Byla e2-1856-759/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas, kreipdamasis į teismą, prašo priteisti iš atsakovo 405,47 EUR skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško jo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad 2011-01-09 tarp ieškovo UAB „4finance“ valdančios sistemą „smscredit.lt“ ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 144,81 EUR paskola 30 dienų terminui. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-02-08. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 144,81 EUR paskolą, atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, skolos ieškovui negrąžino. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 144,81 EUR skolą, 260,66 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks procesinių dokumentų ar neatvyks į teismo posėdį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2015-09-25 viešo paskelbimo būdu internetiniame tinklapyje www.teismai.lt., pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.)

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančios Vartojimo kredito sutarties Nr. 3138801, mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas atsakovui 2011-01-09 suteikė 144,81 EUR paskolą 30 dienų terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2011-02-08. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė, paskolos negrąžino. Atsakovo skolą ieškovo teigimu sudaro: 144,81 EUR paskolos. Atsakovas atsiliepimo nepateikė, ieškovo argumentų dėl ieškinio reikalavimo bei pagrįstumo nenuginčijo (LR CPK 12, 178 str. str.). Kadangi nustatyta, kad ieškovas atsakovui pagal Vartojimo kredito sutartį suteikė 144,81 EUR dydžio kreditą, atsakovas kredito negrąžino, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 144,81 EUR paskola (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.873 str. 1 d., 6.870 str. 2 d.).

8Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 p. numato, kad paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį Paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui ieškovas už 180 dienų paskaičiavo 260,66 EUR dydžio delspinigius, kuriuos prašo priteisti.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir Sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus įrodymų dėl konkrečių jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo netesybos yra aiškiai per didelės.

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovas, vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę veiklą, privalo realiai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 52,13 EUR. Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis aukščiau paminėtais pagrindais, 52,13 EUR dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovo ieškovui.

11Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 196,94 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-09-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo priteistina proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (48,57 procentai patenkintų reikalavimų) 7,29 EUR žyminio mokesčio ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. LT91 7300 0101 1149 6911, bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, 196,94 EUR (vieną šimtą devyniasdešimt šešis eurus 94 ct) paskolos ir delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-09-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7,29 EUR (septynis eurus 29 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai