Byla e2S-895-569/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Nordus“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutarties priimtos civilinėje byloje Nr. eA2-767-971/2016, kurioje atnaujintas bylos procesas, pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gora“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuotas asmuo UAB „Nordus“,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. 2016-03-09 pareiškėja bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Eurobankrotas“, kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 ir pakeisti 2015-03-05 Telšių rajono apylinkės teismo nutartį – prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmesti, pripažįstant, kad ja patvirtintos taikos sutarties sąlygos prieštarauja imperatyviems įstatymo reikalavimams bei viešajam interesui, kadangi teismas, tvirtindamas UAB „Gora“ ir UAB „SMD“ pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo bei 2015-03-05 priimdamas nutartį, nepatikrino Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, kad Klaipėdos apygardos teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Gora“, dėl ko nebuvo įvertintos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatos, ir teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad taikos sutartis atitinka pareiškėjų interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62. Telšių rajono apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi panaikino Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, ir pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmetė. Priteisė iš UAB „SMD“ 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų bankrutuojančiai UAB „Gora“.

73. Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjų 2015-02-27 sudaryta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CPK 18 str., 145 str. 8 d., 675 str. 4 d., CK 6.9301 str., Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d.), viešajai tvarkai, kadangi buvo pažeisti kitų UAB „Gora“ kreditorių interesai, pastarajai suteikiant pirmenybę tik vienam iš jų – UAB „SMD“, todėl yra pagrindas panaikinti 2015 m. kovo 5 d. nutartį ir pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmesti.

84. Teismas vertino, kad atnaujinus procesą byloje, pareiškėjų interesai byloje yra priešingi, todėl atmestus prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, bankrutuojančiai UAB „Gora“ iš UAB „SMD“ priteisė turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

105. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „SMD“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA2-767-971/2016 ir Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-638-67l/2015 palikti nepakeistą; Priteisti iš pareiškėjos bankrutuojančios UAB „Gora“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ suinteresuoto asmens UAB „SMD“ turėtas bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo suruošimą. Bylinėjimosi išlaidas priteisti iš administravimo lėšų.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Teismas pakeitė Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, neįsigilinęs į bylos esmę, tinkamai neišanalizavęs byloje esančių duomenų. Teismas suabsoliutino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį, kuria UAB „Gora“ buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas visiškai neanalizavo ir neįvertino to, kad Klaipėdos apygardos teisme 2014-11-11 buvo gautas UAB „Gora“ direktoriaus ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Gora“ iškėlimo. UAB „Gora“ direktoriui pateikus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Gora“ iškėlimo, Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi sustabdė laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi, todėl darytina išvada, kad UAB „SMD” ir UAB „Gora“ 2015-02-27 pasirašydami taikos sutartį ir 2015-03-03 pateikdami tvirtini ją teismui, 2015-03-03 teismui ją patvirtinus, imperatyvių įstatymo nuostatų nepažeidė. Suinteresuoto asmens UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ 2015-02-27 sudaryta taikos sutartis niekaip nepažeidė kitų kreditorių interesų, priešingai, tokio sandorio sudarymas buvo naudingas, norint atkurti normalią UAB „Gora“ ūkinę - komercinę veiklą. Tuo metu, kai UAB „Gora“ ir UAB „ SMD“ sudarė taikos sutartį ir pateikė ją tvirtinti teismui, UAB „Gora“ bankroto byla nebuvo iškelta, todėl UAB „Gora“ galėjo tenkinti bet kurio kreditoriaus, tame tarpe ir UAB „SMD“ reikalavimus. Dėl minėtos taikos sutarties sudarymo UAB „Gora“ turtinė padėtis nepablogėjo, priešingai sumažėjo kreditorinis reikalavimas UAB „SMD“, nes minėta įmonė atsisakė 27 049 06 Eur dydžio reikalavimo dalies. Nesudarius taikos sutarties ir UAB „Gora“ iškėlus bankroto bylą, pareiškėjas UAB „Gora“ nebūtų turėjęs jokios reikalavimo teisės į suinteresuotą asmenį UAB „SMD“, tuo tarpu UAB „SMD“ bankroto byloje būtų turėjęs teisę pareikšti UAB „Gora“ ne mažesnį kaip 27 049 06 Eur dydžio kreditoriui reikalavimą.

135.2. Pagal CK 6.140 straipsnį leidžiama taikyti įskaitymą nemokiam skolininkui, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Sistemiškai aiškinant šią teisės normą ir Įmonių bankroto įstatymo normas, darytina išvada, kad įskaitymas negalimas tik tada, kai skolininkui yra iškelta bankroto byla.

145.3. Teismas nepagrįstai atnaujino bylos nagrinėjimą. Bankroto administratoriui apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, tapo žinoma dar 2015 m. rugsėjo 19 d., todėl bankroto administratoriaus prašymas dėl proceso atnaujinimo turėjo būti paduotas ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 19 d., tačiau pirmosios instancijos teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė.

156. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Nordus“ prašo palikti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA2-767-971/2016, nepakeistą.

16Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

176.1. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į taikos sutarties sąlygas ir faktą, kad taikos sutarties sudarymo metu ieškovei buvo iškelta bankroto byla, t. y. Klaipėdos apygardos teismo pripažinta, kad jau nuo 2014-09-ieškovė yra nemoki, o situacija, kai nemoki įmonė atsisako dalies savo reikalavimo mainais negaudama tiesioginės naudos, kelia abejonių dėl jos atitikties teisingumo principui ir viešajam interesui.

186.2. Nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo metu UAB „Gora“ kreditorių naudai galiojo turto areštas. Dėl to sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo galimybę UAB „SMD“ naudai galiojęs ginčo objekto areštas vertintinas kaip pakankamas pagrindas įtraukti į bylą trečiuosius asmenis CPK 47 straipsnio 1 dalies pagrindu. Šiuo atveju ginčo dalykas perleista turtinė teisė, kuri turi įtakos trečiojo asmens – kreditoriaus interesams, nes taikos sutartį patvirtinusiu teismo sprendimu buvo pakeistas areštuotos turtinės teisės savininkas iš UAB „Gora“ į UAB „SMD“ ir BUAB „Gora“ kreditoriai prarado teisę nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą. Atsižvelgiant į visas šias bylai svarbias aplinkybes darytina išvada, kad šalių sudaryta taikos sutartis negalėjo būti patvirtinta, todėl ji pripažintina negaliojančia. Vertinant nurodytas aplinkybes, taikos sutartis negalioja kaip prieštaraujanti imperatyviosioms teisės normoms ir viešajam interesui, kadangi UAB „Gora“, perleisdama areštuotą turtą ir nesilaikydama nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatyto draudimo disponuoti turtu, pažeidė imperatyviąsias teisės normas, todėl darytina išvada, jog Telšių apylinkės teismas neturėjo kompetencijos tvirtinti taikos 2015-03-05 sutartį.

197. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja BUAB „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“, prašo palikti Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

20Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

217.1. IBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, jog teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali savo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Taigi ir iki bankroto bylos iškėlimo kreditorių interesai saugomi ta apimtimi, kuria nustatyta teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiuo atveju nutartis dėl bankroto bylos UAB „Gora“ iškėlimo taikos sutarties patvirtinimo metu, kuria buvo atlikti įskaitymai, dar nebuvo priimta, tačiau šios įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsauga pradėjo galioti dar iki bankroto bylos iškėlimo. Teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apribojo UAB „Gora“ disponavimą visu jam priklausančiu turtu. Iš pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdžio matyti, kad UAB „Gora“ buvo uždrausta disponuoti turtu. Reikalavimo teisė yra turtinė teisė, įeinanti į turto sąvoką. Duomenys apie UAB „Gora“ turto arešto įregistravimą paskelbti viešai Turto arešto aktų registre 2014 m. lapkričio 5 d., todėl preziumuojama, kad UAB „SMD“ jie turėjo būti žinomi. Tuo tarpu taikos sutartis, kuria šalys susitarė atlikti įskaitymus, sudaryta 2015-02-27 bei teismo patvirtinta 2015-03-05, t. y. galiojant teismo nustatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Įskaitymas, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises patenkinti jų reikalavimus. Buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, nes ieškovas pirmiausia turėjo atsiskaityti su valstybės biudžetu ir darbuotojais bei trečios eilės kreditoriais, kurie mokėjimo dokumentų eiliškumo tvarka turėjo gauti atsiskaitymus, be to, šios nurodytos aplinkybės patvirtina, kad buvo pažeisti kitų UAB „Gora“ kreditorių interesai, su kuriais nebuvo atsiskaityta ir kurie turėjo pirmenybės teisę, vadovaujantis LR CK 6.9301 str. l d.5p nuostatomis.

227.2. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Kadangi įskaitymu buvo pažeista teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. draudimas pareiškėjai disponuoti turtu, ir CPK 18 straipsnyje įtvirtintas imperatyvas. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė šalių sudarytos taikos sutarties, kuria Telšių rajono apylinkės teismas patvirtino, priimdamas 2015-03-05 nutartį, neteisėtumą.

23Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

268. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikinta Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015, ir pareiškėjų prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo atmestas, yra pagrįsta ir teisėta.

27Dėl proceso atnaujinimo

289. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Proceso atnaujinimo institutu siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimi neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai. Baigtinis proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas yra įtvirtintas CPK 366 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašė atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu – kai pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad įstatyme neatskleidžiama, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, ši sąvoka yra vertinamoji. Dėl to, ar pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) padaryta teisės normos taikymo klaida yra aiški, ir ar tai yra proceso atnaujinimo pagrindas, sprendžia prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

2910. CPK 368 straipsnyje nustatyti prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai. Pagal šio straipsnio 1 dalį prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai. Paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu CPK 368 straipsnyje nustatyto termino eiga dalyvavusiems byloje asmenims pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai byloje buvo priimtas ir paskelbtas teismo procesinis sprendimas, kuriame teismas padarė aiškią teisės taikymo klaidą, jei asmuo dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą arba nuo to momento, kai sprendimas įteikiamas CPK 275 str. 1 d. nustatyta tvarka.

3011. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-638-671/2015 įsiteisėjo 2015-03-14, prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas 2016-03-09, atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog CPK 368 straipsnio 2 dalyje nurodytas vienerių metų terminas nėra praleistas. Iš bylos duomenų matyti, jog bankrutuojančios UAB „Gora“ valdymo organai laiku ir tinkamai neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų. Bankroto administratorius su įmonės dokumentais susipažino tik gavęs įmonės dokumentų kopijas iš ikiteisminio tyrimo bylų. Bankrutuojančios UAB „Gora“ buhalteriniai dokumentai buvo gauti tik 2016-01-28. Įvertinus tai, kas pažymėta, pagrįstomis vertintinos pirmosios instancijos teismo išvados, kad tik išsamiai susipažinus su bankrutuojančios UAB „Gora“ buhalterinės apskaitos dokumentais bei kitais įmonės dokumentais, esančiais ikiteisminio tyrimo bylose, bankroto administratorius turėjo galimybę objektyviai įvertinti susidariusią situaciją ir pagrįstai sprendė, kad pareiškėja nėra praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatyto trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą padavimo termino.

31Dėl sudarytos taikos sutarties panaikinimo

3212. Iš bylos duomenų matyti, jog 2013-08-28 tarp UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ buvo sudaryta statybos rangos ir projektavimo sutartis Nr. ( - ) dėl ( - ) pastato, esančio ( - ), rekonstravimo, pagerinant jo energetines charakteristikas, darbų atlikimo. Kaip matyti iš 2014-10-31 UAB „SMD“ pretenzijos, 2014-12-19 UAB „Gora“ prieštaravimo dėl pretenzijos tarp šalių kilo nesutarimų dėl tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pagal minėtą sutartį, vienašališko sutarties nutraukimo teisėtumo. Dėl kilusių nesutarimų UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ 2015-02-27 sudarė taikos sutartį ir 2015-03-03 pateikė teismui prašymą patvirtinti jų 2015-02-27 taikos sutartį. Telšių rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 5 d. nutartimi pareiškėjų UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ sudarytą taikos sutartį patvirtino, konstatavęs, kad taikos sutartis atitinka pareiškėjų interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai. 2014-11-04 Klaipėdos apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl UAB „Gora“ bankroto bylos iškėlimo bei taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo UAB „Gora“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014 atsisakyta iškelti UAB „Gora“ restruktūrizavimo bylą, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 5 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį paliko nepakeistą. Bankroto byla UAB „Gora“ iškelta 2015-03-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, nutartis įsiteisėjo 2015-06-18.

3313. Nepagrįstais vertinti apeliantės argumentai, jog UAB „Gora“ direktoriui pateikus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Gora“ iškėlimo, Klaipėdos apygardos teismas sustabdė laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi, todėl UAB „SMD” ir UAB „Gora“ 2015-02-27 pasirašydami taikos sutartį ir 2015-03-03 pateikdami tvirtini ją teismui, 2015-03-03 teismui ją patvirtinus, imperatyvių įstatymo nuostatų nepažeidė. Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1685-730/2014 taikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. Minėtos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo keistos, naikintos ar sustabdytos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog esant pritaikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, jokie susitarimai dėl 2015-03-03 taikos sutartimi patvirtintos turtinės teisės nebuvo galimi.

