Byla 2A-223-357/2020

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų V. B. ir N. B. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Valmedis“ patikslintą ieškinį atsakovams V. B., N. B. dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, bei pagal atsakovo V. B. priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Valmedis“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties prekės kainos sumažinimo, delspinigių, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Valmedis“ patikslintu ieškiniu prašė solidariai iš atsakovų V. B., N. B. priteisti 462,69 Eur skolą, 29,15 Eur palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Prašė taikyti vienerių metų senaties terminą atsakovo pateiktam priešieškiniui dėl nekokybiškos prekės.

72.

8Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovų vyko bendradarbiavimas rangos teisinių santykių pagrindu. Ieškovas įsipareigojo pagaminti 7 vnt. durų pagal atsakovų užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą atsakovams, o atsakovai įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Ieškovas už atliktus darbus (7 vnt. durų) išrašė 2017 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaita-faktūra Serija ( - ), kuri buvo pateikta atsakovams elektroniniu būdu (elektroniniu paštu). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nr. 780 ,,Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi, PVM sąskaitų - faktūrų pasirašyti nereikia. Remiantis šių teisės normų nuostatomis, PVM sąskaita faktūra laikoma kliento priimta ir pasirašyta, jeigu nebuvo gauta raštiško kliento atsisakymo priimti (pasirašyti) nurodytą elektroninę sąskaitą - faktūrą per 5 kalendorines dienas nuo jos išsiuntimo. Atsakovai nepateikė ieškovei atsisakymo priimti elektroniniu būdu išsiųstą PVM sąskaitą – faktūrą. Atsakovams durys buvo perduotos, atsakovai duris priėmė, tačiau 2017 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija ( - ) apmokėjo tik iš dalies. Atsakovai su ieškove pilnai neatsiskaitė ir susidarė 462,69 Eur skola.

93.

10Nurodė, jog iš priešieškinio matyti, jog atsakovai ginčija tik vienų iš septynių atsakovo pagamintų durų kokybę, tačiau iš byloje esančių aplinkybių matyti, jog ieškovas atsakovų ginčijamas duris tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų padarė pagal atsakovų užsakymą. Sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ) yra aptarti plokštuminėms stabilizuotoms durims reikiami paslėpti vyriai 2 kompl. x 30 Eur - 60 Eur, kas patvirtina, jog atsakovas pats užsakė jam reikalingas atitinkamos spalvos, modelio, aukščio plokštumines stabilizuotas duris tarp atsakovo namo garažo ir gyvenamųjų patalpų, o ieškovė duris pagamino pagal atsakovo užsakymą.

114.

12Atsakovas V. B. pateikė priešieškinį, kuriuo teismo prašė V. B. naudai proporcingai sumažinti pirkimo-pardavimo sutarties kainą 384,67 Eur suma dėl UAB „Valmedis“ parduotos netinkamos ir nekokybiškos prekės, priteisti V. B. iš UAB „Valmedis“ 371,70 Eur dydžio delspinigius už neįvykdytą sutartinę prievolę numatytu terminu pateikti tinkamos kokybės prekę, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

135.

14Nurodė, kad 2017 m. spalio 16 d. suėjus durų pristatymo terminui, o pardavėjui nepristačius prekės sutartu laiku, V. B. iki 2017 m. gruodžio 27 d. ne mažiau kaip 10 kartų elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į UAB „Valmedis“ dėl sutarties vykdymo termino nesilaikymo ir netinkamo sutarties vykdymo, nes pardavėjo durų pristatymo termino nesilaikymas ir pirkėjo teisėtų lūkesčių gauti prekę numatytu laiku nepaisymas, neleido jam pabaigti gyvenamojo namo remonto darbus, kas lėmė negalėjimą tinkamai naudotis gyvenamosiomis patalpomis, sudarė didelius buitinius nepatogumus. Pažymėjo, kad pasibaigus sutarties įvykdymo terminui, žodžiu su pardavėju buvo susitartas papildomas terminas iki 2017 m. spalio 23 d., tačiau pardavėjas sutarties laiku taip pat neįvykdė. Mano, kad UAB „Valmedis“ pažeidė atsakovo V. B., kaip pirkėjo, teisėtus interesus ir lūkesčius laiku gauti tinkamą ir kokybišką prekę, pateikė nekokybiškai pagamintas vienas duris (tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų), turinčias esminių ir didelių trūkumų (buvo pagamintos ne tokio modelio, t. y. ne pagal pateiktą pavyzdį; spalvos ir dydžio nei buvo numatyta) ir pagal savybes neatitinkančias pirkimo - pardavimo sutarties, visu sutarties vykdymo laikotarpiu nesilaikė teisingumo, lygiateisiškumo bei protingumo principų, elgėsi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu, nevykdė pardavėjo pareigos laikytis sutarties sąlygų. Pažymėjo, kad UAB „Valmedis“ direktorius V. M. visą sutarties vykdymo laikotarpį elgdamasis nesąžiningai, bendraudamas neetiškai, pažeisdamas ir ignoruodamas jo, kaip pirkėjo, teisę į teisėtus lūkesčius gauti prekę tinkamą, kokybišką ir numatytu laiku, dėl ko 2017 m. gruodžio 27 d. jam buvo pateikta pretenzija, iki šios dienos nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų pašalinti sutarties vykdymo trūkumai ir sutarties iki galo neįvykdė.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

176.

18Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu priešieškinį atmetė, ieškinį patenkino. Priteisė ieškovei UAB „Valmedis“ solidariai iš atsakovų V. B. ir N. B. 462,69 Eur skolą, 29,15 Eur palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 491,84 Eur sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. gegužės 13 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Priteisė ieškovei UAB „Valmedis“ iš atsakovų V. B., N. B. iš kiekvieno po 10,00 Eur žyminio mokesčio ir po 100,00 Eur advokato pagalbos išlaidų. Priteisė valstybei iš atsakovų V. B., N. B. iš kiekvieno po 9,20 Eur išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

197.

20Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. gruodžio 5 d. papildomu sprendimu priteisė ieškovei UAB „Valmedis“ iš atsakovų V. B. ir N. B. iš kiekvieno po 200,00 Eur advokato pagalbos išlaidų.

218.

22Teismas nurodė, kad ieškovė atsakovams pagamino ir pristatė pagamintas duris, už kurias atsakovai pilnai nėra atsiskaitę iki šiol. Ieškovės pilnai pagaminta produkcija atsakovams pristatyta 2018 m. sausio mėnesį ir atsakovų namuose durys yra įstatytos ir jomis atsakovai naudojasi. Tačiau pagal ieškovės išrašytą 2017 m. gruodžio 15 d. PVM Sąskaitą – faktūrą ( - ) už 3162,69 Eur sumą, kuri atsakovams įteikta elektroniniu paštu 2017 m. gruodžio 15 d., atsakovai pilnai nėra atsiskaitę ir ieškovei liko skolingi 462,69 Eur.

239.

24Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai. Nurodė, kad nors pasirašytos rašytinės sutartis tarp šalių nėra šalių, tačiau ta aplinkybė nedaro sutarties negaliojančia, kadangi po to, kai šalys žodiniu susitarimu susitarė dėl paginamos produkcijos ir ši produkcija buvo pristatyta, ieškovė pateikė atsakovams PVM sąskaitą – faktūrą už pagamintas ir jiems pristatytas prekes, kas tik dar kartą patvirtina sutarties sudarymo faktą (CPK 185 straipsnis). Pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog pagal šalių sudarytą žodinę sutartį, esanti pagamintų ir atsakovams pristatytų prekių suma yra būtent tokia, kokia nurodyta 2017 m. gruodžio 15 d. PVM Sąskaitoje – faktūroje ( - ), bei, jog atsakovai ieškovei yra viso sumokėję 1700,00 Eur. Nurodė, kad iš atsakovo V. B. 2018 m. sausio 9 d. elektroninio laiško turinio, adresuoto UAB „Valmedis“, matyti, jog atsakovas buvo įsipareigojęs, kad likusią 20 proc. dalį jis sumokės po durų sumontavimo. Abi bylos šalys pripažino aplinkybę, kad atsakovams visos durys buvo pristatytos 2018 m. sausio mėnesį, tačiau praėjus daugiau nei vieneriems metams po visos produkcijos pristatymo atsakovai liko nesumokėję 20 proc. likusios pinigų sumos.

2510.

26Sprendė, kad, nors atsakovas V. B. priešieškiniu pateikė argumentus dėl, neva, netinkamai įvykdytos ieškovės prievolės dėl sutarties vėlavimo termino, iš dalies pagamintos ir pateiktos netinkamos produkcijos ir pan., tačiau jie atmestini kaip neįrodyti, o byloje esantys duomenys patvirtina tinkamą ieškovės prievolės atsakovams įvykdymo faktą. Pažymėjo, kad atsakovams gyvenamasis namas, kuriame yra naudojama ieškovės pagaminta produkcija, priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, atsakovai, t. y. abu sutuoktiniai, kontaktavo ir žodinės sutarties sąlygas su ieškove UAB „Valmedis“ derino taip pat kartu, ir tik kai kuriais etapais – atskirai, todėl teismas sprendė, jog atsakovai teisėtai į bylą buvo patraukti bendraatsakoviais ir už prievoles jie atsako solidariai (CK 6.6 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamu atveju teismas pripažino, kad byloje esantys įrodymai leidžia ieškovės pareikštą ieškinį laikyti įrodytu ir teisiškai pagrįstu dėl priteistinos skolos ir jos dydžio, todėl ieškinį tenkintino visiškai.

2711.

28Teismas sprendė, jog ieškinio senaties terminas priešieškiniui nėra praleistas. Pažymėjo, jog atsakovai V. B. ir N. B., įstačius ginčo duris, t. y. duris į garažą, jokių pretenzijų nereiškė, tiek jas įstačiusiam meistrui, tiek ieškovei. Gavęs 2017 m. gruodžio 15 d. PVM Sąskaitą – faktūrą ( - ) atsakovas V. B. ieškovei UAB „Valmedis“ 2017 m. gruodžio 27 d. išsiuntė raštą dėl sutarties nutraukimo, kurioje buvo pažymėta, kad UAB „Valmedis“ nevykdė sutarties sąlygos dėl durų gamybos ir pristatymo termino bei nesilaikė papildomai numatyto termino, pateikė vienas duris iš septynių, tačiau ne tokio modelio, spalvos ir dydžio kaip numatyta sudarant sutartį, todėl sutartis negali būti vykdoma toliau ir ji turi būti nutraukta. Byloje svarbia aplinkybe teismas laikė tai, kad atsakovas V. B. teigęs, jog sutartis nutraukta, vėliau, t. y. 2018 m. sausio 9 d., savo veiksmais pripažino tolimesnį sutarties vykdymą ir rangovui (ieškovei) 2018 m. sausio 10 d. pavedimu sumokėjo 1600,00 Eur (mokėjimo paskirtyje nurodydamas, jog pagal PVM s/f Nr. VMĮ804). Ši aplinkybė, teismo vertinimu, tik dar kartą patvirtina faktą, jog atsakovus tenkino sutarties vykdymas ir pristatyta produkcija. Pažymėjo, kad atsakovas priešieškinio reikalavimu, kuriuo prašo proporcingai sumažinti pirkimo-pardavimo sutarties kainą 384,67 Eur suma dėl UAB „Valmedis“ parduotos netinkamos ir nekokybiškos prekės, netiesiogiai, bet pripažįsta, jog ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir sutartis yra pilnai įvykdyta. Atsakovas V. B. teisme pripažino, kad nieko su ieškove nesitarė dėl sankcijų, jei nepristatys durų, dėl to teismas sprendė, kad sutarties šalys nebuvo konkrečiai nustačiusios sutarties įvykdymo termino. Byloje taip pat nėra duomenų, jog po pareikštos pretenzijos ieškovei, atsakovai būtų ėmėsi aktyvių veiksmų ir su atsakovu iš naujo, ar toliau derinę konkretų sutarties įvykdymo terminą. Atkreipė dėmesį, kad atsakovai po įvykdytos sutarties ir po pristatytų visų durų jau beveik 2 (du) metus naudojasi durimis. Byloje taip pat nėra duomenų, jog atsakovai iki bylos iškėlimo teisme dėl netinkamos produkcijos ir jos trūkumų būtų savo teises gynę kitomis priemonėmis, t. y. kreipėsi į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar pan.. Visos šios aplinkybės, teismo vertinimu, leidžia daryti išvadą, jog atsakovų pretenzijos išdėstytos 2017 m. gruodžio 27 d. bei nurodytos priešieškinyje dėl sutarties termino pažeidimo dėl galimų garažo durų trūkumų, neatitikimų sutarties sąlygoms, reiškiamos šioje byloje kaip gynybinė pozicija, kuria siekiama išvengti likusios prievolės įvykdymo.

29III.

30Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3112.

32Apeliaciniu skundu atsakovai V. B. ir N. B. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir 2019 m. gruodžio 5 d. papildomą sprendimą, ir priimti naują — ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3312.1.

34Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, numatytas CPK 185 str. 1 d., spręsdamas apie šalių susitarimą dėl pagaminto daikto tinkamumo (durų modelio).

3512.2.

36Teismas nevertino byloje reikšmingų įrodymų, kurie tiesiogiai patvirtina, koks buvo šalių susitarimas dėl durų modelio, ir dėl to suklydo, vertinamas įrodymus. Nustatant šalių susitarimo turinį, didžiausia reikšmė tenka tiesioginiams rašytiniams įrodymams, kurie betarpiškai patvirtina, koks buvo šalių susitarimas dėl durų modelio. Šalių susirašinėjimas e-paštu, esantis b. l. 28-30, yra atsakovų pateikta darbų užduotis ir užsakymas bei ieškovo patvirtinimas, kad užsakymas yra priimtas ir bus vykdomas. Teismas, vertindamas šalių susitarimą dėl darbų užsakymo ir atlikimo, ignoravo atsakovų e-paštu pateiktą darbų užsakymą ir, vadovavosi iš esmės mažesnę įrodomąją galią turinčiais netiesioginiais įrodymais – liudytojų, kurie sudarant susitarimą nedalyvavo, ir apskirtai negalėjo žinoti, dėl kokių durų gamybos šalys tarėsi.

3712.3.

38Šalys raštu sutarė dėl 7 vienetų identiškų filinguoto modelio durų gamybos. Jokiais vėlesniais susirašinėjimais ar veiksmais, atsakovai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepakeitė užsakymo dėl durų modelio. Aiškiai išreikšta valia rašytine forma atsakovai pateikė užsakymą dėl filinguotų durų. Todėl bet kokios kitos teismo išvados ir interpretacijos, susijusios su durų modeliu, yra išvedžiojimai, kurie neatitinka rašytinio šalių susitarimo, sudaryto susirašinėjant e-paštu. Užsakymas buvo patvirtintas ir kitais rašytinais įrodymais – ieškovės išrašyta sąskaita išankstiniame apmokėjimu (b. l. 31), kurioje nurodoma — „modelis pagal pateiktą nuotrauką“. Šiuo atveju šalys dar kartą raštu patvirtino užsakymą, kad bus gaminamos 7 vienodos durys pagal pateiktą nuotrauką, kurioje pavaizduotos filinguotos durys. Taigi šalių susirašinėjimas e-paštu, kuris patvirtina užsakymo turinį, nėra atsitiktinis iškrintantis iš kitų įrodymų konteksto, priešingai patvirtina užsakymą, kad visos durys filinguotos. Teismas neįvertino įrodymų viseto, atsietai vertino liudytojų parodymus ir nesupriešino jų su rašytiniais įrodymais.

3912.4.

402017-12-27 atsakovai pareiškė ieškovui rašytinę pretenziją dėl durų netinkamumo (b. l. 66). Pretenzijoje atsakovai aiškiai įvardino problemą - pristatytos ne tokio, koks užsakytas, modelio durys. Durys buvo pristatytos 2017 m. gruodžio mėn., pretenzija pareikšta 2017-12-27. Teismas sprendime nurodo, kad nebuvo reiškiamos jokios pretenzijos.

4112.5.

42Teismas nesureikšmina įstatyme nurodytų pretenzijų pateikimo terminų, ir priekaištauja atsakovams, būk tai jie turėję reikšti reikalavimus nedelsiant, duris stačiusiam darbininkui. Su tokia teismo pozicija negalima sutikti, kadangi atsakovai yra vartotojai, ir jie įstatymo nėra įpareigoti reikšti pretenzijas verslininkui nedelsiant, priešingai, nustato pakankamai ilgą 2 metų pretenzijų pateikimo terminą. Darbininkas — nėra ieškovas, todėl yra logiška pretenzijas reikšti ne darbininkui, ir ne iš darbininko parodymų spręsti, kaip tai padarė teismas, apie tai, ar buvo pareikštos pretenzijos, kadangi darbininkas yra suinteresuotas bylos baigtimi asmuo (jis ekonomiškai pavaldus ieškovui) ir gali duoti verslininkui naudingus parodymus, tačiau šias aplinkybes nustatyti iš objektyvių įrodymų — raštu pareikštų pretenzijų ir pan. Taigi, atsakovai tinkamai ir laiku pareiškė pretenziją ieškovei dėl daikto neatitikimo sutarties reikalavimams.

4312.6.

44Teismo sprendimo 37 punkte, teismas nurodo, kad atsakovas V. B. teisme teigė, jog durys su trūkumais jam tinka ir jas pageidauja pasilikti. Teismas šiuos parodymus vertino kaip faktinį ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių pripažinimą ir priešieškinio atsisakymą. Taip teisingumo negalima vykdyti. Teismas ištraukia iš konteksto atsakovo žodžius ir subjektyviai bei naudingai ieškovui juos interpretuoja. Teismas subjektyviai vertindamas atsakovo iš konteksto ištrauktus žodžius jais bando pagrįsti teismo sprendimą. Su tokia teismo sprendimo motyvacija kategoriškai nesutinkame. Kai atsakovas teigia, kad jis pageidauja pasilikti duris, ir durys jam tinka, tai dar nereiškia, kad jis atsisako priešieškinio ir sutinka su ieškiniu, tai tik reiškia, kad atsakovas objektyviai ir įstatymiškai vertindamas savo teisines galimybes ginče su gamintoju, susitaiko su tuo, kad neturės filinguotų durų ir būtent dėl tos priežasties reikalauja sumažinti kainą ir susitaiko su nekokybiškomis durimis, sakydamas „man tinka esamos durys“, o ne pakeisti netinamas duris tinkamomis.

4512.7.

46Teismas, spręsdamas apie tai, kad ant ginčo durų turėjo būti klijuojamas stiklas (veidrodis), sprendė, kad dėl to durys nefilinguotos. Taigi, pirma, teismas vadovavosi melagingais ieškovės naudai liudijusių liudytojų parodymais. Ieškovė ir Stiklita, o tai reiškia, kad ir jiems ekonomiškai pavaldūs darbuotojai — liudytojai S. N., V. Š., teigė netiesą, kad ant ginčo durų bus klijuojamas stiklas. Teismas ignoravo atsakovų paaiškinimus, kad stiklo ten nebus. Bet teismas neatkreipė dėmesio į logikos stoką, šioje išvadoje. Kokiu tikslu atsakovams klijuoti veidrodį ant durų iš garažo pusės, nuo kada yra logiška klijuoti veidrodį, kuris kabėtų ant durų garaže. Tai visiškai nepraktiška ir taip niekas paprastai nedaro. Antra, teismas vadovavosi Stiklita ( - ) komerciniu pasiūlymu, kad toks stiklas turėjo būti užsakytas, bet tai ir liko tik komerciniu pasiūlymu, atsakovai niekada neužsakė stiklo ir jis nebuvo pagamintas ir iki šios dienos stiklas (veidrodis) ant durų neužkabintas. Šioje vietoje teismas vėl padarė loginę klaidą. Trečia, stiklų išmatavimai, nesutapo su ginčo durų išmatavimais. Teismas subjektyviai nusprendė, kad viskas čia gerai ir išmatavimai atitinka, tačiau komerciniame pasiūlyme nurodyti stiklų dydžiai ir išmatavimai nesutampa su durų išmatavimais, todėl jie negalėjo būti klijuojami ant ginčo durų.

4712.8.

48Teismas netinkamai vertino rašytinius įrodymus — ieškovo išrašytą sąskaitą išankstiniam apmokėjimui ir PVM sąskaitą. Sąskaita išankstiniam apmokėjimui taip pat patvirtina, kad atsakovai užsakė 7 vienetus filinguotų durų. Sąskaitoje nurodoma „Modelis pagal pateiktą nuotrauką“, ši sąlyga turi būti aiškinama, kaip modelis, pagal e-paštu atsakovų pateiktą nuotrauką, kurioje pavaizduotos filinguotos durys. Teismas nusprendė kitaip. Jeigu sulyginsime išankstinės sąskaitos (b.l. 31) duomenis, su PVM sąskaitos (b.l. 31) duomenimis, matome, kad durų kainų nesutapimo, buvusio išankstinėje sąskaitoje, neliko PVM sąskaitoje. PVM sąskaitoje visų durų kaina vienoda. Todėl teismo pasitikėjimas išankstinės sąskaitos duomenimis, yra nepamatuotas ir nepagrįstas, nes išankstinės sąskaitos duomenys yra netikslūs arba neteisingi.

4912.9.

50Atsakovai sutiko pasilikti duris (tai akivaizdu iš priešieškinio ir atsakovo žodinių teiginių, kuriuos teismas pavertė atsakovams nenaudingais), tačiau tai nereiškia, kad atsakovai pripažino, jog jų pretenzijos fiktyvios — atsakovų (priešieškinio) pozicija — mažinti kainą. Teismas šią poziciją, pripažino kaip netiesioginį pralaimėjimą. Priešieškiniu prašoma mažinti kainą, netinkamų durų kaina — tai įstatyme įtvirtintas teisėtas ir pagrįstas reikalavimas. 384,67 EUR suma — tai ginčo durų kaina su vyriais. Būtent šia suma turėjo būti mažinamas ieškovo reikalavimas dėl skolos — ieškovas neįvykdė užsakymo pilna apimtimi, pristatytos netinkamos durys, todėl nėra pagrindo už jas mokėti. To atsakovai ir siekia.

5113.

52Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Valmedis“ prašo atmesti atsakovų apeliacinį skundą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

5313.1.

54Atsakovai nepagrįstai nurodo, kad ginčo durys buvo pristatytos 2017 m. gruodžio mėn. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta ir nebuvo ginčo dėl to, kad ginčo durys pristatytos ir sumontuotos ne gruodžio mėn., o lapkričio mėn.

5513.2.

56Liudytojai ieškovei niekaip nepavaldūs. UAB „Stiklita Šiauliai“ ir ieškovė yra du atskiri verslo subjektai. Ieškovei nepavaldus ir V. Š., jis neturi jokio intereso, nedirba pas ieškovę, ieškovė jam pinigų nemoka, tik rekomenduoja jį, kaip montuotoją.

5713.3.

58Atsakovai klaidina teismą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčo durys buvo statomos tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų, ne garaže, kaip nurodo atsakovai apeliaciniu skundu. Veidrodis pagal atsakovų pateiktą užsakymą turėjo būti užklijuotas ant ginčo durų iš gyvenamųjų patalpų pusės, kur planavo būti veidrodinė siena.

5913.4.

60Atsakovai pripažįsta, kad nors vyko veidrodžio derinimo darbai su UAB „Stiklita Šiauliai“, joks stiklas iki šios dienos neužkabintas ant ginčo durų, ir tai įrodo, kad ginčo durys neturėjo būti filinginės.

6113.5.

62Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad stiklų išmatavimai, nesutapo su ginčo durų išmatavimais, nepateikia jokių įrodymų.

6313.6.

64Priešingai nei teigia atsakovai, teismas išsiaiškino, kokias duris užsakė užsakovai, tai plokštuminės durys, kad būtų galimybė klijuoti ant durų veidrodžius, kaip užsakė atsakovai 2017 08 16 val. atvykę pas ieškovės vadovą V. M. (43 pastraipa, 44 pastraipa).

6513.7.

66Teismas byloje buvo itin aktyvus.

6713.8.

68Atsakovas nurodo, kad 384,76 Eur suma, tai ginčo durų kaina su vyriais, tačiau ir šie argumentai yra nepagrįsti. Tai yra likusi bendra sutarties kaina, kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti, kai bus pagamintos visos ginčo durys. Iš 2018 01 09 atsakovo ieškovui rašyto el. laiško turinio matyti, kad atsakovas buvo įsipareigojęs likusią 20 proc. vartojimo rangos sutarties kainos (t. y., 462,69 Eur) sumokėti po visų durų sumontavimo (b. l. 89).

6913.9.

70Jei atsakovai būtų pareiškę pretenzijas dėl ginčo durų, tai toliau nebūtų vedę derybų su UAB „Stiklita Šiauliai“ dėl veidrodžių ant ginčo durų, kas vėl rodo, kad jokios pretenzijos nei montuojant duris, nei jas sumontavus, nebuvo reiškiamos (CK 6.678 straipsnio 1 d.).

7113.10.

72Apeliaciniu skundu akcentuojama, kad atsakovai reiškė pretenzijas dėl ginčo durų, t. y. surašė 2017 12 27 datos pretenziją. Su tokiais argumentais ieškovė nesutinka. Pretenzija rašyta tikslu gauti iš ieškovės jos sumontuotas likusias 6 vnt. durų be apmokėjimo. Aplinkybės ir įrodymai rodo, kad pretenzija surašyta tada, kai UAB „Stiklita Šiauliai“ nutraukė bendradarbiavimą su atsakovu ir nebegamino atsakovų suplanuotų veidrodžių ant ginčo durų; ieškovė išrašė 2017 12 15 datos PVM sąskaitą faktūrą.

7313.11.

74Atsakovai neįrodė, kad ieškovė praleido sutarties įvykdymo terminą.

