Byla B2-2125-273/2015
Dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuotieji asmenys Nordea Bank Finland PLC, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland AB Lietuvos skyrių, Swedbank, AB, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Ladavas“, VSDFV Kauno skyrius, UAB „Baltic Vega“

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo kreditoriaus R. N. skundą dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuotieji asmenys Nordea Bank Finland PLC, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank Finland AB Lietuvos skyrių, Swedbank, AB, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Ladavas“, VSDFV Kauno skyrius, UAB „Baltic Vega“,

Nustatė

2Pareiškėjas kreditorius R. N. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta vykdyti A. I. turto pardavimą pagal A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 4 patvirtintą turto pardavimo tvarką ir kainas. Pareiškėjo nuomone, 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas ir naikintinas, kadangi prieštarauja imperatyviai CK 1.5 straipsnio normai, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų turinio. Nurodė, kad pareiškėjas yra užvedęs bylą (Nr. 2-1865-273/2015) dėl suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC finansinio reikalavimo sumažinimo A. I. individualios įmonės bankroto byloje. Pardavus įmonės turtą, bus patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, įskaitant ir prašomo kreditoriaus finansinis reikalavimas. Pareiškėjo nuomone, suinteresuotas asmuo, kurio balsais buvo priimtas skundžiamas nutarimas, pasinaudojo bankroto procedūrą reglamentuojančių teisės normų teikiamomis galimybėmis praturtėti iki ginčo civilinėje byloje Nr. 2-1865-273/2015 išsprendimo.

3Atsiliepime į pareiškėjo skundą bankrutavusios A. I. IĮ administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas laikantis bankroto įstatymo nuostatų, nutarimas nesukels jokių pasekmių, nes juo nebuvo pakeista 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka ir kaina. Net ir tenkinus pareiškėjo skundą, administratorius vykdys 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, todėl ginčijamas nutarimas apskritai negali būti ginčo dalyku.

4Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC prašė atmesti pareiškėjo skundą. Atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodė tokius argumentus:

51) ginčijamas nutarimas buvo priimtas laikantis imperatyvių ĮBĮ reikalavimų ir atitinka ne tik banko, bet ir kitų įmonės kreditorių interesus;

62) pareiškėjas reikšdamas skundą piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia vilkinti bankroto procedūras. Pareiškėjas nesutikimo su skundžiamu nutarimu neišreiškė balsuojant, iš viso nedalyvavo kreditorių susirinkime;

73) ginčijamas nutarimas atitinka tiek įmonės, tiek jos kreditorių interesus, o jo panaikinimas prieštarautų bankroto proceso pamatiniams principams. Įmonė jau pustrečių metų yra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau jos turtas iki šiol nėra realizuotas ir kreditorių reikalavimai nepradėti tenkinti;

84) ginčijamo nutarimo teisėtumą ir privalomumą patvirtina įsiteisėję teismų sprendimai. 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta įmonės turto pardavimo tvarka, pareiškėjas buvo apskundęs. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1611-273/2014,tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1175/2014 pareiškėjo skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegija 2014 m. spalio 2 d. nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atsisakė priimti. 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas ir privalomas vykdyti;

95) banko 4 268 56,96 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas yra trečios eilės ir būtų tenkinamas kartu su kitų trečios eilės kreditorių reikalavimais, kas paneigia pareiškėjo teiginius, kad skundžiamas nutarimas yra naudingas išimtinai tik bankui, kaip neva leidžiantis nepagrįstai pasitenkinti savo reikalavimą. Net ir pavykus parduoti įmonės turtą, nepavyktų patenkinti įkeisto turto kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimo;

106) ginčijamo nutarimo tariamą atitikimą išimtinai tik banko interesams paneigia ir tai, kad tikrasis 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo iniciatorius buvo įkaito turėtojas „Swedbank“, AB;

117) Ginčijamo nutarimo tariamo neteisėtumo neįrodo ir ta aplinkybė, kad šiuo metu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama pareiškėjo ieškinio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. 2-1865-273/2015. Banko 4 268 456,96 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-1220-273/2014), kuri buvo palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi (c. b. Nr. 2-703/2014). Banko reikalavimas nėra nuginčytas ir bankas turi teisę į patvirtinto savo kreditorinio reikalavimo patenkinimą.

12Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB prašė skundą atmesti, nurodė, kad sutinka su Nordea Bank Finland PLC atsiliepime išdėstytais argumentais.

13Kiti suinteresuotieji asmenys atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

14Skundas netenkintinas.

15Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir kreditorių susirinkimo priimamų sprendimų atitikties imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) ir kitų teisės aktų nuostatoms patikrinimą (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Teismui įgyvendinant šiuos savo įgaliojimus, t. y. nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Nors nurodytų procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012), nes nutarimų naikinimas vien tik dėl formalių priežasčių būtų nesuderinamas su bankroto proceso tikslais, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų esme. Padarytų procedūrinių pažeidimų pobūdis yra fakto klausimas, nustatinėjamas individualiai atskiroje byloje.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 10 d. vykusiame bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“ 4 508 995,44 Eur arba 95,971 % visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos balsais buvo priimtas nutarimas vykdyti A. I. turto pardavimą pagal bankrutavusios A. I. IĮ kreditorių 2014 m. sausio 28 d. susirinkimo protokolu Nr. 4 patvirtintą turto pardavimo tvarką ir kainas (b. l. 30). 2015 m. birželio 10 d. vykusiame kreditorių susirinkime raštu balsavo šie kreditoriai: Swedbank“, AB (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 238 679,40 Eur (5,071 %)), VSDFV Kauno skyrius Kauno skyrius (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 552,63 Eur (0,012 %)), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 74,44 Eur (0,002 %), Nordea Bank Finland PLC (teismo patvirtinto reikalavimo dydis 4 269 688,97 Eur (90,710 %) (b. l. 30-31). Pareiškėjas R. N., kurio teismo patvirtinto reikalavimo dydis 12 625,01 Eur (0,268 %) 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime nedalyvavo ir dėl skundžiamo nutarimo nebalsavo. Bankrutavusios A. I. IĮ 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu nutarė „patvirtinti tokią A. I. turto pardavimo tvarką ir kainas: 1. A. I. nuosavybės teise priklausantį turtą, įkeistą kreditoriui „Swedbank“, AB, esantį adresu Kauno m. sav., Kauno m., Žaibo g. 6 (žemės sklypą, unikalus Nr. 1901-0022-0031; pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1998-8015-8014; pastatą - ūkinį pastatą, unikalus Nr. 1998-8015-8028; pastatą - garažą, unikalus Nr. 1998-8015-8030; kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, unikalus Nr. 1998-8015-8041) ir A. I. priklausantį kitą turtą (sofa, 1 vnt., foteliai, 2 vnt., suskystintų dujų rezervuarų įrenginys 1 vnt.) (toliau - turtas) pardavinėti viename komplekse kaip vieną turtinį vienetą iš varžytinių. 2. Patvirtinti tokias pradines turto pardavimo kainas: 2.1. Pirmosioms varžytinėms - 525 000,00 Lt (tame skaičiuje: 510 000,00 Lt už nekilnojamąjį ir 15 000,00 Lt už kilnojamąjį turtą); 2.2. Antrosioms (neįvykus pirmosioms) varžytinėms - 420 000,00 Lt (tame skaičiuje: 408 000,00 Lt už nekilnojamąjį ir 12 000,00 už kilnojamąjį turtą). 3. Nustatyti 3 % minimalų kainos didinimo intervalą nuo pradinės turto pardavimo kainos. 4. Nustatyti 100,00 Lt varžytinių žiūrovo mokestį. 5. Turto nepardavus varžytinėse, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“ (b. l. 33). Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-1611-273/2014) pareiškėjo R. N. skundas dėl bankrutuojančios A. I. IĮ 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priimto 2 darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“ panaikinimo atmestas (b. l. 32-34). 2014 m. birželio 26 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartis palikta nepakeista (b. l. 35-36). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1865-273/2015 yra nagrinėjamas ieškovo R. N. ieškinys atsakovams A. I., A. I. IĮ ir Nordea Bank Finland PLC, kuriame prašoma: 1) pripažinti ab initio negaliojančia A. I. ir Nordea Bank Finland PLC 2008 m. balandžio 15 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. LKS 08/04/23 su pakeitimais (2008 m. gegužės 13 d. Papildomas susitarimas Nr. LKSP 08/05/19 prie 2008 m. balandžio 15 d. Laidavimo sutarties Nr. LKS 08/04/23, 2008 m. lapkričio 4 d. Papildomas susitarimas Nr. LKSP 08/11/01 prie 2008 m. balandžio 15 d. Laidavimo sutarties Nr. LKS 08/04/23); 2) sumažinti Nordea Bank Finland PLC kreditorinį reikalavimą iki 1 232,04 Eur.

17Pareiškėjo skundžiamą 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą grindžia nutarimo prieštaravimu imperatyviai CK 1.5 straipsnio normai, neatitikimu protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų turiniui. Nurodoma, kad pardavus įmonės savininko turtą, bus patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, įskaitant ir kreditoriaus Nordea Bank Finland PLC finansinis reikalavimas. Pareiškėjo nuomone, Nordea Bank Finland PLC, kurio balsais buvo priimtas skundžiamas nutarimas, pasinaudojo bankroto procedūrą reglamentuojančių teisės normų teikiamomis galimybėmis praturtėti iki ginčo civilinėje byloje Nr. 2-1865-273/2015 išsprendimo. Teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus remdamasis šiais motyvais: pirma, pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas 95,971 % visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimo sumos balsais, t.y. laikantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies imperatyvių nuostatų. Procedūrinių pažeidimų priimant skundžiamą nutarimą nenustatyta, jų skunde nenurodė ir pareiškėjas. Aplinkybė, kad pareiškėjas nedalyvavo 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime ir nepareiškė savo pozicijos dėl ginčijamo nutarimo, o savo poziciją išdėstė skunde, patvirtina nenuoseklų pareiškėjo elgesį, kurį teismas vertina kaip piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis bei siekimą vilkinti bankroto procedūras. Pažymėtina, kad nutartis iškelti bankroto bylą A. I. IĮ buvo priimta 2012 m. rugpjūčio 30 d., o nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto – 2013 m. sausio 22 d., tačiau 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl A. I. turto pardavimo nėra vykdomas. Akivaizdu, kad tokia situacija neatitinka įmonės kreditorių interesų. Antra, nesutiktina su pareiškėju, kad kreditorius Nordea Bank Finland PLC pasinaudojo bankroto procedūrą reglamentuojančių teisės normų teikiamomis galimybėmis praturtėti iki ginčo civilinėje byloje Nr. 2-1865-273/2015 išsprendimo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Nordea Bank Finland PLC 4 268 456,96 Eur finansinis reikalavimas A. I. IĮ bankroto byloje buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-1220-273/2014), Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi (c. b. Nr. 2-703/2014) Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartis palikta nepakeista. Nordea Bank Finland PLC turi įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintą teisę į savo kreditorinio reikalavimo patenkinimą. Aplinkybė, kad pareiškėjas yra užvedęs bylą dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir Nordea Bank Finland PLC kreditorinio reikalavimo sumažinimo, negali būti pagrindu pripažinti ginčijamą nutarimą neteisėtu. Tuo atveju, jeigu pareiškėjui pavyks nuginčyti laidavimo sutartis ir sumažinti banko kreditorinį reikalavimą, pareiškėjas įgys teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti banką grąžinti sumą, kuri buvo skirta padengti iš nuginčytos laidavimo sutarties kilusį banko kreditorinį reikalavimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Nordea Bank Finland PLC kreditorinis reikalavimas yra trečios eilės ir gali būti tenkinamas tik tuo atveju, jeigu iš parduoto A. I. turto bus apmokėtos administravimo išlaidos, patenkinti hipoteka/ įkeitimu užtikrinto 238 679,40 Eur dydžio kreditoriaus „Swedbank“ AB reikalavimas, antros eilės kreditorių VMI prie Finansų ministerijos ir VSDFV Kauno skyriaus reikalavimai (ĮBĮ 35 str. 6 d.). 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkime pirmose varžytynės nutarta A. I. turtą parduoti už 525 000 Lt, kas atitinka 152 050,51 Eur. Netgi pavykus parduoti A. I. turtą pirmose varžytynės už kreditorių nustatytą kainą, gautų piniginių lėšų nepakaktų patenkinti hipotekos kreditoriaus „Swedbank“ AB reikalavimą, neskaitant administravimo išlaidų ir antros eilės kreditorių reikalavimų. Aukščiau nustatytomis aplinkybėmis paneigiamas skundo argumentas apie ginčijamo nutarimo naudingumą išimtinai Nordea Bank Finland PLC. Remiantis išdėstytu, pareiškėjo skundas laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC prašo priteisti iš pareiškėjo 1 383,25 Eur teisines išlaidas, 8,27 Eur kitas (telekomunikacines) išlaidas ir 292,22 Eur patirtas PVM išlaidas, iš viso 1 683,74 Eur išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo ir Nordea Bank Finland PLC suinteresuotumas bylos baigtimi ir jų interesai yra priešingi, pareiškėjo skundą atmetus, yra pagrindas (CPK 443 str. 6 d.) priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens Nordea Bank Finland PLC turėtas bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC savo patirtoms bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti pateikė 2015 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitą faktūrą LPB Nr. 30862 – 1 683,74 Eur sumai, Paslaugų ataskaitą ir detalią paslaugų ataskaitą, banko išrašą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Bankas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių 8,27 Eur patirtas kitas (telekomunikacines) išlaidas, todėl prašymo dalis dėl šių išlaidų priteisimo iš pareiškėjo netenkintina. Suinteresuotas asmuo nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuriuo remdamasis pridėtinės vertės mokestį išskiria iš bendros išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos, todėl suinteresuoto asmens išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma laikytina 1 683,74 Eur suma, neišskiriant pridėtinės vertės mokesčio. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti didesnės nei nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Nagrinėjamoje byloje suinteresuotąjį asmenį atstovavusi advokatė parengė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, už kurio parengimą pagal Rekomendacijų 8.16 punktą gali būti priteista 285,56 Eur maksimali suma advokato išlaidoms apmokėti (0,4x VMBDU maksimali advokato pagalbai apmokėti suma, kur VMBDU - 713,90 Eur (Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių)) ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, už kurio parengimą pagal Rekomendacijų 8.17 punktą gali būti priteista 71,39 Eur (0,1x VMBDU )maksimali suma. Iš pareiškėjo R. N. suinteresuotam asmeniui Nordea Bank Finland PLC priteistina 356,95 Eur išlaidoms advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,

Nutarė

21netenkinti pareiškėjo kreditoriaus R. N. skundo dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu, pripažinimo negaliojančiu.

22Priteisti iš pareiškėjo R. N. (a/k ( - ) suinteresuotam asmeniui Nordea Bank Finland PLC (juridinio asmens kodas 1680235-8), Lietuvoje veikiančiam per NORDEA BANK AB Lietuvos skyrių (juridinio asmens kodas 303252632) 356,95 Eur (tris šimtus penkiasdešimt šešis eurus 95 euro centus) išlaidoms advokato pagalbai apmokėti.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Pareiškėjas kreditorius R. N. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 3. Atsiliepime į pareiškėjo skundą bankrutavusios A. I. IĮ administratorius... 4. Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland... 5. 1) ginčijamas nutarimas buvo priimtas laikantis imperatyvių ĮBĮ... 6. 2) pareiškėjas reikšdamas skundą piktnaudžiauja savo teisėmis ir siekia... 7. 3) ginčijamas nutarimas atitinka tiek įmonės, tiek jos kreditorių... 8. 4) ginčijamo nutarimo teisėtumą ir privalomumą patvirtina įsiteisėję... 9. 5) banko 4 268 56,96 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas yra trečios eilės... 10. 6) ginčijamo nutarimo tariamą atitikimą išimtinai tik banko interesams... 11. 7) Ginčijamo nutarimo tariamo neteisėtumo neįrodo ir ta aplinkybė, kad... 12. Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB... 13. Kiti suinteresuotieji asmenys atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.... 14. Skundas netenkintinas.... 15. Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. birželio 10 d. vykusiame... 17. Pareiškėjo skundžiamą 2015 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Suinteresuotas asmuo Nordea Bank Finland PLC prašo priteisti iš pareiškėjo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių... 21. netenkinti pareiškėjo kreditoriaus R. N. skundo dėl bankrutavusios A. I.... 22. Priteisti iš pareiškėjo R. N. (a/k ( - ) suinteresuotam asmeniui Nordea Bank... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...