Byla 2-1030/2014
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių statyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Irdaiva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Akordas 1“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3989-553/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių statyba“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Irdaiva“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimus dėl kvalifikacijos duomenų nagrinėjimo rezultatų ir pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės bei laimėtojo nustatymo, ex officio naikinti bet kokius atsakovo sprendimus, priimtus po skundžiamo sprendimo paskelbti UAB „Gatvių statyba“ laimėtoju priėmimo bei grąžinti šalis į padėtį, buvusią iki pažeidimo. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai su UAB „Gatvių statyba“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį atvirame konkurse „Vilniaus miesto šiaurinės ir vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“, (pirkimo Nr. 144900) 1-oje pirkimo dalyje, o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – uždrausti tokią sutartį vykdyti. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų apsunkintas teismo sprendimo vykdymas taikant restituciją, nebūtų apsaugotas ieškovo ir viešasis interesai. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų, viešojo intereso, o ieškinyje išdėstytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai yra pakankama prielaida, jog ieškinio reikalavimai atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį ir ieškinys, preliminariu vertinimu, yra pagrįstas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Akordas 1“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pakankamai argumentuotas ir pagrįstas. Byloje nėra pateiktų argumentų, kodėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju pasunkėtų teismo sprendimo vykdymas taikant restituciją ir kuo būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynimo mechanizmas, bei tokius argumentus pagrindžiančių įrodymų. Ieškovas nurodė bendro pobūdžio teiginius apie būtinumą apsaugoti ieškovo bei viešąjį interesą ir patikinimą, kad sustabdžius tolimesnes pirkimo procedūras, nebūtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai. Vien tokio pobūdžio argumentai, teismo nuomone, nėra pakankami siekiant pagrįsti poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad vertinant ieškovo interesų veiksmingos teisminės gynybos galimybes turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad be pirkimo procedūrų sustabdymo VPĮ numato ir kitus ieškovo interesų gynimo būdus (VPĮ 96 str.). Teismas sprendė, kad atsakovo pateikti prašymo motyvai bei juos pagrindžiantys rašytiniai įrodymai apie poreikį užtikrinti privažiavimų prie vaikų ugdymo įstaigų ir kiemus jungiančių kelių remontą bei priežiūrą sudaro pagrindą vertinti, kad būtent laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų viešąjį interesą, šis viešasis interesas neabejotinai nusveria galimus ieškovo nuostolius. Įvertinę šias aplinkybes teismas padarė išvadą, kad ieškovo prašymo tenkinimo atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra ir viešasis interesas, todėl prašymą atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas UAB „Akordas 1“ atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nevertino ieškinio ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones prima facie pagrįstumo ir nepagrįstai pritarė atsakovo pateiktiems nemotyvuotiems ir nepagrįstiems paaiškinimams dėl tariamo viešojo intereso pažeidimo. Teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą, nevertino perkančiosios organizacijos akivaizdžių pažeidimų ir to, jog net preliminariu ieškinio vertinimu akivaizdu, kad ateityje kils neigiamos teisinės pasekmės, bus pažeistas viešasis interesas, o būsimas teismo sprendimo realus įvykdymas taps neįmanomas ar apsunkintas.

102. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, viešojo intereso apsaugą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus užtikrintos ieškovo realios galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovu, kai ieškinys yra prima facie pagrįstas.

113. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas efektyvumo bei ekonomiškumo principų įgyvendinimui, šalių interesų pusiausvyros principo užtikrinimui.

124. Teismas neteisingai vertino viešojo pirkimo specifiką ir galimybes taikyti restituciją. Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, įgyvendinami viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrinamas visos visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas.

13Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

141. Aplinkybė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes ieškinio pagrįstumas vertinamas bylą nagrinėjant iš esmės.

152. Vietos savivaldos įstatymas bei Kelių įstatymas numato savivaldybių pareigą imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrinta nuolatinė vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra bei taisymas, o įstatymas numato savivaldybių atsakomybę neįgyvendinus šios teisės aktais priskirtos pareigos. Šiuo metu pagal galiojančią atsakovo ir UAB ,,Gatvių statyba“ 2011-05-27 sutartį Vilniaus miesto Šiaurinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto be priežiūros darbai gali būti atliekami ne ilgiau kaip iki 2014-05-25. Suėjus šiam terminui, atsakovas neturės sutarties, kurios pagrindu galės būti atliekami darbai. Tai reiškia, kad atsakovui kils neigiamos pasekmės, kadangi neužtikrindamas teisės aktais pavestos funkcijos įgyvendinimas, taip pat nebus užtikrintas asmenų bei jų turto saugumas.

163. Ieškovas neįrodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Tuo tarpu uždraudus sudaryti pirkimo sutartį, atsakovas negalėtų įgyvendinti jam priskirtų pareigų – užtikrinti kelių priežiūrą.

174. Pagrįsta teismo išvada, kad tenkinus ieškovo prašymą, būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, nes vieno ūkio subjekto ekonominis interesas būtų ginamas visuomenės ar jos dalies poreikių ir interesų sąskaita, o tokiu būdu būtų nukrypta nuo ginčo šalių interesų pusiausvyros.

18Trečiasis asmuo UAB ,,Gatvių statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl priėmė teisingą procesinį sprendimą.

19IV. Apeliacinio teismo argumentai

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

22Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

23CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Taigi CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra preliminariai įvertinamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas. Nustačius, kad ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas, nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas

24Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai su UAB „Gatvių statyba“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį atvirame konkurse „Vilniaus miesto šiaurinės ir vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“, (pirkimo Nr. 144900) 1-oje pirkimo dalyje, o paaiškėjus, kad sutartis sudaryta – uždrausti tokią sutartį vykdyti. Ieškovas skunde nurodo, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas ir ši aplinkybė yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau skundžiamoje nutartyje ieškinio pagrįstumas nebuvo įvertintas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra nusistovėjusi nuostata, jog preliminarus (prima facie) pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas iš ieškinio reikalavimo bei faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar jis nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau netiria ir nevertina šio procesinio dokumento faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas padaro išvadą, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Vien aplinkybė, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pagrįstumą, esą nustatė, jog ieškinio reikalavimai tikėtinai nepagrįsti ir kad dėl šios priežasties jis netaiko laikinųjų apsaugos priemonių. Šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, tačiau nenustatė kitos būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizikos. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas vykdomu pirkimu siekia įsigyti Vilniaus miesto šiaurinės ir vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus. Kaip nurodo atsakovas bei ką patvirtina pirkimo dokumentai (pvz. darbų atlikimo sutarties projekto 4.3.1 p., b. l. 65, darbų sutarties projekto priedas Nr. 3, b. l. 87), darbai yra perkami pagal perkančiosios organizacijos poreikį, iš anksto suderinus su rangovu ir nurodžius atitinkamas užsakymo aplinkybes (objekto pavadinimą, darbų atlikimo vietą, darbų apimtis, darbų atlikimo laiką ir pan. b. l. 87), išskyrus atvejus, kai defektai kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių saugumui. Taigi viešuoju pirkimu reikalingų darbų įsigijimas yra tęstinis ir dalomas procesas, pirkimo sutartis yra vykdoma atskirais etapais pagal konkretų perkančiosios organizacijos poreikį. Todėl sutarties vykdymą bet kuriuo metu galima perduoti kitam tiekėjui. Dėl nurodytų aplinkybių atmestinas apelianto argumentas, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas.

26Atsakovo perkamos Vilniaus miesto šiaurinės ir vakarinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros paslaugos, priskirtinos gatvių ir kiemo dangų priežiūrai, kuri teisės aktuose yra apibūdinama kaip nuolatiniai kelio darbai siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą kelio bei statinių tarnavimo laiką (Kelių įstatymo 2 str. 8 d.). Kaip matyti iš darbų atlikimo sutarties projekto nuostatų, rangovas, pastebėjęs defektus, keliančius grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių saugumui, turi imtis priemonių nedelsiant pažymėti tokias vietas ir nedelsiant šalinti (taisyti) tokius defektus (4.3.1 p., 4.3.5 p., b. l. 63-68). Byloje pateiktais duomenimis, atsakovas ir trečiasis asmuo UAB ,,Gatvių statyba“ 2014-04-07 pasirašė darbų atlikimo sutartį (b. l. 189-194). Ankstesnės tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Gatvių statyba“ sudarytos darbų atlikimo sutarties galiojimas baigėsi 2014 m. gegužės 27 d. (b. l. 20). Todėl sustabdžius atsakovo organizuojamą viešąjį pirkimą bei atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Gatvių statyba“ 2014-04-07 sudarytos darbų atlikimo sutarties vykdymą, nebūtų užtikrinta nuolatinė miesto gatvių ir kiemų dangos būklės stebėsena, operatyvus reagavimą į defektus, keliančius grėsmę eismo saugumui, tuo pačiu nebūtų užtikrinta žmonių sveikata bei materialinio turto išsaugojimas. Taigi pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, gali būti padaryta žala visuomenės daliai, padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei ir saugumui, tuo pačiu pažeistas viešasis interesas. Atitinkamai tokios laikinosios apsaugos priemonės pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nes pasekmės dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtų ženkliai didesnės nei teikiama jų nauda.

27Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, bei priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, kuria atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Akordas... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB „Akordas 1“ atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismo 2014... 9. 1. Teismas nevertino ieškinio ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti... 11. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas efektyvumo bei... 12. 4. Teismas neteisingai vertino viešojo pirkimo specifiką ir galimybes taikyti... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 14. 1. Aplinkybė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, nėra pakankamas... 15. 2. Vietos savivaldos įstatymas bei Kelių įstatymas numato savivaldybių... 16. 3. Ieškovas neįrodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali... 17. 4. Pagrįsta teismo išvada, kad tenkinus ieškovo prašymą, būtų pažeisti... 18. Trečiasis asmuo UAB ,,Gatvių statyba“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos... 24. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 26. Atsakovo perkamos Vilniaus miesto šiaurinės ir vakarinės dalių gatvių ir... 27. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą....