Byla 2A-395-826/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Mariaus Dobrovolskio, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Jolantos Gailevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovų T. Š. ir N. Š. (N. Š.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų T. Š. ir N. Š. (N. Š.) ieškinį atsakovei R. V., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vameda“, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl 2000 Eur skolos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad kreipėsi į S. V., buvusį UAB „Vameda“ direktorių, mirusį 2015 m. kovo mėnesį, dėl laiptų gamybos ir montavimo darbų atlikimo. Pažymėjo, kad į S. V. kreipėsi kaip į fizinį asmenį. S. V. laiptų gamybos ir montavimo darbus įkainojo 3484,00 Eur suma. Teigė, kad derybos dėl laiptų gamybos ir montavimo darbų vyko UAB „Vameda“ patalpose. Nurodė, kad ieškovai sutiko su pasiūlyta suma ir S. V. perdavė 2000 Eur avansą. Pažymėjo, kad S. V. priėmus pinigus tarp ieškovų ir UAB „Vameda“ nebuvo sudaryta paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis, ieškovai negavo pinigų priėmimo kvito. S. V. apie 2000 Eur avanso gavimą pasirašė ant laiptų gamybos ir montavimo sąmatos, o pirkimo–pardavimo sutartį žadėjo sudaryti vėliau. S. V. mirus į ieškovų namus atvyko UAB „Vameda“ darbuotojai, kurie nurodė, kad duomenų apie priimtą 2000 Eur avansą UAB „Vameda“ buhalterijoje nėra, ir ieškovams pasiūlė iš naujo sumokėti visą kainą, susijusią su laiptų gamyba ir montavimo darbais. Mano, kad S. V. yra asmeniškai atsakingas dėl 2000 Eur avanso grąžinimo, o jam mirus jo teises ir pareigas perėmė jo įpėdinė atsakovė R. V..

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-09 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje visų pirma būtina nustatyti, ar S. V. veikė savo, ar juridinio asmens vardu. Iš UAB „Vameda“ 2015-02-20 uosinių laiptų gamybos ir montavimo sąmatos nustatyta, kad S. V. 2015-02-28 priėmė 2000 Eur avansą už uosinių laiptų gamybos ir montavimo darbus. Ieškovai nurodė, kad priėmus 2000 Eur avansą už uosinių laiptų gamybos ir montavimo darbus nebuvo išduotas pinigų priėmimo–perdavimo kvitas, byloje taip pat nėra duomenų apie kvito išdavimą. Tačiau UAB „Vameda“ 2015-02-20 uosinių laiptų gamybos ir montavimo sąmata patvirtina aplinkybę apie užstato priėmimą. Teismo posėdžio metu dabartinis UAB „Vameda“ direktorius patvirtino, kad bendrovės buhalterijoje ieškovų sumokėtas užstatas yra įskaitytas. Ieškovė pripažino, kad dėl laiptų gamybos ir montavimo darbų kreipėsi į S. V. kaip į UAB „Vameda“ direktorių, t. y. juridinio asmens organą, kuris turi veikti išimtinai bendrovės interesais. Dėl juridinio asmens organo veiksmų, jei jis veikė juridinio asmens interesais, atsako juridinis asmuo. Juridinio asmens valdymo organo pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, t. y. prievolę padarytą žalą kompensuoti juridiniam asmeniui, o ne kreditoriams, su kuriais juridinis asmuo sudarė sandorį. Ieškovams buvo pasiūlyta pakeisti atsakovą, tačiau ieškovai nesutiko su atsakovo pakeitimu. Teismas atmetė ieškovų argumentus, kad ieškinys R. V. pareikštas dėl to, kad ji yra S. V. įpėdinė, paveldėjusi turtą, į kurį įeina ir UAB „Vameda“, ir nurodė, kad R. V. paveldėjus UAB „Vameda“ akcijas ji tapo juridinio asmens dalyve. Juridinio asmens dalyvis nėra juridinio asmens organas ir neturi CK 2.87 str. nustatytų pareigų bendrovei, jam galioja tik draudimas piktnaudžiauti ribota atsakomybe pagal CK 2.50 str. 3 d. Juridinio asmens dalyvis nėra atsakingas už juridinio asmens prievoles. Apibendrinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog S. V. veikė išimtinai bendrovės interesais, todėl prievoliniai santykiai susiformavo tarp UAB „Vameda“ ir ieškovų, o atsakovė R. V. neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį.

