Byla 2-1186-151/2014
Dėl nuomos sutarčių nutraukimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Dianai Višinskienei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Silvijai Tenzegolskienei, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybės atstovei Marikai Nalivaikienei, nedalyvaujant trečiojo asmens VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovui, teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tomis“, ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmens Kauno miesto savivaldybei, ir VĮ „Valstybės turto fondas“, dėl nuomos sutarčių nutraukimo ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu (III t. b.l. ) prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 4 d. pranešimą Nr. 8SD-(14.8.7.) - 3310 dėl 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties dėl 0,8500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), nutraukimo, ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 17 d. pranešimą Nr.8SD-(14.8.7.)-3470 dėl 1,1500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), nutraukimo; panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1086 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1087; priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 1993 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto valdyba susitarė su ieškovu UAB „Tomis“ 99 metų laikotarpiui išnuomoti 11 500 kv. m ploto žemės sklypą, adresu ( - ), ir 8 500 kv. m. ploto žemės sklypą, adresu ( - ), buvusio karinio miestelio Nr. 1 teritorijoje, ribojamoje ( - ) ir ( - ) gatvėmis gyvenamiesiems namams su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėmis statyti, kai UAB „Tomis" įvykdys sutarties 2.1. punkto įsipareigojimą. Minėtos sutarties 2.1 punkte UAB „Tomis" įsipareigojo pervesti į miesto valdybos nebiudžetinio fondo sąskaitą Nr. 142101 „Ūkio banke" iki 1993 m. gruodžio 31 d. 89 623,31 Lt dydžio pinigų sumą, iki 1994 m. liepos 1 d. - 134 434,96 Lt, iki 1994 nu gruodžio 31 d. - 224 058,28 Lt. Sutartį pakeitus, mokėjimo terminas buvo pratęstas iki 1995 m. rugpjūčio 1 d.

4Kauno miesto valdyba 1993 m. gruodžio 21 d. dėl žemės sklypų nuomos priėmė potvarkį Nr. 15 90-v, kuriuo nutarė išnuomoti minėtus du žemės sklypus. 1994 m. birželio 15 d. buvo sudarytos šių dviejų žemės sklypų nuomos sutartys. Atsižvelgiant į tai, kad minėtų žemės sklypų nuomos sutartys buvo sudarytos, akivaizdu, jog 1993 m. lapkričio 19 d. sutarties sąlyga sudaryti nuomos sutartis tik įvykdžius sutarties 2.1. punkto įsipareigojimą, buvo įvykdyta, t.y. UAB „Tomis" sumokėjo mokėtiną 448 116,55 Lt sumą. Šį faktą patvirtina ir kita sutarties sąlyga, numatyta 3 punkte, kuriame buvo nurodyta, jog nesumokėjus 448 116,55 Lt pinigų sumos, žemės sklypų nuomos sutartys bus pripažintos netekusiomis teisinės galios, tačiau jokių ginčų dėl minėtų nuomos sutarčių iki 2013 m. (t.y. 20 metų) nebuvo, vadinasi visa aukščiau nurodyta pinigų suma buvo sumokėta. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartyje dėl žemės sklypo, adresu ( - ), buvo susitarta mokėti žemės nuomos mokestį LR Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 602 1 punkto nustatyta tvarka, bei nurodyta, jog nuomojamo sklypo kaina - 241 843,89 Lt. Analogiški įsipareigojimai buvo ir dėl žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos, nurodant, kad nuomojamo sklypo kaina - 254 034,75Lt.

51993 m. lapkričio 19 d. sutarties (toliau - Sutartis) 2.3 punkto pagrindu ieškovas įsipareigojo kai kuriuos pastatus, esančius minėtuose žemės sklypuose, rekonstruoti, atstatyti, suremontuoti arba nugriauti (pastatus ( - )), o kultūros paveldo objektus - saugoti (pastatus ( - )). Kauno miesto valdybos juridinio konsultacinio skyriaus vedėjas 1994 m. spalio 3 d., atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, kuomet ieškovui nebuvo galimybės tinkamai vykdyti Sutarties 2.3 punkto įsipareigojimus, pasiūlė jo vykdymą atidėti. 1994 m. spalio ll d. Kauno miesto valdyba potvarkiu „Dėl išnuomotame UAB „Tomis" žemės sklype esančių pastatų" nusprendė atidėti menkaverčių statinių griovimą ir leisti juos naudoti UAB „Tomis" reikmėms, kol vyks archeologiniai tyrimai ir bus pradėti statyti numatyti objektai. 1994 m. gruodžio 12 d. Kauno miesto valdybos potvarkiu buvo pasiūlyta iki 2003 m. nugriauti pokarinės statybos pastatus, iki tol leidžiant juos laikinai naudoti. Atsižvelgiant į pasikeitusias faktines aplinkybes 1995 m. sausio 19 d. UAB „Tomis" ir Kauno miesto valdyba susitarė dėl Sutarties 2.3 ir 2.5 punktų pakeitimo, nustatant, jog menkaverčiai statiniai turi būti nugriauti iki 1999 m. gruodžio 31 d.

6Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 buvo patvirtinta taikos sutartis, kuria šalys susitarė, kad „1. Kauno miesto valdyba ir UAB „Tomis" susitaria panaikinti pastatų ( - ), adresu ( - ), pastatų ( - ), adresu ( - ), pastato, ( - ), ( - ), teisinę registraciją UAB „Tomis" vardu. 2. UAB „Tomis" išsikelia iš pastatų ( - ), adresu ( - ), pastatų ( - ), adresu ( - ), pastato, ( - ), ( - ). 3. Kauno miesto valdyba pripažįsta 1993 11 19 ir 1995 01 19 sutartis, sudarytas tarp Kauno m. valdybos ir UAB „Tomis" negyvenamųjų patalpų ( - ), adresu ( - ), ( - ), adresu ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), nuomos sutartimis."

7Ieškovas išnuomotuose žemės sklypuose atliko darbus, pareikalavusius didelių investicijų: daug menkaverčių pastatų nugriovė, sutvarkė aplinką, išvežė atliekas. Tai patvirtina UAB „Tomis" pateiktas prašymas dėl lėšų, investuotų į privatizuojamų pastatų pagerinimą, atlyginimą objekto privatizavimo metu, su priedais, kuriame matyti, kad viso pastatų ( - ) ir ( - ) rekonstrukcijai 1994-2000 metais UAB „Tomis“ investavo 230 576,20 Lt.

82013 m. liepos 4 d. pranešimu Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius informavo (pranešimas gautas 2013 m. liepos 9 d.), kad „pagal 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį UAB „Tomis" išnuomotas 0.8500 ha žemės sklypas, esantis ( - ). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartį (civ. byla Nr. 3K-3-367/2010) Kauno miesto savivaldybė perėmė pastatus, esančius minėtame žemės sklype", todėl UAB „Tomis" žemės sklypą naudoja nebe pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nes nėra jo savininkas, ir tai yra pagrindas nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį. Analogišką pranešimą atsakovas pateikė 2013 m. liepos 17 d. dėl žemės sklypo, adresu ( - ), nuomos sutarties nutraukimo bei pridūrė, jog minėta nuomos sutartis bus nutraukta po 2 mėnesių. Su šiais atsakovo pranešimais nesutinkame, manome, kad jie yra nepagrįsti, prieštaraujantys įsiteisėjusiai ir galiojančiai Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001.

92014 m. vasario 10 d. ieškovas gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014 m. sausio 13 d. pranešimą Nr. 8SD-(14.8.7)-188 dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių žemės sklypuose Suomių g. 9 ir A. Juozapavičiaus pr. 19B nutraukimo. Ieškovas buvo informuotas, kad vadovaujantis LR CK 6.564 str. 1 d. 1 p., LR Žemės įstatymo 2 str. 1 d., 9 str. 14 d., Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" 28 punktu ir veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. Įgaliojimą Nr. lĮ-(1.9)-962 „Dėl sprendimų disponuojant valstybine žeme priėmimo, bendraturčio teisių įgyvendinimo ir kitų funkcijų vykdymo", nutraukiamos prieš terminą žemės sklypo ( - ), ir žemės sklypo ( - ), 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartys, sudarytos su UAB „Tomis" (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1086 „Dėl 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties ( - ), nutraukimo" ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1087 „Dėl 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties ( - ), nutraukimo" pagrindu).

10Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime nurodė, kad pareikštu ieškovo patikslintu ieškiniu nesutinka visiškai šiais motyvais.

11Valstybės įmonė Valstybės turto fondas (toliau - Turto fondas) 2002-11-15 perėmė nekilnojamojo turto objektą (registro Nr. 20/204317, pastato unikalus Nr. 1991-7002-3019), esantį Juozapavičiaus pr. 25, Kaune, kuris įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2015. Bei prašė nustatyti žemės sklypo dalį reikalingą sandėlio (88Flp) funkcionavimui ir eksploatavimui.

12Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-01-24 raštu Nr.(33.194)R-453 „Dėl žemės sklypo A. Juozapavičiaus pr. 19B, Kaune, nuomos sutarties nutraukimo", informavo, kad Lietuvos Aukščiausio Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2010, Kauno miesto savivaldybei buvo perduoti pastatai, esantys ginčo žemės sklype.

13Atsižvelgiant į 2013-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos atliktą žemės sklypo ( - ), žemės sklypo naudojimo ir ribų patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad žemės sklype ( - ), naujų statinių nėra, auga savaiminiai lapuočių medžiai, yra apdegusių ir sugriuvusių pastatų, 2013-04-10 Nacionalinė žemės tarnyba raštu Nr. 8SD-(14.8.7.)-1054, informavo ieškovą, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, pagal kurią buvo išnuomotas 1,1500 ha žemės sklypas, esantis ( - ), po 2 mėnesių bus nutraukta.

142013-05-03 ir 2013-07-04 Nacionalinė žemės tarnyba išsiuntė UAB „Tomis" pakartotinius raštus Nr. 8SD-(14.8.7.)-2307, Nr. 8SD-(14.8.7)-3310, kuriais informavo ieškovą, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, pagal kurią išnuomotas 0,8500 ha žemės sklypas, esantis ( - ), po 2 mėnesių bus nutraukta, kadangi UAB „Tomis" šiame sklype valdomų ar naudojamų pastatų nebeturi.

15Taip pat ieškovas UAB „Tomis" Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 17 d. raštu Nr.8SD-(14.8.7.)-3470 buvo informuotas, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, pagal kurią išnuomotas 1,1500 ha žemės sklypas, adresu ( - ), po 2 mėnesių bus nutraukta, kadangi pastatai, esantys šiame žemės sklype patikėjimo teise priklauso valstybės įmonei Valstybės turto fondas.

16Vadovaujantis valstybės įmonės Registrų centras duomenimis, pastatai, esantys žemės sklype Suomių g. 9, Kaune, patikėjimo teise priklauso valstybės įmonei Valstybės turto fondas, o pastatai, esantys žemės sklype ( - ), Kaune, priklauso Kauno miesto savivaldybei.

17Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad jam yra teisėtai išnuomoti valstybinės žemės sklypai, esantys ( - ), ir ( - ), nes jie užstatyti ieškovo nuomojamais pastatais.

18Ieškovas nurodo, kad „<...> įsiteisėjusioje ir galiojančioje Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 ieškovas ir Kauno miesto valdyba susitarė, kad Kauno miesto valdyba pripažįsta 1993-11-19 ir 1995-01-19 sutartis, sudarytas tarp Kauno m. valdybos ir UAB „Tomis" negyvenamųjų patalpų ( - ), adresu ( - ), ( - ), adresu ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), nuomos sutartimis. Taigi, nuomos sutartys dėl šių pastatų, esančių 1994 m. birželio 15 d. nuomos sutartimis išnuomotose žemės sklypuose yra galiojančios minėtos nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, pagrindu".

19Šis ieškovo argumentas atmestinas, nes vadovaujantis valstybės įmonės Registrų centras duomenimis pastatai ( - ), adresu ( - ), patikėjimo teise priklauso Kauno miesto savivaldybei (įregistravimo pagrindas 2009-06-09 Kauno apygardos teismo sprendimas civ. byloje Nr. 2-540-605/2009, 2010-02-08 Apeliacinio teismo sprendimas Nr. 2A-203/2010, 2010-09-28 LAT nutartis Nr. 3K-3-367/2010), pastatas ( - ), adresu ( - ), - patikėjimo teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, pastatas ( - ), adresu ( - ), - patikėjimo teise priklauso Turto fondui, pastatas ( - ), adresu ( - ), - įrašų apie nuosavybę ar patikėjimo teisę nėra (nurodyta, kad teisinė registracija naikinama 2001-07-02 Kauno m. apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-1852/2001). Pastatas ( - ), ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei. Pastatas ( - ), adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, pastatas ( - ), ( - ),- Kauno miesto savivaldybei. ( - ), adresu ( - ), patikėjimo teise priklauso Turto fondui.

20Mano, kad visiškai nepagrįstas ieškovo argumentas, kad iš pastato - garažo ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ieškovas „nėra iškeldintas, o nuomos sutartis, dėl kurios susitarta 2001 m. taikos sutartimi, yra galiojanti", nes iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, kurį pateikė pats ieškovas, matyti, kad šio pastato teisinė registracija naikinama 2001-07-02 Kauno m. apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-1852/2001, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis tarp UAB „Tomis" ir Kauno miesto valdybos, kuria sutarta „panaikinti pastatų ( - ) ( - ), ( - ) ( - ), ( - ) ( - ), ( - ) ( - ) teisinę registraciją, atliktą UAB „Tomis" vardu".

21Pažymėtina, kad taikos sutartis, kuria ieškovas grindžia savo ieškinį reikalavimą, buvo patvirtinta Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2010 paliko nepakeistą Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimą, kuriuo teismas atsakovą UAB „Tomis" nusprendė iškeldinti iš pastatų, esančių ( - ) (( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ) (( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ) (( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ) (( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ) (( - ), unikalus Nr. ( - ); ( - ), unikalus Nr. ( - ); ( - ), unikalus Nr. ( - ); ( - ), unikalus Nr. ( - )), ( - ) ir perduoti juos Kauno miesto savivaldybei.

22Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2013-07-04 raštas Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310 ir 2013-07-17 raštas Nr. 8SD-(14.8.7.)-3470 yra informacinio pobūdžio pranešimai, kurie siunčiami prieš 2 mėnesius kaip tai numato LR CK 6.564. str. 2 d. Mano, kad minėti raštai, nesukelia ir negali sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, nes jis nėra valinis viešojo administravimo subjekto patvarkymas pareiškėjui, kuris būtų pagrindas administraciniams teisiniams santykiams atsirasti, pasibaigti ar pasikeisti.

23Pažymėtina, kad UAB „Tomis" teisinės pasekmės atsirado Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1086 ir 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1087 nutraukus 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, prašo ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.

25Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė palaiko Kauno miesto savivaldybės mero 2013-09-23 atsiliepime į ieškinį Nr. (33.195)R-4369 išdėstytą poziciją. Kauno miesto savivaldybės nuomone, patikslintas ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas dėl toliau išdėstytų motyvų.

