Byla 2-1341/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos sprendimus, priimtus 2014 m. balandžio 28 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu, atsakovui vykdant Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimą, viešojo pirkimo Nr. 146173, kuriais nuspręsta pakartotinai įvertinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją ir ją pripažinti tinkama, sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pripažinti UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą bei sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Bitė Lietuva“; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vykdomo Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimo, pirkimo Nr. 146173, procedūras ir įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kadangi jų nesiėmus atsakovas gali sudaryti pirkimo sutartį, dėl ko patenkinus ieškovo ieškinį teismo sprendimo įvykdymas taptų praktiškai nebeįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino; sustabdė Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vykdomo Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimo, pirkimo Nr. 146173, procedūras ir uždraudė atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Bitė Lietuva“. Teismas pažymėjo, kad ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti uždrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, t. y. jas sustabdyti, yra labai svarbi, be to, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo priemonę, jo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, netektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimas, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymas. Teismui patenkinus ieškovo reikalavimus sunku būtų grąžinti šalis į pradinę padėtį, nes pirkimo procedūra gali būti baigta sudarius pirkimo sutartį, taigi teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė esant pagrindą taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, taip pat pažymėjo, jog viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai yra itin trumpi, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas minimaliai ribotų atsakovo interesus.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį ir atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir teismas privalėjo tai įvertinti, nes tai būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Ieškovas akivaizdžiai neteisingai aiškina Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. įsiteisėjusį sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-3453-590/2014, kadangi klausimas dėl UAB „Bitė Lietuva“ atitikties kvalifikaciniams reikalavimams šiuo sprendimu nebuvo išspręstas. Perkančioji organizacija, tinkamai ir teisėtai vykdydama teismo sprendimą, grįžo į iki pažeidimo buvusią pirkimo stadiją ir iš naujo vertino tiekėjų kvalifikaciją, todėl ieškovo pretenzijos argumentai, kad perkančioji organizacija siekia apeiti įsiteisėjusį ir vykdytiną sprendimą yra nepagrįsti. Perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl UAB „Bitė Lietuva“ atitikimo pirkimo dokumentų 3.1.9 p. reikalavimams ir neturi pagrindo abejoti Tarnybos pateikta informacija. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškinys akivaizdžiai nepagrįstas ir teismas privalėjo atsisakyti tenkinti reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  2. Ieškovas yra nesąžiningas ir teisminiu procesu siekia materialinės naudos vykdant esamą sutartį, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia perkančiosios organizacijos ir viešąjį interesus.

8Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį ir atsisakyti tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, o laikinąsias apsaugos priemones teismas taikė neįvertinęs akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo. Ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai vertina atsakovo veiksmus vykdant teismo sprendimą, kurie atitiko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, jog teismui perkančiosios organizacijos veiksmus pripažinus neteisėtais, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę, prieš pažeidimą buvusią, padėtį ir perkančioji organizacija pakartotinai atlieka procedūras ne tik dėl ieškovo pasiūlymo, bet ir dėl kitų dalyvių. Taip pat ieškovas neteisingai ir nepagrįstai teigia, jog atsakovas proteguoja trečiąjį asmenį.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas niekaip neapriboja ieškovo galimybių ginti pažeistas teises. Ginčo pirkimo objektas yra paslaugos, kurios yra nematerialaus pobūdžio, joms būdinga tai, jog nesukuriamas rezultatas, kurį reikėtų perduoti perkančiajai organizacijai. Konkurso sąlygų 13.7 p. įtvirtinta, jog sudaroma įkainių sutartis. Abu pirkime dalyvavę tiekėjai pasiūlė vienodą paslaugų įkainį, taigi vieno tiekėjo pakeitimas kitu nesukeltų papildomų finansinių sunkumų. Be to, paslaugos tęstinio pobūdžio, paslaugų teikimas dalus, todėl teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, nebūtų suvaržyta galimybė nutraukti pirkimo sutartį su apeliantu ir sudaryti naują sutartį su ieškovu.
  3. Pateikdamas ieškinį, ieškovas siekia ne apginti pažeistas teises, o kuo ilgesnį laikotarpį vykdyti su atsakovu sudarytą sutartį.

9Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Ieškinys pagrįstas teisės aktų normomis ir suformuota teismų praktika, kadangi perkančioji organizacija neteisėtai iš naujo, retroaktyviai, apeidama įsiteisėjusį ir vykdytiną teismo sprendimą vertino UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą. Tai negali būti laikoma teismo sprendimo, kuriame teismas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė perkančiajai organizacijai, kad UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas privalo būti atmestas, vykdymu. Be to, apeliantų atskirieji skundai patys savaime patvirtina, kad pirkimo metu buvo pažeisti svarbiausi viešųjų pirkimų principai – skaidrumas ir lygiateisiškumas bei nediskriminavimas. Abu apeliantai ir toliau derina savo veiksmus teikdami analogiškus argumentus, nurodydami vienodą teismo praktiką.
  2. Ieškovo tikslas yra atkurti teisinę taiką ir atgauti tai, kas teisėtai priklauso – teisę sudaryti ilgalaikę viešojo pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija ir taip užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybę, o ne vykdyti galiojančią sutartį, kuri ieškovui nėra naudinga.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirieji skundai tenkinami.

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13Apeliantai teismo nutarties neteisėtumą iš esmės grindžia tuo, kad teismas nevertino ieškinio pagrįstumo, todėl nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka.

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios papildomai taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Kaip jau buvo minėta, pirmiausia teismas turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jei preliminariai (prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, kt.).

15Nagrinėjamu atveju, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-4643-232/2014 pagal ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra iš esmės išnagrinėta ir šio teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu ieškovo ieškinys atmestas. Nors toks teismo sprendimas ir neįsiteisėjęs (ieškovas padavė apeliacinį skundą, kurio priėmimo klausimas dar neišspręstas), galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė, nei nepalankaus teismo sprendimo. Nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismas viešojo pirkimo procedūras sustabdė nepagrįstai, todėl yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

16Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neturi esminės reikšmės priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui.

17Atskiruosius skundus dėl teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinus, iš ieškovo apeliantams priteistinas už atskiruosius skundus sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str.). Pagal CPK 80 straipsnio 2 dalį, už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis. Šio straipsnio 7 dalis reglamentuoja, kad procesinius dokumentus teikiant elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Apeliantai atskiruosius skundus pateikė elektroninių ryšių priemonėmis, todėl už juos mokėtina suma yra 75 Lt, kuri priteistina iš ieškovo. Tačiau elektroninės bylos duomenys patvirtina, kad 2014 m. birželio 4 d. mokėjimo nurodymu už atskirąjį skundą trečiasis asmuo sumokėjo 100 Lt, todėl permokėta suma jam grąžintina (CPK 87 str. 1 str. 1 d., 5 d.). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 str. 3 d.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

20Priteisti atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, j. a. k. 188752174, ir trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, j. a. k. 110688998, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“, j. a. k. 110305282, po 75 (septyniasdešimt penkis) Lt už atskiruosius skundus sumokėto žyminio mokesčio.

21Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ (j. a. k. 110688998) permokėtą žyminio mokesčio dalį – 25 (dvidešimt penkis) Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Ukmergės rajono... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai... 7. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 8. Trečiasis asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas prašo palikti Vilniaus apygardos... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Atskirieji skundai tenkinami.... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 13. Apeliantai teismo nutarties neteisėtumą iš esmės grindžia tuo, kad teismas... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Nagrinėjamu atveju, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis... 16. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas... 17. Atskiruosius skundus dėl teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 19. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 27 d. nutartį panaikinti ir... 20. Priteisti atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, j. a. k.... 21. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“ (j. a. k....