Byla e2-708-769/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, atsakovės UAB „Danės būstas“ atstovei Viktorijai Košman, trečiojo asmens UAB “Pastatų priežiūros tarnyba” atstovei Eglei Agintaitei, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Danės būstas“, trečiajam asmeniui UAB “Pastatų priežiūros tarnyba” dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 553,63 Eur turtinės žalos atlyginimo, 65,98 Eur kompensacinių palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę iki ieškinio pareiškimo teismui dienos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-01-28 trūkus karšto vandens vamzdžiui buvo apgadintos D. K. priklausančios patalpos, esančios ( - ); apgadintos patalpų lubos ir sienos; patalpos buvo apdraustos ieškovės ir D. K. sudaryta verslo draudimo sutartimi laikotarpiui nuo 2012-11-24 iki 2013-11-23, 2013-01-28 įvykis pripažintas draudžiamuoju ir D. K. buvo išmokėta 558,10 Eur (1927,00 Lt) draudimo išmoka. Nurodė, kad atsakingas už žalą asmuo - atsakovė UAB „Danės būstas“, kuriai priskirta karšto vandens ir šildymo sistemos priežiūra, atsakovė turėjo pareigą laiku nustatyti jos būklę, šios pareigos tinkamai nevykdė. Nurodė, kad atsakovei buvo pateikta pretenzija, tačiau per nustatytą terminą atsakovė žalos neatlygino; iš atsakovės priteistina žala, atsižvelgus į medžiagų nusidėvėjimą, sudaro 553,63 Eur, t.y. 558,10 Eur išmokėta draudimo išmoka, iš kurios minusuotas 4,47 Eur nusidėvėjimas. Prašo priteisti iš atsakovės 65,98 Eur kompensacinių palūkanų, paskaičiuotų už 725 pradelstas dienas.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokato padėjėja I. Varanavičė palaikė ieškinį jame nurodytais pagrindais ir motyvais ir prašė jį pilnai tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai nurodė, kad ieškinys įrodytas rašytine bylos medžiaga, liudytojos parodymais; žala atsirado, nes atsakovė netinkamai vykdė savo pareigas, karšto vandens sklendė ir jos apsauga yra atsakovės atsakomybė, ji šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl kažkuriam namo gyventojui atsukus sklendę pradėjo veržtis garai. Teismų praktikoje nustatyta namo administratoriaus pareiga, kad priėjimas prie bendro naudojimo inžinerinių tinklų būtų tinkamai apsaugotas, todėl skelbimų iškabinimas nėra pakankama apsauga. Nepagrįsti trečiojo asmens argumentai, kad ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovės veiksmų, nes byloje pateiktas 2013-03-12 atsakovės raštas, iš kurio matyti, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę siekdama išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes, tačiau atsakovė pateikė atsakymą, kad neturi nei teisės, nei pareigos nustatinėti 2013-01-28 bylos Nr. 1334685 įvykio priežasčių.

4Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė nesutinkanti su pareikštu ieškiniu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų, kurios būtinos atsakovės atsakomybei kilti, ieškinio teiginiai ir pateikti įrodymai nesudaro pagrindo ieškinio tenkinimui; vien namo administravimo faktas nesudaro pagrindo atsakovės atsakomybei kilti. Turto sugadinimo akte nurodyta, kad vamzdis trūko 2013-01-25, buvo iškviesta avarinė tarnyba, kuri vandenį užsuko, tačiau karšto vandens sklendę atsuko kažkuris namo gyventojas, todėl įvykis kilo dėl trečiojo nenustatyto asmens, atsukusio karšto vandens sklendę, kaltės. Nurodė, kad ieškovė nesiaiškino užliejimo aplinkybių, tačiau pasirėmė surašytu defekto aktu; tiksli apliejimo priežastis nebuvo nustatyta; visiškai neaišku, kokie atsakovės veiksmai ar neveikimas sąlygojo žalos atsiradimą. Pažymėjo, kad atvykus avarinei tarnybai imtasi veiksmų siekiant lokalizuoti trūkusio vamzdžio padarinius: užsuktas karštas vanduo, iškabinti pranešimai namo gyventojams. Taip pat pažymėjo, kad neaišku, kaip buvo apskaičiuota atlygintina žala, kadangi ieškovė nepateikė aiškaus turto vertės nusidėvėjimo paskaičiavimo, pateikti įrodymai nepatvirtina, kokia apimtimi buvo padaryta žala ir kad būtent tokia apimtimi reikėjo atlikti remonto darbus; turto apžiūros aktas surašytas formaliai, todėl ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti.

