Byla e2-1093-826/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,

2sekretoriaujant K. P.,

3dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai S. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gora“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovės 119 511,79 EUR skolą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.Ieškinyje nurodė, kad:

71.1.

82013 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė ir atsakovė sudarė statybos rangos ir projektavimo sutartis Nr. SMD20130828 dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato, esančio P. Višinskio g. 5, Užvenčio mstl., Kelmės r., rekonstravimo, pagerinant jo energetines charakteristikas.

91.2.

10Pagal 2014 m. birželio 30 d. Atliktų darbų aktą Nr. 1 (laikotarpis 2013 m. rugsėjo 6 d. – 2014 m. birželio 30 d.) buvo atlikta statybos rangos darbų už 31 517,89 EUR, tai patvirtina 2014 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. GR-288. Pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. Atliktų darbų aktą Nr. 2 (laikotarpis 2014 m. birželio 30 d.–2014 m. rugpjūčio 29 d.) buvo atlikta statybos rangos darbų už 63665,06 EUR, tai patvirtina PVM sąskaita faktūra Nr. GR-329. Pagal 2014 m. rugsėjo 31 d. Atliktų darbų aktą Nr. 3 (laikotarpis 2014 m. rugpjūčio 29 d.–2014 m. rugsėjo 31 d.) buvo atlikta statybos rangos darbų už 19264,83 EUR, tai patvirtina PVM sąskaita faktūra Nr. GR-338. Pagal 2014 m. spalio 31 d. Atliktų darbų aktą Nr. 4 (laikotarpis 2014 m. rugsėjo 31 d. – 2014 m. spalio 31 d.) buvo atlikta statybos rangos darbų už 18461,89 EUR, tai patvirtina PVM sąskaita faktūra Nr. GR-360/3. Iš viso atlikta statybos rangos darbų už 132 909,68 EUR. 2014 m. spalio 28 d. pranešimu Nr. 533 atsakovė informavo ieškovę apie sutarties nutraukimą.

111.3.

122015 m. vasario 27 d. šalys Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams (Telšių rajono apylinkės teismui) pateikė prašymą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį. 2015 m. kovo 5 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai (Telšių rajono apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 priėmė nutartį, kurioje teismas nurodė, kad taikos sutartis atitinka pareiškėjų interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai, todėl patvirtintina.

131.4.

142016 m. kovo 29 d. ieškovės bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 ir pakeisti 2015 m. kovo 5 d. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų (Telšių rajono apylinkės teismo) nutartį – prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmesti, pripažįstant, kad ja patvirtintos taikos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyviems įstatymo reikalavimams bei viešajam interesui, kadangi teismas, tvirtindamas pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei 2015 m. kovo 5 d. priimdamas nutartį, nepatikrino Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, kad Klaipėdos apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, dėl to nebuvo įvertintos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatos ir teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad taikos sutartis atitinka pareiškėjų interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai.

151.5.

16Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai (Telšių rajono apylinkės teismas) 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi panaikino 2015 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, ir pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmetė. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 3 d. civilinėje byloje Nr. e2S-895-569/2016 priėmė nutartį, kuria Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų (Telšių rajono apylinkės teismo) 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-l60-313/2017 2017 m. kovo 5 d. priėmė nutartį, kuria Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 3 d. nutartį panaikino ir civilinę bylą nutraukė.

171.6.

18Ieškovės teigimu, nutraukus sutartį, iki nutraukimo atsiradusių šalių teisių ir pareigų teisėtumas nepaneigiamas, nutraukta sutartis negalioja ne ab initio (nuo sudarymo momento), o ex nunc (nuo nutraukimo momento), tai yra sutarties nutraukimas turi perspektyvinį efektą – iki sutarties nutraukimo kilusios teisinės pasekmės nepaneigiamos, šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo, tačiau neatleidžiamos nuo prievolių viena kitai, kilusių iš sutarties iki jos nutraukimo momento (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.221 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2009).

191.7.

20Ieškovė nurodo, kad užsakovas privalo sumokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 straipsnsio 1 dalis). Pareiga atsiskaityti už atliktus darbus yra viena iš pagrindinių užsakovo, kaip statybos rangos sutarties šalies, pareigų, įtvirtintų įstatyme (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Užsakovo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus, kaip jau buvo pirmiau nurodyta, neeliminuoja sutarties nutraukimas. Užsakovas statybos rangos sutarties nutraukimo atveju privalo atsiskaityti su rangovu už darbus, kuriuos šis faktiškai atliko pagal sutartį iki jos nutraukimo.

212.

22Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad:

232.1.

242013 m. rugpjūčio 28 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Statybos rangos ir projektavimo sutartis Nr. SMD20130828, pagal kurią Subrangovas (ieškovė) įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos darbus, nurodytus Sutarties Priede Nr. 3, bei perduoti šio darbo rezultatą Genrangovui (atsakovei), o atsakovė įsipareigojo priimti ieškovės tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

252.2.

26Atsakovė teigia, kad 2014 m. spalio 28 d. raštu Nr. 533 informavo ieškovę, jog 2014 m. spalio 27 d., apžiūrėjus objektą, buvo nustatyta, kad ieškovė visiškai nereaguoja į atsakovės pareikštas pretenzijas žodžiu ir raštu dėl netinkamo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, t. y. nė vienas iš anksčiau nustatytų darbų defektų nėra šalinamas, taip pat jau kuris laikas objekte ieškovė visiškai nevykdo jokių darbų.

272.3.

28Atsakovės teigimu, ieškovė deklaratyviai teigia, jog neva jie yra atlikę darbų už 119 511,79 EUR, nes iki šiol nebuvo pateikti atliktų darbų aktai (originalai, su originaliais parašais). Atsakovės direktorius nurodo, kad nepamena, kad būtų rašęsis ant aktų, todėl tikėtina, kad direktoriaus parašai yra suklastoti.

292.4.

30Atsakovė nurodo, kad 2014 m. rugpjūčio 29 d. buvo pasirašytas atliktų darbų aktas (pažyma) Nr. 2. Akte nurodyta suma mokėjimui 237 646, 20 Lt. Atsakovės direktoriaus teigimu, 2014 m. rugpjūčio 29 d. jis uždarojoje akcinėje bendrovėje „SMD“ nėjo nei direktoriaus, nei kitų pareigų ir neturėjo jokių įgaliojimų pasirašyti atliktų darbų aktų. Teigia, kad atliktų darbų aktas, pasirašytas neįgalioto asmens, yra niekinis ir juo remtis negalima.

313.

32Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai – dėl 2018 m. liepos 31 d. nutarties, kuria jam už neatvykimą į 2018 m. liepos 31 d. teismo posėdį buvo paskirta bauda, atsakovės vadovas pateikė prašymą dėl baudos panaikinimo. 2018 m. liepos 31 d. nutartyje buvo nurodyta kito teismo posėdžio data, išaiškinta, kad atsakovės atstovo dalyvavimas yra pripažintas būtinu.

334.

34Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė atsakovės atžvilgiu priimti sprendimą už akių nes atsakovė apie teismo posėdį yra informuota tinkamai, jos dalyvavimas teismo posėdyje pripažintas būtinu, į teismo posdį neatvyksta jau antrą kartą iš eilės.

355.

36Atsakovė apie 2018 m. spalio 12 d. 9.00 val. teismo posėdį informuota tinkamai, tačiau jos atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti teismo posėdį nepateikė todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

37Ieškinys tenkintinas

386.

39Atslikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė (subrangovė) ir atsakovė (gengrangovė) sudarė statybų rangos sutartį dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato, esančio P. Višinskio g. 5, Užvenčio mstl., Kelmės r., rekonstravimo, pagerinant jo energetines charakteristikas, rekonstravimo (tomas 1, b. l. 28–38). Pagal 2014 m. birželio 30 d. Atliktų darbų aktą Nr. 1 buvo atlikta statybos rangos darbų už 31 517,89 EUR (tomas 1, b. l. 40–41), išrašyta 2014 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra Nr. GR-288 (tomas 1, b. l. 39). Pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. Atliktų darbų aktą Nr. 2 buvo atlikta statybos rangos darbų už 63665,06 EUR (tomas 1, b. l. 43–44), išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. GR-329 (tomas 1, b. l. 42). Pagal 2014 m. rugsėjo 31 d. Atliktų darbų aktą Nr. 3 buvo atlikta statybos rangos darbų už 19264,83 EUR (tomas 1, b. l. 59–60), išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. GR-338 (tomas 1, b. l. 58). Pagal 2014 m. spalio 31 d. Atliktų darbų aktą Nr. 4 buvo atlikta statybos rangos darbų už 18 461,89 EUR (tomas 1, b. l. 54–55), išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. GR-360/3 (tomas 1, b. l. 53). Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-812-730/2015 ieškovei iškelta bankroto byla. Patikrinus duomenis Lietuvos Respublikos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nustatyta, kad ieškovė 2016 m. kovo 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-397-730/2016 pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Atsakovė 2014 m. spalio 28 d. nutraukė sutartį su ieškove (tomas 1, b. l. 68, tomas 2, b. l. 3). Ieškovė nurodo, kad atsakovė už rangos darbus neatsiskaitė.

407.

41Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.664 straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimas vykdomas laikantis CK 6.662 straipsnyje įtvirtintos atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris laikomas dviejų šalių suderintos valios išraiška (dvišalis sandoris), sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (CK 6.662 straipsnio 1 dalis).

428.

43Į bylą pateiktų dokumentų: rangos sutarties, darbų perdavimo aktų, PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad ieškovė atliko statybos rangos darbų atsakovei už 132 909,68 EUR. Ieškovės pateikti į bylą dokumentai patvirtina, už kokią sumą buvo atlikta rangos darbų.

449.

45Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Sutartimi atsakovė pavedė, o ieškovė įsipareigojo atlikti rangos darbus.

4610.

47Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. (CK 6.38 straipsnis, CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Užsakovas privalo sumokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, CK 6.205 straipsnis). Ieškovė atliko darbus pagal 2013 m. rugpjūčio 28 d. rangos sutartį, už atliktus darbus išrašė PVM sąskaitas faktūras, be to, atsakovė pasirašė atliktų darbų aktus (tomas 1, b. l. 39–44, 53–60).

4811.

49Kadangi atsakovė iki galo su ieškove neatsiskaitė pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir liko skolinga 119 511,79 EUR, todėl yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę atsakovei (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove, byloje nėra (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

5012.

51Iš į bylą pateiktų dokumentų: rangos sutarties, darbų perdavimo aktų, PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad ieškovė atliko statybos rangos darbų atsakovei už 132 909,68 EUR. Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti 119 511,79 EUR. Ieškovės pateikti į bylą dokumentai patvirtina, už kokią sumą buvo atlikta rangos darbų. Atsakovė įrodymų, kad darbai nebuvo atlikti ar atlikti netinkamai arba už juos buvo atsiskaityta nepateikė. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo yra pagrįstas todėl ieškovei iš atsakovės priteisiama 119 511,79 EUR skola (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

52Dėl procesinių palūkanų

5313.

54CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Kadangi abi šalys yra verslininkai, ieškovei priteisiamos iš atsakovės 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą 119 511,79 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2018 m. kovo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

55Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5614.

57Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

5815.

59Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus apie 1000 EUR bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą (tomas 3, b. l. 4–5). Baigus bylą ieškovės naudai, ieškovei iš atsakovės priteisiamos jos patirtos 1 000 EUR bylinėjimosi išlaidos.

6016.

61Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tenkinant ieškinį, žyminis mokestis, mokėtinas už visą ieškinio sumą, – 1871 Eur – priteisiama iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

62Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniu, teismas

Nutarė

63ieškinį tenkinti.

64Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gora“, juridinio asmens kodas 300117273, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, juridinio asmens kodas 301152028, 119 511,79 EUR skolą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 119 511,79 EUR sumos nuo bylos iškėlimo 2018 m. kovo 20 d. teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 000 EUR bylinėjimosi išlaidas.

65Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, juridinio asmens kodas 301152028, 1 871 EUR žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

66Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

67Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. sekretoriaujant K. P.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai S. B.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovės... 7. 1.1.... 8. 2013 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė ir atsakovė sudarė statybos rangos ir... 9. 1.2.... 10. Pagal 2014 m. birželio 30 d. Atliktų darbų aktą Nr. 1 (laikotarpis 2013 m.... 11. 1.3.... 12. 2015 m. vasario 27 d. šalys Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams... 13. 1.4.... 14. 2016 m. kovo 29 d. ieškovės bankroto administratorius kreipėsi į teismą su... 15. 1.5.... 16. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai (Telšių rajono apylinkės teismas)... 17. 1.6.... 18. Ieškovės teigimu, nutraukus sutartį, iki nutraukimo atsiradusių šalių... 19. 1.7.... 20. Ieškovė nurodo, kad užsakovas privalo sumokėti už atliktus statybos darbus... 21. 2.... 22. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovės... 23. 2.1.... 24. 2013 m. rugpjūčio 28 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Statybos... 25. 2.2.... 26. Atsakovė teigia, kad 2014 m. spalio 28 d. raštu Nr. 533 informavo ieškovę,... 27. 2.3.... 28. Atsakovės teigimu, ieškovė deklaratyviai teigia, jog neva jie yra atlikę... 29. 2.4.... 30. Atsakovė nurodo, kad 2014 m. rugpjūčio 29 d. buvo pasirašytas atliktų... 31. 3.... 32. Į teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko, apie posėdį jam pranešta... 33. 4.... 34. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė atsakovės atžvilgiu... 35. 5.... 36. Atsakovė apie 2018 m. spalio 12 d. 9.00 val. teismo posėdį informuota... 37. Ieškinys tenkintinas... 38. 6.... 39. Atslikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 28 d.... 40. 7.... 41. Rangos sutarties esmė yra ta, kad viena šalis (rangovas) įsipareigoja... 42. 8.... 43. Į bylą pateiktų dokumentų: rangos sutarties, darbų perdavimo aktų, PVM... 44. 9.... 45. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 46. 10.... 47. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 48. 11.... 49. Kadangi atsakovė iki galo su ieškove neatsiskaitė pagal išrašytas PVM... 50. 12.... 51. Iš į bylą pateiktų dokumentų: rangos sutarties, darbų perdavimo aktų,... 52. Dėl procesinių palūkanų... 53. 13.... 54. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 56. 14.... 57. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 58. 15.... 59. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus apie 1000 EUR bylinėjimosi išlaidas... 60. 16.... 61. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 62. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 63. ieškinį tenkinti.... 64. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gora“,... 65. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, juridinio... 66. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 67. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...