Byla 2-6838-777/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei V. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 699,84 Lt mokėtinų įmokų, 619,05 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-06-30 ji su atsakove sudarė vartojimo kredito sutarties Nr( - ) finansavimo sandorį Nr.1, pagal kurį atsakovei suteikė 8771,68 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2011-12-20. Atsakovė prisiimtų įsipareigojimų grąžinti kreditą nevykdė. 2012-03-30 dienai atsakovės skola sudaro 699,84 Lt mokėtinų įmokų, 619,05 Lt delspinigių.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad pagal sudarytą kredito sutartį ieškovei 2009 metais sumokėjo iš viso 2244,84 Lt (turėjo sumokėti 2212,20 Lt),

42010 metais – 4557,42 Lt (turėjo sumokėti – 4424,52 Lt). 2010-02-20 sumokėjo du kartus po 200 Lt. Šias dvi įmokas patvirtinančius kvitus pateikė ieškovei, tačiau ši pripažino tik vieną įmoką.

52011 metais sumokėjo 4355 Lt (turėjo sumokėti 4424,42 Lt).

6Ieškovė 2012-08-10 paaiškinime nurodė, kad atsakovė 2011-01-22 buvo atvykusi į Klaipėdos skyrių, kur pateikė 2010-02-20 d. mokėjimo kvitus. Prašo atkreipti dėmesį, kad kvitų identiškas fiskalinis numeris – LR E00Y3063, kvitų spausdinimo laikas skiriasi trimis sekundėmis, todėl akivaizdu, kad tai vienas mokėjimas, todėl V. J. apsiriko teigdama, jog buvo padarytos dvi įmokos.

7Į 2012-10-02 teismo posėdį atsakovė, ieškovės atstovas neatvyko. Ieškovė išreiškė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Atsakovė apie neatvykimo į posėdį priežastis neinformavo, atidėti bylos nagrinėjimo neprašė. Byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant (CPK 246 str.).

8Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2010-02-20 spaudos kioske, esančiame Vingio g. 29, Klaipėdoje, atliko du mokėjimus po 200 Lt. Tarp mokėjimų galėjo praeiti apie penkiolika minučių - puse valandos laiko. Ieškovei šių mokėjimų nepripažinus, pastarosios prašymu pateikė mokėjimų kvitų kopijas bei originalus. Tačiau atlikti mokėjimai nebuvo užskaityti. Dėl šių aplinkybių atsirado vėlavimas ir skola, buvo skaičiuojami delspinigiai. Su kitais ieškovės pateiktoje lentelėje nurodytais mokėjimais sutinka. Visada mokėjo daugiau, nei reikėjo, su ieškove yra atsiskaičiusi.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad 2009-06-30 šalys sudarė vartojimo kredito sutarties Nr( - ) finansavimo sandorį Nr.1, pagal kurį atsakovei suteikė 8000 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2011-12-20, sandorio sudarymo mokestis – 771,68 Lt (b.l.6-7). Pagal

112012-04-12 Delspinigių skaičiavimo lentelę, atsakovei priskaičiuota 619,05 Lt delspinigių (b.l.8-9). Atsakovės pateikti mokėjimo kvitai patvirtina kredito grąžinimą dalimis (b.l.17-30).

122010-02-20 d. 12 val. 53 min. 41 s UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros, Vingio g. 29, Klaipėda, mokėjimo kvite Nr.347/110434 LR E00Y3063 nurodyta, kad sumokėta 200 Lt įmoka. 2010-02-20 d. 12 val. 53 min. 44 s UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros, Vingio g. 29, Klaipėda, mokėjimo kvite Nr. 347/110436 LR E00Y3063 nurodyta, kad sumokėta 200 Lt įmoka (b.l.48).