5Teismo posėdyje atsakovės atstovė V. Košman palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes neįrodyti atsakovės neteisėti veiksmai, sklendę atsuko nenustatytas asmuo, namo gyventojas, nes tik namo gyventojai galėjo patekti į rakinamą (kodine spyna) laiptinę.

6Trečiasis asmuo UAB “Pastatų priežiūros tarnyba” pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad su atsakove sudarytos sutarties pagrindu teikia namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas; ieškovė nenurodė, kuo pasireiškė netinkama namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, kokių pareigų atsakovė, kaip bendrojo naudojimo objektų administratorė, neatliko; ieškovės “Pranešimas – Apskaičiavimas 2013-01-30” nurodyta, kad žala galimai kilo ne dėl karšto vandens vamzdžio trūkimo, o dėl nenustatyto asmens veiksmų atsukus karšto vandens sklendę; įvykio kaltininku nurodytas namo gyventojas, o ne atsakovė. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas atsakovei yra nepagrįstas, nes ieškovė neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų, lėmusių žalos kilimą, todėl ieškinys atmestinas.

7Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovė E. Agintaitė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes ieškovė netinkamai atliko tyrimą, nenustatė, koks asmuo atsuko sklendę. Trečiojo asmens atstovė paaiškino, kad sklendė yra bendro naudojimo patalpoje-laiptinėje, namas senas, todėl jokia papildoma apsauga negalėjo būti įrengta.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-11-16 tarp ieškovės ir D. K. sudaryta verslo turto draudimo sutartis, verslo draudimo liudijimo serija LD Nr. 98197506, Nr. 227007249, draudimo laikotarpis - 2012-11-21 00:00 val. iki 2013-11-23 24:00 val. (e.b. ieškinio priedų l.3); D. K. priklauso prekybos patalpos/parduotuvė 3-3, 3-4, 3-9, su bendro naudojimo patalpa 4-7, esančios ( - ) (e.b. ieškinio priedų l.8-9); 2013-01-30 pranešime (žalos byla Nr. 1334685) nurodyta, jog patalpų savininkės D. K. vyras R. K. pranešė ieškovei apie įvykusį draudiminį įvykį, - 2013-01-28 įvykusią karšto vandens vamzdžio avariją adresu ( - ), kai iš trūkimo vietos išsiveržus garui sušlapo patalpos 3-9 pakabinamos lubos ir sienos, vietomis atšoko dažai; nuostolio suma apie 1500 Lt; nustatyta: 2013-01-25 trūko tranzitinis karšto vandens vamzdis patalų grindyse esančioje tranšėjoje; iškviesta avarinė tarnyba, kuri atjungė karštą vandenį, 2013-01-26 avarinė tarnyba nespėjo sutvarkyti avarijos vietos, paliko pirmadieniui, buvo iškabinti skelbimai, kad nebus karšto vandens, 2013-01-28 apie 9 val. patalpa pažymėta 3-9 buvo rasta pilna garų, nes kažkuris namo gyventojas atsuko karšto vandens sklendę, kuri buvo namo laiptinėje, apžiūros metu vyko spynos laikiklių įtvirtinimo darbai, kad gyventojai savavališkai negalėtų prieiti prie ventilio (e.b. ieškinio priedų l.4-5); iš 2013-01-30 turto sunaikinimo, sugadinimo akto papildomų lapų nustatyta, kad patalpoje unikalus Nr. ( - ) dėl atsukto karšto vandens garų apgadintos patalpos sienos (59,30 kv. m.), nurodytas sugadinimo pobūdis ir laipsnis – „dėl garų vietomis nuo sienų atšoko VED, glaistyti, gruntuoti, dažyti sienas vandens emulsiniais dažais“ (e.b. ieškinio priedų l.6-7). Turto žalų ekspertas A. K. sudarė lokalinę sąmatą, apskaičiavo patalpų remonto tiesiogines išlaidas 1927 Lt (e.b. ieškinio priedų l.10). 2013-02-06 pranešimu apie nuostolių atlyginimą ieškovė pranešė D. K. apie apskaičiuotą draudimo išmoką 1927,00 Lt, kuri buvo išmokėta 2013-02-07 (e.b. ieškinio priedų l.11,12). Atsakovė 2013-03-12 pranešimu informavo ieškovę, kad iš D. K. gautas pranešimas, jog 2013-01-28 užpiltos patalpos adresu ( - ), atsakovės darbuotojai vandens pratekėjimo iš bendro naudojimo inžinerinės įrangos nenustatė, UAB „Danės būstas“ yra daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius ir neturi nei teisės, nei pareigos nustatinėti 2013-01-28 bylos Nr. 1334685 įvykio priežasčių (e.b. ieškinio priedų l.2). 2013-09-27 ieškovė atsakovei pateikė pretenziją Nr. R0001396880 dėl 1927 Lt žalos atlyginimo ir prašė per 18 dienų sumokėti nurodytą sumą (e.b. ieškinio priedų l.1). Liudytoja D. K. paaiškino, kad 2013-01-28 jai paskambino patalpų nuomininkas ir pranešė, kad atėjęs į darbą rado patalpas pilnas garų, liudytojai atvykus visos patalpos buvo šlapios, pilnos garų, garai buvo visose patalpose, visur buvo pilka; paaiškino, kad patalpose po grindimis praeina namo vamzdynai, buvo atidengtas priėjimas prie vamzdžių, išsikviestas „Danės būsto“ administratorius minėjo, jog kažkas atsuko kažkokią sklendę; liudytoja apie skelbimus gyventojams nežinojo, nes ten negyvena, į bendro naudojimo laiptinę nepatenka, nes nežino spynos kodo.

