Byla e2-1033-213/2016
Dėl ieškovo pripažinimo mirusios nuomininkės šeimos nariu ir įpareigojimo pakeisti nuomos sutartį

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo I. U. atstovams advokatams Algimantui Šindeikiui ir Zigmui Pečiuliui,

4atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui advokatui Algiui Lukoševičiui,

5atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Tadui Paslavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. U. patikslintą ieškinį atsakovams Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl ieškovo pripažinimo mirusios nuomininkės šeimos nariu ir įpareigojimo pakeisti nuomos sutartį, ir

Nustatė

6ieškovas I. U. patikslintu ieškiniu prašo pripažinti jį mirusios sesers V. U. šeimos nariu; įpareigoti atsakovą Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją pakeisti gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nuomos sutartį, sudarant ją su ieškovu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, jis yra atstovaujamas advokatų, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

8Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad jis nuo pat gimimo gyveno gyvenamojoje patalpoje, esančioje adresu ( - ), kartu su savo seserimi V. U. ir turėjo su ja bendrą ūkį iki jos mirties, ieškovas minėtoje patalpoje gyvena ir šiuo metu. Nurodė, kad jis neturi jokio nekilnojamo turto, kuris jam priklausytų nuosavybės teise. Ieškovas nuo 1976-06-21 savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs minėtu adresu, čia jis ir gimė. Ieškovo seseriai V. U. buvo suteiktas gyvenamasis plotas, esantis ( - ), Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-21 sprendimu ir jo priedėliu Nr. 50. 1995-06-24 buvo priimtas Trakų rajono savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 50, kuriuo buvo suteikti Užtrakio g., Trakų m. esantiems Užutrakio dvaro sodybos namams eilės numeriai ir įregistruotos juose esančios patalpos kaip Trakų valstybinės turizmo įmonės gyvenamasis plotas. Trakų valstybinės turizmo įmonės administracija buvo įpareigota su minėto sprendimo priedėlyje minimomis šeimomis gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis savaitės laikotarpyje nuo minėto sprendimo įsigaliojimo dienos. 1995-07-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1052 likviduoti Trakų valstybinę turizmo įmonę ir iki 1995-10-02 perduoti Užutrakio buvusio dvaro ansamblį ir kitus šio dvaro pastatus Trakų istoriniam nacionaliniam parkui (toliau – TINP). Nurodė, kad ieškovo sesuo V. U. su TINP 1995-10-03 sudarė neterminuotą 35,72 kv. m bendrojo (naudingojo) gyvenamojo ploto, esančio adresu ( - ) (toliau – Gyvenamasis plotas), Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį (toliau – Nuomos sutartis). Taip pat V. U. su TINP 1995-10-03 sudarė Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį (toliau – Paslaugų apmokėjimo sutartis). Ieškovas iki Nuomos sutarties sudarymo, jos sudarymo metu ir po jos sudarymo iki jo sesers V. U. mirties buvo jos šeimos narys. Ieškovo sesuo V. U., kaip ir visi kiti Užtrakio gatvės, Trakuose gyventojai, 1995-06-28 parašė prašymą Butų privatizavimo valstybinei komisijai leisti paduoti pareiškimą ir įforminti Gyvenamosios patalpos privatizavimo dokumentus. 1997-09-13 V. U. mirė. Ieškovas 1997-11-10 TINP parašė prašymą perrašyti Nuomos sutartį, sudarytą tarp V. U. ir TINP. Trakų rajono Trakų seniūnas 1998-03-03 išdavė pažymą Nr. 03-713, patvirtinančią, kad ieškovo gyvenamoji vieta yra Trakų sen., Užtrakio g. 3-2 nuo 1976-06-21. Ieškovas visada laiku mokėjo ir iki šiol moka privalomuosius nuomos bei kitus mokėjimus, susijusius su Gyvenamosios patalpos nuoma. Ieškovo sesuo G. D. pagal įgaliojimą apmokėdavo už ieškovo naudojamos Gyvenamosios patalpos nuomą ir jos eksploatacines išlaidas. Ieškovas visus dokumentus, rinkimų biuletenius gauna ir rinkimuose dalyvauja savo gyvenamosios vietos adresu Užtrakio g. 3-2, Trakai. Nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija 2015-09-08 raštu Nr. 2-232 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ieškovui pranešė, kad į Trakų seniūniją kreipėsi Gyvenamosios patalpos savininkas dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) duomenų naikinimo jam nuosavybės teise priklausančioje Gyvenamojoje patalpoje. Minėtame pranešime nurodoma 10 dienų laikotarpyje seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą deklaruoti savo gyvenamąją vietą ir išvykimą iš minėto adreso arba atvykti į Trakų seniūniją. Taip pat informavo, kad per 10 darbo dienų nedeklaravus naujos gyvenamosios vietos arba neatvykus į Trakų seniūniją, sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo bus priimtas ieškovui nedalyvaujant. Ieškovas 2015-09-14 į Trakų seniūnijos patalpas atvyko su atstovu advokatu Algimantu Šindeikiu ir įteikė pranešimą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, kuriame nurodė, kad jo gyvenamosios vietos deklaravimo adresu ( - ) naikinimas yra neteisėtas dėl pranešime išdėstytų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų. Trakų seniūnija 2015-10-19 raštu Nr. 2-275 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ieškovo atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui pranešė, kad Trakų seniūnijos sudaryta komisija nenustatė fakto dėl ieškovo gyvenamosios vietos, todėl Gyvenamosios patalpos savininko prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ieškovui nėra patenkintas. Trakų seniūnija 2015-10-27 raštu Nr. 2-286 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ieškovo atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui pranešė, kad į Trakų seniūniją 2015-10-21 pakartotinai kreipėsi Gyvenamosios patalpos savininkas dėl ieškovo deklaruotos gyvenamosios vietos duomenų panaikinimo adresu ( - ), jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Trakų seniūnija prašė ieškovo atstovo pateikti ieškovo nuomos sutartį, mokėjimo kvitus už nuomą, komunalines ir kitas paslaugas ir kitus įrodymus, kad ieškovas gyvena nurodytu adresu. Ieškovas 2015-11-25 Trakų seniūnijai pranešė, dar kartą pakartodamas, kad jo gyvenamosios vietos deklaravimo adresu ( - ) naikinimas yra neteisėtas ir pateikė tai pagrindžiančias faktines aplinkybes ir teisinius argumentus bei pateikė Trakų seniūnijai prašomus dokumentus, įrodančius ieškovo gyvenimo faktą adresu ( - ). Ieškovas atsakovui TINP 2015-12-09 pateikė prašymą pakeisti Nuomos sutartį ir atstatyti elektros tiekimą naudojamoje Gyvenamojoje patalpoje. Atsakovas 2015-12-21 raštu Nr. S-(3.6)-400 ieškovo atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui atsakė pranešdamas, kad 2015-12-04 Trakų seniūnijos sprendimu Nr. 2015-467-SPR-75 ieškovo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys adresu ( - ) apskritai panaikinti. TINP pranešimas ieškovo atstovui buvo įteiktas Trakų rajono pašte 2015-12-28. Minėtame pranešime atsakovas pranešė, kad atsisako pakeisti Nuomos sutartį. Ieškovas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2015-12-04 sprendimo Nr. 2015-467-SPR-75 panaikinti ieškovo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis panaikinimo ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-02-04 nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-5763-208/2016 priėmė I. U. patikslintą skundą ir patenkino jo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos seniūno 2015-12-04 sprendimo Nr. 2015-467-SPR-75 galiojimą tol, kol administracinėje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas 2015-02-10 Gyvenamajai patalpai atjungė elektros tiekimą. Ieškovas naudojosi ir iki šiol naudojasi elektros tiekimu iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu Užtrakio g. 3-1, Trakai. Ieškovo atstovas 2015-02-17 pateikė prašymą atstatyti neteisėtai nutrauktą elektros tiekimą, tačiau atsakovas 2015-02-19 raštu Nr. S-(3.6)-68 atsisakė tenkinti ieškovo prašymą. Ieškovas savo lėšomis anksčiau ir 2015 metais atliko Gyvenamųjų patalpų, kuriose yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir gyvena, būtiną remontą. Ieškovas nurodė, kad atsakovo TINP ieškovui 2015-02-19 pateiktame atsakyme dėl prašymo pakeisti nuomos sutartį Nr. S-(3.6)-68, tvirtinimas, jog Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-02 sprendimu Nr. 50, ( - ) esančios patalpos buvo skirtos tik vienam asmeniui – V. U. ir dėl šios priežasties Nuomos sutartis negali būti pakeista ją perrašant I. U., neatitinka Nuomos sutarties su V. U. sudarymo ir ieškovo gyvenimo Gyvenamojoje patalpoje faktinių aplinkybių. Trakų rajono seniūno 1998-03-03 pažymoje Nr. 03-713, išduotoje Trakų rajono savivaldybei nurodoma, kad ieškovas gyvena Trakų seniūnijoje, ( - ) Trakų mieste, yra registruotas nuo 1976-06-21, gyveno kartu su V. U. iki jos mirties. Trakų turistinės bazės 1992-03-12 pažymoje Nr. 08, išduotoje Trakų miesto savivaldybės tarybai, nurodoma, kad V. U. gyvena Trakų turistinei bazei priklausančiame 16 kv. m kambaryje, yra virtuvė (butas be patogumų); šeimos sudėtis yra ši: U. J., Stanislovo, gim. 1925 m. – tėvas, U. S. O., gim. 1959 m. – brolis, U. I., J. (ieškovas), gim. 1955 m. – brolis. Nurodė, kad ieškovas, kaip nuomininkės brolis, Gyvenamojoje patalpoje gyvena nuo gimimo, gyveno su nuomininke, bendrai tvarkė namų ūkį. Vadinasi, ieškovas galėjo būti pripažintas nuomininkės šeimos nariu pagal 1964 m. CK 329 str. 3 d., kurioje nurodyta, kad giminės, išlaikytiniai ir sugyventiniai, kartu su nuomininku, jo šeimos nariais ar vienu iš jų išgyvenę ne mažiau kaip vienerius metus ir su jais bendrai tvarkę namų ūkį, teismine tvarka gali būti pripažinti nuomininko šeimos nariais. Dėl aukščiau nurodytų faktinių aplinkybių ir pateiktų teisinių argumentų, ieškovo manymu, jis pripažintinas nuomininkės V. U. šeimos nariu. Ieškovas, gyvendamas kartu su savo seserimi viename bute iki jos mirties, būdamas jos šeimos narys ir turėdamas tokias pat teises ir pareigas, kylančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkė V. U., pagrįstai galėjo tikėtis, kad jos įgytos civilinės teisės ir pareigos išliks ir ateityje, tai atitinka teisėtų lūkesčių principą. Atsakovo valdomos, valstybei priklausančios, Gyvenamosios patalpos nuomos sutartiniai santykiai tarp šalių atsirado dar 1995 metais, nors faktiniai atsirado nuo pat ieškovo ir jo sesers gimimo nuomojamoje patalpoje, tęsėsi ilgą laiką, niekada nebuvo nutrūkę, o Nuomos sutarties pakeitimą lemia tik vienas teisiškai reikšmingas faktas – pirminio nuomininko mirtis. Naujos Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymas yra būtent šio fakto įforminimo procedūra, už kurios tinkamą vykdymą yra atsakingas atsakovas, kurį ieškovas tinkamai informavo apie savo sprendimą tęsti nuomos santykius. Po nuomininkės V. U. mirties 1997-09-16 ieškovas 1997-11-10 parašė prašymą nuomotojui TINP dėl Nuomos sutarties perrašymo. Vadinasi, pripažinus ieškovą jo sesers V. U. šeimos nariu, Nuomos sutartis turi būti pakeista, kaip tai numatyta CK 6.602 str. 2 d. Ieškovas gimė ir gyveno kartu su nuomininke (seserimi) Gyvenamojoje patalpoje, todėl jis buvo nuomininkės šeimos nariu ir turėjo tokias pat teises ir pareigas kaip ir nuomininkė. Ieškovas nuomininkės V. U. mirties metu buvo jos šeimos narys, ieškovui Nuomos sutartis turi likti galioti. Nepakeitus Nuomos sutarties su ieškovu, būtų pažeistas teisėtų lūkesčių principas ir paneigta ieškovo teisė į gyvenamąjį būstą. Ieškovo iškeldinimas iš ginčo patalpų, kaip pažeidusio gyvenamosios patalpos valdytojo nustatytą gyvenamųjų patalpų paskirtį, nesuteikus ieškovui kitos gyvenamosios patalpos, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Nurodė, kad bendras 10 metų ieškinio senaties terminas turi būti atnaujintas, nes ieškovą ir atsakovą sieja tęstiniai teisiniai santykiai. Kadangi nuomininkė V. U. mirė 1997-09-12, o ieškovas I. U. pirmą kartą kreipėsi į atsakovą pakeisti Nuomos sutartį 1997-11-10, ieškovas nesuvokė jam kylančių teisinių pasekmių dėl atsakovo neveikimo nepateikiant Nuomos sutarties pakeitimo, pakeičiant joje mirusią nuomininkę V. U. į Gyvenamojoje patalpoje gyvenantį asmenį ieškovą I. U., nes tai jam, po jo kreipimosi perrašyti Nuomos sutartį, nesukėlė jokių konkrečių teisinių pasekmių, nepažeidė jo konkrečios teisės toliau gyventi Gyvenamojoje patalpoje. Atsakovas nesikreipė į ieškovą su prašymu išsikraustyti iš Gyvenamosios patalpos. I. U. Gyvenamojoje patalpoje gyveno po nuomininkės mirties, mokėjo nuomos ir patalpų eksploatavimo mokesčius, buvo šioje patalpoje deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Tik 2015 m. rugsėjo mėn. iš Trakų rajono savivaldybės, Trakų seniūnijos 2015-09-08 rašto ieškovas sužinojo, kad yra naikinami jo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, ieškovas prašė bendrą ieškinio padavimo senaties 10 metų terminą atnaujinti ir skaičiuoti nuo Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos sprendimo panaikinti ieškovo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, t.y. nuo to momento, kai Nuomos sutarties nepakeitimas pažeidė ieškovo teises į Gyvenamosios patalpos nuomą.

9Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu dėstė iš esmės analogiškas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti visiškai.

10Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – TINP) su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą ir kaip pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą, numatytą galiojant 1964 m. CK. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (t. 1, b.l. 139-146) nurodė, jog neaišku, kokiu būdu atsakovas pažeidžia ieškovo teises, nepripažinus jo V. U. šeimos nariu ir kokias teises bei pareigas atsakovui sukels šis ieškovo reikalavimas. Taip pat visiškai neaišku, kokios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartį ieškovas prašo įpareigoti pakeisti. Ieškovas nenurodo faktinių aplinkybių, kurių pagrindu jis yra velionės V. U. teisių ir pareigų perėmėjas, taip pat nenurodo ir nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, kad: 1) ieškovas yra socialiai remtinas asmuo; 2) pastatas ar jo dalis yra gyvenamosios paskirties; 3) atsakovas vykdo valstybės ir savivaldybės socialinę funkciją aprūpinti asmenis (gyventojus) gyvenamosiomis patalpomis; 4) faktiškai egzistuoja gyvenamosios patalpos nuomos sutarties objektas; 5) suaugę, veiksnūs bei kartu vienoje patalpoje galimai gyvenantys artimi giminaičiai – brolis ir sesuo – prilyginami sugyventiniams ir dėl to yra šeima. Dėl nurodytų aplinkybių, darytina išvada, kad ieškovo suformuluotas ieškinio dalykas, nurodytas faktinis ieškinio pagrindas yra prieštaringi ir daro procesą bei bylos nagrinėjimą neįmanomu. Ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir tokiu būdu klaidina teismą, nes dėl nežinomų priežasčių sąmoningai nutyli teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su ieškinio faktiniu pagrindu, o būtent: 1) ieškovo nurodoma gyvenamoji vieta buvo (yra) pastate – tarnų patalpose, unikalus Nr. ( - ), esančiose ( - ). (toliau – Pastatas), kurio paskirtis nuo 2004-03-04 yra paslaugų, t. y. negyvenamoji; 2) Pastatas yra įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą; 3) Pastato savininkė yra Lietuvos Respublika, o jį turto patikėjimo teise valdo ir naudoja atsakovas; 4) Pastate jokie butai ar atskiros patalpos, kaip atskiri nekilnojamojo turto ir kaip gyvenamųjų patalpų objektai, nėra suformuoti. Taigi, jokios gyvenamosios patalpos ieškovo nurodomu adresu ( - ), nėra. Tai reiškia, kad šiuo metu nėra ieškovo nurodomos Nuomos sutarties objekto. Pastatas, kuriame ieškovas galimai kažkada buvo deklaravęs gyvenamąją vietą, yra paslaugų paskirties, t.y. yra negyvenamoji patalpa, duomenys dėl Pastato paskirties nėra nuginčyti, todėl darytina išvada, jog naudoti Pastatą kaip gyvenamąsias patalpas, t.y. jame gyventi, nėra galima (draudžiama). Sudaryti Pastato, kaip gyvenamosios patalpos, nuomos sutartį nėra teisinės galimybės, nes norint tai padaryti – būtina šių sąlygų visuma: 1) Pastatas turi būti gyvenamosios paskirties ir 2) atsakovas turi duoti sutikimą gyventi Pastate. Šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų ieškovas nenurodo ir nepateikia. Gyvenamoji patalpa adresu ( - ), neegzistuoja, todėl ieškovas neturi jokio pagrindo nei šiuo metu, nei ateityje apsigyventi (net ir deklaruoti savo gyvenamosios vietos) Pastate nurodytu adresu. Pastatas yra Užutrakio dvaro sodybos kompleksą sudarantis valstybinis objektas, kuriam suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo bei paminklo statusas. Tai reiškia valstybės viešąjį interesą, tiesiogiai susijusį su Pastato valdymu ir naudojimu valstybės reikmėms. Atsakovas nėra valstybės ar savivaldybės vykdomos socialinės politikos dėl asmenų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis subjektas – kaip valstybės (savivaldybės) įstaiga neatlieka socialinės politikos funkcijos skirti, aprūpinti ir/ar nuomoti socialinį būstą, skirtą socialiai remtiniems ir kitiems asmenims, t.y. ji neužsiima asmenų aprūpinimu gyvenamosiomis patalpomis. Taigi, atsakovas neatlieka gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis funkcijos. Ieškovas nėra socialiai remtinas asmuo. Kadangi ieškovas neturi jokios teisinės galimybės įsigyti Pastatą ar jame esančias patalpas nuosavybėn (privatizuoti ar pan.) ar nuomotis jį kaip socialinį būstą, o Pastatas ir jame esančios bet kokios patalpos yra negyvenamosios paskirties bei valstybinis objektas, kuriam suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo ir kultūros paminklo statusas, todėl darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas sudaryti su juo negyvenamosios paskirties Pastato nuomos sutartį yra nepagrįstas. Pastatas nėra ir nebus numatytas (planuojamas) skirti nuolatiniam žmonių apgyvendinimui, todėl Lietuvos valstybė, kaip minėto turto savininkė, turi teisę naudoti ir valdyti jai priklausantį turtą savo nuožiūra. Valstybė Užutrakio dvaro sodybos kompleksą nusprendė panaudoti viešiesiems poreikiams tenkinti. Ieškovas išsinuomoti Užutrakio buvusio dvaro pastatus, kaip gyvenamąsias patalpas, neturi jokios galimybės. Ieškovas yra buvusios nuomininkės V. U., mirusios dar 1997-09-13, t.y. prieš beveik 20 metų, brolis. Akivaizdu, kad suaugę bei veiksnūs brolis ir sesuo negali būti pripažinti šeima. Atsakovas pažymėjo, kad V. U. ir atsakovo 1995-10-03 patalpų nuomos sutartis viešame registre nėra įregistruota. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškinio senatis yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį. Ieškovo sesuo V. U. mirė dar 1997-09-13, o pats ieškovas nesiėmė jokių teisinių priemonių beveik 20 metų, kad būtų apgintos galimai pažeistos jo teisės. Terminas, per kurį galėjo būti apgintos ieškovo teisės, suėjo dar 2000-09-13, t.y. galiojant 1964 m. CK, o svarbių priežasčių, dėl kurių toks terminas gali būti atnaujinamas, nenurodo, todėl ieškinys atmestinas suėjus ieškinio senačiai.

11Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus nesutikimo su ieškiniu motyvus ir argumentus, prašė ieškinį atmesti.

12Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija 2015-10-21 gavo TINP raštą Nr. S-(3.1)-352 „Dėl I. U. deklaruotos gyvenamosios vietos“, kuriame prašoma panaikinti I. U. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis motyvuojant, kad minėtas asmuo nurodytoje vietoje gyvena neteisėtai. Prašyme išdėstytoms aplinkybėms patikrinti, seniūnijos darbuotojai 2015-11-25, 2015-11-26 ir 2015-11-27 dienomis patikrino, ar ieškovas faktiškai gyvena adresu Užtrakio g. 3-2, Trakai, Trakų r. sav. Nustatyta, kad komisijos patikrinimo metu, ieškovo nebuvo jo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Nurodė, kad 1997-09-16 mirus V. U., su kuria buvo sudaryta Nuomos sutartis, gyventi minėtoje vietoje liko ieškovas, su kuriuo buvo atsisakyta sudaryti nuomos sutartį pagal 1997-12-08 raštą Nr. 01-270, motyvuojant, kad butas buvo suteiktas V. U. šeimai. Pagal paties ieškovo pateiktą medžiagą, apytiksliai nuo 2010 m. nuomos mokestis mokamas ne paties ieškovo, o kito asmens. Pagal TINP pateiktą informaciją, nuomos mokestis visais atvejais grąžintas mokėjusiam asmeniui, motyvuojant tuo, kad asmuo minėtu adresu gyvena neteisėtai. Nurodė, kad mirusiosios brolis I. U. pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą nebuvo laikytinas šeimos nariu, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo sudaryti su juo sutarties po jo sesers mirties. Duomenų, kad I. U. būtų kreipęsis į teismą dėl jo pripažinimo nuomininkės šeimos nariu, nėra. Todėl, darytina išvada, kad I. U. apskritai neteisėtai gyvena (gyveno) Gyvenamojoje patalpoje.

13Atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus nesutikimo su ieškiniu motyvus ir argumentus, prašė ieškinį atmesti.

14Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja G. D. parodė, kad I. U. yra jos brolis, kuris gimė ir augo Užtrakyje. Nurodė, kad patalpose jis gyveno kartu su tėvais, o po jų mirties gyveno toliau su seserimi V. U.. Nurodė, kad ieškovas sukūrė šeimą ir gyveno tiek pas savo velionę seserį Užtrakyje, tiek pas savo žmonos tėvus Kurkliškių k. Santuokos ieškovas nėra nutraukęs, šeimyniniai ryšiai tarp jo ir jo žmonos nėra nutrūkę. Parodė, kad šias patalpas gavo jos tėvai, nes dirbo turistinėje bazėje. Parodė, kad jos brolis su jau mirusia seserimi vedė bendrą ūkį, brolis tvarkė būstą, sesuo gamino valgį. Jie tarpusavyje sutarė, kad patalpų nuomos sutartis bus sudaryta V. vardu. Parodė, kad jos brolis tame bute darė remontą, rūpinosi tomis patalpomis. Parodė, kad jos brolis neturi asmeninio nekilnojamojo turto.

15Ieškinys atmestinas.

16Nagrinėjamu atveju byloje ginčas tarp šalių kilęs dėl ieškovo I. U. pripažinimo mirusios buvusios gyvenamosios patalpos nuomininkės V. U. šeimos nariu ir iš šio fakto kylančių ieškovo teisių ir pareigų nuomos teisiniuose santykiuose. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas I. U. yra buvusios nuomininkės V. U. brolis, t.y. giminaitis.

17Byloje nustatyta, kad Trakų turistinė bazė 1992-03-17 Trakų miesto savivaldybės tarybai išdavė pažymą Nr. 08, kurioje pažymima, kad V. U., gim. 1956 m., gyvena Trakų turistinei bazei priklausančiame 16 kv. m kambaryje, yra virtuvė (butas be patogumų), šeimos sudėtis ši: U. J., Stanislovo, gim. 1925 m. – tėvas, U. S., O., gim., 1950 m. – brolis, U. I. J., gim. 1955 m. – brolis (t. 1, b.l. 18).

18Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-21 sprendimu Nr. 50 V. U. buvo suteiktas 35,72 kv. m gyvenamasis plotas, esantis adresu ( - ) (toliau – Gyvenamoji patalpa) (t. 1, b.l. 22). 1995-10-03 Trakų istorinis nacionalinis parkas ir V. U., remdamiesi Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-21 sprendimu Nr. 50, sudarė Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutartį (toliau – Nuomos sutartis) (t. 1, b.l. 27-28). Taip pat Trakų istorinis nacionalinis parkas 1995-10-03 su V. U. sudarė Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį (toliau – Paslaugų apmokėjimo sutartis) (t. 1, b.l. 19-20). Trakų istorinis nacionalinis parkas 1995-10-03 V. U. išdavė Gyvenamosios patalpos, esančios Trakuose, Užtrakio g. 3-2, pasą (t. 1, b.l. 21). 1997-09-13 V. U. mirė (t. 1, b.l. 113). Ieškovas I. U. 1997-11-10 Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriui pateikė prašymą perrašyti Nuomos sutartį ieškovo vardu dėl to, kad jo sesuo V. U. 1997-09-13 mirė (t. 1, b.l. 16). Trakų rajono Trakų seniūnas 1998-03-03 išdavė pažymą Nr. 03-713, kurioje nurodoma, kad I. U. g. 1955 m., gyvena ( - ), nuo 1976-06-21 (t. 1, b. l. 17).

19Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija 2015-09-08 raštu Nr. 2-232 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ieškovui pranešė, kad į Trakų seniūniją kreipėsi Gyvenamosios patalpos savininkas dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) duomenų naikinimo jam nuosavybės teise priklausančioje Gyvenamojoje patalpoje (t. 1, b. l. 29); rašte nurodoma 10 dienų laikotarpyje seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą deklaruoti savo gyvenamąją vietą ir išvykimą iš minėto adreso arba atvykti į Trakų seniūniją, taip pat informavo ieškovą, kad per 10 darbo dienų nedeklaravus naujos gyvenamosios vietos arba neatvykus į Trakų seniūniją, sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo bus priimtas ieškovui nedalyvaujant.

20Ieškovas 2015-09-14 Trakų seniūnijai pateikė pranešimą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, kuriame nurodė, kad jo gyvenamosios vietos deklaravimo adresu ( - ) naikinimas yra neteisėtas dėl pranešime išdėstytų faktinių aplinkybių ir teisinių argumentų (t. 1, b.l. 109-110). Trakų seniūnija 2015-10-19 raštu Nr. 2-275 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ieškovo atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui pranešė, kad Trakų seniūnijos sudaryta komisija nenustatė fakto dėl ieškovo gyvenamosios vietos, todėl Gyvenamosios patalpos savininko prašymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ieškovui nėra patenkintas (t. 1, b.l. 125). Trakų seniūnija 2015-10-27 raštu Nr. 2-286 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ieškovo atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui pranešė, kad į Trakų seniūniją 2015-10-21 pakartotinai kreipėsi Gyvenamosios patalpos savininkas dėl ieškovo deklaruotos gyvenamosios vietos duomenų panaikinimo adresu ( - ), jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Trakų seniūnija prašė ieškovo atstovo pateikti ieškovo nuomos sutartį, mokėjimo kvitus už nuomą, komunalines ir kitas paslaugas ir kitus įrodymus, kad ieškovas gyvena nurodytu adresu (t. 1, b.l. 114). Ieškovas 2015-11-25 Trakų seniūnijai pranešė, dar kartą pakartodamas, kad jo gyvenamosios vietos deklaravimo adresu ( - ) naikinimas yra neteisėtas ir pateikė tai pagrindžiančias faktines aplinkybes ir teisinius argumentus bei pateikė Trakų seniūnijai prašomus dokumentus, įrodančius ieškovo gyvenimo faktą adresu ( - ) (t. 1, b.l. 111-112).

21Ieškovas atsakovui TINP 2015-12-09 pateikė prašymą pakeisti Nuomos sutartį ir atstatyti elektros tiekimą naudojamoje Gyvenamojoje patalpoje (t. 1, b.l. 115-116). Atsakovas 2015-12-21 raštu Nr. S-(3.6)-400 ieškovo atstovui advokatui Algimantui Šindeikiui atsakė pranešdamas, kad 2015-12-04 Trakų seniūnijos sprendimu Nr. 2015-467-SPR-75 ieškovo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys adresu ( - ), apskritai panaikinti; atsakovas pranešė, kad atsisako pakeisti Nuomos sutartį (t. 1, b.l. 117-118).

22Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškovo reikalavimą tuo pagrindu, kaip pareikštą praleidus tokiam reikalavimui taikytiną ieškinio senaties terminą, todėl teismas pirmiausia sprendžia ieškinio senaties klausimą (CK 1.124 str., 1.126 str.).

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. 1 d. nustatyta, kad Civilinio kodekso nustatyti ieškinio senaties terminai taikomi, jeigu ieškinio senaties terminas prasidėjo įsigaliojus šiam kodeksui, taip pat jei reikalavimams pareikšti ieškinio senaties terminai, numatyti pagal galiojusius įstatymus, nepasibaigė iki šio kodekso įsigaliojimo. Iki šio kodekso įsigaliojimo praėjusi ieškinio senaties termino dalis įskaitoma į šio kodekso nustatytą ieškinio senaties terminą. Įstatymo 4 str. 2 d. nustatyta, kad esant civiliniams teisiniams santykiams, atsiradusiems iki Civilinio kodekso įsigaliojimo, Civilinis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo, bet įgyvendinamos jam įsigaliojus.

24Byloje nustatyta, kad Nuomos sutartis tarp TINP ir V. U. buvo sudaryta 1995-10-03, t.y. galiojant 1964 m. CK, todėl nagrinėjamu atveju, remiantis Įstatymo 10 str. 1 d., ieškinio senaties termino taikymo klausimas sprendžiamas taikant 1964 m. CK normas. 1964 m. CK 84 str. 1 d. nustatė bendrą trejų metų ieškininės senaties terminą.

