Byla B2-913-658/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RMD Technologies“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RMD Technologies“ bankroto administratorei ir kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RMD Technologies“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartimi UAB „RMD Technologies“ iškelta bankroto byla, 2016 m. rugpjūčio 16 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. rugpjūčio 29 d., 2016 m. gruodžio 7 d., 2017 m. sausio 25 d., 2017 m. vasario 6 d., 2017 m. balandžio 18 d. nutartimis buvo patikslintas. 2016 m. spalio 25 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

6BUAB „RMD Technologies“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atliko visas įmonės likvidavimo procedūras, o kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

8Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės pabaigos ir veiklos ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas perdavė administratorei įmonės turtą pagal 2016 m. birželio 22 d. sudarytą balansą. Administratorė, iškėlus bankroto bylą, atleido iš darbo 3 darbuotojus. Įmonės pagrindinė veikla buvo susijusi su kompiuterinio programavimo paslaugų teikimu, programinės įrangos kūrimu ir vystymu. Bendrovės bankrotą lėmė tai, kad dėl laiku negauto atsiskaitymo iš FOBISS HOLDING BV už atliktus programavimo darbus bendrovė negalėjo sumokėti darbuotojams darbo užmokesčio. Dauguma sandorių sudaryti vykdant įprastą įmonės ūkinę veiklą. Pagrinde įmonė vykdė projektus, kurie buvo finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atliko tyrimus dėl Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų. Daliai projektų pažeidimai nenustatyti, kitų pažeidimų tipas – bankroto bylos įmonei iškėlimas (Projekto vykdytojo bankrotas). Kitų pažeidimų nenustatyta. Administratorė patikrinusi perduotus dokumentus, nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat nenustatyta ĮBĮ numatytų požymių, kuriais remiantis įmonės bankrotą būtų galima pripažinti tyčiniu.

12Įmonės turėtas ilgalaikis turtas (biuro stalai, spintos, kompiuteriai ir kita įranga) buvo parduotas kreditorių susirinkime nustatyta tvarka ir už jį iš viso gauta 6 500 Eur. Taip pat bankroto proceso metu iš debitorių išieškota 4 044,88 Eur. Be to, administratorė vykdydama kreditorių susirinkimo nutarimą, varžytynėse už 7 000,00 Eur pardavė reikalavimo teisę į debitorės FOBISS HOLDING BV skolą. Administratorė taip pat paruošė ir pateikė dokumentus Garantiniam fondui dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, pagal kurią iš gautų lėšų dalinai padengti darbuotojų kreditoriniai reikalavimai. Byloje liko nepatenkinti 679 289,72 Eur vertės finansiniai kreditorių reikalavimai. Bankroto proceso metu iš viso gauta 17 594,88 Eur, iš kurių dalinai padengtos administravimo išlaidos.

13Bankroto administratorė prašyme nurodė, jog visos įmonės likvidavimo procedūros yra baigtos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma Nr. (KM)-D2-1910 patvirtina, kad BUAB „RMD Technologies“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

14Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

15Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „RMD Technologies“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

16Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

17Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

18Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniu,

Nutarė

20pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RMD Technologies“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

21Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

22Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RMD... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 1 d. nutartimi UAB „RMD... 6. BUAB „RMD Technologies“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32... 11. Iš bylos duomenų, bankroto administratorės pateikto prašymo dėl įmonės... 12. Įmonės turėtas ilgalaikis turtas (biuro stalai, spintos, kompiuteriai ir... 13. Bankroto administratorė prašyme nurodė, jog visos įmonės likvidavimo... 14. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 15. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 16. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 17. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 18. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 20. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „RMD... 21. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 22. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...