Byla 2-5870-910/2013
Dėl skolos už atliktus rangos darbus priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Oksanai Videiko, Sandrai Kel, dalyvaujant ieškovo UAB „Paslaugų kryptys“ direktoriui Andžej Michnevič, advokato padėjėjui Kęstučiui Jokimui, atsakovo UAB „MAXI logistic“ direktoriui Laimonui Jakui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Paslaugų kryptys“ ieškinį atsakovui UAB „MAXI logistic“ dėl skolos už atliktus rangos darbus priteisimo,

Nustatė

22012-11-13 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo 19 111,38 Lt skolos už atliktus rangos darbus, 7,75 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2287 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovas nurodė, kad 2012-06-12 sudarė su atsakovu Statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/12 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas (subrangovas) įsipareigojo atlikti sandėlio Vilniuje, Graičiūno g. 26, vidaus apdailos darbus, o atsakovas (rangovas) – sumokėti už atliktus darbus sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal Sutarties 3 straipsnio 2 punktą atsakovas (rangovas) įsipareigojo už darbus sumokėti į ieškovo (subrangovo) nurodytą sąskaitą per 14 darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Pasak ieškovo, jis tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, atliko sulygtus darbus, atsakovas juos priėmė, tačiau atsiskaitė tik iš dalies: atsakovui išrašytos 2012-07-31 PVM sąskaita-faktūra KRY12 Nr. 006 dėl 26 934,67 Lt sumos ir 2012-09-17 PVM sąskaita-faktūra KRY12 Nr. 010 dėl 5531,64 Lt sumos; atsakovas sumokėjo 13 934,67 Lt, likusios 18 531 Lt sumos nesumoka, todėl nurodyta suma priteistina teismo tvarka. Pagal Sutarties 11 straipsnio 3 punktą rangovas subrangovui įsipareigojo mokėti už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną 0,05 proc. dydžio delspinigius (jeigu neatsiskaityta daugiau kaip 10 dienų). Atsakovas pagal 2012-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 006 nesumokėjo 13 000 Lt, todėl nuo 2012-08-21 delspinigiai už 76 dienas yra 494 Lt; pagal 2012-09-17 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 010 nesumokėjo 5531,64 Lt, todėl nuo 2012-10-05 delspinigiai už 31 dieną yra 85,74 Lt; iš viso atsakovas turėtų sumokėti 579,74 Lt delspinigių. Ieškovo teigimu, jam atsakovas už atliktus darbus yra skolingas iš viso 19 111,38 Lt (18 531,64 Lt pagrindinė skola + 579,74 Lt delspinigių). Ieškovas taip pat nurodė, kad jis ne kartą kreipėsi į atsakovą žodžiu dėl skolos sumokėjimo, tačiau jis tik žadėjo sumokėti, bet nesumokėjo, be to, vilkino atliktų darbų priėmimą (2012-07-19 atliktų darbų aktą pasirašė tik 2012-07-31), taip pažeisdamas šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi principus. Ieškovas pažymėjo, kad objektas, kuriame darbus subrangos pagrindu atliko ieškovas, buvo baigtas anksčiau su pagrindiniu užsakovu sutarto termino, tai įrodo užsakovo UAB „Merko statyba“ 2012-08-10 rekomendacija. Tai patvirtina, kad ieškovas visus darbus atliko tinkamai ir laiku, todėl atsakovas neturėjo ir neturi pagrindo vilkinti atsiskaitymą.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-16 preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį.

52012-12-12 atsakovas pateikė prieštaravimus dėl nurodyto preliminaraus sprendimo, kuriuose, be kita ko, prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

6Atsakovas nurodė, kad, visų pirma, ieškinys neteismingas Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui: Sutarties 14 straipsnio 3 punkte šalys susitarė, kad ginčai teisme sprendžiami pagal subrangovo buveinės vietą; ieškovo buveinės faktinė vieta yra Vilniaus rajone, Rudaminoje, Vilties g. 7. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes kreipdamasis į teismą nenurodė esminės informacijos, t. y. kad pagal Subrangos sutarties Nr. 12/06/08 11 straipsnio 2, 8 dalis jam buvo pritaikyta 25 000 Lt bauda už ne laiku atliktus darbus, o pagal Subrangos sutarties Nr. 12/06/12 11 straipsnio 2, 8 dalis – 17 500 Lt bauda, kurių ieškovas atsakovui nesumokėjo. Ieškovas nutylėjo esminę aplinkybę, kad atsakovas šias baudas padengė ieškovo reikalaujama sumokėti už atliktus darbus suma. Be to, ieškovas ne tik nepagrįstai kreipėsi dėl skolos priteisimo, bet ir pareiškė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones; dėl to buvo areštuotas atsakovo turtas ir įmonė patyrė nuostolių. Pasak atsakovo, toks ieškovo elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

7Atsakovas nurodė, kad 2012-10-29 pranešimu Nr. S-034 dėl skolos apmokėjimo ir įspėjimo dėl bankroto bylos jis pranešė ieškovui, jog darbai pagal subrangos sutartis buvo atlikti ne laiku, todėl mokėtinos sumos turi būti sudengtos, atsižvelgiant į siunčiamas apmokėti sąskaitas MAXI-LOG Nr. 027, MAXI-LOG Nr. 028; ieškovas, 2012-11-05 atsakydamas į šį pranešimą, atsisakė apmokėti pateiktas sąskaitas; atsakovas, 2012-11-12 gavęs ieškovo atsisakymą sumokėti baudas, 2012-11-16 raštu Nr. S-036 dar kartą kreipėsi į ieškovą, informuodamas, kad 25 000 Lt bauda pagal 2012-06-06 sutartį mažinama 23 600 Lt, ir išsiuntė kreditinę sąskaitą 23 600 Lt sumai, taip pat informavo, kad baudos yra sudengtos mokėtina suma ir po sudengimo ieškovas atsakovui yra skolingas 368,36 Lt. Atsakovo teigimu, nepaisydamas nurodytų aplinkybių, pažeisdamas CK ir šalių Sutartyje įtvirtintus reikalavimus, nuslėpdamas nenaudingas aplinkybes, ieškovas nepagrįstai kreipėsi į teismą su ieškiniu, be to, dar paprašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas patenkino šį ieškovo prašymą ir areštavo atsakovo turto už 21 398,38 Lt sumą, nors ieškovas neturi reikalavimo teisės į tokią sumą pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/12. Be to, ieškovui žinoma, kad 21 398 Lt suma, palyginus su atsakovo turimu turtu, nėra didelė ar reikšminga, todėl nebuvo pagrindo prašyti turto arešto. Pasak atsakovo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ieškovas siekė panaudoti kaip ekonominio poveikio prieš atsakovą priemonę, siekdamas sutrikdyti pelningai dirbančios atsakovo įmonės veiklą. Nurodytos aplinkybės patvirtina ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis (CPK 95 straipsnis).

