Byla 2A-343-280/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),

3sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei,

4dalyvaujant ieškovui K. Š. , jo ir ieškovės R. Š. atstovui advokatui R. V. ,

5atsakovės atstovui advokatui O. U. ,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. P. apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų R. Š. ir K. Š. ieškinį atsakovei A. P. , tretiesiems asmenims Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą pažeidimo pašalinimo, ir

Nustatė

7ieškovai R. Š. ir K. Š. prašė teismo įpareigoti atsakovę nukelti nuo ieškovams priklausančio 0.5621ha ploto žemės sklypo, esančio Rūgšteliškio kaime, Utenos rajone, 2 poilsio namelius, lauko virtuvę, lauko tualetą, šulinį, bei sutvarkyti žemės sklypą, nustatant 30 dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, nustatyti, kad jei atsakovė per teismo nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo nukelti statinius, ieškovai turi teisę atlikti teismo sprendimu atsakovei nustatytus įpareigojimus atsakovės sąskaita, išieškant iš atsakovės šiuo tikslu reikiamas išlaidas bei dėl to patirtus nuostolius. Teigė, kad atsakovė A. P. iš UAB „Transorloja" įsigijo poilsio namelius, lauko virtuvę ir stoginę, esančius Rūgšteliškio k., Utenos rajone, 0,5621 ha ploto žemės sklype ir į šiuos statinius įregistravo nuosavybės teises Nekilnojamojo turto registre. Stoginę, pažymėtą indeksu 41 lž, buvusią jų žemės sklype, atsakovė jau nugriovė, pasibaigus jos gyvavimo trukmei. Šiai dienai jų žemės sklype yra likę trys atsakovei priklausantys nekilnojamojo turto registre įregistruoti pastatai - 2 poilsio nameliai bei lauko virtuvė ir atsakovės neteisėtai ir savavališkai pastatytas lauko tualetas bei įrengtas šulinys. Šiuos statinius atsakovė naudoja savo asmeniniams poilsio poreikiams tenkinti. Žemės sklypas, kuriame stovi minėti statiniai, nuosavybės teise priklauso jiems. Nurodo, kad 2008-06-29 suėjo nuomos terminas ir 2003-06-30 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N82/03-0113 pasibaigė. 2008 m. balandžio 28 d. UAB "Transorloja" bei atsakovės atstovui buvo persiųsti priminimai-prašymai dėl žemės sklypo atlaisvinimo ir prašė iki 2008-07-31 atlaisvinti žemės sklypą. Atsakovei priklausantys nameliai, kurie stovi ant ieškovo žemės, pastatyti 1969 metais, tai reiškia, kad šių namelių gyvavimo trukmė nustatyta iki 2009 metų. Teigia, kad perspektyvoje Rūgšteliškio kaime esančius poilsio namelius planuota iškelti, numatant galimybę statyti sodybos apimties rekreacinę bazę.

8Utenos rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį tenkino, įpareigojo atsakovę A. P. nukelti nuo K. Š. ir R. Š. nuosavybės teise priklausančio 0.5621 ha ploto žemės sklypo atsakovei priklausančius- poilsio namelius, lauko virtuvę, lauko tualetą, šulinį bei sutvarkyti šį žemės sklypą, nustatant 30 dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos šio teismo įpareigojimo įvykdymui. Atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, ieškovai turi teisę atlikti teismo sprendimu atsakovei nustatytus įpareigojimus atsakovės sąskaita, išieškant iš atsakovės šiuo tikslu reikiamas išlaidas bei dėl to patirtus nuostolius. Konstatavo, kad tarp Valstybės, atstovaujamos Utenos apskrities viršininko administracijos ir UAB „Transorloja“ 2003-06-30 buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir 5621 kv.m. žemės sklypas, esantis Rūgšteliškio k., Utenos raj., 5 metams buvo išnuomotas UAB „Transorloja“. Šio žemės sklypo nuoma baigėsi 2008-06-30. Ieškovai šį žemės sklypą įgijo 2007-08-29 pagal paveldėjimo teisės liudijimą, jį įregistravo 2007-09-10 nekilnojamojo turto registre ir tapo šio žemės sklypo savininkais. 2008-06-30 pasibaigus ginčo sklypo nuomos sutarčiai nauji šio žemės sklypo savininkai nesutiko atsakovei išnuomoti šį sklypą. Kadangi 5621 kv.m. ploto žemės sklypas asmeninės nuosavybės teise priklauso ieškovams, ieškovai atsakovei nenuomoja žemės, o atsakovės statiniai stovi ant ieškovams priklausančios žemės ir pažeidžia jų teises, todėl atsakovė privalo atlaisvinti ieškovams priklausantį žemės sklypą, esantį Rūgšteliškio km., Utenos raj.