25Atsakovas nurodė, kad ieškovo sesuo V. U. mirė dar 1997-09-13, o pats ieškovas nesiėmė jokių teisinių priemonių beveik 20 metų, kad būtų apgintos galimai pažeistos jo teisės. Terminas, per kurį galėjo būti apgintos ieškovo teisės, suėjo dar 2000-09-13, o svarbių priežasčių, dėl kurių toks terminas gali būti atnaujinamas, nenurodo. Ieškovas nurodė, kad tik 2015 m. rugsėjo mėn. iš Trakų rajono savivaldybės, Trakų seniūnijos 2015-09-08 rašto ieškovas sužinojo, kad yra naikinami jo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, todėl prašė bendrą ieškinio padavimo senaties 10 metų terminą atnaujinti ir skaičiuoti nuo Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijos sprendimo panaikinti ieškovo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, t.y. nuo to momento, kai Nuomos sutarties nepakeitimas pažeidė ieškovo teises į Gyvenamosios patalpos nuomą.

26Teismui konstatavus, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas 1964 m. CK 84 str. 1 d. nustatytas bendras 3 metų ieškinio senaties terminas, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas bendras 10 metų ieškinio senaties terminas. Teismas iš dalies sutinka su atsakovo argumentu, kad nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas suėjo. Byloje nustatyta, kad ieškovas I. U. 1997-11-10 Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriui pateikė prašymą perrašyti Nuomos sutartį ieškovo vardu dėl to, kad jo sesuo V. U. 1997-09-13 mirė, taigi ieškovas suprato, jog jo gyvenimas Gyvenamojoje patalpoje galimai neturi teisinio pagrindo. Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 1997-09-16 mirus V. U., su kuria buvo sudaryta Nuomos sutartis, gyventi minėtoje vietoje liko ieškovas, su kuriuo buvo atsisakyta sudaryti nuomos sutartį pagal 1997-12-08 raštą Nr. 01-270. Ieškovas šios trečiojo asmens nurodomos aplinkybės nepaneigė, todėl teismas, atmesdamas ieškovo argumentus dėl ieškinio senaties taikymo, konstatuoja, kad ieškovui apie jo galimą teisių pažeidimą tapo aišku 1997-12-08, todėl 3 metų ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju skaičiuotinas nuo 1997-12-08 ir konstatuotina, kad jis suėjo 2000-12-08, todėl yra praleistas.

27Ieškovas nepateikė įrodymų apie svarbias šio termino praleidimo priežastis, todėl ieškinys atmestinas kaip pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, o pagrindo atnaujinti šį terminą, nėra.

28Tačiau teismas konstatuoja, kad net ir padarius prielaidą, jog minėtas ieškinio senaties terminas nėra praleistas, vertinant ieškinio pagrindus matyti, kad pareikštų reikalavimų tenkinti nėra pagrindo.

291964 m. CK 319 str. nustatė, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja leisti apsigyventi nuomininkui gyvenamojoje patalpoje, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa, mokėti nuomos mokestį. Šalys įsipareigoja vykdyti ir kitas nuomos sutartyje numatytas sąlygas (prievoles). Nuomininkas yra fizinis asmuo, kuris savo vardu ir dėl šeimos bei buvusių šeimos narių interesų sudaro gyvenamosios patalpos nuomos sutartį (1964 m. CK 321 str. 3 d.). Nuomos sutartis su V. U. buvo pasirašyta 1995-10-03, ir vadovaujantis minėtu reglamentavimu, ji nuomininke tapo (įgijo nuomininkės teisinį statusą) nuo 1995-10-03, todėl šalių nurodytos faktinės aplinkybės, pateikti įrodymai, liudytojos parodymai, bei kiti bylos duomenys, kuriais grindžiamos faktinės aplinkybės iki 1995-10-03, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos, todėl teismas jų nevertina, neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

301964 m. CK 331 str. 1 d. nustatė, kad pagal nuomos sutartį gyvenamojoje patalpoje turi teisę apsigyventi tie nuomininko šeimos nariai ir buvę šeimos nariai, kurie yra įvardyti sutartyje. Kaip matyti iš Nuomos sutarties turinio, joje įvardijamas tik vienas asmuo – nuomininkė V. U., jokių kitų asmenų Nuomos sutartyje, kaip nuomininkės šeimos narių, nėra nurodyta. Taigi, esant nurodytai aplinkybei, teismas konstatuoja, kad ieškovas I. U. po Nuomos sutarties sudarymo neturėjo jokio teisinio pagrindo apsigyventi Gyvenamojoje patalpoje. Šią teismo konstatuojamą aplinkybę patvirtina ir tai, kad Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-21 sprendimo Nr. 50 priedėlyje, kuriame nurodoma, kad V. U. buvo suteiktas 35,72 kv. m gyvenamasis plotas, esantis adresu ( - ) (t. 1, b.l. 22), taip pat nurodomas šeimos narių skaičius – 1, t.y. tik pati nuomininkė V. U.. Be to, Nuomos sutarties 3.1. p. nustatyta, kad nuomininkas turi teisę nustatyta tvarka apgyvendinti turimoje gyvenamojoje patalpoje, sutinkant visiems toje patalpoje gyvenantiems pilnamečiams šeimos nariams, savo sutuoktinį, vaikus, tėvus, kitus giminaičius ir nedarbingus išlaikytinius. Nuomos sutarties 6 p. nurodyta, kad ši sutartis gali būti pakeista tiktai nuomininkui, pilnamečiams jo šeimos nariams ir nuomotojui sutikus. Tai, kad Nuomos sutartyje turėjo būti nurodytas gyvenamojoje patalpoje turintis teisę apsigyventi tas nuomininko šeimos narys, kuris buvo įvardytas sutartyje, ir byloje nesant duomenų ir įrodymų apie Nuomos sutarties pakeitimą, tik dar kartą patvirtina, kad ieškovas I. U. neturėjo jokio teisinio pagrindo apsigyventi Gyvenamojoje patalpoje.

311964 m. CK 329 str. 1 d. nustatė, kad nuomininko šeimos nariai yra kartu gyvenantys sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), nuomininko ir jo sutuoktinio tėvai (įtėviai). Vaikų sutuoktiniai ir nuomininko vaikaičiai priskiriami prie šeimos narių, jei jie su nuomininku turi bendrą ūkį. Taigi ir pagal šį reglamentavimą, ieškovas negalėjo automatiškai būti priskiriamas V. U. šeimos nariu.