4Ieškovai pateikė apeliacinį skundą, prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-09 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo išvada, jog prievoliniai santykiai susiklostė tarp ieškovų ir UAB „Vameda“, yra nepagrįsta byloje esančiais įrodymais. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovų sumokėtas avansas buvo įtrauktas į įmonės apskaitą. Trečiasis asmuo UAB „Vameda“ taip pat nepateikė tokių įrodymų. Ieškovai vedė derybas dėl sutarties sudarymo tik su S. V. ir pinigus sumokėjo jam asmeniškai, tačiau sutartis nebuvo sudaryta, dėl to ieškovai neturėjo pagrindo keisti atsakovo. Avanso perdavimo momentu nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nedalyvavo, todėl negali nurodyti jokių svarbių aplinkybių. Kadangi ieškovai sumokėjo pinigus ne sutarties su UAB „Vameda“ pagrindu, todėl perduoti 2000 Eur turi būti priteisti ieškovams iš paveldėto turto, t. y. iš atsakovės. Kadangi S. V. neišdavė ieškovams kvito, jis turi atsakyti už prisiimtas prievoles asmeniškai. Be to, darbų sąmatoje pasirašė S. V. asmeniškai, o ne kaip direktorius, ieškovų parašų sąmatoje nėra, o tai patvirtina faktą, kad pinigai buvo perduoti asmeniškai S. V.. Sąmata turėtų būti vertinama kaip paskolos raštelis. Taip pat nurodo, kad S. V. pinigus įgijo be teisėto pagrindo, nes sutartis nebuvo sudaryta, kvitas neišrašytas, taigi S. V. praturtėjo be pagrindo.

5Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

9Dėl naujų įrodymų pridėjimo

10CPK 314 str. reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. CPK 314 straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčui išspręsti. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis, ir šį įrodymą priimti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005).

112016 m. kovo 22 d., tai yra, tuo metu kai 2016 m. kovo 16 d. nutartimi procesinio sprendimo priėmimas buvo atidėtas 2016 m. balandžio 6 d. 14.00 val., iš buvusio UAB „Vameda“ direktoriaus T. D. buvo gautas UAB „Vameda“ apyvartos žiniaraštis, kuriame nurodyta, kad UAB „Vameda“ iš T. Š. 2015-02-20 gavo 2 000,00 Eur avansą.

12Atsižvelgiant į tai, kad nauji rašytiniai įrodymai buvo pateikti pavėluotai, jau teismui išėjus į sprendimo priėmimo kambarį, juos atsisakytina priimti, jie nevertintini ir grąžintini padavusiam asmeniui.

13Dėl apeliacinio skundo pagrįstumo.

14Byloje kilo ginčas dėl skolos priteisimo. Ieškovai prašo priteisti skolą iš skolininko paveldėtojos – atsakovės. Ieškovų teigimu, avansą už laiptus jie perdavė asmeniškai S. V., o ne jam, kaip UAB „Vameda“ direktoriui. S. V. mirus už jo skolas yra atsakingi įpėdiniai, paveldėję turtą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pinigai buvo perduoti įmonei už laiptų gamybą, o atsakovė nėra atsakinga už juridinio asmens prievoles. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, mano, kad teismas padarė išvadas, kurios nepagrįstos byloje esančiais duomenimis.

15Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnis). Reikšmingos bylai faktinės aplinkybės (įrodinėjimo dalykas) nustatomos įrodinėjimo priemonėmis, išvardytomis CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos teismo proceso metu, išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 straipsnis).

16Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vertindamas įrodymus pagal įstatymo reikalavimus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008). Įvertindamas įrodymus teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.). Įrodymų sąsajumas reiškia, kad informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių. Pažymėtina ir tai, kad nepalankus įrodymų vertinimas vienai iš šalių nėra pagrindas išvadai, kad teismas apskritai neteisingai įvertino įrodymus.

17Apeliantai nurodo, kad jie vedė derybas dėl sutarties sudarymo tik su S. V. ir pinigus sumokėjo jam asmeniškai, tačiau sutartis nebuvo sudaryta, dėl to ieškovai neturėjo pagrindo keisti atsakovo. Be to, darbų sąmatoje pasirašė S. V. asmeniškai, o ne kaip direktorius, ieškovų parašų sąmatoje nėra, o tai patvirtina faktą, kad pinigai buvo perduoti asmeniškai S. V.. Teisėjų kolegija atmeta šiuos skundo argumentus kaip nepagrįstus. Ieškovai ieškinyje buvo nurodę, jog kreipėsi į S. V., kaip į UAB „Vameda“ direktorių, dėl uosinių laiptų gamybos ir montavimo darbų atlikimo. Logiška, jog derybos dėl įmonės atliekamų darbų yra vedamos su įmonei atstovaujančiu asmeniu, šiuo atveju S. V., tačiau tai nereiškia, kad darbus atliks asmuo, su kuriuo deramasi tiesiogiai. Darbų sąmatą paruošė UAB „Vameda“, atstovaujama direktoriaus S. V. (b. l. 6), ši sąmata buvo pateikta ir ieškovams (joje nurodytas ieškovės vardas), sąmatą pasirašė direktorius S. V., o tai, kad ties įrašu „gautas avansas 2000 Eur“ nurodyta tik S. V. pavardė be jo pareigų įmonėje, nereiškia, kad jis avansą paėmė asmeniškai ar kad būtent jis asmeniškai bus atsakingas už darbų atlikimą. Tuo labiau kad darbus, dėl kurių tarėsi ieškovai, atlieka UAB „Vameda“, o byloje nėra duomenų, kad S. V. būtų asmeniškai vykdęs užsakymus, kurių sąmatas ruošė jo vadovaujama įmonė (CPK 185 straipsnis).