9Apeliaciniu skundu A. P. prašo 2011 m. vasario 18 d. Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime yra pasisakyta tik dėl terminuotos žemės sklypo nuomos sutarties pasibaigimo fakto ir pasekmių. Dėl kitų nurodytų ieškinio pagrindų, dėl atsakovės atsikirtimų į ieškovų reikalavimus, jų pagrindimo, motyvų teismo sprendime iš viso nėra. Nurodo, kad 2005-09-02 įsigijo asmeninės nuosavybės teisėmis poilsio namelius bei jų priklausinius: lauko virtuvę ir stoginę, esančius Utenos r., Rūgšteliškio k., 0,5621 ha žemės sklype, kartu įgydama teisę nuomos pagrindais naudotis šiuo žemės sklypu. Prieš sudarant minėtą pastatų perleidimo sandorį, žemės savininkė D.S. Š. buvo tinkamai informuota apie pirmenybės teisę pastatus įsigyti, tačiau šia teise nepasinaudojo. Nurodo, kad žemės savininkui (D. Š. , o jai mirus - ieškovams) perėjo teisės ir pareigos pagal 2003-06-30 žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N82/03-0113. Sutinkamai su šios sutarties 4 p. nuostatomis žemės sklype esančių pastatų naudojimo (t.y. tik eksploatavimo) sąlygos pasibaigus žemės nuomos sutarčiai apsprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Be to, nurodoma, kad „pasibaigus žemės nuomos terminui, pastatai ir įrenginiai lieka jų savininkams (t.y. atsakovei), kurie turės teisę į nuomotojo (ieškovų) nustatyto dydžio servitutą". Nurodo, kad pasibaigus 2003-06-30 žemės sklypo nuomos sutarties Nr. N82/03-0113 terminui ir žemės sklypo nuomininkui (t.y. atsakovei) toliau naudojantis žemės sklypu daugiau kaip 10 dienų, bei nenukėlus pastatų nuo žemės sklypo, šalys ir pirmosios instancijos teismas, be LR CK 6.562 str. 1 p., privalėjo vadovautis ir LR CK 6.481 str., t.y. galima pagrįstai konstatuoti, kad terminuota žemės sklypo nuomos sutartis ne pasibaigė, o tapo neterminuota ir nuomos santykiai tarp ginčo šalių tęsėsi toliau, iki teismo sprendimu buvo nustatytas servitutas ieškovų žemės sklypo daliai. Teigia, kad 2008-04-28 „priminimas" negali būti vertinamas kaip žemės sklypo savininkų prieštaravimas tolesniam žemės sklypo naudojimui, nes jame nėra privalomo ir vienareikšmiško reikalavimo nukelti statinius, jis yra adresuotas UAB „Transorlojai", o ne atsakovei, ieškovas K. Š. pasisakė tik dėl tolesnės sklypo nuomos ir neneigia žemės sklypo (jo dalies) naudojimosi kitokiu būdu galimybės. Ieškovas K. Š. turėjo teisę išreikšti tik savo asmeninę nuomonę ir neturėjo tokios teisės kito ieškovo (R. Š. ) atžvilgiu, nes 2007-08-07 įgaliojimu bendrasavininkė R. Š. jam suteikė teises ją atstovauti tik žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8237/0002-123, atžvilgiu, o ginčas vyksta dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8237/0002-118. Utenos rajono apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimu buvo nustatytas 4,05 m. pločio kelio servitutas, teikiantis teisę atsakovei eiti ir važiuoti transporto priemonėmis šiuo keliu bei servitutas žemės sklypo daliai, tikslu poilsiui bei rekreacijai naudotis atsakovei nuosavybės teisėmis priklausančiais statiniais (dviem poilsio nameliais ir lauko virtuve), esančiais ieškovų žemės sklype. Panevėžio apygardos teismo 2010-05-04 nutartimi teismo sprendimas buvo pakeistas ir papildytas tik ta apimtimi, kad apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad apylinkės teismo sprendimu nustatytas servitutas yra atlygintinis. Nurodo, kad tinkama, atitinkanti esminius statinių reikalavimus statinių (poilsio namelių ir lauko virtuvės) būklė nustatyta rašytiniais įrodymais.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą K. Š. prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2008-06-29 suėjo nuomos terminas ir 2003-06-30 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N82/03-0113 pasibaigė, todėl atsakovė privalo visiškai atlaisvinti ginčo žemės sklypą ir grąžinti atlaisvintą žemės sklypą. R. Š. buvo tiek žodžiu, tiek raštu įgaliojusi išreikšti žemės nuomininkui prieštaravimą dėl tolesnio naudojimosi žemės sklypus po termino pabaigos. Teigia, kad atsakovei priklausantys nameliai pastatyti 1969 metais, tai reiškia, kad šių namelių gyvavimo trukmė nustatyta iki 2009 metų. Yra žemės sklypo teisėti savininkai, o atsakovė šiuo metu neteisėtai, be jų leidimo ir sutikimo, šiuo turtu naudojasi. Šiais savo veiksmais atsakovė pažeidžia jų, nurodyto turto savininkų, daiktinę teisę, o būtent valdymo ir naudojimo teises.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą R. Š. prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad šiai dienai jų žemės sklype yra likę trys atsakovei priklausantys nekilnojamojo turto registre įregistruoti pastatai - 2 poilsio nameliai bei lauko virtuvė ir atsakovės neteisėtai ir savavališkai pastatytas lauko tualetas bei įrengtas šulinys. Šiuos statinius pastatė atsakovė ir jais naudojasi savo asmeniniams poilsio poreikiams tenkinti. Nurodo, kad 2008 m. balandžio 28 d. UAB "Transorloja" bei atsakovės atstovui buvo persiųsti priminimai-prašymai dėl žemės sklypo atlaisvinimo. Nurodo, kad 2008-06-29 suėjo nuomos terminas ir 2003-06-30 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N82/03-0113 pasibaigė, todėl atsakovė privalo visiškai atlaisvinti ginčo žemės sklypą ir grąžinti atlaisvintą žemės sklypą. Teigia, kad jų pozicija dėl to, kad jie nesutinka su nuomos sutarties pratesimu, yra konstatuota Panevėžio apygardos teismo 2010-05-04 nutartyje, todėl ši aplinkybė iš naujo neįrodinėjama. Teigia, kad atsakovei priklausančių pastatų gyvavimo trukmė baigiasi 2009 metais ir remiantis LR Statybos įstatymu jie nugriautini. Kiti pastatai - lauko tualetas ir šulinys yra pastatyti be jų ar buvusios žemės sklypo savininkės sutikimo bei pažeidus 2002 04 16 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 184 patvirtinto STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" nuostatas, reglamentuojančias nesudėtingų statinių statybą saugomoje teritorijoje. Atsakovė, neturėdama žemės sklypo savininko sutikimo, užstatė papildomą žemės sklypo plotą, nors tokia galimybė nebuvo numatyta nuomos sutartyje, todėl remiantis LR CK 6.557 str. 2 d. privalo statinius nugriauti.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nurodo, kad sprendimą teismas gali priimti savo nuožiūra. Teigia, kad nėra kompetetinga spręsti klausimų, susijusiu su privačios žemės valdymu ir naudojimu bei žemės nuomos sutarčių sudarymu. Pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad minėti statiniai negali būti eksploatuojami.

13Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas (CPK CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalys). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, 338 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė A. P. iš UAB „Transorloja“ pagal 2005-09-02 pirkimo-pardavimo sutartį, not. reg. Nr. DM-7031, ir turto perdavimo aktą įsigijo poilsio namelius, lauko virtuvę ir stoginę, esančius Rūgšteliškio k., Utenos rajone, 0,5621 ha ploto žemės sklype (b.l. 20-22). 2005-09-05 į šiuos statinius įregistruotos ieškovės nuosavybės teisės Nekilnojamojo turto registre (b.l. 18-19). 2003-06-30 tarp LR Valstybės, atstovaujamos Utenos apskrities viršininko administracijos, ir UAB „Transorloja“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis (b.l.42-43), pagal kurią 0,5621 ha ploto žemės sklypas, esantis Rūgšteliškio kaime, Utenos rajone, penkiems metams buvo išnuomotas UAB „Transorloja“, o minėtos sutarties 4 p. numatė, kad pasibaigus žemės nuomos terminui, pastatai ir įrenginiai lieka jų savininkams, kurie turės teisę į nuomotojo nustatyto dydžio servitutą. 2003-07-23 Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr.13-5001 D.S. Š. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant natūra 0,5621 ha ploto žemės sklypą Rūgšteliškio kaime, Utenos rajone, kuriame yra atsakovės nuosavybės teise priklausantys statiniai (b.l. 44-45), kartu perduodant žemės savininkui teises ir pareigas pagal valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N82/03-0113. Mirus D.S. Š. , nuosavybės teisės perėjo jos įpėdiniams R. Š. ir K. Š. , kurie šias teises įregistravo 2007-09-10 Nekilnojamojo turto registre (b.l. 11-12). Utenos rajono apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimu nustatytas 0,5621 ha bendro ploto žemės sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0030-8730, esančiame Rūgšeliškio k., Utenos r. 0,0653 ha servitutas (b.l.97-102). Panevėžio apygardos teismo 2010-05-04 nutartimi sprendimas buvo pakeistas ir nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytas servitutas yra atlygintinas (b.l. 103-112). Teismų sprendimais nustatytas servitutas yra registruotas nekilnojamojo turto registre (b.l. 114-116).

16Ieškovai prašo nukelti poilsio namelius, virtuvę bei savavališkai pastatytus lauko tualetą ir šulinį nuo jiems nuosavybės teise priklausančio 0,5621 ha ploto žemės sklypo, atsakovė nesutinka su ieškovo prašymu bei Utenos rajono apylinkės teismo 2011-02-18 sprendimu ir prašo teismo sprendimą panaikinti.

17Bylos medžiaga nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškovų žemės sklypo daliai0,0653 ha nustatytas servitutas.

18Servitutas yra daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą. Tai suteikimas teisės viešpataujančiojo daikto savininkui ar valdytojui naudotis svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu) arba to daikto savininko, valdytojo teisių naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto) tinkamą naudojimą (CK 4.111 straipsnis). Servitutas nustatomas įstatymu, įstatymo nustatytais atvejais administraciniu aktu, sandoriais ir teismo sprendimu (CK 4.124 straipsnio 1 dalimi). Taigi servituto tikslas užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovams K. Š. bei R. Š. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Utenos rajono apylinkės teismo 2011-02-18 sprendimu buvo nustatytas konkrečiai apibrėžtas 0,0653 ha ploto servitutas (CK 4.119 straipsnis), suteikiantis A. P. teisę valdyti ir naudoti pagal tiesioginę paskirtį – poilsiui ir rekreacijai poilsio namelius, lauko virtuvę, bei naudoti šulinį, taip pat nustatytas kelio servitutas, suteikiant A. P. teisę eiti ir važiuoti transporto priemonėmis 4,05 m. pločio keliu. Teisėjų kolegija pažymi, jog Utenos apskrities viršininko administracijos 2003 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 13-5001 0,5621 žemės sklypas sklype Nr. 118 buvo grąžintas natūra atsakovų motinai D. S. Š. , kartu perduodant žemės savininkui teises ir pareigas pagal valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N82/03-0113, kurioje 4 p. numatė, kad pasibaigus žemės nuomos terminui, pastatai ir įrenginiai lieka jų savininkams, kurie turės teisę į nuomotojo nustatyto dydžio servitutą. Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu bei Panevėžio apygardos teismo nutartimi nustatytas atlygintinas servitutas. CK 4.124 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš servituto kylančios teisės ir pareigos subjektams atsiranda tik įregistravus servitutą. Pagal įstatymą iš servituto nustatymo kylančių teisių ir pareigų atsiradimas siejamas su dviem juridiniais faktais: 1) sutarties, įstatymo, teismo sprendimo arba administracinio akto, nustatančiais servitutą, buvimu; 2) servituto įregistravimu įstatymo nustatyta tvarka. Teismų procesiniais sprendimais nustatytas servitutas ir yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Taigi būtent šie teismų sprendimai yra žemės sklypo servituto ieškovams priklausančiame žemės sklype nustatymo pagrindas, servitutas nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, yra registruotas nekilnojamojo turto registre ir toliau galima svarstyti dėl ieškovo reikalavimo, ar nustatyto servituto būtinumas išnyko dėl pasibaigusio poilsio namelių gyvavimo termino. Dėl servituto panaikinimo