26Pažymi, kad patikslintame ieškinyje minimi Lietuvos apeliacinio teismo 2010-02-08 sprendimas c.b. Nr. 2A-203/2010 ir LAT 2010-09-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-367/2010. Lietuvos apeliacinis teismas paminėtu sprendimu inter alia nusprendė pastatus ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ( - ), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ( - ), perduoti Kauno miesto savivaldybei ir atsakovą UAB „Tomis" (šioje byloje ieškovas) iš aukščiau minėtų pastatų iškeldinti. Teismas konstatavo, kad „UAB „ Tomis" nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į ginčo pastatus". LAT minėta 2010-09-28 nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą paliko nepakeistą.

27Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus teismų sprendimą ir nutartį, Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-01-24 raštu Nr. (33.194)R-453 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrių prašydama nutraukti su UAB „Tomis" 1993-12-23 sudarytą žemės nuomos sutartį.

28LR CK 6.564 str. 2 d. nustatyta, kad apie žemės nuomos sutarties nutraukimą nuomotojas privalo raštu pranešti kitos paskirties žemės nuomininkams prieš du mėnesius iki nuomos sutarties nutraukimo.

29Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir įvertinus tą aplinkybę, jog UAB „Tomis" nevaldo pastatų, esančių žemės sklype ( - ) ir ( - ), Nacionalinės žemės tarnybos Kauno skyrius teisėtai ir pagrįstai šioje byloje ginčijamais raštais informavo ieškovą, jog valstybinės žemės nuomos sutartys bus nutrauktos po 2 mėnesių, o ginčijamais įsakymais pagrįstai nutraukė prieš terminą žemės sklypų ( - ) ir ( - ), nuomos sutartis.

30Patikslintame ieškinyje nurodoma, jog „iš pastatų ( - ), adresu ( - ), bei pastato ( - ), adresu ( - ), ieškovas iškeldintas nebuvo". Pažymėtina, kad LR CPK 178 str. nuostatose įtvirtinta šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami reikalavimai bei atsikirtimai. Taigi, mūsų nuomone, ieškovas turėtų pateikti duomenis, patvirtinančius jo teises į aukščiau nurodytus statinius. Prie pirminio ieškinio pridėtas Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas nepatvirtina, jog pastatas - garažas ( - ) (unikalus Nr. ( - )) kokiais nors teisės aktuose nustatytais pagrindais būtų valdomas ieškovo UAB „Tomis", priešingai, minėtas rašytinis įrodymas patvirtina, jog teisinė registracija UAB „Tomis" vardu yra panaikinta vadovaujantis Kauno miesto apylinkės teismo 2001-07-02 nutartimi c.b. Nr. 2-1852/2001.

31Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Tomis" nevaldo žemės sklype ( - ) ir ( - ), esančių statinių jokiais teisės aktuose nustatytais pagrindais, darytina išvada, jog ginčo žemę ieškovas naudoja ne jam nuosavybės teise priklausančių (ar nuomojamų) statinių eksploatacijai, kaip tai numatyta LR žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., todėl Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrius, vykdydamas valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, turi įstatyminį pagrindą teisėtai nutraukti su ieškovu UAB „Tomis" sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį.

32Šioje byloje skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus raštai tėra informacinio pobūdžio pranešimai, kurie pagal LR CK 6.564 str. 2 d. nuostatas, yra siunčiami prieš du mėnesius iki nuomos sutarties nutraukimo. Taigi, net teismui priėmus palankų ieškovui sprendimą ir panaikinus skundžiamus atsakovo raštus, toks teismo sprendimas nesukeltų ieškovui teisinių pasekmių, šiuo atveju tam tikras teisines pasekmes sukelia patikslintu skundu ginčijami įsakymai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių nutraukimo.

33Atsižvelgiant į išdėstytą, ir vadovaudamiesi LR CPK 142 str., prašo teismo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą.

34Trečiasis asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka dėl žemiau nurodytų motyvų.

35Valstybės turto fondas patikėjimo teise valdo objektus, kurie patenka į Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ) (reg. Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )):

  1. Garažas (( - ), unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. ( - )) adresu ( - ), įtraukta į Privatizavimo objektų sąrašą LVR 2012-10-31 nutarimu Nr. 1315,
  2. Lauko tualetas (( - ), unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. ( - )), adresu ( - ) (į sklypą patenka tik dalis pastato), įtraukta į Privatizavimo objektų sąrašą LVR 2000-03-06 nutarimu Nr. 258,

363. Sandėlis (( - ), unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. ( - )), adresu ( - ), dabar suteiktas naujas adresas ( - ), įtraukta į Privatizavimo objektų sąrašą LVR 2002-12-20 nutarimu Nr. 2015.

37Aukščiau išvardinti Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomi pastatai yra įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą, jiems suformavus žemės sklypus minėti objektai turi būti privatizuojami įstatymų nustatyta tvarka. LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023, kuriuo patvirtintos Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklės, 2.1 punktas nustato, kad Privatizuojant valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - statinius ir įrenginius ar jų dalis (toliau vadinama - privatizavimo objektai) pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 107-2688), kartu su privatizavimo objektu turi būti parduodami ar išnuomojami valstybei priklausantys žemės sklypai ar jų dalys, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti (toliau vadinama -privatizavimo objektams priskirti žemės sklypai). Byloje esantys dokumentai (įskaitant įsiteisėjusius teismų sprendimus) patvirtina aplinkybę, kad ieškovas UAB „Tomis" jokių valdomų ar naudojamų pastatų, kurių eksploatacijai jis įgijo nuomos teisę į žemės sklypus ( - ) ir ( - ), nebeturi. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, prašo ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.

38Ieškinys atmestinas.

39Ieškovas prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 4 d. pranešimą Nr. 8SD-(14.8.7.) - 3310 dėl 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties dėl 0,8500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), nutraukimo, ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 17 d. pranešimą Nr.8SD-(14.8.7.)-3470 dėl 1,1500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), nutraukimo; panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1086 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1087; priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

40Bylos medžiaga nustatyta, kad 1993 11 19 sutartimi trečiasis asmuo Kauno mieto valdyba įsipareigojo išnuomoti ieškovui UAB „Tomis“ iki 2 ha žemės sklypą, adresu ( - ), buvusio karinio miestelio Nr. 1 teritorijoje, ribojamoje ( - ) ir ( - ) gatvėmis gyvenamiesiems namams su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėmis statyti, jei ieškovas įvykdys pinigines prievoles numatytas sutarties 2.1. punkte (b.l. 10-12).

411993 12 21 Kauno miesto valdyba priėmė potvarkį 1590-v, kuriuo nutarė išnuomoti iki 8500 kv.m. žemės sklypą (b.l. 13).

421994 06 15 ieškovas ir trečiasis asmuo sudarė dvi valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, pagal kurias 99 metams buvo išnuomotas 8500 ir 11500 kv. m. žemės sklypai (b.l. 14 ).

431995 01 13, pagal kurią ieškovas įsipareigoja nugriauti eilę pastatų savo lėšomis, su teise naudotis iki nugriovimo. Nugriovimo terminas numatytas 1999 12 31. (b.l. 21).

442001 07 02 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pasirašyta taikos sutartis, kuria Kauno miesto valdyba ir UAB „Tomis“ susitarė panaikinti pastatų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastatų ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastato, ( - ), ( - ), teisinę registraciją ir UAB „Tomis" išsikelia iš pastatų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastatų ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastato, ( - ), ( - ) (b.l. 25, 26).

45Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2013 07 04 informavo ieškovą pranešimu Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties dėl 0,8500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), bus po dviejų mėnesių nutraukta (b.l. 132).

46Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2013 07 17 informavo ieškovą pranešimu Nr. 8SD-(14.8.7.)-3470 dėl 1,1500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties dėl 1,1150 ha žemės sklypo, adresu ( - ), bus po dviejų mėnesių nutraukta (b.l. 133).

47Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 12 18 priėmė įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1086, „Dėl 1994 birželio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties ( - )nutraukimo“, kuriuo prieš terminą buvo nutraukta 1994 06 15 valstybinės žemės nuomos sutartis su ieškovu (II t. b.l. 169).

48Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 12 18 priėmė įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2.)-1087, „Dėl 1994 birželio 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties ( - ) nutraukimo“, kuriuo prieš terminą buvo nutraukta 1994 06 15 valstybinės žemės nuomos sutartis su ieškovu (II t. b.l. 170).

49Ieškinys atmestinas šiai motyvais.

50Dėl pranešimų

51Ieškovas prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 4 d. pranešimą Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310 dėl 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties dėl 0,8500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), nutraukimo, ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. liepos 17 d. pranešimą Nr.8SD-(14.8.7.)-3470 dėl 1,1500 ha žemės sklypo, adresu ( - ), nutraukimo.

52Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2013-07-04 raštas Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310 ir 2013-07-17 raštas Nr. 8SD-(14.8.7.)-3470 yra informacinio pobūdžio pranešimai, kurie siunčiami prieš 2 mėnesius kaip tai numato LR CK 6.564. str. 2 d. 2013-07-04 raštas Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310 ir 2013-07-17 raštas Nr. 8SD-(14.8.7.)-3470 nesukėlė, nesukelia ir negali sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, nes jis nėra valinis viešojo administravimo subjekto patvarkymas pareiškėjui, kuris būtų pagrindas administraciniams teisiniams santykiams atsirasti, pasibaigti ar pasikeisti. (LVAT 2011-06-03 nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-270/2011; LVAT 2011-09-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A26-3478/2011).

53Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas, toks kaip tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kitas. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji, galutiniai kompetentingų (įgaliotų) asmenų sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu.

54Šie reikalavimai atmestini kaip nesukeliantys jokių teisinių pasekmių. Šie pranešimai nėra lokaliniai aktai, kurių pagrindu gali ieškovui kilti kokios tai pasekmės. Pranešimas yra informacinio pobūdžio raštas, kuriuo informuojama, kad ateityje bus imamasi kokių tai priemonių, kurios galės sukelti ieškovui kokių tai pasekmių. Būtent teismo nurodytos aplinkybės ir buvo patvirtintos. Ieškovė tikslino ieškinį, nes buvo priimti įsakymai dėl nuomos sutarčių prieš terminą nutraukimo.

55Dėl atsakovo priimtų įsakymų nutraukti sutartis.

56Ieškovas prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1086 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1087.

57Nustatyta, kad 1993 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto valdyba susitarė su ieškovu UAB „Tomis“ 99 metų laikotarpiui išnuomoti 11 500 kv. m ploto žemės sklypą, adresu ( - ), ir 8 500 kv. m. ploto žemės sklypą, adresu ( - ), buvusio karinio miestelio Nr. 1 teritorijoje, ribojamoje ( - ) ir ( - ) gatvėmis gyvenamiesiems namams su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėmis statyti.