75Teismas

konstatuoja:

76IV.

77Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

78Apeliacinis skundas netenkintinas

7914.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

8115.

82Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį ir priteisė ieškovei skolą už atsakovų neapmokėtas duris, ar pagrįstai atmetė atsakovo priešieškinį dėl pirkimo-pardavimo sutarties kainos sumažinimo dėl parduotos netinkamos ir nekokybiškos prekės.

83Byloje nustatytos faktinės bylos aplinkybės

8416.

85Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir detaliai nustatė faktines bylos aplinkybes bei išsamiai dėl jų visų pasisakė. Nustatyta, kad tarp ieškovės UAB „Valmedis“ ir atsakovų V. B., N. B. vyko bendradarbiavimas (telefoninių skambučių pagalba, elektroniniais laiškais, bendravimas susitinkant gyvai) dėl to, kad ieškovė UAB „Valmedis“ pagamins atsakovų namams 7 vnt. durų. Elektroninių laiškų turinys įrodo, kad atsakovė N. B. 2017 m. rugpjūčio 16 d. ieškovei UAB „Valmedis“ siuntė fotonuotrauką su durų pavyzdžiu bei nurodė, jog apvadų pageidauja lygių, teiravosi, kokia kaina būtų, jei apvadai taip pat būtų filinguoti. Ieškovė tą pačią dieną atsiuntė atsakovei durų sąmatą. Po kelių valandų atsakovė papildomai ieškovės teiravosi, iki kada būtų galima patikslinti durų spalvą, ar raštas bus iš abiejų durų pusių bei ar kaina paskaičiuota su lygiais apvadais ar filinguotais. 2017 m. rugpjūčio 17 d. ieškovė atsakė, jog sąmata paskaičiuota su standartiniais apvadais, durų filingo raštas bus iš abiejų pusių, nurodė, jog durų spalvą jiems reikalinga patikslinti prieš užbaigiant gaminti duris prieš dvi savaites (b. l. 28-29, 59-61).

8617.

87Ieškovė UAB „Valmedis“ pateikė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ), kurioje nurodyta, jog užsakomos durys – 6 vnt. po 350 Eur, 1 vnt. po 360 Eur, staktos 12 cm – 60 Eur, apvadai 1 kompl. – 25,50 Eur, apvadai 5 kompl. – 92,50 Eur, paslėpti vyriai 2 kompl. – 60 Eur, viso darbų kaina 2698,00 Eur, avansas už durų gamyba 1100,00 Eur; durys faneruotos dažytos baltos; modelis pagal pateiktą nuotrauką (b. l. 31). 2017 m. rugpjūčio 24 d. atsakovas V. B. pervedė ieškovei UAB „Valmedis“ 1100,00 Eur avansinį pavedimą už durų gamybą (b. l. 5). Ieškovė UAB „Valmedis“ atsakovams 2017 m. gruodžio 15 d. išrašė PVM sąskaitą – faktūrą ( - ), kurioje nurodyta, jog bendra durų ir kitų prekių kaina yra 3162,69 Eur, išminusavus sumokėtą 1100,00 Eur avansą, likusi neapmokėta suma yra 2062,69 Eur, kurią pirkėjas turi sumokėti iki 2017 m. gruodžio 20 d. Dokumente paryškintai nurodyta, jog šioje sąskaitoje išvardintos prekes, paslaugas gavome, jokių pretenzijų dėl prekių, paslaugų kiekio, kokybės, pristatymo laiko ir kitų parametrų neturi (b. l. 4). Gavęs nurodytą PVM sąskaitą – faktūrą atsakovas V. B. ieškovei UAB „Valmedis“ 2017 m. gruodžio 27 d. išsiuntė raštą dėl sutarties nutraukimo, nurodydamas, kad UAB „Valmedis“ nevykdė sutarties sąlygos dėl durų gamybos ir pristatymo termino bei nesilaikė papildomai numatyto termino, pateikė vienas duris iš septynių ne tokio modelio, spalvos ir dydžio kaip numatyta sudarant sutartį, todėl sutartis negali būti vykdoma toliau, o turi būti nutraukta tokiomis sąlygomis: grąžinti pirkėjui likusią sumokėto avanso dalį, sumokėti pirkėjui pardavėjo nustatyto 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamą nuo sutarties neįvykdymo termino (2017 m. spalio 16 d. iki 2017 m. gruodžio 27 d.) (390,96 Eur), pardavėjui grąžinti netinkamai pagamintas ir pristatytas vienas duris (b. l. 65, 66-67).

8818.

89Iš kitų elektroninių laiškų turinio matyti, jog atsakovas V. B. 2018 m. sausio 9 d. el. laišku derino likusių durų pristatymo laiką, t. y. nurodė, kad „dėl durų kainos apmokėjimo 80 procentų dalies Jūsų siųstos sąskaitos, kad durys būtų pristatytos montavimui ir likusi 20 procentų dalies apmokėjimo po durų sumontavimo, iki rytojaus pavedimu sumokėčiau 16000,00 Eur. Duris reikėtų pristatyti iki 2017-01-11 (padarytas rašymo apsirikimas ir metai turėtų būti 2018 m, nes el. laiškas siųstas 2018 m. sausio 9 d., 16:05). Jei tinka, laukiu atsakymo ir darau pavedimą“. Ieškovė patvirtino, kad tinka šios sąlygos ir po pinigų gavimo duris pristatys 2017 m. sausio 11 d. apie 9 val. (padarytas rašymo apsirikimas ir metai turėtų būti 2018 m, nes el. laiškas siųstas 2018 m. sausio 9 d., 16:24) (b. l. 83, 89).

9019.

91Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių rašytinė sutartis dėl durų gamybos sudaryta nebuvo, tačiau sutartiniai santykiai susiklostė apsikeičiant elektroniniais laiškais ir priimant vykdyti užsakymą. Iškovė byloje teigė, jog tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, o atsakovai teigė, jog tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK 6.154 straipsnio nuostatos numato sutarties sampratą, sutartims taikomos teisės normos, reglamentuojančios bendruosius prievolės teisės klausimus. Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma (CK 6.159 straipsnis). Pasiūlymas sudaryti sutartį (oferta) ir akceptanto pareiškimas ar elgesys, kuriuo priimamas pasiūlymas gali reikšti, kad sutartis sudaroma nuo to momento. CK 6.192 straipsnis reglamentuoja, kai pagal įstatymus ar susitarimą sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių pasirašomą dokumentą, tiek apsikeičiant raštais, ar kitokiais telekomunikacijų galimais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. Sutartis gali būti sudaroma ir priimant vykdyti užsakymą. Sutarties rašytinio teksto nepatvirtinimas nepaneigia tarp šalių susiklosčiusių prievolinių santykių.

9220.

93CK 6.357 str. reglamentuoja daiktų pardavimą ne prekybai skirtose patalpose, kurią pardavėjas ir vartotojas sudaro pardavėjo organizuotos išvykos už jo verslo patalpų metu arba pardavėjo vizito į to vartotojo gyvenamąją patalpą, jo darbo, mokymosi ar kitą vietą metu. CK 6.366 ir 6.367 straipsniai reglamentuoja daiktų pardavimo sutarčių, sudaromų naudojant ryšio priemones, ypatumus, ryšio priemonių sąrašą. Šis sąrašas yra nurodytas Ūkio ministro patvirtintose Daiktų pardavimo ar paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėse. Pagal minėtas taisykles prie ryšio priemonių priskiriama be kitų ir elektroninis paštas.

9421.

95Nuostatos, reglamentuojančios daiktų pirkimo - pardavimo sutartis, sudarytas naudojant ryšio priemones, taikomos ir vartojimo paslaugų bei kitoms vartojimo sutartims, tai iš esmės yra vartojimo sutarčių atitinkama rūšis, išskiriama pagal sutarties sudarymo būdą. Šią sutartį reglamentuojančios CK nuostatos numato vartojimo rangos sutarties, sudaromos naudojant ryšio priemones, ypatumus.

96Dėl ginčo esmės

9722.

98Vartojimo rangą reglamentuojančios įstatymo normos neįtvirtina nuostatų, skirtų vartojimo rangos sutarties šalių pareigų perduoti ir priimti atliktus rangos darbus vykdymui. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi bendrosiose (CK 6.662 straipsnis) ir specialiosiose (CK 6.694 straipsnis) rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose įtvirtintomis atliktų darbų perdavimo ir priėmimo nuostatomis, abiejų rangos sutarties šalių nepasirašymo darbų priėmimo-perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo-priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011).

9923.

100Kasacinio teismo konstatuota, kad būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis).

10124.

102Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas ginčo rangos sutartį kvalifikuoti kaip vartojimo rangos sutartį (CK 6.672 straipsnio 1 dalis), o ne kaip pirkimo-pardavimo sutartį. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos principu, detaliau dėl šalių ginčo teisinio kvalifikavimo nepasisako, nes šuo aspektu itin išsamiai pasisakė pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde nėra argumentų, paneigiančių šalių ginčo teisinį kvalifikavimą.

10325.

104Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nustatyta, jog ieškovė atsakovams pagamino ir pristatė pagamintas duris (pristatė 2018 m. sausio mėnesį), už kurias atsakovai pilnai nėra atsiskaitę iki šiol. Visą laiką nuo durų pristatymo, sumontavimo ir perdavimo atsakovai duris naudojo. Pagal 2017 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) už 3162,69 Eur sumą, kuri atsakovams įteikta elektroniniu paštu 2017 m. gruodžio 15 d., atsakovai pilnai nėra atsiskaitę ir yra ieškovei skolingi 462,69 Eur sumą.

10526.

106Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismo sprendimu buvo netinkamai taikytos procesinės teisės normos, reglamentuojančios įrodymų vertinimą.

10727.

108Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismų išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytumo turi būti logiškai pagrįstos bylos duomenimis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; 2014 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-146-701/2016 22 punktą ir šiose nutartyse nurodytą kasacinio teismo praktiką; kt.).

10928.

110Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinių teisės normų, numatytų CPK 185 str. 1 d., spręsdamas apie šalių susitarimą dėl pagaminto daikto tinkamumo (durų modelio). Tarp šalių kilo ginčas dėl vienerių durų tinkamumo – durų, skirtų praėjimui tarp garažo ir vidaus patalpų, neatitikimo sutarties reikalavimams. Ieškovė byloje įrodinėjo, kad atsakovai užsakė nefilinguotas (be rašto) duris, o atsakovai įrodinėjo užsakę filinguotas (raštuotas, su išfrezuotais grioveliais) duris.

11129.

112Apeliantai teigia, kad nustatant šalių susitarimo turinį, didžiausia reikšmė tenka tiesioginiams rašytiniams įrodymams, kurie betarpiškai patvirtina, koks buvo šalių susitarimas dėl durų modelio. Nurodo, kad šalių susirašinėjimas e-paštu, esantis b. l. 28-30, yra atsakovų pateikta darbų užduotis ir užsakymas bei ieškovės patvirtinimas, kad užsakymas yra priimtas ir bus vykdomas. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šį rašytinį įrodymą ir nepagrįstai vadovavosi netiesioginiais įrodymai, t. y. liudytojų parodymais.

11330.

114Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje turi būti vertinami visi įrodymai ir tik įvertinus jų visumą, teismas gali tinkamai išnagrinėti tarp šalių kilusi ginčą. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė reikšmingas šalių ginčui aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atsakovai V. B. ir N. B., pristačius ir perdavus bei sumontavus ginčo duris tarp gyvenamųjų patalpų ir garažo, ginčo duris priėmė, pretenzijų nereiškė tiek ieškovės atstovui, tiek ieškovei. Apeliantai teigia, kad jie įstatymo nėra įpareigoti reikšti pretenzijas verslininkui nedelsiant, nes įstatymas nustato pakankamai ilgą 2 metų pretenzijų pateikimo terminą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant įstatyme numatyto dviejų metų termino, apeliantų elgesys priimant ginčo duris ir leidžiant jas sumontuoti, bei ieškovės darbuotojui nenurodant durų neatitikimo užsakymui vertintinas pagal vidutiniškai apdairaus asmens standartą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vidutiniškai apdairus asmuo negalėtų nepastebėti, kokias duris darbuotojas atsivežė, kokias įmontavo, o pastebėjus neatitikimus tarp užsakytų durų ir pristatytų durų, iš karto reikštų pretenzijas ir, tikėtina, atsisakytų priimti iš gamintojo bei duris gražintų, arba nedelsiant suderintų sutarties pakeitimo sąlygas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad liudytojas V. Š. teismo posėdyje nurodė, kad sumontavus pirmas duris (garažo), šeimininkai duris priėmė ir jokių pretenzijų nereiškė. UAB „Valmedis“ atstovas direktorius V. M. teisme nurodė, kad garažo durų matavimas buvo atliktas 2017 m. spalio mėnesio gale, kad atsakovas nekėlė jokių pastabų dėl sumontuotų garažo durų. Teismas sprendžia, kad šiais parodymais pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi, kadangi, atsižvelgiant į visas faktines bylos aplinkybes, nebuvo objektyvaus pagrindo šiais parodymais netikėti, atsižvelgiant į visą bylos šalių elgesį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovai apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, jog ginčo durys buvo pristatytos 2017 m. gruodžio mėn., kadangi bylos nagrinėjimo metu nustatyta ir nebuvo ginčo dėl to, kad ginčo durys pristatytos ir sumontuotos ne gruodžio mėn., o lapkričio mėn., todėl detaliau dėl to pasisakyta nebus.

11531.

116Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas V. B. savo, kaip vartotojo, teise pasinaudojo ir pretenzijas dėl galimai netinkamai pagamintos produkcijos pirmą kartą pareiškė tik tuomet, kuomet rangovas (ieškovas) pareikalavo pilnai atsiskaityti už produkciją, išrašydamas atsakovams 2017 m. gruodžio 15 d. PVM sąskaitą – faktūrą ( - ), kurioje buvo nurodyta, jog bendra durų ir kitų prekių kaina yra 3162,69 Eur, išminusavus sumokėtą 1100,00 Eur avansą, likusi neapmokėta suma yra 2062,69 Eur, kurią pirkėjas turi sumokėti iki 2017 m. gruodžio 20 d. Jokių įrodymų, kad pretenzijas apeliantai būtų reiškę anksčiau, byloje nėra. Taigi, būtent po nurodytos sąskaitos gavimo apeliantas V. B. ieškovei UAB „Valmedis“ 2017 m. gruodžio 27 d. išsiuntė raštą dėl sutarties nutraukimo, nurodydamas, kad UAB „Valmedis“ nevykdė sutarties sąlygos dėl durų gamybos ir pristatymo termino bei nesilaikė papildomai numatyto termino, pateikė vienas duris iš septynių, tačiau ne tokio modelio, spalvos ir dydžio kaip numatyta sudarant sutartį, todėl sutartis negali būti vykdoma toliau ir ji turi būti nutraukta (b. l. 4, 66-67).

11732.

118Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas V. B., nurodęs, jog nutraukia sutartį, savo vėlesniais veiksmais pripažino tolimesnį sutarties vykdymą, nes 2018 m. sausio 10 d. pavedimu sumokėjo 1600,00 Eur (mokėjimo paskirtyje nurodydamas, jog pagal PVM s/f Nr. ( - )) (b. l. 6, 89). Atsižvelgiant į vidutiniškai apdairaus asmens standartą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad asmuo, gavęs netinkamą produktą (šiuo atveju duris) nebūtų suinteresuotas sumokėti už likusias duris tol, kol pirmosios durys nebūtų pakeistos arba nebūtų išspręstas klausimas dėl tokių asmens poreikių netenkinančių durų, tolimesnio naudojimo/keitimo/kompensavimo už netinkama produktą. Tokiu atveju, apdairus asmuo bent jau būtų raštu susitaręs, kad netinkamos durys bus pakeistos, ar kitu būdu susitaręs dėl kitų galimų problemos išsprendimo būdų. Taigi, pagrįsta pirmosios instancijos išvada, jog apeliantų elgesys patvirtina, kad juos tenkino pristatyta produkcija ir sutarties įvykdymas. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas priešieškinio reikalavimu, kuriuo prašo proporcingai sumažinti pirkimo-pardavimo sutarties kainą 384,67 Eur suma dėl UAB „Valmedis“ parduotos netinkamos ir nekokybiškos prekės, netiesiogiai pripažįsta, jog ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė ir sutartis yra pilnai įvykdyta. Taigi, atsakovai (užsakovai) priėmė ieškovės pristatytas duris, priėmė sutarties įvykdymą, todėl jie turi už duris sumokėti.

11933.

