Byla e2S-1157-232/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Spaudos rūmų auštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinį atsakovui UAB „Vaidora“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3ieškovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vaidora“, prašydamas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2 165,98 EUR skolą, 414,05 EUR delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareikšto reikalavimo ribose areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar pas trečiuosius asmenis, pavedant vykdymą ieškovo pasirinktam antstoliui. Nurodė, jog atsakovas vengia padengti susidariusį įsiskolinimą ieškovui ir nėra linkęs bendradarbiauti. Teigė, kad atsakovas savo sutartinių prievolių nevykdo ilgą laiką, tačiau toliau naudojasi ieškovo suteiktomis paslaugomis. Pasak ieškovo, kyla grėsmė, jog atsakovas elgsis nesąžiningai, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Pažymėjo, kad ieškovui negaunant mokėjimų iš atsakovo, už jį privalo mokėti kiti pastato patalpų savininkai ar nuomininkai, dėl ko ieškovas negali tinkamai ir laiku atsiskaityti su pastato komunalinių paslaugų tiekėjais.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 29d. nutartimi ieškovo Spaudos rūmų auštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Ieškovas pateikdamas ieškinį, nepateikė duomenų apie atsakovo veiklos ekonominius rodiklius, jo finansines galimybes, turimą turtą, kitus kreditorinius įsipareigojimus. Taip pat nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovas ėmėsi kokių nors nesąžiningų veiksmų, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo ar sumažinti turimą turtą, o teismas tokių aplinkybių nenustatė. Teismas įvertino ir tai, kad prievoliniai santykiai yra susiklostę tarp juridinių asmenų, atsakovas yra verslo subjektas, todėl sprendė, kad pareikšto reikalavimo suma 2 165,98 Eur nelaikytina didele kaip juridiniam asmeniui. Pažymėjo ir tai, kad vengimas atsiskaityti su ieškovu, nesumokant reikalaujamos sumos, yra pagrindas kreiptis į teismą ir savo teises ginti teismine tvarka, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas konstatavo, kad ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė aplinkybių, įrodančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

7Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2016-02-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir taikyti atsakovo UAB „Vaidora“ atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti ne mažesne kaip 2580,03 Eur sumai atsakovui priklausantį turtą ar pinigines lėšas atsakovo sąskaitoje, leidžiant areštuotomis lėšomis atsiskaityti su ieškovu, atsakovo turto (piniginių lėšų) suradimą ir areštą pavedant pasirinktam antstoliui. Nurodė, kad teismas tik deklaratyviai nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, nors visiškai nevertino ir neatsižvelgė į ieškovo ieškinyje išdėstytus argumentus ir duomenis apie atsakovo ekonominius rodiklius ir jo finansines galimybes. Ieškovas prie ieškinio buvo pridėjęs 2016-02-24 atsakovo UAB „Vaidora“ kreditingumo ataskaitą, ją pakartotinai prideda teismui. Ataskaitoje yra akivaizdūs duomenys, rodantys, jog atsakovo ekonominiai rodikliai itin prasti, o finansinės galimybės labai ribotos. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, jog atsakovas gali imtis veiksmų turtą paslėpti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas. Skolininko akivaizdų nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu rodo tai, jog šis daugiau kaip pusę metų piktybiškai neapmokėjo nė vienos ieškovo jam išrašytos sąskaitos –faktūros, nors visą šį laiką atsakovas niekada nėra kreipęsis į ieškovą su prašymu išdėstyti įmokų mokėjimą ar dėl finansinių sunkumų atidėti jų apmokėjimo terminą. Pažymėjo ir tai, kad tai jau antras ieškovo ieškinys atsakovui dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu. 2015-06-11 Vilniaus miesto apylinkės teisme jau buvo išnagrinėtas ieškovo ieškinys atsakovui dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo, ieškovo ieškinys tenkintas visiškai. Ši aplinkybė patvirtina faktą, jog atsakovas yra nesąžiningas ieškovo atžvilgiu, kadangi ir toliau nevykdo savo sutartinių pareigų, nors teismo jau yra konstatuota, jog atsakovas elgėsi nesąžiningai. Teismas visiškai neanalizavo ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog ieškovas yra ne pelno siekiantis fizinių ir juridinių asmenų susivienijimas – specialus juridinis viešojo intereso subjektas, administruojantis ir eksploatuojantis pastatus, esančius Laisvės pr. 60, Vilnius, kuriuose veikia daugiau kaip 50 fizinių ir juridinių asmenų. Todėl atsakovui pažeidžiant ieškovo kaip bendrijos interesus kartu yra pažeidžiami ir visų kitų pastato bendraturčių interesai. Jeigu teismas pritaikytų laikinąsias apsaugos priemones ir skolininkas žinodamas, jog turi prievolę apmokėti ieškovui įsiskolinimą negalėtų vengti įvykdyti teismo sprendimo bei išslapstyti savo turto.

8Atsakovas UAB „Vaidora“ atsiliepimu prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir 2016-02-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė, jog pareikšto reikalavimo 2 165,98 Eur suma nelaikytina didele kaip juridiniam asmeniui, nėra pateikta jokių duomenų apie atsakovo veiklos ekonominius rodiklius, nėra pateikta jokių aplinkybių, įrodančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą ir pagrįstumą. Ieškovas jokiais įrodymais neįrodė blogos atsakovo finansinės padėties. Ieškovo pateikiamoje UAB „Vaidora“ kreditingumo ataskaitoje nurodoma informacija yra abejotina ir ginčytina. Priešingai, atsakovo finansinė padėtis yra gera. Remiantis 2015-09-30 UAB „Vaidora“ pažyma apie turto sąrašą, ataskaitiniu laikotarpiu įmonė turi 2 127 098,51 Eur turto, o 2015-09-30 UAB „Vaidora“ pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Vaidora“ uždirbo 517545,63 Eur grynojo pelno. Visa tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „Vaidora“ turi pakankamai turto iš kurio galėtų patenkinti ieškovo reikalavimą. UAB „Vaidora“ turint didelės vertės turto ir uždirbant didelį pelną, ieškovo prašoma 2165,98 Eur turto arešto suma laikytina maža. Ieškovas nepagrįstai įrodinėja, neva 2 165,98 Eur suma yra itin didelė ieškovo naudai, todėl turi būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Šis teiginys yra neargumentuotas, kadangi nei LR CPK, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad kreditoriaus finansinė padėtis turėtų reikšmę sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių skolininkui taikymo klausimą. Atsakovo dalyvavimas teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose jokiu būdu neįrodo būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nepagrįstai įrodinėja tariamą atsakovo nesąžiningumą ir nebendradarbiavimą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pažymėtina, kad pats savaime teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamo jo pažeistų teisių ir/ar teisėtų interesų atstatymo teismo tvarka. Esant realiam pavojui, kad ieškovo teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti tokią padėtį, kuri leistų ieškovui, priėmus jo naudai teismo sprendimą, tikėtis, kad sprendimas bus įvykdytas, nepriklausomai nuo galimai pasikeisiančios situacijos. Laikinųjų apsaugos priemonių institutas orientuotas užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą.

13Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti jam palankus, įvykdymui. Taip pat sprendė, kad pareikšto reikalavimo suma (2 165,98 Eur) atsakovui nelaikytina didele kaip juridiniam asmeniui.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taip pat akcentuotina, kad teismas pateiktus įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Tik teismas turi diskreciją spręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

15Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1626/2013; 2014 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014 ir kt.). Tačiau prezumpcija, yra ne vienintelė sąlyga nulemianti laikinųjų apsaugos priemonių reikalingumą ir taikymą. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, jos finansinių galimybių įvertinimas.

16Šiuo atveju atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis apie savo turtinę padėtį. Pagal 2016-03-21 buhalterinę pažymą apie turtą 2015-09-30 duomenimis, atsakovas turi turto už 1 939 263 Eur, iš jo ilgalaikis turtas 36 042 Eur. Pagal 2015-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą (ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01-2015-09-30) įmonės grynasis pelnas sudarė 332 778,94 Eur. Matyti, jog turto vertė ženkliai viršija pareikšto reikalavimo sumą (2 165,98 Eur). Kita vertus reikalavimas šioje byloje yra pareikštas dėl 2 165,98 Eur sumos, kuri apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra objektyviai ženkli, pati savaime neleidžianti daryti prielaidų apie padidintą ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, ypač atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra verslo subjektas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu apeliantas neįrodė blogos atsakovo finansinės padėties. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui (civ.b. Nr.B2-2918-794/2016; civ.b. Nr.B2-2389-794/2016) pareiškėjų prašymu nutrauktos, atsakovui atsiskaičius su pareiškėjais. Tuo tarpu vien aplinkybė, jog apeliantas dalyvauja teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose neįrodo būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes šie duomenys negali parodyti tikrosios įmonės finansinės padėties. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovas ėmėsi ar ketina imtis neteisėtų veiksmų, siekdamas paslėpti ar sunaikinti turimą turtą ir taip apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą. Todėl apeliacinis teismas, įvertinęs tiek apelianto argumentus bei juos pagrindžiančius įrodymus, tiek atsakovo į bylą pateiktus duomenis, atsižvelgiant į reikalavimo dydį, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju paneigta teismo procesinio sprendimo neįvykdymo rizika. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti atsakovo atžvilgiu prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

17Nagrinėjamos bylos kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesinis teisinis laikinųjų apsaugos priemonių pobūdis lemia, jog laikinosios apsaugos priemonės visada yra laikino pobūdžio suvaržymai, jų taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo, tokios priemonės taikomos turint prevencinį tikslą, siekiant išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba pasunkėjimo.

18Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. ieškovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. vasario 29d. nutartimi ieškovo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 7. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 8. Atsakovas UAB „Vaidora“ atsiliepimu prašo atmesti ieškovo atskirąjį... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio... 13. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė egzistuojant... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad... 15. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 16. Šiuo atveju atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis apie... 17. Nagrinėjamos bylos kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad... 18. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartį palikti...