Byla e2-1224-672/2015
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą vivus.lt, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovo R. G. priteisti 289,62 Eur negrąžinto kredito, 169,97 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2012 m. gruodžio 31 d. ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9905667001, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 289,62 Eur kreditą. Kredito laikotarpis – 3 mėnesiai, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 103,68 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 170,30 proc. Bendra vartojimo kredito kaina – 51,42 Eur. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 341,04 Eur, kredito grąžinimo data – 2013 m. gegužės 28 d. Pateiktas mokėjimo išrašas patvirtina, kad 289,62 Eur pagal sutartį buvo pervesti į atsakovo banko sąskaitą.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžinto kredito yra pagrįstas ir įrodytas, taigi, tenkintinas.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti 169,97 Eur palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos, už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 31 d. iki 2013 m. liepos 24 d. taikant sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 103,68 proc. skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų.

9Įvertinus ieškovo nurodytą palūkanų skaičiavimo laikotarpį ir paskolos grąžinimo terminą, teismas daro išvadą, kad į prašomą priteisti palūkanų sumą įskaičiuotas tiek mokėjimo palūkanos (51,42 Eur kredito mokestis) kaip mokestis už pinigų skolinimą atsakovui, tiek kompensuojamosios palūkanos, kaip kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą.

10Reikalavimas dėl palūkanų už pinigų skolinimą traktuotinas kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma. Šalių sudarytoje sutartyje susitarta dėl 51,42 Eur kredito mokesčio, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina minėta suma.

11Reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas, kitaip tariant, atlyginti dėl piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo atsiradusius nuostolius, laikytinas reikalavimu skolininkui taikyti civilinę atsakomybę. Iš bendros prašomos priteisti palūkanų sumos išskaičiavus mokėjimo palūkanas, ieškovas reikalauja priteisti 118,55 Eur kompensuojamųjų palūkanų. Kadangi pagal sutartį kredito grąžinimo data – 2013 m. gegužės 28 d., o palūkanos skaičiuotos iki 2013 m. liepos 24 d., laikytina, jog 118,55Eur kompensuojamosios palūkanos paskaičiuotos už beveik dviejų mėnesių laikotarpį.

12Ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011).

13CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

14Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl kompensuojamųjų palūkanų dydis mažintinas iki 60 Eur. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 111,42 Eur palūkanų.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistina 13,05 Eur žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (87 proc.).

17Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.881 straipsniu , 6.882 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ), 289,62 (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 euroct) negrąžinto kredito, 111,42 Eur (vieną šimtą vienuolika eurų 42 ct) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 401,04 Eur (keturių šimtų vieno euro 4 euroct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. birželio 19 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 13,05 Eur (trylika eurų 5 euroct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai.

20Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „4finance“, valdantis sistemą vivus.lt, kreipėsi į teismą... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti 169,97 Eur palūkanų skaičiuojamų nuo... 9. Įvertinus ieškovo nurodytą palūkanų skaičiavimo laikotarpį ir paskolos... 10. Reikalavimas dėl palūkanų už pinigų skolinimą traktuotinas kaip... 11. Reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas, kitaip tariant, atlyginti... 12. Ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 13. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais,... 14. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo... 16. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu... 17. Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ), 289,62 (du šimtus... 20. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 21. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...