120Byloje pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad šalys nebuvo susitarusios dėl konkretaus sutarties įvykdymo termino, kad iš elektroninio laiško turinio akivaizdu, jog atsakovai, pateikdami užsakymą ieškovei, nebuvo visiškai apsisprendę dėl užsakomų durų spalvos ir pasiliko teisę durų spalvą koreguoti, tuo pačiu suprasdami, jog tik po jų atskiro nurodymo durys bus baigtos gaminti. Taigi, apeliantai nepagrįstai teigia, kad ieškovė vėlavo įvykdyti savo prievolę, t. y. buvo praleistas sutartyje nustatytas dviejų mėnesių įvykdymo terminas. Apeliantai neįrodė, kad šalys buvo sutarusios, jog ieškovė duris pagamins per du mėnesius nuo užsakymo pateikimo. Kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas, iš elektroninių laiškų susirašinėjimo turinio matyti, jog atsakovė N. B. ieškovės klausė, iki kada būtų galima patikslinti durų spalvą, nes visas duris norės dažyti sienų spalva, o ieškovė nurodė, jog durų spalva jiems reikalinga užbaigiant gaminti duris prieš dvi savaites (b. l. 29, 60). Negalima nesutikti ir su ta pirmosios instancijos teismo išvada, kad visas atsakovų elgesys, leidžia teigti, jog atsakovų pretenzijos išdėstytos 2017 m. gruodžio 27 d. bei nurodytos priešieškinyje dėl sutarties termino pažeidimo dėl galimų garažo durų trūkumų neatitikimų sutarties sąlygoms, reiškiamos šioje byloje kaip gynybinė pozicija, kuria siekiama išvengti likusios prievolės įvykdymo.

12134.

122Atsakovų teigimu, užsakymo turinys aiškus iš 2017-08-16 elektroninio laiško turinio: 7 vnt. filinguotų durų. Tokie argumentai apeliantų yra neįrodyti. Iš bylos duomenų, šalių parodymų nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovų vyko bendradarbiavimas vartojimo rangos teisinių santykių pagrindu. Ieškovė (jos vadovas V. M.) gavo 2017 m. rugpjūčio 16 d. atsakovės N. B. elektroninį laišką (Sveiki, V., siunčiu durų pavyzdį, durys identiškos, tik apvadai lygūs. Nors brūkštelkite ir kiek su filinguotais apvadais kainuotų) (b. l. 28). Tą pačią dieną, po 2017 m. rugpjūčio 16 d. 18:09 val. elektroninio laiško gavimo, atsakovai atvyko pas ieškovės vadovą V. M., kur ieškovės vadovas su atsakovais preliminariai aptarė užsakymą (atsakovai išsirinko durų modelį, furnitūrą, kokie bus apvadai). Aplinkybės, kad atsakovai atvyko pas ieškovę, atsakovai neginčijo. Ieškovės vadovo parodymais, atsakovė N. B. nurodė, kad ant atsakovo ginčijamų neva netinkamai padarytų durų, esančių tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų, bus veidrodžiai, kuriuos turėjo pagaminti UAB „Stiklita Šiauliai“. Ieškovės vadovas V. M. atsakovui paaiškino, kad ant filinginių durų (t. y. durų su raštais), technologiškai neįmanoma užklijuoti veidrodžio, veidrodį technologiškai galima užklijuoti tik ant plokštuminių durų; sužinoję, jog veidrodžius galima užklijuoti tik ant plokštuminių durų, atsakovai užsakė plokštumines, stabilizuotas duris (su paslėptais vyriais, nes keičiasi staktos konstrukcija) tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų (1 vnt.), kad būtent tokias duris ieškovė ir pagamino; atsakovas taip pat užsakė 6 (šešias) filinguotas (su raštais) duris, dėl kurių jokių pretenzijų nereiškė. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus ir šalių elgesį, sprendžia, kad nėra objektyvių įrodymų, paneigiančių šias ieškovės nurodytas aplinkybes, priešingai, atsakovų veiksmų eiga patvirtintina šalis susitarus būtent dėl ieškovės nurodomų sąlygų.

12335.

124Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo matyti, kad po ieškovės vadovo V. M. ir atsakovų susitikimo, kuris vyko 2017-08-16, ieškovė atsakovei nusiuntė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ) (tą patvirtina 2018 m. rugpjūčio 16 d. 19:41 elektroninio laiško nuorašas (Laba diena, siunčiame Jums durų sąmata.). Apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstu ieškovės teiginį, jog, atsakovams 2017-08-16 susitikimo metu ieškovės vadovo buvo paaiškinta, kad plokštuminės, stabilizuotos durys bus brangesnės dėl paslėptų vyrių, nes keičiasi staktos konstrukcija, todėl sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ) nurodytas atsakovo užsakymas: durys 6 vnt x 350 Eur – 2 100 Eur, 1 vnt. x 360 Eur – 360 Eur, staktos 12 cm x 5 Eur – 60 Eur, apvadai 1 kompl (2.60 m.) x 25.50 – 25.50 Eur, apvadai 5 kompl. x 18.50 Eur – 92,50 Eur, paslėpti vyriai 2 kompl. x 30 Eur – 60 Eur. Viso: 2 698 Eur, avansas – 1 100 Eur (atsakovo pateikta su priešieškiniu). Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad 384,76 Eur suma, tai ginčo durų kaina su vyriais. Iš bylos medžiagos matyti, kad nurodyta suma yra likusi bendra sutarties kaina, kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti, kai bus pagamintos visos ginčo durys, o iš 2018-01-09 atsakovo ieškovui rašyto el. laiško turinio matyti, kad atsakovas buvo įsipareigojęs likusią 20 proc. vartojimo rangos sutarties kainos (t. y., 462,69 Eur) sumokėti po visų durų sumontavimo (b. l. 89).

12536.

126CK 6.173 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad akceptanto pareiškimas arba kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas ofertos priėmimas, laikomas akceptu. Tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas akceptu. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad akceptas sukelia teisines pasekmes nuo to momento, kai jį gauna oferentas. CK 6.173 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu ofertoje numatyta galimybė ją akceptuoti nepranešant apie tai oferentui (tylėjimu ar konkliudentiniais veiksmais) arba tokia išvada darytina atsižvelgiant į egzistuojančius šalių santykius arba papročius, tai akceptas sukelia teisines pasekmes nuo atitinkamų akceptanto valią reiškiančių veiksmų atlikimo. CK 6.174 straipsnio 1 dalis numato, kad oferta turi būti akceptuojama per oferento nurodytą terminą, o kai jis nenurodytas, – per protingą terminą, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, tarp jų – ir į šalių naudojamų ryšio priemonių galimybes. Kaip ir minėta, CK 6.674 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją apie siūlomus darbus, jų rūšis, kainą, apmokėjimo formą, taip pat, jeigu užsakovas paprašo, kitus su sutartimi ir atliekamu darbu susijusius duomenis; jeigu pagal atliekamų darbų pobūdį tai yra reikšminga, rangovas privalo nurodyti užsakovui konkretų asmenį, kuris atliks sutartyje numatytą darbą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsakovas turi teisę nutraukti sutartį neapmokėdamas už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį, ką užsakovas turėjo omenyje.

12737.

128Nagrinėjamos bylos atveju ieškovė ir atsakovė sutarė dėl 6 vnt x 350 Eur – 2 100 Eur vienodų durų (filinguotų) ir 1 vnt. x 360 Eur – 360 Eur (plokštuminių durų), šis užsakymas buvo patvirtintas, patikslintas ir akceptuotas, kai atsakovai atvyko pas ieškovę 2017-08-16 susitikti aptarti sutarties sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovams gavus išankstinę sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas 1 vnt. kitokių durų, ir nepareiškus dėl joje nurodytų duomenų pretenzijų, vėliau – atlikus ginčo durų montavimo darbus 2017 m. lapkričio mėn., po kurių atsakovai irgi nereiškė jokių pretenzijų (CK 6.173 straipsnio 1 d.), laikytina, kad savo elgesiu atsakovai patvirtino, jog vienos durys iš septynių nebus filinguotos, t. y. bus plošktuminės. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantai neįrodė, jog vienų durų išskyrimas ir kitokia jų kaina būtų galėjusi būti dėl kitokių priežasčių. Taigi, atsakovai jokių pretenzijų po sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo neišreiškė, tokiu savo elgesiu patvirtindami savo užsakymą, kuriame nurodytos ir aptartos atsakovų ginčijamos durys: plokštuminės, stabilizuotos, brangesnės dėl paslėptų vyrių (1 vnt. x 360 Eur – 360 Eur). Kaip matyti iš sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ), joje yra aptarti plokštuminėms stabilizuotoms durims reikiami paslėpti vyriai 2 kompl. x 30 Eur – 60 Eur, kas, sutinkant su ieškovės argumentais, patvirtina, jog atsakovai patys užsakė jiems reikalingas atitinkamos spalvos, modelio, aukščio plokštumines stabilizuotas duris tarp atsakovams bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausančio namo garažo ir gyvenamųjų patalpų, o ieškovė duris pagamino pagal atsakovo užsakymą. Taip pat atsakovai nepaneigė, jog 2017-12-15 PVM sąskaitoje faktūroje taip pat aptarti 2 kompl. paslėptų vyrių, kurie reikalingi išimtinai plokštuminėms stabilizuotoms durims. Tolimesnė įvykių eiga rodo, jog ginčo durys buvo sumontuotos 2017 m. lapkričio mėn., atsakovai montuojant ir po sumontavimo pretenzijų neišreiškė (tai patvirtino ieškovės atstovas ir duris montavęs V. Š.) ir kreipėsi į UAB „Stiklita Šiauliai“ dėl veidrodžių ant ginčo durų. Akivaizdu, kad tokia įvykių seka patvirtina, jog ginčo durys turėjo būti ne filinguotos. Akcentuotina, kad atsakovai nereiškė jokių pretenzijų nei duris montavusiam V. Š., nei ieškovei iki pat 2017-12-27, kai UAB „Stiklita Šiauliai“ nutraukė bendradarbiavimą su atsakovu ir nebegamino atsakovų suplanuotų veidrodžių ant ginčo durų ir kai ieškovė išrašė 2017-12-15 datos PVM sąskaitą faktūrą.