19Kaip matyti iš CK 4.130 straipsnio, servitutas gali būti panaikintas tik įstatymų nustatyta tvarka šalims dėl to susitarus ar kitais specialiais CK numatytais pagrindais, įskaitant atvejus, kai išnyksta servituto būtinumas ar pablogėja tarnaujančio daikto būklė. Ieškovai savo reikalavimą nugriauti atsakovei priklausančius namelius motyvuoja LR aplinkos apsaugos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565 patvirtintu Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gavimo trukmė“, kadangi gyvavimo trukmė reglamente nustatyta 40 metų, o nameliai pastatyti 1969 metais, tai jų gyvavimo trukmė baigėsi 2009 m. Vadovaujantis CK analize, galima daryti išvadą, kad dėl pablogėjusios būklės servitutas gali būti panaikintas, jei dėl tokios būklės objektyviai negalima būtų naudotis nameliais – jie sugriūtų ar pan., tačiau vien dėl to, jog reglamente nustatyta statinių gyvavimo trukmė 40 metų, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad jie yra netinkami naudojimui bei eksploatavimui. Pažymėtina, jog reglamente nustatyta statinio gyvavimo trukmė yra tik prognozuotina reikšmė ir kiekvienam konkrečiam statiniui ji nustatoma atsižvelgus į byloje nustatytas faktines aplinkybes. Iš byloje pateiktos specialisto išvados matyti, kad poilsio paskirties namelių ir lauko virtuvės, esančių Rūgšeliškio km., Tauragnų sen., Utenos raj., kadastrinių matavimų plane žymimų žymenimis 1K1/ž, 2K1/ž ir 3I1/ž būklė, nepaisant prognostinės 40 metų tarnavimo trukmės kokybiškos statybos ir tinkamo naudojimo pasekmėje, atitinka statinių esminius privalomuosius reikalavimus, naudojimo grėsmės nekelia, ir yra tinkami naudoti toliau be apribojimų (b.l. 117-119). Ieškovas K. Š. bei jo atstovas R. V. nurodė, kad atsakovė naudojasi nameliais bei jų priklausiniais. Pažymėtina, kad net ir poilsio nameliams susidėvėjus ar jiems reiktų rekonstrukcijos, servitutas negali būti panaikintas. Net ir konstatavus būtinumą rekonstruoti tarnaujantį daiktą, pats servituto buvimas neužkerta kelio rekonstrukcijos darbams.

20Ieškovai taip pat prašo įpareigoti atsakovę nugriauti šulinį bei lauko tualetą. Antraeiliais daiktais – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant juridiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis (geografinė padėtis, buvimas greta vienas kito), bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“, Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-134/2008). Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu ieškovų atstovas R. V. nurodė, kad šulinys ir lauko tualetas buvo iki statinius įsigyjant atsakovei ir jiems nustatytas servitutas, jais atsakovė naudojasi, šias aplinkybės pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino ir ieškovas K. Š. . Akivaizdu, kad tarp poilsio namelių ir tualeto bei šulinio yra nuolatinis funkcinis ryšys. Šie priklausiniai tarnauja pagrindiniam daiktui, t.y. poilsio nameliams. Aiškindamas CK 4.14 straipsnio normą, pagal kurią antraeilį daiktą (priklausinį) ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1051/2003; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005 ir kt.). Todėl kolegija daro išvadą, kad ieškovai neįrodė aplinkybių, patvirtinančių servituto pasibaigimą, antraeiliai daiktai - tualetas ir šulinys - yra pagrindinio daikto priklausinys, todėl juos ištinka tas pats likimas kaip ir pagrindinio daikto. Dėl nustatyto servituto atlygintinumo