8Prieštaravimuose nurodyta, kad ieškovo reikalavimas priteisti 19 111, 38 Lt skolos ir delspinigių yra nepagrįstas, nes ši suma buvo sudengta su ieškovui, kaip subrangovui atsakovo paskirtomis baudomis. Sutarties 11 straipsnio 8 punkte nustatyta atsakomybė už netinkamą sutarties vykdymą, įtvirtinant, kad baudos yra išieškomos neginčo tvarka, išskaitant iš apmokėjimui pateiktų atliktų darbų aktų. Vadovaudamasis Sutarties 11 straipsnio 8 punktu, atsakovas padengė ieškovui apskaičiuotas baudas iš jo pateiktų apmokėti atliktų darbų aktų ir informavo apie tai ieškovą. Ieškovas 2012-11-30 atsakyme į atsakovo 2012-11-16 pranešimą pripažino, kad Sutartyje numatytos baudos funkcija kompensacinė, tačiau nesutiko jos apmokėti, nepagrįstai teigdamas, kad darbai atlikti laiku. Pagal Sutarties 6 straipsnio 3 punktą darbų pabaiga buvo 2012-07-25, tačiau iš atliktų darbų akto Nr. 3 matyti, kad objekto Vilniuje, Graičiūno g. 26, darbai užbaigti tik 2012-08-24, o galutinis atsiskaitymo aktas su užsakovu (UAB „Merko statyba“) pasirašytas tik 2012-08-30, t. y. praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo Sutartyje nustatyto termino.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovai palaikė ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovo skolą už atliktus darbus ir delspinigius, remdamiesi tuo, kad darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, priimdamas atliktus darbus, atsakovas nenurodė jokių darbų trūkumų, nepareiškė jokių pretenzijų dėl praleistų darbų atlikimo terminų. Ieškovo atstovų teigimu, atsakovo pareiškimas apie įskaitymą yra niekinis, nes atsakovas neturėjo pagrindo skaičiuoti ieškovui baudas, darbai buvo atlikti nepažeidžiant terminų, be to, pats atsakovas delsė ir vilkino atliktų darbų priėmimą. Pasak ieškovo atstovų, esant tokioms aplinkybėms, teismas ex officio turi pripažinti atsakovo pareiškimą apie įskaitymą niekiniu ir negaliojančiu.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovas nesutiko su ieškiniu, remdamasis tuo, kad ieškovas pažeidė sutartyse nustatytus darbų atlikimo terminus, todėl jam pagal vieną sutartį buvo apskaičiuota 1400 Lt, pagal kitą sutartį – 17 500 Lt bauda už ne laiku atliktus darbus; šalių sutartyse nustatyta, kad baudos išieškomos ne ginčo tvarka, išskaičiuojant iš atliktų darbų aktų, todėl atsakovas 2012-11-16 atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, t. y. įskaitė ieškovui priklausančią už atliktus darbus sumą į ieškovo atsakovui mokėtiną baudų sumą. Pasak atsakovo, atlikus įskaitymą, ne jis skolingas ieškovui, bet ieškovas jam dar turėtų sumokėti 368,36 Lt.

11Preliminarus sprendimas pakeistinas.

12Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas buvo sudarę dvi sutartis: 2012-06-06 statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/06 (toliau – Sutartis Nr. 1 arba Ambertono sutartis) dėl darbų viešbutyje Vilniuje, S. Gucevičiaus g. 1-3 (b. l. 149-155) ir 2012-06-12 Statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/12 (toliau – Sutartis Nr. 2 arba Graičiūno sutartis) dėl sandėlio rekonstravimo į gamybines patalpas vidaus darbų (b. l. 7-15). Šiomis sutartimis ieškovas, kaip Subrangovas, įsipareigojo atsakovui, kaip Rangovui, tinkamai ir laiku atlikti sutartus statybos darbus ir juos perduoti Rangovui, o šis – priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti sulygtą kainą (Sutarčių 1 straipsnio 2 dalis). Ieškovui atlikus Ambertono sutartyje nurodytus darbus, jie buvo atsakovo priimti ir už juos atsiskaityta 2012-07-05 bei 2012-07-11. Byloje nėra įrodymų, kad darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos metu atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl darbų atlikimo terminų pažeidimo. Ieškovui atlikus darbus pagal Graičiūno sutartį, atsakovas darbus priėmė, įvykdytų darbų priėmimo aktuose nėra įrašų apie darbų trūkumus ar pažeistus darbų atlikimo terminus. Pagal šią sutartį atliktų darbų kainos dalį – 13 934,67 Lt – ieškovui atsakovas sumokėjo 2012-09-07; liko nesumokėta 18 531,64 Lt.

13Atsakovas 2012-10-29 pranešimu Nr. S-034 dėl skolos apmokėjimo ir įspėjimo dėl bankroto bylos pranešė ieškovui, jog darbai pagal Graičiūnų ir Ambertono subrangos sutartis buvo atlikti ne laiku, todėl mokėtinos sumos turi būti sudengtos, atsižvelgiant į siunčiamas apmokėti sąskaitas. Atsakovo pranešime nurodyta, kad pagal Ambertono sutarties 6 straipsnio 3 dalį Subrangovas įsipareigojo atlikti darbus iki 2012-06-11, darbai atlikti tik 2012-07-31, t. y. pavėlavus 50 dienų, todėl pagal Sutarties 11 straipsnio 2 ir 8 dalis apskaičiuota 25 000 Lt bauda, kuri bus išieškoma ne ginčo tvarka, padengiant iš ieškovui mokėtinų sumų; pagal Graičiūno sutarties 6 straipsnio 3 dalį Subrangovas įsipareigojo atlikti darbus iki 2012-07-25, darbai atlikti tik 2012-08-30, t. y. pavėlavus 35 dienas, todėl pagal Sutarties 11 straipsnio 2 ir 8 dalis apskaičiuota 17 500 Lt bauda, kuri bus išieškoma ne ginčo tvarka, padengiant iš ieškovui mokėtinų sumų. Pranešime nurodyta, kad po atlikto baudų sudengimo ieškovas skolingas atsakovui 11 968 Lt pagal Graičiūno sutartį ir 12 000 Lt pagal Ambertono sutartį, visa skola – 23 968,36 Lt (b. l. 58). Prie pranešimo buvo pridėtos dvi atsakovo ieškovui išrašytos sąskaitos: MAXI-LOG Nr. 027dėl 17 500 Lt ir MAXI-LOG Nr. 028 dėl 25 000 Lt (b. l. tinkamos sąskaitų, esančių b. l. 61-62, kopijos yra b. l. 143-144), 2012-10-29 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (b. l. 63) bei „sąskaitos apyvarta pagal klientus“, kurioje nurodytos kredito ir debeto sumos pagal atsakovo atliktus skaičiavimus (b. l. 59, 65).

14Atsakydamas į šį atsakovo pranešimą, 2012-11-05 rašte ieškovas nurodė, kad reikalavimai dėl baudų apmokėjimo yra nepagrįsti ir neteisėti, nes darbai pagal abi sutartis atlikti tinkamai ir laiku, darbų priėmimo aktuose nenurodyta trūkumų ar pastabų; pagal Ambertono sutartį darbų kaina sumokėta, pagal Graičiūno sutartį sumokėta kainos dalis. Remdamasis tuo, kad atsakovo sąskaitos dėl baudų išrašytos be pagrindo, ieškovas jas grąžino atsakovui (b. l. 60).

15Ieškovas 2012-11-13 kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo nesumokėtą 18 531,64 Lt sumą už atliktus darbus pagal 2012-06-12 Statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/12 (b. l. 1-5).

16Teismas 2012-11-16 preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį.

17Atsakovas 2012-11-16 raštu Nr. S-036 informavo ieškovą, kad 25 000 Lt bauda pagal 2012-06-06 sutartį mažinama 23 600 Lt, taip pat informavo, kad baudos yra sudengtos mokėtina suma ir po sudengimo ieškovas atsakovui yra skolingas 368,36 Lt, taip pat pridėjo naują 2012-11-16 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą (b. l. 66).

