kad tikslinga vadovautis FNTT išvada, kuri nepaneigta, jokio kitų specialistų, ekspertų išvadų nėra pateikta.

10648.

107FNTT 2014-03-20 specialisto išvadoje Nr. 5-4/24 be kita ko konstatuota, jog BUAB „CB Logistic“ tvarkytoje 2010 m., 2011 m. sausio-kovo mėn. apskaitoje apskaičiuojama, kad atskaitingam asmeniui R. B. avansu išduotų pinigų dokumentinis likutis 2011-04-01 dienai sudaro 209 227,72 Lt (specialisto išvados 15 lapo pirma pastraipa). Kai tuo tarpu ieškovo pateikiamoje lentelėje nurodyta, jog tai dienai skolingas 596 338,17 Lt. Nors ieškovas patikslino ieškinio reikalavimus sumažindamas reikalavimą vekseliuose nurodytoms sumoms, tačiau esmės ši aplinkybė nekeičia. Ieškovo pareiga įrodyti, kad atsakovas yra skolingas įmonei, todėl vien faktų nurodymas jog jam buvo sumokėti pinigai yra nepakankami ( CPK 178 straipsnis). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas pinigus panaudojo ne įmonės interesais, ar, kad jų nepanaudojęs pinigų negrąžino įmonei. Pažymėtina, kad FNTT specialisto išvadoje konstatuota priešingai, kad BUAB „CB Logistic” direktoriaus R. B. 2011 m. balandžio mėn. - 2012 m. kovo mėnesio avanso apyskaitoje įrašyta gauta pinigų suma sutampa su iš kasos ar atsiskaitomosios sąskaitos direktoriui išduota pinigų suma, pinigų panaudojimas, t. y. paskolų gražinimas, apmokėjimas tiekėjams ir kt. pagrįstas išlaidas patvirtinančiais dokumentais. Taigi, byloje nenustatyti nei neteisėti atsakovo veiksmai, nei žalos padarymo faktas, nei skolos faktas, todėl nėra pagrindo analizuoti koks jei ne nurodytas ieškovo galėtų būti tikslus žalos ar skolos dydis.

10849.

109Byloje nėra pateikta duomenų galinčių sudaryti pagrindo spręsti, kad galimai atsakovas netinkamai panaudojo lėšas, ar jas panaudojo savo interesais, nėra galimybės padaryti neabejotinas išvadas nes netinkamas lėšų panaudojimas turi būti įrodytas. Be to, kaip minėta teismas spręsdamas dėl tyčinio bankroto iškėlimo vertino visumą įrodymų ir neteisėtų R. B. veiksmų nenustatė. 2016-06-26 Šiaulių apygardos teismo nutartyje teismas konstatavo, kad nėra nustatyta (įrodyta), kad BUAB „CB Logistic“ sudarytais sandoriais ar kitokia jos veikla būtų nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, kad dėl įmonės valdymo organų sprendimų įmonės turtas būtų tyčia paslėptas, iššvaistytas ar pasisavintas. Todėl padarė išvadą, kad nenustačius ĮBĮ 20 straipsnyje numatytų tyčinio bankroto požymių, nėra pagrindo įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. ( 1t. b.l.132-139).

11050.

111Apibendrinant išdėstytus argumentus, teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja sąlygos netiesioginiam ieškiniui tenkinti. Ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma suteikia pagrindo išvadai, kad byloje ieškovo ieškinio reikalavimai nepagrįsti ir neįrodyti, todėl ieškinio reikalavimai pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-22 kasos išlaidų orderį Nr. 006 - 8 000,00 Lt (2 316,96 Eur) sumai; pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-23 kasos išlaidų orderį Nr. 007 - 6 700,00 Lt (1 940,45 Eur) sumai; pripažinti negaliojančiu sandorį pagal 2010-09-30 kasos išlaidų orderį Nr. 009 - 16 000,00 Lt (4 633,92 Eur) sumai; priteisti 69 194,57 Eur (238 915,01 Lt) skolą iš R. B.; pripažinti negaliojančiu 2011-12-29 sandorį pagal užskaitą sumoje 37 206,55 Eur (128 466,79 Lt); taikyti restituciją pilna apimtimi; priteisti 5 procentus procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki pilno atsiskaitymo, atmestini. Iš esmės teismas pažymi, kad neturi pareigos detaliai atsakyti į kiekvieną ieškovo argumentą. Pažymi, kad teismui nėra teisinio pagrindo nesutikti su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais.

11251.

113Dėl ieškinio senaties, senaties samprata yra pateikta CK 1.124 straipsnyje, kuriame nurodoma, kad ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį ir jeigu teismas praleisto termino neatnaujina (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Šiuo atveju atsakovas ir trečiasis asmuo prašė taikyti ieškinio senatį ieškinio reikalavimams dėl žalos atlyginimo, bei reikalavimui actio Pauliana pagrindu pareikšti. Formaliai vertinant būtų galima spręsti, kad senaties terminas reikalavimams praleistas, tačiau atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, į netiesioginio ginčo esmę, į viešą interesą šio pobūdžio bylose, taip pat į tai, kad iš esmės ieškinio reikalavimai atmestini aukščiau nurodytais pagrindais, sprendžia, kad ieškinio senaties terminas netaikytinas, ir šiuo klausimu nėra tikslinga plačiau pasisakyti.

114Dėl bylinėjimosi išlaidų

11552.

116Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Tačiau teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

11753.

118A. R. B. pareiškė prašymą priteisti 1512,50 Eur pagal 2019-02-18 pinigų priėmimo kvitą ir 242 Eur pagal 2019-05-09 pinigų priėmimo kvitą, iš viso 1754, 50 Eur atstovavimo išlaidų. Pateikė kvitus patvirtinančius lėšų sumokėjimą. Trečiasis asmuo bankroto administratorė V. L. pareiškė prašymą priteisti 1270 Eur atstovavimo išlaidų, pateikė 2019-05-08 mokėjimo nurodymą.

11954.

120Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytus rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius, kurie apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Įvertinus Rekomendacijose numatytą advokato darbo užmokestį, nagrinėjamo klausimo sudėtingumą, procesinių dokumentų kiekį bei jų apimtį, galimas advokato darbo laiko sąnaudas rengiant procesinius dokumentus, rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, dalyvavimą teisme, teismas sprendžia, kad prašomos priteisti išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta iš ieškovo atsakovui R. B. priteistina 1754, 50 Eur, trečiajam asmeniui V. L. priteistini 1270 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

121Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi, 145 straipsnio 2 dalimi, 150 straipsniu, 259-260 straipsniais, 263-270 straipsniais

Nutarė

122Netiesioginį ieškinį atmesti.

123Priteisti iš ieškovo V. G. atsakovui R. B. 1754, 50 Eur ( vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt keturis litus 50ct) atstovavimo išlaidų.

124Priteisti iš ieškovo V. G. trečiajam asmeniui bankroto administratorei V. L. 1270 Eur ( vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt eurų ) atstovavimo išlaidų.

125Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

126Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. sekretoriaujant M. Š., dalyvaujant vertėjai J. Z. B., ieškovui V. G.,... 3. atsakovui R. B., jo atstovui advokatui A. G., bankrutavusios uždarosios... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Ieškovas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB)... 8. 2.... 9. Ir paskutiniu patikslintu netiesioginiu ieškiniu pareiškė prašymą... 10. 3.... 11. Nurodė, kad iki bankroto bylos iškėlimo įmonės direktoriumi ir kasininku... 12. 4.... 13. Pagal įmonės UAB „CB Logistic“ direktoriaus R. B. priimtą sprendimą, R.... 14. 5.... 15. 2018 m. spalio 31 d. susipažinęs su BUAB „CB Logistic“ buhalteriniais... 16. 6.... 17. A. R. B., kaip bendrovės vadovo, neteisėti veiksmai akivaizdūs, jis buvo... 18. 7.... 19. Ieškovas nurodė, kad ieškinio nereiškia actio Paulino pagrindu. Ieškovo... 20. 8.... 21. A. R. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad tiek pirminis tiek patikslinti... 22. 9.... 23. Dėl reikalavimo priteisti skolą iš R. B. nurodė, kad ieškovas reikalavimą... 24. 10.... 25. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2011-12-29 sandorį pagal... 26. 11.... 27. P. R. B. nurodė, kad įmonė PVM mokestį mokėjo kas pusmetį. Iki bankroto... 28. 12.... 29. Trečiasis asmuo BUAB „CB Logistic“ bankroto administratorė V. L. su... 30. 13.... 31. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiais tris sandorius, sudarytus pagal... 32. 14.... 33. Pagal įmonės dokumentus, trišalę 2010-07-01 sutartį tarp UAB „CB... 34. 15.... 35. Bankroto administratorės vertinimu ieškinio reikalavimams pagrįsti įrodymų... 36. 16.... 37. Dėl 69 194,57 Eur skolos priteisimo, nurodė, kad ieškovas nurodė, kad iš... 38. 17.... 39. Dėl 2011-12-29 sandorio pagal užskaitą sumoje 37 206,55 Eur pripažinimo... 40. Ieškinys atmestinas ... 41. 18.... 42. Byloje nustatyta, kad UAB „CB Logistic“ viešajame registre įregistruota... 43. 19.... 44. 2018-03-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtinta nepatenkintų... 45. 20.... 46. LITEKO duomenimis teismuose buvo inicijuota ieškinių, kurie išnagrinėti ir... 47. 21.... 48. Iš ieškovo į bylą 2019-01-10 pateikto 2016-04-27 prašymo dėl bankroto... 49. 22.... 50. LITEKO duomenimis 2016-06-26 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje... 51. 23.... 52. Ieškovas nurodo, kad bankroto administratorė nepagrįstai nesikreipė į... 53. 24.... 54. Minėtoje nutartyje teismas akcentavo dėl kreditorių teisių, kad jei mano,... 55. Dėl ieškovo reikalavimų... 56. 25.... 57. Iš esmės, kaip minėta šioje konkrečioje byloje kyla ginčas dėl to, kad... 58. 26.... 59. Pažymėtina, kad CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo... 60. 27.... 61. CK 6.68 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir... 62. 28.... 63. Netiesioginį ieškinį pareikšti galima tik esant visoms būtinosioms... 64. 29.... 65. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje, atsakovas atsiliepime privalo nurodyti... 66. Dėl įmonės mokumo ... 67. 30.... 68. Nors ieškovas teigia, kad šiuo atveju nėra svarbu kada įmonė tapo nemoki,... 69. 31.... 70. 2014-03-20 specialisto išvadoje dėl įmonės ūkinės finansinės veiklos... 71. Dėl sandorių ginčijimo ... 72. 32.... 73. CK 1.80 straipsnio 1 dalis numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 74. 33.... 75. Bylos duomenimis 2010-07-01 tarp UAB „CB Logistic“ , UAB „ Forvitas“ ir... 76. 34.... 77. Byloje pateikta UAB CB „ Logistic“ banko sąskaitos išrašas už... 78. 35.... 79. Pateikti memorialiniai orderiai 2010-11,12 mėn. ( 1t. b.l.143,144). BUAB CB... 80. 36.... 81. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 82. 37.... 83. Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 straipsnio 2 dalis).... 84. 38.... 85. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad valdymo organų nariams už... 86. 39.... 87. Ieškovo reikalavimai pripažinti negaliojančiais sandorius pagal 2010-09-22... 88. 40.... 89. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonės administracijos vadovas... 90. Dėl 37 206,55 Eur sandorio ... 91. 41.... 92. Ieškovas nurodė, kad 2011-12-29 R. B. avanso apyskaitoje įrašyta 37 206,55... 93. 42.... 94. Kaip jau minėta minimo sandorio sudarymo metu nebuvo įtvirtinto imperatyvaus... 95. 43.... 96. Teismui įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą nėra teisinio... 97. Dėl skolos... 98. 44.... 99. Dėl reikalavimo priteisti skolą iš R. B. nurodė, kad ieškovas reikalavimą... 100. 45.... 101. LITEKO duomenimis Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu 2016-01-20... 102. 46.... 103. Civilinei atsakomybei kilti būtina šių sąlygų visuma: neteisėti veiksmai... 104. 47.... 105. Teismo vertinimu, atsižvelgiant ir į papildomus ieškovo paaiškinimus dėl... 106. 48.... 107. FNTT 2014-03-20 specialisto išvadoje Nr. 5-4/24 be kita ko konstatuota, jog... 108. 49.... 109. Byloje nėra pateikta duomenų galinčių sudaryti pagrindo spręsti, kad... 110. 50.... 111. Apibendrinant išdėstytus argumentus, teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju... 112. 51.... 113. Dėl ieškinio senaties, senaties samprata yra pateikta CK 1.124 straipsnyje,... 114. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 115. 52.... 116. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 117. 53.... 118. A. R. B. pareiškė prašymą priteisti 1512,50 Eur pagal 2019-02-18 pinigų... 119. 54.... 120. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 121. Šiaulių apygardos teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 122. Netiesioginį ieškinį atmesti.... 123. Priteisti iš ieškovo V. G. atsakovui R. B. 1754, 50 Eur ( vieną tūkstantį... 124. Priteisti iš ieškovo V. G. trečiajam asmeniui bankroto administratorei V. L.... 125. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam... 126. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui....