Byla 2-6046-730/2011
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei I. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 1680,00 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (67,00 Lt žyminio mokesčio). Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei nevykdant 2009-04-27 paskolos sutarties ieškovei padaryti 600,00 Lt nuostolių.

3Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnis), tačiau ji per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinį tenkinti iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2009-04-27 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 9). Sutartimi atsakovei buvo suteikta 500,00 Lt paskola, nustatytas 100,00 Lt komisinis mokestis. Sutarties 3.3 punktu ieškovė įsipareigojo išduoti paskolą atsakovei , pervedant ją į atsakovės sąskaitą. Sutarties 6.1 punktu atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovei paskolą bei sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį remiantis sutarties sąlygomis ir pagal ieškovės pateiktas sąskaitas (b.l. 7), o ieškovė įsipareigojo atsakovės gyvenamosios vietos adresu prieš 5 dienas iki paskolos grąžinimo dienos išsiųsti sąskaitą. Sutarties 9.2 punktu atsakovė, praleidusi mokėjimų terminus, įsipareigojo mokėti 1 % dydžio delspinigių nuo visų uždelstų mokėjimų (b.l. 8). Ieškovė pateikė atsakovei 2009-04-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 9135001, 600,00 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2009-05-27 (b.l.10). Atsakovė neatsiskaitė už suteiktas paslaugas tarp šalių sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jai nevykdant sutartinių įsipareigojimų susidaręs įsiskolinimas yra 1680,00 Lt, tai yra 600,00 Lt negrąžinta paskola ir komisinis mokestis, 1080,00 Lt delspinigiai.

7Remiantis faktinėmis aplinkybėmis, darytina išvada, jog tarp šalių sudarytos paskolos pagrindu šalims atsirado prievolės, tai yra ieškovė įgijo pareigą perduoti atsakovės nuosavybėn pinigus, o atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovei tokią pat pinigų sumą bei mokėti komisinį mokestį (Lietuvos Respublikos CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovė savo sutarties pagrindu atsiradusių įsipareigojimų nevykdė. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdamas sutartimi prisiimtas prievoles. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad yra pagrindas atsakovei taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, tai yra ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis. 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis, 6.873 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį , teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis beveik penkis kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,2 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 21,60 Lt (600,00*0,02 %*180 dienų = 21,60 Lt) delspinigių.

9Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovei (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovei UAB „SMScredit.lt“ iš atsakovės I. K., a.k. ( - ) gyvenančios ( - ), 600,00 Lt (šešių šimtų Lt 00 ct) skolą, 21,60 Lt (dvidešimt dieną Lt 6 ct) delspinigių, viso 621,60 Lt (šešis šimtus dvidešimt vieną Lt 60 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-04-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai