Byla B2-1611-273/2014
Dėl bankrutuojančios A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai A. I. individualiai įmonei, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“, „Swedbank“ AB

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. N. skundą dėl bankrutuojančios A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai A. I. individualiai įmonei, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“, „Swedbank“ AB,

Nustatė

2pareiškėjas R. N. pateikė teismui skundą dėl bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 2 darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“, panaikinimo.

3Nurodė, kad 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas. Administratorius organizuodamas kreditorių susirinkimą, pažeidė kreditorių teises. 2014-01-28 elektroniniu paštu administratorei pareiškėjas pateikė balsavimo raštu biuletenį, kuriame pateikė kreditorių susirinkimo nutarimo projektą „Patvirtinti tokią A. I. turto pardavimo tvarką ir kainas: 1. A. I. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, įkeistą kreditoriui „Swedbank", AB, esantį adresu Kauno m. sav., Kauno m., Žaibo g. 6 (žemės sklypą, unikalus Nr. 1901-0022-0031; pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1998-8015-8014; pastatą - ūkinį pastatą, unikalus Nr. 1998-8015-8028; pastatą - garažą, unikalus Nr. 1998-8015-8030; kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, unikalus Nr. 1998-8015-8041) ir A. I. priklausantį kitą turtą (sofa, 1 vnt., foteliai, 2 vnt., suskystintų dujų rezervuarų įrenginys 1 vnt.) (toliau - turtas) neįkeistą turtą pardavinėti viename komplekse kaip vieną turtinį vienetą iš varžytynių. 2. Patvirtinti tokias pradines turto pardavimo kainas: 2.1. Pirmosioms varžytynėms -600.000,00 Lt (tame skaičiuje: 560.000,00 Lt už įkeistą turtą ir 40.000,00 Lt už neįkeistą turtą); 2.2. Antrosioms (neįvykus pirmosioms) varžytynėms - 540.000,00 Lt (tame skaičiuje: 504.000,00 Lt už įkeistą turtą ir 36.000,00 Lt už neįkeistą turtą); 3. Nustatyti 3 % minimalų kainos didinimo intervalą nuo pradinės turto pardavimo kainos. 4. Nustatyti 100,00 Lt varžytynių žiūrovo mokestį. 5. Turto nepardavus varžytynėse, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“. Kaip paaiškėjo iš gauto 2014-01-28 kreditorių susirinkimo protokolo, suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB taip pat pateikė kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu projektą, už kurį vienintelis prabalsavo ir vienasmeniškai priėmė. Akivaizdu, kad kiti kreditorių susirinkime raštu balsavę/dalyvavę kreditoriai nei apie pareiškėjo siūlomą kreditorių susirinkimo nutarimo projektą nei apie suinteresuoto asmens „Swedbank“ AB pasiūlytą kreditorių susirinkimo nutarimo projektą nežinojo, kaip pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB nežinojo apie vienas kito teikiamus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus.

4Atsiliepime į pareiškėjo R. N. skundą suinteresuotas asmuo bankrutavusios A. I. individualiai įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo prašo pareiškėjo R. N. skundą atmesti.

5Nurodo, kad bankroto administratoriaus 2014-01-14 pranešimas apie įvyksiantį bankrutavusios A. I. individualios įmonės kreditorių susirinkimą išsiųstas laikantis kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkoje nustatytų terminų. Kaip matyti iš byloje pateikto bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkimo protokolo, į kreditorių susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius. Protokolo turinys taip pat patvirtina, kad A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkime buvo svarstomi tik darbotvarkėje numatyti klausimai, apie kuriuos kreditoriai buvo informuoti bankroto administratoriaus 2014-01-14 pranešimu. Tiek pareiškėjas, tiek suinteresuotas asmuo bankas „Swedbank“, AB, žinodami apie A. I. individualios įmonės 2013-01-09 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 7 patvirtintą kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, balsavimo raštu biuletenius bankroto administratoriui pateikė tik 2014-01-28, t. y. susirinkimo dieną. Pats pareiškėjas, pateikdamas balsavimo raštu biuletenį likus 45 min. iki A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d., 12 val. kreditorių susirinkimo, suvaržė administratoriaus galimybę raštu informuoti kreditorius apie pareiškėjo pateiktą projektą antruoju darbotvarkės klausimu. Akivaizdu, kad administratorius taip pat objektyviai negalėjo raštu informuoti kreditorių, tame tarpe pareiškėjo, apie suinteresuoto asmens banko „Swedbank“, AB pateiktą siūlymą antruoju darbotvarkės klausimu, nes suinteresuoto asmens balsavimo raštu biuletenį gavo likus 1 val. 40 min. iki A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d., 12 val. kreditorių susirinkimo. Be to, pareiškėjas, tiesiogiai nedalyvaudamas A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkime, pats apribojo ir suvaržė savo galimybes sužinoti apie kitus galimus pasiūlymus susirinkime svarstomais klausimais. Pareiškėjas savo skundą grindžia vien procedūriniu pažeidimu, tačiau nenurodo, kaip ginčijamas nutarimas pažeidė pareiškėjo ir/arba kitų kreditorių teises, taip pat neginčija 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr.2 nustatytos turto pardavimo kainos, be to nutarimas buvo priimtas kreditorių balsų dauguma.