32Be to, giminės, išlaikytiniai ir sugyventiniai, kartu su nuomininku, jo šeimos nariais ar vienu iš jų išgyvenę ne mažiau kaip vienerius metus ir su jais bendrai tvarkę namų ūkį, teismine tvarka gali būti pripažinti nuomininko šeimos nariais (1964 m. CK 329 str. 3 d.). Byloje nustatyta, kad ieškovas I. U. yra mirusios V. U. brolis – giminė. Todėl teismine tvarka pripažįstant jį buvusios nuomininkės V. U. šeimos nariu, būtina nustatyti aplinkybes, kad jis su V. U. nuo 1995-10-03 (Nuomos sutarties sudarymo) buvo išgyvenę ne mažiau kaip vienerius metus ir su ja bendrai tvarkė namų ūkį iki V. U. mirties 1997-09-13.

33Ieškovas savo reikalavimus grindžia nurodydamas, kad jis po sesers mirties kreipėsi į atsakovą dėl Nuomos sutarties perrašymo, taip pat pateikdamas įrodymus apie jo gyvenamosios vietos deklaravimą adresu ( - ).

34Gyvenamosios vietos deklaravimas viešajame registre yra tik vienas iš fizinio asmens gyvenamąją vietą apibūdinančių kriterijų (CK 2.17 str. 1 d.), tuo tarpu nustatant asmens gyvenamąją vietą, be gyvenamosios vietos deklaravimo, svarbūs ir kiti kriterijai, kaip antai: faktinio gyvenimo toje vietoje trukmė bei tęstinumas, paties asmens vieši pareiškimai apie savo gyvenamąją vietą. Ta aplinkybė, jog asmuo deklaravo vieną gyvenamąją vietą, nebūtinai reiškia, kad jis ten gyvena, nes sprendžiant gyvenamosios vietos klausimą svarbu nustatyti asmens ryšį su gyvenamąja vieta, o ne formalų jos deklaravimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2011).

35Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Ieškovas, be gyvenamosios vietos deklaracijos, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo faktinį gyvenimą Gyvenamojoje patalpoje kartu su buvusia nuomininke V. U. ne mažiau kaip vienerius metus ir vedus su ja bendrą ūkį laikotarpiu nuo 1995-10-03 (Nuomos sutarties sudarymo) iki 1997-09-13 (V. U. mirties), nes tik šis laikotarpis nagrinėjamu atveju yra teisiškai reikšmingas, todėl teismas daro išvadą, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, kad jis faktiškai, nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingu laikotarpiu (nuo 1995-10-03 iki 1997-09-13), gyveno su buvusia nuomininke V. U. ir vedė su ja bendrą namų ūkį, nėra įrodytos (CPK 12, 178 str.), todėl teismas neturi pagrindo pripažinti, kad ieškovas I. U. kartu su buvusia nuomininke V. U. išgyveno ne mažiau kaip vienerius metus ir su ja bendrai tvarkė namų ūkį, todėl jis taip pat negali būti pripažintas buvusios nuomininkės šeimos nariu (1964 m. CK 329 str. 3 d.).

36Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Trakų valstybinės turizmo įmonės likvidavimo“ buvo priimtas sprendimas likviduoti Trakų valstybinę turizmo įmonę ir Užutrakio buvusio dvaro sodybos teritorija su visais joje esančiais pastatais, inžineriniais tinklais bei valymo įrenginiais buvo perduota atsakovui Trakų istoriniam nacionaliniam parkui. Minėtas nutarimas buvo papildytas 1996 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Užutrakio buvusio dvaro ansamblio paskirties“, kuriuo nutarta dalį Užutrakio buvusio dvaro ansamblio pastatų, taip pat ir pastatą, esantį Užtrakio g. 3, Trakuose, pritaikyti valstybės reprezentacinėms reikmėms, o Trakų rajono savivaldybei buvo pavesta iki 1996 m. birželio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei skaičiavimus, kiek reikės lėšų Užutrakio buvusio dvaro ansamblio ir Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje esančiuose kituose pastatuose įsikūrusiems gyventojams iškeldinti, ir jų iškeldinimo grafiką (Nutarimo 3 p).

37Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-09 nutarimu Nr. 755 „Dėl Užutrakio buvusio dvaro sodybos perspektyvinio panaudojimo (paskirties) programos metmenų patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, patvirtintos „Užutrakio buvusio dvaro sodybos perspektyvinio panaudojimo (paskirties) programos metmenys“ (toliau tekste – Metmenys). Metmenų 2 p. nustatyta, kad programos metmenų objektas – Užutrakio buvusio dvaro sodyba, nekilnojamoji kultūros vertybė, esanti Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Metmenų 3 p. nustato, kad programos metmenų tikslas – sukurti Užutrakio buvusio dvaro sodybos perspektyvinio funkcionavimo modelį, kad ši kompleksiškai sutvarkyta nekilnojamoji kultūros vertybė įkūnytų valstybės reprezentacinio ir atviro visuomenei kultūros centro idėją, bei pasiūlyti būdus, kaip tokį modelį realizuoti. Metmenų 7 p. nurodyta, kad Užutrakio buvusio dvaro sodybos perspektyvinio funkcionavimo idėjos esmę sudaro trijų pagrindinių funkciškai skirtingų šios sodybos dalių suformavimas. Šias dalis sudaro tiksliai apibrėžtos teritorijos su pagrindiniais šių dalių administraciniais centrais. Kiekvienos dalies vertė, apsaugos režimas bei tvarkymo darbai, naudojimo pobūdis bei naudojimo intensyvumas skiriasi. Metmenų 8 p. įtvirtinta, jog pagrindinės funkcinės sodybos dalys yra: reprezentacinė-muziejinė, visuomeninė-kultūrinė ir aktyvaus poilsio. Metmenų 14 p. įtvirtinta, kad konkreti kiekvienos dalies, kiekvieno pastato ir teritorijos paskirtis nustatyta pagal Užutrakio dvaro sodybos perspektyvinio pritaikymo koncepciją.