12938.

130Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ) buvo užfiksuotos užsakymo (sutarties) šalių sutartos pagrindinės sąlygos, t. y. durų kiekis, pagamintos produkcijos galutinė kaina, ir šis dokumentas buvo skirtas užsakymui priimti, avansiniam apmokėjimui ir bendrai sąmatai apskaičiuoti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, šioje sąskaitoje durų spalva buvo nurodyta tik preliminari. Pažymėtina, kad apeliantai skunde nepaneigė pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių: 1) atsakovai koregavo užsakymą, todėl sutarties įvykdymo terminas nebuvo apibrėžtas konkrečia kalendorine data. Ieškovės UAB „Valmedis“ atstovas direktorius V. M. teismo posėdyje teigė, kad atsakovas durų spalvą nurodė tik spalio 15 d., o iki to laiko jau buvo suruošti visi ruošiniai, o tik patikslinus spalvą jos buvo kalibruotos, dažytos ir t. t..; 2) gamintojas durų negalėjo toliau gaminti, kadangi atsakovai nebuvo įrengę grindų, todėl nebuvo galima matuoti ir nustatyti gaminamų durų matmenų, o nesant konkretesnių matmenų negalima vykdyti sutarties; 3) 2017 m. gruodžio 15 d. ieškovė atsakovui V. B. adresuotame elektroniniame laiške nurodė, jog duris gali atvežti ketvirtadienį, bet atsakovai turi padaryti pavedimą (b. l. 89), kas patvirtina ieškovės direktoriaus V. M. teismo posėdyje nurodytas aplinkybes, jog po paskutinio pamatavimo buvo pabaigta derinti durų gamyba, t. y. po to, kai jau buvo sumontuotos durys į garažą. Garažo durų matavimas buvo atliktas spalio mėnesio gale, nes antrame aukšte nebuvo grindų ir tik atsakovui pageidaujant ir suklojus plyteles antrame aukšte, atliko dar vieną durų matavimą dėl likusių durų; 6 durys pilnai buvo pagamintos lapkričio mėnesį, pristatytos 2018 m. sausio 9 d.; 4) atsakovai neįrodė, jog žodiniu šalių susitarimu šalys buvo susitariusios dėl konkretaus sutarties įvykdymo termino, t. y. dviejų mėnesių, ir, kad sutartis buvo įvykdyta, ieškovui praleidus šalių sutartą sutarties įvykdymo terminą.

13139.

132Taip pat byloje teismas teisingai nurodė, jog atsakovai, teigdami, kad ieškovės pagamintos ginčo durys yra pagamintos netinkamai (nefilinguotos, ne tokio išmatavimo, ne ta durų spalva ir durys varstosi ne į tą pusę) nepateikė jokių šiuos teiginius galinčių pagrįsti objektyvių įrodymų. Pirmosios instancijos teismas taip pat padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovai veidrodžius planavo klijuoti, ne tik ant sienų, bet ir ant ginčo durų. Aplinkybę, jog atsakovai planavo klijuoti veidrodžius ant ginčo durų, patvirtino liudytojas S. N. (nurodė, kad iš komercinio pasiūlymo matyti, jog stiklai turėjo būti klijuojami ant durų, užsakovas minėjo, kad bus durys ir klijuojami veidrodžiai; pagal komercinį pasiūlymą techniškai įmanoma, kad veidrodžiai būtų klijuojami ant durų (b. l. 87), liudytojas V. Š. (duryse nebuvo rankenų, nes turėjo būti stiklas, o durys turėjo būti lygiai su siena, šią informaciją suteikė ieškovė, bet suderino durų statymo klausimą ir su atsakovu; atsakovo klausė ar reikia viską lyginti su siena ir atsakovas sakė, kad durys bus su stiklu). Pirmosios instancijos teismas, itin išsamiai pasisakydamas dėl visų byloje esančių duomenų, teisingai pastebėjo, jog sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui Nr. ( - ) užfiksuota, jog užsakomos septynios durys, tuo tarpu apvadų atsakovai užsakė šešis komplektus, kas, sutinkant su pirmosios instancijos teismo vertinimu, patvirtina, kad atsakovai sieną su garažo durimis planavo klijuoti veidrodžiais, todėl apvadų šioms durims ir nereikėjo.

13340.

134Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino ir išsamiai pasisakė dėl visų byloje esančių įrodymų ir jų vertinimo, o apeliantai nepateikė jokių įrodymų ir aplinkybių, galinčių nuginčyti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Taigi, byloje nepaneigta teismo išvada, jog atsakovai ketino klijuoti sieną su durimis veidrodžiais, todėl ieškovė pagamino tokias ginčo duris, kurios butų tinkamos veidrodžio klijavimui ant durų, t. y. be filingų.

13541.

136Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybę, jog veidrodžių nėra galimybės pakabinti ant filinguotų durų, patvirtino ne tik ieškovė, liudytojai, bet ir pati atsakovė V. B. apklausta teismo posėdyje, nurodydama, kad „ant ginčo durų neplanavo klijuoti jokių veidrodžių, nes ginčo durys turėjo būti su filingu, o ant filinguotų durų neįmanoma pakabinti veidrodžius“. Taigi, ši aplinkybė laikytina nustatyta.

13742.

138Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nebuvo pagrindo nesiremti liudytojų parodymais, nes apklausti liudytojai ieškovei nėra pavaldūs. Tai, kad UAB „Stiklita Šiauliai“ ir ieškovė tarpusavyje bendradarbiauja, nereiškia, kad UAB „Stiklita Šiauliai“ yra pavaldi ieškovei. Pažymėtina, kad ieškovei nepavaldus ir V. Š., jis nedirba pas ieškovę, ieškovė atlyginimo nemoka, o tik rekomenduoja jį, kaip montuotoją. Taip pat pastebėtina, kad liudytojų nurodytos aplinkybės neprieštarauja kitiems bylos duomenims, todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti.

13943.

140Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos duomenimis nustatyta, jog ginčo durys buvo statomos tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų, ne garaže, kaip nurodo atsakovai apeliaciniame skunde. Ieškovė nurodo, jog veidrodis pagal atsakovų pateiktą užsakymą turėjo būti užklijuotas ant ginčo durų iš gyvenamųjų patalpų pusės, kur planavo būti veidrodinė siena. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas priešieškiniu įrodinėjo, jog ginčo durys tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų buvo reikalingos pirmiau, kad neitų šaltis į gyvenamąsias patalpas, tai patvirtino ir apklausta V. B., liudytoju apklaustas V. Š. patvirtino aplinkybę, kad garažo durims apvadai nebuvo sumontuoti, nes neparuošta siena, tai matyti atsakovų pateiktoje fotonuotraukoje.

14144.

142Pažymėtina, kad atsakovai pripažįsta, nors vyko veidrodžio derinimo darbai su UAB „Stiklita Šiauliai“, joks stiklas iki šios dienos neužkabintas ant ginčo durų. Byloje aplinkybė, kad veidrodžiai nebuvo pagaminti, nepaneigia ieškovės įrodinėjamo fakto, jog duris atsakovai užsakė pagaminti būtent tinkamas veidrodžių klijavimui.

14345.

144Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad stiklų išmatavimai, nesutapo su ginčo durų išmatavimais. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šia aplinkybe apeliantai nesirėmė pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina, kad apeliantai nepaneigė ieškovės vadovo V. M. parodymų, kad patalpose tarp garažo ir kitų patalpų duris suderino, kad jos turi būti plokštuminės, vienoje plokštumoje sienos ir durys, tai garažo durys buvo gaminamos kitokios, kadangi ten turėjo būti klijuojami veidrodžiai, kad 1 durys buvo pagamintos 2017 m. spalio pabaigoje, jos buvo net nenudažytos, o buvo suderintos su UAB „Stiklita Šiauliai“ atstovais, kokie gruntai tinkamesni, kad būtų galima klijuoti veidrodžius. Tuo labiau, kad bylos duomenys įrodo, jog būtent sumontavus ginčo duris, atsakovai pradėjo aktyvias derybas dėl veidrodžių klijavimo ant ginčo durų. Atsakovams buvo siunčiami stiklų išmatavimai, UAB „Stiklita Šiauliai“ buvo pamatavusi ginčo duris, sienas, ant kurių iš namo kambario pusės turėjo klijuotis veidrodžiai, tuo laikotarpiu atsakovai nereiškė pretenzijų ieškovei.