3414. Nepagrįstais vertinti apeliantės argumentai, jog Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartimi patvirtinta pareiškėjų UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ sudaryta taikos sutartis nepažeidė kitų UAB „Gora“ kreditorių interesų. Taikos sutartis, kuria šalys susitarė atlikti įskaitymus, sudaryta 2015-02-27, teismo patvirtinta 215-03-05, t. y. galiojant teismo nustatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Įskaitymas, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises patenkinti jų reikalavimus. Pažymėtina, jog įskaitymu buvo sumažinta pareiškėjos reikalavimo teisė UAB „SMD“, tokiu būdu taip pat pažeistos kitų UAB „Gora“ kreditorių teisės ir interesai. Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sudarymo ir tvirtinimo metu UAB „Gora“ turtinė padėtis nebuvo gera. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1704-479/2014 buvo atsisakyta iškelti UAB „Gora“ restruktūrizavimo bylą, kadangi konstatuotas įmonės nemokumas. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. kovo 5 d. nutartimi paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį. Neabejotinai tai žinojo UAB „Gora“ ir UAB „SMD”. Taip pat apeliantė pažymi, jog CK 6.140 straipsnyje nustatyta, kad kai skolininkas tampa nemokus, kreditoriai gali įskaityti savo reikalavimus, nors jų terminas ir nesuėjęs, jeigu įstatymai nenustato ko kita. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje byloje, ginčo atveju CK 6.140 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas nėra reikšmingas ginčui išspręsti, kadangi nagrinėjamu atveju taikos sutartis pažeidė kitų kreditorių teises.

3515. CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatytas privalomas atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas, kai fizinis ar juridinis asmuo neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Iš bylos duomenų matyti, jog Klaipėdos apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad UAB „Gora“ 2014-09-30 turėjo turto už 4 026 460 Lt, o atsakovės skolos sudarė 5 872 666 Lt. Pradelsti kreditoriniai įsiskolinimai darbuotojams sudarė 434 969 Lt, kitiems kreditoriams –

366 091 218 Lt, o 2014 m. rugsėjo 30 d. balanse įsiskolinimas darbuotojams nurodomas net 569 953 Lt. UAB „Gora“ valstybės biudžetui įsiskolinimas sudarė 33 613,61 Lt, o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 64 492,65 Lt. Restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo metu apeliacinėje instancijoje UAB „Gora“ pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudarė ne mažesnę nei 6 526 187,71 Lt sumą, ir 2 499 727,00 Lt viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vertintina, kad 215-03-05 patvirtinta pareiškėjų UAB „SMD“ ir UAB „Gora“ sudaryta taikos sutartis pažeidė kitų UAB „Gora“ kreditorių interesus, suteikiant pirmenybę tik vienam kreditoriui – UAB „SMD“, ir sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog minėta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CPK 18 str., 145 str. 8 d., 675 str. 4 d., CK 6.9301 str., Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d.), viešajai tvarkai, todėl pagrįstai panaikino Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartį ir pareiškėjų prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atmetė.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

3816. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pareiškėja bankrutuojanti UAB „Gora“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Eurobankrotas“ prašo priteisti 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos apimtį, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad pareiškėjos patirtos išlaidos yra protingos ir pagrįstos, todėl iš apeliantės (pareiškėjos) UAB „SMD“ pareiškėjai bankrutuojančiai UAB „Gora“ priteistina 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3917. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apeliantės atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų. Atsižvelgiant į tai, Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas ( CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

41Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš apeliantės UAB „SMD“, įmonės kodas 301152028, pareiškėjai bankrutuojančiai UAB „Gora“, įmonės kodas 300117273, 600,00 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. 2016-03-09 pareiškėja bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2. Telšių rajono apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi... 7. 3. Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjų 2015-02-27 sudaryta taikos... 8. 4. Teismas vertino, kad atnaujinus procesą byloje, pareiškėjų interesai... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. 5. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „SMD“ prašo panaikinti... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 5.1. Teismas pakeitė Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 5 d.... 13. 5.2. Pagal CK 6.140 straipsnį leidžiama taikyti įskaitymą nemokiam... 14. 5.3. Teismas nepagrįstai atnaujino bylos nagrinėjimą. Bankroto... 15. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Nordus“... 16. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 17. 6.1. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į taikos sutarties sąlygas ir faktą,... 18. 6.2. Nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo metu UAB „Gora“... 19. 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja BUAB „Gora“,... 20. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 21. 7.1. IBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, jog teismas, gavęs... 22. 7.2. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 23. Apeliacinės instancijos teismas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. 8. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos... 27. Dėl proceso atnaujinimo... 28. 9. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo... 29. 10. CPK 368 straipsnyje nustatyti prašymo atnaujinti procesą padavimo... 30. 11. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Telšių... 31. Dėl sudarytos taikos sutarties panaikinimo... 32. 12. Iš bylos duomenų matyti, jog 2013-08-28 tarp UAB „SMD“ ir UAB... 33. 13. Nepagrįstais vertinti apeliantės argumentai, jog UAB „Gora“... 34. 14. Nepagrįstais vertinti apeliantės argumentai, jog Telšių rajono... 35. 15. CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatytas privalomas atsiskaitymų... 36. 6 091 218 Lt, o 2014 m. rugsėjo 30 d. balanse įsiskolinimas darbuotojams... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.... 38. 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 41. Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti... 42. Priteisti iš apeliantės UAB „SMD“, įmonės kodas 301152028,...