Byla 2-1980/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2291-413/2012 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aiverta“ ieškinį atsakovui E. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Aiverta“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, prašydamas priteisti iš atsakovo E. B. 326 020,82 Lt žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančio turto ir piniginių lėšų areštą 326 020,82 Lt sumai.

6Ieškovas teigė, kad atsakovas jau yra atlikęs nesąžiningus veiksmus ieškovo atžvilgiu, kai žinodamas apie sunkią įmonės finansinę padėtį, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl nagrinėjamu atveju egzistuoja rizika, kad jis gali siekti perleisti savo turtą tretiesiems asmenims. Be to, ieškovas pažymėjo, kad ieškinio suma yra didelė, o atsakovo turtinė padėtis ieškovui nėra žinoma, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi ieškovo BUAB „Aiverta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones –atsakovui E. B. priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto bei turtinių teisių, esančių pas atsakovą ir/ ar trečiuosius asmenis areštą 326 020,82 Lt sumai, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti. Teismas taip pat nutarė, nustačius, jog atsakovas neturi pakankamai materialaus turto, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos areštuoti ir atitinkamą piniginių lėšų, esančių atsakovui priklausančiose sąskaitose Lietuvos Respublikos bankuose, dalį, leidžiant atsakovui disponuoti ta areštuotų piniginių lėšų dalimi, kuri sudaro jo mėnesio darbo užmokestį ar jam prilygstančias pajamas, taip pat atsiskaityti su ieškovu.

8Teismas nustatęs, kad atsakovas yra fizinis asmuo ir duomenų apie jo turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ar banko sąskaitose esančias lėšas byloje nėra, sprendė, jog nagrinėjamu atveju didelė ieškinio suma sudaro pagrindą ją laikyti realia grėsme, padidinančia teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsižvelgęs į šias aplinkybes ir vadovaudamasis ekonomiškumo principu, teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto bei turtinių teisių, esančių pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis 326 020,82 Lt sumai areštą, leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant areštuotu turtu disponuot ir, tik šių daiktų nepakankant, trūkstama dalimi areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ar kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant atsakovui disponuoti ta areštuotų piniginių lėšų dalimi, kurį sudaro jo mėnesio darbo užmokestis ar jam prilygstančios pajamos, taip pat atsiskaityti su ieškovu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas E. B. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m liepos 27 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui. Nors ieškovas ir teigia, jog atsakovas buvo UAB „Aiverta“ vadovas nuo 2007 m. liepos 26 d. iki 2011 m. kovo 15 d., tačiau atsakovas oficialiai neina UAB „Aiverta“ direktoriaus pareigų jau nuo 2009 m. gruodžio 4 d., o faktiškai net anksčiau, t. y. nuo 2009 metų pradžios. Atsakovas ilgą laiką negalėjo susisiekti su UAB „Aiverta“ akcininku A. B. ir perduoti jam visą įmonės dokumentaciją.

122. Ieškinys turėjo būti reiškiamas BUAB „Aiverta“ buvusiam akcininkui A. B., kadangi jis nuo 2009 m. gruodžio 4 d. iki pat bankroto bylos įmonei iškėlimo nepaskyrė naujojo bendrovės vadovo, todėl yra asmeniškai atsakingas už įmonės veiklą tuo laikotarpiu ir kreditoriams galimai padarytą žalą.

133. Ieškovas nepateikė jokių priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir kreditorių patirtų nuostolių įrodymų. Nesant tokių įrodymų, nėra pagrindo nustatyti tokio dydžio turtinius suvaržymus atsakovo atžvilgiu.

144. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovas gali imtis kokių nors priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimui. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad ieškovas būtų kreipęsis į atsakovą su reikalavimu atlyginti neva padarytą žalą, o atsakovas būtų vengęs vykdyti savo prievoles ieškovui ar būtų ėmęsis kokių nors veiksmų, siekdamas pabloginti savo turtinę padėtį.

155. Atsakovo, kaip fizinio asmens, įsipareigojimai yra asmeninio pobūdžio, todėl netgi darant prielaidą, jog teismas priimtų galimai ieškovui palankų sprendimą, atsakovas, būdamas fizinis asmuo, negalėtų paskelbti apie savo nemokumą ir negalėjimą vykdyti prievoles ieškovo atžvilgiu ir bet kuriuo atveju būtų priverstas vykdyti teismo sprendimą.

166. Teismas priimdamas nutartį net neanalizavo atsakovo turtinės padėties ir vadovavosi prielaidomis – byloje nebuvo pateikta visiškai jokių įrodymų apie atsakovo turtinę būklę, todėl priimta nutartis yra nepagrįsta ir naikintina.

177. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali neigiamai paveikti atsakovo asmeninį gyvenimą. Pritaikytu turto areštu suvaržytos jo asmeninės turtinės ir neturtinės teisės. Suvaržius šias teises, būtų apribotos atsakovo galimybės rūpintis kasdieniniais asmeniniais ir šeimos poreikiais, padaryta neatitaisoma žala ne tik jam, bet ir jo šeimai, o tokių priemonių pritaikymas yra neadekvatus siekiamam tikslui, t. y. atgauti skolą.

18Ieškovas BUAB „Aiverta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Ieškovas teigia, kad reiškiamo ieškinio suma – 326 020,82 Lt neabejotinai laikytina didele reikalavimo suma, kuri savaime didina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškovas pažymi, kad atsakovas nepateikė apskritai jokių jo turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti, jog reikalavimo suma jam nėra didelė. Taigi, atsakovas nepaneigė objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepažeidė proporcingumo bei ekonomiškumo principų, kadangi laikėsi nustatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo bei nurodė kokia tvarka yra areštuojamas turtas ir kokius veiksmus atsakovui yra leista atlikti. Ieškovas pažymi, kad teismui pakanka įsitikinti tuo, jog konkrečioje situacijoje egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės atsiradimo tikimybė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

22Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

23Atsižvelgiant į įstatyme numatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galimai nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010, ir kt.).

24Ieškovas BUAB „Aiverta“ šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. B. 326 020,82 Lt žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo šio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3 – 9). Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančio turto ir pinginių lėšų areštą 326 020,82 Lt sumai. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 35 – 36). Atsakovas dėl minėtos teismo nutarties padavė atskirąjį skundą.

25Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra ieškovo reiškiamų reikalavimų suma yra

26326 020,82 Lt. Tačiau tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes.

27Nagrinėjamu atveju, atsakovas kartu su atskiruoju skundu teismui nepateikė jokių savo finansinę padėtį pagrindžiančių duomenų. Vien atsakovo teiginiai, jog ieškinys yra apskritai nepagrįstas, nesudaro pagrindo padaryti išvadą, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai. Galima sutikti su apelianto teiginiui, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jam sukelia neigiamus padarinius, tačiau būtina pažymėti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios atžvilgiu jos yra taikomos, kilimu. Apeliantas taip pat teigia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės itin neigiamai įtakoja jo asmeninį gyvenimą bei suvaržo jo galimybes patenkinti kasdieninius poreikius. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, leido atsakovui disponuoti ta areštuotų piniginių lėšų dalimi, kurią sudaro jo darbo užmokestis ar jam prilygstančios pajamos. Todėl šie atskirojo skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti.

28Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimus bei jų pagrindimą, padarė pagrįstą išvadą, jog yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones..

29Teisėjų kolegija atsižvelgdama tiek į ieškovo, tiek į atsakovo argumentus bei įrodymus ir vertindama jų visumą, daro išvadą, kad atsakovui nepateikus atitinkamų duomenų, spręsti, jog jo turtinė padėtis yra tokia gera, kad jam pareikštų reikalavimų suma, lyginant su turimu turtu, jam nėra didelė, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog būsimą, galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, atsakovas galėtų nesunkiai įvykdyti.

30Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

31Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

33Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Aiverta“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 6. Ieškovas teigė, kad atsakovas jau yra atlikęs nesąžiningus veiksmus... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi ieškovo BUAB... 8. Teismas nustatęs, kad atsakovas yra fizinis asmuo ir duomenų apie jo turimą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas E. B. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m liepos... 11. 1. Ieškovas tikėtinai nepagrindė ieškinio reikalavimų. Ieškinys yra... 12. 2. Ieškinys turėjo būti reiškiamas BUAB „Aiverta“ buvusiam akcininkui... 13. 3. Ieškovas nepateikė jokių priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir... 14. 4. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovas gali... 15. 5. Atsakovo, kaip fizinio asmens, įsipareigojimai yra asmeninio pobūdžio,... 16. 6. Teismas priimdamas nutartį net neanalizavo atsakovo turtinės padėties ir... 17. 7. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali neigiamai paveikti atsakovo... 18. Ieškovas BUAB „Aiverta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą su atskiruoju... 19. Ieškovas teigia, kad reiškiamo ieškinio suma – 326 020,82 Lt neabejotinai... 20. Atskirasis skundas netenkintinas, Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d.... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 23. Atsižvelgiant į įstatyme numatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 24. Ieškovas BUAB „Aiverta“ šioje byloje pareikštu ieškiniu prašo... 25. Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra ieškovo reiškiamų reikalavimų suma... 26. 326 020,82 Lt. Tačiau tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma... 27. Nagrinėjamu atveju, atsakovas kartu su atskiruoju skundu teismui nepateikė... 28. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad... 29. Teisėjų kolegija atsižvelgdama tiek į ieškovo, tiek į atsakovo argumentus... 30. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 31. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutartį nepakeistą....