Byla 2-4872-792/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, sekretoriaujant Dovilei Basytei, dalyvaujant atsakovei J. V., civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei J. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt skolos, 73,83 Lt palūkanų, 2538,56 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, kad 2011-09-06 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 98268109, kuria ieškovė atsakovei suteikė 1500,00 Lt paskolą 14 dienų terminui, t.y. iki 2011-09-20, už 73,83 Lt kredito mokestį. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Ieškovė paskolino atsakovei 1500,00 Lt sumą su 128,32% dydžio metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 249,96%). Sutinkamai su CK 6.874 str. l d. ir sutarties 7.1. p., nuo 2011-09-20 dienos iki ieškinio pateikimo dienos ieškovė atsakovei pritaikė metinę palūkanų normą (249,96%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, ir už 668 pradelstas dienas ieškovė iš atsakovės prašo priteisti 2538,56 Lt palūkanų už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

4Atsakovė atsiliepime nurodo, kad nesutinka su ieškiniu, prašo atmesti ieškovės ieškinį dalyje dėl 2538,56 Lt palūkanų priteisimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad palūkanos yra neteisėtos bei nepagrįstos. Atsakovė neturėjo galimybės įtakoti vartojimo kredito sutarties sąlygų dėl palūkanų. Paskolos suteikimo metu ši sąlyga nebuvo aiškiai suprantama, nes ieškovas kreditą suteikė internetu. Pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos. Taigi kompensacinių palūkanų, neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą į dieną. UAB „4finance“ po atsakovės pretenzijos pasiūlė vėlavimo palūkanas nuo 2538,56 Lt sumažint iki 1306,17 Lt. Ieškovė teismui nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kokio dydžio nuostolius patyrė. Ieškovė ilgai nepagrįstai delsė kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Prašo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą.

5Teismo posėdžio metu ieškovė nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti bylą ieškovei nedalyvaujant, ieškinį palaikė.

6Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti dalyje dėl 2538,56 Lt palūkanų priteisimo.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011-09-06 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 98268109, kuria ieškovė atsakovei suteikė 1500,00 Lt paskolą 14 dienų terminui, t.y. iki 2011-09-20, už 73,83 Lt kredito mokestį. Ieškovė paskolino atsakovei 1500,00 Lt sumą su 128,32% dydžio metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 249,96%).

9Dėl 1500,00 Lt skolos ir 73,83 Lt palūkanų priteisimo.

10Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt skolą bei 73,83 Lt palūkanų, skaičiuojamų nuo sutarties sudarymo dienos iki kredito grąžinimo termino. Atsakovė šių reikalavimų neginčija, todėl šie ieškovės reikalavimai tenkintini.

11Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu (CK 6.886 str. 1 d.). Kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 str. 1 d.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.).

12Atsakovė sudarė sandorį su ieškove, kurio pagrindu gavo 1500,00 Lt paskolą (kreditą). Atsakovė paskolos sutarties nustatytomis sąlygomis negrąžino. Atsakovė, sudarydama sandorį su ieškove, susitarė ir dėl palūkanų mokėjimo už naudojimąsi suteikta paskola. Atsakovė šių palūkanų sutarties nustatytomis sąlygomis ieškovei nesumokėjo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovės priteistini 1500,00 Lt skola bei 73,83 Lt palūkanų.

13Dėl 2538,56 Lt palūkanų priteisimo.

14Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str. 1 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.).

15Ieškovė paskolino atsakovei 1500,00 Lt sumą su 128,32% dydžio metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 249,96%), todėl atsakovei laiku negrąžinus paskolos ieškovė apskaičiavo ir reikalauja priteisti iš atsakovės 2538,56 Lt palūkanų aukščiau nurodytu pagrindu. Šis ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies. Šalys niekieno neverčiamos susitarė dėl sutarties sąlygų, todėl sutartis turi būti vykdoma. Atsakovės teiginiai apie tai, kad ji neturėjo galimybės susipažinti su sutarties sąlygomis, jas pakeisti, laikytini nepagrįstais. Ieškovė sutarties sąlygas susipažinimui teikia viešai, todėl atsakovės pareiga buvo su jomis susipažinti, prieš priimant sprendimą sudaryti sutartį. Dėl galimybės pakeisti sutarties sąlygas pastebėtina, kad atsakovė neprivalėjo sudaryti sandorio su ieškove, jei jos netenkino tam tikros sutarties sąlygos. Be to, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.), taigi, atsakovei tinkamai vykdant sutartį, t.y. laiku grąžinus paskolą, jokios pasekmės jai nebūtų kilusios, kadangi ieškovė neturėtų jokio pagrindo reikalauti iš atsakovės palūkanų. Tačiau ieškovė tinkamai sutarties nevykdė, kredito laiku negrąžino ir nors atsakovė ginčija tik ieškovės reikalaujamas priteisti palūkanas, o ne paskolos sumą, paskolos sumos grąžinti taip pat nesistengė. Atsižvelgiant į tai, atsakovės prašymas visiškai atmesti ieškovės reikalavimą priteisti 2538,56 Lt palūkanų yra nepagrįstas. Kita vertus, įvertinus sutarties sąlygas apskaičiuotų palūkanų dydį, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti 2538,56 Lt palūkanų negali būti tenkinamas visa apimtimi.

16Pirma, paskolos sutartis sudaryta 2011-09-06, jos įvykdymo terminas buvo keletą kartų pratęstas (b.l. 70-73), tačiau atsakovei iš esmės nevykdant sutarties ieškovė teisę ir galimybę kreiptis į teismą įgijo dar 2012 m. viduryje. Nepaisant to, ieškovė šia teise pasinaudojo tik 2014-03-13. Tokiu būdu savo neveikimu ieškovė sudarė sau naudingas sąlygas didėti palūkanoms, skaičiuojamoms dėl sutarties neįvykdymo. Be to, ieškovė iš atsakovės per keturis kartus taip pat gavo 600,00 Lt už sutarties pratęsimą. Šios gautos sumos taip pat yra ieškovės pelnas.

17Antra, ieškovė apskaičiuotas palūkanas, kaip patirtą nuostolį, grindžia bendro pobūdžio teiginiais apie savo verslo veiklą, tačiau nepateikia jokių konkrečių įrodymų, nagrinėjamu atveju galinčių pagrįsti atsakovės teiginius apie palūkanas, kaip atlygintinus nuostolius. Be to, ieškovė buvo siūliusi atsakovei sumažinti mokėtinų palūkanų dydį iki 1306,17 Lt. Iš to darytina išvada, kad arba ieškovė patyrė gerokai mažesnius nuostolius, nei prašo priteisti, arba kad ieškovė nuostolius vertina abstrakčiu formaliu būdu, o ne pagal faktinį nuostolių dydį. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.).

18Trečia, apskaičiuotų palūkanų suma gerokai viršija paskolos sumą, kas neatitinka teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Nagrinėjamu atveju palūkanos numatytos ir skaičiuojamos dėl sutarties nevykdymo, taigi, jos laikytinos netesybomis. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti (CK 6.73 str. 2 d.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą - 128,32% (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 249,96%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už 668 dienas, iš viso 2538,56 Lt. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už beveik dvejus metus apskaičiuota 2538,56 Lt palūkanų suma, vos ne dvigubai viršijanti paties kredito sumą, yra neprotingai didelė, esant apskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už nepagrįstai ilgą periodą laikytina, kad toks palūkanų skaičiavimas tampa kreditoriaus nepagrįstu pasipelnymo būdu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei konkrečios bylos aplinkybes, palūkanų dydis mažintinas penkis kartus - iki 507,71 Lt.

19Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. l d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistų sumų nuo 2014-03-13, kada teismui buvo pateiktas ieškinys, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

20Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

21Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d., 2 d.).

22Ieškovė už ieškinį sumokėjo 93,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, patenkinant 51 procentą ieškinio reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 47,43 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d.).

23Atsakovė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas nenagrinėtinas.

24Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą išdėstyti (CPK 284 str. 1 d.). Ieškovės pateikiamais duomenimis ieškovės turtinė padėtis yra gera, priteistina ieškovei suma nelaikytina didele, todėl atsižvelgiant į atsakovės pateiktus duomenis apie jos turtinę padėtį, atsakovės prašymas išdėstyti sprendimo įvykdymą per šešis mėnesius tenkintinas.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovės J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Klaipėda, 1500,00 Lt skolos, 73,83 Lt palūkanų, 507,71 Lt palūkanų, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 47,43 Lt žyminio mokesčio, ieškovės UAB „4finance“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, naudai.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Išdėstyti atsakovei J. V. priimto sprendimo įvykdymą šešiems mėnesiams, pradedant vykdyti teismo sprendimą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pirmus penkis mėnesius sumokant po 346,00 Lt, o paskutinį mėnesį sumokant 351,54 Lt (arba atitinkamas sumas eurais, skaičiuojant pagal oficialų lito-euro keitimo santykį – 3,4528 Lt = 1 EUR, konvertuotas sumas apvalinant teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktais nustačius kitokį lito-euro keitimo santykį, vykdant teismo sprendimą turi būti taikomas naujai nustatytas lito-euro keitimo santykis).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt... 3. Ieškovė nurodo, kad 2011-09-06 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį... 4. Atsakovė atsiliepime nurodo, kad nesutinka su ieškiniu, prašo atmesti... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011-09-06... 9. Dėl 1500,00 Lt skolos ir 73,83 Lt palūkanų priteisimo. ... 10. Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt skolą bei 73,83 Lt... 11. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia kredito gavėjui... 12. Atsakovė sudarė sandorį su ieškove, kurio pagrindu gavo 1500,00 Lt paskolą... 13. Dėl 2538,56 Lt palūkanų priteisimo.... 14. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti... 15. Ieškovė paskolino atsakovei 1500,00 Lt sumą su 128,32% dydžio metine... 16. Pirma, paskolos sutartis sudaryta 2011-09-06, jos įvykdymo terminas buvo... 17. Antra, ieškovė apskaičiuotas palūkanas, kaip patirtą nuostolį, grindžia... 18. Trečia, apskaičiuotų palūkanų suma gerokai viršija paskolos sumą, kas... 19. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 20. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 21. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 22. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 93,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovės... 23. Atsakovė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos... 24. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 259 str., 260 str., 268... 26. ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovės J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Klaipėda, 1500,00 Lt... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Išdėstyti atsakovei J. V. priimto sprendimo įvykdymą šešiems mėnesiams,... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...