11Byloje ginčo tarp šalių dėl įvykio aplinkybių nekilo: atsakovė neginčijo, jog žala atsirado dėl karšto vandens sklendės atsukimo 2013-01-28. Ginčas byloje kilo dėl atsakovės atsakomybės buvimo/nebuvimo nenustatytam asmeniui atsukus karšto vandens sklendę, esančią namo bendro naudojimo patalpose,-laiptinėje.

12CK 6.1015 str. 1 d. numato, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas. CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str.), todėl reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.249 str.).

13Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės turtinę žalą motyvuodama tuo, jog žala atsirado dėl atsakovės netinkamai vykdytų pareigų,- nebuvo užtikrinta karšto vandens sklendės apsauga. Atsakovė neginčijo, jog ji yra atsakinga už sklendės tinkamą naudojimą, apsaugą nuo pašalinių asmenų poveikio ir pan., tačiau teigė, jog atsakovės kaltės nėra, nes apsauga buvo tinkama,- laiptinė rakinama kodine spyna. Su tokiais teiginiais teismas negali sutikti. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės veiksmai vykdant avarijos šalinimo darbus: skelbimo-pranešimo pakabinimas namo laiptinėje, nebuvo tinkami, pakankami sklendės apsaugojimui. 2013-01-30 ieškovės atstovas Pranešime-apskaičiavime nurodė ( 27 b.l.), jog atsakovė atliko veiksmus, apsaugančius karšto vandens sklendę nuo pašalinių asmenų poveikio: „apžiūros metu vyko spynos laikiklių įvirinimo darbai, kad gyventojai savavališkai negalėtų prieiti prie ventilio“. Įvertinus aukščiau išdėstytą laikytina, jog atsakovė, kaip namo administratorė, netinkamai vykdė savo pareigas, neapsaugojo priėjimo prie bendro naudojimo inžinerinių tinklų, prie karšto vandens sklendės, dėl ko, neužbaigus avarijos šalinimo darbų, 2013-01-28 nenustatytam asmeniui atsukus sklendę, pradėjo veržtis garai, buvo padaryta žala draudėjos butui, kurią atlygino draudikas.

14CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui ar turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Bylos duomenimis nustačius, jog žalingi padariniai,- D. K. patalpų, esančių ( - ), apgadinimas išsiveržus karštam garui, kilo dėl atsakovės neteisėtų veiksmų,-jos neveikimo, t.y., neatlikus atitinkamų, pakankamų sklendės apsaugojimo veiksmų ( spynos uždėjimo, laikiklių įvirinimo ir pan.), taip užkertant kelią pašaliniams asmenims atsukti sklendę, laikytina, jog nustatytos visos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos civilinei atsakomybei taikyti. Nors atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, jog jai neaišku, kaip buvo apskaičiuota žala, ieškovė „nepateikė aiškaus turto vertės nusidėvėjimo paskaičiavimo, pateikti įrodymai nepatvirtina, kokia apimtimi buvo padaryta žala ir kad būtent tokia apimtimi reikėjo atlikti remonto darbus“, bylos nagrinėjimo iš esmės metu žalos dydžio nebeginčijo. Iš bylos duomenų matyti, kad po įvykio, dėl karšto vandens garų poveikio liudytojos D. K. patalpose vietomis nuo sienų atšoko VED, reikėjo glaistyti, gruntuoti, dažyti sienas vandens emulsiniais dažais, šiuos darbus turto žalų ekspertas A. K. įvertino pinigine išraiška- 2724,92 Lt. Turto vertinime tiesioginės išlaidos įvertintos 1927 litais, kurie buvo išmokėti draudėjai D. K.. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, numatančiomis, jog žalos turi būti atlyginama tiek, kiek įrodoma, kad buvo jos buvo patirta, atsakovei nenurodant, kokia konkreti suma privalėjo būti išmokėta draudėjai, kokio dydžio žala buvo padaryta D. K. priklausančioms patalpoms, kiek atsakovės manymu, turėjo kainuoti patalpų remontas ir pan., t.y., nepateikus jokių konkrečių paskaičiavimų, argumentuotų prieštaravimų turto žalų eksperto skaičiavimams, ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai,- iš atsakovės ieškovei priteistina prašoma 553,63 Eur suma.

15Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 65,98 Eur kompensacinių palūkanų, paskaičiuotų už 725 pradelstas dienas nuo reikalavime nurodyto termino, nurodydama, jog delikto atveju mokamos kompensuojamosios palūkanos, atlyginančios nukentėjusiojo turtinius praradimus dėl laiku negaunamo žalos atlyginimo. Šioje dalyje ieškinys atmestinas. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė savo turtinius praradimus įvertina 65,98 eurais, kompensuojamąsias palūkanas skaičiuodama už du metus, kas leidžia daryti išvadą, kad pati ieškovė, du metus nesikreipdama į teismą dėl savo teisių pažeidimo, įtakojo nurodytų nuostolių atsiradimą. Be to, pažymėtina, kad atsakovė dar 2013-03-12 raštu ieškovei nurodė neturinti nei teisės, nei pareigos nustatinėti įvykio priežasčių, tokiu būdu ginčydama savo prievolę. Nežiūrint į tai 2013-09-23 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl 1927 Lt atlyginimo, pretenzijoje teigdama, kad įmonė turi regreso teisę išieškoti išmokėtą 1927 Lt draudimo išmoką teismine tvarka. Tačiau į teismą dėl ginčo išsprendimo ieškovė nesikreipė du metus, už tuos metus vienašališkai skaičiuodama atsakovei palūkanas nuo ginčijamos prievolės.

16Ieškovė prašo priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į CK 6.37 str. 2 dalyje numatytą skolininko pareigą mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, esant ieškovės prašymui priteisti procesines palūkanas, iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-11-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė prašo atlyginti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nustatyta, kad ieškovė, teikdama ieškinį, sumokėjo 15 Eur žyminio mokesčio. Bylą išnagrinėjus iš esmės ir teismui išėjus priimti sprendimo, buvo gautas advokato T. D. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (DOK-18106), prašant atlyginti 455,58 Eur išlaidų už ieškinio parengimą ir 47,52 Eur kelionės išlaidas, patirtas vykstant iš Kauno į 2016-04-11 teismo posėdį ir atgal, kartu pateikiant 2016-04-26 PVM sąskaitą – faktūrą Serija DP16 Nr. 227 išrašytą dėl 47,52 Eur kelionės iš Kauno į 2016-04-11 posėdį ir atgal išlaidas, taip pat 2015-09-28 PVM sąskaita – faktūra Serija DP Nr. 092 išrašyta ieškovei už ieškinio byloje surašymą 455,58 Eur sumai ir 2015-09-30 bei 2016-05-04 mokėjimo nurodymai dėl nurodytų bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo. Taip pat po teismo posėdžio gauti ieškovės atstovės advokato padėjėjos I. Varanavičės prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (DOK-18094 ir DOK-18092), pateikta 2016-03-03 PVM sąskaita – faktūra Serija DP16 Nr. 113 dėl 46,64 Eur kelionės išlaidų vykstant iš Kauno į teismo posėdį ir atgal 2016-02-05, taip pat 2015-09-28 PVM sąskaita – faktūra Serija DP Nr. 092 išrašyta ieškovei už ieškinio byloje surašymą 455,58 Eur sumai bei 2016-04-26 PVM sąskaitą – faktūrą Serija DP16 Nr. 227 išrašytą dėl 47,52 Eur kelionės iš Kauno į 2016-04-11 posėdį ir atgal išlaidas, 2016-05-04 mokėjimo nurodymas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo. Teisme nurodyti prašymai užregistruoti 15.50 val., 15.20 val., 15.15 val. CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Pažymėtina, kad prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikti byloje per EPP sistemą jau pasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės, be to, prašant atlyginti kelionės išlaidas nurodyta kelionė iš Kauno ir atgal, nors byloje ieškovę atstovavo advokato padėjėja I. Varanavičė, prašymuose nurodyta jos buveinė – Šiauliuose ir papildoma darbo vieta Kaišiadoryse, advokatas T. D., kurio buveinė Kaune į teismo posėdžius nebuvo atvykęs, todėl įvertinus nurodytas aplinkybes, ieškovės atstovų prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų (kelionės ir ieškinio rengimo) atlyginimo netenkintini. Ieškinį tenkinus iš dalies, laikant, kad patenkinta apie 90 procentų ieškinio reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteistina 13,00 Eur byloje sumokėto žyminio mokesčio. Iš atsakovės valstybei priteistina 7,11 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, ( - ), iš atsakovės UAB „Danės būstas“, į.k. 140336725, ( - ), 553,63 Eur (penki šimtai penkiasdešimt trys Eur 63 ct) žalos atlyginimo, 6 (šeši) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-11-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,00 Eur (trylika eurų) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „Danės būstas“, į.k. 140336725, ( - ), 7,11 Eur (septyni eurai 11 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokato padėjėja I. Varanavičė... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė nesutinkanti su pareikštu... 5. Teismo posėdyje atsakovės atstovė V. Košman palaikė atsiliepime... 6. Trečiasis asmuo UAB “Pastatų priežiūros tarnyba” pateikė atsiliepimą,... 7. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovė E. Agintaitė palaikė atsiliepime... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-11-16 tarp ieškovės ir D.... 11. Byloje ginčo tarp šalių dėl įvykio aplinkybių nekilo: atsakovė... 12. CK 6.1015 str. 1 d. numato, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 13. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės turtinę žalą motyvuodama tuo, jog... 14. CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo laikytis tokių... 15. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės ir 65,98 Eur kompensacinių... 16. Ieškovė prašo priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo ieškinio teismui... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 str.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, ( - ), iš... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „Danės būstas“, į.k. 140336725, (... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...