58Sutartys buvo sudarytos gyvenamiesiems namams su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėms statyti. Šias aplinkybes nurodė ieškovas savo ieškinyje, taigi sutartis buvo tikslinė ir žemė buvo skirta pastatų eksploatavimui.

592001 m. liepos 2 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 buvo patvirtinta taikos sutartis, kuria šalys susitarė, kad UAB „Tomis" panaikins pastatų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastatų ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastato, ( - ), ( - ), teisinę registraciją UAB „Tomis" vardu. ir UAB „Tomis" išsikelia iš pastatų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastatų ( - ), ( - ), ( - ), adresu ( - ), pastato, ( - ), ( - ).

60Šia taikos sutartimi šalys iš esmės susitarė, kad UAB „Tomis“ netenka statinių jam išnuomotose, minėtomis sutartimis, žemės sklypuose.

61Pastatų nuosavybė UAB „Tomis“ vardu buvo išregistruota, tačiau ieškovas iš pastatų neišsikėlė.

62Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-203/2010 atsakovą UAB „Tomis" nusprendė iškeldinti iš pastatų, esančių ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ); ( - ), unikalus Nr. ( - ); ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ) ir perduoti juos Kauno miesto savivaldybei. Šis teismo sprendimas buvo apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuris 2010 09 28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2010 sprendimą paliko nepakeistą.

63Šiuo metu pastatai išnuomotose žemės sklypuose priklauso patikėjimo teise tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei ir VĮ turto fondui.

64Atsakovui nevaldant nuosavybės teise pastatų neliko teisinio pagrindo išnuomoti ieškovui žemės sklypus, nes pagal žemės nuomos sutartis žemės sklypai buvo išnuomoti gyvenamiesiems namams, su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėmis statyti. Ieškovas per 20 metų jokių statinių nepastatė ir nuosavybės teise kitų pastatų nevaldo.

652013-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos atliktą žemės sklypo ( - ), žemės sklypo naudojimo ir ribų patikrinimą, buvo nustatyta, kad žemės sklype ( - ), naujų statinių nėra, auga savaiminiai lapuočių medžiai, yra apdegusių ir sugriuvusių pastatų.

66Kauno miesto savivaldybės administracija nustačiusi, kad ieškovas nuosavybės teise nevaldo statinių kreipėsi 2013-01-24 raštu Nr. (33.194)R-453 į atsakovą Nacionalinę žemės tarnybą siūlydama nutraukti žemės nuomos sutartį.

67Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2013-07-04 Nacionalinė žemės tarnyba išsiuntė UAB „Tomis" pakartotinius raštą Nr. 8SD-(14.8.7)-3310, kuriuo informavo ieškovą, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, pagal kurią išnuomotas 0,8500 ha žemės sklypas, esantis ( - ), po 2 mėnesių bus nutraukta, kadangi UAB „Tomis" šiame sklype valdomų ar naudojamų pastatų nebeturi.

68Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2013 m. liepos 17 d. raštu Nr.8SD-(14.8.7.)-3470 informavo UAB „Tomis“, kad 1994 m. birželio 15 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, pagal kurią išnuomotas 1,1500 ha žemės sklypas, adresu ( - ), po 2 mėnesių bus nutraukta, kadangi pastatai, esantys šiame žemės sklype patikėjimo teise priklauso valstybės įmonei Valstybės turto fondas

69Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. gruodžio 18 d. priėmė įsakymus Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1086 ir Nr. 8VĮ-(14.8.2)-1087, kuriais nutraukė 1993 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto valdybos ir UAB „Tomis“ nuomos sutartį, 99 metų laikotarpiui išnuomoti 11 500 kv. m ploto žemės sklypą, adresu ( - ), ir 8 500 kv. m. ploto žemės sklypą, adresu ( - ).

70Nustatytina, kad UAB „Tomis" nevaldo žemės sklype ( - ) ir ( - ), esančių statinių, darytina išvada, jog ginčo žemę ieškovas naudoja ne jam nuosavybės teise priklausančių (ar nuomojamų) statinių eksploatacijai, kaip tai numatyta LR žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., todėl atsakovas Nacionalinės žemės tarnyba, vykdydama valstybinės žemės patikėtinio funkcijas, turėjo įstatyminį pagrindą nutraukti su ieškovu UAB „Tomis" sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį.

71Ieškovo argumentas, kad jam teisėtai išnuomoti valstybinės žemės sklypai, esantys Suomių ( - ), ir ( - ), nes jie užstatyti ieškovo nuomojamais pastatais atmestinas kaip nepagrįstas, nes žemės sklypai parduodami ar išnuomojami eksploatuoti, valdant nuosavybės teise pastatus, o ne nuomojant patalpas iš Kauno miesto savivaldybės, kuri yra pastatų savininkė.