14546.

146Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė byloje nurodė, jog PVM sąskaitoje jos išrašymo metu programa jau neleido išskirti plokštuminių durų, kaip brangesnių, šių aplinkybių apeliantai neginčijo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl to nepasisako.

14747.

148Apeliantai teigia, kad teismas turėjo ginti jų, kaip silpnesnės šalies – vartotojo, teises ir interesus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad atsakovai šiuo atveju yra vartotojai, kurie, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių – informacijos, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi – ieškove (paslaugų teikėju). Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 10 28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2012 05 24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2012 ir kt.).

14948.

150Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktą, jog atsakovai yra vartotojai, dėl ko teismas buvo aktyvus nagrinėjant bylą. Pažymėtina, kad teismas atsižvelgė į faktą, jog atsakovai yra silpnesnioji sandorio šalis, siūlė pasirūpinti atstovavimu, tinkamai išaiškino atsakovams jų teises ir pareigas.

15149.

152Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

15350.

154Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

15551.

156Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl atskirai dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

157Dėl procesinės bylos baigties

15852.

159Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis išdėstytu, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, paliekamos pirmosios instancijos teisme paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, nes nenustatyta, kad jos būtų paskirstytos netinkamai.

160Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

16153.

162Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 605 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovės ir pateikia jas pagrindžiančius dokumentus, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovų V. B. ir N. B. iš kiekvieno po 302,50 Eur ieškovės UAB „Valmedis“ naudai.

163Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

164Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

165Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Valmedis“ (juridinio asmens kodas 245273030) iš atsakovų V. B. (asmens kodas ( - )) ir N. B. (asmens kodas ( - )) iš kiekvieno po 302,50 Eur (tris šimtus du eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

166Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Valmedis“... 7. 2.... 8. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovų vyko bendradarbiavimas rangos teisinių... 9. 3.... 10. Nurodė, jog iš priešieškinio matyti, jog atsakovai ginčija tik vienų iš... 11. 4.... 12. Atsakovas V. B. pateikė priešieškinį, kuriuo teismo prašė V. B. naudai... 13. 5.... 14. Nurodė, kad 2017 m. spalio 16 d. suėjus durų pristatymo terminui, o... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 6.... 18. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu... 19. 7.... 20. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. gruodžio 5 d. papildomu... 21. 8.... 22. Teismas nurodė, kad ieškovė atsakovams pagamino ir pristatė pagamintas... 23. 9.... 24. Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai... 25. 10.... 26. Sprendė, kad, nors atsakovas V. B. priešieškiniu pateikė argumentus dėl,... 27. 11.... 28. Teismas sprendė, jog ieškinio senaties terminas priešieškiniui nėra... 29. III.... 30. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 12.... 32. Apeliaciniu skundu atsakovai V. B. ir N. B. prašo panaikinti Šiaulių... 33. 12.1.... 34. Teismas pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias... 35. 12.2.... 36. Teismas nevertino byloje reikšmingų įrodymų, kurie tiesiogiai patvirtina,... 37. 12.3.... 38. Šalys raštu sutarė dėl 7 vienetų identiškų filinguoto modelio durų... 39. 12.4.... 40. 2017-12-27 atsakovai pareiškė ieškovui rašytinę pretenziją dėl durų... 41. 12.5.... 42. Teismas nesureikšmina įstatyme nurodytų pretenzijų pateikimo terminų, ir... 43. 12.6.... 44. Teismo sprendimo 37 punkte, teismas nurodo, kad atsakovas V. B. teisme teigė,... 45. 12.7.... 46. Teismas, spręsdamas apie tai, kad ant ginčo durų turėjo būti klijuojamas... 47. 12.8.... 48. Teismas netinkamai vertino rašytinius įrodymus — ieškovo išrašytą... 49. 12.9.... 50. Atsakovai sutiko pasilikti duris (tai akivaizdu iš priešieškinio ir atsakovo... 51. 13.... 52. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Valmedis“ prašo atmesti... 53. 13.1.... 54. Atsakovai nepagrįstai nurodo, kad ginčo durys buvo pristatytos 2017 m.... 55. 13.2.... 56. Liudytojai ieškovei niekaip nepavaldūs. UAB „Stiklita Šiauliai“ ir... 57. 13.3.... 58. Atsakovai klaidina teismą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčo... 59. 13.4.... 60. Atsakovai pripažįsta, kad nors vyko veidrodžio derinimo darbai su UAB... 61. 13.5.... 62. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad stiklų išmatavimai, nesutapo su ginčo... 63. 13.6.... 64. Priešingai nei teigia atsakovai, teismas išsiaiškino, kokias duris užsakė... 65. 13.7.... 66. Teismas byloje buvo itin aktyvus.... 67. 13.8.... 68. Atsakovas nurodo, kad 384,76 Eur suma, tai ginčo durų kaina su vyriais,... 69. 13.9.... 70. Jei atsakovai būtų pareiškę pretenzijas dėl ginčo durų, tai toliau... 71. 13.10.... 72. Apeliaciniu skundu akcentuojama, kad atsakovai reiškė pretenzijas dėl ginčo... 73. 13.11.... 74. Atsakovai neįrodė, kad ieškovė praleido sutarties įvykdymo terminą.... 75. Teismas... 76. IV.... 77. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 78. Apeliacinis skundas netenkintinas... 79. 14.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 81. 15.... 82. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 83. Byloje nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 84. 16.... 85. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 86. 17.... 87. Ieškovė UAB „Valmedis“ pateikė sąskaitą išankstiniam apmokėjimui Nr.... 88. 18.... 89. Iš kitų elektroninių laiškų turinio matyti, jog atsakovas V. B. 2018 m.... 90. 19.... 91. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių rašytinė sutartis dėl durų... 92. 20.... 93. CK 6.357 str. reglamentuoja daiktų pardavimą ne prekybai skirtose patalpose,... 94. 21.... 95. Nuostatos, reglamentuojančios daiktų pirkimo - pardavimo sutartis, sudarytas... 96. Dėl ginčo esmės... 97. 22.... 98. Vartojimo rangą reglamentuojančios įstatymo normos neįtvirtina nuostatų,... 99. 23.... 100. Kasacinio teismo konstatuota, kad būtent darbų perdavimo–priėmimo akte... 101. 24.... 102. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 103. 25.... 104. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nustatyta, jog ieškovė... 105. 26.... 106. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismo sprendimu buvo netinkamai taikytos... 107. 27.... 108. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 109. 28.... 110. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 111. 29.... 112. Apeliantai teigia, kad nustatant šalių susitarimo turinį, didžiausia... 113. 30.... 114. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje turi būti vertinami visi... 115. 31.... 116. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas V. B. savo,... 117. 32.... 118. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas V. B.,... 119. 33.... 120. Byloje pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad šalys nebuvo... 121. 34.... 122. Atsakovų teigimu, užsakymo turinys aiškus iš 2017-08-16 elektroninio... 123. 35.... 124. Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo matyti, kad po ieškovės vadovo... 125. 36.... 126. CK 6.173 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad akceptanto pareiškimas arba kitoks... 127. 37.... 128. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovė ir atsakovė sutarė dėl 6 vnt x 350 Eur... 129. 38.... 130. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sąskaitoje išankstiniam... 131. 39.... 132. Taip pat byloje teismas teisingai nurodė, jog atsakovai, teigdami, kad... 133. 40.... 134. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 135. 41.... 136. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad aplinkybę, jog veidrodžių... 137. 42.... 138. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nebuvo pagrindo... 139. 43.... 140. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos duomenimis nustatyta, jog... 141. 44.... 142. Pažymėtina, kad atsakovai pripažįsta, nors vyko veidrodžio derinimo darbai... 143. 45.... 144. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad stiklų išmatavimai, nesutapo su ginčo... 145. 46.... 146. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė byloje nurodė, jog PVM... 147. 47.... 148. Apeliantai teigia, kad teismas turėjo ginti jų, kaip silpnesnės šalies –... 149. 48.... 150. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 151. 49.... 152. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 153. 50.... 154. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 155. 51.... 156. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi esminės teisinės reikšmės... 157. Dėl procesinės bylos baigties... 158. 52.... 159. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis išdėstytu, sprendžia, kad... 160. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 161. 53.... 162. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 163. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 164. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą... 165. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Valmedis“ (juridinio... 166. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....