21Nors byloje nekeliama nustatyto servituto atlygintinumo problema, tačiau teisėjų kolegija šiuo klausimu pasisako. Įstatyme įtvirtinta galimybė tarnaujančiojo daikto savininkui atlyginti jo patirtus nepatogumus, susijusius su servituto nustatymu. Tarnaujančiojo daikto savininkas turi teisę gauti, o jei negauna, reikalauti kompensacijos, kaip atlyginimo, už jo teisių suvaržymą, ir dėl servituto nustatymo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.129 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. UAB „Dextera“, bylos Nr. 3K-3-468/2008; 2009 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-69/2009). Tačiau servituto atlygintinumo klausimas gali būti sprendžiamas ne tik nustatant servitutą, bet ir nagrinėjant ginčus dėl servituto įgyvendinimo. Nustačius servitutą ar išnagrinėjus ginčą dėl servituto įgyvendinimo ir kartu neišsprendus jo atlygintinumo klausimo, o teismo galimybė tai išspręsti paprastai yra suvaržyta tarnaujančiojo daikto savininko pasirinktos teisinės pozicijos, kai jis neigia servituto galimybę, tarnaujančiojo daikto savininkas nepraranda teisės reikalauti kompensacijos. Todėl ieškovas gali tartis su atsakove dėl kompensacijos, nes tokią teisę nustatė teismai, nustatydami servitutą, o nesusitarus kreiptis į teismą dėl jos priteisimo.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, todėl naikina pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškinys dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą pažeidimo pašalinimo buvo patenkintas, panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas, ieškinys atmestinas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

23Patenkinus atsakovės A. P. apeliacinį skundą, iš ieškovų priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei jos bylinėjimosi išlaidos (b.l. 1. 222, CPK 80 str. 1d. 2 p., CPK 82 str. 1 d., CPK 88 str.1 d. 3 p., 6 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

26I. K. Š. (a.k. ( - ) ir R. Š. (a.k. ( - ) ieškinį atsakovei A. P. dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą pažeidimo pašalinimo atmesti.

27Priteisti iš K. Š. (a.k. ( - ) 19 Lt (devyniolika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660) ir 65 Lt (šešiasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio A. P. .

28Priteisti iš R. Š. (a.k. ( - ) 19 Lt (devyniolika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660) ir 65 Lt (šešiasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio A. P. .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimutės Sankauskaitės... 3. sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei,... 4. dalyvaujant ieškovui K. Š. , jo ir ieškovės R. Š. atstovui advokatui R. V.... 5. atsakovės atstovui advokatui O. U. ,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. ieškovai R. Š. ir K. Š. prašė teismo įpareigoti atsakovę nukelti nuo... 8. Utenos rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį... 9. Apeliaciniu skundu A. P. prašo 2011 m. vasario 18 d. Utenos rajono apylinkės... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą K. Š. prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą R. Š. prašo apeliacinį skundą atmesti ir... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė A. P. iš UAB „Transorloja“ pagal... 16. Ieškovai prašo nukelti poilsio namelius, virtuvę bei savavališkai... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m.... 18. Servitutas yra daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą. Tai... 19. Kaip matyti iš CK 4.130 straipsnio, servitutas gali būti panaikintas tik... 20. Ieškovai taip pat prašo įpareigoti atsakovę nugriauti šulinį bei lauko... 21. Nors byloje nekeliama nustatyto servituto atlygintinumo problema, tačiau... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 23. Patenkinus atsakovės A. P. apeliacinį skundą, iš ieškovų priteistinos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 25. Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą panaikinti ir... 26. I. K. Š. (a.k. ( - ) ir R. Š. (a.k. ( - ) ieškinį atsakovei A. P. dėl... 27. Priteisti iš K. Š. (a.k. ( - ) 19 Lt (devyniolika litų) teismo turėtų... 28. Priteisti iš R. Š. (a.k. ( - ) 19 Lt (devyniolika litų) teismo turėtų...