Byla 2-56-669/2013
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo pirkimo-pardavimo sutartimi ir pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,

3dalyvaujant ieškovo D. V. atstovui advokatės S. B. padėjėjui S. J.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo D. V. ieškinį atsakovams E. V. ir J. V., tretysis asmuo D. S. ir Plungės rajono 2-ojo notarų biuras, dėl dovanojimo sutarties pripažinimo pirkimo-pardavimo sutartimi ir pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo, ir

Nustatė

5ieškovo atstovas, atstovaudamas ieškovą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti 2011 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartį, pagal kurią E. V. dovanojo 1/3 dalį 4,99 ha žemės sklypo, esančio Plungės r. sav., Šateikių sen., Godelių k., unikalus Nr. ( - ), J. V., žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi, perkelti ieškovui pirkėjo teises ir pareigas pagal 2011 m. vasario 11 d. žemės sklypo, esančio Plungės r. sav., Šateikių sen., Godelių k., unikalus Nr. ( - ), 1/3 dalies, priklausančios atsakovui, pirkimo-pardavimo sutartį.

6Ieškinyje nurodoma, kad 2008 m. gegužės mėnesio 15 d,. po P. V. mirties (( - )), ieškovas bei broliai E. V. ir D. S. paveldėjo po 1/3 dalį 0,06 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Plungės r. sav. Kaušėnų k., sodų bendrija „( - ). Ieškovas D. V. ir trečiasis asmuo D. S. pastarojo žemės sklypo nuosavybės teise turimas dalis pardavė atsakovui E. V. pagal 2008 m. birželio mėn. 16 d. žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį. Žemės sklypo dalis buvo parduota už 1168 litus, kuriuos E. V. sumokėjo D. V. ir D. S. lygiomis dalimis po 584 litus. Sutarties sudarymo metu žemės sklypo vidutinė rinkos vertė siekė 5.353,00 litus.

7Taip pat, po tėvo P. V. mirties broliai D. V., E. V. ir D. S. paveldėjo po 1/3 4.99 ha žemės sklypo, esančio Plungės r. sav. Šateikių sen. Godelių k., Unikalus Nr.: ( - ). Tarp šalių buvo sudarytas žodinis susitarimas, kad D. V. ir D. S. pardavus nuosavybės teise turimo žemės sklypo, esančias Sodų bendrijoje „( - )", dalis, pastarasis perleis savo dalį sklypo, esančio Godelių k. Tačiau E. V. savo pažado nevykdė.

8Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis nuolat gyvena ir dirba Airijoje, tik trumpam atvažiuoja į Lietuvą atostogauti. Atvykęs į Lietuvą ir, 2012 m. rugsėjo 05 d. gavęs išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, sužinojo, kad atsakovas E. V., 2011 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartimi padovanojo savo nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį atsakovui J. V..

9Ieškovo nuomone, atsakovas E. V. neturėjo motyvo dovanoti nurodytos žemės sklypo dalies visiškai svetimam žmogui J. V.. Ieškovas ir tretysis asmuo norėjo pirkti E. V. turimą žemės sklypo dalį. Savo ruožtu atsakovas J. V. yra ūkininkas, kuris buvo suinteresuotas įsigyti žemės ūkio paskirties sklypo dalį.

10Ieškovas mano, kad 2011 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartis, kuria E. V. dovanojo 1/3 dalį 4.99 ha žemės sklypo, esančio Plungės r. sav. Šateikių sen. Godelių k., Unikalus Nr.: ( - ), J. V. yra apsimestine sutartis, dengianti tikrąjį pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tam, kad išvengti iš pirkimo-pardavimo sutarties išplaukiančių teisinių padarinių. Ieškovas mano, kad kadangi už dovaną buvo atsilyginta, todėl sutartis turėtų būti kvalifikuota kaip apsimestinis sandoris, ir taikytinos tokį sandorį reglamentuojančios taisyklės. Ieškovas mano, jog atsakovas E. V. jam nuosavybės teise priklausiusią žemės sklypo dalį pardavė už 2433,33 Lt. Šią sumą sudaro 1/3 dalis žemės sklypo vidutinės rinkos vertės, nurodytos 2012-09-05 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše.

11Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė visa apimtimi.

12Atsiliepimu į ieškinį, atsakovas E. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (b.l.27-54).

13Atsiliepime nurodė, kad 1/3 jam nuosavybės teise priklausančią dalį iš 4.99 ha žemės sklypo, esančio Plungės r. sav. Šateikių sen. Godelių k., padovanojo J. V., nes turėtas ir padovanotas žemės sklypas buvo per toli nuo jo gyvenamosios vietos ir prižiūrėti jį jam buvo per brangu. Žemę dovanojo senam tėvo draugui J. V., kuris daug metų nuomavosi visą žemės sklypą. Nurodo norėjęs, kad žemėje būtų ūkininkaujama bei, kad ji nebūtų ieškovo pasipelnimo šaltiniu, nes ieškovas be jo ir D. S. žinios už viso žemės sklypo nuomą vienas pats imdavo nuompinigius.

14Teisminio nagrinėjimo metu savo poziciją palaikė ir ieškinį prašė atmesti.

15Atsakovas J. V. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad už dovanotą žemę pinigų nemokėjo ir tai yra tik ieškovo prasįmanymai (b.l. 24-26).

16Teisminio nagrinėjimo metu atsakovas J. V. palaikė savo nuomonę dėl ieškinio nepagrįstumo ir papildomai paaiškino, kad jis su E. V. yra draugai. Anksčiau draugavo ir jų tėvai. Pripažino, kad E. V. prieš 5-6 metus buvo paskolinęs pinigų, bet iki dovanojant žemę, pinigai prieš 2-3 metus buvo grąžinti, todėl žemė dovanota ne už skolas ar panašiai.

17Tretysis asmuo D. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko ir siūlė teismui ieškinį tenkinti (b.l. 66), į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 65).

18Tretysis asmuo Plungės rajono 2-ojo notarų biuras atsiliepimu į ieškinį siūlė teismui ieškinį atmesti ir nurodė, kad notaras, tvirtindamas šalių valia išreikštą sandorį, vadovaujasi LR Notariato įstatymo 31 str., 46 str., ir įsitikina šalių veiksnumu, nustato jų asmens tapatybes bei duomenis ar šalims priklauso nuosavybės teisės į daiktą, dėl kurio sudaromas sandoris. Dovanojantysis niekam neprivalo nuroyti dovanojimo motyvų, taip pat ir notarui, tvirtinančiam sandorį. Turtas dovanojamas savo nuožiūra, kas ir buvo atlikta nagrinėtinu atveju. Apie dovanojamo turto kainą kalbos nebuvo, sandorio sudarymo metu pinigai nebuvo mokami, todėl dovanojimo sutartį laikyti apsimestine ir pripažinti pirkimo-pardavimo sutartimi nėra pagrindo ( b.l. 75-76).

19Trečiojo asmens Plungės rajono 2-ojo notarų biuro atstovas į teismą neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 80-81).

20Ieškinys atmestinas.

21Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės

22Po 2006 m. spalio 21 d. P. V. mirties (b.l. 53), 2008 m. gegužės mėnesio 15 d. D. V., E. V. ir D. S. paveldėjo po 1/3 dalį 0,06 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Plungės r. sav. Kaušėnų k., sodų bendrija „( - )" 29 sk., bei paveldėjo po 1/3 4.99 ha žemės sklypo, esančio Plungės r. sav. Šateikių sen. Godelių k., Unikalus Nr.: ( - ) (b.l. 6-7, 36).

23E. V., 2011 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartimi padovanojo savo nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį atsakovui J. V. (b.l. 47).

24Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu.

25Ieškovo atstovas prašė pripažinti apsimestiniu atsakovų E. V. ir J. V. sudarytą dovanojimo sandorį, nustatyti, kad iš tikrųjų buvo sudarytas pirkimo–pardavimo sandoris, ir perkelti jam pirkėjo teises ir pareigas.

26CK 1.87 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu apsimestiniu sandoriu yra pažeistos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesai, šie asmenys, gindami savo teises, gali panaudoti apsimetimo faktą prieš apsimestinio sandorio šalis.

27Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad sandoris yra asmens vidinės valios išorinė išraiška. Dėl to tam, kad galiotų tam tikras sandoris, jį sudariusių asmenų valia, išreikšta išorine išraiškos forma, turi atitikti jų vidinę valią. Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo pridengiamas kitas sandoris, kurio teisinių padarinių iš tikrųjų siekė sandorio šalys. Apsimestinis sandoris yra niekinis ir negalioja dėl esminio sandorio elemento – šalių valios – ydingumo, nes apsimestiniame sandoryje išreikštoji valia neatitinka tikrųjų šalių ketinimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M., J. S., S. S. v. G. S., A. N., bylos Nr. 3K-7-288/2009; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. M. v. R. M., G. M., bylos Nr. 3K-3-491/2009; kt.). Sprendžiant, ar sandoris yra apsimestinis, būtina nustatyti, kokia buvo tikroji ginčijamą sandorį sudariusių šalių valia.

28Nagrinėjamoje byloje ieškovo atstovas prašė pripažinti apsimestine dovanojimo sutartį. Dovanojimo sutartis yra neatlygintinė sutartis, pagal kurią viena jos šalis (dovanotojas) perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotojam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui (CK 6.465 straipsnio 1 dalis). Akivaizdu, kad pagrindinis ir būtinas šios sutarties požymis yra jos neatlygintinumas. CK 6.466 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartis nelaikoma dovanojimo sutartimi, jeigu jos šalys viena kitai perduoda tam tikrą turtą arba turtines teises ar priešpriešines prievoles. Taigi sudaryta sutartis gali būti pripažinta dovanojimo sutartimi tik esant būtinai sąlygai – jos neatlygintinumui, t. y. sutarties šaliai, kuriai dovanojamas turtas ar turtinės teisės, neatsiranda priešpriešinės prievolės dovanotojui. Nustačius, kad iš tikrųjų šalys buvo susitarusios taip, jog už dovaną bus atsilyginta, sutartis kvalifikuotina kaip apsimestinis sandoris, ir, jeigu tikrasis (pridengtasis) susitarimas atitinka įstatymus, taikytinos tokį sandorį reglamentuojančios taisyklės. Minėta, kad sudarytai sutarčiai kvalifikuoti kaip dovanojimo sutarčiai būtina nustatyti, jog tikroji šalių valia buvo perduoti ir atitinkamai priimti turtą ar turtinę teisę neatlygintinai. Šiuo atveju nesvarbu, kokiais motyvais remdamasis dovanotojas suteikia dovaną kitai šaliai, svarbu, kad jo valia buvo perduoti turtą nereikalaujant, kad apdovanotasis pateiktų turtinio pobūdžio patenkinimą. Kita vertus, vertinant, ar tikroji sandorio šalies valia buvo būtent neatlygintinai suteikti turtą ar turtinę teisę, svarbu nustatyti dovanojimo motyvus, nes dovanojimo veiksmas, kaip ir bet kuris teisinis veiksmas, paprastai yra motyvuotas, taigi aplinkybės, atskleidžiančios dovanos suteikimo motyvus, gali būti įrodomieji faktai dovanojimo sutartį sudariusios šalies tikrajai valiai patvirtinti. Dovanojama gali būti siekiant padėkoti ar padėti ir pan., be to, paprastai dovanojimo sutartys sudaromos artimų žmonių. Nenustačius jokių dovanojimo priežasčių (motyvų), gali kilti pagrįstų abejonių dėl dovanojimo sutartį sudariusios šalies tikrosios valios turinio.

29Dėl įrodymų vertinimo taisyklių aiškinimo ir taikymo

30CPK 185 straipsnyje nurodyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir, kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas pabrėžia, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š.; bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. I. G. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-588/2009; kt.).

31Vadovaujantis įrodinėjimo naštos (lot. – onus probandi) paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (lot. – ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011). Vertinant įrodymų visetą, darytina išvada, kad ieškovas ieškinio neįrodė.

32Nagrinėjamoje byloje ieškovas nepateikė įrodymų apie ginčijamos dovanojimo sutarties sudarymo aplinkybes. Atsakovo E. V. argumentus, kad savo žemės dalį jis padovanojo savo tėvo ir savo paties pažįstamam J. V. dėl to, kad pačiam ją prižiūrėti yra sunku dėl atstumo, o pastarasis ilgą laiką visą žemės sklypą nuomodavosi, ieškovas niekuo nepaneigė. Atsakovo argumentai, kad jo apsisprendimą padovanoti žemę pažįstamam J. V. įtakojo ir tai, kad ieškovas imdamas už žemės nuomą pinigus, jų nesidalino su broliais, todėl nutarė tokiu būdu nutraukti pastarojo pasipelnimo šaltinį, yra visai logiški ir įtikinantys. Šalys pripažįsta, kad dovanotosios žemės vertė siekia 5000 Lt, todėl vien tik toks argumentas, kad dovanojimo sutartimi siekta išvengti pirkimo- pardavimo teisinių padarinių nėra pagrįstas įrodymas.

33Byloje duomenų, kad E. V. būtų ieškojęs žemės pirkėjų, kad vieno iš atsakovo sąskaita padidėjo, kito sumažėjo atitinkama suma ginčijamos sutarties laikotarpiu, nes ūkininkaujančiam asmeniui tikslinga parodyti turimas išlaidas bei duomenų, kad J. V. siektų supirkti kitų to paties žemės sklypo dalis iš visų kitų bendraturčių, nepateikta.

34LR CPK 80 str. 1d. 3p. nustatyta, kad ginčuose dėl sutarčių modifikavimo turi būti sumokamas 500 Lt dydžio žyminis mokestis. Ieškovas paduodamas ieškinį sumokėjo 71 Lt žyminio mokesčio (b.l. 11). Teismui ieškinio netenkinus, 429 Lt nesumokėto žyminio mokesčio, valstybei priteistina iš ieškovo.

35Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 149 str.).

36Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

37ieškinį atmesti.

38Priteisti iš D. V., a.k. ( - ) 429 Lt žyminio mokesčio valstybei.

39Priteistas žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

40Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2012-10-08 Plungės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones J. V., a.k( - ) gyv. Stirbaičių k., Plungės r., 1/3 dalies iš 4,99 ha žemės sklypo, esančio Plungės r. sav., Šateikių sen., Godelių k., unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise valdomam sklypui.

41Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Plungės rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,... 3. dalyvaujant ieškovo D. V. atstovui advokatės S. B. padėjėjui S. J.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo D. V.... 5. ieškovo atstovas, atstovaudamas ieškovą, kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Ieškinyje nurodoma, kad 2008 m. gegužės mėnesio 15 d,. po P. V. mirties ((... 7. Taip pat, po tėvo P. V. mirties broliai D. V., E. V. ir D. S. paveldėjo po... 8. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis nuolat gyvena ir dirba Airijoje, tik... 9. Ieškovo nuomone, atsakovas E. V. neturėjo motyvo dovanoti nurodytos žemės... 10. Ieškovas mano, kad 2011 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartis, kuria E. V.... 11. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė visa apimtimi.... 12. Atsiliepimu į ieškinį, atsakovas E. V. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 13. Atsiliepime nurodė, kad 1/3 jam nuosavybės teise priklausančią dalį iš... 14. Teisminio nagrinėjimo metu savo poziciją palaikė ir ieškinį prašė... 15. Atsakovas J. V. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 16. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovas J. V. palaikė savo nuomonę dėl... 17. Tretysis asmuo D. S. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutiko ir siūlė... 18. Tretysis asmuo Plungės rajono 2-ojo notarų biuras atsiliepimu į ieškinį... 19. Trečiojo asmens Plungės rajono 2-ojo notarų biuro atstovas į teismą... 20. Ieškinys atmestinas.... 21. Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės... 22. Po 2006 m. spalio 21 d. P. V. mirties (b.l. 53), 2008 m. gegužės mėnesio 15... 23. E. V., 2011 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartimi padovanojo savo nuosavybės... 24. Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu.... 25. Ieškovo atstovas prašė pripažinti apsimestiniu atsakovų E. V. ir J. V.... 26. CK 1.87 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu sandoris sudarytas kitam... 27. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad sandoris yra asmens... 28. Nagrinėjamoje byloje ieškovo atstovas prašė pripažinti apsimestine... 29. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių aiškinimo ir taikymo... 30. CPK 185 straipsnyje nurodyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 31. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos (lot. – onus probandi) paskirstymo... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nepateikė įrodymų apie ginčijamos... 33. Byloje duomenų, kad E. V. būtų ieškojęs žemės pirkėjų, kad vieno iš... 34. LR CPK 80 str. 1d. 3p. nustatyta, kad ginčuose dėl sutarčių modifikavimo... 35. Teismo sprendimui įsiteisėjus, naikintinos laikinosios apsaugos priemonės... 36. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 37. ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš D. V., a.k. ( - ) 429 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 39. Priteistas žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos... 40. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2012-10-08 Plungės rajono... 41. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo galima apskųsti Klaipėdos...