13Tarp šalių vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorio pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1-6.4 str., 6.870 str.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Ieškovė pagal nurodytą finansavimo sandorį atsakovės nurodymu sumokėjo jos skolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti už ją sumokėtą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovė nurodė, kad įmokas ieškovei mokėjo tinkamai. 2010-02-20 ji sumokėjo dvi įmokas po 200 Lt, tačiau ieškovei užskaičius tik vieną įmoką, susidarė skola ir buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovė su tokia atsakovės pozicija nesutinka, teigdama, kad buvo atliktas tik vienas mokėjimas. Šiai aplinkybei nustatyti buvo pateikti mokėjimo kvitai (b.l.48). Iš šių kvitų turinio nustatyta, kad 2010-02-20 12 val. 53 min. 41 s buvo atlikta finansinė operacija – UAB „General financing“ sumokėta 200 Lt dydžio piniginė įmoka. Siekiant nustatyti, ar pateiktas antras 2010-02-20 d. 12 val. 53 min. 44 s kvitas liudija atlikus antrą operaciją ar tai yra pirmajame kvite atliktą operaciją patvirtinantis dokumentas, buvo pateikta užklausa UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūrai, kuri 2012-10-02 raštu Nr.03-38-0336 atsakė, jog pateiktos nurodytų kvitų kopijos patvirtina įvykusią operaciją. Pagal čekyje nurodytą ID numerį buvo priimta 200 Lt įmoka UAB „General financing“ vardu. Atsižvelgiant į tai, kad pateikti kvitai atspausdinti tik trijų sekundžių intervalu (nors atsakovė nurodė mokėjimus atlikus 15-30 min. intervalu) jų fiskalinis numeris (LR E00Y3063) sutampa, darytina išvada, kad 2010-02-20 buvo atlikta tik viena finansinė operacija, kuria atsakovė sumokėjo 200 Lt ieškovei. Tą patvirtina ir UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra nurodytas raštas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo ieškovės prašomos skolos sumos mažinti 200 Lt. Likusios skolos dalies atsakovė neginčija. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl skolos iš atsakovės priteisimo pagal vartojimo kredito sutartį yra pagrįstas ir tenkintinas, jai iš atsakovės priteistina 699,84 Lt skolos (CK 6.63 str. l d. 2 p., 6.205 str.).

14Ieškovė prašo priteisti 619,05 Lt dydžio delspinigius. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės delspinigius yra tenkintinas iš dalies. Šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta standartinė vartojimo kreditavimo sutartis, atsakovė pagal CK 6.188 str. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis įvertintina taip pat remiantis CK 6.228 str. reikalavimais, t.y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą (CK 6.71 str. 1 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2003). Lietuvos A. T. suformuota praktika pripažįsta, kad net 0,2 procentų delspinigiai, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-721/2002, 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1125/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-316/2005 ir kt.). Teismas konstatuoja, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas klausimą, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr.3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr.3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008). Šiuo atveju, prašomos priteisti netesybos – 0,5 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro 182 procentus per metus - yra akivaizdžiai per didelės. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į bendrą kredito sumą, nesumokėtos skolos sumos (699,84 Lt) ir prašomų priteisti delspinigių santykį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos A. T. suformuota praktika, teismas, išanalizavęs kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Sprendžiant dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgtina į tai, kad atsakovė kreditą mokėjo dalimis ir tinkamai, skolos likutis, palyginus su bendra kredito suma yra nedidelis, skola susidarė dėl to, kad iš atsakovės įmokų buvo pirmiausia dengiami delspinigiai, įvertintinas ir atsakovės jau sumokėtų delspinigių dydis. Nesant duomenų apie ieškovės patirtų nuostolių dydį, į tai, kad ginčas byloje vis dėl to yra kilęs iš vartojimo sutarties, o atsakovė, kaip vartotojas, yra silpnesnioji sutarties šalis, nes laisva valia negalėjo pasirinkti sutarties sąlygų, konstatuotina, kad šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus atitiktų delspinigių sumažinimas iki 62 Lt. Ieškovei iš atsakovės priteistina 62 Lt delspinigių (CK 6.258 str., 1.5 str. 4 d.).

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

16Bylinėjimosi išlaidos ieškovei iš atsakovės priteistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, t.y. 29 Lt žyminio mokesčio (patenkinta 58 proc. reikalavimų) (CPK 93 str. l d.).

17Byloje nėra duomenų apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šis klausimas nespręstinas (CPK 98 str. 1 d.).

18Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3 Lt) nepriteistinos, nes neviršija 10 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies. Ieškovei UAB „General Financing“ iš atsakovės V. J. priteisti 699,84 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt devynis Lt 84 ct) skolos, 62 Lt (šešiasdešimt du Lt 00 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 761,84 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-04-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 29 Lt (dvidešimt devynis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 4. 2010 metais – 4557,42 Lt (turėjo sumokėti – 4424,52 Lt). 2010-02-20... 5. 2011 metais sumokėjo 4355 Lt (turėjo sumokėti 4424,42 Lt).... 6. Ieškovė 2012-08-10 paaiškinime nurodė, kad atsakovė 2011-01-22 buvo... 7. Į 2012-10-02 teismo posėdį atsakovė, ieškovės atstovas neatvyko.... 8. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė paaiškino, kad su ieškiniu... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad 2009-06-30 šalys sudarė vartojimo... 11. 2012-04-12 Delspinigių skaičiavimo lentelę, atsakovei priskaičiuota 619,05... 12. 2010-02-20 d. 12 val. 53 min. 41 s UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus... 13. Tarp šalių vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorio pagrindu... 14. Ieškovė prašo priteisti 619,05 Lt dydžio delspinigius. Ieškovės... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 16. Bylinėjimosi išlaidos ieškovei iš atsakovės priteistinos proporcingai... 17. Byloje nėra duomenų apie atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl... 18. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 20. ieškinį tenkinti iš dalies. Ieškovei UAB „General Financing“ iš... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...