Byla I-1662-505/2016
Dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Janinos Vitunskienės, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, dalyvaujant pareiškėjai O. J., jos atstovui advokatui Vladislovui Mikšai, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Jūratei Sutkutei - Ambrazienei, nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui O. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos O. J. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui O. V. dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja O. J. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. 52/22761 ir 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. 02-05-12429, kuriais O. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha žemės sklypą (b.l. 21-22).

3Pareiškėja skunde nurodė, ji ir jos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. balandžio mėn. 25 d. sprendimu nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį juridinį faktą, kad O. V. įgijo nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , kitus statinius, unikalus Nr. ( - ) , esančius ( - ) . Kadangi nuosavybės teisės į pastatus buvo pripažintos O. V., tai Kauno apskrities viršininkas 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu ir 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu O. V. atkūrė nuosavybės teises į 0,20 ha žemės sklypą, skirtą minėtų pastatų eksploatacijai.

4Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu peržiūrėjo Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimą ir pareiškėjos O. V. pareiškimą dėl nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį atmetė, o pareiškėjos pareiškimą tenkino iš dalies ir nustatė juridinę reikšmę turinčius faktus, kad pareiškėja buvo daugiau kaip metus S. J., mirusios ( - ) , išlaikoma ir po J. J. ir S. J. mirties priėmė jų palikimą. Kitoje dalyje pareiškėjos pareiškimą atmetė. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 13 d. nutartimi pakeitė Kauno apylinkės teismo sprendimą ir pripažino, kad 1/2 dalį ginčo pastatų nuosavybės teisėmis valdė pareiškėjos tėvas - J. J..

5Pareiškėjai 2015 m. birželio 9 d. buvo išduoti paveldėjimo teisės liudijimai į paminėtus pastatus, o 2015 m. birželio 16 d. atlikta jų teisinė registracija.

6Pareiškėja 2015 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriui padavė prašymą, kad jai būtų suformuotas žemės sklypas pastatų eksploatacijai. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius 2015 m. liepos 2 d. raštu pranešė, kad pareiškėjai priklausantys pastatai yra nuosavybės teisėmis O. V. priklausančiame 0,20 ha žemės sklype, į kurį O. V. Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha žemės sklypą.

7Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, kad žemė iš šio įstatymo nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje užimta namų valdų (sodybų) sklypų.

8Kadangi Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu nustatė, kad pareiškėja po S. J., mirusios 1991 m., ir J. J., mirusio 1992 m., priėmė jų palikimą ir O. V. į ginčo pastatus neįgijo įgyjamosios senaties būdu nuosavybės teisių, tai į žemę, skirtą pastatams eksploatuoti jai nuosavybės teisės buvo atkurtos neteisėtai, todėl įsakymas ir sprendimas, kuriais atkurta nuosavybės teisė į žemę, skirtą pareiškėjos pastatams eksploatuoti, O. V. yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Prašė skundą tenkinti.

9Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 36-39).

10Atsiliepime į skundą nurodė bei teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, kad 1991 m. gegužės 13 d. O. V. pateikė prašymą Kauno rajono Noreikiškių apylinkės agrarinės reformos tarnybai grąžinti žemę buvusio savininko M. J., Stasio turėtos 2,1 ha žemės ( - ) .

11O. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Kauno rajono apylinkės teismas 1993 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. J. iki 1940 m. liepos 21 d. asmeninės nuosavybės teise valdė 1,68 ha žemės ( - ) .

12O. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. balandžio 25 d. sprendimu civilinėje byloje nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamą senatį faktą, kad O. V. įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į statinius: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , kitus statinius, unikalus Nr. ( - ) , esančius ( - ) .

131994 m. kovo 16 d. notariškai patvirtintu susitarimu A. M. M. priklausančią žemės dalį, buvusio savininko M. J. žemės valdą, turėtą ( - ) . perleido seseriai O. V..

14Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 52/22761 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio l9 d. įsakymu Nr. 02-05-12429 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra pilietei O. V. 1,68 ha žemės į buvusio savininko M. J. nuosavybės teisėmis valdytą ( - ) . nekilnojamąjį turtą.

15Nuosavybės į žemę atkūrimo metu atkuriamame sklype esančių pastatų savininke buvo O. V., o ne O. J.. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas nuo 2007 m. gruodžio 18 d., statiniai esantys ( - ) . nuosavybės teisių atkūrimo metu priklausė O. V..

16Visi į žemę turintys teisę įpėdiniai suderino savo valią ir susitarė dėl žemės sklypo grąžinimo. 1995 m. spalio 18 d. notariškai patvirtintu susitarimu S. J. pretendentai susitarė atstatyti savo nuosavybės teisę į žemę tokiomis dalimis: P. J. 3,18 ha; K. J. 0,80 ha; S. J. J. 0,79 ha; A. P. 0,79 ha; J. J. J. 0,79 ha, O. V. 1,68 ha, A. M. M. 1,59 ha.

17Atsižvelgiant į minėtus Kauno rajono apylinkės teismo sprendimus, pilietės prašymą, susitarimus, kitus byloje esančius dokumentus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu 2007 m. spalio 2 d. buvo paruošta pažyma dėl nuosavybės teisės patvirtinančių dokumentų, pagal kurią Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 52/22761 ir tos pačios dienos įsakymu Nr. 02-05-12429 buvo atkurtos nuosavybės teisės O. V..

18Byloje nėra duomenų, kad O. J. prieštaravo užstatytos žemės grąžinimui, t. y. nuosavybės teisės atkūrimą laikė neteisėtu. Pareiškėja įstatymų nustatyta tvarka neginčijo nuosavybės teisių atkūrimo teismine tvarka. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja nuosavybės teisių į žemę atkūrimo metu buvo pateikusi prašymą suformuoti žemės sklypą gyvenamojo namo ir kitų pastatų eksploatavimui, taip pat nebuvo duomenų apie tai, kad grąžintame sklype buvo jai nuosavybes teise priklausantys pastatai.

19Byloje ginčijami administraciniai aktai savo turiniu neprieštarauja jokiam aukštesnės galios teisės aktui, priimti kompetentingo administravimo subjekto ir jų priėmimo metu nebuvo pažeistos pagrindinės procedūros ar taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl ginčijamų administracinių aktų nėra pagrindo naikinti. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo žemės sklypas priklauso O. V., o statiniai esantys šiame sklype priklauso pareiškėjai O. J., tai sklypas, reikalingas statinių eksploatacijai, gali būti formuojamas sandoriu nustatant servitutą O. V. žemės sklype. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.125 straipsnį, sandoriais nustatyti servitutus turi tik pats tarnaujančiuoju tampančio daikto savininkas (žemės sklypo savininkė). Jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį daikto savininkas ar valdytojas gali kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo teismo sprendimu.

20Trečiajam suinteresuotam asmeniui O. V. apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta (b.l.

21) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 75 str. 1 d., 76 str. 2 d.). Trečiojo suinteresuoto asmens atstovo neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

22Skundas tenkintinas.

23Byloje nustatyta, kad 1991 m. gegužės 13 d. O. V. pateikė prašymą Kauno rajono Noreikiškių apylinkės agrarinės reformos tarnybai grąžinti žemę buvusio savininko M. J., S. turėtos 2,1 ha žemės ( - ) . (b.l. 45). O. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Kauno rajono apylinkės teismas 1993 m. birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-677/93 nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. J. iki 1940 m. liepos 21 d. asmeninės nuosavybės teise valdė 1,68 ha žemės ( - ) . (b.l.68). O. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Kauno rajono apylinkės teismas 2007 m. balandžio 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0909-485/2007 nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamą senatį faktą, kad O. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ) , įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į statinius: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) , kitus statinius, unikalus Nr. ( - ) , esančius ( - ) (b.l.76). 1994 m. kovo 16 d. notariškai patvirtintu susitarimu A. M. M. priklausančią žemės dalį, t. y .buvusio savininko M. J. žemės valdą, turėtą ( - ) . perleido seseriai O. V.. Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr 52/22761 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-05-12429 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra pilietei O. V. 1,68 ha žemės į buvusio savininko M. J. nuosavybės teisėmis valdytą ( - ) . nekilnojamąjį turtą (b.l. 80-86).

24Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 33 straipsnis, reglamentuojantis skundų padavimo teismui terminus, numato, jog, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą ( neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t. y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei turinys. Neturėdamas tokios informacijos suinteresuotas asmuo, visų pirma, neturi galimybės spręsti, kaip administracinis aktas įtakoja jo teises bei teisėtus interesus; antra, jis negali pateikti minimalius formos ir turinio reikalavimus atitinkančio skundo teismui.

25Iš bylos aplinkybių ir įrodymų matyti, kad 2015 m. liepos 1 ir 14 dienomis pareiškėja kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrių, prašydama suformuoti namų valdos žemės sklypą ir pateikti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. 52/22761 (b.l.8,9). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius 2015 m. liepos 2 d. raštu Nr.7SD-3940(14.7.104) „Dėl žemės sklypo suformavimo“ atsakė į minėtus pareiškėjos prašymus (b.l.7). Byloje kitais įrodymais nepaneigta, jog pareiškėja apie ginčijamus atsakovo aktus, kuriais O. V. buvo atkurtos nuosavybės, turinį sužinojo gavusi 2015 m. liepos 2 d. raštą, objektyvių duomenų apie tai, kad pareiškėjai ar jos atstovui buvo žinoma informacija apie ginčijamus aktus tokia apimtimi, kuri suteiktų galimybę paduoti skundą teismui, nepateikta, todėl pripažintina, jog įstatymu nustatyto termino kreiptis į teismą dėl šių aktų panaikinimo, pareiškėja nėra praleidusi (b.l. 21,22).

26Pareiškėja ir jos atstovas advokatas teismui paaiškino, kad nuo 2015 m. birželio 16 d. pareiškėja yra J. J. ir S. J. nuosavybės teisėmis priklausiusio turto: gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) , ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pasato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , kitų statinių, unikalus Nr. ( - ) , esančių adresu: ( - ) . savininkė. Pareiškėja 2015 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriui padavė prašymą, kad jai būtų suformuotas žemės sklypas pastatų eksploatacijai. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius 2015 m. liepos 2 d. raštu pranešė, kad pareiškėjai priklausantys pastatai yra nuosavybės teisėmis O. V. priklausančiame 0,20 ha žemės sklype, į kurį O. V. Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės. Teigia, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių j nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis buvo pažeista atkuriant O. V. nuosavybės teises, ir pažeista pareiškėjos teisė į žemės sklypą, būtiną pastatų eksploatacijai. Šiuos pareiškėjos argumentus patvirtina objektyvūs įrodymai, esantys byloje. Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.A2-1834-587/2014 pagal pareiškėjos O. V. pareiškimą, 2014 m. kovo 24 d. sprendimu Kauno rajono apylinkės teismo 2007 m. balandžio 25 d. sprendimą ir pareiškėjos O. V. pareiškimą dėl nuosavybės įgijimo pagal įgyjamąją senatį atmetė, o pareiškėjos pareiškimą tenkino iš dalies ir nustatė juridinę reikšmę turinčius faktus, kad pareiškėja priėmė palikimą po savo tėvo J. J., mirusio ( - ) ., mirties faktiškai pradėdama jį valdyti ir, kad pareiškėja buvo daugiau kaip metus S. J., mirusios ( - ) ., išlaikoma ir po jos mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti. Kitoje dalyje pareiškėjos pareiškimą atmetė (b.l.27-29). Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.2A-35-390/2015 pagal suinteresuoto ir pareiškusio savarankiškus reikalavimus asmens O. J. ir pareiškėjos O. V. apeliacinius skundus, 2015 m. kovo 13 d. nutartimi pakeitė Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimą: suinteresuoto asmens O. J. apeliacinį skundą patenkino, o pareiškėjos O. V. apeliacinį skundą atmetė; Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimą pakeitė; teismo sprendimo dalį, kuria atmestas suinteresuoto asmens O. J. pareiškimas dėl nuosavybės teisės pripažinimo panaikino ir šioje dalyje priėmė naują sprendimą, patenkinti pareiškėjos pareiškimą, t. y. pripažino, kad J. J. nuosavybės teisėmis priklausė ½ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) , ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pasato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , kitų statinių, unikalus Nr. ( - ) , esančių adresu: ( - ) .; kitas teismo sprendimo dalis paliko nepakeistas (b.l.23-26). Kauno rajono 2-ojo notarų biuro notarė R. B. 2015 m. birželio 9 d. pareiškėjai išdavė paveldėjimo teisės liudijimus pagal įstatymą į paminėtus pastatus, reg. Nr.1082 ir Nr.1083 (b.l.10-17), o 2015 m. birželio 16 d. atlikta jų teisinė registracija. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo duomenimis pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys minėti pastatai yra O. V. privačioje žemėje (žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) , sklypo plotas 0,20 ha, sklypo Nr.331-1)(b. l. 6, 7, O. V. nuosavybės teisės atkūrimo byla, b. l. 82-85, 118).

27Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeisti asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ sprendimų 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ sprendimų 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

28Remiantis šiomis faktinėmis aplinkybėmis teismas daro išvadą, kad Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 52/22761 ir Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-05-12429 atkurtos nuosavybės teisės natūra pilietei O. V. 1,68 ha žemės į buvusio savininko M. J. nuosavybės teisėmis valdytą ( - ) , teisėtai ir nepažeidžiant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatų, nes ji administracinių aktų priėmimo metu buvo jau minėtų pastatų savininkė, todėl teisėtai jai buvo suteiktas 331-1 sklypas-0,20 ha, iš jų:0,12 ha žemės ūkio naudmenų, 0,08 ha užstatytos teritorijos (b.l. 80- 86), o pareiškėja skunde nenurodė jokių faktinių aplinkybių, teisinių argumentų ABTĮ 89 straipsnyje numatytiems aktų panaikinimo pagrindams pagrįsti (ABTĮ 57 str.).

29Administraciniai teismai, nagrinėdami ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, remdamiesi Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi nustatytomis ribomis, patikrina administravimo akto teisėtumą ir jį panaikina, nustatę Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatytą pagrindą. Šio straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad gali būti panaikintas skundžiamas aktas ar jo dalis. Teismas turi siekti, kad, esant galimybei būtų naikinama tik ta akto dalis, kuri riboja asmens teises, tačiau nuosavybės teisių atkūrimui yra nustatytos privalomos procedūros, tik atlikus kurias gali būti priimtas aktas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 16 punktu nustatyta, kad nuosavybės teisės į žemę natūra atkuriamos pažymėjus grąžinamo žemės sklypo ribas žemės reformos žemėtvarkos projekte ir paženklinus jį vietovėje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-495-261/2015).

30Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teismų instancinės sistemos paskirtis yra šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, neleisti, kad būtų įvykdytas neteisingumas, ir šitaip apsaugoti asmens, visuomenės ir teisėtus interesus (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 26 d. nutarimas). Jei byla yra teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėjama teismuose instancinėje sistemoje, tai bylos baigtis priklauso nuo teismo baigiamojo akto priėmimo teisės aktų nustatyta tvarka, stengiantis užtikrinti ir instancinės teismų sistemos paskirtį. Nagrinėjamos bylos kontekste instancinė teismų sistema nulėmė tai, kad nuo 2015 m. birželio 16 d. pareiškėja O. J. yra J. J. ir S. J. nuosavybės teisėmis priklausiusio turto: gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) , ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pasato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ) , kitų statinių, unikalus Nr. ( - ) , esančių adresu: ( - ) savininkė. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimas dėl pareiškėjai nustatytų palikimo priėmimo, išlaikymo juridinių faktų, tiek Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis dėl pareiškėjai nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą (pastatus) pripažinimo, sudaro teismo procesą, kuriuo vertinama ta pati faktinė praeityje įvykusi aplinkybė ir analizuojama taikytina teisė.

31Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2015-01-01 iki 2015 08-01) 9 straipsnio 2 dalis numatė, kad asmenims prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių parduodami teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų ploto ir ribų žemės sklypai. Kaimo gyvenamojoje vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje parduodami ne didesni kaip 2,0 ha sodybos (namų valdos) žemės sklypai. Kai pagal įstatymus atskiros sodybos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Paprastai parduodamas žemės sklypas turi būti sodybos teritorijoje, atitikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus ir turi būti nustatytas teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose.

32Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams teismas, spręsdamas ginčą, privalo bylą išspręsti iš esmės taip, kad ginčas būtų išbaigtas ir priimtas teismo sprendimas nesudarytų sąlygų kilti iš tų pačių santykių kitam ginčui, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinusi byloje susiklosčiusias aplinkybes ir tai, kad pareiškėja, būdama pastatų savininke turi teisę prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių pirkti teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų ploto ir ribų žemės sklypą, kuris turi atitikti sodybos (namų valdos) eksploatacijos reikalavimus, į tai kad pareiškėjai O. J. priklausantis turtas: gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ) , ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkis pasatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ) , ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ) , kiti statiniai, unikalus Nr. ( - ) , esantys ( - ) , yra žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) , sklypo plotas 0,20 ha (0,12 ha žemės naudmenų, 0,08 ha užstatytos teritorijos), sklypo Nr.331-1)(b.l. 80-87,118), pareiškėjos skundas tenkintinas ir panaikintini Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 52/22761 ir 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 02-05-12429, dalys, kuriomis O. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 331-1).

33Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

34Pareiškėjos O. J. skundą patenkinti.

35Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. 52/22761 ir 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 02-05-12429 dalis, kuriomis O. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha žemės sklypą (sklypo Nr. 331-1).

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja O. J. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Kauno... 3. Pareiškėja skunde nurodė, ji ir jos atstovas teismo posėdžio metu... 4. Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu peržiūrėjo Kauno... 5. Pareiškėjai 2015 m. birželio 9 d. buvo išduoti paveldėjimo teisės... 6. Pareiškėja 2015 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 7. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą... 8. Kadangi Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu nustatė, kad... 9. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 10. Atsiliepime į skundą nurodė bei teismo posėdžio metu atsakovo atstovė... 11. O. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę... 12. O. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl nuosavybės teisės... 13. 1994 m. kovo 16 d. notariškai patvirtintu susitarimu A. M. M. priklausančią... 14. Kauno apskrities viršininko administracijos 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimu... 15. Nuosavybės į žemę atkūrimo metu atkuriamame sklype esančių pastatų... 16. Visi į žemę turintys teisę įpėdiniai suderino savo valią ir susitarė... 17. Atsižvelgiant į minėtus Kauno rajono apylinkės teismo sprendimus, pilietės... 18. Byloje nėra duomenų, kad O. J. prieštaravo užstatytos žemės grąžinimui,... 19. Byloje ginčijami administraciniai aktai savo turiniu neprieštarauja jokiam... 20. Trečiajam suinteresuotam asmeniui O. V. apie bylos nagrinėjimo laiką ir... 21. ) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 75 str. 1 d., 76... 22. Skundas tenkintinas.... 23. Byloje nustatyta, kad 1991 m. gegužės 13 d. O. V. pateikė prašymą Kauno... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 33 straipsnis,... 25. Iš bylos aplinkybių ir įrodymų matyti, kad 2015 m. liepos 1 ir 14 dienomis... 26. Pareiškėja ir jos atstovas advokatas teismui paaiškino, kad nuo 2015 m.... 27. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato Lietuvos Respublikos... 28. Remiantis šiomis faktinėmis aplinkybėmis teismas daro išvadą, kad Kauno... 29. Administraciniai teismai, nagrinėdami ginčus dėl teisės viešojo... 30. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teismų instancinės sistemos... 31. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo... 32. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams teismas, spręsdamas ginčą,... 33. Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87... 34. Pareiškėjos O. J. skundą patenkinti.... 35. Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...