72Atmestinas taip pat ieškovo motyvas, kad jis pareigingai mokėjo žemės nuomos mokestį, todėl sutartis negali būti nutraukta. Ši ieškovo nurodyta aplinkybė nepagrįsta, nes jei nuomojiesi, tai ir turi mokėti nuomos mokestį, tačiau sutartys yra nutrauktos ne dėl nuomos mokesčio nemokėjimo, o dėl to, kad ieškovas nuosavybės teise nevaldo statinių išnuomotame žemės sklype. Ieškovo argumentas, kad atsakovas „ėmę“ nuomos mokestį daugiau nei dešimt metų, nors taikos sutartis dėl pastatų išregistravimo buvo pasirašyta 2001 metais, atmestina. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pasirašydamas taikos sutartį žinojo apie pasekmes, todėl kaip supratingas, atidus ir rūpestingas asmuo galėjo pats kreiptis dėl sutarties nutraukimo ir nereikėtų mokėti nuomos mokesčio. Be to ieškovo aiškinimas, kad patyrė didelių nuostolių, sudarydamas šią nuomos sutartį, yra ne šios bylos nagrinėjimo ribos, nes teismas negali išeiti iš pareikštų reikalavimo ribų (LAT 2003 m. gegužės 21 d. c.b. Nr. 3K-3-616/2003).

73CK 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės nuomos sutartis prieš terminą nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

74Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais), kurių 28 punkte įrašyti statiniai ir įrenginiai, kurių naudojimui jų savininkams išnuomojami žemės sklypai, taip pat skiriamaisiais požymiais apibūdinti tie statiniai ir įrenginiai, kurių savininkams žemės sklypai neišnuomojami. Pagal šį punktą išnuomojami žemės sklypai, užstatyti savininkams priklausančiais statiniais ar įrenginiais, ir negali būti išnuomojami žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar pastatyti tik laikini statiniai, arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Taigi, teisės nuomoti valstybinę žemę įstatyminis pagrindas - teisėtas šioje žemėje esančių statinių valdymas. Šiuo teisiniu reguliavimu siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko turimų nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Taigi, pastatų savininkai (nuomotojai) turi įstatymo garantuotą ir ginamą teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka nuomoti ar pirkti pastatais užstatytą ir jų eksploatavimo tikslais naudojamą valstybinės žemės sklypą. Taigi valstybinės žemės nuomos lengvatinėmis sąlygomis instituto paskirtis - sudaryti sąlygas pastatų savininkams užtikrinti tinkamą jų statinių eksploataciją.

75Ieškovas UAB „Tomis" neturi nuosavybės teise pastatų, todėl darytina išvada, jog ginčo žemę naudoja ne pagal tikslinę paskirtį.

76Žemė turi būti naudojama pagal jos paskirtį, kurios nuomos sutarties šalys savo susitarimu negali pakeisti, nes žemės paskirtį galima pakeisti tik Žemės įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Ginčo žemės naudojimo paskirtis - kita, t. y. kitai specialiai paskirčiai (Žemės įstatymo 29 straipsnio 3 punktas). Lietuvos Aukščiausiasis teismas nurodo, kad sistemingai aiškinant Žemės įstatymo nuostatas, reglamentuojančias žemės paskirtį, CK 6.551 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat poįstatyminius aktus, reglamentuojančius valstybinės žemės nuomos ne aukciono tvarka taisykles, darytina išvada, kad pagrindinė valstybinės žemės nuomos sąlyga yra pastatų buvimas žemės sklype, o žemės naudojimas pagal nurodytą paskirtį siejamas su būtinumu eksploatuoti statinius. Tai reiškia, kad žemės sklypo nuomininkas išsinuomotame sklype turi plėtoti ūkinę veiklą, kurios plėtra neįmanoma be atitinkamų statinių eksploatavimo. Jeigu asmuo, ne aukciono tvarka išsinuomojęs valstybinės žemės sklypą, netenka nuosavybės teisės į pastatus arba šių pastatų kiekis sumažėja tiek, kad išnuomoto dydžio sklypas tampa nebereikalingas ūkinei veiklai plėtoti, t. y. nebelieka faktinio jo naudojimo su pastatais susijusioms reikmėms, yra pagrindas pripažinti, jog toks asmuo žemės sklypą naudoja ne pagal tikslinę naudojimo paskirtį, ir tai yra savarankiškas pagrindas nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį (CK 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Betono statiniai" v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; bylos Nr. 3k-3-570/2008).

77Nustatytina, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.), todėl atmestinas.

78Atmetus ieškinį priteistina iš ieškovo 46,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (CPK 96 str.)

79Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str. teismas,

Nutarė

80

  1. Ieškinį atmesti.
  2. Priteisti iš ieškovo UAB „Tomis“, į. k. ( - ), 46,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. ( - ), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).
  3. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Rasai... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu (III t. b.l. ) prašo panaikinti Nacionalinės... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 1993 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto valdyba... 4. Kauno miesto valdyba 1993 m. gruodžio 21 d. dėl žemės sklypų nuomos... 5. 1993 m. lapkričio 19 d. sutarties (toliau - Sutartis) 2.3 punkto pagrindu... 6. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001... 7. Ieškovas išnuomotuose žemės sklypuose atliko darbus, pareikalavusius... 8. 2013 m. liepos 4 d. pranešimu Nr. 8SD-(14.8.7.)-3310 Nacionalinės žemės... 9. 2014 m. vasario 10 d. ieškovas gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie... 10. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime nurodė, kad pareikštu... 11. Valstybės įmonė Valstybės turto fondas (toliau - Turto fondas) 2002-11-15... 12. Kauno miesto savivaldybės administracija 2013-01-24 raštu Nr.(33.194)R-453... 13. Atsižvelgiant į 2013-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos atliktą žemės... 14. 2013-05-03 ir 2013-07-04 Nacionalinė žemės tarnyba išsiuntė UAB „Tomis"... 15. Taip pat ieškovas UAB „Tomis" Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 16. Vadovaujantis valstybės įmonės Registrų centras duomenimis, pastatai,... 17. Ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad jam yra teisėtai išnuomoti... 18. Ieškovas nurodo, kad „<...> įsiteisėjusioje ir galiojančioje Kauno... 19. Šis ieškovo argumentas atmestinas, nes vadovaujantis valstybės įmonės... 20. Mano, kad visiškai nepagrįstas ieškovo argumentas, kad iš pastato - garažo... 21. Pažymėtina, kad taikos sutartis, kuria ieškovas grindžia savo ieškinį... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 23. Pažymėtina, kad UAB „Tomis" teisinės pasekmės atsirado Nacionalinės... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 25. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė palaiko Kauno miesto savivaldybės... 26. Pažymi, kad patikslintame ieškinyje minimi Lietuvos apeliacinio teismo... 27. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus teismų sprendimą ir nutartį, Kauno... 28. LR CK 6.564 str. 2 d. nustatyta, kad apie žemės nuomos sutarties nutraukimą... 29. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir įvertinus tą aplinkybę,... 30. Patikslintame ieškinyje nurodoma, jog „iš pastatų ( - ), adresu ( - ), bei... 31. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Tomis" nevaldo žemės sklype ( - ) ir ( - ),... 32. Šioje byloje skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus... 33. Atsižvelgiant į išdėstytą, ir vadovaudamiesi LR CPK 142 str., prašo... 34. Trečiasis asmuo VĮ „Valstybės turto fondas“ pateikė atsiliepimą į... 35. Valstybės turto fondas patikėjimo teise valdo objektus, kurie patenka į... 36. 3. Sandėlis (( - ), unikalus Nr. ( - ), reg. Nr. ( - )), adresu ( - ), dabar... 37. Aukščiau išvardinti Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomi... 38. Ieškinys atmestinas.... 39. Ieškovas prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 40. Bylos medžiaga nustatyta, kad 1993 11 19 sutartimi trečiasis asmuo Kauno... 41. 1993 12 21 Kauno miesto valdyba priėmė potvarkį 1590-v, kuriuo nutarė... 42. 1994 06 15 ieškovas ir trečiasis asmuo sudarė dvi valstybinės žemės... 43. 1995 01 13, pagal kurią ieškovas įsipareigoja nugriauti eilę pastatų savo... 44. 2001 07 02 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo pasirašyta taikos... 45. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto... 46. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto... 47. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto... 48. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto... 49. Ieškinys atmestinas šiai motyvais.... 50. Dėl pranešimų ... 51. Ieškovas prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 52. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto... 53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad vientisos... 54. Šie reikalavimai atmestini kaip nesukeliantys jokių teisinių pasekmių. Šie... 55. Dėl atsakovo priimtų įsakymų nutraukti sutartis. ... 56. Ieškovas prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 57. Nustatyta, kad 1993 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto valdyba susitarė su... 58. Sutartys buvo sudarytos gyvenamiesiems namams su įvairaus profilio aptarnavimo... 59. 2001 m. liepos 2 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje... 60. Šia taikos sutartimi šalys iš esmės susitarė, kad UAB „Tomis“ netenka... 61. Pastatų nuosavybė UAB „Tomis“ vardu buvo išregistruota, tačiau... 62. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu civilinėje byloje... 63. Šiuo metu pastatai išnuomotose žemės sklypuose priklauso patikėjimo teise... 64. Atsakovui nevaldant nuosavybės teise pastatų neliko teisinio pagrindo... 65. 2013-04-09 Nacionalinės žemės tarnybos atliktą žemės sklypo ( - ),... 66. Kauno miesto savivaldybės administracija nustačiusi, kad ieškovas... 67. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2013-07-04 Nacionalinė žemės tarnyba... 68. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba 2013 m. liepos 17 d. raštu... 69. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto... 70. Nustatytina, kad UAB „Tomis" nevaldo žemės sklype ( - ) ir ( - ), esančių... 71. Ieškovo argumentas, kad jam teisėtai išnuomoti valstybinės žemės sklypai,... 72. Atmestinas taip pat ieškovo motyvas, kad jis pareigingai mokėjo žemės... 73. CK 6.564 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės nuomos sutartis... 74. Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintose Naudojamų kitos... 75. Ieškovas UAB „Tomis" neturi nuosavybės teise pastatų, todėl darytina... 76. Žemė turi būti naudojama pagal jos paskirtį, kurios nuomos sutarties šalys... 77. Nustatytina, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.),... 78. Atmetus ieškinį priteistina iš ieškovo 46,00 Lt procesinių dokumentų... 79. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 80.
  1. Ieškinį atmesti.
  2. Priteisti iš ieškovo UAB...