Byla AN2-590-530/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų (toliau – Kauno apylinkės teismas) 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties V. P. administracinio nusižengimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danutė Giačaitė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – V. P. atstovo advokato G. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų (toliau – Kauno apylinkės teismas) 2019 m. lapkričio 8 d. nutarties V. P. administracinio nusižengimo byloje.

3Teismas

Nustatė

41.

5V. P. patrauktas administracinėn atsakomybėn dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 420 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymo, tai yra dėl to, kad jis 2019 m. gegužės 11 d. 11 val. 12 min. vairuodamas automobilį ir važiuodamas ( - ) link ( - ), staigiai stabdė, kai tai nebuvo būtina eismo saugumui užtikrinti be jokios priežasties ir nesant priekyje arti jo kliūties, dėl ko siekiant išvengti susidūrimo ta pačia kryptimi už jo važiavusio automobilio vairuotojui teko staigiai stabdyti. Tokiais savo veiksmais automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojas sukėlė pavojingą situaciją, keliančią grėsmę eismo saugumui, savo ir kito automobilio vairuotojo gyvybei, sveikatai ir turtui, pažeidžiant Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 4, 9, 135.4 punktų pažeidimus.

62.

7( - ) policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. ( - ) nutarimu V. P. buvo pripažintas pažeidęs KET 4, 9, 135.4 punktų reikalavimus ir padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 420 straipsnio 1 dalyje, jam paskirta administracinė nuobauda – 170 eurų bauda ir administracinio poveikio priemonė – specialiosios teisės atėmimas (teisė vairuoti transporto priemones) 3 mėnesiams.

83.

9Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi nubaustojo skundas dėl ( - ) vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus nutarimo panaikinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestas.

104.

11Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. P. atstovas advokatas G. G. skundžia Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutartį, prašo ją panaikinti ir priimti naują nutartį – panaikinti ( - ) vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus specialisto nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

124.1.

13Skunde nurodoma, kad nepagrįstai apylinkės teismas nusprendė, kad stabdymas buvo tyčinis veiksmas, kuriuo buvo siekiama būtent ANK 420 straipsnio 1 dalyje aptartų pasekmių – kad iš paskos važiavęs pranešėjas turėtų staigiai stabdyti. Teismas nepagrindė, kodėl padarė būtent tokią išvadą, nes ji prieštarauja visiems byloje esantiems įrodymams – tiek rašytiniams, tiek vaizdo įrašui.

144.2.

15Skunde taip pat nurodoma, jog V. P. stabdyti turėjo dėl to, kad priešais jį važiavusi automobilių kolona „susitraukė“, dėl ko buvo reikalinga mažinti greitį, kadangi iki priešais važiuojančio automobilio liko, V. P. nuomone, nesaugus atstumas. Taigi, esant tokiai situacijai automobilį buvo reikalinga pristabdyti, nes priešingu atveju jis pats būtų atsitrenkęs į priešais važiuojančią transporto priemonę. Pažymi, jog automobilį V. P. turėjo taip pat pristabdyti dėl eismo sąlygų, dėl ko užsiblokavus automobilio ratams automobilis slydo. Anot skundo autoriaus, automobilio stabdymas truko 0,470 sekundės, tai patvirtina byloje esančios fotonuotraukos su Stopkadrais. Stabdžių užsiblokavimas V. P. buvo netikėtas, dėl ko jis iš karto nustojo stabdyti, taigi toks jo stabdymas nebuvo tyčinis ir juo nebuvo siekiama ANK 420 straipsnio 1 dalyje aptartų pasekmių, nors toks vaizdas galėjo susidaryti iš peržiūrėto vaizdo įrašo.

164.3.

17Pasak apeliacinio skundo autoriaus, pats pranešėjas nesilaikė saugaus atstumo nuo V. P. vairuojamo automobilio, dėl ko jam pačiam teko staigiai stabdyti tam, kad nesusidurtų su V. P. automobiliu ir būtent pranešėjas pažeidė KET. Iš byloje esančio vaizdo įrašo ir Stopkadro Nr. 1 matyti, kad pranešėjas šiurkščiai pažeidė anksčiau minėtus KET reikalavimus, kadangi jam teko keisti važiavimo greitį (stabdyti) ir būtent šiais veiksmais pranešėjas pažeidė KET 126 punkto reikalavimą – nesilaikė saugaus atstumo.

184.4.

19Teigiama, kad pirmos instancijos teismas nevertino ir to, jog nutarimu nuobauda pareiškėjui buvo paskirta už KET 4, 9, 135.4 punktų pažeidimus, nors šiuo atveju buvo aiškiai matyti, jog V. P. nė vieno iš šių punktų nepažeidė. Stabdymas buvo ne staigus ir ilgalaikis, o tik netyčinis automobilio slystelėjimas, be to tai buvo būtina saugiam atstumui nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės palaikyti, kaip to reikalauja KET 126 punktas. Pažymi, jog pagal ANK 2 straipsnio 3 dalį asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo, o šiuo atveju nėra galima laikyti, kad V. P. padarė ANK 420 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą.

204.5.

21Skunde taip pat atkreipia dėmesį, jog teismo nutarties rezoliucinėje dalyje palikta svetima pavardė kas rodo, kad byla buvo išnagrinėta formaliai, nesigilinant nei į situaciją, nei į byloje esančius įrodymus, neanalizuojant pareiškėjo teisinių argumentų dėl ko buvo priimta neteisinga ir neteisėta nutartis.

225.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininkas A. B. nurodo su skundu nesutinkantis, prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo 2019 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Teismas

konstatuoja:

256.

26Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. P. atstovo advokato G. G. apeliacinis skundas atmetamas.

277.

28Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Pažymima, kad teismo procesinis sprendimas (nutartis, nutarimas) laikomas teisėtu ir pagrįstu tuo atveju, kai jame išdėstytos teismo išvados atitinka bylos nagrinėjimo metu nustatytas faktines bylos aplinkybes bei jų visumą.

298.

30Šiame kontekste pažymima ir tai, kad administraciniu nusižengimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Asmens padaryta veika pripažįstama administraciniu nusižengimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio nusižengimo sudėtis. Sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei, priešingu atveju nėra pagrindo taikyti administracinės atsakomybės priemonių. Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Sutinkamai su ANK 569 straipsnio nuostatomis, įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas.

319.

32Iš apeliacinio skundo matyti, kad V. P. atstovas advokatas G. G. yra įsitikinęs, kad jo atstovaujamasis nepagrįstai yra nubaustas pagal ANK 420 straipsnio 1 dalį, kadangi jo veiksmai neatitinka ANK 420 straipsnio 1 dalyje nurodyto administracinio nusižengimo sudėties požymių, tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo atliktu įrodymų vertinimu ir jų nekartodamas, pasisako dėl esminių skundo argumentų. Apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, dar kartą patikrinęs administracinio nusižengimo byloje surinktus ir pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus, daro išvadą, kad nagrinėjant V. P. administracinio nusižengimo bylą ir sprendžiant jo administracinės atsakomybės padarius ANK 420 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą klausimą, duomenų pripažinimą įrodymais ir jų vertinimą reglamentuojančių normų buvo laikomasi.

3310.

34Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ANK 420 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už transporto priemonių vairavimą vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus, lenkimą vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti, vairavimą neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse, pavojingą situaciją sukėlusį (t. y. privertusį kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) Kelių eismo taisyklių pažeidimą, tokią pat pavojingą situaciją sukėlusį įvažiavimą į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Ši teisės norma numato alternatyvias veikas, kurios užtraukia administracinę atsakomybę, be to, yra blanketinė ir nukreipia į kitus teisės aktus, visų pirma, į reguliavimą, įtvirtintą Kelių eismo taisyklėse. V. P. buvo nubaustas už tai, kad pažeidė Kelių eismo taisyklių 4, 9, 135.4 punktų reikalavimus.

3511.

36Aukštesnysis teismas apelianto teiginius, jog jis automobilį turėjo stabdyti dėl to, jog prieš jį važiavusi automobilių kolona „susitraukė“ ir dėl buvusių eismo sąlygų, vertina kritiškai. Skunde nurodomos aplinkybės, kad V. P. pradėjo mažinti greitį, nes iki priešais jo važiuojančio automobilio liko, pareiškėjo nuomone, nesaugus atstumas. Skundo teiginiai, kad prieš pareiškėjo automobilį iki priekyje važiavusių automobilių sumažėja iki iš tiesų nesaugaus atstumo nesiekiančio pusės automobilio greičio, dėl esant tokiai situacijai V. P. turėjo pristabdyti automobilį, nes priešingu atveju pats būtų atsitrenkęs į priešais važiuojančią transporto priemonę, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Iš administracinio nusižengimo byloje ROIK Nr. ( - ) esančio CD vaizdo įrašo matyti, kad, priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, prieš V. P. automobilį priekyje važiavęs automobilis nestabdė, iki jo buvo pakankamai saugus atstumas, be to kelio danga buvo sausa, dėl ko nebuvo jokios būtinybės stabdyti automobilį. Aukštesnysis teismas pažymi, jog apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad priešais automobilį „Mercedes Benz“, vairuojamą V. P., esantis automobilis vaizdo įraše jokių stabdymo požymių nerodė, neužsidegė stabdymą rodantys automobilio galiniai žibintai, taigi V. P. nebuvo jokio reikalo staiga stabdyti jo vairuojamą automobilį. Nors apeliaciniame skunde nurodoma, kad V. P. vairuojamas automobilis „Mercedes Benz“ neturi stabdžių antiblokavimo sistemos (toliau – ABS), todėl negali staigiai stabdyti, be to įvykio metu automobilis „Mercedes Benz“ buvo dar su žieminėmis padangomis, dėl ko slystelėjo, apeliacinis teismas konstatuoja, jog automobilio slydimas pirmos instancijos teismo posėdyje peržiūrėtame pranešėjo registratoriaus vaizdo įraše nėra fiksuotas, dėl to apylinkės teismas pagrįstai nurodė, jog V. P. teiginiai yra nelogiški ir niekuo neparemti. Esant tokiai V. P. kaltę patvirtinančių įrodymų visumai, apeliacinės instancijos teismas apelianto atstovo aiškinimus vertina kaip gynybos poziciją.

3712.

38Taigi, įstatymo nustatyta tvarka surinktais, teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais bei tinkamai įvertintais įrodymais neabejotinai nustatyta, jog V. P. padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kuris sukėlė pavojingą situaciją. Šie jo veiksmai visiškai atitinka ANK 420 straipsnio 1 dalies dispozicijoje numatytą vieną iš alternatyvių veikų – Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį pavojingą situaciją.

3913.

40Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys neabejotinai patvirtina, kad V. P. veiksmai vairuojant transporto priemonę buvo tyčiniai bei kėlė realų pavojų tiek savo, tiek iš paskos važiavusio automobilio bei kitų eismo dalyvių saugumui. Nagrinėjamu atveju V. P., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių reikalavimus, suvokė, kad tokiais veiksmais jis gali sukelti pavojingą situaciją eismo saugumui ir norėjo taip veikti.

4114.

42Skundo autorius kaltę stengiasi paneigti perkeldamas ją kitiems asmenims, t. y. vairuotojui važiavusiam už jo vairuojamo automobilio, teikdamas, kad už to važiavęs vairuotojas šiurkščiai pažeidė anksčiau minėtus KET reikalavimus, kadangi jam teko keisti važiavimo greitį (stabdyti) ir būtent šiais veiksmais pranešėjas pažeidė KET 126 punkto reikalavimą – nesilaikė saugaus atstumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie apelianto teiginiai, kad pranešėjo automobilis važiavęs jam iš paskos nesilaikė saugaus atstumo, yra nepagrįsti, nes pranešėjo automobilis sugebėjo išvengti avarinės situacijos net tuo metu, kai apelianto vairuojamas automobilis staiga, be priežasties stabdė automobilį ( tai leidžia teigti CD vaizdo įrašas). V. P., kaip ir visiems, didesnio pavojaus šaltinio valdytojams yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl jis privalo važiuodamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių ir nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių saugumui, tačiau, kaip matyti iš vaizdo įrašo, jis to nepadarė dėl ko sukėlė pavojingą situaciją. Taigi ir šie V. P. atstovo advokato G. G. skundo argumentai yra atmetami.

4315.

44V. P. atstovas advokatas G. G. apeliaciniame skunde pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. ANK 666 straipsnis įtvirtina, kad administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidoms atlyginti mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatos. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį, pripažinęs kaltinamąjį kaltu teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Tačiau šiuo atveju, priteisiant išlaidas advokato paslaugoms apmokėti, būtina atsižvelgti ir į tai, pagal kieno skundą buvo nagrinėta byla ir koks yra šio skundo nagrinėjimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-452/2009, 2K-271/2010, 2K-431/2012, 2K-147/2013, 2K-52-942/2016 ir kt.). Ši administracinio nusižengimo byla apeliacine tvarka nagrinėta pagal V. P. atstovo advokato G. G. apeliacinį skundą, kuris šiuo konkrečiu atveju, yra netenkinamas, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti administracinėn atsakomybėn traukiamo V. P. išlaidas advokato paslaugoms apmokėti.

4516.

46Apeliacinės instancijos teismas, aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamoje nutartyje išsamiai aprašyti visi byloje surinkti įrodymai, pateiktas jų teisinis vertinimas, išvados dėl V. P. kaltės argumentuotos ir pagrįstos.

4717.

48Apeliacinis teismas sutinka su V. P. atstovo advokato G. G. skundo argumentu, jog apylinkės teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytas ne pareiškėjas V. P., o su administracinio nusižengimo byla nesusijęs pašalinis asmuo E. M.. ANK 638 straipsnyje numatyta, kad teismas gali savo iniciatyva ištaisyti nutarime (nutartyje) administracinio nusižengimo byloje esančius rašymo apsirikimus, aiškias aritmetines klaidas ar kitus netikslumus, kurių ištaisymas nekeičia nutarimo (nutarties) esmės.

4918.

50Atsižvelgus į tai, kad teismas turi teisę ištaisyti bet kokius rašymo netikslumus, kurie ateityje gali apsunkinti nutarimo vykdymą, atitinkamai patikslintina skundžiamo nutarimo rezoliucinę dalį, kurioje dėl nepasižiūrėjimo nurodytas ne administracine atsakomybe nubaustas asmuo V. P., o pašalinis asmuo.

51Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 638 straipsniu, 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 654 straipsniu, teismas

Nutarė

52palikti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinio nusižengimo byloje nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti.

53Patikslinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimo rezoliucinę dalį nurodant, kad V. P. skundas netenkintas ir ( - ) vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. ( - ) paliktas nepakeistas.

54Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn... 3. Teismas... 4. 1.... 5. V. P. patrauktas administracinėn atsakomybėn dėl Lietuvos Respublikos... 6. 2.... 7. ( - ) policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos... 8. 3.... 9. Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi nubaustojo skundas... 10. 4.... 11. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. P. atstovas advokatas G. G.... 12. 4.1.... 13. Skunde nurodoma, kad nepagrįstai apylinkės teismas nusprendė, kad stabdymas... 14. 4.2.... 15. Skunde taip pat nurodoma, jog V. P. stabdyti turėjo dėl to, kad priešais jį... 16. 4.3.... 17. Pasak apeliacinio skundo autoriaus, pats pranešėjas nesilaikė saugaus... 18. 4.4.... 19. Teigiama, kad pirmos instancijos teismas nevertino ir to, jog nutarimu nuobauda... 20. 4.5.... 21. Skunde taip pat atkreipia dėmesį, jog teismo nutarties rezoliucinėje dalyje... 22. 5.... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Kauno apskrities vyriausiojo policijos... 24. Teismas... 25. 6.... 26. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. P. atstovo advokato G. G.... 27. 7.... 28. Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio... 29. 8.... 30. Šiame kontekste pažymima ir tai, kad administraciniu nusižengimu laikomas... 31. 9.... 32. Iš apeliacinio skundo matyti, kad V. P. atstovas advokatas G. G. yra... 33. 10.... 34. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ANK 420 straipsnio 1 dalyje... 35. 11.... 36. Aukštesnysis teismas apelianto teiginius, jog jis automobilį turėjo stabdyti... 37. 12.... 38. Taigi, įstatymo nustatyta tvarka surinktais, teisminio bylos nagrinėjimo metu... 39. 13.... 40. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys neabejotinai... 41. 14.... 42. Skundo autorius kaltę stengiasi paneigti perkeldamas ją kitiems asmenims, t.... 43. 15.... 44. V. P. atstovas advokatas G. G. apeliaciniame skunde pateikė prašymą... 45. 16.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, aptartų teisinių ir faktinių aplinkybių... 47. 17.... 48. Apeliacinis teismas sutinka su V. P. atstovo advokato G. G. skundo argumentu,... 49. 18.... 50. Atsižvelgus į tai, kad teismas turi teisę ištaisyti bet kokius rašymo... 51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 638... 52. palikti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 8 d. nutartį... 53. Patikslinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. lapkričio 8 d.... 54. Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....