38Trakų rajono savivaldybės tarybai 2001-03-14 sprendimu Nr. 33 patvirtinus Užutrakio buvusio dvaro sodybos G208KP detalųjį planą bei Lietuvos Respublikos kultūros ministrui 2002-12-02 įsakymu Nr. 451 patvirtinus Užutrakio dvaro sodybos – kultūros paminklo G208KP muziejinės-reprezentacinės ir memorialinės dalių detaliajame plane numatytų sprendinių įgyvendinimo ilgalaikę programą (Programa), kaip vienas iš būtiniausių darbų buvo numatytas gyventojų iškeldinimas: „Realizuojant šią programą būtina iškeldinti gyventojus iš viso Užutrakio dvaro sodybos komplekso, kad būtų galima vykdyti muziejinės–reprezentacinės dalies atkūrimo darbus ir kartu atlikti kitų komplekso dalių restruktūrizaciją, parengiant jas privataus kapitalo investicijoms ir siekiant baigti nuolatinį socialinį konfliktą“ (Programos 13 p.).

39Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-19 nutarimu Nr. 1109 „Dėl Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcijos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimas, patvirtinta Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcija (Koncepcija). Koncepcijos 2 p. nustato, kad Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcijos tikslas - nustatyti Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai modelį, kuris galėtų būti įgyvendinamas naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, taip pat numatyta, jog turi būti atlikti tokie darbai, kaip gyventojų iškeldinimas iš Užutrakio dvaro sodybos. Tą padaryti įpareigota Trakų rajono savivaldybė (Koncepcijos 10.2. p.). Visa tai patvirtina ir atsakovo TINP argumentus, kad patalpas nebuvo planuojama skirti žmonėms apgyvendinti nuolatinai, Lietuvos valstybė kaip minėto turto savininkė turi teisę naudoti jai priklausantį turtą savo nuožiūra ir, kaip matyti iš anksčiau išdėstyto, Lietuvos valstybė nusprendė jai priklausantį turtą – Užutrakio dvaro sodybos kompleksą – panaudoti viešiesiems (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo) poreikiams tenkinti bei numatė ten gyvenančių asmenų iškeldinimą, todėl teismas konstatuoja, kad pirmiausia turi būti paisoma visuomenės, o ne ieškovo interesų.

40Vadovaujantis teismų praktika konstatuotina, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011).

41Teismas, įvertinęs byloje surinktus ir anksčiau aptartus teismo ištirtus įrodymus, konstatuoja, kad ieškovas I. U. po Nuomos sutarties sudarymo neturėjo jokio teisinio pagrindo apsigyventi Gyvenamojoje patalpoje, ir jei nors joje ir gyveno, negali būti pripažintas buvusios nuomininkės šeimos nariu, todėl ieškinys atmestinas ne tik, kaip pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą, bet ir kaip nepagrįstas, neįrodytas (CPK 12, 178 str.). Konstatavus, kad ieškovas nebuvo nuomininkės V. U. šeimos narys, konstatuojama, kad jis neturi tokių pat teisių ir pareigų, kylančių iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas, todėl atmetus pagrindinį ieškovo reikalavimą, atmestinas ir iš jo išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją pakeisti gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nuomos sutartį, sudarant ją su ieškovu.

42Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas ieškovo I. U. ieškinį atmeta.

43Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai, šalių atstovų paaiškinimai bei argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl teismas dėl jų nepasisako ir priimant sprendimą jų neanalizuoja ir nevertina.

44Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.), t.y. 968,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

45Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo valstybei nepriteisiamos.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

47ieškinį atmesti.

48Priteisti iš I. U. 968,00 Eur bylinėjimosi išlaidų Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo I. U. atstovams advokatams Algimantui Šindeikiui ir... 4. atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui advokatui... 5. atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Tadui... 6. ieškovas I. U. patikslintu ieškiniu prašo pripažinti jį mirusios sesers V.... 7. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, jis yra atstovaujamas advokatų, todėl... 8. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad jis nuo pat gimimo gyveno... 9. Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu dėstė iš esmės analogiškas... 10. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – TINP) su... 11. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį... 12. Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė,... 13. Atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdžio... 14. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja G. D. parodė, kad I. U. yra jos... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Nagrinėjamu atveju byloje ginčas tarp šalių kilęs dėl ieškovo I. U.... 17. Byloje nustatyta, kad Trakų turistinė bazė 1992-03-17 Trakų miesto... 18. Trakų rajono savivaldybės valdybos 1995-06-21 sprendimu Nr. 50 V. U. buvo... 19. Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija 2015-09-08 raštu... 20. Ieškovas 2015-09-14 Trakų seniūnijai pateikė pranešimą dėl gyvenamosios... 21. Ieškovas atsakovui TINP 2015-12-09 pateikė prašymą pakeisti Nuomos sutartį... 22. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį ir atmesti ieškovo reikalavimą... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir... 24. Byloje nustatyta, kad Nuomos sutartis tarp TINP ir V. U. buvo sudaryta... 25. Atsakovas nurodė, kad ieškovo sesuo V. U. mirė dar 1997-09-13, o pats... 26. Teismui konstatavus, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomas 1964 m. CK 84... 27. Ieškovas nepateikė įrodymų apie svarbias šio termino praleidimo... 28. Tačiau teismas konstatuoja, kad net ir padarius prielaidą, jog minėtas... 29. 1964 m. CK 319 str. nustatė, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi... 30. 1964 m. CK 331 str. 1 d. nustatė, kad pagal nuomos sutartį gyvenamojoje... 31. 1964 m. CK 329 str. 1 d. nustatė, kad nuomininko šeimos nariai yra kartu... 32. Be to, giminės, išlaikytiniai ir sugyventiniai, kartu su nuomininku, jo... 33. Ieškovas savo reikalavimus grindžia nurodydamas, kad jis po sesers mirties... 34. Gyvenamosios vietos deklaravimas viešajame registre yra tik vienas iš fizinio... 35. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo... 36. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d.... 37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-09 nutarimu Nr. 755 „Dėl... 38. Trakų rajono savivaldybės tarybai 2001-03-14 sprendimu Nr. 33 patvirtinus... 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-19 nutarimu Nr. 1109 „Dėl... 40. Vadovaujantis teismų praktika konstatuotina, kad teismai, vertindami... 41. Teismas, įvertinęs byloje surinktus ir anksčiau aptartus teismo ištirtus... 42. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas ieškovo I. U. ieškinį... 43. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai, šalių... 44. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos... 45. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178,... 47. ieškinį atmesti.... 48. Priteisti iš I. U. 968,00 Eur bylinėjimosi išlaidų Trakų istorinio... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...