6Skundas atmestinas.

7Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

8ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą.

9Kauno apygardos teismas 2014-02-06 nutartimi patvirtino kreditoriaus R. N. finansinį reikalavimą 13 591,62 Lt sumai. Kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pagrindas - 2014-01-27 reikalavimo teisės į debitorinį įsiskolinimą perleidimo sutartis, kuria bankrutuojančios A. I. individualios įmonės kreditorius BUAB „ISG Service“ perleido, o R. N. perėmė reikalavimo teisę į A. I. individualios įmonės įsiskolinimą bendrai 13 591,62 Lt sumai. Į bylą yra pateiktas 2014-01-27 įgaliojimas, kuriuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „ISG Service‘ įgalioja R. N., atstovauti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ISG Service“ 13591,62 litų dydžio kreditorinį reikalavimą bankrutavusios A. I. individualios įmonės, kreditorių susirinkimuose ir kreditorių komiteto posėdžiuose su visomis kreditoriui LR ĮBĮ suteiktomis teisėmis (b.l.10).

10P. R. N. prašo panaikinti bankrutuojančios A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“ .

11Byloje nustatyta, kad 2014 m. sausio 28 d. įvyko bankrutuojančios A. I. individualios įmonės kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkėje buvo nustatyta:

121.Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

132.Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo.

14Bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai, t. y. 824 112,22 Lt teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos arba 55,533 % visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, 2 darbotvarkės klausimu nutarė „Patvirtinti tokią A. I. turto pardavimo tvarką ir kainas: 1. A. I. nuosavybės teise priklausantį turtą, įkeistą kreditoriui „Swedbank", AB, esantį adresu Kauno m. sav., Kauno m., Žaibo g. 6 (žemės sklypą, unikalus Nr. 1901-0022-0031; pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 1998-8015-8014; pastatą - ūkinį pastatą, unikalus Nr. 1998-8015-8028; pastatą - garažą, unikalus Nr. 1998-8015-8030; kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, unikalus Nr. 1998-8015-8041) ir A. I. priklausantį kitą turtą (sofa, 1 vnt., foteliai, 2 vnt, suskystintų dujų rezervuarų įrenginys 1 vnt.) (toliau - turtas) pardavinėti viename komplekse kaip vieną turtinį vienetą iš varžytinių. 2. Patvirtinti tokias pradines turto pardavimo kainas: 2.1. Pirmosioms varžytinėms - 525 000,00 Lt (tame skaičiuje: 510 000,00 Lt už nekilnojamąjį ir 15 000,00 Lt už kilnojamąjį turtą); 2.2. Antrosioms (neįvykus pirmosioms) varžytinėms - 420 000,00 Lt (tame skaičiuje: 408 000,00 Lt už nekilnojamąjį ir 12 000,00 už kilnojamąjį turtą). 3. Nustatyti 3 % minimalų kainos didinimo intervalą nuo pradinės turto pardavimo kainos. 4. Nustatyti 100,00 Lt varžytinių žiūrovo mokestį. 5. Turto nepardavus varžytinėse, kviesti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnės turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“.

15Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas, nes administratorius organizuodamas kreditorių susirinkimą, pažeidė kreditorių teises. Iš gauto 2014-01-28 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB taip pat pateikė kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu projektą, už kurį vienintelis prabalsavo ir vienasmeniškai priėmė.

16Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto byloje „Swedbank“ AB patvirtinto finansinio reikalavimo dydis, t.y. 55,533 % visų kreditorinių reikalavimų sumos, leidžia jam vienašališkai priimti nutarimus kreditorių susirinkime. Tokia galimybė atitinka įstatyme numatytą kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką (ĮBĮ 24 str. 1, 4 d.), todėl vien tai, kad ginčijamas nutarimas priimtas tik kreditoriaus „Swedbank“ AB balsais, savaime nedaro nutarimo negaliojančiu (naikintinu) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr.2-525/2014).

17Taip pat pareiškėjas skunde teigia, kad kiti kreditorių susirinkime raštu balsavę/dalyvavę kreditoriai nei apie pareiškėjo siūlomą kreditorių susirinkimo nutarimo projektą nei apie suinteresuoto asmens „Swedbank“ AB pasiūlytą kreditorių susirinkimo nutarimo projektą nežinojo, kaip pareiškėjas ir suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB nežinojo apie vienas kito teikiamus kreditorių susirinkimo nutarimų projektus.

18Tinkamas kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą apima tinkamo pranešimo būdo parinkimą ir šio pranešimo įteikimą/išsiuntimą nustatytais terminais. Tik tinkamai informuotas apie numatomą kreditorių susirinkimą kreditorius gali įvertinti dalyvavimo tokiame susirinkime svarbą ir pasekmes, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-413/2009).

19Bankrutuojančios A. I. individualios įmonės kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarką reglamentuoja A. I. individualios įmonės kreditorių susirinkimo 2013 m. sausio 9 d. patvirtinta Kreditorių susirinkimo šaukimo tvarka. Šios tvarkos 6 punkte numatyta, kad apie kreditorių susirinkimo ir galimo pakartotinio susirinkimo vietą ir laiką administratorius privalo informuoti kreditorius raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki susirinkimo (Civilinė byla B2-491-273/2014, t. 1, b.l.148-153).

20Kaip matyti iš bylos duomenų, bankroto administratoriaus 2014-01-14 pranešimas apie įvyksiantį bankrutavusios A. I. individualios įmonės kreditorių susirinkimą išsiųstas laikantis kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkoje nustatytų terminų (b.l. 41-42). Iš byloje pateikto bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad į kreditorių susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius ( b.l.15). 2014-01-28 kreditorių susirinkime raštu prabalsavusiųjų bendras teismo patvirtintas reikalavimas dydis yra 843 865,96 Lt (56,864%). Administratorius pateikė teismui duomenis bei atsiliepime nurodė, kad pats pareiškėjas, pateikdamas balsavimo raštu biuletenį likus 45 min. iki A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d., 12 val. kreditorių susirinkimo, suvaržė administratoriaus galimybę raštu informuoti kreditorius apie pareiškėjo pateiktą projektą antruoju darbotvarkės klausimu. Administratorius taip pat objektyviai negalėjo raštu informuoti kreditorių, tame tarpe pareiškėjo, apie suinteresuoto asmens banko „Swedbank“, AB pateiktą siūlymą antruoju darbotvarkės klausimu, nes suinteresuoto asmens balsavimo raštu biuletenį gavo likus 1 val. 40 min. iki A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d., 12 val. kreditorių susirinkimo (b.l. 43-44).

21Pažymėtina, kad kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų savo skundus grįsti ir nutarimų esme, t. y. įvardyti, kokie konkrečiai nutarimai ir kokias jų teises pažeidžia. Priimtų nutarimų, kad jie būtų pripažinti negaliojančiais, turinys turi būti ydingas ir neatitikti ĮBĮ reikalavimų. Todėl kreditorių skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo visų pirma ir turėtų būti grindžiami nutarimų turiniu, o ne procedūriniais pažeidimais. Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių skundų pagrįstumo, turi atsižvelgti ir į kreditorių, kurie teikia skundus, galimą įtaką sprendimų priėmimui, t. y. ar tų kreditorių, jeigu jie būtų dalyvavę susirinkime, turimų balsų būtų užtekę priimti kitokius sprendimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Pareiškėjas savo skundą grindžia vien procedūriniu pažeidimu, tačiau nenurodo, kaip ginčijamas nutarimas pažeidė pareiškėjo ir/arba kitų kreditorių teises, taip pat neginčija 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr.2 nustatytos turto pardavimo kainos. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjas turi 0,916 % visų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. jis neturi lemiamos įtakos sprendimų priėmime. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, kad pareiškėjas neįrodė, jog skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas 2 darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“ neteisėtas ar pažeidžia bankrutuojančios A. I. individualios įmonės ar jos kreditorių, įskaitant pareiškėją, teises bei interesus, todėl teismas daro išvadą, kad tenkinti skundą jame nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

22Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

23pareiškėjo R. N. skundą dėl bankrutuojančios A. I. individualios įmonės 2014 m. sausio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priimto 2 darbotvarkės klausimu „Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo“ panaikinimo, atmesti.

24Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. pareiškėjas R. N. pateikė teismui skundą dėl bankrutavusios A. I.... 3. Nurodė, kad 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės... 4. Atsiliepime į pareiškėjo R. N. skundą suinteresuotas asmuo bankrutavusios... 5. Nurodo, kad bankroto administratoriaus 2014-01-14 pranešimas apie įvyksiantį... 6. Skundas atmestinas.... 7. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Įmonių bankroto įstatymas... 8. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 9. Kauno apygardos teismas 2014-02-06 nutartimi patvirtino kreditoriaus R. N.... 10. P. R. N. prašo panaikinti bankrutuojančios A. I. individualios įmonės... 11. Byloje nustatyta, kad 2014 m. sausio 28 d. įvyko bankrutuojančios A. I.... 12. 1.Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.... 13. 2.Dėl A. I. turto kainų ir pardavimo tvarkos nustatymo.... 14. Bankrutavusios A. I. individualios įmonės 2014-01-28 kreditorių susirinkime... 15. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2014-01-28 kreditorių susirinkimo nutarimas 2... 16. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo... 17. Taip pat pareiškėjas skunde teigia, kad kiti kreditorių susirinkime raštu... 18. Tinkamas kreditorių informavimas apie kreditorių susirinkimą apima tinkamo... 19. Bankrutuojančios A. I. individualios įmonės kreditorių informavimo apie... 20. Kaip matyti iš bylos duomenų, bankroto administratoriaus 2014-01-14... 21. Pažymėtina, kad kreditoriai, kurie teikia skundus dėl kreditorių... 22. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių... 23. pareiškėjo R. N. skundą dėl bankrutuojančios A. I. individualios įmonės... 24. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...