18Dėl atsakovo pareigos sumokėti už ieškovo atliktus darbus

192012-06-12 Statybos subrangos sutartimi Nr. 12/06/12 (Graičiūno sutartis) ieškovas įsipareigojo atlikti sandėlio Vilniuje, Graičiūno g. 26, vidaus darbus, o atsakovas – už atliktus darbus atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (b. l. 7-15). Sutarties 3 straipsnyje šalys susitarė, kad Rangovas (atsakovas) sumokės Subrangovui (ieškovui) už faktiškai atliktus darbus pagal sutartyje sutartus vienetinius įkainius į Subrangovo nurodytą sąskaitą per 14 darbo dienų nuo pateiktos sąskaitos-faktūros.

20Byloje yra 2012-07-19 įvykdytų darbų priėmimo aktas, pasirašytas atsakovo projektų vadovo 2012-07-31, ir 2012-09-13 įvykdytų darbų priėmimo aktas, pasirašytas atsakovo projektų vadovo 2012-09-13 (b. l. 18, 19). Ieškovo atsakovui buvo pateiktos apmokėti 2012-07-31 PVM sąskaita-faktūra KRY12 Nr. 006 dėl 26 934,67 Lt sumos ir 2012-09-17 PVM sąskaita-faktūra KRY12 Nr. 010 dėl 5531,64 Lt sumos (b. l. 16, 17).

21Vadovaujantis ginčo šalių Sutarties 3 straipsnio nuostatomis, atsakovas turėjo sumokėti ieškovui už atliktus darbus per 14 darbo dienų nuo sąskaitų-faktūrų pateikimo, t. y. atitinkamai iki 2012-08-21 ir iki 2012-10-05 dienos (imtinai). Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad pagal 2012-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 006 atsakovas 2012-09-07 sumokėjo ieškovui 13 934,67 Lt, liko nesumokėta 13 000 Lt, taip pat nesumokėta 5531,64 Lt pagal 2012-09-17 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 010. Iš viso ieškovui už atliktus darbus atsakovo nesumokėta 18 531,64 Lt. Šios skolos fakto ir dydžio atsakovas neginčija.

22Pagal Sutarties 11 straipsnio 3 dalies nuostatas Rangovas (atsakovas), laiku nesumokėjęs Sutarties kainos ar jos dalies, įsipareigojo Subrangovui (ieškovui) mokėti už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius, o jeigu vėluojama daugiau kaip dešimt dienų – 0,05 proc. dydžio delspinigius. Pagal 2012-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 006 atsakovas nesumokėjo 13 000 Lt, kuriuos turėjo sumokėti iki 2012-08-21; ieškovas apskaičiavo delspinigius už 76 dienas – 494 Lt; pagal 2012-09-17 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 010 atsakovas nesumokėjo 5531,64 Lt, kuriuos turėjo sumokėti iki 2012-10-05; ieškovas apskaičiavo delspinigius už 31 dieną – 85,74 Lt.

23Pažymėtina, kad pagal Sutarties nuostatas 0,05 proc. dydžio delspinigiai skaičiuojami, jeigu vėluojama atsiskaityti daugiau kaip dešimt dienų. Vadinasi, dėl neatsiskaitymo pagal 2012-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą KRY12 Nr. 006 ieškovo nurodyti delspinigiai atsakovui skaičiuotini praėjus dešimčiai dienų nuo 2012-08-21, t. y. nuo 2012-09-01, o pagal 2012-09-17 PVM sąskaitą-faktūrą, praėjus dešimčiai dienų nuo 2012-10-05, t. y. nuo 2012-10-16. Iki kreipimosi į teismą 2013-11-13, atsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigiai skaičiuotini atitinkamai už 73 ir 28 dienas. Ieškovas nurodyto dydžio delspinigius apskaičiavo už 76 dienas ir 31 dieną. Remiantis nurodytais motyvais, tikslintina ieškovo prašomų priteisti iš atsakovo delspinigių suma, sumažinant atitinkamai iki 474,50 Lt ir 77,44 Lt. Visa iš atsakovo ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina nuo 579,74 Lt iki 551,94 Lt.

24Pažymėtina, kad atsakovas turi pareigą mokėti delspinigius už pažeistą atsiskaitymo su ieškovu terminą, nepaisant to, jog remiasi atliktu priešpriešinių reikalavimų įskaitymu: minėta, kad pagal Sutarties nuostatas atsakovas turėjo atsiskaityti su ieškovu atitinkamai iki 2012-08-21 ir 2012-10-05, ieškovo delspinigiai apskaičiuoti iki ieškinio padavimo 2012-11-13, tuo tarpu atsakovo pareiškimas apie tarpusavio reikalavimų įskaitymą surašytas 2012-11-16 (b. l. 66, 68).

25Byloje nėra ginčo dėl ieškovo atliktų darbų kiekio ir kokybės, atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, nepareikšdamas dėl jų pretenzijų.

26Aptartų argumentų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas turi sutartinę pareigą sumokėti už ieškovo atliktus darbus (CK 6.200 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.681 straipsnis; Sutarties 3 straipsnis, 4 straipsnio 3 dalis), taip pat privalo sumokėti delspinigius, nes neatsiskaitė su ieškovu Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.73 straipsnis; Sutarties 11 straipsnio 3 dalis).

27Dėl atsakovo nesutikinimo su ieškiniu, grindžiamo prievolės atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus pasibaigimu dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo

28Atsakovas iš esmės neginčija savo prievolės sumokėti ieškovui už atliktus darbus, tačiau teigia, kad ši prievolė yra įvykdyta, kai jis 2012-11-16 pranešė ieškovui, kad atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, t. y. ieškovui mokėtiną už atliktus rangos darbus 18 531,64 Lt sumą įskaitė į ieškovo atsakovui mokėtiną baudų už ne laiku atliktus darbus 18 900 Lt sumą. Pasak atsakovo, atlikus įskaitymą, ne jis skolingas ieškovui, bet ieškovas dar turėtų sumokėti jam 368,36 Lt.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis yra teisėtas. Kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymą; tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009, kt.). Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; kt.). Reikalavimas dėl įskaitymo neteisėtumo gali būti pareikštas ir nagrinėjamas kartu su reikalavimu dėl prievolės įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2009).

30Vadovaudamasis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas kvestionuoja atsakovo nurodytą įskaitymą, teigdamas, jog nebuvo įstatymo reikalaujamų būtinų sąlygų įskaitymui atlikti, todėl jis yra niekinis ir negaliojantis, teismas analizuoja, ar atsakovas teisėtai ir pagrįstai remiasi prievolės atsiskaityti su ieškovu pasibaigimu dėl įskaitymo (CK 6.130, 6.131 straipsniai), taip pat ar byloje nenustatyta aplinkybių, kurioms esant įskaitymas draudžiamas (CK 6.134 straipsnis).

31Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį grindžia tuo, kad, vykdydamas tiek 2012-06-06 statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/06 (vadinamoji Ambertono sutartis), tiek 2012-06-12 statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/12 (vadinamoji Graičiūno sutartis), ieškovas pažeidė darbų atlikimo terminus, todėl jam buvo apskaičiuotos baudos, kurios pagal Sutarčių nuostatas išieškomos ne ginčo tvarka.

32Ginčo šalių sudarytose Sutartyse nustatyta, kad, Subrangovui laiku nepabaigus visų objekto darbų bei nepašalinus laiku darbų priėmimo-perdavimo metu ir garantiniu laikotarpiu nustatytų trūkumų, Subrangovas moka 200 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, o vėluodamas daugiau kaip dešimt dienų – 500 Lt baudą už kiekvieną uždelstą dieną; baudos išieškomos ne ginčo tvarka, išskaitant iš apmokėjimui pateiktų atliktų darbų aktų (Sutarčių 11 straipsnio 2, 8 dalys).

33Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad, ieškovui atlikus darbus pagal 2012-06-06 statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/06 (Ambertono sutartis), darbai buvo atsakovo priimti ir už juos atsiskaityta 2012-07-05, 2012-07-11, nenurodant darbų trūkumų ar darbų atlikimo terminų pažeidimo. Ieškovui atlikus darbus pagal 2012-06-12 Statybos subrangos sutartį Nr. 12/06/12 (Graičiūno sutartis), atsakovas darbus priėmė, įvykdytų darbų priėmimo aktuose nėra įrašų apie darbų trūkumus ar pažeistus darbų atlikimo terminus (b. l. 18-19). Pagal šią sutartį atliktų darbų kainos dalį – 13 934,67 Lt – ieškovui atsakovas sumokėjo 2012-09-07.

34Pažymėtina, kad apie pažeistus atliktų darbų terminus pagal abi sutartis atsakovas ieškovui pirmą kartą nurodė tik 2012-10-29 pranešime (b. l. 58).

35Visų pirma, pažymėtina tai, kad atsakovo nurodytos dvi sutartys yra atskiros ir savarankiškos, todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, jog baudos už pažeistą darbų pagal Ambertono sutartį atlikimo terminą gali būti išieškomos iš ieškovo pateiktų apmokėti sąskaitų už pagal Graičiūno sutartį atliktus darbus. Antra, tuo atveju, jeigu subrangovas iš tiesų pažeidžia darbų atlikimo terminą, tai baudos už termino pažeidimą taikymas yra rangovo teisė, bet ne pareiga. Rangovas dėl tam tikrų sutarties vykdymo aplinkybių gali nereikalauti iš subrangovo netesybų. Trečia, jeigu sutartinės prievolės įvykdymo terminas pažeistas ir rangovas visgi nusprendžia įgyvendinti teisę reikalauti netesybų, tai, vadovaujantis sutarties šalių bendradarbiavimo, sąžiningos verslo praktikos, taip pat bendraisiais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, jis turi nedelsdamas informuoti apie tai subrangovą, tiksliai nurodyti, kiek terminas pažeistas, kokio dydžio netesybos apskaičiuotos.

36Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, kad apie baudų taikymą pranešta vėliau, nes reikėjo laiko vėlavimo trukmei nustatyti. Akivaizdu, kad darbų atlikimo termino pažeidimo faktą ir trukmę galima nustatyti darbų perdavimo-priėmimo metu bei tai užfiksuoti, taip informuojant kitą sutarties šalį.

37Atsakovo atsikirtimų į ieškinį pagrindu nurodytus argumentus dėl baudų už darbų atlikimo terminų pažeidimą skaičiavimo teismas analizuoja atskirai pasisakydamas dėl kiekvienos sutarties, nes, minėta, tai savarankiškos sutartys, todėl prievolių pagal šias sutartis vykdymas vertintinas pagal kiekvienos iš šių sutarčių nuostatas ir jų vykdymo aplinkybes.

38Atsakovas nurodė, kad pagal Ambertono sutartį ieškovui apskaičiuota 1400 Lt bauda už 7 vėlavimo dienas.

39Teismas pažymi, kad iš abiejų ginčo šalių paaiškinimų nustatyta, jog už pagal Ambertono sutartį atliktus darbus su ieškovu atsakovas atsiskaitė visiškai 2012-07-05 bei 2012-07-11 (b. l. 163, 167-168) (CPK 186, 187 straipsniai). Byloje nėra įrodymų, kad nurodytų darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos metu atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl darbų atlikimo terminų pažeidimo. Apie poziciją, kad Ambertono sutartyje numatyti darbai atlikti pažeidus terminą ir kad dėl to ieškovui bus taikomos baudos, atsakovas ieškovą pirmą kartą informavo tik 2012-10-29 rašte, t. y. praėjus daugiau kaip trims mėnesiams po visiško atsiskaitymo už šiuos darbus. Akcentuotina tai, kad pagal Ambertono sutarties 11 straipsnio 8 dalį baudos išieškomos ne ginčo tvarka, išskaitant iš apmokėjimui pateiktų atliktų darbų aktų. Tokia sutarties nuostata teikia pagrindą daryti neabejotiną išvadą, kad teisę išieškoti ne ginčo tvarka baudas atsakovas galėjo įgyvendinti atsiskaitydamas su ieškovu būtent už pagal šią sutartį atliktus darbus. Tačiau, atsiskaitydamas pagal Ambertono sutartį, atsakovas nesirėmė terminų pažeidimu, nenurodė apie baudų skaičiavimą ir iš ieškovui mokėtinos sumos neiškaitė baudos, kuria remiasi nagrinėjamoje byloje, sumos.

40Atsakovo argumentai, kad išskaityti baudas pagal Ambertono sutartį jis turi teisę iš pagal Graičiūno sutartį apmokėjimui pateiktų sąskaitų, yra teisiškai nepagrįsti. Minėta, tai atskira, savarankiška sutartis. Atsakovo veiksmai, pareiškiant apie baudų pagal Ambertono sutartį skaičiavimą ir išieškojimą ne ginčo tvarka, praėjus daugiau kaip trims mėnesiams po darbų priėmimo ir visiško atsiskaitymo už juos, nurodant, kad bauda išskaitoma iš pagal kitą savarankišką sutartį mokėtinų sumų, neatitinka sutarties šalių bendradarbiavimo, sąžiningos verslo praktikos, taip pat civilinių teisinių santykių stabilumo, teisinio apibrėžtumo bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų.

41Nėra pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, kad teisę išieškoti baudas jis įgyvendino teisėtai, nepažeisdamas vienerių metų senaties termino (b. l. 140). Pažymėtina, kad CK 6.667 straipsnyje nurodytas vienerių metų ieškinio senaties terminas nustatytas reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų pareikšti, tuo tarpu nagrinėjamu atveju atsakovas remiasi ne atliktų darbų trūkumais, bet darbų atlikimo termino pažeidimu. Ieškovas taip pat rėmėsi CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintu šešių mėnesių ieškinio senaties terminu reikalavimams dėl netesybų išieškojimo. Pažymėtina, kad ieškinio senaties terminai nustatyti pažeistų teisių gynimui teisme. Nagrinėjamu atveju atsakovas savo teisę reikalauti baudos įgyvendino ne teismo tvarka. Ši teisė turėjo būti įgyvendinama laikantis tiek Sutarties nuostatų dėl baudų išieškojimo iš apmokėjimui pateiktų atliktų darbų aktų, tiek sutarties šalių bendradarbiavimo, sąžiningos verslo praktikos, taip pat bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų.

42Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2012-10-29 rašte atsakovas ieškovui nurodė, kad pagal Ambertono sutartį darbai turėjo būti atlikti iki 2012-06-11, o atlikti tik 2012-07-31, t. y. pavėlavus 50 dienų, todėl nurodė apskaičiavęs 25 000 Lt dydžio baudą (b. l. 58, 143). Tačiau, ieškovui pareiškus, kad jis nesutinka su bauda, nes darbai atlikti tinkamai ir laiku, atsakovas sumažino baudą 23 600 Lt suma, nurodydamas, kad reikalauja baudos tik už 7 dienas (b. l. 66, 148). Teismo posėdyje atsakovo atstovas negalėjo argumentuotai pagrįsti, dėl kokių priežasčių bauda buvo esmingai sumažinta nuo 50 iki 7 vėlavimo dienų, tik nurodė, kad buvo suklysta skaičiuojant (b. l. 165-166).

43Išdėstytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovo atsikirtimai, grindžiami 1400 Lt baudos pagal Alberto sutartį įskaitymu į ieškovo reikalaujamą sumokėti už darbus, atliktus pagal Graičiūno sutartį, yra teisiškai nepagrįsti, o atliktas įskaitymas – neteisėtas.

44Atsakovas nurodė, kad pagal Graičiūno sutartį ieškovui apskaičiuota 17 500 Lt bauda už 35 vėlavimo dienas. Pasak atsakovo, Sutarties 6 straipsnio 3 dalyje Subrangovas įsipareigojo atlikti darbus iki 2012-07-25, tuo tarpu darbai faktiškai atlikti tik 2012-08-30 (b. l. 140-141).

45Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo pozicija, nurodė, kad sutartyje sulygti darbai dėl 1000 kv. m faktiškai buvo atlikti 2012-07-19, t. y. anksčiau Sutartyje nurodyto 2012-07-25 termino, tačiau atsakovas delsė priimti darbus, atliktų darbų aktą pasirašė tik 2012-07-31. Ieškovo teigimu, ginčo šalys žodžiu buvo susitarusios dėl papildomų darbų atlikimo, atlikus šiuos darbus atsakovui 2012-08-06 el. paštu buvo išsiųstas derinti atliktų darbų aktas, kuris pakartotinai siųstas 2012-08-23, o atsakovo pasirašytas tik 2012-09-13, nes atsakovas vis delsė priimti darbus (b. l. 139-140).

46Pagal prie Sutarties pridėtą lokalinę sąmatą šalys susitarė dėl 1000 kv. m sienų glaistymo ir dažymo darbų (b. l. 14-15). Sutarties 3 straipsnyje nurodyta, kad rangovas sumokės Subrangovui už faktiškai atliktus darbus pagal sutartimi sutartus vienetinius įkainius. Iš 2012-07-19 ieškovo surašyto ir 2012-07-31 atsakovo įmonės projektų vadovo patvirtinto įvykdytų darbų priėmimo akto matyti, kad ieškovas atliko daugiau negu buvo sutarta darbų (1236,67 kv. m), atsakovas šiuos darbus priėmė, aktą (b. l. 18). Iš 2012-09-13 įvykdytų darbų priėmimo akto matyti, kad ieškovas atliko ir perdavė atsakovui dar 253,98 kv. m darbų (b. l. 19). Nė viename iš nurodytų darbų priėmimo aktų nėra atsakovo įrašų nei dėl priimamų darbų trūkumų, nei dėl darbų atlikimo terminų pažeidimo.

47Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl 1236,67 kv. m įvykdytų darbų priėmimo aktas ieškovo surašytas 2012-07-19, tačiau atsakovas teigia, jog faktiškai darbai buvo perduoti 2012-07-31, kai aktą patvirtino projektų vadovas. Pažymėtina, kad pagal Sutarties 8 straipsnį, reglamentuojantį darbų perdavimą ir priėmimą, Rangovas (atsakovas), gavęs Subrangovo (ieškovo) raštišką pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba įvykdytą darbų etapą, privalo per 1 darbo dieną pradėti darbų priėmimą; darbų priėmimą organizuoja ir atlieka Rangovas, gavęs iš Subrangovo raštišką pranešimą apie darbų užbaigimą; Rangovas per 2 darbo dienas patikrina aktą F2 ir jį patvirtina arba, nustatęs, kad pateiktas aktas arba jame nurodyti darbai yra su bet kokiais trūkumais, netvirtina atliktų darbų akto ir pateikia Subrangovui savo pastabas. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, paneigiančių, kad ieškovas 2012-07-19 buvo faktiškai atlikęs darbus dėl 1236,67 kv. m ir pasirengęs juos perduoti atsakovui. Pagal pirmiau aptartas Sutarties nuostatas, atsakovas, gavęs ieškovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba įvykdytų darbų etapą, privalėjo pradėti darbų priėmimą per vieną darbo dieną; per 2 darbo dienas patikrinęs aktą F2, turėjo jį patvirtinti arba, nustatęs kad pateiktas aktas arabą jame nurodyti darbai yra su trūkumais, netvirtinti akto ir pateikti ieškovui savo pastabas.

48Byloje esančių įrodymų visumos analizė teikia pagrindą pripažinti pagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas delsė priimti ieškovo atliktus darbus. Tokią išvadą patvirtina ne tik ieškovo nurodytos aplinkybės dėl darbų, nurodytų 2012-07-19 ieškovo surašytame, o 2012-07-31 atsakovo projektų vadovo patvirtintame akte, taip pat 2012-09-13 akte, bet ir paties atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai bei paaiškinimai teismo posėdyje (b. l. 166).

49Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas faktiškai darbus baigė 2012-08-30, rėmėsi tuo, jog galutinis darbų aktas su objekto Graičiūno g. 26 generaliniu rangovu UAB „Merko statyba“ buvo pasirašytas 2012-08-30 (b. l. 140-141). Akivaizdu, kad atsakovo ir gen. rangovo UAB „Merko statyba“ galutinis atsiskaitymo aktas (b. l. 101) pagal jų sudarytą sutartį, nėra įrodymas, kada darbus faktiškai atliko ir perdavė atsakovui ieškovas. Kita vertus, nors atsakovas tvirtina, kad ieškovas darbus faktiškai atliko ir perdavė jam 2012-08-30, tačiau iš paties atsakovo pateikto teismui 2012-08-24 atliktų darbų akto, kuriuo UAB „Maxi Logistic“ perdavė atliktus darbus gen. rangovui UAB „Merko statyba“, matyti, jog darbai, tarp jų ir tie, kuriuos atliko ieškovas, perduoti gen. rangovui jau 2012-08-24 (b. l. 98-100). Be to, teismo posėdyje atsakovo atstovas patvirtino, kad darbai, kuriuos jis perdavė UAB „Merko statyba“ 2012-08-24, ieškovo faktiškai buvo atlikti, tik atsakovas dar nebuvo jų priėmęs (b. l. 141, 166). Vadinasi, atsakovas jau 2012-08-24 perdavė UAB „Merko statyba“ ieškovo atliktus darbus, prieš tai nepriėmęs jų iš ieškovo. Atsakovas nenurodė priežasčių, dėl kurių ieškovo atliktų darbų priėmimo teisinis įforminimas buvo atliekamas pavėluotai, nors, minėta, pagal Sutarties nuostatas atsakovas, gavęs ieškovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba įvykdytą darbų etapą, privalėjo per 1 darbo dieną pradėti darbų priėmimą. Kad atsakovas nesilaikė Sutarties 8 straipsnio nuostatų dėl ieškovo atliktų darbų priėmimo terminų ir tvarkos, akivaizdžiai patvirtina ir aplinkybė, jog dalies darbų priėmimas iš ieškovo įformintas tik 2013-09-13 aktu, nors generaliniam rangovui UAB „Merko statyba“ atsakovas darbus perdavė 2012-08-24, o 2012-08-30 jau buvo pasirašytas galutinis atsiskaitymo aktas (b. l. 98-100, 101). Atsakovas motyvuotai nepagrindė, dėl kokių priežasčių buvo delsiama priimti ieškovo atliktus darbus, kai nė viename iš darbų priėmimo aktų nėra įrašų dėl darbų trūkumų ar jų atlikimo terminų pažeidimo.

50Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš UAB „Merko statyba“, t. y. generalinio rangovo, su kuriuo atsakovas UAB „Maxi Logistic“, buvo sudaręs sutartį dėl pastato Graičiūno g. 26, rekonstravimo darbų, kuriai vykdyti atsakovas pasitelkė ieškovą, 2012-08-10 rašte nurodyta, kad rangovas UAB „Maxi Logistic“ laiku ir tinkamai atliko pasato rekonstravimo, vidaus apdailos darbus, be to, darbai baigti anksčiau sutarto termino (b. l. 20). Būtent vidaus apdailos darbams nurodytame objekte atlikti atsakovas buvo pasitelkęs ieškovą.

51Aptartų bylos duomenų analizė teikia pagrindą konstatuoti, kad atsakovas neįrodė atsikirtimų pagrindu nurodytų aplinkybių, jog ieškovas vėlavo atlikti Graičiūno sutartyje nurodytus darbus, todėl atsakovas turėjo teisėtą pagrindą apskaičiuoti jam baudą.

52Minėta, kad reikalauti netesybų už darbų atlikimo termino pažeidimą yra šalies teisė, bet ne pareiga. Atsakovas, priimdamas ieškovo atliktus darbus, nė viename iš darbų priėmimo aktų nenurodė, kad darbai atlikti pavėluotai ir kokia vėlavimo trukmė (b. l. 18-19). Be to, apie darbų atlikimo terminų pažeidimą ir apie ketinimą taikyti baudas atsakovas ieškovui nepranešė ir 2012-09-07, kai sumokėjo pagal šią sutartį atliktų darbų kainos dalį – 13 934,67 Lt.

53Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nagrinėjant bylą teismo posėdyje, atsakovo atstovas, prieštaraudamas ieškovo teiginiams dėl žodinių šalių susitarimų ir pareiškimų, akcentavo, jog visi šalių pareiškimai viena kitai turėjo būti daromi raštu. Tokios pačios taisyklės santykiuose su ieškovu turėjo laikytis ir pats atsakovas. Vadinasi, manydamas, kad ieškovas darbus atlieka pažeisdamas sutartyje sulygtus terminus, atsakovas turėjo raštu įspėti ieškovą dėl terminų pažeidimo. Apie terminų pažeidimą juolab turėjo būti pranešta ieškovui darbų priėmimo-pardavimo aktų pasirašymo metu, nes būtent toks rangovo elgesys atitiktų ne tik sutarties šalių bendradarbiavimo, bet ir sąžiningos verslo praktikos, teisinio apibrėžtumo, taip pat sąžiningumo, protingumo, teisingumo principų reikalavimus.

54Atsakovas teisingai nurodo, kad pagal Sutarties 11 straipsnio 8 punktą baudos išieškomos neginčo tvarka. Tačiau ši Sutarties nuostata, kaip ir visos kitos sutarties sąlygos, visų pirma, turi būti aiškinama sąžiningai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Aptariama Sutarties nuostata negali būti aiškinama taip, kad rangovas, praėjus gerokai laiko po darbų priėmimo, turi teisę pareikšti, jog subrangovo darbai atlikti pažeidžiant Sutartyje nustatytus terminus ir apskaičiuoti baudas, nors nei priimdamas darbus, nei atsiskaitymams už jų dalį, nesirėmė darbų atlikimo termino pažeidimu ir nenurodė taikysiąs baudas.

55Įstatymas įpareigoja sutarties šalis prievoles vykdyti tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiaujant vienai su kita (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis). Bendradarbiavimo pareiga įvirtinta ir ginčo šalių Sutarties 2 straipsnio 7 dalyje. Sutarties 4 straipsnio 5 dalyje Rangovas (atsakovas) įsipareigojo vykdyti darbų kontrolę ir priežiūrą, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą ir, aptikęs Sutarties vykdymo trūkumus ar pažeidimus, duoti Subrangovui vykdymo nurodymus.

56Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovas, pirmą kartą tik 2012-10-29 pranešdamas ieškovui apie pretenzijas dėl darbų atlikimo terminų ir ketinimą taikyti baudas, pažeidė bendradarbiavimo pareigą, taip pat sąžiningos verslo praktikos, teisinio apibrėžtumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų reikalavimus.

57Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; kt.).

58Nagrinėjamu atveju iš ginčo šalių susirašinėjimo, kurį pradėjo atsakovas 2012-10-29 rašte pareikšdamas apie ketinimą taikyti baudas dėl pažeistų darbų atlikimo terminų, matyti, kad buvo šalių ginčas dėl pagrindo taikyti baudas, ieškovas visiškai nesutiko su atsakovo pozicija, jog pažeisti darbų atlikimo terminai, o pats atsakovas keitė poziciją dėl vėlavimo trukmės.

59Tai yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovo reikalavimas ieškovui nebuvo aiškus ir apibrėžtas, šalys iš esmės nesutarė dėl šio reikalavimo galiojimo ir vykdytinumo, vadinasi, nebuvo CK 6.130 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų visumos atsakovo nurodytam įskaitymui atlikti. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad nebuvo įstatymo nustatytų sąlygų atsakovo prievolei sumokėti ieškovui už atliktus darbus pasibaigti įskaitymu.

60Be to, CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Ši norma taikoma tiems atvejams, kai kontrahentas įskaitymą atlieka esant iškeltai civilinei bylai teisme. Civilinė byla laikoma iškelta teisėjui rezoliucija išsprendus ieškinio priėmimo klausimą. Civilinės bylos iškėlimas atitinkamai reiškia, kad yra kilęs ginčas, kuris per reikalavimų įskaitymo institutą eliminuoja galimybę atlikti įskaitymą vienos prievolės šalies pareiškimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2011-01-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-7/2011; kt.).

61Nagrinėjamu atveju atsakovas 2012-10-29 raštu pranešė ieškovui, kad darbai pagal Graičiūnų ir Ambertono subrangos sutartis buvo atlikti ne laiku, todėl ieškovui apskaičiuotos baudos, kurios bus sudengtos su atsakovo ieškovui mokėtinomis už atliktus darbus sumomis (b. l. 58). Ieškovas 2012-11-05 rašte atsakovui nurodė, kad reikalavimai dėl baudų apmokėjimo yra nepagrįsti ir neteisėti, nes darbai pagal abi sutartis atlikti tinkamai ir laiku, darbų priėmimo aktuose nenurodyta trūkumų ar pastabų; pagal Ambertono sutartį darbų kaina sumokėta, pagal Graičiūno sutartį sumokėta kainos dalis (b. l. 60). Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo ieškovas 2012-11-13 padavė teismui ieškinį, kuris priimtas teisėjo rezoliucija 2012-11-16. Šio ieškinio pateikimas iš esmės reiškia, kad, kilus šalių ginčui dėl atsiskaitymo už ieškovo atliktus ir atsakovui perduotus darbus, ieškovas, visiškai nesutikdamas su atsakovo apskaičiuotomis baudomis, kreipėsi į teismą, siekdamas savo teisę gauti atlyginimą už atliktus darbus įgyvendinti teismo tvarka. Atsakovas, gavęs ieškovo 2012-11-05 atsisakymą sumokėti baudas, 2012-11-16 raštu pranešė ieškovui, kad 25 000 Lt bauda pagal 2012-06-06 sutartį mažinama 23 600 Lt, taip pat informavo, kad baudos yra sudengtos mokėtina suma ir po sudengimo ieškovas atsakovui yra skolingas 368,36 Lt (b. l. 66). Atsakovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą ieškovui jis pranešė 2012-11-16 raštu (b. l. 166).

62Aptarti duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovo pranešimas ieškovui apie atliktą įskaitymą, surašytas tą pačią dieną, kurią buvo iškelta byla teisme pagal ieškovo ieškinį, negali būti laikomas teisėtu ir galiojančiu, nes pažeidžia CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą imperatyvų draudimą įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme.

63Išdėstytų motyvų pagrindu teismui padarius išvadą, kad atsakovo nurodytas įskaitymas yra niekinis ir negaliojantis, pripažintina, kad atsakovo prievolė sumokėti ieškovui už atliktus darbus nėra pasibaigusi įskaitymu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą už atliktus darbus yra teisėtas ir pagrįstas.

64Dėl procesinių palūkanų

65Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 7,75 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 punktai, 2 straipsnio 3 dalis, 3 straipsnio 3 ir 4 dalys).

66Dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

67Atsakovas prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

68Pasak atsakovo, ieškovas, pareikšdamas ieškinį, piktnaudžiaudamas teise, nutylėjo esminę aplinkybę, t. y. kad jam apskaičiuotos baudos, kurios sudengtos ieškovo reikalaujama priteisti suma.

69Teismas atmeta tokius atsakovo argumentus kaip teisiškai nepagrįstus. Byloje nustatytos aplinkybės, susijusios su ginčo šalių susirašinėjimu iki bylos iškėlimo, patvirtina, kad ieškovas, visiškai nesutikdamas su atsakovo pareiškimu dėl baudų skaičiavimo, nusprendė savo teisę gauti atlyginimą už atliktus darbus įgyvendinti teismo tvarka. Ieškinį teismui ieškovas padavė 2012-11-13, tuo tarpu atsakovo raštas apie priešpriešinių reikalavimų įskaitymą surašytas 2012-11-16, t. y. jau po ieškinio padavimo. Ieškinyje ieškovas išdėstė aplinkybes, kuriomis grindžia pareikštą reikalavimą, tuo tarpu atsakovas, pareikšdamas prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, įgyvendino savo teisę nurodyti tas aplinkybes, dėl kurių jis nesutiko su ieškiniu. Nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovo pasirinktas teisių įgyvendinimo gynimo būdas pažeidė atsakovo teises ar suvaržė galimybes apsiginti nuo ieškinio.

70Atsakovo nuomone, kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis reikėtų vertinti tai, kad, teismui pasiūlius šalims pateikti naujų įrodymų savo reikalavimams ir atsikirtimams pagrįsti ir dėl to atidėjus bylos nagrinėjimą, ieškovas naujus įrodymus pateikė tik teismo posėdžio metu, nors turėjo pateikti iki posėdžio.

71Pažymėtina, kad, atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas nustatė atsakovui terminą konkrečiam rašytiniam įrodymui, t. y. Ambertono sutarčiai, kuria atsakovas grindė savo atsikirtimus į ieškinį, pateikti; kitų konkrečių įpareigojimų nei atsakovui, nei ieškovui nebuvo nustatytų; teismas tik pasiūlė šalims pateikti papildomų įrodymų, susijusių su atsakovo pareiškimu apie įskaitymą, jeigu šalys tokių įrodymų norėtų pateikti (b. l. 141). Dalis ieškovo teiktų papildomų įrodymų teismo nepriimta, priimtas tik vienas nedidelės apimties įrodymas (b. l. 157), su kuriuo atsakovui buvo leista susipažinti ir apsvarstyti atsikirtimo argumentus. Ieškovo pateikti rašytiniai paaiškinimai nėra nauji įrodymai. Be to, teismo posėdžio metu atsakovui buvo sudaryta galimybė perskaityti ieškovo rašytinius paaiškinimus, kurie buvo išdėstyti ir žodžiu teismo posėdyje. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ar atsakovo procesinių teisių pažeidimo.

72Teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, piktnaudžiavo šia procesine teise. Atsakovui pakankamai ilgą laiką delsiant sumokėti likusią skolos dalį, ieškovas turėjo pagrindo manyti, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, todėl, kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo, galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti turėjo pagrindą prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad, teismui iš dalies patenkinus ieškovo prašymą, laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos neviršijant reikalaujamos priteisti sumos, nurodant pirmiausia areštuoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tik tokio turto nesant – pinigines lėšas, kad nebūtų sutrikdyta atsakovo kasdienė veikla. Atsakovui, pasinaudojus teise apskųsti nutartį ir pateikus įrodymų, pagrindžiančių turtinę padėtį, laikinosios apsaugos priemonės panaikintos. Byloje nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai manyti, kad ieškovas piktnaudžiavo laikinųjų apsaugos priemonių institutu, nesąžiningai siekdamas suvaržyti atsakovo materialines ar procesines teises.

73Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad, nenustačius ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktų, nėra pagrindo skirti atsakovo prašomą baudą (CPK 95 straipsnis).

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Atsižvelgiant į teismo perskaičiuotą delspinigių sumą, patenkinta 99,85 proc. ieškovo reikalavimų. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimai iš esmės patenkinti, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus ieškovas turėjo 2000 Lt teisinės pagalbos išlaidų ir 287 Lt žyminio mokesčio išlaidų (b. l. 24, 26).

76Dėl ieškovo prašomų atlyginti advokato padėjėjo pagalbos išlaidų teismas sprendžia vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais, atsižvelgdamas į 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius atlygintinų išlaidų dydžius.

77Ieškovo atstovas parengė ieškinį, atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, atstovavo ieškovui teismo posėdžiuose. Atsižvelgdamas į šios konkrečios bylos sudėtingumą, galimas advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, rengiant procesinius dokumentus, ruošiantis teismo posėdžiams ir dalyvaujant juose, teismas sprendžia, kad ieškovo patirtos išlaidos už teisinę pagalbą – 2000 Lt – yra protingo dydžio ir pagrįstos, todėl turi būti atlygintos visiškai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis). Ieškovui taip pat atlygintinos turėtos žyminio mokesčio išlaidos – 287 Lt. Iš viso ieškovui atsakovas turėtų atlyginti 2287 Lt bylinėjimosi išlaidų.

78Kai ieškinys patenkintas, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas nepateikė teismui teisinių paslaugų teikimo sutarties, kurios pagrindu VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ teikė atsakovui teisinę pagalbą nagrinėjamoje byloje. Teismas, atidėdamas bylos nagrinėjimą, pažymėjo atsakovui, kad tokią sutartį reikia pateikti.

79Iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylos nagrinėjimo metu patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 26,60 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

80Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 268, 270, 307 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 8 dalimi, teismas

Nutarė

81pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-11-16 preliminarų sprendimą.

82Priteisti iš atsakovo UAB „MAXI logistic“ (juridinio asmens kodas 302677395) ieškovo UAB „Paslaugų kryptys“ (juridinio asmens kodas 300660803) naudai 19 083,58 Lt (devyniolika tūkstančių aštuoniasdešimt tris litus 58 ct) skolos ir delspinigių, 7,75 proc. dydžio metinės palūkanas už priteistą 19 083,58 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-11-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2287 Lt (du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni litai) bylinėjimosi išlaidų.

83Priteisti iš atsakovo UAB „MAXI logistic“ (juridinio asmens kodas 302677395) 26,60 Lt (dvidešimt šešis litus 60 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų į valstybės biudžetą (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaita Nr. kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

84Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. 2012-11-13 ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso... 3. Ieškovas nurodė, kad 2012-06-12 sudarė su atsakovu Statybos subrangos... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-11-16 preliminariu sprendimu... 5. 2012-12-12 atsakovas pateikė prieštaravimus dėl nurodyto preliminaraus... 6. Atsakovas nurodė, kad, visų pirma, ieškinys neteismingas Vilniaus miesto 3... 7. Atsakovas nurodė, kad 2012-10-29 pranešimu Nr. S-034 dėl skolos apmokėjimo... 8. Prieštaravimuose nurodyta, kad ieškovo reikalavimas priteisti 19 111, 38 Lt... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovai palaikė ieškinio reikalavimą priteisti... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovas nesutiko su ieškiniu, remdamasis tuo, kad... 11. Preliminarus sprendimas pakeistinas.... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas buvo sudarę dvi sutartis:... 13. Atsakovas 2012-10-29 pranešimu Nr. S-034 dėl skolos apmokėjimo ir įspėjimo... 14. Atsakydamas į šį atsakovo pranešimą, 2012-11-05 rašte ieškovas nurodė,... 15. Ieškovas 2012-11-13 kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas... 16. Teismas 2012-11-16 preliminariu sprendimu patenkino ieškovo ieškinį.... 17. Atsakovas 2012-11-16 raštu Nr. S-036 informavo ieškovą, kad 25 000 Lt bauda... 18. Dėl atsakovo pareigos sumokėti už ieškovo atliktus darbus... 19. 2012-06-12 Statybos subrangos sutartimi Nr. 12/06/12 (Graičiūno sutartis)... 20. Byloje yra 2012-07-19 įvykdytų darbų priėmimo aktas, pasirašytas atsakovo... 21. Vadovaujantis ginčo šalių Sutarties 3 straipsnio nuostatomis, atsakovas... 22. Pagal Sutarties 11 straipsnio 3 dalies nuostatas Rangovas (atsakovas), laiku... 23. Pažymėtina, kad pagal Sutarties nuostatas 0,05 proc. dydžio delspinigiai... 24. Pažymėtina, kad atsakovas turi pareigą mokėti delspinigius už pažeistą... 25. Byloje nėra ginčo dėl ieškovo atliktų darbų kiekio ir kokybės, atsakovas... 26. Aptartų argumentų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas turi sutartinę... 27. Dėl atsakovo nesutikinimo su ieškiniu, grindžiamo prievolės atsiskaityti... 28. Atsakovas iš esmės neginčija savo prievolės sumokėti ieškovui už... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad kai atsakovas teisme... 30. Vadovaudamasis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, atsižvelgdamas į... 31. Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį grindžia tuo, kad, vykdydamas tiek... 32. Ginčo šalių sudarytose Sutartyse nustatyta, kad, Subrangovui laiku... 33. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad, ieškovui atlikus darbus pagal... 34. Pažymėtina, kad apie pažeistus atliktų darbų terminus pagal abi sutartis... 35. Visų pirma, pažymėtina tai, kad atsakovo nurodytos dvi sutartys yra atskiros... 36. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, kad apie... 37. Atsakovo atsikirtimų į ieškinį pagrindu nurodytus argumentus dėl baudų... 38. Atsakovas nurodė, kad pagal Ambertono sutartį ieškovui apskaičiuota 1400 Lt... 39. Teismas pažymi, kad iš abiejų ginčo šalių paaiškinimų nustatyta, jog... 40. Atsakovo argumentai, kad išskaityti baudas pagal Ambertono sutartį jis turi... 41. Nėra pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, kad teisę išieškoti baudas jis... 42. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2012-10-29 rašte atsakovas ieškovui... 43. Išdėstytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovo atsikirtimai,... 44. Atsakovas nurodė, kad pagal Graičiūno sutartį ieškovui apskaičiuota 17... 45. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo pozicija, nurodė, kad sutartyje sulygti... 46. Pagal prie Sutarties pridėtą lokalinę sąmatą šalys susitarė dėl 1000... 47. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl 1236,67 kv. m įvykdytų darbų... 48. Byloje esančių įrodymų visumos analizė teikia pagrindą pripažinti... 49. Atsakovas, teigdamas, kad ieškovas faktiškai darbus baigė 2012-08-30,... 50. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš UAB „Merko statyba“, t. y.... 51. Aptartų bylos duomenų analizė teikia pagrindą konstatuoti, kad atsakovas... 52. Minėta, kad reikalauti netesybų už darbų atlikimo termino pažeidimą yra... 53. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nagrinėjant bylą teismo posėdyje,... 54. Atsakovas teisingai nurodo, kad pagal Sutarties 11 straipsnio 8 punktą baudos... 55. Įstatymas įpareigoja sutarties šalis prievoles vykdyti tinkamai ir... 56. Nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti pagrįstą... 57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.130 straipsnio... 58. Nagrinėjamu atveju iš ginčo šalių susirašinėjimo, kurį pradėjo... 59. Tai yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovo reikalavimas ieškovui nebuvo... 60. Be to, CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas įskaityti... 61. Nagrinėjamu atveju atsakovas 2012-10-29 raštu pranešė ieškovui, kad darbai... 62. Aptarti duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovo pranešimas... 63. Išdėstytų motyvų pagrindu teismui padarius išvadą, kad atsakovo nurodytas... 64. Dėl procesinių palūkanų ... 65. Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 7,75 procentų metinės palūkanos už... 66. Dėl atsakovo prašymo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą... 67. Atsakovas prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 68. Pasak atsakovo, ieškovas, pareikšdamas ieškinį, piktnaudžiaudamas teise,... 69. Teismas atmeta tokius atsakovo argumentus kaip teisiškai nepagrįstus. Byloje... 70. Atsakovo nuomone, kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis reikėtų... 71. Pažymėtina, kad, atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas nustatė atsakovui... 72. Teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, kad... 73. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad, nenustačius ieškovo... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 75. Atsižvelgiant į teismo perskaičiuotą delspinigių sumą, patenkinta 99,85... 76. Dėl ieškovo prašomų atlyginti advokato padėjėjo pagalbos išlaidų... 77. Ieškovo atstovas parengė ieškinį, atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus... 78. Kai ieškinys patenkintas, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos jam... 79. Iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylos nagrinėjimo metu patirtos... 80. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 268, 270,... 81. pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-11-16 preliminarų... 82. Priteisti iš atsakovo UAB „MAXI logistic“ (juridinio asmens kodas... 83. Priteisti iš atsakovo UAB „MAXI logistic“ (juridinio asmens kodas... 84. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...