18Apeliantai teigia, kad S. V. neišdavė ieškovams kvito, dėl to jis turi atsakyti už prisiimtas prievoles asmeniškai, o jam mirus jo įpėdinė – atsakovė. Tuo labiau kad ieškovų sumokėtas avansas nebuvo įtrauktas į įmonės apskaitą. Šie skundo argumentai taip pat nepagrįsti. Visų pirma, pažymėtina tai, kad kvito neišdavimas nėra pagrindas juridinio asmens vardu prisiimtą prievolę vertinti kaip asmeninę jos direktoriaus prievolę (CK 2.81 straipsnio 1 dalis). Tuo labiau kad S. V. iš ieškovų paimtas 2000 Eur avansas buvo įtrauktas į įmonės apskaitą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi dabartinio UAB „Vameda“ direktoriaus paaiškinimais, jog avansas buvo įtrauktas į įmonės apskaitą. Aplinkybė, kad nebuvo rašytinių šiuos paaiškinimus pagrindžiančių įrodymų (pavyzdžiui, įmonės apskaitos dokumentų ir pan.), nėra pagrindas netikėti įmonės vadovo, kuris atsakingas už įmonės finansus, paaiškinimais.

19Teisėjų kolegija, pasinaudojusi įstatymo suteikta teise tokio pobūdžio bylose savo iniciatyva rinkti įrodymus (CPK 320 straipsnio 2 dalis), iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų surinko informaciją apie trečiojo asmens UAB „Vameda“ finansinę padėtį. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016-01-07 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-855-479/2016, UAB „Vameda“ iškelta bankroto byla. Į bankroto bylą buvo pateikti 2015-11-30 sudaryti tokie įmonės dokumentai: inventorizacijos aprašas, įmonės debitorių ir kreditorių sąrašai. Iš įmonės kreditorių sąrašo nustatyta, kad ieškovė T. Š. yra įtraukta į įmonės kreditorių sąrašą su 2000 Eur skola. Tokie duomenys tik patvirtina aplinkybę, jog ieškovų sumokėtas 2000 Eur avansas buvo perduotas įmonei ir įtrauktas į įmonės balansą, todėl galimai savo pažeistas teises ieškovai turi teisę ginti UAB „Vameda“ bankroto byloje reikšdami savo finansinius reikalavimus.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, susijusių su tuo, kad nebuvo sudaryta sutartis su UAB „Vameda“ ir dėl to prievolė tapo asmeninė, o ne įmonės, dėl nepagrįsto praturtėjimo bei sąmatos vertinimo kaip paskolos raštelio nebepasisako, nes šiuo atveju jie tampa teisiškai nereikšmingi. Pažymėtina ir tai, kad apeliaciniame skunde negali būti keliami nauji reikalavimai, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Šiuo atveju ieškovai pirmosios instancijos teisme neįrodinėjo nei nepagrįsto praturtėjimo sąlygų, nei paskolos santykių, dėl to negali šių aplinkybių įrodinėti apeliacinės instancijos teisme.

21Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs ir įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, visapusiškai ir nuodugniai ištyrė šalių pateiktus įrodymus ir juos tinkamai įvertino, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo, jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Atmetus ieškovų apeliacinį skundą, jų turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnis).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 320?331 straipsniais,

Nutarė

24Atsisakyti priimti 2016 m. kovo 22 d. T. D. pateiktus rašytinius įrodymus ir grąžinti juos padavusiam asmeniui.

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl 2000 Eur skolos,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-09 sprendimu ieškinį atmetė.... 4. Ieškovai pateikė apeliacinį skundą, prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 5. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 6. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 7. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 8. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 9. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 10. CPK 314 str. reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme... 11. 2016 m. kovo 22 d., tai yra, tuo metu kai 2016 m. kovo 16 d. nutartimi... 12. Atsižvelgiant į tai, kad nauji rašytiniai įrodymai buvo pateikti... 13. Dėl apeliacinio skundo pagrįstumo.... 14. Byloje kilo ginčas dėl skolos priteisimo. Ieškovai prašo priteisti skolą... 15. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje... 16. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją... 17. Apeliantai nurodo, kad jie vedė derybas dėl sutarties sudarymo tik su S. V.... 18. Apeliantai teigia, kad S. V. neišdavė ieškovams kvito, dėl to jis turi... 19. Teisėjų kolegija, pasinaudojusi įstatymo suteikta teise tokio pobūdžio... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija dėl kitų apeliacinio... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs ir įvertinęs bylos... 22. Atmetus ieškovų apeliacinį skundą, jų turėtos bylinėjimosi išlaidos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 320?331 straipsniais,... 24. Atsisakyti priimti 2016 m. kovo 22 d. T. D. pateiktus rašytinius įrodymus ir... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti...