Byla 2A-1077-622/2011
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Audrius Saulėnas, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Irma Čuchraj, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Z. T. K. ir S. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo

22011 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo DNSB „Miškas“ ieškinį atsakovams Z. T. K. ir S. M., tretiesiems asmenims S. J., Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notarui Edgarui Sutkui dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovas kreipėsi ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 7641,41 Lt skolą, 4907,85 Lt palūkanas, 11 procentų dydžio metines palūkanas už 7641,41 Lt sumą nuo 2010-11-01 iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė ieškovui DNSB „Miškas“ solidariai iš atsakovų Z. T. K. ir S. M. 7641,41 Lt skolą, 4907,85 Lt palūkanas, 11 procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą 7641,41 Lt paskolos sumą nuo 2010-11-01 iki visiško prievolės įvykdymo. Priteisė iš atsakovės Z. T. K. 1095,50 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovui DNSB „Miškas“. Priteisė iš atsakovo S. M. 1095,50 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovui DNSB „Miškas“.

6Remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, kad nėra įrodymų, jog pirkėjas (S. J.) su pardavėju (Z. T. K.) susitarė, kad paskolą DNSB „Miškas“ mokės buto pirkėja. Įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2006-05-25 nutartimi konstatuota, kad tinkamas paskolos subjektas bendrijai yra pardavėjas. Įsigyjant butą atsakovė Z. T. K. buvo susituokusi su S. M., todėl jie yra bendraatsakoviai byloje. Ginčo suma turėjo būti atskiru susitarimo dalyku, įtrauktu į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. Šalių sudarytoje sutartyje šios sumos mokėjimas nebuvo aptartas. Parduodami savo butą atsakovai perdavė naujam savininkui ir pagerintas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausiusias bendro naudojimo patalpas, už kurių pagerinimą nevisiškai buvo atsiskaityta su bendrija. Ši pareiga buvo pardavėjų. Bendrijos narys, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, privalo atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Nustatė, kad trečiasis asmuo S. J. sandorio sudarymo metu apie namo renovaciją žinojo, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad ji buvo tinkamai įspėta apie nesumokėtą paskolą, kad dėl jos šalys buvo sutarusios bei, kad atlikti pagerinimai ar paskolos nesumokėjimas keitė šalių susitarimą dėl buto pardavimo kainos. Todėl atsakovams tenka prievolė atsiskaityti su bendrija už atliktą renovaciją.

7Atsakovai Z. T. K. ir S. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad buto pirkimo-pardavimo kaina buvo sumažinta 15 000 Lt suma dėl to, kad būtų kompensuotos naujo buto savininko patiriamos išlaidos dėl paskolos ir palūkanų mokėjimo. Kad buto pirkėja žinojo, jog jai reikės mokėti šią skolą, patvirtina nekilnojamojo turto agentūros darbuotojos J. V. parodymai, užfiksuoti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-03-06 sprendime. Nesutinka, kad pirkimo-pardavimo sutartyje turėjo būti atskirai aptartos jos buto daliai tenkančios renovacijos išlaidos. Teigia, kad pardavus butą, jų pareigos bendrijai perėjo pirkėjai (trečiajam asmeniui).

8Byloje gautas ieškovo DNSB „Miškas“ atsiliepimas į apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Trečiasis asmuo S. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

12Byloje kilo ginčas, ar buto pirkėjui (trečiajam asmeniui) buvo sutarta pareiga mokėti ginčo skolą (jos buto daliai tenkančias renovacijos išlaidas).

13Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

14Konkrečiu nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismo 2006-05-25 nutartyje, kuria Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 m. kovo 6 d. sprendimas paliktas nepakeistas, konstatuota, kad ginčo suma turėjo būti atskiru susitarimo dalyku, įtrauktu į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. CPK 182 straipsnio 2 punktas numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Pagal CK 6.321 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalėjo tinkamai pranešti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ir pretenzijų. Ši pareiga buvo pardavėjo. Nors apeliaciniame skunde atsakovai tvirtina, kad iš tikrųjų susitarimas dėl šios skolos mokėjimo buvo aptartas ir tai patvirtina UAB „Termiono“ vadybininkės J. V. parodymai, užfiksuoti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-03-06 sprendime, tačiau tokie teiginiai laikytini nepagrįstais. Iš pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, kad nenurodyti jokie duomenys apie pardavėjų turimus finansinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui (šiuo atveju ieškovui DNSB „Miškas“). Jokie susitarimai dėl ginčo skolos taip pat nefiksuoti minėtoje sutartyje (t. 1, b. l. 51-53). Preliminarioje trišalėje 2003-11-12 sutartyje, sudarytoje tarp buto pardavėjo, pirkėjo ir tarpininko UAB „Termiono“, taip pat nėra nurodyti jokie susitarimai dėl ginčo sumos (prijungta byla Nr. 2-386-323/2006, b. l. 7). Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad bendrijos narys, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, privalo atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles. Jokių įrodymų, kad būtų įvykdyta tokia pardavėjo, kaip bendrijos nario pareiga, atsakovas taip pat nepateikė. Kad būtų aptartos atsiskaitymo sąlygos ar kitokie su tuo susiję susitarimai su bendrija (ieškovu), byloje taip pat nėra jokių įrodymų.

15Esant tokioms išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovo pareikšto reikalavimo teisinį ir faktinį pagrindą tinkamai išanalizavo pirmosios instancijos teismas, išvados padarytos tinkamai aiškinant ir taikant teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistu (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, ieškovui priteistinos jo apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Ieškovas patyrė 1815 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti (t. 2, b. l. 18). Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.11 punkte nurodyta, kad maksimalus rekomenduotinas užmokestis už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1200 Lt (MMA 800 Lt x 1,5). Todėl ieškovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažintinos iki 1200 Lt ir priteistinos iš atsakovų.

17Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovų Z. T. K. ir S. M. po 600 Lt ieškovui DNSB „Miškas“ už išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai